podanie o przyjęcie do pracy

sprawdź też:

podanie

Małgorzata Skowrońska

Jak znaleźć pracę w policji

Jak znaleźć pracę w policji

Jeśli marzysz o karierze w mundurze, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Policja w całym kraju chce przyjąć do pracy blisko trzy tysiące osób! Dziś radzimy, co trzeba zrobić, aby zostać policjantem. Uwaga! Termin składania podań na najbliższą rekrutację mija 31 maja

Jeśli nie związki, to co?

Firmy, w których nie działają związki zawodowe, nie są zwolnione z obowiązku konsultowania swoich decyzji z pracownikami. Kto i na jakich zasadach może ich reprezentować?

Dla kogo praca w mundurówce?

Trzynaste pensje, dodatki jubileuszowe, prestiż i wcześniejsza emerytura. Z drugiej strony duża odpowiedzialność i stres. Czy warto pracować w służbach mundurowych?

Kompania węglowa rekrutuje

Kompania węglowa rekrutuje

W ubiegłym roku spośród 30 tysięcy kandydatów do pracy w kompanii przyjęto 8 tysięcy nowych pracowników. Ci, którzy w minionym roku złożyli podania, ale nie zostali przyjęci, mogą ponownie ubiegać się o pracę. Powinni jednak tak jak wszyscy zainteresowani, ponownie złożyć wnioski. Kompania szuka

Pracoholiku! Weź sobie wolne

Pracoholiku! Weź sobie wolne

prowadzić do wypalenia zawodowego oraz do zaniku więzi społecznych. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby ambitne, lubiące rywalizować i wygrywać, które wysoko stawiają sobie poprzeczkę. To one nie potrafią odpuszczać. Żyją w przekonaniu, że wszystkim muszą zająć się same, a odmowa przyjęcia

Więcej miejsc na studia oficerskie

, wykładowca szkoły oficerskiej we Wrocławiu. - To oznacza, że zawód oficera cieszy się prestiżem, a praca w wojsku uchodzi za stabilną. Na 3,5-letnie studia oficerskie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przyjętych zostanie 221 osób, do rozdania jest o ponad 50 indeksów więcej niż przed rokiem. - W

Wielka Brytania: jak załatwic sobie studia

wysłać tylko podanie (gotowy formularz dostępny na stronie uczelni) - wtedy dostaniemy tzw. conditional offer, czyli ofertę warunkową o przyjęciu na studia po spełnieniu opisanych w liście wymogów (może to być np. zdanie certyfikatu z języka angielskiego na odpowiednią ocenę, dostarczenie dyplomu

Na Warmii i Mazurach chcą pracować w straży granicznej

Na Warmii i Mazurach chcą pracować w straży granicznej

- wyjaśniła.Zainteresowanie pracą na granicy rośnie od kilku lat, przed rokiem zarejestrowano 800 kandydatów. W tym roku warmińsko-mazurski oddział planuje przyjąć do trzyletniej służby przygotowawczej ok. 100 osób, to znaczy, że o jedno miejsce ubiega się 10 kandydatów.Zdaniem Szubstarskiej kandydatów do zawodu

Studia podyplomowe: rozpoznanie terenu

Studia podyplomowe: rozpoznanie terenu

, standardowo podania o przyjęcie na studia, życiorysu, odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej, fotografii) i uiszczenia opłaty za pierwszy semestr (ceny różnią się zależnie od uczelni - na SHG średnio 6 255 zł za całe studia, na UJ - 3 500 zł). Czasem dochodzi również rozmowa kwalifikacyjna

Co przyniosło otwarcie rynku pracy Polakom chętnym do studiów w Niemczech?

Co przyniosło otwarcie rynku pracy Polakom chętnym do studiów w Niemczech?

biur obsługi studentów zagranicznych (Akademisches Auslandsamt, International Office). Na kierunki bez ograniczenia miejsc wystarczy złożyć dokumenty aplikacyjne na wybranej uczelni. Podania o przyjęcie na szczególnie oblegane kierunki, jak np. na medycynę, należy składać przez powołaną do tego celu

Co przyniosło otwarcie rynku pracy Polakom chętnym do studiów w Niemczech?

biur obsługi studentów zagranicznych (Akademisches Auslandsamt, International Office). Na kierunki bez ograniczenia miejsc wystarczy złożyć dokumenty aplikacyjne na wybranej uczelni. Podania o przyjęcie na szczególnie oblegane kierunki, jak np. na medycynę, należy składać przez powołaną do tego celu

Staż z urzędu pracy

podaniu powinny znaleźć się podstawowe informacje o kandydacie. Warto także zaznaczyć, jakie korzyści firma odniesie z przyjęcia stażysty. Będzie to nie tylko argument dla potencjalnego szefa, ale także pomoc przy wypełnianiu wniosku do urzędu. Firma musi w nim bowiem uzasadnić, dlaczego stażysta jest jej

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

, aż nie upłynie połowa okresu wypowiedzenia, oświadczenie o ich przyjęciu lub odmowie ich przyjęcia. Brak oświadczenia oznacza milczącą akceptację. Odmowa będzie skutkowała rozwiązaniem umowy o pracę z chwilą upływu okresu wypowiedzenia. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, który potrwa do

Regulamin konkursu "Przyjazne Miejsca Pracy - Co sprawia, ze pracuje się lepiej"

w sposób określony w § 3 ust. 1. 5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do

Rekordowa liczba chętnych do pracy w kopalniach

- Liczba chętnych przerosła wszelkie oczekiwania. Do siedmiu zakładów wchodzących w skład spółki wpłynęło niemal 19 tys. podań od 9363 osób. To o ponad 2 tys. osób więcej niż w ubiegłym roku - mówi Andrzej Sobczak, dyrektor zespołu polityki zatrudnienia JSW. Różnica między liczbą chętnych, a liczbą

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

dotychczasowe warunki pracy, odwołać się od niego w sądzie pracy. Pismo powinno również zawierać pouczenie o terminie na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wypowiedzenia. Można też przyjąć nowe warunki i równocześnie złożyć od nich odwołanie w sądzie. Wtedy pracuje się po upływie

Kandydaci do pracodawców: możemy wam dużo zarzucić

Kandydaci do pracodawców: możemy wam dużo zarzucić

"Szukałem pracy. Wysłałem chyba kilkadziesiąt aplikacji. Pisma pozapinane na cacy. I co? I nic. Problem w tym, że mam 49 lat i wydaje mi się wysokie kwalifikacje zawodowe. Z poczynionych obserwacji stwierdzam, że obecnie dla pracodawców najważniejszymi kryteriami do przyjęcia pracownika jest: wiek

Wolna sobota kosztem 300 miejsc pracy?

Wolna sobota kosztem 300 miejsc pracy?

odbierać wolnych sobót i niedziel, zmuszać ich do niewolniczej pracy! - mówi Rajmund Pollak z NZZS "Solidarność". Zainteresowanie pracą w bielskich zakładach jest ogromne. Podania do Fiata złożyło już 3 tys. osób. - Jednak bez zmiany systemu pracy przyjęcia nowych ludzi nie mają sensu

Konkurs "Praca dla studenta"

Konkurs "Praca dla studenta"

jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych

Regulamin konkursu "Wymyśl hasło zachęcające do pracy w branży handlowej" ("Regulamin").

uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu. 5. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że przesłana praca konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do

Regulamin konkursu "Przepis na danie do kompa" ("Regulamin")

osobowych jest Agora SA. 3.Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5.Podanie danych osobowych

Szturmują szkoły wojskowe

Szturmują szkoły wojskowe

Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiemWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu przyjmie na studia na kierunkach wojskowych 55 osób. Podań jest 1760. - To bardzo dobry wynik. Oznacza, że studia w szkole oficerskiej należą ciągle do najbardziej popularnych - mówi kapitan Dariusz

Łatwiejsze zatrudnianie Ukraińców

Łatwiejsze zatrudnianie Ukraińców

, Mołdawian i Gruzinów przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Już w tej chwili formalności ograniczają się do bezpłatnej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia informującego o zamiarze przyjęcia do pracy cudzoziemca. Na podstawie takiego dokumentu pracownik może zostać w Polsce 6 miesięcy (w

Nigeria: tragiczny finał rekrutacji do służb państwowych

Nigeria boryka się z ogromnymi trudnościami gospodarczymi. W tym mającym 170 mln mieszkańców kraju, pracy nie ma nawet 41 mln osób. Bank Światowy podaje, że bezrobocie wśród osób poniżej 24 roku życia sięga aż 80 proc. Dlatego tak ogromnym zainteresowaniem cieszą się stanowiska w administracji

W tych branżach zarobisz najwięcej

. Opowiada, że jego firma w lecie szukała dwóch programistów, ostatecznie przyjęła osoby z niewielkim doświadczeniem za stawkę - jak mówi - "bardzo przyzwoitą, jak na pierwszą pracę". Nie chce podać konkretów, ale zapewnia, że wynagrodzenie nowych pracowników jego firmy znacznie przekracza średnią

BIEC: bezrobocie w najbliższych miesiącach nie powinno rosnąć

przyjęciami do pracy. Świadczy to o wstępnej fazie ożywienia na rynku pracy. (...). Warto jednak podkreślić, że poprawia się wydajność pracy i rosną wynagrodzenia, co wpływa na ograniczenie ilości kreowanych nowych miejsc pracy" - napisano.Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 11,6

Regulamin konkursu "Poradnik Przedsiębiorczości" ("Regulamin")

uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu. 5. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że przesłana praca konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do

Bilet sprawdzi ci student

Student wykłócający się z pasażerem o bilet nie bardzo pasuje do naszych wyobrażeń o uczącej się młodzieży. A jednak w ZTM w pomocniczej kontroli biletów pracuje już dziesięciu studentów, a podań o przyjęcie przybywa. - Chętnie ich przyjmujemy, bo są kompetentni i komunikatywni, znają języki obce

105 chętnych na jedno miejsce w izbie celnej

zwiększone zainteresowanie ich profesją jest też prawdopodobnie spowodowane nowoczesnym sprzętem i lepszą infrastrukturą przejść granicznych. - Także płaca nie należy do najniższych. Na początek oferujemy 1500 zł netto, ale z każdym rokiem pracy i wyższym stopniem wynagrodzenie rośnie o 50-100 zł - dodaje

Rekrutacja po cichu

prasie o przyjęciu do pracy, a przed drzwiami firmy ustawiały się długie kolejki chętnych, a telefon dzwonił non stop. Rekruterzy zamiast się cieszyć, mieli powody do zmartwień. Setki czy tysiące podań na długie miesiące paraliżowały prace działów kadr.Na stronach internetowych firm w zakładkach "

Kto może w BOR-ze?

szkół wyższych i kobiet.Jeżeli wszystkie z powyższych warunków są spełnione, należy zebrać komplet kopii dokumentów i złożyć je razem z podaniem o przyjęcie do służby kandydackiej wraz z dwoma zdjęciami o wymiarach 2,5 cm x 3,5 cm. To, w co kandydat będzie ubrany na zdjęciu, też zostało ściśle określone

Proces rekrutacji do policji

wykonać następny krok, jakim jest złożenie dokumentów. W komendzie wojewódzkiej należy przedstawić kolejno podanie o przyjęcie do pracy w Policji, kwestionariusz osobowy, ręcznie napisany życiorys oraz kserokopie potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe. W tym momencie można już zyskać

Praca w spółce węglowej: Prawie pięciu kandydatów na jedno miejsce

podań, bo każdy z kandydatów mógł starać się o pracę w kilku kopalniach. Wszyscy kandydaci są już po badaniach psychotechnicznych. Teraz komisje rozpoczną nabór. - Preferowane będą osoby do 35 lat, z wykształceniem górniczym, mechanicznym lub elektrycznym - mówi Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik

Zostać "gliną"

) oraz psychiczne i fizyczne predyspozycje do służby w formacjach uzbrojonych. Naturalnie niezbędny jest również uregulowany stosunek do służby wojskowej. Spełnienie tych warunków oznacza, że można przystąpić do zbierania wymaganych dokumentów. Konieczne będzie napisanie podanie o przyjęcie do służby w

Fiat przyjmuje do pracy

Nabór nowych ludzi już się rozpoczął. Do tej pory do kadr dotarło ponad 3 tys. podań. Kandydaci muszą przebrnąć przez test i rozmowę kwalifikacyjną. Fabryka szuka lakierników, monterów i mechaników. - Gdy dwaj kandydaci będą mieli takie same wyniki, pracę dostaną członkowie rodzin lub osoby

Baba już nie chodzi do pośredniaka

pośredniaku zaproponowano mu pracę szatniarza w szkole. W podaniu o pracę napisał: "Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na tym eksponowanym stanowisku". Posady nie dostał, bo pracodawca uznał, że "nie wykazuje motywacji do pracy". Z tego powodu skreślono go z listy

Ameryka zaprasza polskie pielęgniarki

prawem, musi być jednak jeszcze uzgodniona z Izbą Reprezentantów, co może potrwać wiele tygodni, a efekt tych negocjacji jest niepewny.Jednak przyjęcie poprawki "pielęgniarskiej" jest pierwszym krokiem do otwarcia drzwi dla pielęgniarek.- Liczymy na pielęgniarki z wielu krajów, w tym

Policja - skromnie, ale pewnie?

istotne w perspektywie dużych wyzwań, jakie stoją przed nami, czyli Prezydencja Polski w Radzie UE czy Euro 2012 - dodaje.Pomimo problemów budżetowych z jakimi zmaga się policja, chętnych co roku nie brakuje. Podania o przyjęcie do służby składa średnio 35 tys. osób, z czego na zatrudnienie może liczyć co

Etat na zlecenie

ciąży i ubezpieczeń społecznych (umowa o dzieło). Można ich zwolnić z dnia na dzień bez podania przyczyny. To problem, która dotyka wszystkich obecnych na rynku pracy, bez względu na wiek. Niepoliczalni cywilnoprawni W Polsce nie ma dokładnych danych, ile osób może pracować w ten sposób. Nie liczy ich

Toyota przyjmie zwolnionych pracowników

przywróceni do pracy, lecz przyjęci do niej na nowo, po złożeniu podań. Nie będą też zatrudnieni na tym samym wydziale, lecz rozrzuceni po całej fabryce. Pracę rozpoczną dopiero za kilka dni. - Stracę około 80 zł miesięcznie, ponieważ zaliczą mi mniejszą wysługę lat - tłumaczy jeden ze zwolnionych. Zgodził

Co ma dyplom do pensji

przeciętne płace podano jako mediany (wartości środkowe), co oznacza, że w danej grupie (np. absolwentów UJ) jest tyle samo osób zarabia poniżej, jak i powyżej podanej kwoty. Badanie zarobków absolwentów uczelni odnosi się do osób o różnym stażu zawodowym, zatrudnionych w różnych branżach, na różnych

Centra bardzo zaawansowane

angielski oraz inny - mniej popularny - bez problemu znajdą pracę. Nie wiedzą natomiast do końca, czym będą się w niej zajmować. O tym przekonują się nierzadko dopiero w pracy. Dlatego organizujemy wiele spotkań i programów edukacyjnych na uczelniach, aby przybliżyć specyfikę pracy w naszej branży.Jarosław

Trudne życie na proficie

firmie z branży pośrednictwa finansowego, do dziś nie otrzymał umowy o pracę. Pracodawca zaoferował mu umowę-zlecenie z wynagrodzeniem stałym w wysokości 500 zł miesięcznie i dodatkowymi profitami, jak ubezpieczenie zdrowotne. Daniel ofertę przyjął. To było jego pierwsze zajęcie po zakończeniu studiów

Co nas czeka w 2014 roku? Podwyżki na horyzoncie

. Przyjęta nowelizacja pozwala też pracownikowi umówić się z firmą na tzw. pracę przerywaną, czyli np. od 10 do 13, a potem 15 do 20. W tym czasie może on np. odebrać dzieci z przedszkola i nie musi brać wolnego. Dwie godziny odpracuje po prostu innego dnia. Zmieniła się też definicja doby pracowniczej

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

w czasie ich trwania". Jeżeli jest konieczność, dyrektor może skrócić go o tydzień, angażując pedagogów na przykład w prace związane z przyjęciem do szkoły nowego rocznika. Jeżeli jednak chciałby zorganizować w szkole półkolonie lub ferie, musiałby im zapłacić dodatkowo. Uregulowanie kwestii

Listonosz zrezygnował, bo nie był w stanie zarobić

standardów przyjętych w tym zawodzie, ogłoszenie zmieniono. Wynagrodzenie podstawowe wzrosło do 1,7 tys. zł brutto, pojawił się zapis o premii i zwrocie kosztów paliwa. Firma na podstawie zarobków osób już u nich zatrudnionych na tym stanowisku wyceniła, że ostatecznie pracownik zarobi między 2-3 tys. zł

CV: pokaż mi swoje zdjęcie, a dam ci pracę

tym, czy zostanie oceniony jako inteligentny, kompetentny i czy przyjmą go do pracy. - Rekruterzy, tak jak wszyscy ludzie, ulegają prostym zniekształceniom poznawczym - mówi badaczka. - Czyli postrzegają kandydata przez pryzmat jego płci, atrakcyjności fizycznej, stanowiska, o jakie się stara

Niech młody nie znaczy zbędny

odrzucenie mojego podania o pracę na stanowisku dozorcy w szkole"- napisał do nas Waldek, młody historyk, który od roku na próżno stara się o posadę nauczyciela.Młodzi, wykształceni, ze znajomością kilku języków pracują jako ochroniarze, kurierzy, sprzątacze, barmani, najniżsi w hierarchii urzędnicy. I

Problemy w policyjnych kadrach

zapominają, że kandydat to też klient i trzeba rzetelnie odpowiedzieć na wszystkie jego pytania. Jeden z czytelników pisze: "Poszedłem do swojej komendy i rozczarowałem się. Choć jestem prawnikiem, a tych policja podobno szuka najbardziej, usłyszałem, że nie ma sensu składać podania o pracę, bo takich

Kto sprawdza bilety?

Pomocniczej Kontroli Biletowej.Pan Marian sprawdza bilety od 20 lat, ale etatowcem jest dopiero kilkanaście miesięcy. - Znajomy powiedział mi o przyjęciach do działu kontroli. Planowałem popracować 3 miesiące, a wyszło... 20 lat - opowiada o swoich początkach. Pracuje także jako muzykoterapeuta, nauczyciel

Zadowolenie ważniejsze niż wysoka pensja? Na co liczą pracownicy

. Jej opinię potwierdza nasz rozmówca Jacek. - Zmieniałem pracę trzy razy w życiu i zawsze najbardziej interesowało mnie to, czego mogę się nauczyć - mówi. - Oczywiście nie zamierzałem pracować charytatywnie, ale gotowy byłem przyjąć gorzej płatną, ale ciekawszą pracę - dodaje. O tym, że najlepszych

Jak przetrwać firmowe przyjęcie?

klientów na przyjęcie, ostatnią rzeczą, której potrzebują jest pijany pracownik. Może dlatego serwują coraz mniej alkoholu na swoich świątecznych przyjęciach. Według corocznego badania firmy Battalia Winston, w tym roku 70 firm poda alkohol, co oznacza 15 procentowy spadek w stosunku do ubiegłego roku

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

śmieciowymi. Trudno jednoznacznie oszacować, ilu Polaków pracuje dziś na takich umowach. Łącznie pracuje w Polsce 15,3 mln osób, w tym tylko na umowach-zleceniach lub o dzieło 1 mln 12,9 tys. Polaków. To dane z 2011 r., jedyne oficjalne. Podała je w marcu 2013 r. Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy

Kurator do polonistki: praca jest, ale nie na Śląsku

czasie na świat przyszło drugie dziecko. Żurek cały czas szukała pracy.- Jeździłam z podaniami do szkół wszystkich typów, od podstawówek po szkoły ponadgimnazjalne. Byłam m.in. w Będzinie, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Tarnowskich Górach. Wszędzie słyszałam to samo: etatów brak. Większość

Odejść w dobrym stylu

klientówOprócz szefa i kolegów trzeba też powiadomić klientów. Ogólnie przyjęte jest wysłanie e-maila do współpracujących firm z informacją o naszym odejściu. Koniecznie robimy to z adresu firmowego. - W takim e-mailu informujemy, że zmieniamy pracę, i dziękujemy za dotychczasową współpracę. Dobrym zwyczajem

Wysokość zarobków: czy można o nie pytać?

. Po trzecie, związki zawodowe powinny częściej występować o tego typu informacje, do czego zresztą gorąco je zachęcam - wylicza Wojdat.Inna sprawa to ujawnienie pensji poza firmą, za które grozi nawet zwolnienie z pracy. Powołując się na Sąd Najwyższy, można odmówić podania kwoty podczas rozmów

Rząd: dłuższy urlop rodzicielski dla rodziców wszystkich dzieci z 2013 r.

rozwiązanie odnośnie urlopów rodzicielskich zaproponowano w pierwotnej wersji projektu. Jednak uwzględniono postulat pracodawców, aby wniosek pracownika o dopuszczenie go do pracy w niepełnym wymiarze nie był bezwzględnie wiążący, ale aby pracodawca mógł go nie uwzględnić, jeśli nie jest to możliwe ze względu

Chcesz na praktykę? Płacz i płać!

- tłumaczy Aleksander Gawlik, dyrektor szpitala w Pionkach.Procedura przyjęcia na praktyki jest prosta. Student zgłasza się do ordynatora oddziału, na którym chce odbyć praktykę. Jeśli ordynator się zgodzi, potrzebna jest zgoda dyrektora. Następnie student przynosi podanie oraz umowę z uczelni. - Kiedy

Chcesz wiedzieć jak oczarować pracodawcę na rozmowie kwalifikacyjnej? Przeczytaj!

zrozumienia, że podana kwota gwarantuje naszą motywację.~Jaro: Czy nasz rozmówca jest w stanie zweryfikować nasze bieżące bądź ostatnie zarobki? Czy nawiązując do rzeczy dla nas w sumie najważniejszej - przyszłej pensji - powinno się odnieść do poprzedniej?Jeżeli w świadectwie pracy nie ma informacji o

Bezrobotni chcą się czuć potrzebni

Bartosz Sendrowicz: Przyjęło się sądzić, że osoby długo przebywające na bezrobociu, szczególnie te po 45-tym roku życia, tracą motywację do pracy. To prawda?Waldemar Janeda: W mojej opinii to dotyczy co najwyżej 20 proc. spośród wszystkich bezrobotnych. Osoby te faktycznie straciły motywację, nie

Dziekan pisze listy, by u niego studiowali

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło zachęcić młodzież do studiowania kierunków technicznych w specjalnościach, których najbardziej brakuje na rynku pracy. Zaproponowało uczelniom: damy 14 tys. zł za każdą dodatkową osobę przyjętą (ponad ustalone limity) na konkretny kierunek i

Praca za granicą

pielęgniarkom i pielęgniarzom pracę w domach opieki. Warunkiem przyjęcia jest wzięcie udziału w bezpłatnym kursie języka niemieckiego odbywającym się w Polsce i trwającym 120 godzin. Zdany egzamin końcowy jest podstawą do wydania zezwolenia na pobyt i pracę. Wymagania: dyplomowane pielęgniarki i pielęgniarze

Ponad jedna trzecia Greków pracuje na czarno

W 2012 roku przeprowadzono w Grecji około 19 tys. kontroli, wykrywając 6,7 tys. nieprawidłowości na rynku pracy - podała agencja dpa. Stopa bezrobocia przekroczyła 25 proc., a aż 58 proc. młodych ludzi w wieku do lat 24 nie ma zatrudnienia.Jednym z przejawów głębokiego kryzysu jest zataczająca

Syryjczyk robi miejsce dla Marcinkiewicza?

jej przyjęciu lub odrzuceniu podejmę do końca tygodnia - oświadczył. Marcinkiewicz byłby już trzecim Polakiem w radzie dyrektorów EBOiR. Przed Syryjczykiem zasiadał w niej Jan Krzysztof Bielecki, obecnie prezes Banku Pekao. Z kolei w zarządzie EBOiR zasiadała Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes

Komandos - zawód dla wybranych

Rambo, nie mają czego szukać w Gromie, Formozie czy JW Komandosów."Wakacje" w AfganistanieWymagania formalneCo w pierwszej kolejności powinien zrobić człowiek marzący o karierze komandosa? Otóż sprawdzić, czy spełnia wymagania formalne przyjęcia do służby. We wszystkich jednostkach specjalnych

"Grasz o staż". Start

"Grasz o staż" to konkurs dla studentów (od trzeciego roku studiów I stopnia wzwyż) niezależnie od rodzaju, kierunku studiów i uczelni oraz absolwentów do 30. roku życia. Już po raz 19. organizują go "Gazeta Wyborcza" i firma doradcza PwC. Aby wziąć w nim udział, wystarczy

Czy można zwolnić za wpis na Facebooku?

pracownika konsekwencjami. To kwestia subiektywna. Nie jest możliwe przyjęcie jednego określonego kryterium. Będzie to zależeć od stanowiska, od funkcji, od zakresu obowiązków, od konkretnego zdarzenia. Granice dopuszczalnego zachowania poza godzinami pracy, może określać umowa o pracę z pracownikiem, w

Jak zdobyć praktykę na wakacje

pracodawców? Nigdy nie wiesz! Dlatego, pisząc podanie o przyjęcie na praktyki, przyłóż się tak samo, jak gdybyś starał się o pracę. Gdy aplikujesz do działu finansowego, napisz o dobrych wynikach w nauce, zainteresowaniach, specjalizacji, jaką wybrałeś na studiach (te oczywiście powinny być finansowe), czyli

MG proponuje: zmiany w prawie dla firm - tylko dwa razy w roku

przez sześć kadencji Sejmu liczba uchwalonych ustaw wzrosła w Polsce dziesięciokrotnie. O ile Sejm I kadencji uchwalił ich 94, o tyle Sejm VI kadencji przyjął już 952 ustawy. Natomiast Sejm obecnej, VII kadencji tylko przez rok, tj. od 8 listopada 2011 r. do 27 listopada br. uchwalił 130 ustaw. Z

Pokoleniowe gry. Jak młody menedżer może zarządzać starszymi pracownikami?

. Autorytetu nie da się wymusić siłą. A jak się buduje autorytet siłą? - Podam przykład. Młody chłopak po studiach na AGH pojechał do pracy w kopalni jako brygadzista. Zjechał z pracownikami pod ziemię, ustawił ich i powiedział, że od teraz jest ich przełożonym, że ma tu być porządek, że trzeba wysprzątać po

Czy już czas na rozmowę o podwyżce?

, dlatego też musimy sprawdzić, czy nasze obecne oczekiwania nie są zbyt wygórowane. Trzeba pamiętać, że przełożeni na bieżąco monitorują rynek i próba podania za wysokiej kwoty podwyżki z pewnością nie wpłynie zbyt dobrze na wynik rozmowy. W przygotowaniach do rozmowy o wzroście zarobków równie ważnym

Regulamin Konkursu Perły HR

Organizatorów o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.7.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających ich identyfikację.8.Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli

Gdzie jest praca

zarejestrowanych bezrobotnych. W styczniu 2009 w pośredniakach zarejestrowało się ponad 160 tys. nowych bezrobotnych. Szacunki ministerstwa pracy z 11 marca mówią, że w lutym przybędzie ich prawie o połowę mniej - 84,6 tys. nowych bezrobotnych. GUS poda dane po 20 marca. Zwolnienia grupowe zapowiadają nie tylko

Wiek emerytalny: co na to Europa?

nie tylko nad Wisłą. W innych krajach europejskich także widać wyraźną tendencję do wydłużania czasu pracy, co bardzo często wzmaga społeczne oburzenie i niechęć do rządzących. W lutym Komisja Europejska ma przyjąć i opublikować tzw. białą księgę w sprawie emerytur. Ten zbiór zaleceń dla krajów Unii

Wakacje między stolikami

barze, to jest to już jakiś kontakt z pracą w lokalu i może zadecydować o przyjęciu do pracy. A może ktoś przygotowywał bankiet w szkole i roznosił kanapki? Dla pracodawcy będzie to znak, że taka osoba ma już jakieś pojęcie o pracy kelnera, nawet jeżeli jest ono pozornie mało znaczące. W niektórych

Pomysł na zwiększenie liczby funkcjonariuszy

Propozycje pracy w policji mają dostać wszyscy ci, którzy służbę wojskową odbywają w policyjnych oddziałach prewencji Takich osób jest w Polsce 3100. Dostają 450 zł żołdu. Dotychczas, jeśli chcieli po skończeniu służby pracować w policji, musieli odchodzić do cywila, składać podania i

Praca w Niemczech nie dla Polaków

roku przy żniwach w Niemczech pracowało blisko 300 tys. pracowników sezonowych z Polski. Polacy pracują także w ramach umowy o dzieło, głównie w budownictwie. Rośnie liczba polskich lekarzy podejmujących pracę głównie we wschodnich krajach związkowych. Traktat regulujący kwestie przyjęcia nowych krajów

Jak zaprzyjaźnić się z rekruterem?

moje CV, bo mam ze sobą i mogę dać mu je jeszcze raz. Kluczowa jest zwykle propozycja podania kawy czy herbaty. Myślę, że połowa kandydatów na pytanie, czy napije się pan czegoś odpowie: Nie. Słowo "nie" na początku rozmowy od razu psuje atmosferę. Trzeba poprosić o kawę. Ale nie wolno

Nikt nie chce pracować z "misiaczkiem"?

też treści dotyczące posiadania danej marki samochodu, lub jego braku (z podaniem przyczyny dlaczego) również są informacjami zbędnymi dla pracodawcy. - Wszystkie tego typu błędy zawsze w pewnym stopniu świadczą na niekorzyść pracownika. W zależności od stanowiska, o które ubiega się kandydat

Motywacja za burtą

zamyka.Wyobraźmy sobie wykres spadku motywacji przeciętnego pracownika nakreślony od momentu przyjęcia go do firmy. Z jakich powodów i kiedy pojawiają się pierwsze zmiany?- Wszystko zależy od rodzaju motywacji konkretnego pracownika. Spójrzmy np. na osobę, która całe życie marzyła o tym, żeby być dziennikarzem

Praca tylko na próbę

Choć na tzw. godziny próbne najbardziej narażone są osoby szukające pracy sezonowej oraz zatrudnieni w handlu i budownictwie, ofiarą nieuczciwych pracodawców, którzy wykorzystują staże i okresy próbne do znalezienia darmowej siły roboczej padają także osoby starające się o pracę w innych

Do pracy wróci ponad 100 tys. byłych górników?

, przewodniczący rady nadzorczej Holdingu, ale zastrzega, że nie chodzi o masowe przyjęcia do pracy pod ziemią. Spółka chce raczej powrotu doświadczonych górników, z wieloletnim stażem, którzy mogliby szkolić młodzież. Holding liczy też na powrót wykwalifikowanych inżynierów. - Kiedyś wielu z nich odeszło do

Na państwowym garnuszku

, rzecznik prasowy z nowosądeckiego oddziału ZUS. - Na każde wolne stanowisko otrzymujemy po kilkadziesiąt podań. I nie są to stanowiska dyrektorów, lecz etaty szeregowych pracowników. Ostatnio aż 30 osób starało się o jedną posadę w naszym oddziale - mówi Kowalczyk. Jego zdaniem spowodowane jest to

Najbardziej pożądana posada? W budżetówce

bezskutecznie, ale ciągle wysyłam podania i mam nadzieję, że w końcu się uda - opowiada młoda kobieta. - Nagle zdałam sobie sprawę, że moje aspiracje skurczyły się do minimum. To minimum to jakakolwiek praca.Mały prestiż, ale pewna pracaUrzędy, mimo kryzysu, nadal szukają rąk do pracy. Czy to przy różnego

Czekając na drugą falę

(stopa bezrobocia we wrześniu 2010 r. to 11,7 proc.). Ale w tym czasie liczba ofert pracy spadła o ponad 30 tys. - z prawie 100 tys. rok temu do 68,5 tys. pod koniec września. Czyli na jedno wolne miejsce pracy przypada teraz ponad 27 osób. A rok temu - "tylko" trochę więcej niż 18.O

Panie za kółkiem

akurat pani Magda ich nie zauważyła. - Po prostu poszłam i zapytałam, czy można zostać kierowcą. Powiedzieli, żeby złożyć podanie. Długo nie musiałam czekać, już po kilku dniach zadzwonili, że mogę przyjść do pracy. I jestem bardzo zadowolona. Nie zdarzyło mi się nic przykrego. Tak polubiłam jazdę za

Zanim napiszesz list motywacyjny, sprawdź słowniczek z działu kadr!

pojawia się w każdym podaniu o pracę. Jak to ma się do rzeczywistości? Jak strój na modelce to tego, który widzimy w lustrze! Nie pisz więc, że jesteś komunikatywny, kiedy za każdym razem, gdy musisz się do kogoś odezwać, czujesz ścisk w żołądku. Jeżeli lubisz rozmawiać, szukaj pracy w działach obsługi

Zakres podmiotowy, przedmiotowy

określonym przez strony terminie treści regulaminu, a także w przypadku gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np

Stypendia dla wybrańców

września. Przygotowany limit miejsc to 140. Na Politechnice podania są przyjmowane na matematyce, elektrotechnie oraz mechanice i budowie maszyn, także do 19 września.Agata KulczyckaKto ma szansę na stypendia?Zgodnie z przyjętymi na Politechnice Rzeszowskiej zasadami stypendia otrzymają ci, który zdobyli

Staże - jakość czy ich liczba?

Przez ostatnie lata pracodawcy wypominali młodym brak doświadczenia zawodowego. - Ukończenie studiów nie wystarczy, korzystajcie ze staży i praktyk, poznajcie smak pracy, zanim upomnicie się o etat - radzili. Młodzi wzięli sobie ich słowa do serca.- Dla mnie i moich rówieśników to oczywiste, że

Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google? Sprawdź, czy rozwiążesz te zadania

Pana Boga za nogi.Hola, hola! Na razie podał "odpowiedź Microsoftu". Niezależnie od obecności czy nieobecności Ewy Bob będzie się zżymał, próbując wypełnić skomplikowane instrukcje tylko po to, żeby potwierdzić numer telefonu. Prowadzący rozmowy o pracę w Google oczekują, że inżynierowie będą

Oko w oko z łowcą głów

ofertę z rynku". A co z referencjami? Jak je pani sprawdza zwłaszcza, jeśli mają one kluczowe znaczenie w przyjęciu kogoś do pracy? Referencje od poprzedniego pracodawcy czy współpracownika na pewno się przydają. Podczas rozmowy z kandydatem pytamy, czy możemy skontaktować się z byłym zwierzchnikiem

Aaaaaaaszukam pracy. Etyk

. Rozmawiałam z kilkoma dyrektorami. Słyszałam: Poczekamy, nie ma dokładnych wytycznych z ministerstwa, zdecydujemy po spotkaniu z rodzicami. Od rodziców usłyszałam, że w jednej szkole dyrektor sugerował, żeby napisali tylko oświadczenia, że dziecko nie będzie chodziło na religię, a nie podania o etykę. Mówił

71 proc. bezrobotnych jest bez pracy ponad rok

. Dwie piąte (39 proc.) ma prawo jazdy. Znacznie rzadziej bezrobotni twierdzą, że potrafiliby napisać podanie o pracę w obcym języku (23 proc.). Jeszcze rzadziej deklarują, że dokształcają się lub przekwalifikowują na własny koszt (15 proc.) bądź uczestniczą (uczestniczyli) w szkoleniu zorganizowanym

Dyskryminacja po polsku

zwolnić go za to z pracy. Łamią wtedy prawo. Joanna z Warszawy: - Przez półtora roku moja kierowniczka stosowała wobec mnie wszystkie możliwe mobbingowe praktyki. Kiedy napisałam skargę do dyrektora, a potem do prezesa firmy, zwolniono mnie z pracy. Zmuszono do podpisania zgody na rozwiązanie umowy o

Konflikt w pracy : gniew jest złym doradcą

przełożonego możliwa jest wtedy, kiedy będziemy mieć pewność, że winę za napiętą atmosferę ponosi tylko kolega lub koleżanka z pracy i wykorzystaliśmy wszystkie możliwości (np. rozmowę) na złagodzenie tej sytuacji.Dodatkowo w podanym przykładzie nie ma relacji bezpośredniej, tzn. zdarzenia, które wywołują

Zima w pracy

. Nie oznacza to jednak, że do pracy możemy nie dotrzeć w ogóle. Mimo spóźnienia należy zachować określony wymiar godzin pracy. Jeżeli przerazi nas zimowa aura i na widok słupka rtęci odechce się wychodzić z domu, najlepiej skorzystać z urlopu na żądanie, pamiętając jednak o tym, żeby poinformować

Wakacyjne praktyki zyskiem dla wszystkich

zadowalający sposób, może liczyć nawet na ofertę stałej pracy. Ponadto okres wakacji to bardzo dobry moment na przyjęcie nowych pracowników, wdrożenie ich w projekty, zapoznanie z zasadami pracy i przeszkolenie, tak by były gotowe sprostać licznym wyzwaniom czekającym na nie w okresie powakacyjnym - dodaje

Po studiach do garów?

Dziewczyna za ladą żuła gumę. Na ścianie, za jej plecami, wisiało wielkie, różowe ogłoszenie: "Do pracy w barze przyjmę".- Ile masz lat? - zapytała mnie dziewczyna.- Dwadzieścia dziewięć.- I co, uczysz się jeszcze?- Nie, skończyłam studia już sześć lat temu.Dziewczyna przestała żuć: - To

Jak nie dać się oszukać!

1. Uważnie czytaj ogłoszenia Podejrzane są wszystkie oferty pracy, w których nie jest podany żaden stały adres pracodawcy, a jedynie numer kontaktowy. To często numery czasowe, służące wyłącznie do werbowania naiwnych. 2. Angielski konieczny Nie wierz ogłoszeniom o pracę, gdzie nie wymagają

podanie o przyjęcie do pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy

Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy – polska komedia obyczajowa z 1973 roku. Opis fabułyW pośredniaku zebrali się bezrobotni. Jednym z nich jest 38-letni Karolak, który żyje z emerytury matki. Przesiedział kilkanaście lat za kratkami (za niewinność), a trzy miesiące temu wyszedł z więzienia

Unia Pracy

aborcyjnej z 1993 i przyjęcie przez Sejm konkordatu w styczniu 1998. W wyborach samorządowych w 1998 Unia Pracy wystartowała wspólnie z PSL i Krajową Partią Emerytów i Rencistów jako Przymierze Społeczne, uzyskując mandaty w ramach tego ugrupowania w kilku województwach. Wobec nawiązania współpracy z PSL

Pasmo pracy anteny

Pasmo pracy anteny – zakres częstotliwości, dla którego wybrana cecha, właściwość anteny spełnia założone z góry wymagania. w istocie często definiuje się pasmo pracy dla jednego określonego parametru nie formułując specjalnych wymagań w stosunku do innych parametrów, których znaczenie

Saratowska metoda pracy bezusterkowej

organizacji i zarządzania", Książka i Wiedza, Warszawa 1977. Przyjęcie zasady pełnej odpowiedzialności bezpośredniego wykonawcy za jakość jego pracy. W myśl tej zasady pierwsza usterka w przedstawionej do odbioru partii wyrobów powoduje zwrot całej partii wykonawcy, który musi ponieść odpowiedzialność

Partia Pracy Korei

Partia Pracy Korei (kor. ?????, trl. Dzoson Rodongdang) - monopartia, rządząca w Korei Północnej. Jedno z trzech istniejących ugrupowań politycznych w kraju, działające we Froncie Ojczyźnianym. Partia określa swoją ideologię jako dżucze. Według oficjalnych północnokoreańskich źródeł powołana

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.