praca czestochowa tablica

praca czestochowa tablica - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

  • Audytor wewnętrzny

    Częstochowa, śląskie, Polska

    od: 4 dni

    Częstochowie: sygnatura konkursu: I K 1110 / 9 / 14 liczba etatów: 1/2 etatu miejsce pracy: Częstochowa Szczegółowe informacje o konkursie dotyczące wymagań, które musi spełniać ...

Tablica Cayleya

Tablica Cayleya - dla danego grupoidu (G,?), macierz kwadratowa, której wiersze i kolumny są ponumerowane elementami grupoidu (w takiej samej kolejności), a w komórce znajdującej się na przecięciu a-tego wiersza i b-tej kolumny znajduje się iloczyn ab. Tablice Cayleya konstruuje się na ogół

Tablica ekonomiczna

Tablica ekonomiczna jest graficznym odwzorowaniem istoty XVIII-wiecznego kierunku ekonomicznego – fizjokratyzmu. Została stworzona przez francuskiego ekonomistę François Quesnaya i przedstawia sposób cyrkulacji dóbr w ówczesnym społeczeństwie oraz proces realizacji produktu czystego

Arbeitslager Treskau

. Więźniów ulokowano w piwnicy jednego z budynków. Więźniami byli Polacy, Czesi, Rosjanie oraz Ukraińcy i Niemcy. Praca więźniów polegała głównie na budowaniu nowych budynków dla Junkersschule. Budowali np. stajnie, królikarnie, kino czy garaże. Mniejsza grupa więźniów pracowała w okolicach wsi

Wielin

. 1698. Budowla ryglowa kryta gontem. Wewnątrz bogate wyposażenie barokowe w postaci ołtarza głównego, ambony i loży patronackiej. Nad drzwiami wejściowymi kartusz herbowy właścicieli Wielina. Przy wschodnim wejściu pamiątkowa tablica drewniana upamiętniająca mieszkańców wsi Wielin, Rochowo i Warblewo

Henik Łojka

wielkie rzeźby. Planuje także stworzyć wielką rzeźbę z piasku ku czci 1000-lecia Litwy. Jego praca zwyciężyła w konkursie na projekt tablicy pamiątkowej ku czci Łarysy Hienijusz, białoruskiej poetki i działaczki społecznej. Tablica ta została zainstalowana i uroczyście odsłonięta 9 sierpnia 2010

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.