poborca skarbowy żory

sprawdź też:

żory

poborca skarbowy żory - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Urząd skarbowy

specjalista informatyk inspektor kontroler rozliczeń starszy poborca skarbowy stanowiska wspomagające w służbie cywilnej: starszy referent starszy księgowy księgowy referent likwidator poborca skarbowy W 2011 przeciętne zatrudnienie w urzędach skarbowych w Polsce przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 39 412

Międzygminny Związek Komunikacyjny

. Autobusowy – Żory PKP 106 Jagiełły Pętla – Jastrzębie Arki Bożka – Al. Piłsudskiego UM – Jastrzębie Dw. Główny – Al. Piłsudskiego Pawilony – Urząd Skarbowy – KWK Moszczenica 107 Jastrzębie Arki Bożka – Al. Piłsudskiego UM – Jastrzębie Dw. Główny

Mikołaj Jelski

Mikołaj Jelski herbu Pielesz – stolnik i poborca piński w 1619 roku, podstarosta piński w 1616 roku.Walczył w oblężeniu Moskwy w 1612 roku. Jako poseł województwa brzeskolitewskiego na sejm nadzwyczajny 1629 roku był deputatem na Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rodzina

Johann Ritter von Friedel

roku awansowany został do rangi adiutanta korpusu. W 1858 awansowany do stopnia majora, pełniącego zadania w kancelarii wojskowej. W roku 1859 brał udział w kampanii włoskiej. 13 czerwca 1862 uzyskał nobilitację. W 1879 kolejny awans na stopień pułkownika i pracę w sekretariacie Hofbaukomitee jako poborca

Piotr Wachenius

Piotr Wachenius, także Wacha, Petrus Wachenius Strelicenus (ur. ok. 1550 w Strzelcach, zm. po 1617) – śląski mieszczanin, poborca podatkowy i celny, polemista kalwiński, trudnił się również pisarstwem religijnym. ŻyciorysNiewykluczone, że pochodził z rodziny braci czeskich. W latach 1612

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.