poznan

informacja prasowa

[25.05.2013] Wielkopolska zaprasza na Informatyczne Targi Pracy Kariera IT

[25.05.2013] Wielkopolska zaprasza na Informatyczne Targi Pracy Kariera IT

Kariera IT to prezentacje czołowych firm znanych w całym kraju, warsztaty i wykłady specjalistów, przegląd projektów informatycznych, do których trwają nabory, analiza szkoleń dofinansowanych przez EFS, bezpłatne materiały szkoleniowe, przerwa kawowa i poczęstunek, a dodatkowo losowanie cennych nagród ufundowanych przez Partnerów wydarzenia m. in.: książki wydawnictwa Helion, darmowe sesje szkoleniowe i coachnigowe!

Jak zostać wolontariuszem

Chcesz zostać wolontariuszem? Nie wiesz dokąd się zgłosić? Poniżej przedstawiamy adresy dużych organizacji wolontariackich oraz centrum wolonatriatu, czyli instytucji zrzeszających organizacji wolontariackie. Wszędzie tam można szukać informacji o pracy dla wolontariuszy. I to przez cały rok.

Gdzie potrzebują wolontariuszy

indywidualnych spotkań umilających czas seniorom (rozmowa, wieczorki z muzyką i poezją itp.). Również w Poznaniu, al. Wielkopolska 29, poznan@malibracia.org.pl, i Lublinie, ul. Chopina 14/66, tel. (0-81) 532 40 69, lublin@malibracia.org.pl. Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni, Warszawa, ul. św. Bonifacego 10

poznan - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Poznan

Poznan – staropolskie imię męskie Poznan – obszar niemunicypalny w stanie Ohio SS Poznan – statek handlowy Zobacz też: Poznań (ujednoznacznienie)

SS Poznan

SS Poznan – statek handlowy o wyporności 8428 ton, zbudowany w 1913 jako jednostka pomocnicza dla US Navy pod nazwą Suwanee. Wycofany ze służby został w 1920 sprzedany Polsko-Amerykańskiemu Towarzystwu Żeglugi Morskiej, gdzie otrzymał nazwę SS Poznan. Statek pływał wówczas pod banderą USA

Poznan (imię)

Poznan – słowiańskie; zarówno czeskie (a raczej słowackie; ród Poznanów z okolic NitryTomasz Jasiński, Początki Polski w nowym świetle, [w:] "Nauka" 4/2007, s.7-18) jak i staropolskie imię męskie, jednoczłonowe. Model antroponimiczny Pozn-an (imiesłowowy) od poznać, archetypiczny, dosyć

Plik:Abakany Cytadela Poznan.jpg

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów "Poznan International Church" w Poznaniu

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów "Poznan International Church" w Poznaniu – zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów znajdujący się w Poznaniu, przy ulicy Gogola 6.Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10:00. Informacje na stronie Kościoła Chrześcijan Baptystów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

poznan

Poznan (Ohio) - obszar niemunicypalny w stanie Ohio
Poznan (imię) - imię męskie

więcej o poznan na pl.wikipedia.org