powiat

Bartosz Sendrowicz, Agata Kinasiewicz

Bezrobocie sięga prawie 40 proc., a pod urząd pracy podjeżdżają mercedesy. Tak się żyje w mieście o największym bezrobociu w Polsce

Bezrobocie sięga prawie 40 proc., a pod urząd pracy podjeżdżają mercedesy. Tak się żyje w mieście o największym bezrobociu w Polsce

Zadbane domy, schludne podwórka, czyste ulice, po których jeżdżą niezłe auta. To nie obrazki z niemieckiej prowincji. Tak wygląda Szydłowiec - stolica powiatu z najwyższym bezrobociem w kraju

Zaklęty krąg bezrobocia

W ponad jednej czwartej polskich powiatów bezrobocie przekracza 20 proc. - napisał dziś "Dziennik Gazeta Prawna". A to powoduje, że nie ma tam popytu na usługi i towary. Więc nikt nie zakłada firm i nie tworzy miejsc pracy.

Sposób na bezrobocie? Rowery z urzędu pracy

47 bezrobotnych ze wsi z powiatu piskiego (woj. warmińsko-mazurskie), którzy przez kilka ostatnich lat nie pracowali, dostało rowery z urzędu pracy. Mają na nich dojeżdżać do prac interwencyjnych opłacanych przez urząd i okoliczne gminy.

W stolicy można zarobić 130 proc. średniej krajowej

W stolicy można zarobić 130 proc. średniej krajowej

Społecznego. Jak podkreślają autorzy raportu, Mazowsze jest liderem przedsiębiorczości w Polsce. "Jest to głównie zasługa Warszawy, gdyż sytuacja w powiatach, miastach i gminach Mazowsza jest zdecydowanie trudniejsza. Potwierdzają to: niższy wynik PKB na jednego mieszkańca, poziom dochodów gospodarstw

Konkurs "Buduj dla Pomorza" rozstrzygnięty, Pomorskie

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - W zgłoszonych przez powiaty projektach realizowane będą szkolenia, staże zawodowe, praktyki w zawodach na które jest ogromny popyta na rynku, na przykład: glazurnik, murarz, tynkarz, cieśla, monter czy spawacz. Praktyczna nauka tych zawodów sprawi, że po ukończeniu

Bezrobotne nie chcą pracy w Hiszpanii

, poszukujący pracy nie może odmówić jedynie w sytuacji, gdy dojazd do pracy w obie strony nie przekracza trzech godzin. W powiecie pilskim na koniec roku bez zatrudnienia było ponad 9 tysięcy osób, czyli około 16 procent dorosłych mieszkańców.

Mieszkania dla polskich studentów w Niemczech

Przygraniczny niemiecki powiat Uecker-Randow liczy dziś zaledwie 80 tys. mieszkańców. 1200 mieszkań w regionie stoi pustych, bo młodzi uciekają do zachodnich Niemiec w poszukiwaniu lepszej pracy. Według powiatowych prognoz w ciągu najbliższych lat liczba opuszczonych lokali może sięgnąć nawet 5 tys

Co trzeci bezrobotny znalazł pracę

Co trzeci bezrobotny znalazł pracę

W marcu liczba bezrobotnych wynosiła 1,687 mln osób, a w kwietniu 1, 719 mln osób. Jak poinformowała minister pracy Jolanta Fedak, stopa bezrobocia w maju zmniejszyła się do 10,8 proc. (wobec 11,0 proc. w kwietniu). Na spadek bezrobocia wpływ miała działalność aktywizacyjna urzędów pracy. Tylko co t

Alarm dla numeru 112

Alarm dla numeru 112

Ankieta - Pracujesz, żeby żyć, czy może żyjesz... żeby pracować?W ocenie NIK komendy powiatowe podległe stołecznej policji nie są dostatecznie przygotowane do sprawnego obsługiwania zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy. W trakcie kontroli okazało się, że w sześciu komendach jest tylko jeden operat

Mniej bezrobotnych w Radomiu

Pod koniec grudnia w powiatowym urzędzie pracy było zarejestrowanych 35 tys. osób, rok wcześniej o 6 tys. więcej.Na zmniejszenie bezrobocia wpływ ma m.in. emigracja. Radomianie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy do większych miast i za granicę.- Zdecydowanie trudniej jest o dobrego pracownika, odkąd we

Rynek pracy A i B

Rynek pracy A i B

Historycznie utrwalony podział na Polskę A i B odnosi się do gospodarczego zapóźnienia regionów na wschód od Wisły. Uproszczenie "lepszy Zachód - gorszy Wschód" nie ma racji bytu w przypadku sytuacji na rynku pracy. Z mapy polskiego bezrobocia wynika, że jego natężenie jest największe na p

"Barometr zawodów" wskazuje szanse na rynku pracy

"Barometr zawodów" wskazuje szanse na rynku pracy

Jak wyjaśniła rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Katarzyna Nyklewicz, "Barometr zawodów" jest ekspercką prognozą, pokazującą sytuację we wszystkich powiatach regionu w bieżącym roku. Badanie prowadzi od kilku lat Wojewódzki Urząd Pracy wspólnie z powiatowymi urzędami pracy

(Mikro)komputer w kostce cukru

UWB (ultra-wideband) to standard bezprzewodowej komunikacji oferujący przepustowość nawet 100 megabitów na sekundę i zoptymalizowany pod kątem niskiego poboru energii elektrycznej przez urządzenia nadawczo-odbiorcze. Opracowany przez YRP Ubiquitous Networking Laboratory i Hitachi tag RFID nazwano &q

Małopolska najbardziej innowacyjna w walce z bezrobociem

W ramach umowy tysiąc bezrobotnych z powiatu bocheńskiego, nowotarskiego, krakowskiego oraz miasta Kraków otrzyma pomoc w powrocie na rynek pracy. Odpowiedzialna za ich aktywizację będzie firma Ingeus, która wcześniej realizowała projekt pilotażowy na terenie powiatu gorlickiego, oświęcimskiego

Stała praca, przyzwoita płaca - policja szuka chętnych

Stała praca, przyzwoita płaca - policja szuka chętnych

czerwcu - 60 nowych osób oraz w październiku i grudniu - po 53 osoby.W 2013 r. do służby w mazowieckiej policji przyjęto 160 osób. Obecnie w garnizonie mazowieckim jest 5,5 tys. funkcjonariuszy. Garnizon mazowiecki obejmuje 28 powiatów woj. mazowieckiego (oprócz Warszawy i kilku okolicznych powiatów

UE pomoże stworzyć miejsca pracy dla młodych rodziców

Chcemy nauczyć kobiety samoorganizacji i pomocy wzajemnej. W ramach tego programu powstaną specjalne miejsca, gdzie młode matki będą mogły np. świadczyć usługi telepracy czy pracy za pomocą internetu. W miejscach tych będą też kąciki, gdzie będą mogły bawić się ich dzieci - mówi koordynatorka projek

Podregion

Jednostka podziału administracyjno-statystycznego kraju zgodnie z europejską Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych (NUTS 3). Od 2008 roku w Polsce istnieje 66 podregionów w obrębie których znajdują się powiaty.

Nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych - NUTS

statystycznych w przekroju terytorialnym. NUTS dzieli obszar państwa na 5 poziomów - obszarów uwzględniających liczbę ludności oraz narodowy podział administracyjny.W przypadku Polski wyróżnia się następujących podział: NUTS 1 - regiony, NUTS 2 -województwa, NUTS 3 - podregiony, NUTS 4 - powiaty i miasta na

"Express do zatrudnienia" czyli jak Małopolska walczy z bezrobociem

"Express do zatrudnienia" czyli jak Małopolska walczy z bezrobociem

Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1 listopada 2013 roku, partner projektu, firma Ingeus prowadzi aktywizację 1 tys. osób długotrwale bezrobotnych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, oświęcimskim, chrzanowskim, gorlickim i w mieście Nowy Sącz. Celem projektu jest zatrudnienie i utrzymanie pracy przez 35

Samotne wyspy pracy

Samotne wyspy pracy

niższy. W najgorszym wśród najlepszych Gdańsku wynosi 5 proc., we najlepszym Poznaniu - niecałe 4 proc. Do metropolii dodać trzeba powiaty-obwarzanki, otaczające je i korzystające z dynamicznego rozwoju wielkich miast. W powiecie poznańskim bezrobocie nie przekracza 3,6 proc., a we wrocławskim 4,9 proc

[04.11.2014] V Forum rozwoju Mazowsza

Założeniem corocznych edycji Forum jest spotkanie w jednym miejscu przedstawicieli różnych sektorów, branży i administracji. Wystawcami są przedsiębiorcy, start-upy, gminy, powiaty, miasta, uczelnie wyższe, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. W

Spór o urząd pracy w Radomiu

Spór o urząd pracy w Radomiu

Starosta powiatu radomskiego pod koniec czerwca wypowiedział miastu porozumienie o współprowadzeniu urzędu pracy. Zgodnie z nim Powiatowy Urząd Pracy ma przestać obsługiwaćć bezrobotnych z Radomia od 1 stycznia 2011 roku. Według rzecznika starostwa, Marka Oleszczuka, powodem wypowiedzenia jest brak

Karta nauczyciela do zmiany

Pakiet zmian wypracowali wspólnie przedstawiciele gmin, powiatów i województw, zasiadający w zespole opiniodawczo-doradczym do spraw statusu zawodowego nauczycieli, powołanym przez ministra edukacji. Jak wynika z informacji gazety, zmiany mają zostać zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu

Raport NBP: spada liczba bezrobotnych, maleje ryzyko utraty pracy

uwagę. *Instytut Ekonomiczny NBP przeprowadził badanie roczne wśród 5 tys. osób bezrobotnych w 64 reprezentatywnych powiatach oraz w 1085 firmach. Podziel się z nami opinią o tym artykule

Radom bez Miejskiego Urzędu Pracy

miejskiego odpowiednika miałby mniej zadań.Niektórzy radni podkreślali, że spór ma charakter politycznej rozrywki przed wyborami samorządowymi(w mieście rządzi PiS, a w powiecie PSL). Z propozycją utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu wystąpił prezydent miasta. Powodem takiej decyzji jest spór o

Przeprowadzka w dobrej cenie

razy tyle, ile wynoszą średnie zarobki w powiatach na prowincji. Przykładowo, w Hrubieszowie w województwie lubelskim, gdzie bezrobocie wynosi 18,6 proc., zarobki przekraczają 2,7 tys. zł , a więc ok. 57 proc. tego, co w Warszawie.Na pracę w Warszawie liczyć może w zasadzie każdy. Kiedy miasto się

Zwolnienia w urzędach pracy: jedna trzecia pracowników na bruk

Jak wyjaśnia "Dziennik Gazeta Prawna"., pieniądze na wynagrodzenia będzie wykładać nie FP, ale starostwa, które już twierdzą, że nie stać ich na zatrudnianie rzeszy ponad 20 tys. pracowników pośredniaków. Dlatego też redukcje w PUP się już rozpoczęły lub są planowane. Związek Powiatów

Zarobki samorządowców i prezydentów miast

radnych wysokość diety ustalana jest w uchwałach rady gminy (powiatu) lub przez sejmik samorządowy. Maksymalny jej poziom nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących stanowiska kierownicze. W związku z tym, że w 2011

Ponad połowa absolwentów szkół zawodowych pracuje w innym zawodzie

. Głównie podejmowali pracę w: handlu, przemyśle i w usługach. Aż 83 proc z nich pracowało na terenie swojego powiatu, 59 proc. do 10 km od miejsca zamieszkania. Najczęściej absolwenci znajdowali zatrudnienie w mikrofirmach i w małych przedsiębiorstwach. Średnie wynagrodzenie badanych wynosiło 1544

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

Już 16 listopada Polacy wybiorą wójtów, prezydentów, czy burmistrzów oraz radnych zasiadających w radach gmin, powiatów i sejmikach wojewódzkich. Do wzięcia jest 1,5 tys. stanowisk wójtów, 806 wakatów dla burmistrzów i 106 dla prezydentów miast. Oprócz tego niemal 47 tys. stanowisk dla radnych. Nie

MPiPS: nowe przepisy o promocji zatrudnienia

ustawy przewiduje też powiązanie wysokości środków przekazywanych z Funduszu Pracy powiatom na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy z efektami ich działania. Premiowani będą pracownicy pracujący bezpośrednio z klientami indywidualnymi (bezrobotnymi) i instytucjonalnymi (pracodawcami), a

Zarobki samorządowców i prezydentów miast

przypadku radnych wysokość diety ustalana jest w uchwałach rady gminy (powiatu) lub przez sejmik samorządowy. Maksymalny jej poziom nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących stanowiska kierownicze. W związku z tym, że w

Jest praca - świętokrzyskie

nowych inwestycji. Jak wszędzie brakuje budowlańców. Drugą poszukiwaną grupą są osoby z wyższym wykształceniem technicznym. Urząd pracy ma oferty dla pracowników biurowych, robotników gospodarczych, pracownicy usług i sprzedawców. InformacjeStopa bezrobocia w regionie: 18 proc., w powiecie skarżyskim

Asystenci pomagają w szkole

. Pobierają oni stypendium stażowe, które wynosi 851,63 zł. - 26 asystentów jest w szkołach w samym Opolu, dwie osoby w powiecie - mówi Irena Lebiedzińska, zastępczyni dyrektora opolskiego PUP. Są to staże półroczne. Ale nie wszystkie rozpoczęły się 1 września. Niektóre zakończą się pod koniec lutego, inne

Powódź może dać pracę

, Sandomierzu i kilku innych powiatach. Udało się to tym urzędom, które zaraz po majowej powodzi złożyły wnioski. Już w czerwcu dostały środki. Kolejni chętni czekają. - Też o tym myślimy - zapewnia Danuta Plutecka, dyrektorka urzędu pracy w Zgorzelcu. - Samorządy i tu u nas, i w zniszczonej niedawno Bogatyni

Skarbowi komandosi kontrolują handlarzy

Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiemPrzedstawiciele urzędu kontroli skarbowej przez całe lato prowadzą specjalną akcję sprawdzania punktów handlowych i gastronomicznych. Latem takich obiektów jest mnóstwo, zwłaszcza w najpopularniejszych miejscowościach powiatu puckiego. Duża część, ze

350 mln zł na walkę z bezrobociem już trafiło do Urzędów Pracy

Wniosek o uruchomienie 500 mln zł z Funduszu Pracy minister Kosiniak-Kamysz złożył w resorcie finansów na początku lipca. Inicjatywę pozytywnie zaopiniowało zarówno ministerstwo, jak i sejmowa Komisja Finansów Publicznych.Gdzie, na co i do kogo trafią pieniądze?Pieniądze trafią do powiatów o

Bezrobotni będą mogli usuwać skutki powodzi

do samorządów województw i powiatów, gdzie "nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy oraz wystąpiły klęski żywiołowe". Formalnościom związanym z wnioskowaniem o te środki będzie poświęcona narada z dyrektorami powiatowych urzędów pracy, zaplanowana w Katowicach na 29 czerwca.

Tychy: zwolnienia i mniej pracy

specjalny program pomocy dla zwalnianych z Fiata i firm kooperujących, który czeka obecnie na akceptację i finansowanie resortu pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach zaprosił osoby zwalniane z fabryki Fiata i firm kooperujących, mieszkające w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim, na spotkania

Premier na liście najbardziej skorumpowanych urzędników?

- gminni, powiatowi, wojewódzcy; sędziowie i prokuratorzy; urzędnicy centralni i policjanci. Jak pokazują wyniki badania najmniej korupcji jest w nauce i szkolnictwie oraz w wojsku.

Z pracą na pograniczu nie jest źle

mieszkańców przypada zaledwie (!) 29 i 33 aktywne zawodowo osoby, odnotowywany jest w gminie Komarów - Osada i w lubelskiej Rudej - Hucie. Trzeba zaznaczyć, że te liczby nie uwzględniają osób pracujących poza miejscem zamieszkania. Z danych GUS wynika, że przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w powiatach

Bezrobocie na Mazowszu najniższe od 4 lat

. bezrobotnych, czyli o 65,2 tys. osób mniej niż w ubiegłym roku. Najwyższe bezrobocie odnotowano w powiatach: szydłowieckim -á33,5 proc., radomskim - 28,1 proc., przysuskim - 24 proc. oraz w Radomiu - 22,5 proc. Najniższe było ono w Warszawie, gdzie wynosiło jedynie 3,6 proc. oraz powiatach: grodziskim

Tylko 4 miasta z niskim bezrobociem

ubiegłym rokiem). Jeszcze gorzej sytuacja wygląda poza wielkimi aglomeracjami. W powiecie nowosolskim stopa zwiększyła się o 6,5 pkt. proc., a kamieniogórskim o 7,2 pkt. proc.

Bieruń. 3 miesiące po fali

powodzią Beata zatrudniła kierowcę, który rozwoził pizzę po całym powiecie. Co robi teraz? - Musiałam mu podziękować - kiwa głową dziewczyna - Na szczęście ma teraz pracę na budowie. Firmy będące w podobnej sytuacji mogą liczyć na pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do tej pory w

Jesteśmy na bruku, bez zaległych pensji

Jurka Owsiaka dla blisko stu tysięcy młodych ludzi. Imprezę zabezpieczali lekarze wolontariusze.We wrześniu w miejscu likwidowanej placówki powstał nowy szpital NZOZ Powiatowa Spółka Komunalna "Szpital Leśny" pod zarządem prywatnej spółki Know - How ze Szczecina. Powiat zachował 49 proc

Jest wsparcie dla zwolnionych z fabryki Fiata w Tychach

program wsparciaJuż w styczniu tego roku osiem urzędów pracy z powiatów, w których mieszkają zwolnieni pracownicy Fiata, opracowało programy wsparcia na łączną kwotę ponad 10 mln zł. Finansowane są one z tzw. rezerwy ministra pracy i polityki społecznej. W ramach tych projektów ze wsparcia skorzysta w

Bezrobocie to przywilej - opinia Ministerstwa Pracy

Z Magdaleną Włodarczyk z zespołu prawa i legislacji Ministerstwa Pracy rozmawia Krzysztof Olszewski Gdy wyjeżdżam do innego powiatu, nawet na jeden dzień, zawsze muszę powiadomić o tym urząd pracy? - Tak. Wyjeżdżając, nie jesteśmy gotowi do podjęcia pracy w każdej chwili, dlatego zasiłek jest

Bezrobotny sam jak palec

urzędników w pośredniakach? - Prawie 19,5 tys., w tym pośredników i doradców - niespełna 8 tys. Ilu bezrobotnych obsługują? - Ponad 1,9 mln. W Warszawie - 41 tys. Tu stopa bezrobocia wynosi 3,6 proc. W kraju - średnio 11,8 proc., ale są powiaty, gdzie 25 proc. i więcej. Warszawa z punktu widzenia stopy

Dobry zawód technika. Jak zdobyć fach w ręku?

Sylwia Bartnicka, wicedyrektorka szkoły. - Jeśli chodzi o kursy, to byliśmy pionierami w powiecie ostródzkim. Inne szkoły do nas przyjeżdżały, podpytywały, jakie jest potrzebne zaplecze, jak zorganizować kurs, jak napisać program - opowiada. Także dwie kwalifikacje są potrzebne, by zostać technikiem

Połowa ofert pracy to staż

jeden staż. Od stycznia 2009 te proporcje uległy zmianie i wynoszą jeden do jednego. Przeciętna efektywność staży to 40-50 procent. To oznacza, że z 309 tys. osób, które zaczęły je w tym roku, zatrudnienie znajdzie od 120 do 150 tys. osób. Są takie powiaty, gdzie do rejestrów wraca 20 proc. stażystów

Budżetówka 2004: Samorządowcy

♦ prezydent Warszawy: - 11 200 zł ♦ prezydent dużego miasta powyżej 300 tys. mieszkańców: 5400-7050 zł ♦ prezydent miasta na prawach powiatu poniżej 300 tys. mieszkańców: 5100-6700 zł ♦ wójt lub burmistrz w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców: 5100-6700 zł ♦ wójt lub

Coraz więcej Niemców zarabia w Polsce

ubogich powiatów landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. W graniczącym z Polską okręgu Uecker-Randow bezrobocie wynosi 18,9 proc. Nigdzie indziej w Niemczech liczba osób pobierających zasiłek dla długotrwale bezrobotnych (Hartz IV) nie jest tak wysoka. Tymczasem Szczecin oraz okolice wciąż rozwijają się

Szkoły nie gwarantują pracy, potrzebni doradcy zawodowi

Konferencja podsumowała dwa projekty "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby" i "Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne" prowadzone od kwietnia 2010 r. w siedmiu powiatach województwa mazowieckiego przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy dla

Wypłaty dla niepełnosprawnych i firm są zagrożone

pieniądze, muszą jak najszybciej zmienić tegoroczne uchwały rad powiatu w sprawie podziału środków z PFRON na różne zadania związane z rehabilitacją. Jeśli tego nie zrobią, niepełnosprawni oraz pracodawcy, którzy takie osoby chcą zatrudnić, otrzymają pieniądze dopiero w połowie przyszłego roku.W Polsce żyje

Przybywa miejsc pracy w Skarżysku

powiatu skarżyskiego.Oddział w Skarżysku uruchomiła w wyremontowanym biurowcu przy al. Legionów 122a, który należał kiedyś do Zakładów Metalowych Mesko. Przed kilku laty jego gospodarzem została Skarżyska Strefa Gospodarcza. Ta komunalna spółka powstała głównie do zagospodarowania majątku, który przestało

Bezrobocie: kto i ile szuka pracy?

analizując czas, jaki spędzają na bezrobociu osoby w różnych częściach kraju. W Przemyślu, gdzie jest aktualnie najwięcej długotrwale bezrobotnych, ponad rok szuka pracy 56 proc. osób. Podobnie jest w innych powiatach województwa podkarpackiego. W powiecie poznańskim w takiej sytuacji jest zaledwie 13 proc

Młodzi do aktywizacji

warszawiacy - jedynie 7,5% z nich posiadało status osoby bezrobotnej. Na drugim biegunie znajdował się powiat proszowicki w województwie małopolskim. Bez pracy pozostawało tam aż 39,7% przedstawicieli najmłodszego pokolenia.

Wynagrodzenia użytkowników portalu GazetaPraca.pl w 2012 roku

jedyne komercyjne badanie zawierające dane o płacach dla każdego województwa i większości powiatów. Ponadto jako jedyni dysponujemy informacjami o wynagrodzeniach na 567 stanowiskach.Przypominamy również, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia

Ekspert rynku pracy: Nauczycielom nie pomoże, jeśli będą o sobie myśleli jak o kimś dotkniętym tragedią

przyrodę i rośliny, a po utracie pracy w szkole zatrudniła się w centrum ogrodniczym. Nauczycielka biologii, która trzęsła całym lokalnym ogólniakiem, od której zależało, na jakie studia dostaną się dzieci w całym powiecie, ma teraz podawać doniczki u ogrodnika? Przecież ludzie przestaną ją szanować. - To

Masowe zwolnienia przed nami

listopadzie 2008 wyniosła 11,6 proc., w grudniu - 12,4 proc. WUP szacuje, że w styczniu może wynieść ok. 14 proc. ŁÓDZKIE Największe zwolnienia dotkną powiaty: łowicki, opoczyński i piotrkowski. W tym roku pracę straciło już lub dowiedziało się, że straci, ponad 1,5 yts. osób. Rekordzistą został Piotrków

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

uchyla przepis przewidujący możliwość dofinansowania do wynagrodzenia w wysokości ok. 60 proc. kosztów płacy przez 12 miesięcy. Precyzuje też zapis o dofinansowaniu warsztatów terapii zajęciowej, ustalając nowe stawki finansowania przez powiaty i przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Nauczyciele poznali zawód przyszłości

. Na pierwszy ogień poszli belfrzy z powiatów toruńskiego (ziemskiego i grodzkiego) oraz golubsko-dobrzyńskiego..Na szkolenia złożyło się ok. 150 godz. zajęć w pracowniach komputerowych i ok. 140 godz. kursów on-line z wykorzystaniem platform e-learningu, czyli witryn internetowych, dzięki którym można

Stracić pracę, nie stracić wiary

postanowili zacząć działać. Dostali dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w Miliczu i założyli Spółdzielnię Socjalną "Szklany Świat" Bombki. Odkupili część sprzętu ze starej wytwórni i przenieśli siedzibę do budynku po byłym laboratorium w Krośnicach (liczącej 1,8 tys. mieszkańców wsi w powiecie

Program dla bezrobotnych rodzin

W Zachodniopomorskiem wybrane zostanie blisko sto rodzin z czterech powiatów, w których bezrobocie sięga 40 proc. Chodzi o rodziny, gdzie dwa pokolenia lub co najmniej dwie osoby w rodzinie są bezrobotne, zazwyczaj z wsi popegeerowskich. Przez dwa i pół roku będą uczestniczyć w programie - w

Zielone studia podyplomowe

zarządzania, niezbędna do tego, by wdrażać w Polsce unijne standardy ekologiczne. Z kolei Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oferuje studium podyplomowe ekologia - etyka - technika. Te studia adresowane są przede wszystkim do samorządowców gmin, powiatów i instytucji zajmujących się ochroną środowiska. W

MEN: Pracę straci ok. 7 tys. nauczycieli. Co ich czeka?

(powyżej 500 osób). Istotne redukcje objęły też Częstochowę, Lublin, Bydgoszcz (powyżej 150 zwolnionych). Wśród miejsc, gdzie zwolniono więcej niż sto nauczycieli, są też Gdańsk i Toruń oraz powiaty cieszyński, białostocki i kłodzki. Create infographics

Bizneswoman z pośredniaka

Mikołów, 38-tys. miasto w południowej Polsce, w woj. śląskim. Stopa bezrobocia w powiecie wynosi 5,7 proc. i jest jedną z wyższych w województwie (Katowice - 2,2 proc.). Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wynika, że aż 55,8 proc. pań w Mikołowie nie ma zatrudnienia. Powód? - Brakuje

Jest praca - mazowieckie

11,7 proc. (w powiecie radomskim - 31,7 proc., a w Warszawie - 4,6 procent). Przeciętne wynagrodzenie w województwie - 3696,42 zł. (podajemy średnią brutto w sektorze przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób)

"Sędziowie mogą liczyć na podwyżki"

samorządowych. Zgodnie z ordynacją w wyborach samorządowych "w skład komisji wyborczej wojewódzkiej, powiatowej oraz komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu wchodzi z urzędu, jako przewodniczący, sędzia wskazany przez prezesa sądu okręgowego".W poniedziałek Kwiatkowski przyznał, że nie wierzy

Prowincja się wyludnia

mniejszych miejscowościach w porównaniu z dużymi miastami rzeczywiście jest znacznie mniej. Na prowincji znacznie wyższe jest za to bezrobocie. W Krakowie na przykład od dłuższego czasu utrzymuje się na poziomie ok. 4 proc. W powiatach nowosądeckim, limanowskim i dąbrowskim skacze do blisko 20 proc. - W

Minimalna w górę. Bezrobocie też?

na siebie przedsiębiorcy, a ekonomiści snują czarne scenariusze.- Podniesienie płacy minimalnej nie będzie odczuwalne w dużych miastach, bo pracownicy przeciętnie zarabiają tam dużo więcej. Problem odczują gorzej rozwinięte regiony. Na przykład w powiecie szydłowieckim (woj. mazowieckie) bezrobocie

Nikt nie chce pracować, więzień musi

pod koniec października stopa bezrobocia w powiecie chełmskim przekroczyła 20 proc. i jest najwyższa w naszym województwie.- Bardzo dużą grupę w naszym urzędzie stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, które trudno namówić, by przeszły jakieś szkolenie czy poszły do pracy. One

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

.- Ludziom o niższych kwalifikacjach trudniej zmienić specjalizację, a kształcenie często pozostaje daleko w tyle za potrzebami rynku pracy. Podtrzymuje się np. funkcjonowanie jakiejś szkoły, żeby nauczyciele zachowali pracę, bo to oni są elitą w powiecie, a powiat odpowiada za szkoły. Nauczyciele często

Stracić pracę i nie zwariować

Oświatowych. Żyła nadzieją, że jakaś szkoła w powiecie zgłosi zapotrzebowanie na germanistę. Pod koniec maja 2009 roku dowiedziała się, że nigdzie nie ma dla niej pracy.W międzyczasie, niemalże za radą pani dyrektor, wytoczyła szkole sprawę. Sąd pierwszej instancji podtrzymał decyzję szkoły. Taki sam wyrok

Pracodawca twoim wsparciem

ubiegać się o środki na ten cel m.in. z pieniędzy powiatu (w niektórych powiatach wnioski można kierować do urzędów pracy, w innych do powiatowego centrum pomocy rodzinie). - Warunkiem uzyskania środków na dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej jest posiadanie przez tę osobę

Polak marzy o urzędzie

2011 urzędnik gminny zarabiał średnio ponad 3881 zł brutto, czyli o 17 proc. więcej niż cztery lata temu (w 2008 r. było to 3320 zł). Podobnie było w powiatach - tam pensje w tym samym okresie wzrosły o 18 proc. Podwyżki rzędu 11-12 proc. odnotowały samorządy miejskie, wojewódzkie i urzędy

Będą zwalniać w stołecznym samorządzie

przejdą z likwidowanych biur powiatu i gminy Centrum. Ile osób straci pracę? SZACUJEMY - 200-250 wymówień. Starostwo Nie dość, że nowy prezydent, to jeszcze nowa ustawa warszawska, która zakłada, że do 31 maja przyszłego roku mają zostać zlikwidowane dublujące się urzędy.W likwidowanym starostwie powiatu

Będą zwalniać w stołecznym samorządzie

przejdą z likwidowanych biur powiatu i gminy Centrum. Ile osób straci pracę? SZACUJEMY - 200-250 wymówień. Starostwo Nie dość, że nowy prezydent, to jeszcze nowa ustawa warszawska, która zakłada, że do 31 maja przyszłego roku mają zostać zlikwidowane dublujące się urzędy.W likwidowanym starostwie powiatu

ZNP apeluje do polityków o zawarcie porozumienia ws. Karty Nauczyciela

zysku" - zaznaczył prezes ZNP. Przypomniał, że gminy i powiaty otrzymują na prowadzenie szkół środki z budżetu przekazywane im w subwencji oświatowej, tylko na utrzymanie przedszkoli muszą przeznaczać środki własne.Broniarz zaznaczył, że ZNP nie traktuje Karty Nauczyciela jako dogmatu. "To

Wśród młodych bezrobotnych najwięcej osób z wykształceniem średnim

We wrześniu 2008 roku na Mazowszu zarejestrowanych było 33 tys. bezrobotnych do 25. roku życia; co stanowiło blisko 19 proc. zarejestrowanych bezrobotnych. Najwięcej bezrobotnych w tej grupie wiekowej było w powiecie sokołowskim (30 proc.) i ostrołęckim (29 proc.), a najmniej w Warszawie - 7,6 proc

Teraz milion podpisów na Trzech Króli

miliona podpisów. Oczywiście 6 stycznia, w święto Trzech Króli. Do tego czasu musimy rozbudować struktury lokalne. Będziemy mieć w każdym powiecie po jednej osobie do koordynowania zbierania podpisów. Czasem mam wrażenie, że nie chodzi o przywrócenie dnia wolnego, ale zaczyna się dyskusja ideologiczna

W kropce po zawodówce

wybrałem profil, na którym było dużo fizyki. Nigdy nie żałowałem tego wyboru. Szkoła, do której chodziłem, jest jedną z lepszych tego typu w mieście. A w powiecie to już na pewno. Zdałem maturę, egzamin zawodowy też. Wiem, że teraz nie wszyscy zdają. Jest trudniejszy niż matura.Pierwszą poważną pracę

Jakie chcemy osiągnąć efekty?

przez kolejne instytucje, oferujące swe usługi na lokalnym rynku pracy. Przyczyni się do bezpośrednio do obniżenia w skali powiatu kosztów aktywizacji kobiet i mężczyzn mających pod swą opieką osoby zależne, podniesienia jakości i zakresu świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności usług

Czekając na drugą falę

osób w 7 powiatach. Były to najczęściej osoby związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb i kadra ze szkół podstawowych (niekoniecznie nauczyciele).Michał BrancewiczŚLĄSKIEBezrobotni: 176 737 osób. Rok temu było ich o ponad 5 tys. mniej.Nowe miejsca pracy: 7528Kto zwalnia?Do końca 2011 roku firmy

Urzędnik samorządowy

: prawnicze, administracyjne, choć obowiązują tu dość elastyczne reguły zatrudnienia, a najważniejsza jest skuteczność.Dawniej i dziśTradycje zawodu sięgają Polski przedwojennej. Oczywiście w okresie powojennym w gminach i powiatach też pracowali urzędnicy, ale ponieważ gminy nie

Bezrobotny na łańcuchu

polecony z pośredniaka. Urząd nakazał mu stawić się, bo jest dla niego praca. M. poszedł do urzędu dwa dni po terminie. Powiedziano mu, że już nie jest zarejestrowany. Dowiedział się, że opuszczając powiat, w którym został zarejestrowany, powinien wyjazd zgłosić urzędnikom! Jeśli tego nie zrobi, traci

Pomoc dla pracodawców w związku z powodzią

dotacje lub wydłużany termin rozliczania się z ich wykorzystania. Poinformowała, że we wszystkich gminach dotkniętych skutkami powodzi będą organizowane roboty publiczne, finansowane z Fundusz Pracy. "Do 7 czerwca do ministerstwa pracy będą spływały wnioski w tej sprawie od wszystkich powiatów. Na

Znajdź mnie!

? - zastanawia się pani Beata. Cieszy się, że piszę o jej pracy. - Więcej ludzi przyjdzie, zadzwoni. Będą wiedzieć, że można u nas szukać.Zgodnie z przepisami, każdy powiat powinien mieć taką placówkę, a zatem w powiecie warszawskim biuro jest jedno. Są za to cztery magazyny pełne zgubionych rowerów, walizek

Kto zwalnia grupowo

krośnieńskim Nowym Stylu, który produkuje krzesła i meble biurowe, straci pracę 695 z 2700 osób. W powiecie mieleckim dwie firmy łącznie zwolnią 365 osób. 95 zwolni Kamod z Mielca (producent wiązek elektrycznych do aut). 270 - mielecka Wytwórnia Aparatury Wtryskowej (branża lotnicza). W powiecie tarnobrzeskim

Na jakim rynku lądują młodzi ludzie?

"coś" już umieją, drugich nauczyć trzeba właściwie wszystkiego.Polska A, B i CNa rynku pracy - tak jak w całej gospodarce - są poważne różnice regionalne. Najlepiej przyjrzeć się powiatom. Aż 36-37 proc. sięga bezrobocie w powiatach drawskim, świdwińskim, białogardzkim, wałbrzyskim czy

Firmy budują, a Procter&Gamble już zatrudnia

zamierza zainwestować w Łodzi 20 mln zł i zatrudnić 250 osób.W gminie Ujazd (powiat tomaszowski) ulokuje się szwajcarska firma Euroglas. Wybuduje tam zakład produkujący opakowania ze szkła. Przedsiębiorca długo poszukiwał odpowiedniej lokalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednym z czynników, które

Skandynawskie programy walki z bezrobociem. Sprawdzą się w Polsce?

ministerstwo wolałoby, żeby kryterium podziału tych pieniędzy było inne. - Jeśli to resort miałby zarządzać tymi funduszami, to chcielibyśmy, żeby decydowała sytuacja już na poziomie powiatów - mówi Męcina. Na razie pomysł Brukseli nie spotkał się z dobrym przyjęciem wśród pracodawców i ekonomistów. Z

Kuszenie funkcjonariusza

Test na policjanta - rozwiąż i sprawdź czy się nadajeszKomenda Miejska Policji w Poznaniu to kolos - swoim działaniem obejmuje obszar całego powiatu poznańskiego, zatrudniając 2 tys. funkcjonariuszy. Ale kolos ma gliniane nogi: od lat bezskutecznie walczy z wakatami. Teraz brakuje jej ponad 200

Bezrobocie: ślepa uliczka, czy czas na dopasowanie się do wymogów rynku?

nie sprostają, powinny być odbierane powiatom i przekazywane w zarząd instytucji powierniczej.Od dawna w Wielkiej Brytanii stosuje się ten model w odniesieniu do wielu instytucji publicznych, nawet szpitali. Nie zapewniają właściwej jakości, samorządy żegnają się z nimi. Ale najpierw warto stworzyć

Urzędnicy

pracować w służbie cywilnej co najmniej dwa lata, odbyć służbę przygotowawczą, mieć wyższe wykształcenie oraz znać minimum jeden obcy język. W służbie powiatu, gminy i miasta Urzędnicy samorządowi, czyli administracja gminna, powiatowa i wojewódzka. Potężna armia, bo blisko 180 tys. osób. Ich zarobki

Olsztyn. Bezrobocie wśród młodzieży

Czesla, autor liczącego ponad 70 stron raportu. Ankiety wypełniali bezrobotni młodzi ludzie ze wszystkich powiatów, do tego doszła analiza danych WUP oraz Urzędu Statystycznego. W wielu miejscach raport zawiera tezy od lat powtarzane przez pracowników urzędów pracy, jak choćby to, że wiele szkół "

Nauka jazdy bez jazdy

robienia czegokolwiek związanego z jazdą za kółkiem.Naczelnik Wydziału Komunikacji powiatu Warszawa-Zachód, Jan Adamczyk, uważa, że to nie urzędnicy ponoszą odpowiedzialność za złą jakość szkół jazdy. - Każdy może w sposób nieprofesjonalny świadczyć działalność. U nas kontrola następuje miesiąc po wydaniu

Stypendium i stażem walczą o lekarzy

Bezzwrotne stypendium - 10 tys. zł rocznie - mogą otrzymać studenci starszych roczników Akademii Medycznej w Gdańsku. Chętni podpisują notarialną umowę ze szpitalem i powiatem. Zobowiązują się, że będą pracować w Sztumie tyle lat, przez ile brali stypendium. Maksymalnie - trzy lata. - Niestety

13-15 czerwca, Targi pracy dla branży budowlanej, Irlandia

tysięcy osób zatrudnionych na budowach w Irlandii, z czego sporą grupę stanowią Polacy. W ostatnim czasie pracodawcy z Pomorza, w tym wielu z branży budowlanej, zgłaszają coraz większe potrzeby kadrowe. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców działających na terenie Trójmiasta i powiatów sąsiadujących z

Staż z urzędu pracy

jednak różnić w zależności od powiatu. Wniosek składany przez pracodawcę Wniosek, adresowany do starosty powinien zawierać podstawowe informacje o pracodawcy: jego nazwę, adres, telefon, faks i adres e-mail, a także dane na temat formy prawnej, rodzaju prowadzonej działalności czy liczby pracowników

powiat - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Specjalista ds. sprzedaży powierzchni reklamowych na mapach powiatów

  miasta nie podano, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  roku wydaliśmy około 1000 planów miast i map powiatów z reklamami klientów, co mocno ugruntowało pozycję wydawnictwa na rynku. BIG FORM sp. z o.o. ZATRUDNI kandydatów / ...

 • Menadżer ds. kontraktów ochrony fizycznej

  Warszawa i okolice, Łódź i okolice, Powiat Pilski), Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Powiat Gdynia i Powiat Wejherowski, Wałcz i Okolice, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  okolice), wielkopolskie (powiat pilski), podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie (powiat Gdynia i powiat wejherowski), zachodniopomorskie (Wałcz ...

 • TOKARZ/USTAWIACZ CNC

  Powiat Nowodworski, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  na maszynach sterowanych numerycznie) Miejsce pracy: powiat nowodworski (województwo mazowieckie) Nr. ref.: TU-09-13-POWIAT-NOWODWORSKI-GL Wymagania: ...

 • TOKARZ/USTAWIACZ CNC

  Powiat Nowodworski, kujawsko-pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  na maszynach sterowanych numerycznie) Miejsce pracy: powiat nowodworski (województwo mazowieckie) Nr. ref.: TU-09-13-POWIAT-NOWODWORSKI-GL Wymagania: ...

 • TOKARZ/USTAWIACZ CNC

  Powiat Nowodworski, kujawsko-pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  na maszynach sterowanych numerycznie) Miejsce pracy: powiat nowodworski (województwo mazowieckie) Nr. ref.: TU-09-13-POWIAT-NOWODWORSKI-GL Wymagania: ...

 • TOKARZ/USTAWIACZ CNC

  Powiat Nowodworski, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  na maszynach sterowanych numerycznie) Miejsce pracy: powiat nowodworski (województwo mazowieckie) Nr. ref.: TU-09-13-POWIAT-NOWODWORSKI-GL Wymagania: ...

 • TOKARZ/USTAWIACZ CNC

  Powiat Nowodworski, kujawsko-pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  na maszynach sterowanych numerycznie) Miejsce pracy: powiat nowodworski (województwo mazowieckie) Nr. ref.: TU-09-13-POWIAT-NOWODWORSKI-GL Wymagania: ...

 • TOKARZ/USTAWIACZ CNC

  Powiat Nowodworski, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  na maszynach sterowanych numerycznie) Miejsce pracy: powiat nowodworski (województwo mazowieckie) Nr. ref.: TU-09-13-POWIAT-NOWODWORSKI-GL Wymagania: ...

 • FREZER/USTAWIACZ CNC

  Powiat Nowodworski, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  na maszynach sterowanych numerycznie) Miejsce pracy: powiat nowodworski (województwo mazowieckie) Nr. ref.: TU-07-13-POWIAT-NOWODWORSKI-GL Wymagania: ...

 • TOKARZ/USTAWIACZ CNC

  Powiat Nowodworski, kujawsko-pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  na maszynach sterowanych numerycznie) Miejsce pracy: powiat nowodworski (województwo mazowieckie) Nr. ref.: TU-10-13-POWIAT-NOWODWORSKI-GL Wymagania: ...

Powiat

Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (, z późn. zm.).Potocznie stosuje się często terminy powiat ziemski

Powiat Aschaffenburg

Powiat Aschaffenburg (niem. Landkreis Aschaffenburg) – powiat w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Frankonia, w regionie Bayerischer Untermain.Siedzibą powiatu Aschaffenburg jest miasto na prawach powiatu Aschaffenburg, które do powiatu jednak nie należy. Podział

Powiat kętrzyński

Powiat kętrzyński – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kętrzyn. Powiat od północy graniczy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Powierzchnia powiatu zajmuje obszar 1212,97 km?, a teren

Powiat tarnobrzeski

Powiat tarnobrzeski – powiat w Polsce w północnej części woj. podkarpackiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Tarnobrzeg. Podział AdministracyjnyW powiat dzieli się na gminy: Gminy miejsko-wiejskie Baranów Sandomierski Nowa Dęba Gminy

Powiat toruński

Powiat toruński - powiat w Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą powiatu jest miasto Toruń, który jako miasto na prawach powiatu nie wchodzi w jego skład. Największe rzeki to Wisła oraz jej prawy dopływ Drwęca. Przez powiat

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

powiat

Aktualna mapa powiatów w PolscePowiat (w Polsce) - jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ().W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje powiatów:
powiaty ziemskie - skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin,
powiaty grodzkie -

więcej o powiat na pl.wikipedia.org