osoba prowadząca własną działalność

pap, bsn

Co czwarty student chce mieć własną firmę

Co czwarty student chce mieć własną firmę

Tak wynika z raportu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy "Młodzi a rynek pracy". Autorzy oceniają, że "w młodych Polakach drzemie olbrzymi potencjał innowacyjny"

Niezaangażowany jak Polak

Z ogólnopolskiego badania Sedlak & Sedlak wynika, że nie zależnie od rodzaju firmy - czy to własna, czy państwowa, a nawet organizacja pozarządowa - to w najlepszym wypadku zaangażowana w pracę jest co czwarta osoba.

Zaplanuj swój biznes Krok po Kroku!

Twoja Inicjatywa! zajmuje się szeroko pojętym wspieraniem przedsiębiorczości w Polsce. Fundacja organizuje szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców, indywidualne spotkania z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, konferencje, spotkania networkingowe. Jedną z ważniejszych imprez

Życie na fakturze

Życie na fakturze

W lipcu tego roku własną działalność gospodarczą z zatrudnieniem na poziomie do dziewięciu osób prowadziło prawie 3 mln Polaków. To jedna z bardziej tajemniczych grup zawodowych. Ciężko oszacować, ilu przedsiębiorców marzyło o własnej firmie i nigdy nie chciało pracować "na kogoś". Nie

Blogosfera - praca przyszłości?

Blogosfera - praca przyszłości?

analizą zawartości internetu. - Wraz ze wzrostem znaczenia mediów społecznościowych, a także poprzez rozwój nowych technologii mobilnych, zarabiać zaczęły osoby prowadzące blogi, vlogi oraz administratorzy i redaktorzy profili na platformach społecznościowych - tłumaczy Szymanowski. - Portale rekrutacyjne

Zawód pośrednik

Zawód pośrednik

Osoby prowadzące punkty obsługi klienta, biura kredytowe, agencje ubezpieczeniowe czy konsultingowe, działają jako pośrednicy, najczęściej prowadząc własną działalność gospodarczą. Najwięcej pośredników działa w branży finansowej i ubezpieczeniowej. W finansowej osiągają oni też najwyższe dochody

Co nowego na studiach podyplomowych?

Co nowego na studiach podyplomowych?

przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej na największym - mierząc liczbą konsumentów - rynku zbytu na świecie. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się m.in. z odmiennością kulturową i tamtejszymi przepisami prawnymi. Kierunek dedykowany jest osobom pracującym w przedsiębiorstwach prowadzących

Samozatrudnienie w Europie. Polska w czołówce

Samozatrudnienie w Europie. Polska w czołówce

przypadku rozkładu wiekowego samozatrudnionych. Takie różnice widoczne są już w przypadku ich wykształcenia. Dla przykładu w Niemczech blisko połowa osób prowadzących własną działalność ma wyższe wykształcenie. Podobnie jest w Belgii a we Francji, Holandii czy Wielkiej Brytanii udział ten wynosi około 40

Własna firma - przygoda dla pracowitych

Własna firma - przygoda dla pracowitych

Według szacunków różnych instytucji "na swoim" pracuje nawet 15 proc. Polaków. Z danych ZUS, do których dotarła nasza redakcja, wynika z kolei, że samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność, jest w Polsce około 1,3 mln. Ilu z nich założyło firmy, bo chcieli, a ilu

Fundraiser: profesjonalny żebrak. "Jestem pośrednikiem dobra"

Fundraiser: profesjonalny żebrak. "Jestem pośrednikiem dobra"

biznesie i znajomość "drugiej strony biurka" też są bardzo cenne. - Patrząc z perspektywy headhuntera prowadzącego rekrutację na to stanowisko - idealny kandydat łączy w swoim pakiecie atutów kompetencje miękkie i umiejętności analityczne - tłumaczy Hanna Listek. - To osoba komunikatywna

Od biznesplanu do własnej firmy - Krakow Business Starter

Od biznesplanu do własnej firmy - Krakow Business Starter

projekty dodatkowo grant w wysokości 10 tys. zł. Program skierowany jest do młodych studentów i absolwentów krakowskich uczelni zamierzających prowadzić działalność (albo już ją prowadzących) w stolicy Małopolski. - Chcemy pokazać młodym ludziom, że postawienie sobie jasno sprecyzowanego celu i

Ile naprawdę można zarobić na blogu [RAPORT]

Ile naprawdę można zarobić na blogu [RAPORT]

dla mediów i hejterów - taki stan rzeczy nie dziwi. Istnieją oczywiście wyjątki od reguły. Michał Szafrański prowadzący bloga Jakoszczędzacpieniadze.pl - niczym spółka akcyjna - regularnie publikuje finansowe efekty swojej działalności oraz dzieli się swoim doświadczeniem w zarabianiu na blogu

Spółdzielnie socjalne, czyli wędka zamiast ryby

. Pracodawcy, nie ponosząc kosztów staży (pokrywanych ze środków Funduszu Pracy), angażowali się w taką formę aktywizacji, kierując się przy tym głównie własnym interesem ekonomicznym. W tej sytuacji działalność spółdzielni socjalnych może być nieoceniona. - W gestii państwa leży stworzenie warunków rozwoju

Umowy śmieciowe: jak radzi sobie z nimi Europa?

Umowy śmieciowe: jak radzi sobie z nimi Europa?

formą zarobku. Z płacenia ubezpieczania społecznego mają być zwolnione osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz te, które pracują na etacie, a na podstawie umowy o dzieło dorabiają. Skąd pomysł oskładkowania umów? Rząd policzył, że płacenia pełnych składek emerytalnych może unikać nawet 900

Samozatrudnienie - własna działalność gospodarcza

Samozatrudnienie - własna działalność gospodarcza

, doradcą podatkowym, tłumaczem, architektem, czy aktorem, * samozatrudnienie - założenie firmy, bo tego wymaga szef. Otwierając jednoosobową działalność zostaje się u dotychczasowego pracodawcy, tyle, że na innych warunkach niż w przypadku umowy o pracę. Osoby i podmioty zamawiające usługi u

Urząd pomoże przedsiębiorczym

Urząd pomoże przedsiębiorczym

działalności. Na pewno nie dostaną go osoby, które w ostatnim roku prowadziły firmę, albo bez uzasadnienia odrzuciły ofertę pracy, szkolenia zawodowego lub stażu przedstawioną przez urząd. Co więcej, każdy, kto liczy na pieniądze z urzędu pracy, nie może mieć na swoim koncie w ciągu dwóch lat poprzedzających

Firma bez prawdziwej siedziby

Firma bez prawdziwej siedziby

dla pani bibliotekarki, która w zamian częstuje ją kawą. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą pozwolić sobie na fantazje i swego rodzaju biznesową bezdomność. Mogą, tak jak zrobiła to Aldona, uczynić z tego swój styl życia. Ale co mają zrobić ci, którzy dorobili się kilku

Jak założyć własną firmę

przedsiębiorców. Jej główne założenie polega na okresowym wspomaganiu osób planujących założenie własnej działalności zarówno od strony finansowej jak i logistycznej. Aby otworzyć działalność w ramach AIP należy przede wszystkim mieć pomysł na biznes, który pomoże nam w przejściu przez 6-stopniowy proces

Starszy nie znaczy gorszy

Starszy nie znaczy gorszy

, jeśli wydaje się to uzasadnione, rozważ kierunki ewentualnego przekwalifikowania. Jeśli okaże się, że rynek wymaga większej elastyczności, bądź elastyczny. Pamiętaj, że formą zajęcia, na którą nie ma wpływu kwestia wieku, jest własna działalność gospodarcza - być może to jest twoja droga. Przed

Niż uderza w nauczycieli

Niż uderza w nauczycieli

uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Pieniądze na aktywizację Projekty dla nauczycieli i byłych nauczycieli realizowane są m.in. z pieniędzy Ministerstwa Edukacji Narodowej (100 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego) czy Funduszu Pracy. Przy podziale pieniędzy z MEN na poszczególne

Nowa kampania Fundacji MaMa - o problemach kobiet prowadzących firmy

Nowa kampania Fundacji MaMa - o problemach kobiet prowadzących firmy

samozatrudniona osoba sama płaci swoje składki i sama decyduje, czy będzie pracowała czy nie. Kobiety są często zmuszane do przejścia na samozatrudnienie" - podkreśliła Dołowy. Dodała, że dużą barierą dla prowadzących firmy kobiet jest brak dostatecznych informacji o przysługujących im prawach. "

Młody firmie nie pasuje

Młody firmie nie pasuje

18 tys. osób (najwięcej wydano stażowych - 12 tys.), z czego 1,2 tys. w ramach "Gwarancji dla Młodzieży". Po pozostałe metody wsparcia - czyli staże, szkolenia, dopłaty do otwarcia własnej działalności - sięgnęło niemal 180 tys. młodych. Czy to pomoże zahamować ich bezrobocie? W ciągu 10

Tusk: nie dla oskładkowania wszystkich umów

niego skorzystać nie tylko kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale też pracujące w oparciu o umowę zlecenie, które dobrowolnie odprowadzały składkę chorobową do ZUS, a także matki prowadzące własną działalność gospodarczą. Nie ma możliwości uzyskania zasiłku przy umowie o dzieło.

Oskładkowanie umów o dzieło: "Solidarność": - Tak. Pracodawcy: - To zwiększy szarą strefę

styczniu. Ponad połowa pytanych firm (56,5 proc.) stosuje umowy cywilnoprawne stosuje; ponad dwie trzecie (67,7 proc.) stosuje obok umów o pracę również umowy zlecenia, a nieco ponad jedna trzecia (37 proc.) - umowy z osobami prowadzącymi własną, niewielką działalność gospodarczą. Jedynie co dziesiąta

Resort pracy chce zlikwidować lukę w przepisach o zasiłkach macierzyńskich

, a ZUS będzie musiał przyjąć do wyliczenia zasiłku macierzyńskiego tę kwotę, od której płaciła ona za ten czas składkę chorobową.Zasiłek dzięki małżonkowiInnym rozwiązaniem - jeśli ktoś nie chce zakładać własnej działalności gospodarczej - jest współpraca z członkiem rodziny, np. z mężem, przy

Własna firma krok po kroku

zdrowotne.Dokumenty potrzebne do zgłoszenia firmy: REGON firmy, numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr, numer rachunku bankowego firmy, dane personalne, numery NIP (wszystkich osób), rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i seriąDodatkowe czynności związane z założeniem działalności

Hiszpania: 2 tys. euro za zamknięcie działalności

(27,2 tys. zł) dla kobiet,8 tys. euro (31 tys. zł) dla mężczyzn niepełnosprawnych,10 tys. euro (38,8 tys. zł) dla kobiet niepełnosprawnych. Pomoc dla chcących utrzymać działalność gospodarcząWładze Castilla-La Mancha przygotowały także pakiet pomocowy dla "autonomos" już prowadzących swoją

Uniwersytet Śląski bada zawodowe losy swoich absolwentów

internet.Na pytanie o cele karier zawodowych, najczęstszą odpowiedzią wśród prowadzących własną działalność okazały się wysokie zarobki, a wśród zatrudnionych - praca zgodna z zainteresowaniami. Zatrudnieni respondenci byli przy tym częściej zadowoleni ze swojego zajęcia; dla nich wysokie zarobki były dopiero

Życie na fakturze

wynagrodzenie osoby pracującej w takiej mikrofirmie wyniosło 1,8 tys. zł brutto. W firmach zajmujących się informacją i komunikacją oraz obsługą rynku nieruchomości średnia pensja wyniosła ok. 2,7 tys. zł brutto.Cwaniak na fakturze?29-letnia Marta założyła własną działalność po zwolnieniu z pracy w 2010 roku

Etat tylko dla wybranych

. Nie wiadomo, jaka jest skala tego zjawiska. Przeprowadzony w styczniu przez Business Centre Club sondaż podaje, że ok. 37 proc. przedsiębiorców stale współpracuje z osobami prowadzącymi własną niewielką działalność gospodarczą. Jedynie co dziesiąta firma nie stosuje żadnej z dopuszczalnych prawem umów

"Podyplomówka" - czy to się opłaca?

legitymujących się studiami podyplomowymi jest zaledwie o 400 PLN wyższa niż tych, którzy ukończyli jedynie studia wyższe. Studia podyplomowe mają największe znaczenie w przypadku: stanowisk kierowniczych, osób pracujących w sektorze prywatnym, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz tych, którzy

Praca w McDonald's: jak ją dostać i ile można zarobić?

powiedział kiedyś przewrotnie: "Firma prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, a jedynym powodem, dla którego sprzedaje burgery, jest to, że przynoszą one największy dochód płatnikom czynszu". W Europie model jest odmienny: na przykład w Wielkiej Brytanii McDonald's posiada

Jak sobie radzą po latach absolwenci etnologii? Odpowiedzi internautów [WASZE LISTY]

ogóle jestem przerażona, jak będę miała znaleźć pracę po studiach, która mi pozwoli na normalne utrzymanie się i jakieś drobne przyjemności... Myślę o własnej działalności. Zobaczymy, jak to będzie..." 4. "Sam jestem absolwentem tej placówki i nie uważam, że popełniłem błąd wybierając ten

MBA czy podyplomowe - co wybrać?

Sedlak & Sedlak. Mediana wynagrodzeń wszystkich osób z dyplomem studiów podyplomowych jest zaledwie o 400 zł wyższa niż tych, którzy ukończyli jedynie studia wyższe. Studia podyplomowe mają największe znaczenie w przypadku: stanowisk kierowniczych, osób pracujących w sektorze prywatnym, prowadzących

Dla Gazety

Joanna Grzywińska,Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy Z roku na rok wzrasta liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, ale niestety do tzw. samozatrudnienia dochodzi często pod przymusem pracodawcy i w warunkach łamania prawa pracy. Byli pracownicy w roli

Doradco, co robić? Przeglądamy CV i pomagamy zdobyć pracę

przygotować i wyposażyć własną szafę. Jak widzę, pani Karolina czerpie satysfakcję z kontaktu z drugim człowiekiem. To może być sygnał, że poradzi sobie, zakładając własną działalność gospodarczą o charakterze wydawniczym. Prowadząc własną działalność gospodarczą, uczymy się niezależności i odpowiedzialności

Kobiety kobietom pomogą

Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet zaangażowane w projekt, które pod swoje skrzydła wezmą mniej doświadczone koleżanki, od lat z powodzeniem prowadzą firmy. Są wśród nich właścicielki dużych przedsiębiorstw, hoteli, firm usługowych, ale też kobiety prowadzące jednoosobowe działalności

Szwajcarski zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w Polsce

O świadczenie z tytułu utraty pracy mogą się w Szwajcarii ubiegać osoby, które w ciągu 24 miesięcy pracowały legalnie, na pełen etat, na terenie tego kraju przez rok czasu. Osoby prowadzące własną działalność, mogą ubiegać się o zasiłek tylko wtedy, gdy opłacały dobrowolnie składki ubezpieczeniowe

Księgowy bez certyfikatu

Rozmowa z Katarzyną Kowalczyk* Katarzyna Pawłowska-Salińska: Szykują się zmiany w certyfikowaniu dla osób prowadzących księgi rachunkowe. Jaki dokument będzie teraz potrzebny, żeby je prowadzić? Katarzyna Kowalczyk: Żaden. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości to część drugiej transzy deregulacji

Własny biznes w Norwegii

Czy wielu Polaków jest zainteresowanych założeniem własnej działalności w Norwegii?Barbara Liwo: Tak, jest bardzo wiele takich osób. I być może paradoksalnie obecny kryzys na rynku finansowym sprawił, że firm zakładanych przez Polaków powstaje nawet więcej niż wcześniej. Osoby, które tracą pracę w

Biznes jest w sieci

, niemiecką i angielską wersję. Poszerzyliśmy ją o język włoski, a w planach mamy jeszcze norweski. To niejedyna działalność promocyjna krakowskiej firmy w sieci. - Mamy własny kanał na YouTubie, od czasu do czasu wrzucamy coś na Twittera. Bez strony internetowej nasz rozwój przebiegałby o wiele wolniej i na

Taksówkarze: Otwórzcie nasz zawód, podniesiemy ceny

chwili serwuje nam plotkę, która robi karierę pod Wawelem. - Nie chodzi o żadną deregulację, ale o to, że współwłaścicielem jednej z firm przewozu osób jest brat jednego z posłów PO - mówi taksówkarz. W Krakowie tę informację powtarzają niemal wszyscy - w różnych wersjach: raz mówi się o bracie posła

Finał Kampanii Zatrudnij Niepełnosprawnego, Warszawa

założonych przez młodych ludzi. Aktualnie w ramach AIP działa 250 firm. AIP przeprowadziły setki szkoleń, konsultacji, udzieliły wsparcia merytorycznego i grantów kilku tysiącom osób planujących start własnego biznesu. Mecenasem AIP jest Euro Bank S.A. Dodatkowe informacje: Justyna Gaj, dyrektor Biura

Działalność gospodarcza we własnym mieszkaniu

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2000 r., Nr 9, poz. 118) Osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, często umieszczają swoją

Najlepsze banki udzielające kredytów na samochód - ranking "Pieniędzy"

) - maks. 25 pkt. 5. Warunki dotyczące kredytobiorcy (konieczny staż pracy, akceptowane przez bank źródła dochodu, dostępność kredytu dla osób prowadzących działalność gospodarczą, sposób badania zdolności kredytowej) - maks. 22 pkt. 6. Elastyczność banku (możliwość podpisania umowy kredytowej poza

NIK skontrolował "Pierwszą pracę"

połowa z prawie 200 tys. absolwentów. Aż 40 proc. z nich po zakończeniu stażu firmy zatrudniły na stałe! Zdaniem NIK nie sprawdziły się pożyczki na założenie firmy czy roczne zwolnienie ze składek emerytalnych osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Spośród 15 tys. absolwentów, którzy mogli

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna jest to tzw. umowa pośrednictwa. Umowę agencyjną mają prawo zawrzeć tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy (agent i zleceniodawca). Regulacja prawna tejże umowy znajduje się w przepisach kodeksu cywilnego art. 758 - 764 § 9. Na podstawie umowy

Mamy walczą o swoje

, ale są też takie, które powiedziały "dość".Kobiety prowadzące Fundację MaMa z Warszawy już od lat walczą z barierami komunikacyjnymi w miastach. Sprawdzają, gdzie samochody parkują na całym chodniku i które domy nie mają podjazdów. Potem tworzą spis najbardziej nieprzyjaznych miejsc dla osób

Norwegia - raj dla wytrwałych

mają rodziny w kraju. Wysyłają im pieniądze, często podróżują do kraju. Druga - osoby, które zdecydowały się osiedlić. Nie muszą dzielić mieszkania z kolegami, bo mieszkają z rodziną, zamiast wciąż jeździć do kraju, mogą wyjechać na wakacje. Badania Fafo pokazują, że ta ostatnia grupa jest coraz

Wekslem w pracownika

. Dokładność twoją bronią Co się dzieje, jeśli weksel podpisuje wykonujący pracę na zlecenie bądź samozatrudniony, czyli prowadzący własną działalność? Najbezpieczniejszy będzie weksel in blanco, do którego dołączone jest porozumienie wekslowe. Kiedy, przez kogo i na jaką kwotę weksel może zostać wypełniony

Zagraniczny zasiłek dla bezrobotnych można pobierać w Polsce

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. "w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie". Tak więc, jeśli ktoś pracował w Wielkiej

Jak oceniamy rynek pracy

badany, a co piąty uznaje taką możliwość za mało prawdopodobną. Optymizm, niski we wszystkich grupach wiekowych, udziela się przede wszystkim osobom młodym (od 18 do 24 lat), menedżerom i osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą (nie wliczając w to rolników). Nieznaczna poprawa nastrojów nie

Chciałbym pracować we Francji jako nauczyciel języków obcych. Jak mogę to zrobić?

prywatnych nie jest objęte na gruncie prawa francuskiego szczególną regulacją. Natomiast przed rozpoczęciem działalności wszystkie osoby (Francuzi i obywatele UE), które otwierają prywatne ośrodki nauczania, powinny złożyć deklarację w prefekturze regionu (deklarację składa się na specjalnym formularzu i

Jak z lekarza zrobić menedżera?

. A w szpitalu trzeba działać zespołowo- opowiada Radomyski. Studia MBA dla lekarzy kosztują 6400 zł za semestr. Od października podobne studia, z tym, że nie MBA a podyplomowe otwiera Akademia Medyczna w Warszawie. Są one skierowane do osób, które zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą

Jak założyć firmę za granicą

pracownik musi otrzymać rocznie dwie dodatkowe pensje. Lepiej od razu zaplanować na to środki. Zasada równego traktowania Jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą w Unii Europejskiej masz prawo kupić lub wynająć pomieszczenia. Możesz też nabyć grunt (problem może być wyłącznie z ziemią rolną

UE płaci za studia i kursy

umowę o pracę albo właściciele firmy. Z oferty może skorzystać także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (firmę jednoosobową). Wyłączeniu podlega jedynie sektor górniczy oraz firmy, które znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego. Zainteresowani dotowanymi

Polacy buszują w internecie za pracą

, autorka raportu Gemius SA. - W podobnej sytuacji są osoby z kadry zarządzającej oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Natomiast osoby lepiej wykształcone częściej niż pozostali rozglądają się za nową pracą mimo stabilizacji zawodowej. Po pracę do krewnych i znajomych Blisko dwie trzecie

Unia Europejska: jak świadczyć usługi?

przepływ usług, co oznacza, że polskie firmy mogą wykonywać zlecenia we wszystkich krajach wspólnej Europy. Dotyczy to nie tylko dużych firm, ale także samozatrudnionych, czyli osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Polskie firmy mogą świadczyć w krajach UE różne usługi, zatrudniając przy tym

Szkolenia e-learningowe to szansa dla wszystkich

czekające na osoby poszukującej pracy. Formy zatrudnienia - pokazuje, jakie możliwości podjęcia pracy daje obowiązujący kodeks pracy, jakie rodzaje umów przewiduje, ich wady i zalety. Jak założyć własną firmę - organizatorzy zapewniają, że dzięki temu szkoleniu każdy dowie się, jak założyć własną

Dział piętnasty - Przepisy końcowe

ich rodzin oraz członków spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych) stosuje się odpowiednio art. 208 § 1, art. 213 § 2, art. 217 § 2, art. 218, art. 220 § 1 i art. 221 § 1-3. Art. 304-3. Do osób fizycznych prowadzących na własny rachunek

Gdzie legalnie pracujemy w UE?

zajmujemy ok. 80 tys. miejsc pracy. W Holandii wykorzystaliśmy 87 proc. wszystkich zezwoleń przyznanych obywatelom nowych państw UE: 20,2 tys. w ubiegłym i 11,3 tys. w tym roku. Na rynkach UE i EOG pracowały też osoby delegowane przez polskie firmy albo prowadzące własną działalność gospodarczą. ZUS szacuje

Ucz się za pieniądze z Unii

lub postępowania upadłościowego). Z dofinansowanych szkoleń korzystać mogą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę albo właściciele firmy. Z unijnej oferty może skorzystać także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (firmę jednoosobową). Od początku działalności Europejskiego Funduszu

Rencista płaci składkę dwa razy

. Dorabia ok. 300 zł, prowadząc magiel w piwnicy w bloku. - Koniec z firmą, nie będę do interesu dokładał - dodaje. Na Mazowszu i Górnym Śląsku część osób już zrezygnowała z własnego biznesu. - W tygodniu mamy po kilka wniosków o wyrejestrowanie. Masowej rezygnacji spodziewamy się jednak za dwa miesiące

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

kształcenia zawodowego, czy też będzie to kształcenie we własnym zakresie, tak by mógł złożyć egzamin na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika. Osoby niepełnoletnie (młodociane), czyli takie, które ukończyły 16 lat i nie przekroczyły 18, mogą być zatrudniane na umowę o pracę, jednak przy spełnieniu

Niepowtarzalna szansa dla młodych i przedsiębiorczych

, przeciętnie jest to ok. 3 godzin na miesiąc, ale młoda osoba ma świadomość, że zawsze ma się do kogo zwrócić o pomoc. Doradcy służą też niekiedy opinią w takich dziedzinach jak marketing, produkcja czy księgowość i dzielą się własnymi pomysłami na prowadzenie biznesu. Mentor jest w stałym kontakcie z młodym

Wynagrodzenia w działach sprzedaży w 2007 roku

10% z nich osiąga dochody wyższe niż 12 800 PLN.Tabela 13 prezentuje wysokość wynagrodzeń w zależności od rodzaju firmy. Największe dochody można osiągnąć prowadząc własną działalność gospodarczą. Co druga osoba w takim przypadku osiąga dochody przekraczające 4 700 PLN, co czwarta - 8 

Płace na poziomie z... 2006 roku

historii raportu przedział od 3500 do 6999 nie uzyskał największej liczby wskazań (wykres 3). Prowadzący własną działalność gospodarczą wciąż mogą liczyć na największe zarobki. Biorąc pod uwagę kapitał firmy niezmiennie najlepiej zarabiają pracownicy zagranicznych przedsiębiorstw (wykresy 15 i 16). PR

Unia Europejska: jak założyć firmę

-handlową (obowiązkowa przynależność dla osób prowadzących działalność), izbę rzemieślniczą w przypadku zawodów rzemieślniczych. Wydział ekonomiczno-handlowy polskiej ambasady w Berlinie radzi jednak samemu udać się do tych instytucji, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i przyspieszyć procedury. Uwaga

Zarobki w Warszawie w 2007 roku

on tu na średnim poziomie 48% podczas, gdy w firmach polskich płace rosną przeciętnie o 38%. Zdecydowanie najwyższe wynagrodzenia mają osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (tabela 7). Mediana ich dochodów wynosi 6 100 PLN i jest o 33% wyższa niż zanotowana w stolicy ogółem. Dość

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2007 - podsumowanie

wysokiego wzrostu wynagrodzeń osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy działający na własna rękę w 2007 r. zarobili o 28% więcej niż w 2006 r. (tabela 7). Na przeciwnym krańcu są pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej, gdzie wynagrodzenia wzrosły jedynie o 14%. Bardzo znaczące

Michał Boni o konieczności zmian w kodeksie pracy

przez pracodawców osób prowadzących własną działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnienie). Rafał Kalukin: Samozatrudnienie - zjawisko pozytywne czy negatywne? Michał Boni*:Pracodawcy muszą ograniczać koszty. Coraz częściej więc wiążą się z ludźmi, którzy jako przedsiębiorcy prowadzą własną działalność

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Jak słyszę, gdy ktoś opowiada, że na samozatrudnieniu można być panem samego siebie, to śmiech mnie ogarnia - mówi. Jak to jest naprawdę? Czy ktoś prowadzący własną działalność może być traktowany jak etatowy pracownik? Jak walczyć o swoje prawa? Aby odpowiedzieć

Z życia wzięte. Opowieści o inwigilacji

biurze prasowym dużej firmy medialnej (pracowałam tam trzy lata). Była to firma świadcząca usługi outsourcingowe, gdzie większość pracowników zatrudniona była na kontrakty, prowadząc własną działalność gospodarczą. Dawało nam to możliwość realizowania dodatkowych projektów niezależnie od naszej firmy

Pomagaj zwiedzając świat

władz lokalnych lub każda inna instytucja prowadząca działalność nienastawioną na zysk, np. dom opieki, dom kultury itp.). Można szukać ich za pomocą specjalnej wyszukiwarki: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/. Są tam namiary na organizacje z krajów UE, krajów kandydujących do Unii, a także innych

Wynagrodzenia w różnych regionach Polski w 2007 roku

osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. W regionie mazowieckim poziom ich dochodu jest ponad dwukrotnie wyższy od płac pracowników sfery budżetowej i komunalnej, która wypada najsłabiej. Drugie miejsce w rankingu zajmują firmy prywatne. W przypadku własnej działalności gospodarczej i firm

Coworking - wynajmij sobie biurko

przypadkiem; dowiedziałem się o nim od firmy meblowej, o której pisaliśmy - opowiada.- Wtedy i nasze wydawnictwo przenieśliśmy do takiego biura. Bogusz Parzyszek, który robił analizę działalności biur coworkingowych na świecie, dzieli coworkerów na trzy główne grupy: pojedyncze osoby, które zaglądają do

Mój zawód - ten sam, a jednak inny

pracy prezenterskiej nie korzystam z telepromptera, czyli czytnika tekstów. Lubię ćwiczyć pamięć, a poza tym mam wrażenie, że osoby, które mówią z pamięci, wypadają bardziej naturalnie. Technika bardzo pomaga mi w pracy. Jesteśmy czasem daleko od Polski, ale mamy własny sygnał, wóz transmisyjny, kamery

Pielęgniarka

Samodzielnie wykonuje proste zabiegi, np. podawanie leków, zastrzyki, itp. oraz asystuje lekarzowi przy poważniejszych zabiegach. Pielęgniarką czy pielęgniarzem nazywamy też osobę nauczającą zawodu, prowadzącą prace naukowo-badawcze w tej dziedzinie czy kierującą pracą innych pielęgniarek (np

Skorzystaj z cudzego pomysłu na biznes

zawierana jest na 20 lat. Nie można jednak założyć sobie restauracji w dowolnym miejscu w kraju. Decyzje co do lokalizacji podejmuje wyłącznie McDonald's Polska. Zbadaj wiarygodność spółki Osoby prowadzące już placówki franszyzowe, zapewniają, że przed wyborem spółki, od której chcemy

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

może również dotyczyć aktywnego poszukiwania pracy. Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20% podstawowej kwoty zasiłku (patrz rozdział: Ile wynosi zasiłek?). Należy pamiętać, że osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu

Wszystko o mikropożyczkach

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Również Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund pomaga przede wszystkim młodzieży i mieszkańcom terenów wiejskich, czyli rolnikom i ich rodzinom oraz osobom rozpoczynającym lub prowadzącym już działalność gospodarczą, a nawet spółkom osobowym. Jak działa

Informator "Gazety" o nowych świadczeniach przedemerytalnych

przedemerytalne, gdy stracą pracę z powodu likwidacji bądź upadłości firmy. Muszą jednak pracować u ostatniego pracodawcy co najmniej pół roku. Takie same kryteria wiekowe i stażowe dotyczą też osób prowadzących działalność gospodarczą (poza rolnictwem), które ogłaszają upadłość. By uzyskać świadczenie, muszą

Rewizja planów urlopowych. Większości Polaków należą się dodatkowe dwa dni wolne

. dekarze, których praca ma charakter sezonowy (dachy naprawia się głównie latem). Komu się należą wolne dni? Niestety, tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę (przepis nie dotyczy zatrudnionych na umowy cywilne lub prowadzących własną działalność gospodarczą, tzw. samozatrudnienie). Jak walczyć o

Położna

czy położnym (choć mężczyźni bardzo rzadko wykonują ten zawód), nazywamy też osobę nauczającą zawodu, prowadzącą prace naukowo-badawcze w tej dziedzinie czy kierującą pracą innych położnych, czyli np. położną oddziałową. Wykształcenie Aby zostać położną trzeba zdobyć co najmniej tytuł licencjata

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

zatrudniających do 20 osób, ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i osobom z nimi współpracującym, ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Wyjątkowo zasiłek przysługuje także wtedy, gdy mama nie jest już objęta

Na dzień dobry - do widzenia

głośna dzięki filmowi Krzysztofa Krauzego "Dług". Po tym, jak trafił on na ekrany, za ułaskawieniem Sikory i Brylińskiego opowiedziały się tysiące osób. Dla tego pierwszego trwający dziesięć lat więzienny koszmar skończył się w 2005 roku. Wówczas to prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisując

Logistyk

firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do produkcji, zabezpiecza odpowiednio wydajny system dystrybucji itd. Tak więc logistyka to dziedzina zarządzania firmą pod kątem jej ogólnej efektywności, prowadząca do obniżania kosztów własnych i firm-partnerów. W węższym

Ile czasu spędzamy w pracy na pracy?

, by ich bliscy i oni sami (najczęściej jednak w bliżej nieokreślonej przyszłości) mogli żyć na odpowiednim poziomie. Większość jednak zapracowuje się, nie prowadząc własnej działalności gospodarczej. Najczęściej dlatego, że są wynagradzani w systemie prowizyjnym. Czyli w praktyce na akord. 10

Polska Lista Płac 2004 odc. 3. Zarobki od 2500 zł do 5000 zł

lat, wykształcenie wyższe, zna angielski, niemiecki, studiuje MBA. ok. 2700 zł administrator nieruchomości w Warszawie. Prowadzi własną działalność gospodarczą, nie ma uprawnień administratora. Ma 27 lat, wykształcenie wyższe, zna angielski. Pracuje 50 godzin w tygodniu. 2700 zł informatyk zajmujący

Co dalej z kodeksem pracy

chwili wycofało się z porozumienia. Związkowcy postawili warunek, by do porozumienia dodać postulat ograniczenia tzw. samozatrudnienia (czyli zlecania przez firmy usług osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą). Według OPZZ te formy zatrudnienia są w Polsce nadużywane. Pracodawcy zgodzili się na

Jak zostać pracownikiem służb specjalnych

Polskich szpiegów szkolą: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencja Wywiadu (AW). ABW pilnuje bezpieczeństwa wewnętrznego. Poszukuje więc agentów pracujących w Polsce, a AW stara się o kadry, które wysyła za granicę. Obie instytucje finansuje budżet państwa, a ich działalność objęta jest

ZUS łaskawszy dla przedsiębiorczych mam?

ubezpieczenie społeczne kobiet, które pobierały zasiłki macierzyńskie lub przebywały na urlopie wychowawczym i jednocześnie prowadziły działalność gospodarczą, dotyczy obecnie ok. 46 tys. osób. Jak powiedziała poseł Joanna Kluzik-Rostkowska (PiS), należy się koniecznie zastanowić nad rozwiązaniami, które

Polski skok za góry

rozprowadzającej gumowe zabawki. - Strasznie mną tam pomiatano. A ja zawsze należałam do osób odważnych i dobrze myślących o sobie. Po półtora roku odeszłam i założyłam podobną, ale własną firmę. Tamci jednak twierdzili, że podkupuję im klientów i strasznie bruździli w interesie. Spakowałam więc manatki i

Lista płac studentów

o założeniu własnej działalności gospodarczej, gdy skończy studia. Ewelina studiuje na II roku anglistyki. Skończyła administrację, ale teraz studiuje zaocznie, bo chce zostać tłumaczem. Pracuje w urzędzie skarbowym na etacie, zarabia 1600 zł miesięcznie. W pracy spędza codziennie 8 godzin, od

Makler

zawodu wyłącznie w firmie, która go zatrudnia. Nie musi to być umowa o pracę - może być tylko zlecenie, ale makler nie może działać na własny rachunek. Taką firmą jest np. dom maklerski, bank, zagraniczna osoba prawna, towarzystwo funduszy powierniczych, towarzystwo emerytalne albo spółka

Notariusz

, z życia wzięte problemy prawne. Studenci rozpatrują je wspólnie z prowadzącymi. Oczywiście takie zajęcia nie dotyczą wszystkich przedmiotów, ale głównie tych związanych z praktyką prawną - orzecznictwem, działalnością adwokacką, radcowską czy prokuratorską. Najczęściej spotyka się je

Księgowy

zawartych w zakresie czynności księgowego, nieunikniona jest jego specjalizacja, w zależności od zakresu działalności księgowego oraz od firmy, dla której pracuje. Należy jednak pamiętać o tym, że osoba, rozliczająca wyniki działań wielu różnych działów podmiotu gospodarczego, powinna także

Poradnik o pracy sezonowej za granicą

truskawek pracują zwykle od 5 rano. Kogo najchętniej zatrudniają pracodawcy? Tych, za których nie muszą płacić składek na ubezpieczenia, czyli: studentów, osoby pracujące, które biorą urlop i wyjeżdżają na saksy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. rolników ubezpieczonych w polskim KRUS, A

Bankowiec

;zamian za bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Ponieważ każda większa firma i każda instytucja potrzebuje dyrektora finansowego, absolwenci "fib-u" mogą być zatrudniani także w tej dziedzinie, wyręczając ekonomistów.Z całą pewnością wielu zajmuje się działalnością na własną rękę. Mogą

osoba prowadząca własną działalność - ogłoszenia z GazetaPraca.pl