polityka rynku pracy

.

Aktywne polityki rynku pracy

Aktywne polityki rynku pracy

(ALMP - active labour market policy)

Pomagamy młodym: Jak wyglądały warszawskie warsztaty w ramach akcji "Projekt: praca"

- 2014 będzie rokiem młodych na rynku pracy - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie warsztatów dla młodych zorganizowanych w ramach akcji Projekt: praca.

Mamy dyplomy, nie mamy zawodów

W najbliższych latach potrzeby rynku pracy i możliwości systemów edukacyjnych w całej Europie będą się coraz bardziej rozjeżdżały. Luka kompetencyjna będzie tak duża, że nie będzie się dało jej zniwelować najlepszą nawet polityką emigracyjną. Co wtedy?

Kosiniak-Kamysz: recepta na bezrobocie wśród młodych? Szkolnictwo zawodowe i szacunek do pracy

Kosiniak-Kamysz: recepta na bezrobocie wśród młodych? Szkolnictwo zawodowe i szacunek do pracy

W środę minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpiła na VII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu. - Musimy przywrócić w Polsce szacunek do pracy - tak brzmiało przesłanie spotkania. W jego ocenie konieczne jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i doradztwa

Szwajcaria utrzyma ograniczenia w dostępie do rynku pracy

Szwajcaria utrzyma ograniczenia w dostępie do rynku pracy

Z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że decyzja Szwajcarii o utrzymaniu ograniczeń w dostępie do rynku pracy dotyczy w sumie 25 krajów Unii Europejskiej: ośmiu państw, które przystąpiły do UE w 2004 r., w tym Polski, piętnastu państw, które należały do UE już przed 2004 r

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

Bartosz Sendrowicz: Jakich umiejętności według pana - jako pracodawcy - brakuje młodym? Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz: Pracodawcy wskazują, że szczególny nacisk kładą m.in. na współpracę w grupie. Także dla mnie jako pracodawcy jest to kluczowe. Chodzi o umiejętność

Będą pieniądze na pomoc bezrobotnym

Będą pieniądze na pomoc bezrobotnym

kwotę.Wskazano w nim natomiast, że strona społeczna chce powołania, w ramach zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, podzespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu zmian w przepisach ustawy regulującej instytucję Funduszu Pracy.Ponad to wstępnie ustalono, że propozycja zmian

Bezrobocie: gorzej już nie będzie

Bezrobocie: gorzej już nie będzie

. - Dane o sytuacji na rynku pracy w lutym są bardzo optymistyczne. Widać, że rok 2014 będzie przełomowy. Już dziś możemy powiedzieć, że ożywienie oznacza trwałe odwrócenie trendu. Od lutego bezrobocie będzie stopniowo spadać, mam nadzieję, że w marcu i kwietniu spadek będzie bardzo wyraźny - powiedział w

Oferty zagraniczne z departamentu rynku pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

zawodowym (miejsca pracy, staże) oraz CV ze zdjęciem (podpisanym na odwrocie) i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, świadectwa pracy - urzędnicy WUP muszą odesłać do ministerstwa do 20 maja. Ankiety będą rozpatrywane

Oferty zagraniczne z departamentu rynku pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

pracy, staże) oraz CV ze zdjęciem (podpisanym na odwrocie) i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, świadectwa pracy - urzędnicy WUP muszą odesłać do ministerstwa do 20 maja. Ankiety będą rozpatrywane według kolejności

Znów uwierzyć w siebie

Znów uwierzyć w siebie

prowadziło taką politykę rodzinną, dzięki której dyskryminowanie kobiet będzie wytykane palcami. Zanim to się stanie, jak kobiety, które na dłużej opuściły rynek pracy, mogą sobie pomóc w powrocie? - Warto zacząć od siebie, my np. w fundacji mamy warsztaty z treningiem psychologicznym. Osoby trwale

Rząd zreformuje pośredniaki. Bezrobotnym będzie łatwiej?

Rząd zreformuje pośredniaki. Bezrobotnym będzie łatwiej?

-Kamysz.W jego opinii zmiany będą fundamentalne dla całego rynku pracy. - Nie chodzi tylko o funkcjonowanie urzędów pracy - choć to bardzo ważny fragment - ale ten projekt stwarza nowe możliwości aktywizacyjne, szczególnie dla osób młodych, osób powyżej 50. roku życia, a także dla rodziców powracających po

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

niekorzystnych trendów demograficznych w Europie - starzejącego się społeczeństwa, spadku liczby urodzeń oraz kurczenia się grupy osób w wieku produkcyjnym.Jak ocenił, wymaga to uelastycznienia rynku pracy. - Większość osób długotrwale bezrobotnych, samotnych rodziców i niepełnosprawnych może zostaćzatrudniona

Mniej zabezpieczeń, więcej motywacji do pracy

". W Niemczech, największej gospodarce na kontynencie, stopa bezrobocia wynosi aż 11,4 proc., w porównaniu z 9,2 proc. w 2001 r[dla porównania w 2001 r. wynosiła 9,2 proc.]. W tym samym czasie we Francji odsetek bezrobotnych wzrósł z 8,3 do 9,9 proc. Skuteczność hiszpańskiej polityki gospodarczej

W tych zawodach pracy nie będzie

W tych zawodach pracy nie będzie

czerwcu 2011. Niestety, nic nie zapowiada, żeby sytuacja na rynku pracy dla osób specjalizujących się w tym zawodzie miała się polepszyć. Większość dużych przedsiębiorstw szyje odzież poza granicami Polski. Wyjątki nadal są nieliczne. Na 9. miejscu rankingu uplasowali się mechanicy. Spośród

Męcina: - Bezrobocie w dół, nowy kodeks pracy w lipcu

łatwy dla rynku pracy. - Trzeba docenić te działania, które są działaniami aktywizacyjnymi. To alternatywa dla bezrobocia. Szczególnie jest to w interesie młodych ludzi, którzy dopiero idą do pracy, bo inicjatywy aktywizacyjne są lepsze niż bezrobocie - mówił minister Męcina. Zdaniem ministra bezrobocie

Polska otwarta na pracę ze Wschodu

okresów przejściowych w dostępie do rynków pracy. Debata o pracy jest coraz głośniejsza. We wtorek w Warszawie gościł Vladimir Spidla, unijny komisarz ds. zatrudnienia, równości szans i polityki społecznej. Spidla nie chciał spekulować, które kraje starej Unii mogą otworzyć swój rynek pracy dla nowych

Kontrolujemy bezrobocie - zapewnia rząd, posłowie wątpią

Kontrolujemy bezrobocie - zapewnia rząd, posłowie wątpią

. - Kryzys widać już na rynku pracy w branżach motoryzacyjnej, meblarskiej, hotelarskiej i wielu innych. Z szacunków wynika, że masowe zwolnienia będą miały miejsce dopiero w przyszłym roku. Wtedy też planuje wrócić do kraju ok. 300 tys. rodaków pracujących jeszcze za granicą - mówiła posłanka PiS. Pytała

Holendrzy nie lubią imigrantów?

Holendrzy nie lubią imigrantów?

, akcentując potrzebę zwalczania nieuczciwych biur pracy tymczasowych. Jednak to właśnie ten polityk zasłynął kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat imigrantów z nowych krajów członkowskich i Polaków przyjeżdżających szukać zatrudnienia i lepszego życia w Holandii. Margines czy wierzchołek góry lodowej? W

Jak państwa Unii radzą sobie z bezrobociem?

Jak państwa Unii radzą sobie z bezrobociem?

. Dobre efekty przynosi także przydzielenie każdemu poszukującemu pracy konsultanta, który ma za zadanie monitorować postępy bezrobotnego w poszukiwaniu zatrudnienia oraz wskazywać dostępne kierunki rozwoju. Doświadczenia innych krajów pokazują także, że pozytywne rezultaty w procesie powrotu do pracy

Praca za granicą

Niemcy Oferta pracy dla kucharzy, kelnerów, pokojówek, recepcjonistów, pracowników sieci gastronomicznej McDonald's (osoby z wykształceniem średnim, min. dwuletnim stażem pracy w barze McDonald's). Wymagania: język niemiecki w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się (przewidziana rozmowa

Praca za granicą. Pomagamy Wam w szukaniu pracy

wojewódzkich urzędach pracy i ich filiach oraz w wydziale migracji Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, tel. (0-22) 826-68-50. Niemcy: branża hotelarsko-gastronomiczna w charakterze pracowników-gości. Zawody: kucharz, kelner, pokojówka, recepcjonista (dobra znajomość języków: niemieckiego i

Minister pracy: Mamy najniższy od pięciu lat poziom bezrobocia

Zdaniem minister pracy, jeżeli sytuacja ekonomiczna nie będzie się gwałtownie pogarszać, to bezrobocie na koniec roku "powinno się stabilizować na mniej więcej takim poziomie (jak obecnie - PAP)". - W gorszej, takiej pesymistycznej sytuacji, może wzrosnąć o 2-2,5 pkt proc. do końca roku

Praca za granicą. Pomagamy wam w szukaniu pracy

w Wydziale Migracji Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej pod numerem telefonu (0-22) 842-05-36. Niemcy: branża hotelarsko-gastronomiczna w charakterze pracowników-gości. Zawody: kucharz, kelner, pokojówka, recepcjonista (dobra znajomość języków: niemieckiego i angielskiego), cukiernik

Nordycki model rynku pracy - wzór do naśladowania?

. Bezpieczeństwo socjalne jest jednak dla nich tak cenne, że są gotowi utrzymywać wysoki poziom opodatkowania.Rozbudowany system socjalny nie przeszkadza w uzyskiwaniu bardzo dobrych wskaźników na rynkach pracy. Aktywność ekonomiczna, wskaźnik zatrudnienia, czy stopa bezrobocia, prezentują się w Skandynawii

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

pracy i polityki społecznej. Jakie są kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają

Technolog

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Technolog - wymagania By podjąć pracę technologa, należy ukończyć wyższe studia techniczne z odpowiedniego zakresu nauk technologicznych i wybrać specjalizację, np. technologiem żywności nie może zostać ktoś, kto specjalizował się w technologii odzieży, itd. Technolog

Pracowity kwartał PiS-u na rynku pracy

" Pierwszą ważną zmianę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało tuż przed końcem roku. Pokazało projekt zmian w Kodeksie pracy zakładający, że umowa o pracę musi być podpisywana przed jej faktycznym rozpoczęciem, a nie - jak dotychczas - przed końcem pierwszego dnia

Mamy jednocyfrowe bezrobocie

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej - Tak dobrego wyniku nie odnotowano na rynku pracy od 7 lat. Od czasu transformacji ustrojowej stopa bezrobocia tylko dwa razy spadła do jednocyfrowego poziomu. Jeszcze 2 lata temu wynosiła przecież 13 proc. Od stycznia 2014 r. liczba

Kto zostanie "Kreatorem miejsc pracy 2014"?

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców

"Kreator miejsc pracy 2014" - jeszcze 16 dni na zgłoszenia

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców

[9.12.2014] Polish National Sales Awads 2014

Podczas Gali, którą uroczyście otworzy pan Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, zostaną wręczone nagrody dla najlepszych w sprzedaży w 20 kategoriach. Ponadto pan dr hab. Jacek Męcina, prof. UW, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wygłosi przemówienie "

Dobry rok dla rynku pracy

stronie zwycięzców w 2015 r. Wyjątkowe na rynku pracy było...? Krzysztof Inglot, Work Service SA: Zatrudnienie cudzoziemców i zjawisko migracji Polaków. Pracownicy z zagranicy stali się odpowiedzią na brak polskich rąk do pracy na lokalnych rynkach. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

Pół roku premier Kopacz: na rynku pracy stabilnie

obietnic Donalda Tuska. Za rządów tego polityka zaplanowana i zrealizowana. W poczet sukcesów pani premier nie można też wpisać wzrostu płacy minimalnej, bo to wynika z ustawy. Kopacz nie miała też wpływu na zmiany w przepisach dotyczących umów o pracę na czas określony, które we wtorek przyjął rząd

[3 - 4.12.2014] XV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy

Głównym celem konferencji będzie przedstawienie i omówienie projektu zmian do Kodeksu pracy w obszarze umów terminowych, który został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Gośćmi specjalnymi będą: Pani Anita Gwarek - Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i

Polki - "brakujące córki" Niemców

państwa dla zapewnienia im opieki, w ciągu jednego roku wzrosła o 5 % - z 392 tys. w 2009 roku do 411 tys. w 2010 roku. W sumie opieki wymaga dziś 2,4 mln osób, a według prognoz statystyków w 2050 r. może to być około 4,7 mln, czyli co 15. Niemiec. Polityka rodzinna Drugą bolączką Niemiec okazała się

Rekruter zawodem zaufania publicznego?

rekrutacyjnymi. Dialog, którego w naszym kraju wciąż niestety brakuje. W Polsce pracuje kilkadziesiąt tysięcy rekruterów, którzy tworzą na tyle liczną grupę zawodową, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powinno brać za nich większą odpowiedzialność. Nasz rynek rekrutacyjny ma wiele wad takich jak

Inżynier budownictwa

Praca inżyniera budownictwa Praca inżyniera budownictwa polega na planowaniu i koordynowaniu prac budowlanych. Inżynierowie budownictwa, zwani też inżynierami budowlanymi lub inżynierami budowy, zazwyczaj specjalizują się w budowaniu określonych obiektów. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Wraca rynek pracownika?

się. W czerwcu stopa bezrobocia, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, była najniższa od dwóch lat i wyniosła 12,1 proc. W miesiącach wakacyjnych może być jeszcze niższa, wzmocniona dodatkowo sezonem letnim - mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service. - Najlepiej

Przyjazne Miejsca Pracy, czyli jakie?

wykonywali swoje obowiązki z zaangażowaniem? Czyli o tym jak stworzyć przyjazne miejsce pracy będziemy rozmawiać z przedstawicielami pracodawców, ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także specjalistami z fundacji wspierającej osoby niepełnosprawne. Zapraszamy do oglądania debaty na żywo

Międzynarodowe Transgraniczne Targi Pracy

i Polityki Społecznej, w których oprócz niemieckich pracodawców będą uczestniczyć także doradcy EURES z krajów Unii Europejskiej. Ponadto w 2014 roku odbędzie się kolejne 10 giełd pracy skierowanych do osób poszukujących pracy na terenie Niemiec. Co roku targi pracy odwiedza 800-1000 osób, a giełdy

Agencje zatrudnienia rosną w siłę

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2014 r. ponad 1,028 mln osób w Polsce znalazło pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Zdecydowana większość z nich, bo niemal 700 tys., podjęło pracę tymczasową. Jest to wzrost o prawie 25 proc. w stosunku do 2013 r., gdy liczba

Klucz do przyszłości - aplikacja, która przewidzi zmiany w edukacji i na rynku pracy

, sektor badań i rozwoju, publiczną politykę fiskalną i strukturalną. Model opisuje rynek pracy, pieniądza i kapitału w powiązaniu z procesami demograficznymi, postępem technologicznym oraz długofalowym wzrostem gospodarczym. Do czego można wykorzystać aplikację? - Będzie można przeprowadzić symulację, co

Małopolska najbardziej innowacyjna w walce z bezrobociem

, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz. Pieniądze publiczne, agencja pośrednictwa prywatna Zlecanie usług aktywizacyjnych podmiotom zewnętrznym to nowy instrument wprowadzony przez wprowadzoną w maju 2014 r. nowelizację Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki

Bezrobocie w Polsce znowu w dół

Informacje te mogą budzić zaskoczenie, bo są sprzeczne z danymi GUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Według tych instytucji stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wynosiła 12,5 proc. Skąd więc ta, wynosząca niemal 3 pkt proc. różnica? Eurostat wykorzystuje inną metodę mierzenia skali

Kto zostanie "Kreatorem miejsc pracy 2014"?

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców

Analityk danych

przedstawiają zarządowi wnioski, które wpływają na politykę produkcyjną firmy. W firmach zajmujących się sprzedażą analitycy danych zajmują się analizami rynku pod kątem wprowadzenia do sprzedaży nowych produktów. Analiza danych jest przydatna w każdej firmie, nawet niewielkiej. Badanie rynku przez zdolnego

Niemcy: Uchodźcy zamiast porządnego zawodu wybierają bieda-pracę

ciągle szacowane. Ale w niektórych regionach kraju, np. Badenii-Wirtembergii, nowych zawodów uczy się tylko 20 proc. obcokrajowców. Mimo tego, że właśnie na tym zależy związkom pracodawców i politykom, a sami uchodźcy mogą liczyć na wsparcie w zdobyciu wykształcenia. Biedniejsi o ćwierć miliona euro Nad

Ekonomista

specjalistów ds. finansów, inwestycji finansowych, kadr i płac, itp. Ekonomiści zajmują się badaniem stosunku podaży i popytu towarów, rozwojem i kształtowaniem się cen, ewolucją rynków pracy, produkcji i wzajemnym oddziaływaniem na siebie tych wszystkich czynników. Ten rodzaj pracy wykonują ekonomiści

Reporter

" wydarzeń z danego miejsca. Reporter - wymagania Oferty pracy dla reporterów zazwyczaj doprecyzowują zakres obowiązków reportera i tematykę, w jakiej będzie się poruszał. Reporter newsowy będzie zajmował się szerokim spektrum tematów - od polityki po wypadki drogowe. Reporter wojenny natomiast

Umowy na czas określony po nowemu

wiele projektów dotyczących nie tylko rynku pracy, ale też polityki społecznej, a przed nami tylko osiem zaplanowanych posiedzeń Sejmu. Mogę jednak obiecać, że będziemy się spieszyć, bo pamiętajmy, że jest zasada dyskontynuacji. Zgodnie z nią stary parlament zamyka sprawy, nad którymi pracował, i nie

Co nas czeka w 2015 r.?

---------- Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej ---------- Kluczowa w 2015 r. będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. W tym roku wielkim wysiłkiem polskich przedsiębiorców, udało się obniżyć stopę bezrobocia z 14 proc. na początku roku do nieco ponad 11 proc. w

Czy urzędy pracy wreszcie będą lepsze?

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Profilowana pomoc Zmienione przepisy określają trzy profile pomocy dla bezrobotnych. Pierwszy skierowany będzie do osób aktywnych, które nie potrzebują specjalistycznego wsparcia, a jedynie przedstawienia ofert pracy. Z drugiego będą korzystać

Firmy chcą zatrudniać

dofinansowanie kosztów pracy (...), to jest szansa, że tegoroczne tempo spadku bezrobocia będzie porównywalne do ubiegłorocznego - uważa minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jednocyfrowy wynik na koniec roku jest możliwy do osiągnięcia. Ale optymizm ekspertów i polityków nie zawsze

Jak pomóc młodym na rynku pracy? Zapraszamy na konferencję

powinien go prowadzić, będą dyskutowali uczestnicy konferencji podsumowującej drugą edycję akcji "Projekt: Praca". W dyskusji udział wezmą m.in. przedstawiciele rządu: Lena Kolarska-Bobińska - minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jacek Męcina - wiceminister pracy i polityki społecznej. Wśród

[20.02.2014] Targi pracy w Świnoujściu

. Efektem naszej pracy były 3 edycje targów pracy o zasięgu międzynarodowym oraz blisko 30 giełd pracy dla niemieckich pracodawców. W tym roku, nasze targi pracy zostały objęte patronatem honorowym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Podczas tegorocznych targów swoją ofertę zaprezentują zarówno

Sprzedaż przyszłości w gospodarce jutra

platformy PNSA. Spotkanie poprowadził Wojciech Maziarski dziennikarz "Gazety Wyborczej". Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: prof. dr hab. Alojzy Nowak, prorektor ds. badań naukowych i współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. UW dr hab. Jacek P. Męcina, Instytut Polityki Społecznej

To był udany rok na rynku pracy

Mijający rok był całkiem udany dla rynku pracy. Postanowiliśmy podsumować najważniejsze zmiany, które nastąpiły w ostatnich 12 miesiącach. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że w listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów 68 tys. ofert pracy i aktywizacji zawodowej. To o ponad jedną

Chcesz dobrą pracę? Przyjdź na SWPS!

. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także pracodawcy i eksperci ds. rekrutacji oraz rynku pracy.Zaczynamy o godz. 10. Przez cały dzień specjaliści będą poprawiać CV tak, żeby było jak najatrakcyjniejsze dla pracodawców. Powiemy też młodym, gdzie i jak szuka się dziś pracy

Wielka Brytania: bezrobocie najniższe od 5 lat

pracy jest dobry wynik, a w kolejnych miesiącach ma się on wyraźnie zmniejszyć. Minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że w lecie stopa bezrobocia obniży się do około 12 proc., a pod koniec roku nie przekroczy 13 proc.

Młodzi opóźniają wejście na rynek pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) w raporcie "Global Employment Trends for Youth 2015" sprawdziła m.in., ile osób do 24. roku życia (włącznie) nie ma pracy, jak długo jej szukają i jaki jest procentowy udział młodych kobiet uczestniczących w rynku pracy. Według MOP sytuacja poprawia

Będzie reforma urzędów pracy

- Nie wszyscy, którzy przychodzą do urzędów pracy, chcą aktywnie poszukiwać miejsca pracy" - przyznał minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz w TVP1.Poinformował, że MPiPS przygotowuje reformę urzędów pracy. - Zakłada ona profilowanie osób i kierunkowanie ich bardzo

Rynek się obudził. Będą podwyżki?

. - Prognozujemy, że dalszy spadek będzie kontynuowany w październiku. W listopadzie lub grudniu nastąpi lekkie zbicie trendu, ale to w żaden sposób nie wpłynie na całościową ocenę sytuacji na rynku pracy. To dobry rok zarówno dla pracowników, jak i osób dopiero poszukujących zatrudnienia - mówi Łukasz Koszczoł

Okiem pracodawcy: Provident Polska

roku, dwóch - z obecnymi, to jakie zmiany można zauważyć w aplikacjach kandydatów? Dla odpowiedzialnego pracodawcy, jakim jest Provident, bardzo ważne jest prowadzenie długofalowej i przemyślanej polityki personalnej. Uważnie obserwujemy zmiany zachodzące na rynku pracy i elastycznie na nie reagujemy

SLD chce walczyć z bezrobociem wśród młodych

, pracownikom (...) dzisiaj jest zamrożonych ręką ministra Rostowskiego - powiedział.Według Kępińskiego minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz jest faktycznie "ministrem bez teki". Jeśli występuje do ministra finansów o 0,5 mld zł z Funduszu Pracy i ciągle czeka na decyzję, to

Fundacja Batorego: niejawne prace nad ustawą o dialogu społecznym

społecznych reprezentowanych przez organizacje pozarządowe. Dialog społeczny - nawet ten dotyczący wyłącznie sfery rynku pracy i problemów płacowych - powinien dziś, w dobie gwałtownie zmieniających się form organizacji działalności gospodarczej i zatrudnienia, uwzględniać interesy szerokich grup społecznych

"Interim Management - innowacyjne rozwiązanie dla firmy i menedżera"

. do Gdańska, Torunia, Łodzi, Rzeszowa, Krakowa i Białegostoku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencje "Interim Management - innowacyjne

Ożywienie na rynku pracy szansą dla młodych

dobre wiadomości. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w lutym wyniosła dokładnie tyle samo co w styczniu, czyli 12 proc. To o 1,9 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie minionego roku. Przeliczając procenty na ludzi, wiemy, że liczba zarejestrowanych

Przybywa agencji pracy tymczasowej ale trudniej je kontrolować

Z informacji o działalności agencji zatrudnienia opublikowanej przez Ministerstow Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2013 r. funkcjonowało w Polsce dokładnie 4 540 podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia. W porównaniu do roku 2012 przybyło 569 podmiotów, czyli rynek powiększył się

Ponad trzy czwarte pracowników nie boi się o pracę

pracownika? Według Hanczarka, wyniki Barometru odzwierciedlają lepszą kondycję polskiej gospodarki, a także powolną zmianę z rynku pracodawców na rynek pracowników. - Naturalne jest, że jeżeli pracownik czuje się bezpieczny, wówczas zaczyna oczekiwać wyższego wynagrodzenia. Wiceminister pracy i polityki

Telepraca w Polsce wciąż za mało popularna

tym obszarze zauważyło też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (prezydent podpisał ją pod koniec kwietnia, a jej zapisy mają wejść w życie jeszcze w maju) firmy gotowe utworzyć miejsce pracy zdalnej dla

MPiPS: - Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 13 proc

w czwartek rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy Paulina Cius. Spadek bezrobocia to m.in. efekt przekazania środków z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych oraz realizacji projektów z rezerwy resortu pracy i polityki społecznej, adresowanych do osób zwalnianych np. w trybie zwolnień

Firma przyjazna rodzicom. Czyli jaka?

polityka firmy przyjaznej rodzicom po prostu opłaci się nam wszystkim, nie tylko pracodawcom. - Praca w firmie wykazującej się elastycznością wobec młodych rodziców daje poczucie bezpieczeństwa - dodaje Agnieszka Pizon. - Co więcej, korzystnie wpływa też na zaangażowanie pracowników i to nie tylko tych

Maszyny wypierają ludzi

, które w najmniejszym stopniu musi się obawiać bezrobocia technologicznego, jest Norwegia. Eksperci WISE postulują szereg działań, na które powinien położyć nacisk sektor publiczny, by złagodzić skutki zmian rynku pracy. To m.in.: wspieranie polityki edukacyjnej, zwiększanie nakładów na badania i rozwój

Bezrobocie przyczyną społecznych rewolucji?

w 2006 roku do 46 procent w roku 2012. Ryzyko to jest sumą takich czynników jak: sytuacja na rynku pracy, poziom życia i zaufanie do rządu danego kraju. Do wzrostu prawdopodobieństwa wybuchu społecznych buntów przyczyniła się w znacznym stopniu drastyczna polityka oszczędnościowa w wielu państwach

Spółdzielnie socjalne, czyli wędka zamiast ryby

zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie dysponuje rzetelną wiedzą dotyczącą efektów aktywizacji. Urzędy pracy nie monitorują losów osób aktywizowanych w dłuższej perspektywie czasowej. Kontrola pokazała też nagminną praktykę nadużywania staży jako źródła darmowego wsparcia kadrowego

Męcina: oferty pracy są, ale młodzi przegrywają z doświadczonymi

. Oferty pracy są, tylko młodzi ludzie mają mniejsze szanse w konkurowaniu o nie. Bez doświadczenia zawodowego przegrywają tę konkurencję - powiedział w czwartek Męcina podczas posiedzenia komisji polityki społecznej i rodziny. - Od 20 lat płacimy za wady systemu edukacji. Jeśli mamy taką liczbę młodych

Imigranci wypierają młodych Brytyjczyków z rynku pracy

Zdaniem instytutu taka polityka ma wiele zalet z punktu widzenia przedsiębiorstw i konkurencyjności brytyjskiej gospodarki. Według oficjalnych danych rządowych imigracja do Wielkiej Brytanii wzrosła w roku obrachunkowym 2013-2014 o 38 procent, do 243 tys. osób. Dwie trzecie tej liczby to imigranci

Bezrobocie najniższe od 2008 r.

Z analizy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że liczba bezrobotnych w całym 2014 r. spadła o 332,1 tys. osób. Dla porównania w 2013 r. na koniec roku bez pracy było o 21,1 tys. osób więcej niż na początku. Co ciekawe, końcówka roku - zwykle oznaczająca wyraźny wzrost bezrobocia - była

Związki chcą wzrostu płacy minimalnej. O 7 proc. w 2015 r.

polityki socjalnej oraz rynku pracy bez jakichkolwiek uzgodnień, nie będzie wspólnego stanowiska KT. 15 maja strona rządowa przedstawiła w Komisji Trójstronnej wskaźniki budżetowe na 2015 rok. Wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc., a inflacja - 2,3 proc.

Coraz mniej osób dorabia do emerytury

Polityki Społecznej średnia liczba pracujących emerytów w ubiegłym roku wynosiła 441 tys. z około 7 mln osób pobierających emeryturę. Zdaniem Janusza Sejmeja, rzecznika MPiPS, na spadek liczby pracujących emerytów wpływ ma kilka czynników. - Znaczenie mogą mieć zmiany prawne, zarówno wprowadzone, jak i

Nauczyciele stracą pracę. Co mogą zrobić?

dla poratowania zdrowia było 11 tys. osób, a w rekordowym 2015 r. ponad 15 tys. osób. W tym roku na urlopie takim przebywa 13 tys. 360 nauczycieli.Rozmowa z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, ministrem pracy i polityki społecznej.Aleksandra Pezda: Napisał pan w styczniu do wójtów, burmistrzów i

Związkowcy: stop nadużyciom na rynku pracy

Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Pracodawcy przekonywali, że rozwiązania uelastyczniające rynek pracy są w Polsce - na tym etapie rozwoju gospodarczego i przy obecnej kondycji przedsiębiorstw - bardzo potrzebne. Zastępca dyrektora

Pomysł PiS: Narodowy Program Zatrudnienia

koniec 2007r. spadła do 11,2 proc. - Wtedy wystarczyła dobra polityka finansów, dobra polityka gospodarcza, stworzenie systemu przyjmowania pomocy europejskiej (...). Dzisiaj trzeba więcej i dlatego przedstawiamy program, który ma prowadzić do tego, by w Polsce powstało 1,2 mln nowych miejsc pracy

Praca w niedziele: opozycja mówi "nie"

niewolnictwo, dziś się pisze, że się umożliwia komuś pracę w niedzielę i święta - skomentował z mównicy.Wiceminister pracy i polityki społecznej Radosław Mleczko przypomniał, że już teraz wiele prac wykonywanych jest w niedziele i święta, np. w gastronomii czy hotelarstwie. - W gastronomii można, a w usługach

Więcej pracy dla młodych. Spadek bezrobocia aż o 20 proc.

żadnego znaczenia - uważa wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina. Faktycznie demografia pomogła obniżyć wskaźniki bezrobocia w przeszłości, gdy np. po 2004 r. Polacy masowo wyjeżdżali za chlebem, dla tych, którzy zostali w kraju, pracy było po prostu więcej. Widać też, analizując piramidy

Co nas czeka w 2014 roku? Podwyżki na horyzoncie

je posłowie. Pomoc dla młodych 2013 r. był też ważny dla młodych na rynku pracy. "Gazeta Wyborcza" wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i firmami McDonald's i Deloitte zorganizowała akcję społeczną "Projekt: Praca". W jej trakcie przez wiele miesięcy pisaliśmy o

Nestle chce pomóc młodym na rynku pracy

młodych", z drugiej w całej Unii wyraźnie widać kierunek polegający na zaangażowaniu się w pomoc młodym. Walka o to, by nie stracić pokolenia młodych, jest priorytetem w UE - mówił nam w październiku Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Partnerzy Programu

społeczno-gospodarczej kraju. Nasze badania w wielu dziedzinach są prekursorskie. Pośród obszarów badawczych IPiSS wymienić można: analizy rynku pracy i efektywności instrumentów polityki społecznej i polityki rynku pracy, prognozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, badania dotyczące procesów

Będą zmiany w urlopach dla rodziców

. - Jesteśmy w stałym kontakcie z matkami "pierwszego kwartału", również z innymi rodzicami, oni zgłaszają ciekawe sugestie, pewnie część pomysłów od nich zaczerpniemy - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. 52 tygodnie dla rodziców Obecnie rodzicom, którzy zatrudnieni

Minister pracy dla "Gazety": Nie ma pracy w szkole dla nauczycieli, to mogą pracować w żłobkach

dorosłych. Aleksandra Pezda: Napisał pan w styczniu do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, żeby angażowali zwalnianych nauczycieli do pracy w opiece społecznej. Coś odpowiedzieli? Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej: - Nie oczekiwałem odpowiedzi, to był raczej apel. Ale od

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

i Polityki Społecznej - przybywa ofert pracy. Być może więc w 2015 roku punkt ciężkości na rynku pracy nieco bardziej przesunie się od pracodawców do pracowników. Na ich korzyść będą też działać czynniki demograficzne. W regionach nasyconych nowymi inwestycjami (jak np. woj. wielkopolskie

Co nowego na studiach podyplomowych?

uczelnia dostała zielone światło na jego wprowadzenie. Innowacyjnymi kierunkami warto zainteresować się z wielu powodów, ale najważniejszy dotyczy ich przydatności na rynku pracy. Często powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych pracodawców bądź w wyniku analizy rozwoju danej branży albo przemian

Samozatrudnienie w Europie. Polska w czołówce

źródeł przychodów w postaci drugiej pracy (około 6 proc. w porównaniu do 3 proc. w 2007 roku). To właśnie o obniżanie standardów życia osób prowadzących własną działalność gospodarczą najbardziej obawiają się autorzy raportu i apelują o rozważne prowadzenie polityki wobec tej grupy zatrudnionych

Roboty zastąpią ludzi

znaczeniu. - Demografia nam nie sprzyja, już w 2015 r. powinniśmy zauważyć zwiększone zapotrzebowanie na tzw. usługi dla ludności, związane ze wsparciem osób starszych - mówi dr Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej. Chodzi nie tylko o lekarzy, czy pielęgniarki, ale też opiekunów osób

MPiPS: Polska wśród liderów spadku bezrobocia w Unii Europejskiej

proc. To wzrost aż o 3 pkt. proc. - Jedynie trzem krajom udało się w czasie kryzysu obniżyć bezrobocie. To Polska, Niemcy i Malta - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. We wszystkich pozostałych krajach stopa bezrobocia w latach 2007-2014 wzrosła. Najbardziej

Rekruter - zawód potrzebny, ale nieznany

grup zawodowych próżno szukać profesji ściśle związanej z rynkiem pracy, czyli właśnie rekrutera. To może zaskakiwać, bo nad Wisłą zarejestrowanych jest ponad 5 tys. agencji zatrudnienia, a w każdej z nich pracuje przecież kilku lub kilkunastu specjalistów ds. rekrutacji. Lekko i bardzo ostrożnie

[26.02.2014] Targi Firm FMCG

współpracy i osiągniętego efektu. Studenci będą mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami interesujących ich firm oraz zapoznania się z ofertami pracy. Będą mogli również wziąć udział w licznych konkursach, warsztatach i case studies, by na własnej skórze przekonać się jak wygląda praca oraz polityka

Jakie jest przyjazne miejsce pracy?

Polityki Społecznej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Fundacji Aktywizacja, zajmującej się wspieraniem niepełnosprawnych na rynku pracy. Oddaliśmy też głos początkującemu przedsiębiorcy, dzięki temu poznaliśmy wyzwania, które stoją przed mikroprzedsiębiorstwami, które chcą być przyjaznymi miejscami

Urzędy pracy ciągle po staremu

- Rok 2014 będzie rokiem młodych na rynku pracy - zapowiedział w piątek minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak wyjaśnił, chodzi np. o bony stażowe o wartości 10 tys. zł - dzięki nim młody bezrobotny będzie mógł sam znaleźć pracodawcę. Mówił też o bonach migracyjnych

polityka rynku pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Pricing Manager

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  , Umiejętności analizy rynku cen oraz metod testowania polityki cenowej, Zdolności przywódczych, negocjacyjnych oraz umiejętności zjednywania sobie osób na ...

 • Ekspert ds polityki cenowej

  Wrocław, dolnośląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Ekspert ds polityki cenowej Wrocław KFSS12632 6621928 Naszym klientem jest dynamicznie rozwijająca się firma z branży farmaceutycznej, będąca jednym liderów na ...

 • Account Manager ? Export Manager (województwo Małopolskie)

  Kraków, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna


  • Bieżącą analizę konkurencji, preferencji klientów oraz trendów na rynkach zagranicznych,
  współtworzenie polityki cenowej na ...

 • Konsultant/ Doświadczony Konsultant w zespole zarządzania ryzykiem finansowym (ryzyko rynkowej i płynności)

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  od: 2 dni

  ), Opracowywanie pisemnych raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów, Przygotowywanie projektów formalnej dokumentacji klientowskiej w obszarze zarządzania ryzykiem ...

 • Purchasing Manager

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  polityki zakupowej firmy przy współpracy z General Managerem oraz działem zakupów grupy. Jest odpowiedzialny za opracowanie, na podstawie analizy konkurencji i potrzeb ...

 • Product Manager / sport - fashion

  Kraków, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  przyjętej polityki sprzedażowej analizę działań konkurencji, otoczenia rynkowego oraz trendów w modzie i sporcie poszerzanie oferty w zakresie produktu jak i nowych ...

 • Manager Galwanizerni

  Kalisz, wielkopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  programu Ciągłego Doskonalenia; Nadzorowanie ewidencjonowania, egzekwowania i ustalania czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, prac zleconych i szkoleń w podległym ...

 • Kupiec

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  realizacji celów firmy. Opis stanowiska / Job description: - Kreowanie polityki handlowej dla podległej kategorii leków RX/OTC- Prowadzenie negocjacji handlowych- Koordynowanie ...

 • Dyrektor sprzedaży (m/k)

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Trenkwalder jest jednym z liderów na polskim rynku usług HR, realizującym liczne projekty w zakresie pracy stałej, tymczasowej i ...

 • Kupiec

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  realizacji celów firmy. Opis stanowiska / Job description: - Kreowanie polityki handlowej dla podległej kategorii leków RX/OTC- Prowadzenie negocjacji handlowych- Koordynowanie ...