polityka rynku pracy

.

Aktywne polityki rynku pracy

Aktywne polityki rynku pracy

(ALMP - active labour market policy)

Pomagamy młodym: Jak wyglądały warszawskie warsztaty w ramach akcji "Projekt: praca"

- 2014 będzie rokiem młodych na rynku pracy - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie warsztatów dla młodych zorganizowanych w ramach akcji Projekt: praca.

Kosiniak-Kamysz: recepta na bezrobocie wśród młodych? Szkolnictwo zawodowe i szacunek do pracy

Niedopasowanie oferty uczelni do potrzeb rynku pracy, brak zaufania do szkolnictwa zawodowego i brak szacunku do pracy - to zdaniem ministra pracy i polityki społecznej najważniejsze problemy, z którymi należy walczyć, aby poprawić dramatyczną sytuację młodych na rynku pracy.

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

Bartosz Sendrowicz: Jakich umiejętności według pana - jako pracodawcy - brakuje młodym? Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz: Pracodawcy wskazują, że szczególny nacisk kładą m.in. na współpracę w grupie. Także dla mnie jako pracodawcy jest to kluczowe. Chodzi o umiejętność

Szwajcaria utrzyma ograniczenia w dostępie do rynku pracy

Szwajcaria utrzyma ograniczenia w dostępie do rynku pracy

Z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że decyzja Szwajcarii o utrzymaniu ograniczeń w dostępie do rynku pracy dotyczy w sumie 25 krajów Unii Europejskiej: ośmiu państw, które przystąpiły do UE w 2004 r., w tym Polski, piętnastu państw, które należały do UE już przed 2004 r

Będą pieniądze na pomoc bezrobotnym

Będą pieniądze na pomoc bezrobotnym

kwotę.Wskazano w nim natomiast, że strona społeczna chce powołania, w ramach zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, podzespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu zmian w przepisach ustawy regulującej instytucję Funduszu Pracy.Ponad to wstępnie ustalono, że propozycja zmian

Bezrobocie: gorzej już nie będzie

Bezrobocie: gorzej już nie będzie

. - Dane o sytuacji na rynku pracy w lutym są bardzo optymistyczne. Widać, że rok 2014 będzie przełomowy. Już dziś możemy powiedzieć, że ożywienie oznacza trwałe odwrócenie trendu. Od lutego bezrobocie będzie stopniowo spadać, mam nadzieję, że w marcu i kwietniu spadek będzie bardzo wyraźny - powiedział w

Znów uwierzyć w siebie

Znów uwierzyć w siebie

prowadziło taką politykę rodzinną, dzięki której dyskryminowanie kobiet będzie wytykane palcami. Zanim to się stanie, jak kobiety, które na dłużej opuściły rynek pracy, mogą sobie pomóc w powrocie? - Warto zacząć od siebie, my np. w fundacji mamy warsztaty z treningiem psychologicznym. Osoby trwale

Oferty zagraniczne z departamentu rynku pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

zawodowym (miejsca pracy, staże) oraz CV ze zdjęciem (podpisanym na odwrocie) i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, świadectwa pracy - urzędnicy WUP muszą odesłać do ministerstwa do 20 maja. Ankiety będą rozpatrywane

Oferty zagraniczne z departamentu rynku pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

pracy, staże) oraz CV ze zdjęciem (podpisanym na odwrocie) i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, świadectwa pracy - urzędnicy WUP muszą odesłać do ministerstwa do 20 maja. Ankiety będą rozpatrywane według kolejności

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

niekorzystnych trendów demograficznych w Europie - starzejącego się społeczeństwa, spadku liczby urodzeń oraz kurczenia się grupy osób w wieku produkcyjnym.Jak ocenił, wymaga to uelastycznienia rynku pracy. - Większość osób długotrwale bezrobotnych, samotnych rodziców i niepełnosprawnych może zostaćzatrudniona

Rząd zreformuje pośredniaki. Bezrobotnym będzie łatwiej?

Rząd zreformuje pośredniaki. Bezrobotnym będzie łatwiej?

-Kamysz.W jego opinii zmiany będą fundamentalne dla całego rynku pracy. - Nie chodzi tylko o funkcjonowanie urzędów pracy - choć to bardzo ważny fragment - ale ten projekt stwarza nowe możliwości aktywizacyjne, szczególnie dla osób młodych, osób powyżej 50. roku życia, a także dla rodziców powracających po

Mniej zabezpieczeń, więcej motywacji do pracy

". W Niemczech, największej gospodarce na kontynencie, stopa bezrobocia wynosi aż 11,4 proc., w porównaniu z 9,2 proc. w 2001 r[dla porównania w 2001 r. wynosiła 9,2 proc.]. W tym samym czasie we Francji odsetek bezrobotnych wzrósł z 8,3 do 9,9 proc. Skuteczność hiszpańskiej polityki gospodarczej

Męcina: - Bezrobocie w dół, nowy kodeks pracy w lipcu

łatwy dla rynku pracy. - Trzeba docenić te działania, które są działaniami aktywizacyjnymi. To alternatywa dla bezrobocia. Szczególnie jest to w interesie młodych ludzi, którzy dopiero idą do pracy, bo inicjatywy aktywizacyjne są lepsze niż bezrobocie - mówił minister Męcina. Zdaniem ministra bezrobocie

W tych zawodach pracy nie będzie

W tych zawodach pracy nie będzie

czerwcu 2011. Niestety, nic nie zapowiada, żeby sytuacja na rynku pracy dla osób specjalizujących się w tym zawodzie miała się polepszyć. Większość dużych przedsiębiorstw szyje odzież poza granicami Polski. Wyjątki nadal są nieliczne.Na 9. miejscu rankingu uplasowali się mechanicy. Spośród

Polska otwarta na pracę ze Wschodu

okresów przejściowych w dostępie do rynków pracy. Debata o pracy jest coraz głośniejsza. We wtorek w Warszawie gościł Vladimir Spidla, unijny komisarz ds. zatrudnienia, równości szans i polityki społecznej. Spidla nie chciał spekulować, które kraje starej Unii mogą otworzyć swój rynek pracy dla nowych

Jak państwa Unii radzą sobie z bezrobociem?

Jak państwa Unii radzą sobie z bezrobociem?

. Dobre efekty przynosi także przydzielenie każdemu poszukującemu pracy konsultanta, który ma za zadanie monitorować postępy bezrobotnego w poszukiwaniu zatrudnienia oraz wskazywać dostępne kierunki rozwoju. Doświadczenia innych krajów pokazują także, że pozytywne rezultaty w procesie powrotu do pracy

Holendrzy nie lubią imigrantów?

, akcentując potrzebę zwalczania nieuczciwych biur pracy tymczasowych. Jednak to właśnie ten polityk zasłynął kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat imigrantów z nowych krajów członkowskich i Polaków przyjeżdżających szukać zatrudnienia i lepszego życia w Holandii.Margines czy wierzchołek góry lodowej?W

Kontrolujemy bezrobocie - zapewnia rząd, posłowie wątpią

Kontrolujemy bezrobocie - zapewnia rząd, posłowie wątpią

. - Kryzys widać już na rynku pracy w branżach motoryzacyjnej, meblarskiej, hotelarskiej i wielu innych. Z szacunków wynika, że masowe zwolnienia będą miały miejsce dopiero w przyszłym roku. Wtedy też planuje wrócić do kraju ok. 300 tys. rodaków pracujących jeszcze za granicą - mówiła posłanka PiS. Pytała

Wybierz sobie prezydenta

Wybierz sobie prezydenta

tego, jak poradzą sobie na rynku pracy zależeć będą nasze emerytury. Uważa też, że należy promować polskie firmy, zwłaszcza małe i średnie, a ograniczać przywileje zachodnich koncernów.Kornel Morawiecki traktuje pracę jako prawdziwą wartość. To ona, jego zdaniem, nadaje sens życiu. Proponuje, by

Minister pracy: Mamy najniższy od pięciu lat poziom bezrobocia

Zdaniem minister pracy, jeżeli sytuacja ekonomiczna nie będzie się gwałtownie pogarszać, to bezrobocie na koniec roku "powinno się stabilizować na mniej więcej takim poziomie (jak obecnie - PAP)". - W gorszej, takiej pesymistycznej sytuacji, może wzrosnąć o 2-2,5 pkt proc. do końca roku

Brandenburgia chce szybkiego otwarcia rynku pracy

Politycy z graniczącej z Polską Brandenburgii opowiadają się za otwarciem niemieckiego rynku pracy dla obywateli nowych krajów Unii Europejskiej od przyszłego roku. Taką opinię wyrazili podczas debaty poświęconej współpracy z Polską w brandenburskim parlamencie. Za zniesieniem ograniczeń w

Praca za granicą

Niemcy Oferta pracy dla kucharzy, kelnerów, pokojówek, recepcjonistów, pracowników sieci gastronomicznej McDonald's (osoby z wykształceniem średnim, min. dwuletnim stażem pracy w barze McDonald's). Wymagania: język niemiecki w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się (przewidziana rozmowa

Praca za granicą. Pomagamy Wam w szukaniu pracy

wojewódzkich urzędach pracy i ich filiach oraz w wydziale migracji Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, tel. (0-22) 826-68-50. Niemcy: branża hotelarsko-gastronomiczna w charakterze pracowników-gości. Zawody: kucharz, kelner, pokojówka, recepcjonista (dobra znajomość języków: niemieckiego i

Praca za granicą. Pomagamy wam w szukaniu pracy

w Wydziale Migracji Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej pod numerem telefonu (0-22) 842-05-36. Niemcy: branża hotelarsko-gastronomiczna w charakterze pracowników-gości. Zawody: kucharz, kelner, pokojówka, recepcjonista (dobra znajomość języków: niemieckiego i angielskiego), cukiernik

Nordycki model rynku pracy - wzór do naśladowania?

. Bezpieczeństwo socjalne jest jednak dla nich tak cenne, że są gotowi utrzymywać wysoki poziom opodatkowania.Rozbudowany system socjalny nie przeszkadza w uzyskiwaniu bardzo dobrych wskaźników na rynkach pracy. Aktywność ekonomiczna, wskaźnik zatrudnienia, czy stopa bezrobocia, prezentują się w Skandynawii

[9.12.2014] Polish National Sales Awads 2014

Podczas Gali, którą uroczyście otworzy pan Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, zostaną wręczone nagrody dla najlepszych w sprzedaży w 20 kategoriach. Ponadto pan dr hab. Jacek Męcina, prof. UW, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wygłosi przemówienie "

Kto zostanie "Kreatorem miejsc pracy 2014"?

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców

"Kreator miejsc pracy 2014" - jeszcze 16 dni na zgłoszenia

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców

[3 - 4.12.2014] XV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy

Głównym celem konferencji będzie przedstawienie i omówienie projektu zmian do Kodeksu pracy w obszarze umów terminowych, który został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Gośćmi specjalnymi będą: Pani Anita Gwarek - Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i

Polki - "brakujące córki" Niemców

państwa dla zapewnienia im opieki, w ciągu jednego roku wzrosła o 5 % - z 392 tys. w 2009 roku do 411 tys. w 2010 roku. W sumie opieki wymaga dziś 2,4 mln osób, a według prognoz statystyków w 2050 r. może to być około 4,7 mln, czyli co 15. Niemiec. Polityka rodzinna Drugą bolączką Niemiec okazała się

Małopolska najbardziej innowacyjna w walce z bezrobociem

, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz. Pieniądze publiczne, agencja pośrednictwa prywatna Zlecanie usług aktywizacyjnych podmiotom zewnętrznym to nowy instrument wprowadzony przez wprowadzoną w maju 2014 r. nowelizację Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki

Wraca rynek pracownika?

się. W czerwcu stopa bezrobocia, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, była najniższa od dwóch lat i wyniosła 12,1 proc. W miesiącach wakacyjnych może być jeszcze niższa, wzmocniona dodatkowo sezonem letnim - mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service. - Najlepiej

Przyjazne Miejsca Pracy, czyli jakie?

wykonywali swoje obowiązki z zaangażowaniem? Czyli o tym jak stworzyć przyjazne miejsce pracy będziemy rozmawiać z przedstawicielami pracodawców, ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także specjalistami z fundacji wspierającej osoby niepełnosprawne. Zapraszamy do oglądania debaty na żywo

Bezrobocie w Polsce znowu w dół

Informacje te mogą budzić zaskoczenie, bo są sprzeczne z danymi GUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Według tych instytucji stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wynosiła 12,5 proc. Skąd więc ta, wynosząca niemal 3 pkt proc. różnica? Eurostat wykorzystuje inną metodę mierzenia skali

Międzynarodowe Transgraniczne Targi Pracy

i Polityki Społecznej, w których oprócz niemieckich pracodawców będą uczestniczyć także doradcy EURES z krajów Unii Europejskiej. Ponadto w 2014 roku odbędzie się kolejne 10 giełd pracy skierowanych do osób poszukujących pracy na terenie Niemiec. Co roku targi pracy odwiedza 800-1000 osób, a giełdy

Kto zostanie "Kreatorem miejsc pracy 2014"?

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców

Co nas czeka w 2015 r.?

---------- Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej ---------- Kluczowa w 2015 r. będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. W tym roku wielkim wysiłkiem polskich przedsiębiorców, udało się obniżyć stopę bezrobocia z 14 proc. na początku roku do nieco ponad 11 proc. w

Firmy chcą zatrudniać

dofinansowanie kosztów pracy (...), to jest szansa, że tegoroczne tempo spadku bezrobocia będzie porównywalne do ubiegłorocznego - uważa minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jednocyfrowy wynik na koniec roku jest możliwy do osiągnięcia. Ale optymizm ekspertów i polityków nie zawsze

Jak pomóc młodym na rynku pracy? Zapraszamy na konferencję

powinien go prowadzić, będą dyskutowali uczestnicy konferencji podsumowującej drugą edycję akcji "Projekt: Praca". W dyskusji udział wezmą m.in. przedstawiciele rządu: Lena Kolarska-Bobińska - minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jacek Męcina - wiceminister pracy i polityki społecznej. Wśród

Czy urzędy pracy wreszcie będą lepsze?

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Profilowana pomoc Zmienione przepisy określają trzy profile pomocy dla bezrobotnych. Pierwszy skierowany będzie do osób aktywnych, które nie potrzebują specjalistycznego wsparcia, a jedynie przedstawienia ofert pracy. Z drugiego będą korzystać

To był udany rok na rynku pracy

Mijający rok był całkiem udany dla rynku pracy. Postanowiliśmy podsumować najważniejsze zmiany, które nastąpiły w ostatnich 12 miesiącach. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że w listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów 68 tys. ofert pracy i aktywizacji zawodowej. To o ponad jedną

[20.02.2014] Targi pracy w Świnoujściu

. Efektem naszej pracy były 3 edycje targów pracy o zasięgu międzynarodowym oraz blisko 30 giełd pracy dla niemieckich pracodawców. W tym roku, nasze targi pracy zostały objęte patronatem honorowym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Podczas tegorocznych targów swoją ofertę zaprezentują zarówno

Fundacja Batorego: niejawne prace nad ustawą o dialogu społecznym

społecznych reprezentowanych przez organizacje pozarządowe. Dialog społeczny - nawet ten dotyczący wyłącznie sfery rynku pracy i problemów płacowych - powinien dziś, w dobie gwałtownie zmieniających się form organizacji działalności gospodarczej i zatrudnienia, uwzględniać interesy szerokich grup społecznych

Wielka Brytania: bezrobocie najniższe od 5 lat

pracy jest dobry wynik, a w kolejnych miesiącach ma się on wyraźnie zmniejszyć. Minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że w lecie stopa bezrobocia obniży się do około 12 proc., a pod koniec roku nie przekroczy 13 proc.

"Interim Management - innowacyjne rozwiązanie dla firmy i menedżera"

. do Gdańska, Torunia, Łodzi, Rzeszowa, Krakowa i Białegostoku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencje "Interim Management - innowacyjne

Ożywienie na rynku pracy szansą dla młodych

dobre wiadomości. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w lutym wyniosła dokładnie tyle samo co w styczniu, czyli 12 proc. To o 1,9 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie minionego roku. Przeliczając procenty na ludzi, wiemy, że liczba zarejestrowanych

Chcesz dobrą pracę? Przyjdź na SWPS!

. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także pracodawcy i eksperci ds. rekrutacji oraz rynku pracy.Zaczynamy o godz. 10. Przez cały dzień specjaliści będą poprawiać CV tak, żeby było jak najatrakcyjniejsze dla pracodawców. Powiemy też młodym, gdzie i jak szuka się dziś pracy

Okiem pracodawcy: Provident Polska

roku, dwóch - z obecnymi, to jakie zmiany można zauważyć w aplikacjach kandydatów? Dla odpowiedzialnego pracodawcy, jakim jest Provident, bardzo ważne jest prowadzenie długofalowej i przemyślanej polityki personalnej. Uważnie obserwujemy zmiany zachodzące na rynku pracy i elastycznie na nie reagujemy

Ponad trzy czwarte pracowników nie boi się o pracę

pracownika? Według Hanczarka, wyniki Barometru odzwierciedlają lepszą kondycję polskiej gospodarki, a także powolną zmianę z rynku pracodawców na rynek pracowników. - Naturalne jest, że jeżeli pracownik czuje się bezpieczny, wówczas zaczyna oczekiwać wyższego wynagrodzenia. Wiceminister pracy i polityki

Przybywa agencji pracy tymczasowej ale trudniej je kontrolować

Z informacji o działalności agencji zatrudnienia opublikowanej przez Ministerstow Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2013 r. funkcjonowało w Polsce dokładnie 4 540 podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia. W porównaniu do roku 2012 przybyło 569 podmiotów, czyli rynek powiększył się

SLD chce walczyć z bezrobociem wśród młodych

, pracownikom (...) dzisiaj jest zamrożonych ręką ministra Rostowskiego - powiedział.Według Kępińskiego minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz jest faktycznie "ministrem bez teki". Jeśli występuje do ministra finansów o 0,5 mld zł z Funduszu Pracy i ciągle czeka na decyzję, to

Telepraca w Polsce wciąż za mało popularna

tym obszarze zauważyło też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (prezydent podpisał ją pod koniec kwietnia, a jej zapisy mają wejść w życie jeszcze w maju) firmy gotowe utworzyć miejsce pracy zdalnej dla

Bezrobocie najniższe od 2008 r.

Z analizy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że liczba bezrobotnych w całym 2014 r. spadła o 332,1 tys. osób. Dla porównania w 2013 r. na koniec roku bez pracy było o 21,1 tys. osób więcej niż na początku. Co ciekawe, końcówka roku - zwykle oznaczająca wyraźny wzrost bezrobocia - była

Będzie reforma urzędów pracy

- Nie wszyscy, którzy przychodzą do urzędów pracy, chcą aktywnie poszukiwać miejsca pracy" - przyznał minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz w TVP1.Poinformował, że MPiPS przygotowuje reformę urzędów pracy. - Zakłada ona profilowanie osób i kierunkowanie ich bardzo

Imigranci wypierają młodych Brytyjczyków z rynku pracy

Zdaniem instytutu taka polityka ma wiele zalet z punktu widzenia przedsiębiorstw i konkurencyjności brytyjskiej gospodarki. Według oficjalnych danych rządowych imigracja do Wielkiej Brytanii wzrosła w roku obrachunkowym 2013-2014 o 38 procent, do 243 tys. osób. Dwie trzecie tej liczby to imigranci

MPiPS: - Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 13 proc

w czwartek rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy Paulina Cius. Spadek bezrobocia to m.in. efekt przekazania środków z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych oraz realizacji projektów z rezerwy resortu pracy i polityki społecznej, adresowanych do osób zwalnianych np. w trybie zwolnień

Więcej pracy dla młodych. Spadek bezrobocia aż o 20 proc.

żadnego znaczenia - uważa wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina. Faktycznie demografia pomogła obniżyć wskaźniki bezrobocia w przeszłości, gdy np. po 2004 r. Polacy masowo wyjeżdżali za chlebem, dla tych, którzy zostali w kraju, pracy było po prostu więcej. Widać też, analizując piramidy

Związki chcą wzrostu płacy minimalnej. O 7 proc. w 2015 r.

polityki socjalnej oraz rynku pracy bez jakichkolwiek uzgodnień, nie będzie wspólnego stanowiska KT. 15 maja strona rządowa przedstawiła w Komisji Trójstronnej wskaźniki budżetowe na 2015 rok. Wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc., a inflacja - 2,3 proc.

Bezrobocie przyczyną społecznych rewolucji?

w 2006 roku do 46 procent w roku 2012. Ryzyko to jest sumą takich czynników jak: sytuacja na rynku pracy, poziom życia i zaufanie do rządu danego kraju. Do wzrostu prawdopodobieństwa wybuchu społecznych buntów przyczyniła się w znacznym stopniu drastyczna polityka oszczędnościowa w wielu państwach

Samozatrudnienie w Europie. Polska w czołówce

źródeł przychodów w postaci drugiej pracy (około 6 proc. w porównaniu do 3 proc. w 2007 roku). To właśnie o obniżanie standardów życia osób prowadzących własną działalność gospodarczą najbardziej obawiają się autorzy raportu i apelują o rozważne prowadzenie polityki wobec tej grupy zatrudnionych

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

i Polityki Społecznej - przybywa ofert pracy. Być może więc w 2015 roku punkt ciężkości na rynku pracy nieco bardziej przesunie się od pracodawców do pracowników. Na ich korzyść będą też działać czynniki demograficzne. W regionach nasyconych nowymi inwestycjami (jak np. woj. wielkopolskie

Męcina: oferty pracy są, ale młodzi przegrywają z doświadczonymi

. Oferty pracy są, tylko młodzi ludzie mają mniejsze szanse w konkurowaniu o nie. Bez doświadczenia zawodowego przegrywają tę konkurencję - powiedział w czwartek Męcina podczas posiedzenia komisji polityki społecznej i rodziny.- Od 20 lat płacimy za wady systemu edukacji. Jeśli mamy taką liczbę młodych

Roboty zastąpią ludzi

znaczeniu. - Demografia nam nie sprzyja, już w 2015 r. powinniśmy zauważyć zwiększone zapotrzebowanie na tzw. usługi dla ludności, związane ze wsparciem osób starszych - mówi dr Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej. Chodzi nie tylko o lekarzy, czy pielęgniarki, ale też opiekunów osób

Będą zmiany w urlopach dla rodziców

. - Jesteśmy w stałym kontakcie z matkami "pierwszego kwartału", również z innymi rodzicami, oni zgłaszają ciekawe sugestie, pewnie część pomysłów od nich zaczerpniemy - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. 52 tygodnie dla rodziców Obecnie rodzicom, którzy zatrudnieni

Nauczyciele stracą pracę. Co mogą zrobić?

dla poratowania zdrowia było 11 tys. osób, a w rekordowym 2015 r. ponad 15 tys. osób. W tym roku na urlopie takim przebywa 13 tys. 360 nauczycieli.Rozmowa z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, ministrem pracy i polityki społecznej.Aleksandra Pezda: Napisał pan w styczniu do wójtów, burmistrzów i

Praca w niedziele: opozycja mówi "nie"

niewolnictwo, dziś się pisze, że się umożliwia komuś pracę w niedzielę i święta - skomentował z mównicy.Wiceminister pracy i polityki społecznej Radosław Mleczko przypomniał, że już teraz wiele prac wykonywanych jest w niedziele i święta, np. w gastronomii czy hotelarstwie. - W gastronomii można, a w usługach

MPiPS: Polska wśród liderów spadku bezrobocia w Unii Europejskiej

proc. To wzrost aż o 3 pkt. proc. - Jedynie trzem krajom udało się w czasie kryzysu obniżyć bezrobocie. To Polska, Niemcy i Malta - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. We wszystkich pozostałych krajach stopa bezrobocia w latach 2007-2014 wzrosła. Najbardziej

Co nas czeka w 2014 roku? Podwyżki na horyzoncie

posłowie.Pomoc dla młodych2013 r. był też ważny dla młodych na rynku pracy. "Gazeta Wyborcza" wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i firmami McDonald's i Deloitte zorganizowała akcję społeczną "Projekt: Praca". W jej trakcie przez wiele miesięcy pisaliśmy o trudnej sytuacji

Nestle chce pomóc młodym na rynku pracy

młodych", z drugiej w całej Unii wyraźnie widać kierunek polegający na zaangażowaniu się w pomoc młodym. Walka o to, by nie stracić pokolenia młodych, jest priorytetem w UE - mówił nam w październiku Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Związkowcy: stop nadużyciom na rynku pracy

Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Pracodawcy przekonywali, że rozwiązania uelastyczniające rynek pracy są w Polsce - na tym etapie rozwoju gospodarczego i przy obecnej kondycji przedsiębiorstw - bardzo potrzebne. Zastępca dyrektora

Jakie jest przyjazne miejsce pracy?

Polityki Społecznej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Fundacji Aktywizacja, zajmującej się wspieraniem niepełnosprawnych na rynku pracy. Oddaliśmy też głos początkującemu przedsiębiorcy, dzięki temu poznaliśmy wyzwania, które stoją przed mikroprzedsiębiorstwami, które chcą być przyjaznymi miejscami

Pomysł PiS: Narodowy Program Zatrudnienia

koniec 2007r. spadła do 11,2 proc. - Wtedy wystarczyła dobra polityka finansów, dobra polityka gospodarcza, stworzenie systemu przyjmowania pomocy europejskiej (...). Dzisiaj trzeba więcej i dlatego przedstawiamy program, który ma prowadzić do tego, by w Polsce powstało 1,2 mln nowych miejsc pracy

[26.02.2014] Targi Firm FMCG

współpracy i osiągniętego efektu. Studenci będą mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami interesujących ich firm oraz zapoznania się z ofertami pracy. Będą mogli również wziąć udział w licznych konkursach, warsztatach i case studies, by na własnej skórze przekonać się jak wygląda praca oraz polityka

Minister pracy dla "Gazety": Nie ma pracy w szkole dla nauczycieli, to mogą pracować w żłobkach

dorosłych. Aleksandra Pezda: Napisał pan w styczniu do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, żeby angażowali zwalnianych nauczycieli do pracy w opiece społecznej. Coś odpowiedzieli? Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej: - Nie oczekiwałem odpowiedzi, to był raczej apel. Ale od

Motywacja w pracy: dobra pensja to nie wszystko

przychodzimy do pracy. Atmosfera natomiast odpowiada za to, jak długo w niej wytrzymamy. - Kluczem do stworzenia odpowiednich warunków pracy jest nie tylko motywacja finansowa, przejrzysta polityka płacowa i możliwość rozwoju, ale także motywacja psychologiczna. Okazuje się, że dla wielu osób czynnikiem

Urzędy pracy ciągle po staremu

- Rok 2014 będzie rokiem młodych na rynku pracy - zapowiedział w piątek minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak wyjaśnił, chodzi np. o bony stażowe o wartości 10 tys. zł - dzięki nim młody bezrobotny będzie mógł sam znaleźć pracodawcę. Mówił też o bonach migracyjnych

Na bliskim wschodzie zarobisz "kokosy"

10 lat mieszkujący w Katarze uważa z kolei, że społeczeństwo, choć gościnne, jest bardzo konserwatywne. - Barierą dla wielu przyjezdnych w krajach arabskich mogą być różnice kulturowe - mówi. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2013 roku agencje pośrednictwa pracy

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

;, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz McDonald's Polska - "Projekt: Praca". Oprócz konferencji organizujemy także warsztaty dla młodych. Więcej informacji i rejestracja na wyborcza.pl/projektpraca

Weź udział w badaniu: narzędzie do analizy przewagi konkurencyjnej na rynku pracy

pracowników działu IT, ich lojalności i poziomie satysfakcji. Wyniki stanowią dane wejściowe do strategicznego planowania kolejnych kroków rozwoju członków zespołów IT oraz polityki personalnej.Zadowoleni i zmotywowani pracownicy nie myślą o zmianie zatrudnienia, pracują z większym entuzjazmem. Poza tym, to

Wielka Brytania: bezrobocie w dół, średnia płaca też

Zdaniem komentatorów brytyjska gospodarka wysyła sprzeczne sygnały - bezrobocie obniża się, ale nie przekłada się to na przyrost siły nabywczej ludności. Stwarza to trudności z punktu widzenia polityki pieniężnej. Zwyżka stóp procentowych uzasadniona wzrostem gospodarki oznaczałaby, że wiele

Partnerzy Programu

społeczno-gospodarczej kraju. Nasze badania w wielu dziedzinach są prekursorskie. Pośród obszarów badawczych IPiSS wymienić można: analizy rynku pracy i efektywności instrumentów polityki społecznej i polityki rynku pracy, prognozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, badania dotyczące procesów

Targi społecznej odpowiedzialności biznesu

;; ogłoszenie wyników konkursu dla dziennikarzy "Pióro odpowiedzialności". Program całego wydarzenia do pobrania tutaj. Partnerzy branżowi: Polpharma SA, Provident Polska, Tesco Polska, Unilever Polska Partner: CEMEX Polska Patroni honorowi: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki

Więcej ozusowanych wynagrodzeń

np. pobierają emeryturę lub rentę. Podstawą wymiaru składki jest przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Płatnikiem składek jest natomiast podmiot, w którym działa rada nadzorcza. W pracach nad nowelizacją minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt resortu ma też zapobiegać sytuacjom, kiedy firmy zawierają umowy zlecenia z osobami, które powinny mieć umowę o pracę. Szef resortu zaznacza jednak, że umowy zlecenia zawierane zgodnie z prawem nie są niczym złym, a przygotowany projekt nie ma na celu

SLD ma pomysł na pracę dla młodych

- Obecna Polska to nie jest kraj przyjazny dla młodych ludzi. Mamy nie tylko bezrobocie, które przekroczyło już 14 proc., ale dodatkowo w ogromnej swojej części dotyczy to pokolenia wstępujących na rynek pracy" -podkreślił szef SLD Leszek Miller. Jak zauważył, trudno by pojawiały się nowe

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

(obecnie to 1680 zł). Rządowa propozycja zakłada też nałożenie obowiązku odprowadzania składek emerytalnych i rentowych od wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Góra urodziła mysz? Jak mówił wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior, to projekt kompromisowy, nierozwiązujący problemów wszystkich

Więcej niż co trzeci zatrudniony oczekuje podwyżek

silna presja płacowa ze strony pracowników to wynik corocznej dyskusji na temat kolejnych podwyżek płacy minimalnej. Związki zawodowe licytują się z politykami, jak powinny kształtować się najniższe wynagrodzenia, co doprowadziło do tego, że na przestrzeni ostatnich 7 lat wzrosły one już o 70 proc

Komisarz UE ds. zatrudnienia spotka się ze związkowcami

;, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Uniwersytet Łódzki. Uczestniczyć w niej będą też: minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceministrowie pracy Niemiec i Finlandii, przedsiębiorcy, wykładowcy akademiccy i młodzi. Wspólnie zastanowią się jak poprawić sytuację młodych na

Kto zatrudni studenta

ubiegłego roku uczestnicy debaty inicjującej akcję Projekt:praca. Akcja była wspólnym przedsięwzięciem "Gazety Wyborczej", GazetaPraca.pl, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz firm Deloitte i McDonald's. Debata odbyła się w warszawskiej uczelni SWPS, w jej trakcie pracodawcy określili

Niemcy sprawdzą, czy imigrantom należą się zasiłki

To reakcja na populistyczne hasła bawarskiej CSU ostrzegającej przed zalewem imigrantów. Od początku roku przestały obowiązywać ograniczenia w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla obywateli Rumunii i Bułgarii. Przedstawiciele CSU, podobnie jak część brytyjskich polityków przestrzega przed

Jak zostać najlepszym pracodawcą w Polsce

przyznaje Top Employers Institute (wcześniej znany jako Instytut CRF). Udział w nim wziąć mogą organizacje zatrudniające co najmniej 250 pracowników w Polsce oraz międzynarodowe korporacje, które zatrudniają co najmniej 2,5 tys. osób na świecie. Organizatorzy zbierają dane m.in. o standardach polityki

Randstad: 20 proc. firm chce zwiększyć zatrudnienie

częściej planują zmniejszyć zatrudnienie - wskazał Słonina.Obecny na konferencji dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w resorcie pracy i polityki społecznej Grzegorz Baczewski zwrócił uwagę, że w poprzednim badaniu firmy Randstad 19 proc. pracodawców oczekiwało zwiększenia zatrudnienia w

Dokąd Polacy emigrują za pracą?

-Kaleta, menedżer w Adecco Poland, firmie doradztwa personalnego zajmującej się m.in. rekrutacją pracowników. Polacy coraz chętniej wyjeżdżają także do Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi otworzyli rynek pracy 3 lata temu, a dziś chętnie by wybrało ten kierunek już 33 proc. emigrujących Polaków. Granice

Kosiniak-Kamysz: kolejne pół miliarda na walkę z bezrobociem

rynku panuje konkurencja. Obecny na konferencji minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując wyniki badania powiedział: - Nie tylko te dane, ale też te Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że Polska wychodzi na prostą. Tym samym, podobnie jak premier Donald Tusk podczas

Gdzie fryzjer zarabia ponad 40 tys. złotych?

. dziesięcioletnim doświadczeniem nie mają na co narzekać. Zarabiają około 50 tys. euro rocznie. Pensje te są nawet kilka razy wyższe od średnich płac na tych stanowiskach i całkowicie odbiegają od realnych zarobków w kraju, w którym kryzys bardzo mocno uderzył także w rynek pracy. Z opracowania wynika jasno, że

Jak mam się pokazać?

Neubauer, departament prawa pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- Poprowadziłam warsztaty z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy. To, co w szczególności interesowało młodych, to zagadnienia związane z tzw. umowami śmieciowymi. Uczestnicy pytali, na czym one polegają, jakie mają prawa i

Plusy i minusy 2012 roku

zabiegały o pojawienie się odpowiednich prorodzinnych instrumentów finansowych i prawnych. A to są najważniejsze dla rodziny decyzje nie tylko roku 2012, ale ostatnich kilkudziesięciu lat polityki rządowej. + Elastyczny czas pracy i pomoc bezrobotnym Dobrze rokują zmiany w polityce rynku pracy przygotowane

Młodym trzeba mówić, w jakich zawodach będzie praca

pracy doradców? - Przyczynili się do tego, ale nie są jedynymi ojcami sukcesu. Państwa, jak np. Dania, Holandia, Belgia, Niemcy, Austria, prowadzą aktywną politykę tworzenia miejsc pracy. To nieprawda, że urzędy nie są w stanie tego zrobić. Działając na lokalnym rynku, mogą dotować firmy i pomysły na

Giftwork, czyli jak zbudować zaufanie pracowników

To znak czasów. Zmienia się rynek pracy, zmieniają się też same firmy. Organizacje są bardziej zróżnicowane i elastyczne, odchodzi się od sztywnych hierarchicznych struktur, na rzecz bardziej płaskich - takich, gdzie szefów jest bardzo niewielu. Pracownicy wykonują swoje obowiązki zdalnie, do tego

polityka rynku pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Pasywna polityka na rynku pracy

Pasywna polityka na rynku pracy – działania państwa na rynku pracy, które mają na celu likwidację skutków bezrobocia, ale bez wspomagania procesu powstawania nowych miejsc pracy. Polityka ta obejmuje różne formy pomocy finansowej dla bezrobotnych, jak zasiłki, jednorazowe odszkodowania

Aktywna polityka na rynku pracy

Aktywna polityka na rynku pracypolityka państwa na rynku pracy, zmierzająca do likwidacji przyczyn bezrobocia za pomocą mikro- i makroekonomicznych instrumentów oddziaływania na ten rynek.Do mikroekonomicznych narzędzi wykorzystywanych w aktywnej polityce na rynku pracy należą m.in

Polityka rynku wewnętrznego

Polityka rynku wewnętrznego – jedna z unijnych polityk opierająca się na utworzonym wspólnym rynku wewnętrznym (tzw. jednolitym rynku). Pierwsze kroki ku jego utworzeniu poczyniono już w latach 60., tworząc unię celną. Stopniowo odchodzono jednak od tej idei na rzecz indywidualnych interesów

Polityka substytucji rynku

Polityka substytucji rynku polega na dostarczaniu przez państwo dóbr publicznych (towarów, usług, regulacji prawnych). Innymi słowy jest to zastępowanie mechanizmów rynkowych poprzez realizacje polityki ogólnopaństwowej.Państwo substytuuje takie dobra publiczne jak: prawo, bezpieczeństwo

Polityka uzupełniania rynku

Polityka uzupełniania rynku - polityka, zgodnie z którą państwo może interweniować w gospodarkę w celu uzupełnienia jej w brakujące, bądź wytwarzane w niedostatecznym stopniu usługi, towary, regulacje itp.. Mechanizmy wolnorynkowe mogą doprowadzić do nieracjonalnych cen towarów lub usług, w wyniku

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.