pomoc w nauce

sprawdź też:

pomocnik

not. jot

Stypendia dla bezrobotnych absolwentów

Stypendia dla bezrobotnych absolwentów

Na jaką pomoc mogą liczyć od państwa bezrobotni absolwenci? Czy przysługuje im forma stypendium, jeśli po szkole kontynuują naukę? Jakie warunki muszą spełnić, aby dostać pieniądze? - zapytaliśmy Mariusza Ratajkiewicza p.o. Kierownika Działu Aktywizacji Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Warszawie:

Warto się uczyć nietypowych języków?

Czy znajomość języków obcych jest tym bardziej opłacalna, im mniej osób się nimi posługuje? W niektórych branżach ceni się mniej popularne języki.

Nowe prawo pomoże niepełnosprawnym w pracy

Nowe prawo pomoże niepełnosprawnym w pracy

Jak wyjaśnił Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, ustawa włącza w polski porządek prawny zapisy rozporządzenia Komisji Europejskiej mówiące o pomocy publicznej. - Musimy z dniem 1 stycznia być na nie przygotowani, bo inaczej nie będziemy mogli tej pomocy pracodawcom i samym

Zatrzymać najlepszych pracowników

Zatrzymać najlepszych pracowników

. dofinansowania posiłków za pomocą kart żywieniowych, czy dodatkowy płatny dzień urlopu z okazji urodzin pracownika. Zmotywować pracowników Czy to wystarczy, by zatrzymać najlepszych? Nie. Zestaw dostępnych świadczeń pozapłacowych jest w stanie przekonać tylko co piątego (21 proc.) polskiego pracownika do

Technik farmacji

, że do jego wykonywania nie są niezbędne studia wyższe. Technik farmacji - prawie jak farmaceuta Pracę technika farmacji można określić jako pomoc farmaceuty. Najczęstszym miejscem jego pracy jest apteka, gdzie pomaga w sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę oraz wydaje je klientom, czyli

Jak podszkolić się za darmo z obcego języka

Jak podszkolić się za darmo z obcego języka

- powtarzał poirytowany. Wybrnąć z sytuacji pomógł mu fakt, że znał język angielski. Dziennikarzom tłumaczył, że nauczył się go, oglądając MTV, filmy i korzystając z anglojęzycznego internetu. Nie ma powodu, żeby podawać w wątpliwość jego słowa. Nauka języka "przy okazji" jest jednym z najlepszych i

Pielęgniarka

, pielęgniarkę endoskopową, pielęgniarkę ratunkową i pielęgniarkę rodzinną. Oprócz pielęgniarek zatrudnionych w placówkach opieki medycznej wyróżniamy pracujące w szkołach pielęgniarki szkolne, pielęgniarki środowiskowe zatrudniane najczęściej przez ośrodki pomocy społecznej oraz pielęgniarki prywatne, mające

Logopeda

dorosłym życiu oraz na logopedię specjalną, czyli naukę o zaburzeniach mowy, ich przyczynach i terapii. Zawód logopedy należy do grupy zawodów medycznych, w związku z czym logopedzi bardzo często specjalizują się w określonej dziedzinie i ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju

International Career Day 2015

Niewielka salka na dwunastym piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przy stole siedzi grupka młodych ludzi. Jeden z nich, spoglądając na rozciągającą się za oknem panoramę Warszawy, rozdziela wolontariuszom zadania na International Career Day 2015 - imprezy dedykowanej studentom, którzy chcą

Biura karier do poprawki

Biura karier do poprawki

Trzy czwarte wyższych uczelni ma akademickie biura karier, ciągle jednak studenci korzystają z nich niechętnie. - Nigdy nie korzystałem z pomocy takiego biura, bo po co? Ofert pracy szukam sam w internecie - mówi nam Jakub, student SGH. Daria, studentka socjologii na UW korzystała z usług biura w

Jaki kurs języka obcego dla pracowników wybrać?

Jaki kurs języka obcego dla pracowników wybrać?

Blended learning łączy obie przedstawione metody nauki. Z jednej strony nie wyklucza spotkań stacjonarnych, które pozwalają na żywo obcować z naturalnym językiem. Z drugiej, częstotliwość spotkań jest mniejsza niż w przypadku szkoleń tradycyjnych i między nimi odbywają się szkolenia on-line. Jest też

Pełna głowa, dziurawa kieszeń

Pełna głowa, dziurawa kieszeń

jakiejś interesującej mutacji. Takie odkrycie to prestiż i - kto wie - pieniądze na kolejne badania.Napęd na pasję Łukasz Przybysz z Uniwersytetu Warszawskiego jest doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Studiuje w trybie stacjonarnym i nie pracuje poza uczelnią, ponieważ przepisy

Rusza konkurs "PRaktykuj za granicą" - staż na start z IMM!

partnerami konkursu zostały: "Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!", Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" oraz Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, działające przy galerii Zachęta. Honorowy patronat nad konkursem objął także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a głównym

Podyplomowe po licencjacie?

Podyplomowe po licencjacie?

latach 2012/2013 było ich blisko 173 tys. Ewa za namową rodziców skorzystała z pomocy doradcy zawodowego, który po namyśle zasugerował jej studia podyplomowe. Argumentacja - zdobędzie sieć kontaktów zawodowych, bo na zajęciach spotka osoby, które już pracują w danej branży. Ponieważ część zajęć będzie

Co z pracą dla uchodźców?

Co z pracą dla uchodźców?

Bartosz Sendrowicz: Polska zobowiązała się przyjąć 7 tys. uchodźców m.in. z Syrii. Na co mogą liczyć? Karolina Grot: Formalnie ci, którzy dostaną status uchodźcy, zostaną objęci indywidualnym programem integracji (IPI). Trudno wskazać konkrety w jego ramach, bo działania są zawsze ustalane

PFRON pomoże wejść niepełnosprawnym na rynek pracy

PFRON pomoże wejść niepełnosprawnym na rynek pracy

poprzez strony internetowe PFRON. Projekt skierowany jest do ludzi młodych - do 30. roku życia - o różnym stopniu niepełnosprawności zamierzających wejść na rynek pracy. Udzielone wsparcie podobnie jak w pierwszej edycji będzie polegać m.in. na finansowej pomocy w kontynuacji nauki (opłacenie wpisowego

[25.04.2013] II Wielkopolskie Targi Pracy i Rozwoju ps!kariera

Misją organizatorów jest zachęcenie do planowania ścieżek kariery, a także stworzenie realnej szansy rozwoju dla studentów i absolwentom kierunków Wydziału Nauk Społecznych. W tym celu zaproszono wiele firm, które w dzień Targów zaprezentują się uczestnikom. Będzie można nawiązać branżowe kontakty

Guwernantka lepsza od niani?

Guwernantka lepsza od niani?

o wysokiej kulturze osobistej, nienagannych manierach oraz zaangażowaniu w kształcenie najmłodszych. Niezbędny będzie także certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz udokumentowane doświadczenie i referencjeNajczęściej guwernantkami zostają nauczycielki. Powód jest prosty

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

pracodawca. Ma także prawo ubiegać się o środki na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Kwota, którą firma może na ten cel otrzymać, to nawet piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia na każde planowane stanowisko. Także w tym przypadku firma musi spełnić szereg wymogów, a pomoc nie ma

Język obcy w 3 miesiące

Język obcy w 3 miesiące

osoba, która deklarowała biegłą znajomość angielskiego, nie potrafiła sformułować prostego maila i poprowadzić rozmowy z kontrahentem - mówi pani Aleksandra, rekruterka w dużym banku. Zdaniem Michała Grześkowiaka nauka albo doszlifowanie języka obcego nie jest problemem, z którym nie da się szybko

Komu przeszkadza doktorat w CV

Komu przeszkadza doktorat w CV

konkretną wiedzą i umiejętnościami. Tymczasem studia doktoranckie nie służą zdobyciu czy nawet poszerzeniu praktycznych zdolności. W myśl prawa o szkolnictwie wyższym studia trzeciego stopnia dają przede wszystkim możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy w danej dziedzinie nauki i prowadzenia działalności

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

koordynowania działań i dzielenia się wiedzą. Do tego dochodzi poczucie odpowiedzialności i świadomość własnych zalet i wad, którą młody pracownik musi posiadać. Młodzi powinni też podnosić tzw. kwalifikacje nieformalne już w trakcie nauki. Dlatego warto udzielać się w organizacjach pozarządowych, studenckich

Co nowego na studiach podyplomowych?

ich prowadzenia konieczne jest uzyskanie zgody resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Zgoda ta jest wydawana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Dlatego, jeżeli w ofercie szkoły specjalizującej się w kierunkach technicznych znajdziemy przedmiot humanistyczny, upewnijmy się, że

Nowe podyplomowe

interpersonalnej. Studia trwają dwa semestry. Gdzie? Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Koszt: 3,75 tys. zł Menedżer turystyki zdrowotnej Nauka na tym kierunku również trwa dwa semestry. W tym czasie słuchacze zdobędą dogłębną wiedzę oraz umiejętności menedżerskie odpowiadające

Lekarz

, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. ( )Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza lub zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania

Medyczne podyplomowe

walki z tym procesem. Zalicza się do nich zastosowanie toksyny botulinowej, wykorzystanie laserów w medycynie estetycznej czy odmładzanie skóry za pomocą urządzeń specjalistycznych. Nauka trwa najczęściej trzy semestry i jej najważniejszą część stanowią zajęcia praktyczne. Po jej ukończeniu lekarze

Więcej pracy dla młodych. Spadek bezrobocia aż o 20 proc.

działalności gospodarczej. Co więcej, urzędy mają teraz cztery miesiące na przedstawienie rejestrującym się młodym (do 25. roku życia) oferty pracy, stażu, szkolenia zawodowego lub dalszej nauki. To implementacja założeń unijnego programu "Gwarancje dla młodzieży". Od stycznia do grudnia 2014 r. w

Wykorzystać każdą chwilę życia

przykład dzięki pomocy wolontariuszy rodzice mogą od czasu do czasu wyjść do kina, kontynuować naukę. Dla rodzeństwa, które doświadczyło straty brata lub siostry, organizowane są wyjazdy, w trakcie których dzieci, wymieniając się doświadczeniami, wzajemnie pomagają sobie oswoić sytuację. To wszystko byłoby

ICE otwiera drogę do międzynarodowej kariery polskim inżynierom!

jest ICE Representative oraz przez Arkadiusza Piotrowskiego jako Graduate Representative. Celem działań ich działań jest pomoc studentom jak i również pracującym już inżynierom w Polsce i poza granicami kraju w zdobyciu statutu członka ICE. W tym roku przeprowadzili wiele prezentacji na uczelniach

Okiem pracodawcy: Polska akcja humanitarna

są najtrudniejsze do znalezienia i dlaczego?Najtrudniej nam jest znaleźć osoby z jakimkolwiek doświadczeniem w pracy w sektorze pomocy humanitarnej i rozwojowej. To graniczy w Polsce z cudem, ale powoli trafiają do nas tacy ludzie.6. Co najbardziej doceniają obecni pracownicy Państwa firmy?Elastyczny

Jak uczyć się języków za darmo?

Korzyść jest podwójna, młodzież uczy się konwersacji, a emeryci czują się mniej samotni. Rozmowy są nagrywane i odsłuchiwane przez nauczycieli, co pozwala nie tylko na kontrolowanie postępów w nauce, ale również wychwytywanie i poprawianie błędów. Choć tematy rozmów zostały wcześniej zaplanowane i

Jak uratować CV

przesłania dokumentów po angielsku. - Znam ten język, ale tłumacząc CV i list motywacyjny łatwo o błąd - mówi. Postanowił poszukać pomocy w internecie. Ofert stworzenia CV i listu motywacyjnego jest bardzo dużo. Skorzystał z pomocy jednego z ogłaszających się. Efekt? - CV nie różniło się od tego, które

Drugi zawód w garści. Praca po godzinach: jak dorobić do pensji?

jako przedszkolanka. W trakcie studiów zamiast na drugi kierunek - tak wybrała większość jej znajomych - zdecydowała się na policealną szkołę wizażu. Nauka trwała rok. Dziś ma uprawnienia do wykonywania dwóch zawodów - głównym jest nauczyciel wczesnoszkolny, dodatkowym praca makijażystki, którą para

Czworonogi w służbie policji

nawet staw. - Psy pływają? - dopytuję. Okazuje się, że zakład trenuje też psy, które mają ratować topiących się ludzi. Za pomocą specjalnych szelek mają ich holować do brzegu. - Ale przecież topiący się człowiek zatopiłby psa. Tonący jest w szoku, kurczowo łapie się wszystkiego. Nawet ratownicy unikają

Wrześniowy protest związków zawodowych - co, gdzie, kiedy?

lekceważenia społeczeństwa", która będzie kulminacyjnym elementem akcji protestacyjnej.Początek manifestacji zaplanowano na godz. 12.00, jednocześnie w trzech punktach Warszawy: na błoniach przy Stadionie Narodowym, na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki oraz przed Sejmem. Pochody z tych trzech

Idealni Pracodawcy wybrani. Studenci ponownie zdecydowali gdzie chcieliby pracować

Ostatecznie tytuły Idealnego Pracodawcy otrzymali: - Google Poland w kategoriach Biznes (kierunki ekonomiczne) oraz IT - Skanska w kategorii Inżynieria - Bayer w kategorii Nauki ścisłe - TVN w kategorii Nauki humanistyczne - EY w kategorii Prawo - Centrum Medyczne ENEL-MED w kategorii Medycyna i

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

znalezieniu pracowników. Na obu listach na wysokich miejscach uplasowali się: elektrycy budowlani i pokrewni, robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe, księgowi, pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej, spawacze i pokrewni, programiści aplikacji.- W grupie zawodów, w której trudno

SLD ma pomysł na pracę dla młodych

podejmowania nauki i kontynuowania jej. - By osoby, które się na to zdecydują, otrzymywały istotną pomoc ze strony państwa, i by to powodowało, że zainteresowanie edukacją wzrasta - mówił przewodniczący SLD. - Jeśli nic się nie zmieni i ta linia polityki gospodarczej i społecznej będzie kontynuowana, to

Fundusz pracy

osoby prowadzące firmy oraz dotacje z budżetu państwa i budżetu UE. Z środków Funduszu Pracy finansowane są między innymi zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres nauki, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, programy przeciwdziałania bezrobociu, promocja i pomoc prawna zatrudnionym za

Praca dodatkowa: gdzie pracujemy? Ile zarabiamy?

kierunek - jak większość jej znajomych - zdecydowała się na policealną szkołę wizażu. Nauka trwała rok. Dziś ma uprawnienia do wykonywania dwóch zawodów - głównym jest nauczyciel wczesnoszkolny, dodatkowym praca makijażystki. Pracę dodatkową wykonuje głównie w sezonie ślubnym oraz karnawałowym. - Za

Praca na studiach to konieczność

podczas nauki, jest jednym z kluczowych elementów poprawy sytuacji studentów i absolwentów na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy dla studentów czeka w call center. W pracy na stanowisku telefonicznego doradcy klienta studenci mogą liczyć na wynagrodzenie od 12 zł do 16 zł brutto. Zatrudnienie w call

2013 w HR - rok e-learning

konieczność ponoszenia kosztów przejazdów i noclegów;możliwość nauki w miejscu i czasie wybranym przez pracownika;możliwość ustalenia indywidualnego tempa nauki oraz (w razie potrzeby) wielokrotnego powracania do tych samych treści;możliwość sprawdzenia wiedzy dużej liczby osób w krótkim czasie.Coraz częściej

Warsztaty "Projekt: Praca" już za nami

lepiej rozpowszechniane. Co dalej? Z uzupełnionych przez uczestników ankiet wynika, że aż 54 proc. nigdy nie brało udziału w podobnych zajęciach. Zaledwie 20 proc. miało styczność z podobną inicjatywą w ramach studiów, a 26 proc. szukało pomocy na własną rękę. - Takie warsztaty powinny odbywać się na

Wyjechali, ale wrócili

Warszawie. Z programu zorientowałem się, że nauka w Polsce oznacza odgrzewanie staroci, a nie zgłębianie nowej wiedzy. Nie interesowało mnie, który kraj przoduje w odzyskiwaniu siarki podczas procesu spalania, czy ktoś dziś wydobywa najwięcej węgla. Chciałem czegoś więcej.W liceum mieliśmy prezentacje

Resort pracy planuje ułatwienia dla studentów w zakładaniu firmy

(unijna propozycja zakłada, że pomoc objęłaby osoby poniżej 25. roku życia). - Długość czasu poświęconego na naukę w ostatnich 20 latach zwiększyła się o dwa lata - to wzrost bardzo dynamiczny - mówił.Minister podkreślił też, że w urzędach pracy potrzebni są doradcy, którzy pokierują młodą osobą

Wybierz mądrze edukację, by pracować w swoim zawodzie

połowa zmieniłaby profil nauki, gdyby tylko mogła. Problem w tym, że rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, a szkolnictwo nie wytrzymuje tego tempa. - Egzamin maturalny i wybór kierunku studiów kiedyś stanowił klucz do późniejszej kariery zawodowej. Dziś wyraźnie widzimy, że obecny system

Nauka w parze z biznesem

kształcenia pilotów na Politechnice było możliwe dzięki zaangażowaniu ówczesnych władz uczelni. 5 października 1976 r. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministerstwo Komunikacji zawarły umowę o utworzeniu w Rzeszowie Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego

Studenci farmacji poszukiwani na rynku pracy

Stypendialnym lub Bonusowym, odbyć płatny staż w sieci Aptek Mediq, otrzymać stypendium i zapewnić sobie gwarancję pracy po zakończeniu nauki. Program stypendialny jest przeznaczony dla najlepszych studentów, którzy oprócz dobrych wyników w nauce, posiadają zdolności biznesowe i wysoko rozwinięte zdolności

Pomocna dłoń z Unii. Jak skutecznie aktywizować bezrobotnych?

wykluczonych społecznie. Metody wydawały się zaskakujące - nauka żonglerki, tańca, gry na bębnach, zabawy terenowe. - Chcieliśmy w ten sposób przywrócić mieszkańcom Karwna chęć do życia, pokazać, że aby robić coś pożytecznego, pięknego i odnaleźć radość nie trzeba wcale mieć studiów - opowiada dziś Beata

Polski rynek pracy jest jak folwark. Dlaczego się na to godzimy? [ROZMOWA]

w tym rola np. szkół. To szkoła jest przecież kluczowym elementem wychowania i nauki podmiotowości, o której tyle rozmawiamy. Uczeń, którego nauczy się w szkole tego, że może sam proponować rozwiązania, nie zgadzać się z usłyszanymi opiniami, upomni się o to na stażu czy w pierwszej pracy. To

Co nas stresuje i wypala w pracy?

. Nie mówimy sobie nawet cześć. Wszystko załatwiamy za pomocą maili z obowiązkową kopią do szefa, żeby w razie czego nie było wątpliwości, kto zawalił - podsumowuje swoją pracę Katarzyna, konsultantka w firmie z branży HR. Rada eksperta: Brak lidera, osoby, która zarządza takim zespołem oraz łączy ludzi

Okiem pracodawcy: PCQ Recruitment

Pielęgniarskich w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Podstawą jest także dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Niemniej jednak ze względu na często długotrwały okres oczekiwania na rejestrację zawodową my jako agencja przygotowujemy kandydatów językowo przesyłając materiały do nauki. Rekrutujemy

Pracownik szyty na miarę

dwa typy zawodówek - jedne, które mają własne warsztaty i cała nauka zawodu odbywa się w szkole. Drugie, które tych warsztatów nie mają. Uczeń musi znaleźć sobie miejsce na praktyki zawodowe, a potem pracodawca kieruje go do szkoły. Wtedy to dla mnie było dziwne. Jak to, to ja sama mam sobie znaleźć

Zawód w ciągu roku lub dwóch lat

Mimo niżu demograficznego i dużej ilości wolnych miejsc na studia, słuchaczy szkół policealnych nie ubywa. Każdego roku w całym województwie zachodniopomorskim naukę w tego rodzaju placówkach rozpoczyna ok. 4 tys. ludzi. Większość znajdzie zatrudnienie po ukończeniu nauki. - Nie wszyscy muszą iść

W Irlandii co piąty Polak bez pracy

, połowa to ludzie w związku małżeńskim. "Jeśli na wyniki ankiety spojrzeć całościowo, to wskazują one na to że polska społeczność zagrożona jest nędzą. W miarę przedłużania się recesji, to zagrożenie rośnie" - napisano w raporcie.NICEM uważa, że antykryzysowy fundusz pomocy Polakom powinien być

Wypadek w pracy. Co robić?

prokuratora. Co jeszcze powinien zrobić pracodawca? Określa to głównie Kodeks pracy i odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów (z 28 lipca 1998 r.). W pierwszej kolejności powinien wyeliminować lub ograniczyć zagrożenie i zapewnić pierwszą pomoc dla poszkodowanych. Do czasu wyjaśnienia przyczyn i

Tychy: zwolnienia i mniej pracy

specjalny program pomocy dla zwalnianych z Fiata i firm kooperujących, który czeka obecnie na akceptację i finansowanie resortu pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach zaprosił osoby zwalniane z fabryki Fiata i firm kooperujących, mieszkające w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim, na spotkania

Badacz danych poszukiwany

nowych technologii. Właśnie do tych nauk nawiązuje termin "scientist" czyli naukowiec/badacz, używany w nazwie tego zawodu - tłumaczy Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies, największej platformy Big Data w Polsce. - Profesja badacza danych nawiązuje do wcześniejszej koncepcji "data

Niepoliczalne "śmieciówki"

pewności zatrudnienia, bo pracodawca może ich zwolnić w dowolnym momencie i, w odróżnieniu od etatu, nie musi np. podawać uzasadnienia swojej decyzji, czy wypłacać odpraw. Z umów takich mogą korzystać np. studenci, bo w trakcie nauki są ubezpieczeni przez państwo, więc na umowie cywilnoprawnej zarobią

Język obcy w pracy: do sprawdzenia

zaawansowanych. Motywacja do nauki była tak duża, że nasi słuchacze częściej wybierali kursy intensywne i hiperintensywne. W praktyce wyglądało to tak, że po całym tygodniu ciężkiej pracy w weekendy, zamiast odpoczywać, uczyli się angielskiego. Z czasem przeciętna znajomość języka angielskiego wzrosła i nasi

Ile zarabiają mieszkańcy Krakowa?

publicznym (3 000 PLN), służbie zdrowia (2 820 PLN), kulturze i sztuce (2 500 PLN) oraz nauce i szkolnictwie (2 485 PLN).Wysokość wynagrodzeń była uzależniona także od wielkości firmy oraz pochodzenia kapitału. Mediana płac dla przedsiębiorstw zagranicznych, głównie międzynarodowych korporacji mających w

Nauka w parze z biznesem

możliwe dzięki zaangażowaniu ówczesnych władz uczelni. 5 października 1976 r. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministerstwo Komunikacji zawarły umowę o utworzeniu w Rzeszowie Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego (dzisiejszego Ośrodka Kształcenia 

Okiem pracodawcy: Dr. Borzych Consulting e. K.

powodowane brakiem odpowiedniej znajomości języka niemieckiego.6. Co najbardziej doceniają obecni pracownicy u Państwa klientów, do których rekrutowaliście? - Pomoc w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej kandydatów zarówno w fazie aplikacji jak i w całym okresie ich zatrudnienia w Niemczech- Bezpłatne

Doradco, co robić? Przeglądamy CV i pomagamy zdobyć pracę

. W ubiegłym roku rozpoczęła naukę stenotypii, ale przerwała ją z powodu braku funduszy. Pracowała po kilka tygodni jako księgarz i telemarketer. Obsługuje podstawowe programy typu Word i Excel oraz urządzenia biurowe. Podkreśla swój dobry kontakt z klientem. Interesuje się modą (chciała zostać

Nietypowe sposoby motywowania pracowników

zawodowego z pracą. Zdaje się, że w loterii na najlepsze udogodnienie w miejscy pracy zwycięski los wyciągnęli inżynierowie z projektowej firmy Sagmeister & Walsh. Powód? Co siedem lat mogą się udać na roczny, płatny urlop. Podarowany czas mogą wykorzystać na podróże, hobby, naukę lub dowolną formę

W ministerstwach pracy dla stażystów nie brakuje. Za darmo

Sienkiewicz zatrudnił w swoim gabinecie 21-latka. Zajmuje się on komunikacją za pomocą mediów społecznościowych. Minister odpierając krytykę mediów pochwalił się, że jego resort prowadzi w tym roku 300 praktyk studenckich. Także tu są one bezpłatne. - Celem praktyk i staży jest zdobycie doświadczenia

Co teraz rząd zrobi dla młodych

ważna jest współpraca między resortami, zwłaszcza jeśli chodzi o dostosowanie kompetencji młodych ludzi do potrzeb rynku. Myślę zwłaszcza o ministerstwach Nauki i Edukacji, bo zmiany, które podejmie Ministerstwo Pracy, muszą iść w parze ze zmianami w systemie nauczania. Monitoring karier absolwentów

A może dłuższa przerwa w pracy?

najmniej i mieć czas na swoje pasje. W rzeczywistości idea wielomiesięcznego odpoczynku od obowiązków zawodowych spopularyzowała się w Europie już w XVIII w. Wtedy to młodzi arystokraci po zakończeniu edukacji byli wysyłani na tzw. grand tour, czyli objazdową wycieczkę po Europie, której celem była nauka

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

prowadzą firmę budowlaną. - Mógłbym liczyć na ich pomoc, ale chciałem coś osiągnąć sam. Wybrałem więc solidne wykształcenie: poszedłem na studia dzienne, choć mogłem uczyć się zaocznie i pomagać rodzicom - mówi. Czy dyplom pomógł mu na rynku pracy? - Tak, przecież w trakcie studiów poznałem wiele ciekawych

Studia podyplomowe: rozpoznanie terenu

nowy wymiar nauki, powoli wdrażany na polskich uczelniach - słuchacze mogą uczyć się w dowolnych godzinach, odrabiając na przykład obowiązkowe zadania na czas. To także możliwość porozumiewania się z wykładowcami za pomocą czatu czy komunikatora internetowego. Jednakże zgodnie z zeszłorocznym

"Gwarancje dla młodych": Polska miała dostać 2 mld zł na walkę z bezrobociem. Pieniędzy nie ma, bo ustawa utknęła w Sejmie

Wprowadzenie "Gwarancji" zaproponowała Komisja Europejska już w grudniu 2012 r. Zakładają one, że państwo przedstawi młodej osobie ofertę pracy, szkolenia zawodowego lub dalszej nauki i to w ciągu zaledwie 4 miesięcy od zakończenia edukacji. Na te śmiałe i kosztowne propozycje komisji

Tusk: Młodych ludzi w Polsce może zatrzymać praca

Samorząd województwa opolskiego przygotował program Specjalnej Strefy Demograficznej (SSD), który ma przeciwdziałać tzw. depopulacji regionu. Bo tu jest największy problem w Polsce. - W latach 2002-11 liczba mieszkańców zmniejszyła się aż o 4,6 proc. A dzietność, czyli liczba dzieci przypadających

Okiem pracodawcy: CBSbutler

jednak badać zadowolenie naszych pracowników i okazuje się, że bardzo ważna jest też dla nich pomoc w znalezieniu zakwaterowania czy pomoc z formalnościami w Niemczech. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego za każdego. Kandydaci muszą się np. samodzielnie zameldować, jednak służymy wszelkimi

Humanista też zarobi

przekwalifikowywać. Sam język nie wystarczy - studzi optymizm Maria Falkiewicz.Absolwenci filologii i socjologii mogą próbować sił w dziennikarstwie, w branży PR, psychologii - w doradztwie zawodowym czy w dziale HR. - Najczęściej przychodzą do nas absolwenci dziennikarstwa, nauk politycznych, stosunków

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

takim razie szukać pracy, będąc świeżo upieczonym doktorem? Już tylko nieliczni korzystają z pomocy urzędu pracy. Tam osoba z doktoratem może oczywiście otrzymać propozycję pracy w zawodzie, lecz równie dobrze w charakterze ochroniarza lub opiekunki osoby starszej. Najlepiej szukać przez znajomych i

Tam, gdzie studiują książęta

Aneta Zadroga: Dlaczego funduje pan tygodniowy pobytu w programie: Business and Negotiation Skills Programme na University of St Andrews wraz z pokryciem kosztów nauki i zakwaterowania w konkursie "Grasz o staż"? Piotr Jednaszewski: Uważam, że należy pomagać i promować osoby młode

Aaa... budowlańca chętnie przyjmę

absolwenci szkoły zobowiązani są do pracy w J.W. Construction przez co najmniej dwa lata po zakończeniu nauki - dodaje Lenkowska. Z kolei program "Wiedza i przyszłość" dotyczy sponsorowania wybranych placówek szkolnych m.in. poprzez dostawy nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Obok

Dzięki MBA zarobisz więcej

Studenci i absolwenci studiów MBA (Master of Business Administration) wybierając kurs w pierwszej kolejności nie liczą swoich wirtualnych podwyżek. Znacznie ważniejsze jest dla nich to, czy wybrane studia przełożą się na rozwój osobisty i zdobycie nowych umiejętności. Potwierdzają to wyniki badania

Ksiądz też pracownik!

. Niektórzy kapłani pracują także w punktach misyjnych i angażują się w pomoc ubogim i cierpiącym. Ile zarabiają duchowni? Zarobki księży, jak i dochody poszczególnych parafii, nie są upubliczniane. Znane są jednak podstawowe źródła dochodów księży. Na pensję kapłana składają się

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pomagają w biznesie

?AIP świadczy innowacyjną usługę zwaną "preinkubacja". W jej ramach młody przedsiębiorca za równowartość 50 euro miesięcznie otrzymuje m.in. pomoc prawną (tworzenie umów) i księgową (rozliczanie faktur), działalność za zasadzie pionu dzięki czemu w początkowym etapie unika obciążeń

Uczelnia da ci pracę - byle mieć studenta

sklepie odzieżowym. Na opłaty starczało, ale brakowało czasu na naukę. Na zajęciach byłam nieprzytomna ze zmęczenia - mówi Dagmara Nowak, studentka dziennej psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Prędzej czy później ci, którzy nie dają rady pogodzić nauki z pracą, rezygnują z

Z wizytą u Kopernika

Po podłodze turla się biała piłeczka wielkości tych, którymi gra się w tenisa. Co jakiś czas na powierzchnię centrum wyrzuca je wielka maszyna. - Piłeczki bardzo lubią pojawiać się w niepożądanych miejscach. Na przykład przy pomocy dziecięcych rączek w Wahadle Foucaulta - śmieje się Katarzyna

Młodzi trzy razy nic: co robić, żeby było mniej NEET-sów?

lata życia. W Polsce ten problem dotyczy naprawdę wielu młodych ludzi. Piętno wywiera na ich życiu przede wszystkim rodzina. Bezrobocie matki, ojca, brata, siostry. Rodzice, którzy nie potrafią zaszczepić w dziecku przedsiębiorczości czy aktywności i stale korzystają z pomocy socjalnej. Co może pomóc

Państwo zapomniało o byłych pracownikach PGR-ów?

Agencji Nieruchomości Rolnych, która zajmuje się wydzierżawianiem i sprzedażą ziemi po dawnych PGR-ach. Zdaniem posłów, dotychczasowa pomoc dla byłych pracowników i ich rodzin jest niewystarczająca. Poseł Stanisław Kalemba z PSL jest zdania, że fundusz mógłby wystartować już w przyszłym roku - podaje

Jak firmy organizują nam życie

. ArcelorMittal, Nivea, natomiast prekursorem jest Grupa ITI, która w 2007 roku otworzyła pierwszą taką placówkę w Warszawie. Pracodawcy chcący pozyskać najcenniejszych pracowników muszą wyjść poza ramy standardowych świadczeń. Nietypowym i mało jeszcze popularnym w Polsce benefitem jest pomoc konsjerża

Listy do "Gazety"

specjalizacje: "Język w Biznesie" i "Język w Turystyce". W pełni podzielam Pańskie zdania, że styl i poziom polskiej edukacji językowej jest wciąż niedoskonały. Szczególnie dotkliwie odczuwalny jest brak specjalistów z zakresu praktycznej nauki języka w małych ośrodkach w naszym kraju. To

Zajęcia warsztatowe CIiPKZ, Łódź

17 lipca br. osoby bezrobotne będą mogły wziąć udział w zajęciach pn. Sieć - nowoczesny kontakt z pracodawcą. Bezrobotni dowiedzą się, jakie są kanony wysyłania aplikacji e-mailem i w jaki sposób za pomocą Internetu szukać informacji o wolnych miejscach pracy. Zapoznają się również, z portalami

Emigracja nam spowszedniała

czujemy. Liczymy, że na miejscu nawet bez znajomości języka dzięki ich pomocy znajdziemy pracę. To się może zakończyć sukcesem, ale też rozczarowaniem - ostrzega. Jakie są powody wyjazdów? Główny to ekonomiczny. Wyjeżdżający chcą znaleźć pracę, zarobić na utrzymanie rodziny w kraju czy wymarzony samochód

Dbaj o zdrowie!

Iwona Smoktunowicz, lekarz psychiatra, praktykująca od lat w Holandii. Stale wzrastająca ilość rodaków szukających u nas psychicznej pomocy lub porady spowodowała, że we wrześniu 2009 r. otworzyłyśmy Polskie Centrum Zdrowia Psychicznego "GGZ Keizersgracht" (oficjalnie uznane przez Ministerstwo

Wolontariat sposobem na przetrwanie kryzysu?

Wygarnij szefowi - wygraj 1000 euro lub kurs nurkowania Jak mówili w poniedziałek wolontariusze EVS, taka forma wolontariatu - prócz możliwości bezinteresownej pomocy innym, szansy na naukę obcych języków czy na zebranie nowych doświadczeń podczas zagranicznych podróży - może być też dobrym

Kogo i gdzie szukają pracodawcy

korzystać z różnego typu kursów doszkalających, ale to nie to samo. Na przykład kurs spawacza trwa dwa miesiące i osoba, która go kończy, nie dorównuje kwalifikacjom i doświadczeniu tym, którzy odbywali praktyki w ramach nauki w szkołach zawodowych. Dodatkowo wielu fachowców wyemigrowało z Polski, bo ich

Unijne miliony na nasz rynek pracy

choćby na naukę języków obcych. Władze samorządu województwa liczą, że w 2013 roku po wykorzystaniu pieniędzy z programu "Kapitał Ludzki" na Dolnym Śląsku około 7 tys. osób otworzy nową działalność gospodarczą, a na rynek pracy wejdzie 65 tys. bezrobotnych i 37 tys. korzystających z pomocy

Praca w Bułgarii

siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne - przybyłych do Bułgarii w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mających pełne ubezpieczenie zdrowotne i

Ile pracy w pracy polskiego nauczyciela?

szkolnym 2009/2010 polscy pedagodzy zostali "obciążeni" dodatkową godziną pracy w tygodniu, zwaną popularnie "karcianą". Choć nie jest ona wliczana do pensum, pozostaje obowiązkowa dla każdego nauczyciela. W założeniu miała być przeznaczona na udzielanie dodatkowej pomocy uczniom

Jacy są "Młodzi 2012"

korzystała z pomocy państwa w szukaniu pracy. - Urzędy nie cieszą się zaufaniem młodych. Większości kojarzą się z papierologią, staniem w kolejkach i niską efektywnością - wylicza Piotr Zimolzak, autor badania z portalu StudentsWatch.Dzięki dużemu zaangażowaniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy pracę

Stara Europa czeka na opiekunów z Polski

szanse na pracę w domu pomocy społecznej w Malmö. W Szwecji do domów opieki społecznej szukają raczej mężczyzn, bo łatwiej im niż kobietom zanieść chorego do łóżka czy wnieść go razem z wózkiem na piętro - opowiada. Piotr Dygasiński do Szwecji chce wyjechać natychmiast po zakończeniu nauki. Potem

Jak zrobić karierę w 2020?

czynności służbowych. W najbliższej przyszłości najbardziej podstawowe komórki firm i organizacji będą komunikować za pomocą obrazów, grafik i animacji.7. InterdyscyplinarnośćW najbliższej przyszłości kariery zawodowe będą trwały dłużej, nierzadko wymagając od pracownika przekwalifikowania się. Co więcej

Studia we Francji: ośrodek Espace EduFrance

Przy Instytucie Francuskim w Warszawie zaczyna działać pierwszy w Polsce w ośrodek Espace EduFrance, w którym będzie można dowiedzieć się wszystkiego o studiach we Francji. Maturzyści i studenci mogą liczyć na pomoc przy wyborze kierunku studiów i uczelni, sprawdzić, czy prawidłowo wypełnili

Czy bezrobotny potrzebuje języka?

do pracy, tylko raczej dodatek. Choć znajomość języka oczywiście może zdecydować o przyjęciu do pracy, trudno sobie wyobrazić, że na kursie w urzędzie pracy można naprawdę ją posiąść. Jeśli urząd pracy chce pomoc przeciętnej osobie bezrobotnej, naprawdę realnie zwiększając jej szanse na zatrudnienie

Zdjęcia - pomoc w nauce