praca chroniona dla kobiet

nos, ie

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

Prawo pracy szczególnie chroni kobiety w ciąży oraz rodziców na urlopach macierzyńskim i wychowawczym

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

Wielu pracodawców, aby obciąć koszty zatrudnia pracowników na podstawie umów cywilnych lub nakazuje im zakładać własne firmy (tzw. samozatrudnienie). Czy kobiety w ciąży i młode matki pracujące na umowę zlecenie, o dzieło albo na tzw. samozatrudnieniu są w chronione przez prawo? Czy mogą w sądzie zabiegać o ustalenie, że tak naprawdę pracowały na umowie o pracę?

Kogo nie można zwolnić

Pracodawcy zwalniając pracowników, nie zawsze postępują zgodnie z prawem. Warto wiedzieć, co chroni przed zwolnieniem z pracy

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

pracy tymczasowej. Ciężarna jest też chroniona przed zwolnieniem grupowym. Pracodawca może tylko wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. W dodatku, jeśli oznaczałoby to obcięcie pensji, kobiecie przysługuje dodatek wyrównawczy do nowego wynagrodzenia do końca okresu, kiedy normalnie

Choroby w pracy: zawały i rak piersi

Choroby w pracy: zawały i rak piersi

Kanadyjski zespół postanowił przeanalizować, czy istnieje podobna zależność dla innych zawodów.Jak podało pismo "Occupational and Environmental Medicine", zbadano 1134 kobiety chore na raka piersi. Ich relacje na temat przebiegu życia zawodowego porównano ze 1179 przypadkami kontrolnymi

Kiedy szef nie może zwolnić?

Kiedy szef nie może zwolnić?

. miejsce pracy) i płacy, ale zgodnie z przepisem art. 178 § 1 Kodeksu pracy pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Ciąża z zasady nie chroni też przed zwolnieniem kobiet wykonujących swoje obowiązki w oparciu o umowę cywilnoprawną. Jeden z czytelników pytał

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

- Temperatura w miejscu pracy przekłada się na wydajność pracownika, jego samopoczucie i zdrowie - tłumaczy Jolanta Zedlewska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Zedlewska dodaje, że pracodawca musi chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych

Badanie: mężczyźni więcej pracują zawodowo, kobiety - w domu

Badanie: mężczyźni więcej pracują zawodowo, kobiety - w domu

większym stopniu zagrożone bezrobociem; nie chroni ich przed tym nawet wykształcenie - według GUS bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od bezrobotnych mężczyzn.Jak wynika z danych MPiPS, mężczyźni pracowali w 2009 r. średnio 41,6 godziny tygodniowo, a kobiety 37,1 godzin. Panowie zostają w pracy

Pół miliona Polaków traci zdrowie w pracy

Pół miliona Polaków traci zdrowie w pracy

Najnowsze badania GUS dotyczące warunków pracy w 2012 r. pokazują, że liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia dla zdrowia stale maleje. Spośród 5,3 mln osób objętych badaniem 506,7 tys. pracowało w warunkach zagrożenia. To niemal 10 proc. załogi przebadanych zakładów. Przekrojowe wyniki z

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

Do strachu przed utratą pracy przyznaje się co trzeci zatrudniony Polak - wynika z sondażu przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia dla "Gazety". Co więcej, najnowszy raport międzynarodowej agencji zatrudnienia Manpower pokazuje, że pierwszy raz od pięciu lat więcej firm chce zwalniać

Kogo nie można zwolnić?

Kogo nie można zwolnić?

Nie można zwolnić pracownika, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż cztery lata (obecnie to 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, ale w expose premier Donald Tusk zapowiedział jego zrównanie i stopniowe wydłużanie aż do 67. roku życia). Szef nie może też pozbyć się go nawet

Europa i Polska potrzebuje kobiet

Europa i Polska potrzebuje kobiet

decyduje się na macierzyństwo, bojąc się utraty pracy lub zmiany na gorsze zarówno warunków pracy, jak i płacy.Przeprowadziliśmy analizy przemysłu, chcąc dowiedzieć się, jakie są rezultaty nieobecności i obecności w nim kobiet. Wynika z nich, że przedsiębiorstwa, w których załoga jest mieszana, lepiej

Prezydent podpisał ustawę chroniącą związkowców przed zwolnieniem z pracy

. Dotychczas przysługiwało mu jedynie odszkodowanie.Trybunał orzekł, że pracownik chroniony na mocy ustawy o związkach zawodowych może żądać albo przywrócenia do pracy, albo odszkodowania (pracownikowi nieobjętemu taką ochroną przysługuje w dalszym ciągu tylko odszkodowanie).Nowela - zaproponowana przez Senat

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

emerytalnych wśród uprzywilejowanych grup zawodowych. Osoby, rozpoczynające pracę np. jako górnicy, muszą pracować w jednym zawodzie do końca swojej aktywności - zmiana jest dla nich nieopłacalna. To ogranicza mobilność pracowników. Ekspert Delloite R. Antczak mówi wprost, że Polski nie stać na przywileje

Regulamin konkursu "Przyjazne Miejsca Pracy - Co sprawia, ze pracuje się lepiej"

uważane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu. 5. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że przesłana praca konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

chroni mnie wiek - mam 63 lata? Pański wiek stanowi przeszkodę dla złożenia definitywnego wypowiedzenia umowy, bowiem art. 39 Kodeksu pracy gwarantuje pracownikom w Pana sytuacji szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Przepis ten zabrania pracodawcy wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

roczne urlopy dla poratowania zdrowia, które przysługują im już po siedmiu latach pracy, a które na obecnych warunkach nauczyciel może wziąć nawet trzy razy w trakcie całej kariery. Co więcej, powodem do takiego odpoczynku może być przemęczenie, bo karta nie podaje listy chorób uprawniających do wzięcia

Trzeba mieć odwagę mówić

Trzeba mieć odwagę mówić

kwalifikacji, dużo płaci, a do tego pokrywa koszty związane z wyjazdem. Warto być ostrożnym, gdy ma się bardzo krótki termin na podjęcie decyzji o wyjeździe, uniemożliwiający dokładne sprawdzenie pracodawcy czy agencji pośrednictwa. Szczególnie trzeba uważać, gdy oferta dotyczy atrakcyjnej pracy wyłącznie dla

Regulamin konkursu "Najlepszy pomysł na działania CSR "

nagrodą jest dla 5 osób jest książka "Annapurna. Góra kobiet" autorstwa Arlene Blum 2. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac

Zleceń i dzieł przybywa

Zleceń i dzieł przybywa

określonej długości okresu wypowiedzenia. Co jeszcze charakteryzuje tą umowę? Brak płatnego urlopu, brak odprawy przy zwolnieniu, osoba wykonująca swoje obowiązki w oparciu o nią nie ma też np. prawa do minimalnego wynagrodzenia. Jej interesów nie chroni Kodeks pracy, jak w przypadku etatowców, tylko Kodeks

Zwolnienia i wypowiedzenia

Zwolnienia i wypowiedzenia

firmy, a także radę pracowników, jeśli jest w firmie.Jesteś kobietą w ciąży albo rodzicem?Jeśli tak, to jesteś dodatkowo chroniona. Kobiety w ciąży pracujące na etacie nie mogą być zwolnione z pracy. Jeśli pracują na czas określony, szef ma obowiązek przedłużyć z nimi umowę do momentu porodu, pod

Polska chce być flexi

Polska chce być flexi

wprowadzić inne formy zatrudnienia, jak np. dzielenie etatu między dwie osoby. Średni czas pracy u jednego pracodawcy wynosi u nas 10 lat, a propozycja atrakcyjnej pracy nie jest postrzegana jako powód do zmiany miejsca zamieszkania. Dla Polaków bezpieczny jest tylko etat. Konkretne propozycje dopiero

Kodeks pracy od nowa

rozwiązania (tygodnie odebrane przed porodem skracają czas spędzony z dzieckiem po porodzie), może się wydać ono szczególnie atrakcyjne dla kobiet, które po porodzie chcą jak najszybciej wrócić do pracy, skracając tym samym czas obowiązkowego urlopu macierzyńskiego przypadającego po porodzie nawet do 14

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

bardzo krytyczne: łamanie praw pacjenta, nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej, brak programów terapeutycznych dla chorych, sanitariaty w katastrofalnym stanie, stołówka do remontu, brud. Mógł popełnić samobójstwo Już w październiku zeszłego roku Sawicki próbował walczyć o pracę, wiedząc, że mu

Gdy boisz się zwolnienia

korzystną formą odejścia z pracy. Na umowie cywilnoprawnej Jeżeli ktoś pracuje na umowie zlecenia lub o dzieło, to nie podlega pod Kodeks pracy, więc żadne ze wspomnianych praw mu nie przysługuje. Takich pracowników chroni Kodeks cywilny, w którego rozumieniu zarówno pracownik, jak i pracodawca są sobie

"Dziennik": Odebrano jej pracę i godność

Wyrok warszawskiego sądu pracy obnaża bezradność kobiet, które chcą pogodzić macierzyństwo z pracą. Polskie prawo chroni bowiem pracodawców, a nie kobiety. Gazeta alarmuje o tym od miesięcy w ramach akcji Matka Polka Pracująca. W środę dostała bolesny dowód, że ma rację. W świetle polskiego prawa

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

. Uwaga! Uchwała Sądu Najwyższego z 2006 r. odnosi się tylko do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania (nie chroni ich kodeks pracy, który zwalniania w czasie urlopu wyraźnie zakazuje). Czyli nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę, zgodnie z art. 41 kodeksu pracy, nie można zwolnić w czasie

Matki - chronione czy nie

to rozwiązać? - Zwyczajnie - mówi Spytek-Bandurska. - Ustawa o zwolnieniach grupowych jest specustawą i jako taka ma pierwszeństwo przed przepisami kodeksu pracy. Dlatego w sytuacji zwolnienia grupowego matki w opisanej sytuacji mogą być zwolnione. Nie są w ogóle chronione przed redukcją w trybie

Jak się nie dać zwolnić

obowiązuje od powrotu do pracy. Zwolnienie lekarskie chroni przed zwolnieniami grupowymi, jednak ta ochrona jest ograniczona w czasie (patrz punkt zwolnienie bez wypowiedzenia). Gdy jednak zwolnią Nawet wtedy nie wszystko stracone. Zgodnie z art. 56 K.P. pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

niepełnosprawne będą pracowały osiem godzin dziennie, a nie siedem. Dotyczy to osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. Zaostrzono też wymogi dla zakładów pracy chronionej. Od teraz taki status mogą otrzymać firmy, które zatrudniają 50 proc. osób niepełnosprawnych, w tym 20 proc. w

Kiedy i kogo nie można zwolnić

jest dla nas dobrym znakiem, bo to do Niemiec najwięcej eksportujemy - mówi prof. Wiśniewski. - Drgnęła też branża budowlana. To świetna wiadomość, bo jedno miejsce pracy w budownictwie tworzy pięć w branżach z nim powiązanych. Najłatwiej pracę będzie znaleźć osobom z wykształceniem technicznym: od

Emocje rządzą światem

wszystko. Potrzebujemy również udanych związków z ludźmi i ważnego dla nas życiowego celu. Howard Gardner, psycholog z Harvardu, mówi o "dobrej pracy" (good work), co oznacza jednoczesne bycie w pracy doskonałym, zaangażowanym i etycznym.O płci:- Kobiety i mężczyźni zwykle różnią się poziomem w

Godność pracownika pod ochroną

kasjera-sprzedawcy w sklepie Biedronka w Morągu - jest dramatyczna i długa. Kasjerka zmuszona była - jak inni pracownicy sklepu - poza obsługą kasy także do rozkładania towarów, sprzątania i rozładunku palet z towarem często ważących po 700 kg. Pracy za ciężkiej dla kobiet. Na początku 2004 r. okazało się

Bierna palaczka domaga się odszkodowania od pracodawcy

, że w Polsce z tego powodu rocznie umiera 9 tys. osób, to jest więcej niż wynosi łączna liczba ofiar wypadków drogowych i w pracy, samobójstw i zabójstw - mówi Jassem. Profesor uważa, że zadaniem każdego państwa jest chronienie zdrowia obywateli. Reprezentujący powódkę mecenas Marian Kulwikowski

Szukanie pracy to też praca

outplacementu. Firma w kilku fazach zwalniała grupy pracowników najniższego szczebla. W większości były to kobiety z wykształceniem podstawowym i zawodowym, właściwie bez perspektyw na rynku pracy. Moment zwolnienia powinien być dla nich tragedią, tymczasem wysokie odprawy, które otrzymały, zadziałały jak

Sygnalistka na ławie oskarżonych

kieruje placówką. Nie zwolniono także głównej księgowej. Natomiast w marcu 2011 wyrzucono z pracy dwóch lekarzy weterynarii, którzy potwierdzili słowa kobiety i zeznawali przeciwko szefowi GIW. Mirosław Sz. podpisał się pod wypowiedzeniami dla nich. W inspektoracie zawsze było niewielu pracowników. To

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się zwolnienia. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

512/02). Ponieważ wyraźne wyrażenie zgody pracownika gwarantuje skuteczność nowego angażu.Przepisy prawa pracy nie chronią pracowników przed zmianą warunków pracy lub płacy. A zatem modyfikacja umowy może też objąć pracowników w wieku przedemerytalnym, szczególnie chronionych związkowców lub kobiety w

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się np. wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta

Nowy rok, nowe prawo

proc. wynagrodzenia chorobowego. W takiej samej sytuacji wszyscy inni pracownicy dostawali 80 proc. wynagrodzenia chorobowego.Teoretycznie miało to poprawić sytuację pracowników w wieku 50+ na rynku pracy i sprawić, że zatrudnianie ich będzie atrakcyjniejsze dla pracodawców. W efekcie doprowadziło do

Bunt w supermarkecie

wysokie (na poziomie 10 proc.), do pracy w markecie zgłaszali się często byli górnicy. - Całe życie pracowali pod ziemią, ale po dniu próbnym w Tesco mówili, że ta praca jest dla nich zbyt ciężka. Choć ich rozumiem, sama chętnie wróciłabym na stare stanowisko. Lubiłam ciągły kontakt z ludźmi. Ale i do

Kłamiemy w CV, popieramy lewe zwolnienia

pracowników czy narażanie firmy na straty. Co ciekawe, przeciw takim zwolnieniom protestuje 33 procent kobiet, którym nie podoba się, by ich koleżanki szły na zwolnienia, bo same mają wtedy więcej pracy (dla porównania uważa tak tylko 23 proc. mężczyzn). I sądzą tak tylko osoby starsze, które uważają

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

podstawie umów cywilnych lub nakazuje im zakładać własne firmy (tzw. samozatrudnienie). Czy kobiety w ciąży i młode matki pracujące na takich zasadach są chronione przez prawo? Czy mogą w sądzie zabiegać o ustalenie, że tak naprawdę pracowały na umowie o pracę? Dr Sebastian Samol, adiunkt w Katedrze Prawa

W kiepskim świecie nie ma miejsca na ludzi sukcesu

, jest płeć osoby sukcesu. O wiele więcej znanych jest mężczyzn, którym się udało. Kobiety rzadziej dochodzą na szczyt kariery zawodowej, najprawdopodobniej z uwagi na inne wymagania, które stawia przed nimi społeczeństwo.Natomiast sama droga jest podobna dla obu płci. Istnieją cztery cechy

Molestowanie w pracy

W zeszłym tygodniu prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia molestowania seksualnego pracownic fabryki chipsów Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim. Osiem kobiet wyrzucono z pracy, gdy zaczęły mówić głośno o molestowaniu przez kierownika. Za wykorzystywanie seksualne pracownicy sąd w

Praca w BOR: VIP pod ochroną

. Choć faktycznie fizyczna specyfika wykonywanych przez oficerów ochrony zadań skłaniałaby raczej do wykorzystywania ubiorów sportowych i nieograniczających ruchów. Dlatego funkcjonariusze - bez straty dla wizerunku - przemycają w formalnym ubiorze elementy zwiększające komfort ich pracy. Najważniejsze

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

Pisaliśmy o tym, jakie przywileje przewiduje polskie prawo dla młodych pracujących matek oraz ojców. Podpowiadaliśmy, kiedy i w jaki sposób należy upomnieć się o swoje. Okazało się, że wiele czytelniczek słabo zna swoje prawa i nie umie z nich skorzystać. Czy ciąża chroni przed zwolnieniem? TAK

Umowa na zastępstwo

wypoczynkowego posiada również pracownik - zastępca, oczywiście przyznanie urlopu zależy od stażu pracy (art. 152 k.p.). Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:. 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,. 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Ochrona kobiet w ciążyUmowa

Gogle do plasteliny i inne absurdy brytyjskiego BHP

oceniane. W końcu przyznano także, że przepisy dają szerokie pole do popisu tym wszystkim, którzy domagają się i dostają absurdalnie wysokie odszkodowania za absurdalne "wypadki" w pracy. Od dawna przepisy BHP były wyśmiewane. Teraz ma im zostać przywrócona należna powaga. Absurdy kiedyś muszą

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

życiorysie, ale jest dla ciebie mniej korzystna. Po zawarciu porozumienia stron nie możesz się zwrócić do sądu i walczyć o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy. Nie będzie ci też przysługiwał zasiłek dla osoby pozostającej bez pracy. Dlatego rozważ, czy nie będzie dla ciebie lepiej, jeśli zostaniesz

Polak na zwolnieniu - do kontroli

Badanie - Na co Polacy są gotowi, by zachować miejsce pracy? Maria Bielicka: Czy to skutek kryzysu? Kazimierz Staniak: Można tak przypuszczać. Tym bardziej że wiele zwolnień dostajemy od osób, które straciły pracę. Tzw. L 4 chroni przed utratą ubezpieczenia, jeśli się je odda pracodawcy w ciągu 15

Dręczenie w pracy

numerach odeszłam z pracy. Leżałam w domu i patrzyłam w sufit przez trzy miesiące, włosy wychodziły mi garściami - mówi.Ciąża szczególnie chroniona- Łatwym obiektem mobbingu są kobiety w ciąży - mówi Joanna Grzywińska z Państwowej Inspekcji Pracy. - Pracodawcy potrafią dawać im do zrozumienia, że nie są w

Jak oskubać inwalidów i wyłudzić pieniądze

pracę do 2009 roku. Za 849 zł miesięcznie. Miałem wykonywać w domu bliżej niesprecyzowane prace biurowe. Zaznaczono jednak, że w tej chwili pracy dla mnie nie ma i będę czekał na nią w stanie gotowości. Za to miałem dostawać 150 zł na miesiąc.W sierpniu poszedł po pieniądze za dwa tygodnie "

Niedopuszczalne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

jest jasno określona w polskim prawie pracy - podkreśla. Marta Chrustowicz z agencji rekrutacyjnej Promedica24 precyzuje, że pytanie kobiety o planowaną ciążę, czy zamążpójście podchodzi pod dyskryminację płciową. Ty możesz odmówić odpowiedzi na podobne pytania, a pytającemu za ich zadawanie grożą

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

nimi pracowników postanawia wyrzucić dyscyplinarnie, przepisy ich dotyczące już go nie chronią. Podobnie jest w przypadku, gdy pracownik traci możliwości do wykonywania pracy, czyli np. kierowca jest sądownie pozbawiony prawa jazdy, bo wsiadł za kółko po kilku głębszych. Nie ma za to znaczenia, czy

Mój zawód - ten sam, a jednak inny

jest podwójnie chroniony - czyta z telepromptera [czytnika tekstów - przyp. red.] i ma słuchawkę w uchu, w której m.in. może usłyszeć podpowiedzi, co robić. Nad jego pracą czuwa wielki zespół ludzi: wydawcy, pomocnicy redaktorów, kierownicy produkcji. Dziennikarz przygotowuje swoje wypowiedzi wcześniej

Praca tymczasowa krok po kroku

(przy umowach dłuższych). Pracodawca i tak płaci ci za całość. Umowa na czas wykonania określonej pracy kończy się z chwilą zrealizowania zadania i nie można jej wypowiadać. Ważne dla kobiet w ciąży! Pracującym kobietom w ciąży nie wolno np. kazać dźwigać ciężarów, zlecać nadgodzin. Pracownice

Jak Cię widzą, tak Cię piszą

, dlatego unika takich dziedzin życia, w których występuje bezpośrednia rywalizacja. Z kolei fryzura, podobnie jak wzrost, jest ważną informacją dla otoczenia. Długowłose kobiety chcą podkreślać swój wdzięk i seksapil (do pracy lepiej upinaj włosy - im staranniej, tym poważniej będziesz traktowana). Włosy

Wypowiedzenie umowy o pracę

w przypadkach szczególnych, zwłaszcza w razie chęci rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę z: pracownikami chronionymi, np. kobietą w ciąży oraz w przypadku podjęcia zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W takim przypadku pracodawca zawiadamia

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

pracownik, który decyduje się na dochodzenie swoich praw, jest chroniony przed negatywnymi konsekwencjami ze strony przełożonego. Jeszcze przed 18 stycznia 2009 roku w Kodeksie Pracy znajdował się zapis, iż skorzystanie przez pracownika z uprawnień wynikających z naruszenia zasady równego traktowania w

Jak zostać pracownikiem służb specjalnych

rękę. Ale w terenie zarabia się znacznie więcej. Chcesz być agenetem? Mamy oferty pracy dla Ciebie. Praca dla agenta celnego, agenta handlowego, agenta nieruchomości... Tajemnica i sztuka mówienia Zdobywanie informacji, na jakich zasadach można znaleźć pracę w ABW i AW, wygląda trochę jak na

Duże zamieszanie w drobnych ogłoszeniach

, którym mogę dowodzić. Kobieta nie owija w bawełnę i od razu pyta, czy mogę przyjść w poniedziałek na godz. 9, na tzw. "dzień zapoznawczy". Będę towarzyszyć moim potencjalnym kolegom z pracy w ich codziennych obowiązkach, czyli chodzić od firmy do firmy i pozyskiwać sponsorów dla biednych rodzin

Ekolog za ladą

pomocy rządu. W większości europejskich krajów to on pomaga dotacjami w przekształcaniu gospodarstw w ekologiczne, a przepisami chroni produkcję i obrót tymi towarami (dla przykładu, rząd Włoch nakazał, by obiady w tamtejszych szkołach były w 100 proc. produkowane z żywności "Bio").Gdyby dzięki

Ale Allah wie najlepiej

zakrywać części intymne ciała kobiety, aby nie wzbudzać pożądania u obcych mężczyzn i zazdrości u kobiet. Dla szatana nie ma większej nagrody niż rozbicie małżeństwa, więc to ty sama chcesz się zakryć chustą, aby być dobrą muzułmanką. I być wolną. Hanifah, Hannah i Aisha z pasją i dumą opowiadają o tym, że

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

Zacznijmy od początku - musisz pamiętać, że wszystkie przywileje związane z ciążą i macierzyństwem przysługują tylko kobietom pracującym. Jeśli masz umowę o pracę, to zapewne spokojnie przetrwasz ciążę i urlop macierzyński. Nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy pół etatu, ani jaki masz

Mroczny przedmiot pożądania

bardziej skomplikowany, jeśli futro powstaje na miarę, dla indywidualnego klienta. Pracę zaczyna się od narysowania a potem wycięcia odpowiedniej formy z papieru. Na tej podstawie powstaje patron, czyli wzór z płótna, który przymierza się i nanosi ewentualne poprawki. Potem trzeba jeszcze ułożyć skóry

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

ochronę. Warunek: musi wrócić do swojego zakładu w ciągu maksymalnie 7 dni od ustania funkcji z wyboru (art. 74 kodeksu pracy). Od kiedy kobieta jest chroniona Od początku ciąży. I wcale nie jest ważne, kiedy poinformowała o swoim stanie pracodawcę. Przykład: Pani Alina Z. chciała powiedzieć szefowi, że

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

cywilną, to nie chroni cię prawo pracy, w tym korzystne dla ciebie przepisy o wynagrodzeniach, urlopach, chorobowym itd. Z drugiej strony dla pracodawców właśnie umowy cywilne są najatrakcyjniejsze, szczególnie przy zatrudnianiu studentów do 26. roku życia (nie trzeba za nich płacić ZUS). Ważne! Jeśli

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

się wymuszać taką formę pracy. W nowym kodeksie samozatrudniający się pracownicy mają mieć podstawową ochronę - określony czas pracy, zagwarantowane bezpieczeństwo i higienę pracy, a kobiety w ciąży i młodociani mają być specjalnie chronieni. Autorzy opracowania zastrzegają, że najważniejsza nadal

Forum: Ciąża: kiedy powiedzieć szefowi?

nie chroni ABSOLUTNIE ŻADNE PRAWO. Paula: Aśka, nie wiem, jakiego ty masz szefa, może ma ludzką twarz? Ja na twoim miejscu byłabym fair przede wszystkim wobec siebie i dziecka. Może to okropne, ale takie mam doświadczenia z pracodawcami. Ciąża dla nich to koniec świata i kariery zawodowej "

To tylko praca - zwierzenia młodej prostytutki

lat, ale są bardzo zadbane. Nie da się ukryć - w tej pracy trzeba o siebie dbać - mówi."Dla własnego komfortu" co kilka miesięcy robią badania na obecność HIV i WR. Prosi, żebym zaznaczyła, że żadna nie jest tam dla przyjemności. - One muszą. Za 700 złotych dzieci przecież nie utrzymają

Zwolnili mnie z pracy!

zwolnienia, załatw sobie długie zwolnienie lekarskie. Jesteś nie do ruszenia przez jakiś czas, ale każde zwolnienie lekarskie kiedyś się kończy... Umożliwienie powrotu do pracy, aby zaraz zwolnić z czystym sumieniem (kobieta na urlopie macierzyńskim jest chroniona przez prawo - ale tuż po jego zakończeniu

Najlepszy na świecie jest biznes w klozecie

- przynajmniej niektórym - wydaje się idealne. Okazuje się bowiem, że w toalecie załatwia się nie tylko potrzeby fizjologiczne, ale również sprawy o całkiem innym charakterze. Krystyna Borowik: - Nigdy nie zapomnę, gdy w poprzedniej pracy mój szef rozmawiał w WC przez telefon i załatwiał jakiś bardzo ważny

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

(pół urlopu). Ekwiwalent wylicza się od średniego wynagrodzenia z trzech ostatnich miesięcy. Uwaga! Takie same uprawnienia przysługują, gdy sam zwalniasz się z pracy. Co cię chroni? Nie można cię zwolnić, gdy: - brakuje ci co najwyżej dwóch lat do emerytury - w przypadku kobiet - gdy jesteś w ciąży

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

wynagrodzenie ani dodatkowy urlop. Nie wszystkim można wydłużać Uwaga! Pracownikom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz kobietom w ciąży bądź opiekującym się dziećmi do czterech lat można wydłużyć dobową normę tylko za ich zgodą. Inne rozkłady czasu pracy obowiązywać też mogą w tzw. ruchu

Molestowanie: propozycja nie do odrzucenia

zjawisko molestowania seksualnego w miejscu pracy. Molestowanie to podjęte wbrew woli pracownika wyraźne lub dorozumiane zachowanie pracodawcy, przełożonego czy kolegi o podłożu seksualnym lub inne zachowanie odnoszące się do płciowości i naruszające godność kobiety lub mężczyzny w miejscu pracy

Warsaw Trade Tower

wejść, w tym dwa obracające się automatycznie, i olbrzymi hol, gdzie oprócz dwóch recepcjonistek i dwóch ochroniarzy nie widać nikogo. Intymny nastrój udziela się pracownikom biurowca. Chronią swoją prywatność i nie lubią rozmawiać z obcymi, a zwłaszcza z dziennikarzami. Wystrój holu robi wrażenie

Za wcześnie na emeryturę

Emerytalnych szacuje, że wzrost ten wyniósł w ciągu pięciu lat około 40 proc. KPMG wyliczyło, że obecnie obsługa funduszy emerytalnych kosztuje firmy w Wielkiej Brytanii 15 proc. lub więcej środków przeznaczanych na wynagrodzenie. Nowy system jest korzystny dla pracodawców, a na pracowników nakłada obowiązek

Lista organizacji poszukujących wolontariuszy

prowadzenia Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy Regionalne Centrum Wolontariatu ul. Skryta 14/1 60 -779 Poznań tel. (61) 66 11 273 e-mail: poznan@wolontariat.org.pl WWW: www.wolontariat.org.pl osoba do kontaktu: Grażyna Kałek studentów pracy socjalnej, fizjoterapii, arterapeutów do parcy w Dziennym

Ręce przy sobie, dyrektorze

dowiedzieliśmy się o tym przypadku, najistotniejsza była dla nas szybka reakcja. Reakcją tą było natychmiastowe zwolnienie osoby winnej z obowiązku świadczenia pracy oraz zakaz dla tej osoby wstępu do naszego biura. Ponadto pomimo, że osoba, która dopuściła się molestowania, była w owym momencie bardzo ważnym i

Kraj sportów ekstremalnych

. Zamiast spowitej w kir kobiety na naszych oczach rządy przejęła asertywna, uśmiechnięta sprzedawczyni akceptująca każdy wybór klienta. Ona wie, że nie wolno się narzucać. Kupujesz Polskę? W porządku. Rezygnujesz z jej nabycia? Jeszcze lepiej, zostanie więcej dla innych. Kupiłem. I podobnie jak inni płacę

Wielka Brytania: jak znaleźć się i pracę

W Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej Eures ( www.europa.eu.int/eures ) znajduje się obecnie 17761 ofert pracy na różnych stanowiskach dla cudzoziemców. Wiele ofert można znaleźć także w rodzimych agencjach pośrednictwa pracy. Agencja Grafton Recruitment International w najbliższym czasie

praca chroniona dla kobiet - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Praca Obywatelska

Praca Obywatelska - dwutygodnik Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet o tematyce społeczno-politycznej. Był wydawany w latach 1928-1939 jako pismo obozu politycznego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Redakcję tworzyły przede wszystkim dawne członkinie Ligi Kobiet Polskich.

Przybrana rodzina

mimo żałoby). Współcześnie wobec niższej śmiertelności kobiet przy porodzie, macocha pojawia się w życiu dzieci częściej z powodu rozwodu.Ciekawostka: jedna z planetoid została nazwana (49448) Macocha. Dzieła kulturyLista dzieł literackich, muzycznych, filmowych itp. odwołujących się do relacji osobistych

Pomocnicza Służba Kobiet

zadań kobiet służących w PSK należało: opatrywanie rannych, obsługa szpitali i kuchni, praca w szkołach dla sierot wojennych. Pracowały również jako sekretarki w sztabach i świetliczanki. W momencie najwyższej liczebności w szeregach PSK służyło ok. 7 tysięcy ochotniczek.W 1944 kobiety działające

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet

Chojnowski, Aktywność kobiet w życiu politycznym, [w:] Anna Żarnowska i Andrzej Szwarc (red.), Równe prawa i nierówne szanse: kobiety w Polsce międzywojennej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, wydawnictwo DiG, Warszawa 2000, ISBN 83-7181-023-7.. ZPOK wydawał dwutygodnik "Praca Obywatelska

Sytuacja kobiet w II Rzeczypospolitej

mężczyzny. Dyskryminacja płacowa kobiet połączona z bardzo ograniczonymi możliwościami awansu zawodowego kobiet wpływały na utrzymanie tradycyjnego modelu ról płciowych, zgodnie z którym to mężczyzna jest głową rodzinyWładysław Mierzecki, Praca zarobkowa kobiet w środowisku robotniczym w Polsce

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.