powiatowy urzad pracy w rzeszowie

powiatowy urzad pracy w rzeszowie - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Szpital Powiatowy we Wrześni

Szpital Powiatowy we Wrześni – szpital we Wrześni, położony u zbiegu ul. Słowackiego i ul. Warszawskiej, w centrum miasta. HistoriaPlacówka została wybudowana w latach 20-tych XX w. Budowa szpitala ruszyła wiosną 1925 w oparciu o fundusze powiatowe. Kamień węgielny wmurował ówczesny starosta

Zamek w Rzeszowie

Zamek w Rzeszowie – jeden z głównych zabytków miasta wybudowany w latach 1902–1906 na miejscu dawnego zamku Lubomirskich. Jest ulokowany pomiędzy aleją Pod Kasztanami, aleją Lubomirskich, ulicą Chopina, placem Śreniawitów oraz ulicą płk. Lisa-Kuli. Aktualnie stanowi siedzibę sądu

Wypadek przy pracy

wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący; wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz

Ulica 3 Maja w Rzeszowie

(od 1855 roku) - budynek wybudował w 1820 roku Wojciech Konarski. Po jego śmierci przejął go w 1855 Jan Andrzej Pelar, rzeszowski drukarz i księgarz, który założył tu swoje miejsce pracy. Do chwili obecnej w budynku mieszczą się 3 księgarnie. Poczta (zniszczona przez Niemców w 1944(?) roku) Kamienica

Synagoga Nowomiejska w Rzeszowie

Synagoga Nowomiejska w Rzeszowie – synagoga znajdująca się w Rzeszowie przy ulicy Jana Sobieskiego 17. Jest obecnie jedną z najstarszych zachowanych synagog w województwie podkarpackim.Nazwa synagogi wzięła się od nazwy dzielnicy miasta, dokładniej części wybudowanej na północ od Starego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.