praca dla nauczyciela września

Aleksandra Pezda

Minister pracy: do września będziemy mieć oferty dla zwalnianych nauczycieli

Minister pracy: do września będziemy mieć oferty dla zwalnianych nauczycieli

Chodzi o kursy, staże, propozycje pracy albo pomoc w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. Władysław Kosiniak-Kamysz przeznaczy na to część z dodatkowych 500 mln zł na walkę z bezrobociem.

Asystenci pomagają w szkole

Dzięki asystentom nauczyciela sześciolatki idące od września do pierwszej klasy miały mieć lepszą opiekę, a bezrobotni nauczyciele większe szanse na znalezienie pracy. - Asystenci zdali egzamin na piątkę - oceniają dyrektorzy szkół. Tyle że do tej pory zatrudnionych zostało ich niespełna 300

Niemal 7 tys. nauczycieli straci pracę w tym roku

Z deklaracji dyrektorów szkół złożonych wiosną wynika, że 1 września pracę stracić może 6,8 tys. nauczycieli, czyli 1,2 proc. ogółu. To nieco mniej, niż przed rokiem, gdy pracę straciło 7,3 tys. nauczycieli

Nauczyciele na bruk. Po wakacjach tysiące stracą pracę

Nauczyciele na bruk. Po wakacjach tysiące stracą pracę

szkół.Władze szkół nie muszą informować o zwolnieniach nauczycieli kontraktowych i stażystów, bo są oni zatrudnieni na umowy czasowe. Wystarczy, że nie podpiszą z nimi nowych umów - dlatego nie wiadomo dokładnie, jak wielu najmłodszych stażem nauczycieli pożegna się od września z pracą.Koniec z długimi

Nauczycielu: co możesz zrobić, jeśli zwolnią cię ze szkoły

Nauczycielu: co możesz zrobić, jeśli zwolnią cię ze szkoły

Co ma zrobić nauczyciel, który został bez pracy? Powinien zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Pozwoli mu to uzyskać zasiłek i skorzystać z form aktywizacji oferowanych przez urząd. W jakim czasie po ustaniu zatrudnienia należy się zarejestrować? Nie ma ustawowego terminu na

Niż uderza w nauczycieli

Niż uderza w nauczycieli

zawsze tak jesteśmy odbierani u nas w kraju - dodaje. Według MEN szansą na zwiększenie liczby miejsc pracy w szkołach jest wprowadzenie od 1 września do szkół podstawowych nowego stanowiska - asystenta nauczyciela. Do jego zadań będzie należało wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcy w

Nauczyciele stracą pracę. Co mogą zrobić?

Nauczyciele stracą pracę. Co mogą zrobić?

Z deklaracji dyrektorów szkół złożonych wiosną wynika, że 1 września pracę stracić może 6,8 tys. nauczycieli, czyli 1,2 proc. ogółu. To nieco mniej niż przed rokiem, gdy pracę straciło 7,3 tys. nauczycieli.Dane o zwolnieniach przedstawił na czwartkowym posiedzeniu połączonych komisji sejmowych

Nowa praca dla zwalnianych nauczycieli: asystent rodziny

Nowa praca dla zwalnianych nauczycieli: asystent rodziny

nauczyciele masowo tracą pracę. Przyczyna - niż demograficzny. W ciągu ostatnich pięciu lat ubyło więcej niż milion uczniów. Według szacunków oświatowych związków zawodowych oraz MEN od września zabraknie pracy dla co najmniej 7 tys. belfrów, tyle samo straciło ją w ubiegłym roku. W polskich szkołach pracuje

Minister pracy dla "Gazety": Nie ma pracy w szkole dla nauczycieli, to mogą pracować w żłobkach

Minister pracy dla "Gazety": Nie ma pracy w szkole dla nauczycieli, to mogą pracować w żłobkach

Ponad 7,5 tys. nauczycieli ma stracić pracę od września, rząd zajmuje się programem ratowania miejsc pracy dla nich. Jest kilka propozycji, np. praca w żłobkach oraz w roli tzw. asystentów rodziny czy opiekunów rodzin zastępczych. MEN z kolei proponuje im pracę w przedszkolach i przy kształceniu

Co mogą stracić nauczyciele?

Co mogą stracić nauczyciele?

potwierdzić lekarz medycyny pracy. To on miał określać, czy faktycznie stan zdrowia pedagoga wskazuje na wypalenie zawodowe bądź pojawia się ryzyko wystąpienia jednej z chorób zawodowych. Jeżeli nauczyciel spełniłby wszystkie kryteria, otrzymałby maksymalnie rok urlopu dla poratowania zdrowia. Ten okres

Nauczyciel śpi spokojnie

siatki zaszeregowania, a nie efektów i jakości pracy. M.in. z takim sposobem naliczania płac miała rozprawić się nowelizacja Karty nauczyciela. Co jeszcze miało się zmienić? Urlop dla poratowania zdrowia O potrzebie jego udzielenia będzie decydował lekarz medycyny pracy, a nie jak jest obecnie - lekarz

Dodatkowe godziny pracy dla nauczycieli

Dodatkowe godziny pracy dla nauczycieli

Od września nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjów dochodzą dwie dodatkowe godziny pracy w tygodniu. Nie będą za nie otrzymywali wynagrodzenia. Wynika to z nowej Kary Nauczyciela, która weszła w życie we wrześniu 2009 r. Może to spowodować redukcję etatów w szkolnych świetlicach, ponieważ

Nauczyciele są bierni - nie robią nic, żeby zmienić zawód. Bo kto zatrudni "wredną polonistkę"?

Nauczyciele są bierni - nie robią nic, żeby zmienić zawód. Bo kto zatrudni "wredną polonistkę"?

przygotuje urzędy pracy do tego, aby doradzały zwalnianym nauczycielom. - Do września będziemy mieć oferty dla nauczycieli - obiecał. O programie rządowym ani o ofercie ze strony urzędów pracy na razie nic nie słychać. Nauczyciele, z którymi rozmawiałam, nie mają pojęcia o istnieniu zawodu asystent rodziny

Wynagrodzenia: ile zarabiają nauczyciele?

Wynagrodzenia: ile zarabiają nauczyciele?

Wynagrodzenia polskich nauczycieli są na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Jednak od 1 września 2012 roku sytuacja materialna pedagogów uległa nieznacznej poprawie. Podwyżki jakie otrzymali były ściśle powiązane ze szczeblem awansu zawodowego. W odniesieniu do

Polscy nauczyciele pracują najkrócej na świecie

Polscy nauczyciele pracują najkrócej na świecie

godzin.Eksperci winią za ten stan rzeczy właśnie Kartę nauczyciela, której nie odważył się zreformować żaden rząd.Za to, zgodnie z planami ministerstwa edukacji, od września 2012 r. średnie zarobki nauczycieli w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego mieścić się będą w przedziale od 2,7 do 5 tys

To już ostatnie podwyżki dla nauczycieli

To już ostatnie podwyżki dla nauczycieli

nauczycieli od września będzie na takim poziomie: dla nauczyciela stażysty - 2265 zł (83 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej), dla kontraktowego - 2331 zł (85 zł więcej), dla mianowanego - 2647 zł (97 zł więcej), a dla dyplomowanego - 3109 zł (114 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej). To

Ile pracy w pracy polskiego nauczyciela?

Ile pracy w pracy polskiego nauczyciela?

szkolnym 2009/2010 polscy pedagodzy zostali "obciążeni" dodatkową godziną pracy w tygodniu, zwaną popularnie "karcianą". Choć nie jest ona wliczana do pensum, pozostaje obowiązkowa dla każdego nauczyciela. W założeniu miała być przeznaczona na udzielanie dodatkowej pomocy uczniom

Emeryt poszukiwany

Emeryt poszukiwany

. Chodzi o osoby będące na wcześniejszej emeryturze. Limity obowiązują też osoby na emeryturze pomostowej czy nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych Wysokość emerytury takiej osoby ulega zmniejszeniu, jeżeli dochód pracownika przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września 2014 r. ta

MEN: Pracę straci ok. 7 tys. nauczycieli. Co ich czeka?

MEN: Pracę straci ok. 7 tys. nauczycieli. Co ich czeka?

samorządy Co MEN proponuje zwalnianym? "Podobnie jak dla wszystkich innych grup zawodowych dostępna jest szeroka gama usług oraz instrumentów rynku pracy". Co to właściwie oznacza? Resort odsyła do ustawy z 20 kwietnia 2004 roku. I do samorządów. Bezrobotnych nauczycieli do wójtów i burmistrzów

Doradca w każdej szkole

Doradca w każdej szkole

Od września każde gimnazjum ma zatrudniać doradcę zawodowego, który będzie pomagał uczniom w zaplanowaniu dalszej kariery zawodowej. W przypadku braku takiego specjalisty, dyrektor szkoły musi wyznaczyć nauczyciela, który będzie pełnił rolę doradcy.- Nauczyciele mają przyjrzeć się każdemu uczniowi

Raport: statystyczny nauczyciel ma ok. 40 lat lat i jest kobietą

Raport: statystyczny nauczyciel ma ok. 40 lat lat i jest kobietą

rozpoczynający pracę w zawodzie, to 4,98 proc. Nauczyciele bez stopnia awansu stanowią zaś 2,9 proc. ogółu.Raport został przygotowany w oparciu o dane zebrane w roku szkolnym 2009/2010 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opublikowano go we wrześniu.

Raport: statystyczny nauczyciel ma 40 lat i jest kobietą

Raport: statystyczny nauczyciel ma 40 lat i jest kobietą

Porównując dane zawarte w raporcie "Nauczyciele we wrześniu 2009" z danymi z lat poprzednich wynika, że średnia wieku nauczycieli nieznacznie, ale systematycznie rośnie.Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących są młodsi od nauczycieli przedmiotów zawodowych. Obecnie średnia wieku tych

Podwyżek dla nauczycieli ciąg dalszy

Podwyżek dla nauczycieli ciąg dalszy

zmian w ogólnym systemie wynagradzania pedagogów. - 2 września czeka nas trzecia tura rozmów z rządem odnośnie podwyżek dla nauczycieli.- mówi Magdalena Kaszulanis, rzecznik prasowy ZNP. - Po ostatnim spotkaniu mamy dobre przeczucia, wydaje się bowiem, że stronie rządowej coraz bliżej do zaakceptowania

Nauczyciele szukają pracy

Portal "Praca dla nauczyciela" (www.nauczycielpraca.wroc.pl ) uruchomiono we Wrocławiu w 2010 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora wydziału edukacji Urzędu Miejskiego Krzysztofa Czai. Wicedyrektorka wydziału Iwona Bugajska chwaliła, że dzięki niemu nauczyciele przedmiotów

Ile zarabiają w szkole a ile na korepetycjach?

o zmianach warunków pracy kończy się ze strony związków groźbą strajku.Nasz raport pokazuje również jedną z przyczyn, dla których dla związkowców ważne może być zachowanie nauczycielskiego pensum: do skromnych pensji nauczyciele dorabiają bowiem najczęściej nadgodzinami albo pracą w innych szkołach

Ile zarabiają nauczyciele?

pensja na etacie wynosi 3 tys. zł brutto.Nauczyciele to także jedna z niewielu grup zawodowych mających prawo do rocznego, płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Z założenia, w jego trakcie nauczyciel skarżący się na przewlekłe problemy zdrowotne ma odzyskać zdolność do pracy. Nawet jeśli trudno uznać

Angliści powinni zarabiać więcej

W ubiegłym roku absolwentka naszego kolegium otrzymała pracę w niemieckiej szkole jeszcze zanim zrobiła dyplom. Będąc na trzecim roku znalazła ogłoszenie, wysłała swoje CV, przeszła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną i od września uczy angielskiego w Berlinie. Nauczyciel stażysta po Nauczycielskim

Nauczyciele z Unii wizytują lekcje w kieleckich szkołach

, po 15 latach - 22, a po 20 latach 21 godzin. Pensja początkującego pedagoga to 1 tys. euro, ale z czasem może dojść do 1,6 tys. Wakacje mamy od 21 czerwca do 1 września. Są też dwie dwutygodniowe przerwy na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Duży nacisk kładziemy na to, aby nauczyciele nie prowadzili

Wakaty w szkołach - szukaj belfra w banku

poszukujących pracy i szkół, które mają wakaty - zapowiada Małgorzata Korczak. - W ten sposób łatwiej im będzie odnaleźć się nawzajem. Formularz zgłoszeniowy pojawi się na naszej stronie internetowej w połowie września. Żeby skorzystać z bazy ofert, trzeba będzie dostać z Biura Edukacji specjalne hasło. Ratusz

Wszędzie dobrze, ale w budżetówce najlepiej

. Pozostałe mogli przeznaczyć na dokształcanie oraz przygotowywanie się do lekcji. Od września 2009 r. muszą jedną dodatkową godzinę w tygodniu przeznaczyć na zajęcia: opiekuńcze, wyrównawcze albo ze zdolnymi uczniami. Za te dodatkowe godziny pracy nauczyciele nie będą dodatkowo wynagradzani. Nawet jeśli w

Polscy młodzi bezrobotni

odgórnie nakazuje doradztwo w szkołach. A niby skąd od 1 września 2011 r. każda szkoła ma wziąć doradcę zawodowego? Efekt jest taki, że zajmuje się tym np. nauczyciel geografii, bo skąd wziąć ekspertów i pieniądze na nich? W propozycji nowelizacji przepisów eksperci FISE i IBS napisali, że takim doradztwem

GUS: najwięcej kobiet pracuje w ochronie zdrowia i opiece społecznej

Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest propagowanie polityki rodzinnej sprzyjającej godzeniu ról. Badanie zrealizowano w dniach 15 lipca - 15 września 2009 r., z respondentami - wśród których były m.in. rodziny, eksperci oraz przedsiębiorcy.

Szkoły mają problem, brakuje anglistów

. Tylko znikomy odsetek absolwentów decyduje się na pracę w szkole. Większość próbuje swoich sił za granicą - opowiada Wojnakowski. Lubuskie Kuratorium proponuje "złoty środek" - szkolenia dla nauczycieli nauczania początkowego, by mogli samodzielnie uczyć angielskiego w pierwszych klasach

Nauczyć się wracać po walce

miałaby się kierować dyrektorka szkoły przy zwolnieniu polonistki. Urszula Zmysłowska, dyrektorka szkoły, zapowiada kasację wyroku.1 września Nina znów mogła wrócić na lekcje. - Wyrzucenie z pracy to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć, jakie mnie spotkało. Jak można się było domyślić, powrót po

Nasza czwórka na piątkę

Do końca września laureaci tegorocznej 17. edycji konkursu "Grasz o staż" odbywają praktyki w 83 największych i najbardziej znanych firmach. Czworo miało taką szansę w "Gazecie Wyborczej". Staże w "Gazecie" były w rozstrzygniętej w czerwcu edycji konkursu największym

Przemysł zabiera nam nauczycieli

inżynierów. I od razu oferują cztery razy większe pensje - mówi Jodko. - U mnie w maju odeszło czterech nauczycieli. Podczas wakacji wyssało jeszcze dwóch, a we wrześniu straciłem dwóch kolejnych. Jeden z nich odszedł do Chińczyków. Jak tylko zaczęli budować. Spytałem: tylko: ile? Osiem. I o czym tu

Będzie strajk szkolnych sprzątaczek?

września otrzymali pracownicy administracyjni i obsługi szkół. Wynosi 57 zł brutto. To średnio po 30 zł dla tych, którzy są na pełnym etacie. Jednak większość woźnych, sprzątaczek czy konserwatorów to osoby zatrudnione na trzy czwarte lub pół etatu. Dla nich podwyżka to ok. 10 zł. - Zaczęliśmy się śmiać

Studenci do szkół, bo nauczyciele wyjechali

, który jest także wykładowcą NKJO. - W Lubuskiem wydaliśmy do tej pory 10 pozwoleń na prowadzenie lekcji angielskiego i niemieckiego przez studentów. Ale ta procedura dopiero się rozpoczęła i potrwa do końca września. Pozwoleń będzie więc na pewno więcej - mówi Ewa Drozd z Lubuskiego Kuratorium Oświaty

Dofinansowanie kształcenia młodocianego

rolnych mogą prowadzić:  pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli, określonym w odrębnych przepisach, pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

Jeszcze dwa lata, rok temu etat w budżetówce był jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Gwarancja stałej pracy podczas kryzysu kusiła nawet tych, którzy wcześniej nie myśleli o państwowej posadzie. Dla przykładu w 2009 roku na ogłoszenie o pracę na stanowisko sekretarki w Urzędzie

Niezbędnik pracownika. Najważniejsze daty w 2004 roku

- Światowy Dzień Turystyki 28 września - Dzień Budowlanych październik 6 października - Międzynarodowy Dzień Nauczycieli 18 października - Dzień Łącznościowca 29 października - Dzień Bez Kupowania 31 października - Dzień Rozrzutności listopad 21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego 25 listopada - Dzień

Czekając na drugą falę

(stopa bezrobocia we wrześniu 2010 r. to 11,7 proc.). Ale w tym czasie liczba ofert pracy spadła o ponad 30 tys. - z prawie 100 tys. rok temu do 68,5 tys. pod koniec września. Czyli na jedno wolne miejsce pracy przypada teraz ponad 27 osób. A rok temu - "tylko" trochę więcej niż 18.O

W kropce po zawodówce

fejsie, wrzuca zdjęcia, filmy. W wakacje pokazywał fotki z imprez, z wesela, z wycieczki nad morze. We wrześniu wrzuca mniej, a ostatnio coś nawet napisał: że jeśli nie zda poprawek na studiach, to wyjedzie za pracą do Anglii.Nigdy nie pracował jako informatyk. Skończył klasę o profilu informatycznym w

Poradnik urlopowicza 2005

czerwca - koniec roku szkolnego 1 września - początek roku szkolnego 30 września - dzień chłopaka 1 października - początek roku akademickiego 14 października - dzień nauczyciela Ferie szkolne od 17 do 30 stycznia - woj. lubelskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie od 24 stycznia do 6

Nauczyciele

sposoby są propozycją dla naprawdę zdeterminowanych nauczycieli... Mógłby Nowak mieć także dodatek za warunki pracy (gdyby nauczał indywidualnie uczniów niepełnosprawnych czy chorych albo przygotowywał uczniów do międzynarodowej matury). Mógłby przenieść się na wieś, za co jest kolejny dodatek - 10

Kurator do polonistki: praca jest, ale nie na Śląsku

dyrektorów nie chciała nawet przyjąć moich dokumentów - mówi pani Liliana. Słowa dyrektorów potwierdzali urzędnicy z wydziałów edukacji - nowych nauczycieli nie potrzeba. We wrześniu, gdy urlop zdrowotny pani Liliany się skończył, musiała podjąć decyzję: albo wraca do pracy w Tomaszowie, albo zwalnia się z

Co robisz po... polonistyce?

bym stąd uciekła - mówi. Dwie dziewczyny, z którymi pracuje, razem z nią kończyły studia. Co robią inni? - Do szkół poszły głównie dziewczyny z mniejszych miejscowości, bo tam łatwiej o pracę bez znajomości. To, czy ktoś nadaje się na nauczyciela, było widać już na studiach. Jeśli ktoś idzie tylko dla

Bezrobocie w Bydgoszczy wyhamowuje

Od stycznia liczba osób pozostających w Bydgoszczy bez pracy spadła o prawie 1200 osób. Jeszcze kilka miesięcy temu stopa bezrobocia wynosiła 11,5 proc., a we wrześniu spadła poniżej 11 proc. Nie jest to wprawdzie radykalna zmiana, jednak prognozy ekspertów na przyszłość są optymistyczne. Ich

Budżetówka 2004: Nauczyciele

większa niż tylko waloryzacja inflacji. Przypominamy jednak, że trzeci etap podwyżek będzie ostatni. Do czego doprowadzi reforma? Pracownicy podzieleni na cztery grupy mają od września średnio zarabiać: ♦ profesorowie - 391,8 proc. tzw. kwoty bazowej ♦ docenci, adiunkci, starsi wykładowcy

Potrzebni marynarze, a szkoły nie ma

września będą więc mogli w technikach uczyć się 20 zawodów. Brakuje wśród nich specjalistów w dziedzinie budownictwa wodnego, stoczniowców i marynarzy. Dlatego marynarze protestują. Oświadczenie w tej sprawie wysłali do urzędników i mediów. Lilla Jaroń, dyrektorka Wydziału Edukacji UM, tłumaczy: - Nasze

Rząd zagania nauczycieli do pracy w wakacje

Zwolnić złego nauczyciela - kogo tak naprawdę chronią przepisyTym samym dokonano obejścia Karty nauczyciela i ograniczono przywileje pedagogom. Akt prawny jest w fazie konsultacji i ma wejść w życie od 1 września tego roku. Pomysł ten, wychodzący naprzeciw zapracowanym rodzicom, wywołał gniew i

Młodzi i dobrze wykształceni Francuzi uciekają do Londynu

AFIP. W zamieszczanych tam relacjach Francja jawi się jako kraj, w którym nie warto być ambitnym, a dobra praca zależy przede wszystkim od koneksji; kraj z odstraszającą biurokracją i powszechną dyskryminacją.- Ogłoszony niedawno przez prezydenta Sarkozy'ego plan dla przedmieść nic nie zmieni. Stworzy

System studiów w Polsce

zmieniło się w 2005 roku. 1 września weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Jej celem było dostosowanie polskiego szkolnictwa wyższego do standardów nauczania w Unii Europejskiej określonego w Deklaracji Bolońskiej. Najważniejsze założenia tej deklaracji to: wprowadzenie przejrzystych i

Sprawdź, czy jesteś wypalony

. Bassam Aouil z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Brak czasu dla siebie i rodziny Podobne badania, ale na nauczycielach i ogólnopolskie, przeprowadzono rok temu. Ich wyniki były równie niepokojące: tylko 30 proc. pedagogów jest w dobrym stanie psychicznym. 10 proc. twierdzi, że jest

Mniejsze pensje wakacyjne dla wykładowców

autorskich praca dydaktyczna ze studentami nie jest teraz wykonywana i naukowcom nie należy się za nią wynagrodzenie. Ale uniwersyteckie związki zawodowe będą o tej sprawie rozmawiać jeszcze z władzami uczelni. Rektor skierował też do prawników pytanie, jak rozstrzygnąć tę sprawę. Obecnie trwają konsultacje

Dbaj o zdrowie!

Iwona Smoktunowicz, lekarz psychiatra, praktykująca od lat w Holandii. Stale wzrastająca ilość rodaków szukających u nas psychicznej pomocy lub porady spowodowała, że we wrześniu 2009 r. otworzyłyśmy Polskie Centrum Zdrowia Psychicznego "GGZ Keizersgracht" (oficjalnie uznane przez Ministerstwo

Gospodarka zwalnia, ale nie pensje

to argument dla zwolenników podwyżek stóp w RPP. Koszt kredytu wzrośnie jednak najwcześniej we wrześniu, gdy będą już znane informacje o sierpniowej inflacji. A może nawet w październiku - jeśli Rada będzie się chciała przekonać, czy inflacja zaczęła spadać. Coraz mniej analityków spodziewa się

Ziemia obiecana w Goworowie, czyli co mnie tu trzyma?

teraz, uwaga: będzie jak w bajce o dobrym kapitalizmie. W trzy miesiące Małgosia oddała długi. Po roku kupiła - z pomocą mamy, rencistki - dwupokojowe mieszkanie w Ostrołęce.Najlepszy biznes jest od maja do września. Najlepsze miesiące to te z literą R, wtedy najwięcej jest ślubów. Dobre wesele to

Wizerunek polskich imigrantów w brytyjskich mediach

imigracyjna" dyskretny raport, który wyciekł z ministerstwa spraw wewnętrznych, pisała, ze Europejczycy ze Wschodu zapełniają schroniska dla bezdomnych. Samorządy zaczynają domagać się milionów funtów na opłacenie armii dodatkowych nauczycieli angielskiego, a w kolejnych miastach rośnie niechęć do tanich

Współpraca uczniów z Czechowic i angielskiego Durham

Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach. Mają najlepsze oceny w swojej klasie z angielskiego, wzorowe zachowanie i sporą wiedzę z informatyki. Dzięki temu od 30 września do 4 października przeżyli przygodę życia w Anglii. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy wcześniej, bo 1 maja, a więc w dniu rozszerzenia UE

Idź na studia podyplomowe

lat spędzonych na studiowaniu języków obcych przekonało mnie do tego, że praca w zawodzie tłumacza czy nauczyciela mija się nieco z moimi wyobrażeniami mojej ścieżki zawodowej - przekonuje Anna Gomoła z agencji Media Metropolis. - Bardziej interesowałam się światem mediów, więc rozpoczęłam pracę w

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

pracy, to rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r., ostatnia zmiana z 11 czerwca 2002 r. wejdzie w życie 29 czerwca 2003 r. (DzU z 2002 r. nr 19 poz. 811).Istnieją także przepisy szczegółowe dotyczące niektórych

Niepełnosprawny pracuje

orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, także z orzeczoną "całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji" (wydane po 1 września 1997 r.) Osoby te nabyły prawo do renty (lub emerytury) i oznacza to, że po zarejestrowaniu w PUP nie przysługuje im prawo do zasiłku dla

Mówią o studiach w Wielkiej Brytanii

bardzo dobre. Jak jedna Niemka dostała piątkę, to trzy osoby sprawdzały jej pracę, czy to możliwe. Imprezy kulturalne dla studentów odbywają się co tydzień. W Lublinie, który jest dwa razy większym miastem, takich atrakcji nie ma. Po powrocie z Preston miałem głowę pełną pomysłów. Chciałem zmieniać

Rozpoczął się strajk generalny przeciwko oszczędnościom

Jak podaje niemiecka agencja prasowa - DPA - Do strajku wezwały dwa największe związki zawodowe - sektora państwowego ADEDY i sektora prywatnego GSEE. Pracę przerwali pracownicy ministerstw i nauczyciele. Przestały kursować promy, metro, autobusy oraz tramwaje i taksówki. Spodziewane są znaczne

Jak polscy pracownicy zarabiają pieniądze na święta

tygodniu sprząta w trzech domach emerytów. To praca na czarno, po odliczeniu kosztów zarobi około 5 tys. zł. To jej wystarczy na świąteczne prezenty dla całej rodziny, opłacenie kursu języka angielskiego i kilka weekendów niezłej zabawy w rodzinnym mieście. Z saksów na anglosaksy Przykład Agnieszka Pyrko

Bez matematyki kariery nie zrobisz

. Właśnie kończymy pracę nad zmianami w podstawach programowych na wszystkich poziomach nauki. Dotyczą również przedmiotów ścisłych. Trzeba odejść od samych rachunków. Młody człowiek przede wszystkim powinien mieć umiejętność matematycznego sposobu myślenia.Dotąd w szkołach średnich nauczyciele mogli mieć

Lista płac 2006, czyli ile zarabiają Polacy

1,9 zł za godzinęOpiekunka PCK w Lublinie. Miesięcznie zarabia 230 zł. Wcześniej pracowała jako sprzątaczka w aptece oraz strażnik na przejściu dla pieszych. Ma 12 lat stażu pracy. Pracuje 30 godzin tygodniowo. Gotuje, sprząta i pierze w domach podopiecznych, robi im zakupy, pomaga w dotarciu do

Twoja szkolna kariera w Europie

podstawowy. Szkoły wyższe przyjmują kandydatów na podstawie wyników egzaminów maturalnych z języka litewskiego, ze wskazanych przedmiotów i wyników testu wstępnego (o ile był przeprowadzany).ŁotwaRok szkolny na Łotwie rozpoczyna się 1 września, kończy 30 maja. Dzieci zaczynają naukę w wieku sześciu lub

Oni nie czekali na koniec kryzysu

indywidualnych lekcjach nie byłoby to możliwe, ale przy większych grupach to się opłaca. Uczy sama, zatrudnia też nauczycieli na zlecenie, a od września jednego wzięła na etat. Nauczyciel może zarobić od 1,5 do 2,5 tys. zł, zależnie od tego, czy dzieci chcą do niego przychodzić. Szefowa ma tyle samo plus ok. 1,5

Praca która zmienia życie

, które dowiedziały się, gdzie się wybieramy również nie dodawały nam otuchy mówiąc, że będzie nam ciężko, że to za trudne. Ale to nas nie powstrzymało. Dla mnie włączenie się w akcję wolontariacką było w jakiejś formie ucieczką od życia codziennego. Chęcią udowodnienia samej sobie, że to co robię

Najlepiej zarabiające nieżyjące osobistości

W rzeczy samej, wszyscy członkowie tegorocznego klubu są centralnymi postaciami niesamowicie zyskownych - i ciągle rosnących - imperiów handlowych. Nazwisko Alberta Einsteina służy do promocji płyt DVD Baby Einstein . Książki Theodora Dr. Seussa Geisela są żelazną pozycją bibliotek dla dzieci na

Wiertacz zarabia więcej niż prezes

W jakiej branży chcesz pracować? Zobacz jakie oferty pracy mamy dzisiaj dla Ciebie. Zespół Szkół Samochodowych pierwsze niepowodzenie w tworzeniu kierunku technik drogownictwa ma już za sobą. - W ubiegłym roku prowadziliśmy nabór do jednej klasy technikum, ale były tylko trzy lub cztery podania

Irlandia: jak studiować

, od września 2003 r. studiuje rachunkowość i IT w Letterkenny Institute of TechnologyIrlandię wybrałem z dwóch powodów: to kraj anglojęzyczny, a ja posługuję się właśnie tym językiem; to kraj o największym wzroście gospodarczym w strefie Unii i z szybko rozwijającym się sektorem IT. Byłem ciekawy

Zawód: piłkarz, czyli praca na boisku

futbolu zazwyczaj kilka lat po 30. urodzinach (najstarszy zawodnik Euro 2008 to Ivica Vastić reprezentujący Austrię - we wrześniu kończy 39 lat). Jeszcze dwie dekady temu dla zawodnika rozpoczynało się wówczas nowe życie. W czasie kariery nie zarabiali kokosów i po jej zakończeniu lądowali w kopalniach

Do rezerwy marsz - Jak odrobić wojsko na studiach

). Poprowadzą je nauczyciele akademiccy lub osoby spoza uczelni (np. wojskowi), na których pracę na uczelni zgodzi się rektor. Uczelnia musi poinformować cię, jak zorganizowała naukę z PO oraz jak przygotowała konsultacje. Jak ma wyglądać egzamin? Po semestrze "samouczenia się" PO zdajesz egzamin

Przegląd kursów językowych za granicą

, gdy nie będziesz mógł mówić po polsku. Nauczyciele języków radzą, że na czas kursu najlepiej zupełnie odciąć się od przyjaciół i bliskich z kraju. Jaki kurs wybrać? Masz kilka kursów do wyboru. Dzieci i młodzież (maksymalnie do 19 lat) - kursy dla nich najczęściej odbywają się w wakacje, a kursy

Jak pielęgniarki przygotowują się do wyjazdu za ocean

Marta jest od siedmiu lat pielęgniarką z warszawskim szpitalu (1200 złotych na rękę). Mąż nauczycielem pracuje tylko sezonowo. Nie mają mieszkania ani szans na kredyt - są niewiarygodni dla banków z powodu niskich dochodów. Wyliczyła, że lepiej uczyć się angielskiego i wyjechać do USA. Dlaczego do

Studia za granicą - Francja

, pracowników. program Copernic dla inżynierów, magistrów prawa i ekonomii przed 30. rokiem życia, sześć miesięcy studiów w jednej z grandes ecoles i sześć miesięcy stażu we francuskim przedsiębiorstwie, "co-tutelle" dla doktorantów, którzy będą pisać pracę doktorską pod kierunkiem dwóch promotorów

Trzy paki na baciku i spoko

. - A zresztą i tak - twierdzi Michał - żeby załatwić wejście do szkoły podchorążych, trzeba mieć znajomych. Egzaminy są ustawione. Jednak wojsko i bez przywilejów jest dla chłopaków z Przasnysza niezwykle atrakcyjne. Stała praca, w której na pewno ci zapłacą, i to nie najgorzej. A przede wszystkim - z

Co studiować, by się wpasować?

kilka dni żyje się np. jak w epoce kamienia łupanego - mówi Ramotowska. - Jeśli będzie tego jeszcze więcej, spróbujemy uzyskać dofinansowanie dla zainte-resowanych tym szkół. Wcielam się teraz w bohatera gry i ruszam szukać pracy dla ochroniarzy środowiska. Dobrzyniewo Duże to miejsce, o którym można

186511 milionerów i ciągle przybywa

, ale jeśli pomysł chwyci, rzucę tę robotę. W ciągu 11 lat zmieniał pracę już cztery razy. - Nie ma w tym nic niezwykłego - tłumaczy Joe Hedges, rzecznik prasowy San Jose. - Kiedyś przez całe życie pracowało się dla jednej firmy. Tutaj często zmienia się firmę, by w końcu założyć własną. Dwa, trzy lata

A czy ty piszesz piórem? Warszawa

Konkursu Ładnego Pisania.Podczas konferencji zostanie zaprezentowany też "Poradnik Ładnego Pisania". Skierowany jest on przede wszystkim do młodzieży, zawiera również wskazówki dla rodziców i nauczycieli. Podręcznik wykłada filozofię ładnego pisania, zawiera tajniki kaligrafii oraz zachęca do

Staruszek Bill, czyli 50 lat minęło...

działała na tyle sprawnie, że wkrótce potem Gates i Allen stworzyli minifirmę Traf-o-Data, która tworzyła programy dla administracji stanowej i szkół. Przerwane studia We wrześniu 1973 r. Gates rozpoczyna studia na wydziale matematyki Harvard University (niestety, rezygnuje z nich kilka lat późnie). Myli

Jak walczyć o darmowe przedszkole

, trzeba udowodnić, że opłaty, które pobierało przedszkole, rzeczywiście były niezgodne z prawem. W pozwie rodzic musi napisać, czego żąda od przedszkola i z jakiego tytułu (chodzi tu o ust. 6 i 14 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Należy także uzasadnić pozew, czyli opisać przypadek. Droga

praca dla nauczyciela września - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela – ustawa regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, jest pragmatyką zawodową nauczycieli, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy (w myśl zasady lex specialis derogat legi generali). Zakres przedmiotowy

Praca klasowa

Praca klasowa (potocznie klasówka, zwrot używany częściej niż jej bardziej formalny źródłosłów) – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa – dziełoW niektórych szkołach egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej i teoretycznej; m.in. szkołach artystycznych, np. plastycznych, pierwsza część egzaminu polega na prezentacji przez ucznia/studenta „pracy dyplomowej” (np. rysunek, rzeźbę, obraz

Powściągliwość i Praca

Powściągliwość i Praca – polskie czasopismo wydawane jako miesięcznik w latach 1898-2006 (z przerwami) przez zgromadzenie michalitów. Założycielem pisma był bł. ks. Bronisław Markiewicz (zm. 1912, bł. w 2005), michalita (i założyciel zgromadzenia) z Miejsca Piastowego. Historia pismaW 1892 r

10 września

, Sobiesław, Teodor i Wiktor. Belize – rocznica bitwy o St. George’s Caye Chińska Republika Ludowa – Dzień Nauczyciela Gibraltar – Święto Gibraltaru Honduras – Dzień Dziecka Międzynarodowe – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom Stany Zjednoczone – Dzień Babci

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.