pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia

Jak odzyskać pensję

Pracodawcy zalegali pracownikom w 2012 r. ponad 230 mln zł: to niewypłacone pensje i inne należności. O dwie trzecie więcej niż w 2011 r. - podaje Państwowa Inspekcja Pracy. Gdzie i jak szukać pomocy?

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia 2008 r. Pracodawca otrzymał wypowiedzenie, ale ja do dnia dzisiejszego, czyli do dnia 10.01.2008 r., nie otrzymałam wynagrodzenia za grudzień. Istnieje możliwość, że nie dostanę również wypłaty za styczeń, gdyż pracodawca ma problemy finansowe i jest w zasadzie niewypłacalny. Czy mogę już teraz podać pracodawcę do sądu pracy za brak wypłaty za grudzień (chodzi o wynagrodzenie za okres od 22 do 31 grudnia)? Na jakiej podstawie składam pozew? Jak wygląda taki pozew do sądu? A może pracodawca ma jakiś czas na wypłatę tego wynagrodzenia?

Kiedy firma nie płaci

z nich nie dostanie wynagrodzenia. Dlaczego? Bo firmy zatrudniające budowlańców ogłoszą upadłość. Co wtedy? Pracownik powinien jak najszybciej złożyć w sądzie pozew i żądać zapłaty zaległej pensji. Syndyk będzie miał wtedy podstawę, by wypłacić pracownikowi zaległe świadczenia. Można też zwrócić się

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

powinien wypłacić pracownikowi , który w taki sposób rozwiązał umowę, odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.Niezależnie od powyższego, na pracodawcę niewypłacającego wynagrodzenia można złożyć skargę do inspekcji pracy lub wystąpić do sądu pracy z pozwem o zapłatę.

"Gazeta Prawna": Pracownicy rzadziej skarżą się do sądu pracy

często wnosili do sądu pozwy o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Dzisiaj, dzięki sprzyjającej koniunkturze, zwolnienia grupowe i upadłości to rzadkość. Automatycznie maleje też liczba pozwów. Potwierdzają to dane Państwowej Inspekcji Pracy. W 2005 roku 56 proc. kontrolowanych przez nią firm nie wypłacało

Przykład pozwu o zapłatę zaległej pensji

Poznań, dnia 15.11.2004 r. Do Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział X Pracy ul. Matejki 50 60-770 Poznań (patrz: przypis 1) Powód: Jan Kowalski, ul. Wierzbowa 10/4, 00-001 Poznań, Pozwany: XYZ sp. z o.o., ul. Trybunalska 89, 00-001 Poznań wartość przedmiotu sporu: 4000,- zł (przypis 1) POZEW O ZAPŁATĘ

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

w sprawach skomplikowanych i o duże pieniądze, np. w sprawie o 1,5-5 tys. zł minimalna stawka adwokata to 450 zł). W pozwie pracownik może domagać się od pracodawcy, prócz wypłaty zaległego wynagrodzenia, także odsetek za opóźnienie oraz odszkodowania (na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego i art

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

(opłaca się to tylko w sprawach skomplikowanych i o duże pieniądze, np. w sprawie o 1,5-5 tys. zł minimalna stawka adwokata to 450 zł). W pozwie pracownik może domagać się od pracodawcy, prócz wypłaty zaległego wynagrodzenia, także odsetek za opóźnienie oraz odszkodowania (na podstawie art. 471 kodeksu

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

do sądu? Przede wszystkim musisz przygotować pozew o zapłatę (pomoże ci go napisać pracownik sądu lub prawnik). Pozew zanosisz osobiście do sądu pracy właściwego dla siedziby twojej firmy lub wysyłasz pocztą (listem poleconym!). Pozew musi zawierać: kwotę, jaką winny jest ci pracodawca (obliczasz ją

Ci niemoralni pracodawcy...

Ci niemoralni pracodawcy...

je w sekretariacie i poprosić o pieczątkę i podpis - to dowód, że pismo wpłynęło. Naprawdę działa!A na pocieszenie...Pracodawcy coraz rzetelniej wypłacają wynagrodzenia. W sądach pracy znacząco spada liczba spraw o wypłatę należności ze stosunku pracy (czyli po prostu o zaległe wynagrodzenia). W 2003

pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Go (film)

Scott Wolf - Adam James Duval - Singh Nathan Bexton - Mannie Opis fabułyFilm określany przez niektórych jako młodzieżowe Pulp Fiction. Jedna historia opowiadana jest z trzech punktów widzenia.Ronna Martin (Polley), kasjerka w supermarkecie, potrzebuje 400 dolarów na zapłatę zaległego czynszu. Wraz

Ahmed Tidiane Souaré

. W odpowiedzi na niepokoje, 27 maja 2008 Souaré obiecał zapłatę zaległego wynagrodzenia, wzywając do zachowania spokoju. Zapewnił także, że żaden z protestujących nie zostanie ukarany. Obiecał również poprawę warunków życiowych w wojsku. Wypłaty żołdu rozpoczęły się 30 maja 2008, co wygasiło napięcia w Konakry

System wynagradzania

System wynagradzania – przyjęty system zapłaty za pracę podporządkowaną, świadczoną na rzecz pracodawcy. Wynagrodzenie może być płatne z dołu i stanowić zapłatę za pracę już wykonaną lub płatne z góry za pracę, którą pracownik dopiero wykona zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami.System

Powstanie moskiewskie (1648)

około 70 domów , należących do najbardziej znienawidzonych przez mieszkańców Moskwy bojarów, kupców i okolniczych. Piotr Trakaniotow próbował salwować się ucieczką, ale został schwytany i zabity 5 czerwca. Druga faza buntu6 czerwca z powstania wycofali się strzelcy, którym obiecano zapłatę zaległego żołdu

Droit de suite

. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki ().Charakter tego uprawnienia jest dyskusyjny. A. Nowak-Gruca podaje, że bywa ono określane jako podatek, wynagrodzenie licencyjne, samoistne prawo do wynagrodzenia, uprawnienie sui generis. J. Sieńczyło

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.