oferty pracy slask

sprawdź też:

oferta

oferty pracy slask - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Przedstawiciel Handlowy

  Katowice, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Nr ref.: PH /slask/2012 Zakres obowiązków: realizacja wyznaczonych planów sprzedaży na podległym terenie nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z klientami wdrażanie produktów z ...

 • Koordynator ds. inwestycji

  Sosnowiec, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  . inwestycji. http://www.slask.lewiatan.pl/ Oferujemy: Jasno określoną ścieżkę rozwoju, Ciekawą pracę w młodym zespole w ...

 • Menadżer kategorii mięso, wędliny

  Sosnowiec, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

 • Przedstawiciel Medyczny

  miasta nie podano, łódzkie, Polska

  Oferta archiwalna

  następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia ...

 • Przedstawiciel Medyczny

  miasta nie podano, lubelskie, Polska

  Oferta archiwalna

  następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia ...

 • Przedstawiciel Medyczny

  miasta nie podano, pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia ...

 • Przedstawiciel Medyczny

  miasta nie podano, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia ...

 • Koordynator ds. rozwoju sieci

  miasta nie podano, dolnośląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  .lewiatan.pl/ Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie ...

 • Key Account Manager

  Katowice, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Manager miejsce pracy: Czechowice- DZiedzice nr. ref. KAM-SLASK-04-10 Zakres obowiązków:- sprzedaż zaawansowanych rozwiązań Dell (macierze Equalogic, serwery ...

Rynek pracy

Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Model idealnego rynku pracy Pracodawca: Pracodawca i pracobiorca są wolni w swoich wyborach

Pomoc rekonwersyjna

kraju – wyłącznie do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. Organ wojskowy, na wniosek byłego żołnierza zawodowego, przedstawia mu, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając potrzeby żołnierza i posiadane

Autosan

pracownicze fabryki podjęły strajku; następnie władze dokonały internowań, aresztowań i zwolnień z pracy (podobnie było w sanockiej fabryce Stomil)Franciszek Oberc: Kalendarium sanockie 1974-1994, w: Sanok. Dzieje miasta, Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Kraków 1995, s. 954..W 1981 powstał pierwszy

Paweł Cierpioł

stanowisko komendanta posterunku w Mikołowie.W czerwcu 1940 wstąpił do ZWZ, został zaprzysiężony przez Józefa Korola i skierowany do pracy w wywiadzie pod komendą Karola Kornasa. Pod koniec 1940 lub na początku 1941 r., na rozkaz komendanta Okręgu, został skierowany do sztabu Władysława Kuboszka.J

Bezrobocie frykcyjne

Bezrobocie frykcyjne – bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania. Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce występowanie pełnej równowagi na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne może pełnić pozytywną rolę

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.