podanie o rozwiązanie umowy

sprawdź też:

podanie

Ewa Drzewiecka

Wypowiedzenie w okresie próbnym

Wypowiedzenie w okresie próbnym

Zostałam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny (2 miesiące), lecz zostałam zwolniona już po dwóch tygodniach. Nie otrzymałam żadnych słownych wyjaśnień, wypowiedzenie wręczyła mi jedna z pracownic z komentarzem, że nie spodobałam się szefowi. W piśmie rozwiązującym umowę jako uzasadnienie podano, cyt. : "Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, a w szczególności potrzeba poszukiwania pracownika bardziej dyspozycyjnego oraz o większych kwalifikacjach". Mam zastrzeżenia, co do szefa, który traktował pracowników jak swoją własność; jako asystentka w dziale handlowym musiałam po godzinach sprzątać. Czy wyjaśnienie jakie podano w rozwiązaniu umowy jest wystarczające? Czy mogę odwołać się od tej decyzji i jakie mam szanse na wygraną? Zaznaczam przy tym, że nie chcę tam wrócić do pracy, pragnę zadośćuczynienia w innej formie jeśli w ogóle jest to możliwe.(anna.sekowska)

Jak się zwalniać z pracy?

Od dwóch lat źle mi się dzieje w moim miejscu pracy. Można to nazwać mobbingiem. Mój kierownik nie może na mnie patrzeć, a ja z depresją wylądowałam na zwolnieniu lekarskim (30 dni). Obojgu nam zależy na rozwiązaniu umowy o pracę. Pomimo poszukiwań nie znalazłam jeszcze nowej pracy. Kierownik proponuje rozwiązanie za porozumieniem stron z końcem miesiąca i 4 miesięczczne wypłaty. Znajoma radzi, aby to firma mnie zwolniła z 3 miesięcznym wypowiedzeniem i podała powód zwolnienia. Wtedy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W firmie pracuję od 6.5 roku, mam umowę na czas nieokreślony. Czy okresy wypowiedzenia liczą się do stażu? Czy to ma znaczenie? Czy przysługują mi jakieś dodatkowe świadczenia w wyniku rozwiązania umowy? Jestem matką samotnie wychowującą syna lat 13. Pomimo, że mam za sobą 15 lat pracy zawodowej i wyższe wykształcenie, w takiej sytuacji znalazłam się po raz pierwszy. Proszę o naświetlenie mi sytuacji i konsekwencji wyboru. (js)

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia 2008 r. Pracodawca otrzymał wypowiedzenie, ale ja do dnia dzisiejszego, czyli do dnia 10.01.2008 r., nie otrzymałam wynagrodzenia za grudzień. Istnieje możliwość, że nie dostanę również wypłaty za styczeń, gdyż pracodawca ma problemy finansowe i jest w zasadzie niewypłacalny. Czy mogę już teraz podać pracodawcę do sądu pracy za brak wypłaty za grudzień (chodzi o wynagrodzenie za okres od 22 do 31 grudnia)? Na jakiej podstawie składam pozew? Jak wygląda taki pozew do sądu? A może pracodawca ma jakiś czas na wypłatę tego wynagrodzenia?

Molestowanie i mobbing w pracy

wskazują na mobbing. Jednak udzielając ogólnej odpowiedzi na pytanie jaka jest sytuacja pracodawcy oskarżonego o mobbing należy powiedzieć, że mobbing jest naruszeniem dobra osobistego pracownika. Dlatego na podstawie art. 24 KC w zw. z 300 KP istnieje domniemanie bezprawności działania pracodawcy i to on

Co nas czeka w 2015 r.?

z naszymi postulatami dotyczącymi długości okresu wypowiedzenia oraz stosowania limitów zawierania kolejnych takich umów. Korzystne dla wzrostu zatrudnienia byłoby ograniczenie konieczności podania powodu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Tę ostatnią możliwość chcielibyśmy zachować dla

Kiedy szef nie może zwolnić?

Kiedy szef nie może zwolnić?

Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. Tym razem dzwoniący najczęściej pytali o to, kiedy pracodawca może ich zwolnić. Zastanawiało ich, czy ochrona przed zwolnieniem przysługuje pracownicy, która zaszła w ciążę, ale jest zatrudniona na zastępstwo. Niestety nie. Pracodawca może rozwiązać taką umowę bo - choć

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

np. hipermarketu. Zasady takiej pracy reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zakłada, że Kowalski powinien mieć umowę o pracę, ale nie może pracować tak dłużej niż 18 miesięcy (w ciągu 36 miesięcy). Pracodawca - czyli agencja - opłaca za niego wszystkie składki, a sama umowa powinna

Wielka Brytania: jak załatwic sobie studia?

Wielka Brytania: jak załatwic sobie studia?

O przyjęcie na pierwszy rok studiów na angielskich uczelniach w ub.r. starało się 677 osób z Polski, ok. 500 przyjęto. Dla porównania - podań z Niemiec było 2603, ale tylko 1722 rozpatrzono pozytywnie. To dane Universities and Colleges Admission Service - www.ucas.com - (brytyjskiej instytucji

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Pracownik powinien rozwiązać umowę pisemnie, z podaniem przyczyny uzasadniającej jej rozwiązanie. Należy

Jeśli nie związki, to co?

Jeśli nie związki, to co?

.); termin i tryb zgłaszania kandydatów na przedstawicieli (np. możliwość zgłaszania kandydatów indywidualnie, lub też przez grupy pracowników, wymóg pisemnej zgody kandydata itp.); termin podania nazwisk kandydatów do wiadomości załogi; datę wyborów przedstawicieli; tryb przeprowadzania wyborów (np. w

Umowa na czas nieokreślony

określonych sytuacjach. Pracodawca wypowiadając umowę na czas nieokreślany jest zobowiązany do podania przyczyny wypowiedzenia, pracownik nie ma takiego obowiązku. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą rozwiązać umowę na czas nieokreślony - bez wypowiedzenia, co oznacza, że zrywają postanowienia umowy w

Rozmowa rekrutacyjna bez stresu

Rozmowa rekrutacyjna bez stresu

zrekompensować stres związany ze zmianą pracy i pozwolić na poprawę statusu finansowego. Dlatego, jeśli nie jesteśmy pewni kwoty wynagrodzenia, rozwiązaniem jest podanie widełek płacowych i uzależnienie ostatecznej sumy od pakietów pozafinansowych, szkoleń czy dodatkowych korzyści, np. krótszego dnia pracy w

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

rozwiązana. Z jednym wyjątkiem - jeśli pracownica, z którą zawarto umowę, jest w ciąży, zostaje ona przedłużona do dnia porodu. Uwaga! Umowa na czas określony może być rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem stron. Umowa o zastępstwo wygasa wraz z upływem terminu, na który ją zawarto, lub gdy do pracy

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

terminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę) na podstawie art. 55 § 1 1 kp. Swoje pisemne oświadczenie z podaniem przyczyny należy złożyć pracodawcy lub przesłać mu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzień jego doręczenia pracodawcy jest dniem rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

uzasadniającej rozwiązanie umowy. Poprzez wykazanie przyczyny należy rozumieć podanie konkretnego zdarzenia lub okoliczności, które doprowadziły do rozwiązania umowy. W przypadku rozwiązania umowy z winy pracownika - pracodawca powinien zawrzeć pouczenie o przysługujących pracownikowi środkach prawnych

Rząd wesprze firmy dotknięte rosyjskim embargiem

Rząd wesprze firmy dotknięte rosyjskim embargiem

- Rząd ocenia, że dzięki nowym rozwiązaniom zostaną obniżone koszty pracy w przedsiębiorstwach, a w efekcie poprawi się ich sytuacja finansowa. Firmy będą też mogły utrzymać poziom zatrudnienia, co zapewni im gotowość do wznowienia działalności w przypadku poprawy koniunktury - podało Centrum

Wypowiedzenie umowy o pracę

względem pracownika będzie skuteczne, np. termin 6 miesięczny. Konieczność podania podstawy prawnej wypowiedzenia Pracodawca nie ma takiego obowiązku. Podanie podstawy prawnej rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę jest działaniem pracodawcy ponad wymagania przewidziane w kodeksie pracy. Wskazanie

Pracoholiku! Weź sobie wolne

Pracoholiku! Weź sobie wolne

wykonywanie uniemożliwia wyjazdy. Można też wskazać osobę z przypisaną odpowiedzialnością związaną z podróżami służbowymi. Argumentem może też być podanie prywatnej przyczyny. Wiele zależy też od przełożonego i kontaktu, jaki z nim mamy. Niezależnie od sytuacji, zawsze jednak warto pozostawać otwartym na

Etat na zlecenie

Etat na zlecenie

ciąży i ubezpieczeń społecznych (umowa o dzieło). Można ich zwolnić z dnia na dzień bez podania przyczyny. To problem, która dotyka wszystkich obecnych na rynku pracy, bez względu na wiek. Niepoliczalni cywilnoprawni W Polsce nie ma dokładnych danych, ile osób może pracować w ten sposób. Nie liczy ich

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę?

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę?

Prawo pracy przewiduje generalną zasadę swobody wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony. Zasada ta doznaje jednak ograniczeń. Mamy więc powszechną ochronę przed wypowiedzeniami, obejmującą ogół pracujących, która polega głównie na tym, że pracodawca wypowiedzenie musi uzasadnić, a przyczyny

Trudne życie na proficie

Trudne życie na proficie

firmie z branży pośrednictwa finansowego, do dziś nie otrzymał umowy o pracę. Pracodawca zaoferował mu umowę-zlecenie z wynagrodzeniem stałym w wysokości 500 zł miesięcznie i dodatkowymi profitami, jak ubezpieczenie zdrowotne. Daniel ofertę przyjął. To było jego pierwsze zajęcie po zakończeniu studiów

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

krytykują uelastycznienie czasu pracy, poparły je w 2009 r. w ustawie antykryzysowej. Dziś tłumaczą, że to miało być rozwiązanie tylko na dwa lata, a nie na stałe. Umowy śmieciowe Ważnym postulatem protestujących jest oskładkowanie umów cywilnoprawnych, czyli umów-zleceń i o dzieło, potocznie nazywanych

Portret młodego Polaka

Portret młodego Polaka

warsztatach (przepytano ponad tysiąc studentów i absolwentów w kilkunastu miastach w Polsce), pracowało lub pracuje w trakcie studiów. Większość (52 proc.) na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. Z pierwszych pensji opłacali czesne, akademik i ksero. Niektórzy zrezygnowali z tego powodu z modnego Erazmusa

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę; wielokrotne nieusprawiedliwione nieobecności pracownika oraz używanie alkoholu w pracy mogą, w razie niewłaściwego podania przez pracodawcę przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, uzasadniać zasądzenie na rzecz pracownika

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

powinien zapewnić transport lub rekompensatę finansową w związku z dojazdem do miejsca pracy? Czy jeśli nie zapewni transportu , stancji lub rekompensaty pieniężnej należy mi się jakaś odprawa? I czy jeżeli nie podpiszę porozumienia, to będzie to rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika czy pracodawcy

Rozmowa kwalifikacyjna: jak odpowiadać na trudne pytania?

pracodawcy; * jeżeli ostateczny zakres obowiązków i odpowiedzialności jest różny od opisanego w ogłoszeniu, można zażądać wyższego wynagrodzenia; * kandydat, który odłoży podanie kwoty, będzie mógł wysondować, co zrobi pracodawca przy ewentualnej zmianie wynagrodzenia przed podpisaniem umowy. Zobaczy, czy

Bezrobocie to nie koniec świata

dane - zwalnianego i firmy. Jeśli pracownik zatrudniony jest na czas nieokreślony, pracodawca musi podać powód zwolnienia i nie wystarczy kilka oględnych słów. Powód musi być konkretny, a pracownik musi go rozumieć. Nieco inaczej jest w przypadku umowy czasowej, gdzie powodu rozwiązania umowy podawać

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

okresu wypowiedzenia na nowych warunkach, ale równocześnie podważa się wypowiedzenie w sądzie. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony wymagane jest podanie przyczyny obniżenia wynagrodzenia lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy. O ile można zmniejszyć

Co nas czeka w 2014 roku? Podwyżki na horyzoncie

, co pokazuje, że kondycja gospodarki powoli się poprawia. Polscy pracodawcy wciąż nadużywają umów cywilnoprawnych. W 2013 r. po raz pierwszy rządowa instytucja policzyła, ilu Polaków pracuje tylko w oparciu o takie umowy. To ponad milion osób, a dane te podała w marcu minister Iwona Hickiewicz, główny

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. § 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje

Zwolnienie, wypowiedzenie

poszukiwanie nowego zajęcia: dwa - jeśli okres jest krótszy niż miesiąc i trzy - jeśli trwa trzy miesiące.Przy zwolnieniu za wypowiedzeniem pracodawca musi podać jego powód.Po pierwsze to ją można zakwestionować przed sądem.Po drugie, jeśli rozwiązanie umowy następuje z powodów, leżących po stronie zakładu

"Dziennik": Odebrano jej pracę i godność

zwolnienie Katarzyny Góraj-Kozłowskiej z pracy bez uprzedzenia, bez podania przyczyn, pierwszego dnia po powrocie ze zwolnienia lekarskiego po poronieniu, jest najzupełniej legalne. Według kodeksu sądowi wystarcza bowiem argument pracodawcy, że kobieta pracowała w ramach umowy na czas określony. A taka umowa

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

Jak można cię zwolnić? Najczęstszy sposób to rozwiązanie umowy o pracę bez podania prawdziwej lub jakiejkolwiek przyczyny zwolnienia. Bywa też, że pracodawca zwolni cię z pracy z naruszeniem kodeksu pracy, np. w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Czasem pracownik, zanim odejdzie sam, jest

Co mówią kodeksy

określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Par.2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Kodeks karny Art. 218. par.1. Kto, wykonując

Rekrutują z polecenia

Na biurku Sławomira Kaczora, członka zarządu spółki Lingaro, leży kilkanaście podań o pracę. Dwa razy więcej osób wysłało CV na jego mejla. Prawdopodobieństwo, że któryś z kandydatów otrzyma pracę, jest jednak znikome. Zdaniem Kaczora większość z tych osób nie spełnia stawianych przez firmę wymagań

Jak się nie dać zwolnić

czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tzn. dobiegła końca umowa na czas określony (art. 41 Kodeksu Pracy, rozdz. II). Usprawiedliwioną nieobecnością jest też odosobnienie ze względu na podejrzenie

Kodeks pracy

wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio. § 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) imiona rodziców, 3) datę urodzenia, 4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 5) wykształcenie, 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca ma prawo

Zwolnili i co teraz?

będą: dowód osobisty, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły, świadectwa pracy lub umów cywilnoprawnych. Rejestracja trwa kilkanaście minut, a dzięki temu jest się ubezpieczonym i można iść do lekarza. Jeśli spełnia się warunki, wypłacony będzie zasiłek. Przez pierwsze trzy miesiące to 711 zł netto

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

rozwiązaniem jest wyjazd i szukanie pracy na miejscu. W tym wypadku trzeba jednak mieć fundusze, które pozwolą utrzymać się co najmniej przez miesiąc.Jeżeli myślimy o rodzinnym wyjeździe, nie obejdzie się bez szukania szkół dla dzieci i poznania prawa rodzinnego. W tym wypadku kwestia znajomości języka przez

Akwizytorzy OFE na celowniku rzecznika

przypadku klientów tych funduszy, które zmieniły właściciela (np. Winterthur przejęty przez AXA) lub samą nazwę (np. Dom na Warta), o czym klienci nie zawsze muszą wiedzieć. OFE automatycznie odrzucają takie podanie, mimo że mogłyby jedynie poprosić o poprawienie danych. Dzięki temu ich akwizytorzy zyskują

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

konkretny i rzeczywisty. Dlatego podanie w piśmie wypowiadającym pracownikowi umowę o pracę zarzutu "niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków" nie jest wystarczającym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok z 1.10.1997 r., I PKN 315/97, OSNAPiUS Nr 14/1998, poz. 427). Sąd

Praca tylko na próbę

prawem okres próbny nie może trwać dłużej niż trzy miesiące - po ich upływie musi nastąpić rozwiązanie umowy, lub zawarcie nowej, o stałą pracę. Na stażu studenckim powinna obowiązywać umowa cywilnoprawna, określająca wynagrodzenie, zakres obowiązków, czas trwania stażu i tzw. mentora, a więc osobę

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. § 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. Art. 95

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 3

ochronny to 59 lat. Czy pracodawca ma do tego prawo? Czy mam prawo odmowy bez konsekwencji, jeśli napiszę na wręczonym mi piśmie, że nie wyrażam zgody? Proszę o odpowiedz na łamach gazety z ewentualnym podaniem paragrafu stosownych przepisów. - Kwestię tą reguluje art. 39 KP. Zgodnie z orzecznictwem SN

A jednak był mobbing

odrębnych przepisów. § 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.Na ofierze mobbingu spoczywa obowiązek udowodnienia przed sądem, że była nękany. Uważasz, że powinniśmy o czymś

Chcesz pracować? Najpierw zapłać

wątpliwościami podzielili się na jednym z forów portalu Goldenline. Okazało się, że nie tylko kwestia opłat jest nietypowa.Według regulaminu kandydat zawierał umowę z Agencją Reklamową Ag-Rek, ale, jak się okazało, taka firma nie istnieje. W danych kontaktowych podana była firma Mobile Solutions Wieczorek and

Wojsko szuka kierowców

miesięcy. - Z zakwalifikowanymi będziemy podpisywać kontrakty, maksymalnie na 6 lat. Oczywiście z możliwością przedłużenia. Kontrakt może w czasie jego trwania rozwiązać każda ze stron - podkreśla zastępca komendanta WKU. W wielu jednostkach w kraju potrzebni są też pracownicy o innych specjalnościach

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

jednoznacznie stwierdzić, że zgodnie z art 30 § 4 KP w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (tak jest w Państwa przypadku) należy wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Dokładnie o tej problematyce wypowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 15 września 2006

Pan Julio nie chce, żebyś tu pracowała

, że komisja zakładowa związku objęła je specjalną ochroną. Taką możliwość daje ustawa o związkach zawodowych [z prawa tego korzysta w fabryce sześć osób]. Dyrektor generalna firmy Agnieszka Oćwieja twierdzi, że wszystko odbyło się w świetle prawa. - Pracodawca w momencie rozwiązania umowy o pracę nie

GUS: pracownicy GUS dostali pieniądze za spis zgodnie z prawem

Programowania i Koordynacji Badań GUS oraz szef Centralnego Biura Spisowego otrzymał 131 tys. zł na umowie-zleceniu za nadzór nad przygotowaniem do dwóch spisów powszechnych. Oprócz tego brał normalną pensję. Gazeta podała także, że w ciągu trzech miesięcy 2010 r. GUS podpisał umowy-zlecenia z 357 pracownikami

Nowelizacja ustawy o kulturze postawi teatr na głowie

W znowelizowanej przez Sejm ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie znalazł się proponowany przez resort kultury zapis o tzw. umowach sezonowych, czyli zatrudnianiu pracownika artystycznego na czas określony, od jednego do pięciu sezonów. Zgodnie z przyjętą nowelizacją

Kiedy firma nie płaci

poczekać na pieniądze, nie skarżąc mnie do PIP. Po pomoc do państwa Jak podkreśla Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, termin wypłaty wynagrodzenia powinien być podany w regulaminie firmy lub (również) w umowie o pracę. Państwo w szczególny sposób chroni wynagrodzenie za pracę. W razie upadku firmy

Jak chronić demaskatorów

o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy", należałoby dodać zdanie, że pracodawca powinien udowodnić, iż wypowiedziałby umowę pracownikowi również wtedy, gdy ten nie

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

szkolnego. Kiedy uczniowie mają ferie, wakacje, przerwy świąteczne itd. - nauczyciele również.Wciąż obowiązują rozmaite dodatki do pensji, chociażby mieszkaniowy i wiejski. Ponownie - nie jest to gratyfikacja uzależniona od obiektywnych czynników, tylko zapisów w karcie. Na koniec - rozwiązanie umowy z

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

. Pamiętam przypadek, gdy pracodawca jako przyczynę zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia podał przestępstwo pracownika. W sądzie okazało się, że było to tylko wykroczenie, pracodawca musiał go z powrotem przyjąć. Aby go zwolnić, musiał podać inną przyczynę rozwiązania umowy o pracę: ciężkie naruszenie

Zanim napiszesz list motywacyjny, sprawdź słowniczek z działu kadr!

pojawia się w każdym podaniu o pracę. Jak to ma się do rzeczywistości? Jak strój na modelce to tego, który widzimy w lustrze! Nie pisz więc, że jesteś komunikatywny, kiedy za każdym razem, gdy musisz się do kogoś odezwać, czujesz ścisk w żołądku. Jeżeli lubisz rozmawiać, szukaj pracy w działach obsługi

Jak mogą cię zwolnić?

zaproponuje ci rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie decyduj się od razu. Wprawdzie porozumienie stron lepiej wygląda w życiorysie ale pamiętaj, że ta forma rozstania z pracodawcą jest dla ciebie mniej korzystna. Odbiera ci możliwość odwołania się do sądu i walki o odszkodowanie lub przywrócenie do

Rok 2011 na rynku pracy

miejsc pracy, plagą są śmieciowe umowy oraz wykorzystywanie na bezpłatnych stażach. Minister Boni jako rozwiązania podał propozycję wprowadzenia obowiązku zatrudniania po stażu sfinansowanym przez PUP, odnawialne umowy sezonowe oraz ostatnio (czego nie kontynuuje) wprowadzenie składek od umów o dzieło

Jak zdobyć praktykę na wakacje

pracodawców? Nigdy nie wiesz! Dlatego, pisząc podanie o przyjęcie na praktyki, przyłóż się tak samo, jak gdybyś starał się o pracę. Gdy aplikujesz do działu finansowego, napisz o dobrych wynikach w nauce, zainteresowaniach, specjalizacji, jaką wybrałeś na studiach (te oczywiście powinny być finansowe), czyli

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się np. wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta

Sześć grzechów głównych menedżera

waszych wieloletnich obserwacji tego, co dzieje się w polskich firmach. Może powinna być dłuższa? Joanna Stępień: Wybierając poszczególne zachowania, kierowaliśmy się nie tylko własnymi wnioskami, ale też wynikami badań przeprowadzanych przez nas wśród pracowników. Podane przykłady powstały w oparciu o

Skróty zadań w konkursie "Grasz o staż"

podanie przykładowych rozwiązań oraz oszacowanie rocznego wzrostu zużycia biomasy. Autorka zadania: Urszula Gaik - Gruszka, VATTENFALL Obsługa klienta Zostałeś poproszony o wskazanie sposobów badania zadowolenie Klientów oraz zaproponowanie listy działań dla podwyższenia jakości obsługi. Autorzy zadania

Kiedy i kogo nie można zwolnić

wydawnictwie. Szef postanowił ją zwolnić, tłumacząc to oszczędnościami w firmie. Zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Kobieta jednak go nie przyjęła i poprosiła o rozwiązanie za wypowiedzeniem. Dzięki temu zyskała należne przy jej stażu pracy trzymiesięczne wypowiedzenie. W tym czasie cały

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

pracy, wysokość wynagrodzenia (art. 29 kp). Jeśli tego nie zrobi to grozi mu grzywna. Ważne: W każdej chwili możesz rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Jednak wtedy musi się zgodzić na to twój szef. Umowa na czas nieokreślony Ta umowa daje

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

§ 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można jej w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę ani nawet rozwiązać jej bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Są oczywiście wyjątki: - z kobietą w ciąży można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z jej winy, tylko gdy zgodzą się

Dyskryminacja po polsku

zwolnić go za to z pracy. Łamią wtedy prawo. Joanna z Warszawy: - Przez półtora roku moja kierowniczka stosowała wobec mnie wszystkie możliwe mobbingowe praktyki. Kiedy napisałam skargę do dyrektora, a potem do prezesa firmy, zwolniono mnie z pracy. Zmuszono do podpisania zgody na rozwiązanie umowy o

Nieuczciwi pośrednicy zmieniają się w gangsterów

. 17 listopada. Chcieli wyjaśnić sprawę w agencji, ale nie zastali Daniela. Pracownica agencji tłumaczyła, że ich podania zostały odrzucone przez jednego pracodawcę i teraz trafiły do innego, na odpowiedź będą musieli poczekać jeszcze kilka dni. - Czekaliśmy i nic. Postanowiliśmy zrezygnować z umowy

Maluchy - niemały interes

rodziców rozwiązania. "Słodki Domek" w wyjątkowych wypadkach umożliwia nawet zostawienie dziecka na noc. Właścicielka "Delfinka" myśli o otwarciu przy przedszkolu oddziału rehabilitacyjnego dla dzieci. Powodzeniem cieszą się przedszkola językowe albo realizujące sprawdzone metody

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży (art. 177 par. 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można ci w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę (są wyjątki, ale o tym za chwilę) i masz prawo

Czego pragną pracodawcy?

#: to jest wlasnie problem polskich pracodawcow, boja sie ujawniac zarobki czesto w obawie przed konkurencja. Testy kilku firm pokazaly jednak ze podanie zarobkow w ofercie pracy podnosi skutecznosc pozyskiwania kandydatów nawet o 50%!wynagrodzenia.pl#: podawanie zarobkow w ofercie selekcjonuje rowniez

Zwolnienia w małych firmach

odprawy - czasem wyższe niż wymagane prawem. Pani Małgorzata otrzymała kilkanaście tysięcy złotych odprawy i propozycję pracy na umowę o dzieło w innym dziale. Takich praw nie mają pracownicy małych firm. A jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2007 roku aż 98,9 proc. polskich firm były to

Kto się przejmie karą za porzucenie pracy?

pracy. Ale szef, którego podwładny bez słowa wyjaśnienia nie przychodzi do pracy i przepada jak kamień w wodę, musi podjąć czasochłonne działania, żeby ustał wiążący go z byłym podwładnym stosunek pracy. Bo - paradoksalnie - choć to pracownik nagle rozwiązał umowę, przez pewien czas nadal jest

Tylko 11,2 proc. Polaków chciałoby pracować w formie telepracy

. firmy małe, a 80 proc. średnie. Przy wyborze uczestników projektu stosowana będzie zasada "kto pierwszy ten lepszy". Więcej szczegółów o programie można znaleźć pod adresem www.telepraca.gov.pl. Według definicji podanej przez PARP, telepraca to każdy rodzaj pracy wykonywanej poza miejscem

Raport o prywatnym pośrednictwie pracy

ludzie - adres pracodawcy podawali dopiero po wniesieniu opłaty 100-120 zł i podpisaniu umowy, w której zobowiązywali się do podawania adresów firm szukających pracowników. Oszustwo polegało na podaniu numeru telefonu do sąsiedniego pokoju lub do innego pośrednika. Pracy dzięki takiemu pośrednictwu

Kto się nie boi Inspekcji Pracy

faksem (wzór dokumentu znajduje się np. na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie pod adresem http://www.warszawa.oip.pl/?q=skargi). Trzeba podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon. Do tego napisać, o jaką firmę nam chodzi, gdzie się mieści oraz opisać nieprawidłowości, np. złe

Sygnalistka na ławie oskarżonych

wypowiedzeniach podano fałszywe powody rozwiązania umowy o pracę. Fundacja pomoże sygnalistce Sprawą Haliny Malec zajęła się Fundacja im. Stefana Batorego. Problemami tzw. whistleblowers - w Polsce nazywanych sygnalistami - czyli osób, które demaskują szwindle i afery w miejscu pracy, fundacja zajmuje się w

Uwaga! Praktyki!

Prawo i praktyki Masz dwie możliwości zostania stażystą - szukać praktyk przez swoją uczelnię albo samemu. Obie mają wady i zalety. Praktyki obowiązkowe (załatwia uczelnia). Masz wszystko podane na tacy, podpisują z tobą umowę, jesteś ubezpieczony, ale, niestety, często na takich praktykach

Wypowiedzenie bez podania przyczyny

Odpowiedź eksperta Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wówczas może Pan jedynie wypowiedzieć umowę o pracę. Nie musi Pan podawać przyczyny, ale umowę należy wypowiedzieć, co oznacza, że umowa rozwiąże się wraz z upływem okresu wypowiedzenia, czyli po

Internet dla wybranych

przypadku stan faktyczny nie odpowiadał rzeczywistości - bohater naszego artykuł został oficjalnie poinformowany przez Netię o rozwiązaniu umowy 29 sierpnia (czyli po 11 dniach od daty zawiadomienia o braku możliwości technicznych sprzedaży usługi). Chcę mieć Internet Opisywana sprawa nie rozwiewa

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

? - Wtedy z siedmiodniowym wyprzedzeniem powinien złożyć wymówienie na piśmie. W takim przypadku umowę rozwiązuje pracownik, ale w świadectwie pracy będzie napisane, że umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Co to oznacza dla pracownika? -Tyle, że po siedmiu dniach od

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

, ale już w sądzie pracy. Bez względu na to, którą ścieżkę wybierzesz, gdy pracodawca nie wypłaca ci wynagrodzenia, masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Przepisy nie mówią, po jakim czasie możesz to zrobić - tylko od ciebie zależy, czy wypowiesz umowę o pracę po tygodniu czy trzech

Trudno powiedzieć: "jestem gejem" w pracy

liczyć z konsekwencjami. Zaproponowała rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Nie zgodziłam się i zagroziłam, że jeśli mnie zwolni, oskarżę ją o dyskryminację. Teraz czekam na jej reakcję. Boję się, że i tak mnie zwolni. Oczywiście nie za to, że jestem lesbijką, ale zawsze można znaleźć

Pomarańczowa alternatywa

Polski, lecz także sami Holendrzy. Nadal pojawiają się informacje o kolejnych zwolnieniach oraz zamykaniu dużych przedsiębiorstw - zauważa Majka Diepenhorst z agencji pośrednictwa pracy Easttech. Jeszcze wczesną jesienią 2008 r. premier Jan Peter Balkenende mówił o zbyt małej liczbie pracowników w

Duże zamieszanie w drobnych ogłoszeniach

się uczycie, dostajecie umowę zlecenie, jeśli nie - umowę o dzieło. To idealne rozwiązanie dla studentów. W weekendy pracują u nas nawet ci z dziennych.Mam do wyboru dział "Rozrywka" lub "Ezoteryka". Moim zadaniem będzie pisanie SMS-ów do klientów-użytkowników czatów towarzyskich

Jak założyć firmę w...

trwać nawet ponad miesiąc. Dokumentację firmy najlepiej zanieść do prawnika, który pomoże przygotować dokument o nazwie "konstytucja firmy" (koszt to ok. 800 euro). Wymieni w nim cele firmy, sposób rozliczania i opis, czym firma będzie się zajmować. Umowę założenia firmy musi sporządzić

Masz prawo nie bać się ZUS

Cel misji: oszczędność. Szczególnie podejrzane: te, które zaszły w ciążę w ciągu kilku miesięcy od podpisania umowy o pracę. Wyniki: Ponad 1,5 tys. spraw w sądzie. Winny: ZUS. Nazwa akcji: "brzuszki" O akcji "brzuszki" pierwszy raz napisaliśmy we wrześniu. Okazało się, że ZUS na

Jak Polki niańczyły francuskich urwisów

niegrzeczne dzieci trzeba bić po tyłku, Agnieszka była przeciwna przemocy. - Znalazłam się w trudnej sytuacji. Na szczęście życie przyniosło rozwiązanie. Po tym jak madame zapomniała o moim kieszonkowym zagwarantowanym w umowie, postanowiłam zmienić rodzinę - mówi. Rodzina do wymiany Dominika Kiss-Orska

Będzie łatwiej zwalniać

wyłącznym powodem rozwiązania umowy o pracę. Od 1 lipca wysokość odprawy nie będzie uzależniona od twojego łącznego stażu pracy, ale od stażu pracy u tego pracodawcy, który cię zwalnia. I tak: - gdy w danej firmie przepracowałeś mniej niż dwa lata, należy ci się odprawa w wysokości jednomiesięcznej pensji

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

, przykładowo, przy wypowiedzeniu umów na pracę, trzeba podać przyczynę - pracodawca nie może więc np. zwolnić pracownika, bo uważa, że jest leniwy lub nieuczciwy. Bo taką przyczynę, opartą na domniemaniach pracodawcy, łatwo zakwestionować przed sądem pracy. Proponuję, by z kodeksu pracy wykreślić nakaz podania

Czas na europejskie zbiory

Polski. Aby znaleźć zatrudnienie u rolnika w Szwajcarii często nie trzeba znać języka niemieckiego. Ogłoszeń należy szukać w Internecie i zgłaszać kandydatury na konkretną ofertę. Nie są przyjmowane "spontaniczne" podania o pracę.Firmy rekrutujące: Prometerre, www.emploi.prometerre.ch , e-mail

Czekając na drugą falę

tys. mniej.Nowe miejsca pracy: 3774Kto zwalnia?Do końca roku pracodawcy zamierzają rozwiązać umowy o pracę z 375 pracownikami (34 z sektora publicznego i 341 z prywatnego).Kto zatrudnia?Goodrich: producent podwozi do samolotów na terenie PPNT w Jasionce w grudniu planuje zakończyć budowę fabryki za 50

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

zainteresować, co się dzieje. Co możesz zrobić? Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia Jeśli nie możesz doczekać się na wypłatę (przepisy nie przewidują, czy to ma być miesiąc, czy dwa tygodnie; to zależy od ciebie, kiedy czujesz się pokrzywdzony), to masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

Pięć patentów na ugotowanie frajera w Anglii

zaprowadzili do "służbowego" mieszkania na pięterku. Tam wyłożyli na stół umowę o pracę. Marcin przeczytał ją kilkakrotnie, szukając kruczków. Sprawdził pieczątki. - Na oko grało - mówi. Podpisał, następnie wręczył chłopakom kserokopie dokumentów i sto funtów kaucji za mieszkanie. - A druga stówa

"Gazeta Praca" na Nowy Rok

naszej interwencji sprawą zajęła się policja zatrudnienia, a pracodawca musiał podpisać z pracownikami umowy o pracę (z 22 i 28 kwietnia). Walczyliśmy z nieuczciwymi pośrednikami pracy. Oszuści obiecują dobrze płatną pracę, wystarczy wpłacić 100 zł. Pracy jednak nie załatwiają, lecz zamieniają się w

Haczyki z notatnika prawnika

korespondencji okaże się nieaktualny. Wystarczy zwrócone przez pocztę świadectwo pracy złożyć w aktach osobowych (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.09.1976 r. I PZP 41/76, OSPiKA 1977 r., z. 2, poz. 21). - Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca powinien natychmiast wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

podstawie umowy o pracę. Pracujesz na czas określony? Należy ci się odpowiednia część urlopu - np. umowa na pół roku daje 50 proc. rocznego wymiaru urlopu (jest to tzw. urlop proporcjonalny).Jeśli pracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej - o dzieło lub zlecenia - nie masz prawa do urlopu wypoczynkowego

Polski fiskus sięga po brytyjskie pensje

sprzed dwóch lat. - Rozwiązanie takie byłoby po prostu właściwsze - mówi Andrzej Taudul. Co warto wiedzieć o podatkach Można nie płacić podatków w Polsce Osoby, które wyjechały na stałe wyjechały do Wielkiej Brytanii mogą przestać płacić podatki w Polsce. W tym celu muszą zmienić tzw. rezydencję

Jak zamieszkać w Wielkiej Brytanii

właścicielem (po angielsku "landlord") podpisujesz umowę o wynajem mieszkania tzw. Tenancy Agreement. Umowa określa warunki wynajmu i rezygnacji z niego. PAMIĘTAJ! Przed odbiorem kluczy sporządź razem z właścicielem bądź agentem listę wyposażenia kuchni i pokoi. Unikniesz w ten sposób ewentualnych

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

Powiedz mi, jak pracujesz, a powiem ci, czy możesz iść na urlop Wszystko zależy od rodzaju umowy, jaką podpisałeś z pracodawcą. Urlop przysługuje tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jeśli umowa jest podpisana na czas określony, to przysługuje ci odpowiednia część urlopu. Np. każda umowa

podanie o rozwiązanie umowy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Specjalista ds. obsługi klienta niemieckojęzycznego

  Kraków, małopolskie, Polska

  od: wczoraj

  celu ustalenia warunków przed zawarciem umowy o pracę. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez CPL Jobs również po zakończeniu rekrutacji ...

 • Kierownik ds. Kompetencji Technicznych

  Starogard Gdański, pomorskie, Polska

  od: 2 dni

  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Niezbędne narzędzia pracy - laptop oraz telefon służbowy Bogaty pakiet świadczeń (m.in. prywatne centrum medyczne, ...

 • Kierownik budowy

  miasta nie podano, kujawsko-pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Contractors), Wiedza na temat zarządzania kontraktem, Znajomość użytkowa: PIRS, SAP i MS Project, Umiejętność zarządzania pracownikami, Zdolność do prowadzenia negocjacji. Oferta: ...

 • Kierownik budowy

  miasta nie podano, warmińsko-mazurskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Contractors), Wiedza na temat zarządzania kontraktem, Znajomość użytkowa: PIRS, SAP i MS Project, Umiejętność zarządzania pracownikami, Zdolność do prowadzenia negocjacji. Oferta: ...

 • Kierownik budowy

  miasta nie podano, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Contractors), Wiedza na temat zarządzania kontraktem, Znajomość użytkowa: PIRS, SAP i MS Project, Umiejętność zarządzania pracownikami, Zdolność do prowadzenia negocjacji. Oferta: ...

 • Kierownik budowy

  miasta nie podano, zachodniopomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Contractors), Wiedza na temat zarządzania kontraktem, Znajomość użytkowa: PIRS, SAP i MS Project, Umiejętność zarządzania pracownikami, Zdolność do prowadzenia negocjacji. Oferta: ...

 • Konsultant telefoniczny - windykacja

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  specjalistyczne i kierownicze
  • Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową po okresie próbnym
  • Pracę w młodym, ...

 • Area Sales Manager

  Lublin, lubelskie, Polska

  Oferta archiwalna

  , Komunikatywna znajomość języka angielskiego, Prawo jazdy kat. B Nasz klient oferuje: Umowę o pracę, Stałe wynagrodzenie + atrakcyjny system premiowy ...

 • HR Biznes Partner

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  od: 24 dni

  Możliwość rozwoju zawodowego Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo Niezbędne narzędzia pracy - laptop oraz telefon służbowy Bogaty pakiet ...

 • Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta - język hiszpański

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  na to stanowisko zapewniamy stały kontakt z językami obcymi, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pakiet opieki medycznej, profesjonalny zestaw szkoleń oraz ...

Wypowiedzenie umowy o pracę

– ostatniego dnia miesiąca.Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, jeśli nie było związane ze zmianą jego miejsca zamieszkania, skutkuje tym, że ewentualny zasiłek dla bezrobotnych przysługiwać będzie tej osobie dopiero po 90 dniach od zarejestrowania się w Urzędzie Pracy

Konwencja Antydopingowa Rady Europy

Konwencja Antydopingowa Rady Europy jest instrumentem harmonizującym międzynarodową kooperację w zakresie zwalczania dopingu i rodzajem zobowiązania dla organów rządowych jej sygnatariuszy.Jej celem nie jest rozwiązanie skomplikowanych problemów technicznych towarzyszących walce z dopingiem

Traktaty laterańskie

na rzecz Watykanu. Osoby tam mieszkające zostały uznane za nietykalne. Pierwszy akt prawny: porozumienie między Stolicą Apostolską a rządem włoskim, stanowiące rozwiązanie tzw. kwestii rzymskiej (powstałej w wyniku zaboru Państwa Kościelnego w 1870 oraz odrzucenia przez Piusa IX tzw. ustawy gwarancyjnej

Układy paryskie (1954)

i militarnych. Układy weszły w życie 5 maja 1955 r. GenezaPo odmowie ratyfikacji traktatu o EWO we Francji (30 sierpnia 1954 r.) z nową inicjatywą zjednoczeniową wystąpił brytyjski minister spraw zagranicznych, Anthony Eden. Zwołano naradę, której celem miało być rozwiązanie problemów powstałych w związku

Traktat oregoński

równoleżnika 54°40'N. takie rozwiązanie stało się częścią kampanii wyborczej Jamesa Polka. Sloganem używanym w jej czasie było Fifty-Four Forty or Fight – "Pięćdziesiąt cztery czterdzieści lub wojna". Po wygranych wyborach odstąpiono jednak od tych ekstremalnych żądań i zwrócono się w stronę

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.