praca administracja publiczna

Marta Kowalówka, Sedlak & Sedlak

W UE zatrudnienie w administracji publicznej spada, ale w Polsce rośnie

W UE zatrudnienie w administracji publicznej spada, ale w Polsce rośnie

W latach 2008-2013 zatrudnienie w administracji publicznej spadło w 19 spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej - wynika z danych Eurofoundu. W Polsce natomiast nastąpił wzrost o 7 proc.

Zaufanie na rynku pracy

Problem zaufania w stosunkach pracy nabrał w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Zawirowania w gospodarce światowej, jakich jesteśmy świadkami, są coraz częściej analizowane właśnie z punktu widzenia kryzysu zaufania. Objawia się on zarówno w sferze przedsiębiorczości jak i w administracji publicznej, w relacjach z bankami, instytucjami kontrolnymi itd.

PiS wyśle urzędników na bezrobocie? PO: Tak

PiS wyśle urzędników na bezrobocie? PO: Tak

- PiS po skoku na TK, zaplanowało zawłaszczenie kolejnej instytucji. Korpus służby cywilnej jest opisany w konstytucji. To są doskonali urzędnicy - apolityczni, szkoleni głównie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Mieli stabilizować funkcjonowanie polskich urzędów i administracji

Inspektor

biurze, analizując dane z kontroli lub też w terenie, osobiście biorąc udział w inspekcji. Inspektor - wymagania By podjąć pracę inspektora, należy posiadać wykształcenie wyższe. Z reguły praca inspektora wykonywana jest w ramach administracji publicznej, gdzie wymóg specjalizacji w danej dziedzinie jest

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie strzegły praw pracowniczych

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie strzegły praw pracowniczych

- Izba zamierza wzmocnić współpracę z Państwową Inspekcją Pracy i jej 16 okręgowymi inspektoratami. Będzie dzielić się swoją wiedzą w zakresie badania zawieranych umów w jednostkach sektora finansów publicznych, klauzul społecznych i innych praktyk stosowanych przez jednostki administracji rządowej

Administracja rządowa otwiera się na stażystów. 12 tys. praktyk do wzięcia

Administracja rządowa otwiera się na stażystów. 12 tys. praktyk do wzięcia

(odejść) w niektórych instytucjach, sięgającym nawet 20 proc. Wskazała przy tym na problem relatywnie niskich zarobków, które skłaniają wykwalifikowanych pracowników do zmiany miejsca zatrudnienia. Zaznaczyła, że praca w administracji publicznej jest gorzej opłacana w porównaniu do stawek na rynku, ale

Gdzie Polakom pracuje się najlepiej?

Gdzie Polakom pracuje się najlepiej?

, że największe zadowolenie cechuje Polaków zatrudnionych w firmach prywatnych. W nich niemal połowa pracowników (47 proc.) uznała, że ich miejsce pracy jest "wyjątkowe i przyjazne". W administracji publicznej i firmach państwowych opinię taką wyrażało po 39 proc. ankietowanych. Okazuje się

Referent

- terminologiczne zamieszanie Referent to bardzo pojemne pojęcie i może oznaczać szereg różnych funkcji. To, co o referencie można powiedzieć na pewno, to że pracuje w biurze. Referentów najczęściej spotkamy w urzędach administracji publicznej i niektórych firmach prywatnych, zwykle jednak tych zatrudniających

Podyplomowe z przyszłością

, procesami, zarządzania zmianą, skutecznego kierowania ludźmi. Ale też krytycznej oceny oraz wdrażania nowych technologii, dedykowanych biznesowi, administracji publicznej i innym organizacjom. Osoby z tzw. biznesu, choćby konsultanci czy doradcy zarządzają procesami, znają je od wewnątrz i widzą, jak szybko

Policjant

Praca policjanta - zalety i wady Praca policjanta polega na czuwaniu nad bezpieczeństwem ludzi oraz utrzymywaniu porządku publicznego. Policjanci w Polsce, tak jak w większości państw na świecie, pełnią służbę publiczną. Zasady pracy policjantów określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Firmy zewnętrzne wchodzą do urzędów. Pracę może stracić prawie 1,5 tys. osób

Firmy zewnętrzne wchodzą do urzędów. Pracę może stracić prawie 1,5 tys. osób

płace, zaopatrzenie, bhp czy ochronę informacji niejawnych. Każdy ma też swoje działy księgowości. Po zmianach powstaną instytucje specjalizujące się w wykonywaniu określonych zadań (np. finansów czy zakupów), obsługujące jednostki administracji publicznej na poziomie np. województwa. Będą to właśnie

Doradca podatkowy

postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych. Szczegółowy zakres obowiązków doradców podatkowych określa ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z

Młodzi chcą do urzędów

Młodzi chcą do urzędów

kolejki młodych osób? Bo coraz częściej doceniają zalety pracy w administracji publicznej. - Przede wszystkim można się w niej wiele nauczyć. Do tego wiąże się z pewnym prestiżem - tłumaczy Żukowska. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w ostatnich, kryzysowych latach urzędy wciąż zatrudniały nowych

Chcesz zarządzać emeryturami milionów Polaków? Teraz jest szansa, ZUS szuka prezesa

Chcesz zarządzać emeryturami milionów Polaków? Teraz jest szansa, ZUS szuka prezesa

Polaków - mówił Kosiniak-Kamysz. Co ma umieć prezes ZUS? Do zadań nowego szefa Zakładu będzie należało m.in. kierowanie pracami Zarządu, koordynowanie współpracy ZUS z urzędami administracji rządowej, zwłaszcza z Komisją Nadzoru Finansowego, a także z innymi organami rentowymi. Będzie on też powoływał i

Raport: wykształcenie i zaangażowanie drogą do kariery dla kobiet

Raport: wykształcenie i zaangażowanie drogą do kariery dla kobiet

; wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska. Badanie dotyczyło sektora publicznego. Wynika z niego, że większość kobiet kierowniczek pracuje w administracji, edukacji, ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Zarządzają najczęściej średnim zespołem (do 50 osób) i prawie wszystkie mają wyższe

Kobieto, rozmawiaj o pieniądzach

Kobieto, rozmawiaj o pieniądzach

pojawiają się w prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie sposób wynagradzania nie jest w pełni jawny. Współpracownicy często nie wiedzą, ile zarabiają inni. Dysproporcje w administracji państwowej Kontrola Najwyższej Izby Kontroli pokazuje jednak, że także w jednostkach administracji publicznej oraz spółkach

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

związki zawodowe, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz rady narodowe. Ten stan rzeczy trwał jednak krótko. W 1960 roku na mapę polskich instytucji publicznych powrócił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak zdobyć pracę w ZUS? Najprostszym sposobem jest uważne śledzenie urzędowej strony z ofertami

Fundacja Batorego: niejawne prace nad ustawą o dialogu społecznym

Fundacja Batorego: niejawne prace nad ustawą o dialogu społecznym

tryb prac legislacyjnych. Przypomniała, że nawet gdy członkowie działającej przy MPiPS Rady Działalności Pożytku Publicznego poprosili o przedstawienie informacji o projekcie na spotkaniu 18 marca, resort odmówił, twierdząc, że prace trwają i zgodnie z ustaleniami do czasu ich zakończenia informacje o

[15.10.2014] Targi Pracy i Przedsiębiorczości

, hotelarstwo i gastronomia, farmacja, medycyna i usługi opiekuńcze, usługi porządkowe, ochrona osób i mienia, administracja publiczna, służby mundurowe. Organizatorami przedsięwzięcia są: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

Wipler krytykuje rząd: zwolnienia grupowe to dopiero początek, tylko pracownicy administracji rządowej mogą spać spokojnie

Wipler krytykuje rząd: zwolnienia grupowe to dopiero początek, tylko pracownicy administracji rządowej mogą spać spokojnie

-klimatycznego.Bezpiecznie może się czuć tylko administracja- Poza tym pożera nas obsługa długu publicznego, który rośnie w zastraszającym tempie. Na spłatę samych odsetek wydamy w tym roku rekordowo dużo. To oznacza koniec inwestycyjnego eldorado, kończy się budowa firm na kredyt. Ale to było wiadomo od dawna, rząd jakby

Rewolucyjne pomysły Pawła Kukiza i Centrum im. Adama Smitha: raj dla "Januszów biznesu"

Rewolucyjne pomysły Pawła Kukiza i Centrum im. Adama Smitha: raj dla "Januszów biznesu"

przetargach dla administracji publicznej kryterium wyboru jest najczęściej proste - cena. Często wygrywają je więc firmy, które zatrudniają na najgorszych warunkach. Czy takie warunki zatrudnienia powinna promować administracja publiczna, a nawet sama PIP? Na koniec: z próżnego i Salomon nie naleje. Skoro

Roboty zastąpią ludzi

Roboty zastąpią ludzi

przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. zarządzaniem nieruchomościami, czy obsługą i wsparciem biznesu. Średnio liczba miejsc pracy w tych sektorach będzie rosnąć o 3 proc. rocznie. W innych branżach dynamika wzrostu liczby miejsc pracy będzie niższa. W nauce, opiece zdrowotnej, administracji publicznej tempo

Czy szkoły policealne dają pracę?

zawodu: od kierowcy, operatora maszyn, kosmetyczki, po technika rachunkowości, administracji czy informatyka. Niektóre kierunki są płatne i kosztują od 100 do 200 zł za semestr. Inne benefity, na które mogą liczyć ich uczniowie to legitymacje studenckie (w szkołach z uprawnieniami szkół publicznych

W ministerstwach pracy dla stażystów nie brakuje. Za darmo

zawodowego w administracji publicznej. Obecnie organizacja praktyk i staży nie przewiduje nawiązania stosunku pracy - słyszymy w ministerstwie. Na pensję mogą liczyć tylko ci, których na staż skierował urząd pracy, bo w takim przypadku pensję zapłaci właśnie ten urząd, a nie samo ministerstwo. Staże dla

"Barometr zawodów" wskazuje szanse na rynku pracy

nauczania początkowego, przedmiotów ogólnokształcących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele przedszkoli. Na liście zawodów nadwyżkowych znajdują się również socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści administracji publicznej, politolodzy, historycy i

W ONZ pracuje za mało Polaków - zaczyna się nabór

63 państw, w tym Polski. Warunkiem uczestnictwa jest oprócz młodego wieku także ukończenie studiów na kierunkach związanych z administracją, finansami, informacją publiczną, prawem i statystyką. Do pracy w tych właśnie dziedzinach ONZ poszukuje obecnie nowych pracowników.Do wzięcia udziału w

Bank Światowy przyjrzał się pensjom w sektorze publicznym

sposób wynagradzania w polskiej administracji stwarzał bodźce do efektywnego funkcjonowania sektora publicznego - wskazał. Autorzy sformułowali też zalecenia, które miałyby poprawić system wynagrodzeń. Pierwszym krokiem powinno być - według nich - opracowanie precyzyjnego systemu klasyfikacji stanowisk

Na Warmii i Mazurach chcą pracować w straży granicznej

kandydatami po studiach ekonomicznych, specjalistami ds. administracji publicznej, pedagogami, specjalistami ds. marketingu, pielęgniarkami, politologami, socjologami oraz nauczycielami. Choć kandydatów jest dużo, nie ma miejsc pracy - nie ma inwestycji, a lokalni pracodawcy nie zatrudniają. Absolwenci

Jakie zawody mają przyszłość?

. Unowocześniać będzie się również administracja publiczna, która już teraz cierpi na deficyt wykwalifikowanych informatyków. Głównie dlatego, że wolny rynek płaci im kilkakrotnie lepiej niż państwo. Jak to wygląda w praktyce, dobrze wie Michał, 38-letni programista, który karierę zaczynał jako stażysta w

Karta Różnorodności - jak zostać jej sygnatariuszem?

pracy - otrzymanie możliwości monitorowania wskaźnikami Karty procesu zarządzania różnorodnością w organizacji - nawiązanie współpracy międzysektorowej (biznes - administracja publiczna - NGO) - dołączenie do grona organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodności w Polsce

Co ma dyplom do pensji

, znajdują zatrudnienie w stolicy, a tu zarobki są po prostu najwyższe, wpływ na to ma m.in. struktura stołecznego rynku pracy - mówi. To tu są centrale zagranicznych korporacji, siedziby mają też ministerstwa i urzędy. To ważne, bo jak wynika z danych GUS, zarobki w administracji państwowej są wyższe niż w

Wyrok, który przekreśla karierę

tego ustawa. - Zawody, które wymagają niekaralności, to te związane z służbą publiczną, czyli na przykład stanowiska urzędnicze, w administracji samorządowej, policji, straży miejskiej - wyjaśnia dr Jóźwiak. Oprócz tego identyczne zaświadczenie będą musiały przedstawić osoby ubiegające się o posadę

Nigeria: tragiczny finał rekrutacji do służb państwowych

Nigeria boryka się z ogromnymi trudnościami gospodarczymi. W tym mającym 170 mln mieszkańców kraju, pracy nie ma nawet 41 mln osób. Bank Światowy podaje, że bezrobocie wśród osób poniżej 24 roku życia sięga aż 80 proc. Dlatego tak ogromnym zainteresowaniem cieszą się stanowiska w administracji

Najlepiej i najgorzej opłacane branże w 2012 roku

płatne okazały się branże usług publicznych: służba zdrowia, administracja, kultura, nauka oraz sektor organizacji pozarządowych. W przypadku służby zdrowia trzeba jednak zwrócić uwagę na wysoką wartość trzeciego kwartyla (4 700 PLN), co świadczy o dużym zróżnicowaniu wynagrodzeń. Od lat wszystkie

Niż uderza w nauczycieli

bez pracy Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w podobnej sytuacji może się w tym roku znaleźć ponad 5,6 tys. nauczycieli ze szkół prowadzonych przez samorządy czy organy administracji rządowej. Ile ostatecznie osób musiało odejść z pracy, okaże się na przełomie października i listopada, ale

Tusk: ograniczenie umów śmieciowych nie może zwiększyć bezrobocia

- powiedział Tusk.Powtórzył, że już od tego roku rząd będzie chciał systematycznie eliminować z rynku pracy "najbardziej upokarzające dla pracobiorców formy zatrudnienia". Tusk chce także, by w administracji publicznej umowy zastępcze nie były powszechnie stosowane.Na początku roku premier oraz

SLD ma pomysł na pracę dla młodych

pracodawców, którzy zatrudnią osobę długotrwale bezrobotną (zarejestrowaną w Urzędzie Pracy co najmniej 12 miesięcy). Innym pomysłem Sojuszu są odliczenia od podatku PIT kosztów zatrudnienia pomocy w gospodarstwie domowym, np. opiekunki do dziecka, a także staże dla studentów w administracji publicznej, które

Co nowego na studiach podyplomowych?

narzędzia związane z cyberprzestępczością. Uczestnikami mogą być zarówno pracownicy firm, jak i administracji publicznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Kierunek ten będzie również idealny dla pracowników sektora bankowego i finansowego. Prawo dla mediatorów Kierunek wprowadzono na

Ciężkie życie sygnalisty

(między innymi udzielanie sobie przez szefową nieoficjalnych "pożyczek" z kasy instytucji), plagiat wysoko postawionego pracownika uczelni wyższej, ustawienia przetargu w instytucji publicznej, usiłowanie gwałtu na jednej z pracownic dokonane przez kolegę z pracy w jednostce służby zdrowia

Teraz przewlekle chorzy mogą być "Zwyczajnie Aktywni" na rynku pracy

organizacji pacjentów zaproszonych do konkursu oraz przedstawiciele sektora ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i biznesu. Nagrody wręczali: Wiesława Kowalska, Naczelnik wydziału w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, dr Jarek Oleszczuk, dyrektor

Wypadek w pracy. Co robić?

pobierający stypendium w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, księża oraz sportowcy, ale tylko jeśli pobierają stypendium sportowe. Wypadek po drodze Pani Katarzyna ma 52 lata, jest księgową. W marcu szła do pracy, potknęła się i zwichnęła nogę. Zdarzenie, które miało miejsce w drodze do lub z pracy

Na bliskim wschodzie zarobisz "kokosy"

dofinansowanie na samochód lub dojazd do pracy, telefon komórkowy. Na pracodawcy spoczywa również obowiązek wystąpienia o wydanie pozwolenia na pracę, tzw. labour card - czytamy w specjalnym komunikacie ambasady. Najwięcej Polaków, około 2 tys. osób, mieszka w Dubaju. Znajdują zatrudnienie głównie w budownictwie

Ponadprzeciętne zarobki dzięki językom skandynawskim

prawie 9,5 mld euro, co czyni kraje skandynawskie piątym co do wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce. Szkoły coraz chętniej uczą Kraje północy łączą w sobie cechy szczodrych i transparentnie zarządzanych państw opiekuńczych oraz systemu politycznego, który ograniczył sektor publiczny i preferuje

Kto zmienia oblicze biznesu w Polsce?

/nagroda/ . Zaangażować mogą się zarówno pracownicy sektora biznesu, jak i podmiotów niebiznesowych: administracji publicznej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu. Pod uwagę będą brane działania podjęte w 2014 roku - kandydaci oceniani będą pod względem efektów ich

Koniec Komisji Trójstronnej?

organizacyjnymi i logistycznymi. Człowiek prezydenta na czele Zgromadzenie ogólne byłoby forum ostatecznego głosowania stron nad stanowiskami Rady - opiniami, rekomendacjami lub inicjatywami legislacyjnymi - przekazywanymi administracji lub opinii publicznej. Pracodawcy chcą, by brak porozumienia był również

Płacowa nierównowaga

sektorze publicznym. Inspektorzy NIK stwierdzili, że kobiety, owszem, zarabiają mniej, ale nie wynika to z dyskryminacji, tylko pracy w gorzej opłacanych działach (administracja, księgowość). Dodatkowo panowie częściej biorą nadgodziny. Do tych zarzutów zwolennicy teorii, że kobiety mają gorzej, bo

Czarne listy pracodawców na Facebooku

lokale Y. (...) Praca po kilkanaście godzin z szefową nad głową. Nie można się doprosić o umowę. Nerwy siadają po miesiącu. Zakres obowiązków znacznie większy niż ustalony na początku". "Nie polecam pracy w Z. Zamiast przyjaznej atmosfery i (ewentualnie) pierwszego doświadczenia w pracy

Zawody w cenie

każdej innej firmie, która umieszcza swoje produkty lub usługi na rynku - komentuje Gabriela Jabłońska z rynekpracy.pl.Gdzie zatrudnia się nowych pracowników? Pomimo, iż administracja publiczna w latach 2007-2010 zwiększyła swoje zatrudnienie o ponad 8%, to sektor prywatny jest liderem na rynku pracy

Dzień Różnorodności już 23 maja!

Różnorodności jest projektem międzynarodowym, wdrożonym już w 12 krajach Unii Europejskiej. Treść polskiej wersji Karty tworzona była w procesie konsultacji z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych. Kartę może podpisać każdy

To pracodawca odpowiada za molestowanie w pracy. Firmy, które ukrywają patologie, mogą wiele stracić

seksualnego, też zaskoczyło mnie, że wśród pracowników administracji publicznej aż 17 proc. mężczyzn przynajmniej raz podczas swojej kariery zawodowej spotkało się z zachowaniem noszącym znamiona molestowania seksualnego ze strony innych pracowników. Wśród kobiet było to ponad 20 proc. Podobne wskaźniki

Odpowiedzialni za odpowiedzialny biznes w Polsce

, ale również wspierający ich przedstawiciele otoczenia biznesowego: organizacji pozarządowych, uczelni, administracji publicznej. Nagroda "Ludzie, którzy zamieniają biznes" ma właśnie doceniać tych, którzy swoim osobistym zaangażowaniem i kreatywnym podejściem przyczyniajš się do

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

urzędników wybieranych w wyborach - jak np. wójtów, czy burmistrzów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego armia urzędników zatrudnionych w administracji publicznej liczy ponad 428 tys. osób, z czego ponad 249 tys. osób pracuje w administracji samorządowej. Z informacji GUS wynika też, że średnie

Polak marzy o urzędzie

Dziewięcka-Bokun z Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych we Wrocławiu. - W Kanadzie nie ma mowy o tym, by fizyk czy muzyk, który przez przypadek dostał pracę w administracji, krążył po urzędzie od zajęcia do zajęcia. To domena prawników, którzy jako dodatkowe kompetencje mogą wykazać wiedzę, np

Niezaangażowany jak Polak

na rzecz wybranego przez siebie interesu publicznego, a nie dla osiągnięcia zysku. Agnieszka, która po godzinach pracy aktywnie udziela się w fundacji opiekującej się bezdomnymi zwierzętami, zaprzecza, by jej i pozostałym członkom brakowało zaangażowania. - Patrzymy na tyle cierpienia, że bez

Pracowity wschód i leniwy zachód

w porozumieniach zbiorowych w trzech głównych sektorach gospodarki - przemyśle, usługach i sektorze publicznym i porównują przemysł chemiczny, handel detaliczny oraz administrację publiczną. Patrząc na czas pracy pod kątem krajów EU15, nie widać tutaj zbytniej dużej różnicy w godzinach pracy - w

Po pracę do Brukseli

całą administrację wydano 8,2 mld euro z wynoszącego 126,5 mld euro unijnego budżetu. Za dużo, uważają państwa unijne i organizacje pozarządoweKandydaci z Niemiec w mniejszości, ale dobrzyZainteresowanie dobrze płatną pracą w Brukseli jest duże, zwłaszcza dzisiaj, w czasach kryzysu. W konkursie

Mit wysokich zarobków: ile naprawdę zarabiają aktorzy, prawnicy i architekci

serialach. - Aktorzy grający w serialach w telewizji publicznej zarabiają za dzień zdjęciowy od 1-2 tysięcy złotych brutto, natomiast zarobki największych gwiazd grających w serialach w telewizji komercyjnej wynoszą od 8 do nawet 12 tysięcy złotych brutto, ale mowa tu o największych nazwiskach polskiego

Grupą na bezrobocie

, że w najbliższym czasie redukcję etatów zapowiedziało 405 zakładów pracy. Zwolnienia czekają ponad 42 tys. osób, z czego niemal 30 tys. z sektora publicznego, obejmującego także administrację. Z firm prywatnych duże odchudzanie kadry zaordynowało m.in. kierownictwo giganta ubezpieczeniowego PZU

Studia podyplomowe - trwają zapisy, co nowego w ofercie?

, działać w sytuacjach awaryjnych, dostosowywać do nich metody nauczania, wyszukać i ocenić materiały do nauczania języków obcych. Druga z nowości w ofercie uczelni to zarządzanie jednostkami administracji publicznej, które przewiduje m.in. naukę sposobów organizowania pracy własnej i pracowników

Gowin: deregulacja zawodów doprowadzi do spadku bezrobocia

Minister wygłosił na Uniwersytecie Wrocławskim wykład pt. "Reguły deregulacji,czyli dlaczego dobre prawo i wolny rynek leżą w interesie większościobywateli".Gowin podkreślał, że działania administracji rządowej i samorządowej muszą byćpodporządkowane kilku zasadom. "To swoboda

Przyjąć na staż i na tym zyskać

nowe media, która z pewnością przyczyni się do zwiększenia zainteresowania marką w grupie studentów - mówi Anna Łukawska z PwC, koordynator konkursu. - Przede wszystkim mają szansę na zatrudnienie najlepszych. W 19. edycji w gronie fundatorów staży są podmioty z administracji publicznej, agencje

Praca w urzędzie: jak jej szukać?

r.). Czytamy w niej m.in., że "Dyrektor generalny urzędu(...)ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu ( ), oraz w Biuletynie Informacji

Kontroler już się nie ukryje

Logo ZTM będzie umieszczone na rękawie niebieskiej kurtki i z przodu na patce. Otrzyma je 65 zawodowych kontrolerów - etatowych pracowników ZTM. Zarząd Transportu Miejskiego dąży do tego aby kontroler biletów był osobą identyfikowaną z firmą jako urzędnik administracji publicznej. Dzięki niebieskim

Wypadek w pracy - co robić?

uprawiania sportu, jeśli pobierają stypendium sportowe, posłów lub senatorów, słuchaczy pobierających stypendium w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz księży.Wypadek w drodze do lub z pracy Pan Waldemar ma 46 lat, jest bibliotekarzem. Kilka miesięcy temu szedł do pracy, pośliznął się na lodzie

Mało kobiet we władzach spółek

pokolenie kobiet i mężczyzn startujących równocześnie i w porównywalnych warunkach do kariery na rynku pracy - to przewaga panów osiągających sukces wcale nie byłaby taka oczywista. Wiele źródeł potwierdza, że dobrze wykształconych, odważnych i przedsiębiorczych kobiet stale przybywa. Stąd optymizm i wiara

Bezrobocie: ślepa uliczka, czy czas na dopasowanie się do wymogów rynku?

miliona różnego typu miejsc pracy. Rząd oferuje zachęty finansowe dla firm, ale też poprawia kontakty bezrobotnych z doradcami zawodowymi.*Andrzej Zybała jest doktorem nauk społecznych, zajmuje się politykami publicznymi, jest wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Collegium Civitas

Jak łatwiej znaleźć pracę w UE?

innych krajów UE.Projekt nowej dyrektywy unijnej przewiduje ponadto, że związki zawodowe i kompetentne organizacje otrzymałyby prawo reprezentowania przed sądami i urzędami administracji publicznej pracowników zagranicznych, których prawa naruszono, i którzy czują się dyskryminowani.Czy to potrzebne

Trendsetter i menedżer kultury

Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości.W ramach zajęć słuchacze będą poznawać system ustrojowy sądów powszechnych i tajniki nowoczesnego zarządzania. Tematyka wykładów z zakresu finansów publicznych zostanie połączona z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W pracy menedżera ważna jest

Informatyków zatrudnię. Gdzie szukać pracy w IT?

: administracja publiczna, edukacja, czy energetyka. To sektory, które - mimo spowolnienia na rynku - nie będą mogły obejść się bez inwestycji w rozwiązania informatyczne. Nie zabraknie więc pracy dla analityków biznesowych, systemowych, czy osób odpowiedzialnych za rozwój systemów. Jakie cechy powinien mieć

Przestać młodzież kształcić do bezrobocia

Tak wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży to porażka wynikająca z fatalnych działań publicznych (polityków, administracji), ale także społecznych, lokalnych. Nie doszło do mobilizacji, aby ułatwić młodzieży stawianie pierwszych kroków na rynku pracy, czyli w dorosłość. Zamiast tego

Przywileje budżetówki

Praca w budżetówce to marzenie Polaków. Kiedy w 2012 r. Instytut ARC Rynek i Opinia pytał, gdzie chcieliby pracować, większość (58 proc.) odpowiedziała, że na państwowej posadzie. Co czwarty za wymarzone miejsce pracy uznał administrację, co szósty służby mundurowe, a co dziewiąty - państwowe firmy

Jaki wybrać zawód?

studentaProgram studiów obejmuje prawo, ekonomię, nauki polityczne, zarządzanie i administrację UE. Studenci powinni wyróżniać się dokładnością i spostrzegawczością oraz znajomością dwóch języków obcych.Na czym będzie polegać Twoja praca?Absolwenci mogą pracować w urzędach administracji publicznej (samorządowej

Kancelaria premiera Włoch walczy z lenistwem pracowników

Decyzję o ich zainstalowaniu podjęto z inicjatywy ministra administracji publicznej Renato Brunetty, walczącego z plagą lenistwa i nieefektywności w pracy. Minister uznał bramki w gmachu rządu za swoje symboliczne zwycięstwo i przełomowy krok w ofensywie przeciwko uchylaniu się od obowiązków

Masażysta, kosmetyczka, fizjoterapeuta czyli jak zarobić na urodzie

Nie każdy musi kończyć studia, żeby mieć dobrą pracę. Dziś konkretny zawód często zastępuje kilka mało przydatnych dyplomów. Widzą to szkoły policealne, dlatego starają się szybko zareagować na potrzeby rynku pracy. Oferta jest szeroka. Oprócz kierunków takich jak język angielski czy niemiecki

Urzędniku! Przygotuj się na zmiany

14 czerwca Trybunał Konstytucyjny będzie badał ustawę o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych. Zakłada ona 10-procentowe zmniejszenie obsady administracji publicznej w stosunku do stanu zatrudnienia z końca drugiego kwartału 2010 r. oraz utrzymanie mniejszej liczby

Elastyczne formy zatrudnienia - szansa czy zagrożenie?

nadużyć, lecz niestety zamiast zajmować się tematem z nimi związanym, atakowana jest jedyna forma zatrudnienia mogąca przynieść wymierne skutki gospodarcze poprzez ograniczanie administracji publicznej, z czym próbuje walczyć każdy kolejny rząd; czy to poprzez umożliwienie róznym grupom społeczym

Za wysokie pensje, za dużo urlopu? Zarobki eurokratów w ogniu krytyki

momencie stan, w którym nie można wymagać od pracowników jeszcze lepszej, bardziej efektywnej pracy, tłumaczy socjaldemokratka. Jeżeli będzie się na nich dalej oszczędzało, "w efekcie będą pracowali coraz gorzej i będziemy mieli źle funkcjonującą administrację", dodaje.Bruksela mało atrakcyjna

Kto dostanie trzynastkę

organizacyjnych, starostw powiatowych, powiatowych jednostek organizacyjnych, urzędów gmin, jednostek pomocniczych gmin, gminnych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). Według pełnych danych GUS za 2011 rok w administracji publicznej i oświacie (dwie główne grupy uprawnione do trzynastek

Gdzie szukać pracy? Kraków: centrum usług

może centra będą też pracowały na rzecz administracji samorządowej. Z danych firmy doradczej PwC wynika, że oszczędności dla samorządu mogą wynieść od 20 do nawet 50 proc. Na świecie sektor publiczny chętnie korzysta z usług centrów, np. w USA robi 20 proc. podmiotów administracji stanowej, a w Europie

Polacy za inwestowaniem w inżynierów kosztem humanistów

samorządowych, władz administracji publicznej, w jakich kierunkach powinny rozwijać się szkoły wyższe, aby w perspektywie 2030 roku mogły stanowić wartość dodaną dla całej gospodarki - napisano na stronie internetowej projektu. Projekt "Akademickie Mazowsze 2030" jest współfinansowany ze środków

35 tys zł. za najlepszą pracę doktorską

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży akademickiej problemami wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej w połączeniu z troską o stan środowiska naturalnego, poprzez wyłonienie i popularyzację prac reprezentujących nowatorskie podejście do problematyki sektora elektroenergetycznego

Miękkie umiejętności, twarde realia

konsekwencjami wypowiadania własnych sądów. W zwalczeniu tych niedoborów - jak nazwał je pewien coach - pomogły Pawłowi szkolenia miękkich umiejętności. - Jeśli chciałbyś mnie namówić, żebym wyszedł, nie płacąc za tę kawę, nie uda ci się - zapewnia. Dzisiaj największym problemem Pawła jest brak pracy. Rok temu

Jakie bonusy lubią pracownicy?

rygorystyczne warunki. Tak było w przypadku Alicji, trzydziestoletniej pracowniczki administracji publicznej z Wrocławia, której przełożony nie wykazał się, jej zdaniem, dostateczną elastycznością i inicjatywą w kwestii szkoleń. - Muszę je sobie sama wyszukiwać, i to najlepiej bezpłatne. Jeśli odbywają się w

Cel: utrzymać etat

wśród kobiet (35 proc.).Branża też ma znaczenie. Za pracą przeprowadziłoby się 80 proc. osób zatrudnionych w mediach, 55 proc. w górnictwie, 52 proc. administracji publicznej i obrony narodowej, oraz placówek naukowych (50 prac).Rafał, 43-latek z woj. lubelskiego, od 20 lat pracuje w mediach: - Zostałem

10 najbardziej obiecujących zawodów w Wielkiej Brytanii w 2010 roku

sposób niż dotychczas. Dzięki temu istnieje potrzeba na więcej personelu, który posiada zdolności zarządzania programami z bazami, oraz zdolnościami do odzyskiwania i rozpowszechniania informacji.Pracownik administracji - administratorMimo ograniczonej pracy dla sekretarek administracja jest ogromnie

Rok 2011 na rynku pracy

. Administracja publiczna miała skurczyć się o 10 proc., czyli do stanu z 2007 roku, gdy było ich 296,4 tys. Do 30 września pracę miało stracić nawet 27,5 tys. urzędników. Tymczasem nie został zwolniony nawet tysiąc. Cięcia etatów zgodnie z planem nie objęłyby m.in. policji, straży pożarnej i granicznej oraz

Deregulacja zawodu maklera i doradcy podatkowego

doradców zostanie reprezentowanie podatników, płatników oraz inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej. Ustawodawca uznał, że licencja w tych przypadkach jest niezbędna, bo te obowiązki doradców często pociągają za sobą nieodwracalne skutki dla reprezentowanej firmy lub osoby. Inne

Kto się nadaje na szefa urzędników

. Józefina Hrynkiewicz, dyrektor KSAP. Egzamin, za który trzeba zapłacić 468 zł, składa się z czterech części: sprawdzian wiedzy to 90 pytań dotyczących m.in. prawa, administracji, finansów publicznych, polityki zagranicznej i wiedzy ogólnej; pytań o politykę krajową nie ma; z czterech odpowiedzi wybiera

Lepiej z Inspekcją Pracy niż bez

pod presją. Wszyscy wiemy, że przeciążenie pracą nie wpływa dobrze na jej jakość.Połowa Polaków nie ufa inspekcji - tak wynika z badania TNS OBOP. Dlaczego?- Polacy generalnie nie ufają sobie nawzajem, a tym bardziej instytucjom publicznym. Niektórym z nich są jednak skłonni okazywać sympatię, bo

Audyt dostępności urzędów miast

Od 1 marca 2008r. do 21 kwietnia 2008r. przeprowadziliśmy kolejny audyt serwisów administracji publicznej. Poddaliśmy kontroli dziewięć wybranych urzędów miast w Polsce. Ocenialiśmy serwisy pod kątem dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących. Do tego celu posłużyliśmy się programami

Praca na językach

Znajomość języków obcych jest obecnie jednym z największych atutów kandydatów starających się o pracę w centrach usług biznesowych. Jak wynika z raportu ABSL, zlokalizowane w Polsce centra świadczą usługi w 34 językach obcych i dla kilkudziesięciu krajów świata. W cenie jest zarówno niemiecki

Praca tymczasowa - dane MPiPS potwierdzają wzrost w 2010 roku

% Bank Światowy )- szybko zmieniający się wolumen zamówień / potrzeba elastyczności- nowe sektory korzystające z pracy tymczasowej tj. administracja publiczna- rosnąca popularność i dostępność usług pracy tymczasowejPraca tymczasowa na świecieAktualny raport CIETT "Agencje zatrudnienia na

Zarobki w działach personalnych w 2010 roku

;000 PLN. Specjaliści ds. (systemu) wynagrodzeń zarabiali 4 500 PLN. Specjaliści ds. personalnych - 4 000 PLN. O 500 PLN mniej zarabiali specjaliści ds. szkoleń. Najniżej opłacani byli specjaliści ds. rekrutacji (3 360 PLN) oraz specjaliści ds. administracji płac (3 200 PLN

Te zawody miały wzięcie

administracji publicznej, a z drugiej strony dowodzi, że sektor ten chętnie wykorzystuje Internet jako narzędzie rekrutacji. Duży, 37-procentowy spadek liczby ogłoszeń zanotowała tymczasem branża ubezpieczeniowa, co może być dowodem na stopniowe nasycenie rynku pracy w tym sektorze, przynajmniej do czasu

Kobiety do męskich zawodów

. równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, która zleciła Najwyższej Izbie Kontroli zbadanie różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn zatrudnionych w administracji. To symptom, że coś drgnęło. Ale na wyrównanie pensji na razie się nie przełożyło. Czy za tym pójdą konkretne działania? - Dochodzenie do

Na państwowym garnuszku

wakatu - mówi. Jej zdaniem poziom zainteresowania sektorem publicznym, jak i prywatnym jest dość równomierny, co burzy mit mało atrakcyjnej pracy w instytucji administracji publicznej. - Wraz z wejściem do UE zwiększyła się "armia urzędników", wciąż pojawiają się nowe funkcje i coraz ciekawsze

Co studiują Polacy?

;gdzie" studiujesz.Co studiujemy?W roku akademickim 2009/2010 najwięcej osób w Polsce (434,7 tys.) studiowało kierunki związane z ekonomią lub administracją. Stanowiło to 23% wszystkich żaków w naszym kraju. Na drugim miejscu pod względem liczebności znaleźli się studenci kierunków społecznych

"DP": Polacy wolą saksy od pracy w służbie publicznej

jednak innych działów administracji rządowej. Na początku miesiąca w małopolskiej policji było 231 wakatów; w samym Krakowie - 86. W komendach powiatowych brakuje średnio od 4-5 proc. stanu osobowego. Policja próbuje łatać dziury w szeregach, przyjmując młody narybek. Zainteresowanie pracą w mundurze

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

. Zbliżone wyniki zanotowali też przedstawiciele administracji publicznej. Zatrudnieni z obu grup na ogół nie odstają od pracowników zagranicznych wykonujących te same obowiązki. Jedynym wyjątkiem są kompetencje matematyczne przedstawicieli sektora edukacji. Są one niższe, niż przeciętne wyniki w tej samej

praca administracja publiczna - ogłoszenia z GazetaPraca.pl