państwowa inspekcja pracy

bsn

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie strzegły praw pracowniczych

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie strzegły praw pracowniczych

NIK i PIP wspólnie będą patrzyły na ręce pracodawcom. Izba m.in. zbada zatrudnienie w sektorze finansów publicznych i zamówień publicznych

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

W poniedziałek, specjalnie dla naszych czytelników, zorganizowaliśmy dyżur prawników. Na ich pytania odpowiadały Małgorzata Staszewska i Katarzyna Pietruszyńska z Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy wyróżnia przedsiębiorców

Kolejni pracodawcy otrzymali od Państwowej Inspekcji Pracy świadectwa, które są nagrodą za przestrzeganie prawa pracy w ich firmach.

Państwowa Inspekcja Pracy: jednym z priorytetów kontrola supermarketów

Program ten PIP przedstawiła w czwartek działającej przy Sejmie Radzie Ochrony Pracy. Jak poinformowała główna inspektor pracy Anna Hintz, program pracy PIP na 2006 r. to w dużej mierze realizacja priorytetów z programu działań długofalowych na lata 2004-2006. Są to m.in. poprawa praworządności w

Budownictwo grozy

Budownictwo grozy

na czteroletnią kadencję powołuje i odwołuje marszałek Sejmu. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, reprezentanci rządu, związków zawodowych, pracodawców oraz eksperci i przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy. ROP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji

Nie wiesz, jakie masz prawa w pracy? Zadzwoń do nas!

Nie wiesz, jakie masz prawa w pracy? Zadzwoń do nas!

w najbliższy czwartek, w naszej redakcji, w godzinach 12-14, pod nr telefonu (22) 444 40 84 na pytania czytelników z zakresu prawa pracy będą odpowiadać eksperci z Państwowej Inspekcji Pracy.

Danuta Samitowska, rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy:

Mówi Danuta Samitowska, rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Nie nadzorujemy, ani nie mamy informacji na temat działalności stowarzyszeń antymobbingowych. Do nas w pierwszym półroczu wpłynęło już 198 skarg z zarzutami o stosowaniu mobbingu. Ale tylko kilka procent jest zasadnych. Skargi dotyczą

Państwowa Inspekcja Pracy kontrolowała supermarkety

zatrudnieni, nie chcą rozmawiać z inspektorami - zdradza. Zapowiada dalsze kontrole oraz spotkanie z dyrektorami sieci supermarketów. Nie znają prawa Kontrole rozpoczęto w 1999 r. i prowadzono przez cały 2000 rok. Państwowa Inspekcja Pracy przyjrzała się co trzeciemu supermarketowi w Polsce. Oznacza to, że

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

zasiłek dla bezrobotnych? Jeżeli umowa cywilnoprawna wykonywana jest w warunkach właściwych umowie o pracę - czyli przede wszystkim pod kierownictwem przełożonego oraz w wyznaczonym miejscu i czasie - powinna być taką umową i mąż może złożyć skargę do właściwego okręgowego inspektoratu pracy Państwowej

"Śmieciówki" na celowniku PIP w 2016 r.

"Śmieciówki" na celowniku PIP w 2016 r.

. - Dlatego podczas prac nad ta nowelą [weszła w życie w czerwcu br.] zwróciłam się do ministra pracy o uruchomienie 30 dodatkowych aplikacji inspektorskich - mówiła Hickiewicz. O tym, czy resort podchwyci pomysł GIP dopiero się dowiemy. Inspekcja zamierza też zacieśnić współpracę z Komitetem Wyższych

PIP i Prokuratura Generalna zawarły porozumienie. Będą lepiej chronić prawa pracowników?

PIP i Prokuratura Generalna zawarły porozumienie. Będą lepiej chronić prawa pracowników?

, że właściciel firmy zyski z działalności przeznaczył na zakup nowego mieszkania w Warszawie. Dobrze wiedzieli o tym pracownicy, bo jeden z nich mieszkał kilka bloków dalej od nowego lokum swojego pracodawcy. Sprawą zajęła się Państwowa Inspekcja Pracy i poinformowała prokuraturę o podejrzeniu

Plaga zleceń, które powinny być etatami

Plaga zleceń, które powinny być etatami

. Pokazują to dane Państwowej Inspekcji Pracy, z których wynika, że w 2014 r. niewłaściwie zawartych umów-zleceń i o dzieło będzie prawdopodobnie najwięcej od lat. W niektórych branżach na etaty powinna być zamieniona ponad połowa umów cywilnoprawnych. GazetaPraca.pl dotarła do danych PIP za pierwsze

Po dyżurze ekspertów PIP: o co pytaliście najczęściej?

Po dyżurze ekspertów PIP: o co pytaliście najczęściej?

związanych z prawem pracy. Dlatego po raz kolejny zorganizowaliśmy ekspercki dyżur. Odpowiedzi na pytania czytelników przez dwie godziny udzielali Małgorzata Staszewska i Wojciech Gonciarz - Główni Specjaliści z Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. Tym razem nasi czytelnicy najczęściej pytali o

Kiedy szef nie może zwolnić?

Kiedy szef nie może zwolnić?

Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. Tym razem dzwoniący najczęściej pytali o to, kiedy pracodawca może ich zwolnić. Zastanawiało ich, czy ochrona przed zwolnieniem przysługuje pracownicy, która zaszła w ciążę, ale jest zatrudniona na zastępstwo. Niestety nie. Pracodawca może rozwiązać taką umowę bo - choć

Dla ponad 70 proc. Polaków nic nie usprawiedliwia opóźnienia wypłaty

Dla ponad 70 proc. Polaków nic nie usprawiedliwia opóźnienia wypłaty

gospodarcze, nakłady inwestycyjne i brak wolnej gotówki były zrozumiałym powodem dla niewielkiego odsetka pozostałych badanych. Państwowa Inspekcja Pracy w 2014 r. odnotowała opóźnienia w wypłacie pensji pracownikom na łączną kwotę ponad 171 mln zł. Jak wskazują eksperci, sytuacja zatrudnionych, którzy nie

"Nie" dla weksli pracowniczych

"Nie" dla weksli pracowniczych

: stosowanie weksli jest łamaniem prawa.Danuta Rutkowska przypomina, że Państwowa Inspekcja Pracy nie może pomóc poszkodowanym, bo prawo pracy nie zakazuje stosowania weksli.Co więcej, niejasności powoduje sama interpretacja tego prawa - część prawników uważa, że pracodawcy mogą stosować takie zabezpieczenia

Podsumowanie XV Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

-miesiecznym. Jednak zgodę na zmianę muszą wyrazić przedstawiciele pracowników, albo związki zawodowe. Z ciekawością wysłuchano prezentacji przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy, która zaprezentowała wyniki kontroli za okres od 23.08.2013 do 04.11.2014. Kontrole PIP przeprowadzono u 1147 pracodawców 1

Oszuści podszywają się pod inspekcję pracy. Chcą pieniędzy

Oszuści podszywają się pod inspekcję pracy. Chcą pieniędzy

;. Każdy, kto wpłaci żądaną kwotę, ma go otrzymać w ciągu 30 dni. Problem w tym, że to zwykłe oszustwo. Państwowa Inspekcja Pracy - jedyny organ w Polsce zajmujący się badaniem warunków zatrudnienia i pracy - podkreśla z całą stanowczością, że "takich certyfikatów nie wydaje, ani też, tym bardziej

Dziennikarz GazetaPraca.pl wyróżniony!

Dziennikarz GazetaPraca.pl wyróżniony!

Bartosz Sendrowicz - dziennikarz GazetaPraca.pl i "Gazety Wyborczej" - już po raz drugi został laureatem nagrody Głównego Inspektora Pracy. Statuetka "Salus Publica" przyznawana jest corocznie za upowszechnianie problematyki ochrony pracy. Nagrodę odebrał 5 grudnia w siedzibie

Nielegalni pracownicy w Polsce

Nielegalni pracownicy w Polsce

sądów grodzkich 3577 wniosków o ukaranie. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrole dot. legalności zatrudnienia od 1 lipca 2007 roku.

Posłowie odebrali PIP 8 mln zł, "Solidarność" apeluje o zwrot i mówi: - Rząd nie chce walczyć z nadużyciami na rynku pracy

Posłowie odebrali PIP 8 mln zł, "Solidarność" apeluje o zwrot i mówi: - Rząd nie chce walczyć z nadużyciami na rynku pracy

bowiem to senatorowie pochylają się nad ustawa budżetową i mogą wnieść do niej poprawki. "Solidarność" przypomina, że lada moment czekają nas poważne zmiany w prawie pracy - już 22 lutego zrównane zostaną okresy wypowiedzeń w umowach na czas określony i nieokreślony, ograniczona zostanie też

W 2014 r. firmy płaciły rzetelniej niż rok wcześniej

W 2014 r. firmy płaciły rzetelniej niż rok wcześniej

. osób. Z kolei naruszenia przepisów w sferze wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących za pracę - chodzi np. o zwlekanie z wypłatami odpraw emerytalnych, czy pieniędzy za nadgodziny - ujawniono w przypadku 15,6 tys. pracodawców. Rok wcześniej było to 16,6 tys. Wraz ze zmniejszającą się liczbą

Jak odzyskać pensję

Jak odzyskać pensję

sprawy przybierają obrót mniej korzystny dla obu stron: pracowników - bo muszą na swoje pieniądze czekać dłużej, i pracodawców - bo grożą im m.in. finansowe sankcje. Co jeszcze mógł zrobić pan Waldemar? Mógł zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy lub bezpośrednio do sądu pracy. Uwaga! Pan

PIP: W 2015 r. inspektorzy sprawdzą 88 tys. podmiotów

We wtorek w Sejmie odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, podczas którego Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz zaprezentuje Program działań PIP na 2015 r. - Zgodnie z zaleceniami Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (...) działania Inspekcji zostaną ukierunkowane na problematykę udziału

PIP: walka z nielegalnym zatrudnianiem wymaga zmiany prawa

- Nielegalne zatrudnienie, umowy cywilnoprawne oraz umowy terminowe stosowane w stosunkach pracy, to dziś jeden z najważniejszych tematów, jeśli chodzi o sprawy związane z ochroną pracy - stwierdziła Główna Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz. Wskazała, że w prezentowanym materiale znalazły się wyniki

W przyszłym tygodniu PIP rozpocznie kontrolę w TVN

. PiP na tropie Inspektorzy PIP przeprowadzili w 2013 r. 89,8 tys. kontroli, którymi łącznie objęto ponad 69,1 tys. pracodawców i innych podmiotów, na rzecz których świadczyło pracę 4 mln osób. Ok. 2 proc. (1,9 tys.) problemów zgłaszanych inspekcji stanowiły zagadnienia związane z dyskryminacją

XVI Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy: nowe wyzwania przed pracodawcami w 2016 roku

Organizatorem Forum była SEKA SA, firma działająca od 1988 roku, świadcząca usługi m.in. doradztwa w zakresie prawa pracy i szkoleń, która od kilku lat organizuje coroczne Forum, na którym poruszane są aktualne kwestie ważne dla każdego pracodawcy, . W pierwszej części spotkania skupiono się na

Mediacja przed sądem pomaga

oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Zdaniem organizatorów początkiem każdego konfliktu jest łamanie prawa pracy. - Tylko w tym roku do Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie wpłynęło 2 tys. skarg na pracodawców - powiedziała Elżbieta Lipińska z warszawskiej OIP. - Inspektorzy rozpoczęli w województwie

Młodzież nauczy się bezpiecznie pracować

- Młodzież, która za chwilę rozpocznie pracę zawodową dowie się jak skutecznie unikać wypadków przy pracy - wyjaśnia w Radiu Merkury Małgorzata Mądra-Jareda, inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowi Ze statystyk Państwowej Inspekcji

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

Wojciech Gonciarz i Katarzyna Pietruszyńska z Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz Aleksandra Zagajewska z Okręgowego Inspektoratu Pracy udzielali porad studentom i absolwentom podczas naszego wydarzenia 23 października w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Uczestnicy pytali

Konflikt w pracy? Można rozwiązać

Seminarium organizują: Markert Mediacje - firma specjalizująca się w zarządzaniu konfliktami, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Odbędzie się 17 czerwca w Warszawie. - Zapraszamy zwłaszcza kadrę menedżerską z sektora prywatnego i publicznego, specjalistów od HR i

Zapytaj ekspertów o swoje prawa w pracy

Zeszłoroczne zmiany dotyczyły m.in. czasu pracy. Zgodnie z nimi firmy mogą wydłużać okresy rozliczeniowe czasu pracy aż do 12 miesięcy (dotychczas miały na to na ogół 4 miesiące). To znaczy, że pracodawcy mogą zarządzić 10-godzinny dzień pracy w styczniu, a wolne oddać dopiero w listopadzie, gdy np

Firmy znów nie płacą

trzecią - z 47,5 tys. do 62 tys. zatrudnionych. - Wyniki nie są zaskakujące. W pierwszej połowie ubiegłego roku tempo wzrostu gospodarczego wynosiło około 3 proc., teraz to zaledwie 0,5 proc. Tak wyraźnemu spowolnieniu gospodarczemu zawsze towarzyszą kłopoty na rynku pracy, część firm po prostu traci

PIP ujawniła nieprawidłowości w lubelskich supermarketach

- Nasi inspektorzy kontrolują przede wszystkim te sklepy, których nieprawidłowości w funkcjonowaniu zostały zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy. - mówi Krzysztof Sudoł, z-ca okręgowego inspektora pracy w Lublinie.- Czasem wystarczy, że klient był świadkiem postępowania, które łamie prawa

Praca tylko na próbę

. - Zatem pracowniku! Jeśli pracodawca ci nie płaci, masz prawo złożyć skargę do inspekcji pracy - informuje Kałużny. Podpowiada też, że można dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy, a w razie wątpliwości skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnika w każdym oddziale OIP. Nie zawsze pod górkę Zgodnie z

Mniej wypadków w pracy

zabezpieczające - 45,6 proc. przyczyn w grupie wad konstrukcyjnych lub niewłaściwych rozwiązań technicznych i ergonomicznych czynnika materialnego - wylicza rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy. Więcej kontroli = mniej wypadków 1 grudnia 2009 roku na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie miał miejsce tragiczny

Inspektor nie zaryzykuje

Niedawno pisaliśmy o kłopotach łodzianina, który chciał poskarżyć się na swoją firmę Państwowej Inspekcji Pracy. Bez przedstawiania się. Okazało się to niemożliwe. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi odpowiedział, że nie podejmie interwencji, dopóki nie dostanie pełnego adresu skarżącego. Jerzy

Po dyżurze ekspertów PIP

Pytania, które zadawali czytelnicy miały bardzo szeroki zakres. Dzwoniący pytali m.in. o to, czy pracodawca może zamienić umowę o pracę na umowę cywilnoprawną, nie zmieniając przy tym warunków zatrudnienia i czy umowa cywilnoprawna daje prawo do płatnego urlopu oraz odprawy. Poruszali kwestie

4 proc. kobiet zwolnionych w ciągu pół roku po powrocie z macierzyńskiego

takie działanie jest niezgodne z prawem, ponieważ od momentu złożenia takiego wniosku kobieta uzyskuje ochronę przez okres 12 miesięcy, liczonych od momentu powrotu do pracy z urlopu wychowawczego czy macierzyńskiego. Minister podkreśliła, że generalnie z kontroli i praktyki działania inspekcji wynika

Lekarze chcą prawa Misia

i można iść do domu. A z tego, co wiem, anestezjolodzy potrafią pracować dwie doby z rzędu! I tak jest cztery-sześć razy w miesiącu. Teraz dr Miś postanowił zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Wysłał jej wniosek o kontrolę w szpitalu. Liczy, że PIP skłoni szpital do zaprowadzenia warunków

Na zlecenie. Umowa stoi?

pracodawcy w ustalonych godzinach - to spełnia wymogi pracy etatowej. W podobnej sytuacji są dziesiątki, może setki tysięcy ludzi - nawet GUS nie prowadzi dokładnych statystyk. Nic tylko zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Ale inspektorzy mają związane ręce. - Przy zawieraniu każdej umowy są dwie strony

Pracownicy w kopalniach pracują za długo

ziemią - W zakresie przestrzegania prawa pracy najpoważniejszym problemem występującym w kopalniach są naruszenia przepisów o czasie pracy, które stwierdzano w prawie każdej kopalni - oceniła Inspekcja. W 2010 r. w dziewięciu na dziesięć kontrolowanych kopalni, pracodawcy nie zapewniali dnia wolnego w

Inspekcja pracy będzie skuteczniejsza?

Szykuje się nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Na początku stycznia wiceminister pracy Robert Kwiatkowski poinformował, ze prace nad nowelą już się rozpoczęły. Nad zmianą ustawy chce pracować także sejmowa komisja pracy. We wtorek podczas rozpatrywania sprawozdania z działalności PIP

PIP w ub.r. wydała blisko 5 tys. decyzji o wstrzymaniu budowy

W budownictwie - jak wynika z danych PIP - inspektorzy wydali 4,9 tys. decyzji o wstrzymaniu prac. Stwierdzono ponad 29 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Skierowano też 386 wniosków do sądu i 63 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury.Jak zauważa Inspekcja branża budowlana

Pracodawcy w 2012 nie wypłacili pracownikom pensji na kwotę 230 mln zł

miejsce w niechlubnym rankingu nie płacących firm zajmują śląscy pracodawcy. Według danych tamtejszego Okręgowego Inspektoratu Pracy zalegają oni pracownikom pensje o łącznej wysokości 50,1 mln zł. Ponaddwukrotnie więcej niż w 2011 r. Wtedy było to 22,7 mln zł.W woj. mazowieckim firmy nie wypłaciły

Fiat zwalniał niezgodnie z prawem?

przepisami, jeżeli pracę traci powyżej 30 osób, są to zwolnienia grupowe, o których trzeba powiadomić urząd pracy oraz rozmawiać ze związkami zawodowymi. Kontrola wykazała, że w połowie ubiegłego roku nie dopełniono tego obowiązku. - Inspektor pracy ustalił, iż zwolnienia były dokonane z naruszeniem

PIP ma nową stronę internetową

najlepszego pracodawcę, o tym, jak zdobyć dyplom PIP i jak powinna wyglądać bezpieczna firma. W nawigacji znajdziesz wszelkie informacje o Państwowej Inspekcji Pracy, np. jakie ma uprawnienia, obowiązki, poznasz też program działania inspekcji na rok 2005 i jej szefów, a także adresy wszystkich okręgowych

Inspekcja pracy kontroluje firmy jak Big Brother

przed wejściem do niego, upoważniają nas przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - mówi GP Maciej Starzyk, inspektor pracy z białostockiego OIP, który prowadził kontrolę w PGF. Inspektorzy pracy nie mogą jednak jak dziennikarze zatrudnić się w firmie, aby uzyskać wiedzę na temat warunków pracy

Praca na budowach coraz niebezpieczniejsza

Wzrost zaobserwowano przy porównaniu pierwszym kwartale tego roku, w porównaniu do tego samego okresu w 2007 r. W związku z tym inspekcja zapowiada wzmożone kontrole na terenie całego kraju. - Jesienią inspektorzy pracy przeprowadzą zmasowane kontrole przestrzegania przepisów oraz zasad

Ponad 1000 nielegalnie pracujących w Polsce cudzoziemców

Według Jarosława Leśniewskiego, dyrektora departamentu legalności zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, kontrola wykazała, że główne problemy z zatrudnieniem cudzoziemców spoza UE w Polsce to wstrzymywanie im wypłat przez pracodawców i nieprzestrzeganie obowiązku ubezpieczeniowego. Liczba

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Czym różni się umowa o pracę od umów cywilnoprawnych (zlecenie, umowa o dzieło) i co należy rozumieć pod pojęciem samozatrudnienia? W Polsce najwięcej osób jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Z pracodawcą wiąże ich tzw. stosunek pracy. Poza nim istnieją inne, prawnie dopuszczalne formy

Lista dziennikarzy nagrodzonych przez Głównego Inspektora Pracy

;Rzeczpospolita"Konrad Rudniewski - "Przyjaciel przy Pracy"Rafał Zarzecki - Redaktor Naczelny "Głos Maszynisty"Sławomir Bobbe- "Express Bydgoski"Tadeusz Nowakowski - Dyrektor Stacji "Twoja Telewizja Morska"Józef Wycisk - Polskie Radio KatowiceRenata Morąg - Polskie

Kodeks pracy zawieszony na weekend

Wystarczy, że przedsiębiorca zawrze umowę o wykonywanie usług z zaprzyjaźnioną firmą. W dni powszednie jego pracownicy normalnie wykonują swoje obowiązki, a w soboty i niedziele nadal świadczą pracę - w tym samym miejscu i pod nadzorem tych samych osób - ale na podstawie drugiej umowy, zawartej z

"S" chce karania naruszających zakaz pracy w święta

. O takie rozwiązanie +S+ zabiegała od dawna" - napisali związkowcy w piśmie do PIP. "Niestety, inni w sposób świadomy je łamali, zmuszając pracowników do pracy. Taka postawa zasługuje nie tylko na napiętnowanie, ale i na wszelkie przewidziane prawem sankcje. Apelujemyádo Państwowej

Coraz więcej cudzoziemców pracuje nielegalnie

przetwórstwa przemysłowego, budownictwie, handlu i usługach, transporcie, hotelarstwie i restauracjach. A które przepisy są nagminnie łamane? - Najczęściej zatrudnieni cudzoziemcy nie mieli zezwolenia na pracę. Zdarzały się przypadki niedotrzymywania przez pracodawców umów w związku z wynagrodzeniami i

Tani kredyt kosztem pracownika

Najwięcej kłopotów sprawia firmom wypłata ekwiwalentów za urlop i zapłata za godziny nadliczbowe oraz pracę w nocy. Takie problemy wykryto u 39 proc. pracodawców - akcentuje gazeta.Inspektorzy PIP zauważają, iż w większości przypadków pracownicy w obawie o pracę godzą się na samo wynagrodzenie

Przekręty w firmach ochroniarskich

Kontrole przeprowadzone przez PIP w pierwszym półroczu 2008 roku wykazały szereg nagannych praktyk stosowanych przez firmy ochrony. Należy do nich m.in. nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wymiaru godzin pracy i stosowanie "podwójnych umów". - Jedną z nagminnych patologii w sektorze

Firmy coraz częściej zatrudniają bez umowy o pracę

Z danych PIP wynika, że mimo mniejszej ilości kontroli w I półroczu bieżącego roku (w porównaniu z tym samym okresem 2008 roku) wzrosła liczba wykrywanych przypadków nielegalnego zatrudnienia - informuje Gazeta Prawna. Firmy coraz częściej łamią przepisy nie potwierdzając warunków pracy na piśmie

Kontrola PIP: Pracowali za 1 zł za godzinę

Ogłoszenia: legalna praca w Niemczech - Project Accountant - zobacz koniecznie! W I półroczu 2009 roku inspektorzy pracy przeprowadzili około 7,5 tys. kontroli legalności zatrudnienia, sprawdzili zatrudnienie 60 tys. osób; w tym 4,2 tys. cudzoziemców. Nieprawidłowości stwierdzono w 45 proc

W ponad połowie hipermarketów stwierdzono nieprawidłowości

Według danych zebranych przez inspekcję, w jednej trzeciej spośród kontrolowanych sklepów wielko powierzchniowych wykryto braki w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, a w jednej czwartej placówek pracownicy nie otrzymywali należnych urlopów. Natomiast 51 proc. hipermarketów w sposób niedokładny

Pracodawcy masowo łamią prawa pracownicze

pracy na wniosek prokuratury przeprowadzali kontrole, "których ustalenia stanowiły materiał uzupełniający dla potrzeb prowadzonych postępowań przygotowawczych". Kontrole te dotyczyły m.in. wypadków przy pracy, a także sklepów "Biedronka". W związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa

Nieuczciwe firmy akwizytorskie skontrolowane

Podczas rozmów kwalifikacyjnych w firmach Apollo i MT Group kandydaci nie byli informowani o charakterze pracy. Mieli być ankieterami lub pracować na promocjach. Tymczasem już w pierwszym dniu pracy zostali wywiezieni na tak zwane "szkolenia". Polegały one na tym, że pracownicy trafiali

Zatrudniasz? To płać!

sposób złośliwy lub uporczywy, to kieruje do prokuratury wniosek o popełnieniu przestępstwa. Z doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 80 proc. skuteczne jest już upomnienie, a egzekucja należności nie jest potrzebna.

Nie płacą na czas pensji

Inspektorzy sprawdzali, czy pracodawcy płacą pensje zgodnie z prawem. Wzięli pod lupę 40 tys. firm. Okazało się , że liczba pracowników, którzy nie dostali wynagrodzenia za pracę, wzrosła z 23 tys. w pierwszym półroczu 2008 roku do 46 tys. w analogicznym okresie 2009. Firmy nie płaciły ani pensji

Polki zarabiają 20 proc mniej od mężczyzn

Inspekcja pracy porównała zarobki kobiet i mężczyzn, wstępne wyniki publikujemy jako pierwsi. Na każdych dziesięciu mężczyzn dyrektorów przypada sześć kobiet. Największe różnice są w firmach prywatnych, np. w przedsiębiorstwie zatrudniających od 251 do 500 pracowników kobiet dyrektorów jest tylko

Inspekcja pracy stawiała na ilość

mniej jest wniosków do sądów i spraw skierowanych do prokuratury, czyli przypadków najcięższego kalibru, np. fałszowania dokumentów (jak w przypadku Biedronki) czy uporczywego naruszanie praw pracowniczych. W Inspekcji Okręgowej w Warszawie, wzorcowej według Głównego Inspektoratu Pracy, w 2001 roku

Rozmowa z Anną Hintz, głównym inspektorem pracy

Paweł Nosowski: Minister pracy Jerzy Hausner obiecał niedawno w Sejmie, że Inspekcja poważnie weźmie się za pracodawców, którzy nie wypłacają pensji. Co to oznacza? Anna Hintz: Przez najbliższe trzy lata kontrole dotyczące niewypłacania wynagrodzenia będą dla nas priorytetem. Skargi od pracowników

Mniej skarg wpływa do Inspekcji Pracy

uprawnienia inspekcji pracy m.in. o kontrole z zakresu legalności zatrudnienia, w tym cudzoziemców oraz wyposażyła inspektorów pracy w bardziej skuteczne instrumenty prawne. Zaostrzyła też kary wobec pracodawców łamiących prawa pracownicze.

PIP: banki naruszają prawa pracownicze

PIP ustaliła ponadto, że niezgodne z przepisami jest nieudzielanie urlopów wypoczynkowych, nieprawidłowo jest też prowadzona ewidencji czasu pracy. Niepokój inspektorów budzi również nieodpowiednie wyposażenie pomieszczeń, w których wykonują swoje obowiązki pracownicy banków. Jak podkreśliła główna

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

stronach naszego serwisu. Oczywiście pracownik może zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o łamaniu przez pracodawce praw pracowniczych. Na podstawie złożonej przez Panią informacji PIP przeprowadzi kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładzie pracy, w którym była Pani zatrudniona. Oczywiście

Norwegia: 3,5 zamiast 15 euro za godzinę dla Polaków

kolportują informatory, broszurki i ulotki. Inspekcja Pracy dodatkowo od lata uruchomiła specjalny telefon informacyjny w języku polskim. Jest on czynny w każdy piątek od 9.00 do 14.00 i dzięki niemu można otrzymać wyczerpujące informacje o swych prawach oraz o obowiązkach pracodawców. Niedawno Aldona

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

pracy. Roszczenia pracownicze zwolnione są z opłaty sądowej do wysokości roszczenia wynoszącego 50.000 zł. Oczywiście pracownik może zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o łamaniu przez pracodawcę praw pracowniczych. Na podstawie złożonej przez Panią informacji PIP przeprowadzi kontrolę przestrzegania

Tylko 38 proc. kierowników w Polsce to kobiety

administracji państwowej oraz w radach nadzorczych wielkich firm kobiety stanowią zaledwie 2 proc. Wśród źródeł nierówności kobiet na rynku pracy Agnieszka Lenartowicz-Łysik ze śląsko-dąbrowskiej "S" wymieniała macierzyństwo; pracodawcy z dystansem podchodzą zarówno do matek małych dzieci, jak i

Wzrosła liczba wypadków przy pracy

Wypadkom, w tym także śmiertelnym, najczęściej ulegali robotnicy budowlani i kierowcy. Najwięcej uchybień pod względem przestrzegania zasad bhp dotyczyło wykonywania prac na wysokości, w wykopach oraz przy montażu i eksploatacji rusztowań. Wskazując na przyczyny zbadanych wypadków, inspektorzy

Czy Koreańczycy zatrudniali ludzi na czarno?

inspektorzy PIP i Służby Celnej natrafili na 21 obywateli Korei i Indonezji, którzy nie mieli pozwolenia na pracę w Polsce. Tylko jeden z nich w momencie zatrzymania pracował przy taśmie. - Złamał prawo i w ciągu siedmiu dni musiał opuścić Polskę - mówi Renata Hulok, rzecznik prasowy Komendanta Sudeckiego

Warmińsko-Mazurskie/ Po interwencji Inspekcji Pracy właściciel Biedronek zmienił umowy

Spór między inspekcją pracy a właścicielem sieci, firmą Jeronimo Martins Dystrybucja (JMD), dotyczył umów o pracę dla 45 pracowników, którzy dotychczas pracowali w sieci sklepów Royal Markety, a w których od czerwca powstały sklepy sieci Biedronka. Według inspektora Dąbrowskiego, pracownicy w

Inspektor

Praca inspektora Praca inspektora polega na przeprowadzaniu kontroli (inspekcji) w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i państwowego. Nazwa inspektor wywodzi się od łacińskiego słowa inspectio oznaczającego nadzór. Istnieje mnóstwo stanowisk inspekcyjnych - właściwie każda

Pracowity kwartał PiS-u na rynku pracy

projekty zmieniające dwie ustawy - o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i o Państwowej Inspekcji Pracy. Poprawki w pierwszej ustawie oznaczają, że nikt na umowie zlecenia ani na tzw. działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza lub samozatrudnienie) nie zarobi mniej niż 12 zł brutto za godzinę. Poza

Nowelizacja Kodeksu pracy: masz wątpliwości - zapytaj eksperta

W poniedziałek 2 września, w godzinach 12-14, pod numerem telefonu (22) 444 40 84 na pytania dotyczące prawa pracy odpowiadać będą eksperci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. We wtorek 3 września, w godzinach 10-12, pod numerem telefonu (22) 444 40 84 przedstawiciele Państwowej Inspekcji

Rewolucyjne zmiany: gwarantowane 12 zł za godzinę na śmieciówce. Lepsza ochrona pracowników na zleceniach

Resort przygotował projekty zmieniające dwie ustawy - o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i o Państwowej Inspekcji Pracy. Skutkiem tych zmian ma być objęcie znacznie szerszą ochroną osób wykonujących swoją pracę wyłącznie w oparciu o umowy zlecenia. Według różnych szacunków Polaków z taką umową

VI Konwent Prawa Pracy

, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, prawników specjalizujących się w zakresie prawa pracy. STOLIKI EKSPERCKIE Zapewniamy możliwość indywidualnych konsultacji Przez cały czas trwania konferencji do Państwa dyspozycji będą eksperci Doradztwa Kadrowego - Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżurów

Umowa o pracę nie chroni przed łamaniem prawa

, wypłaty świadczeń pracowniczych oraz czasu pracy. Inspektorzy pracy zweryfikowali 44 tys. umów cywilnoprawnych w prawie 9 tys. firm. Stwierdzili, że co piąta umowa została zawarta w warunkach właściwych dla umowy o pracę. Innym rodzajem naruszeń, w którym interweniowała Państwowa Inspekcja Pracy były

Mamy jednocyfrowe bezrobocie

umów cywilnoprawnych i osób na samozatrudnieniu. Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że z roku na rok lawinowo przybywa umów-zleceń, które powinny być etatami. Spadek bezrobocia koreluje więc z pogorszeniem warunków zatrudnienia. Prof. Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki - Na obniżenie bezrobocia

Dyżur ekspertów prawa pracy

"Gazety Wyborczej" porad udzielać będą eksperci z Państwowej Inspekcji Pracy. Nasz dyżur to część ogólnopolskiej kampanii informacyjnej PIP "Zanim podejmiesz pracę". Celem kampanii jest przybliżenie przepisów dotyczących umów cywilnoprawnych.

We wtorek z "Gazetą Wyborczą" nowy Kodeks pracy

pracy, uelastyczniono godziny pracy. Nowy Kodeks już jutro z "Gazetą Wyborczą"Specjalnie dla czytelników GazetaPraca.pl zorganizowaliśmy też dyżur prawników.We wtorek 3 września, w godzinach 10-12, pod numerem telefonu (22) 444 40 84 przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy podpowiedzą co

Jak chronić pracowników?

zgłaszać naruszenia Kodeksu pracy, składać wnioski do sądu pracy, reagować na wszelkie formy naruszeń praw pracujących, w tym mobbing, inwigilację czy molestowanie. - Miałby docierać tam, gdzie nie dociera Państwowa Inspekcja Pracy - mówili organizatorzy konferencji. Ich zdaniem największym problemem

2 miliony Polaków nie otrzymuje wynagrodzenia na czas

o dzieło, niż na etacie. Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w całym 2014 r., firmy były winne pracownikom 171,4 mln zł z tytułu wynagrodzenia. Pieniędzy tych wystarczyłoby na opłacenie minimalnego wynagrodzenia przez rok, dla 8,5 tys. osób (w ubiegłym roku płaca minimalna wynosiła 1680 zł

Dyżur ekspertów

Jakie ma się prawa, a jakie obowiązki, gdy ma się taką umowę? Co zrobić, gdy szef każe podpisać umowę-zlecenie, choć wcześniej miało się etat? Na te i inne pytania w najbliższy poniedziałek, 15 kwietnia, Czytelnikom "Gazety Wyborczej" będą odpowiadać eksperci z Państwowej Inspekcji Pracy

Kampania: Zanim podejmiesz pracę

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała na ten temat kampanię informacyjną pod hasłem "Zanim podejmiesz pracę". Zanim podejmiesz prace, zastanów się, nie tylko nad tym za ile będziesz pracował, ale na jakich zasadach, na podstawie jakiej umowy. 1.Domagaj się umowy o pracę i to najlepiej na

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

Państwowej Inspekcji Pracy; * u pracodawców prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Można też pracować na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej. Wtedy pieniądze wypłaca agencja, a nie pracodawca. Umowa o pracę z agencją kończy się z upływem terminu, na który została

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

niejasno określane są warunki pracy tymczasowej, między agencją i klientem, a pracownicy agencyjni muszą wykonywać swoje obowiązki, mimo nieprzestrzegania norm BHP ze strony pracodawców użytkowników (dane Państwowej Inspekcji Pracy). Utrudnione jest też karanie nieuczciwych firm zatrudniających "

Praca podczas upałów. Co nam przysługuje?

-zleceniu oraz kierownika na etacie. W tym roku do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło już ponad 100 skarg na pracę w zbyt wysokich temperaturach. W stosunkowo chłodnym maju i czerwcu było to tylko 15 skarg. W lipcu już 51, a do 10 sierpnia inspektorzy interweniowali w kolejnych 37 sprawach. W większości

Groźny mobbing w pracy

być nie tylko przełożony, ale też koledzy lub koleżanki z pracy. Dane Państwowej Inspekcji Pracy sugerują, że problem mobbingu w Polsce jest niewielki. Na 44 tys. skarg w 2013 r. narzekań na mobbing, molestowanie i dyskryminację było tylko trochę ponad 2 tys. Także w świadomości wielu menedżerów

Dział pierwszy: Przepisy ogólne. Rozdział IIb - Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Art. 18-4. § 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. § 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje

Niepoliczalne "śmieciówki"

legalna umowa zastosowana w sposób nielegalny. A więc nie umowa-zlecenie czy o dzieło, ale zastosowanie ich tam, gdzie powinien być etat - tłumaczy Marek Lewandowski z "Solidarności". Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że mniej więcej co czwarta umowa cywilnoprawna powinna być

Szkolenia cudzoziemców w ramach kampanii "Bezpieczna praca w Polsce"

największą grupę stanowią obywatele Ukrainy (około 38 tys. zezwoleń na pobyt w Polsce). Swój pobyt na terytorium Polski legalizują również w ten sposób obywatele Wietnamu (13 tys.), Rosji (12,5 tys.), Białorusi (11 tys.) oraz Chin (5 tys.). Cudzoziemcy bez zezwoleń W latach 2010-2012 Państwowa Inspekcja

Firmy płacą rzetelniej. Maleje kwota zaległych pensji

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku pensji na czas nie dostało 32,3 tys. pracowników. W ubiegłym roku o tej porze wynagrodzenia w umówionym czasie nie otrzymało ponad 36 tys. osób. Ubywa też nieuczciwych firm - ich grono zmniejszyło się z 1,5

Weksle pracownicze będą nielegalne?

O problemie weksli pracowniczych pisaliśmy już w lutym. Wtedy zwróciła na niego uwagę Państwowa Inspekcja Pracy. Wtedy też usłyszeliśmy w resorcie pracy, że być może wykorzystywanie takich weksli stanie się przyczyną nowelizacji Kodeksu pracy. I być może faktycznie tak się stanie, ale nie za sprawą

Chcesz dobrą pracę? Przyjdź na SWPS!

, gdzie pracodawcy zamieszczają najwięcej ogłoszeń. Postaramy się też zdradzić tajniki tego, co myślą pracodawcy. Ponadto przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy będą przez cały czas wydarzenia odpowiadać na pytania dotyczące praw pracowników i obowiązków pracodawców. Formularz rejestracyjny na

Zaległości płacowe rosną w miastach. Co zrobić, gdy firma nie płaci pensji?

podejmiemy pracę i szef nie chce nam zapłacić mamy trzy wyjścia. Możemy poprosić go o wyjaśnienie i umówić się na zasady spłaty zadłużenia. Jeśli to nie pomoże, możemy zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy - jeśli pensja jest naliczona i nie ma wątpliwości, że powinna być wypłacona

państwowa inspekcja pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy to polski organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Państwowa Inspekcja Pracy posiada 16 oddziałów okręgowych, nazywanych inspektoratami. Ich pracownicy prowadzą kontrolę na mniejszych terenach, co znacznie zwiększa skuteczność tego typu działań.

Państwowa Inspekcja Pracyi jej narzędzia: to przede wszystkim mandaty, nałożone w przypadku bezwzględnego stwierdzenia naruszenia obowiązków pracodawcy lub praw pracownika. Jeśli pracownik kontrolujący PIP zauważy sprawę, która wymaga dalszego wyjaśnienia, może skierować sprawę do sądu grodzkiego, a nawet - do prokuratury. W przypadku transportu drogowego - PIP ma prawo przyznawać grzywny finansowe.

Zdjęcia - państwowa inspekcja pracy