ochrona

informacja prasowa

Nowe przepisy w ustawie o ochronie danych. Ich znajomość pomoże Ci uniknąć kary!

Nowe przepisy w ustawie o ochronie danych. Ich znajomość pomoże Ci uniknąć kary!

29 stycznia Polish Business Club organizuje Business Lunch, podczas którego przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się ze zmianami w Ustawie o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy dotyczą właścicieli nawet najmniejszych firm. Nad ich wdrożeniem oraz przestrzeganiem czuwa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Specjaliści od ochrony lotnisk

W ciągu dwóch lat 12 polskich lotnisk będzie potrzebowało 2 tys. pracowników do wzmocnienia ochrony. Specjalistów w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego uczyć będzie m.in. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Specjaliści od ochrony lotnisk

W ciągu dwóch lat 12 polskich lotnisk będzie potrzebowało 2 tys. pracowników do wzmocnienia ochrony. Specjalistów w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego uczyć będzie m.in. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Praca w BOR: VIP pod ochroną

Praca w BOR: VIP pod ochroną

E.G: Trudno jest zostać członkiem ochrony osobistej najważniejszych polityków w Polsce?G.B: O pracy przy ochronie osobistej polityków marzą niemal wszyscy, którzy wstępują do BOR. Droga do tego celu jest jednak długa - trwa od pięciu do ośmiu lat. Pierwszym etapem jest służba przygotowawcza

MPIPS wyda 500 mln zł na ochronę miejsc pracy

związanych z ochroną miejsc pracy. Pozwala ona na pomoc firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu kryzysu ekonomicznego. - Pomoc będzie adresowana bardzo szeroko - do tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu, przetwórstwa i - na co zwracam szczególną uwagę

Praca w ochronie: uprawnienia do pracy z bronią palną

sklepowych półek nie znikał towar. To jest główne zadanie dla ochroniarza: ma obserwować, czy nie ma kradzieży i im zapobiegać - wyjaśnia Wojciech Koza, specjalista ds. ochrony w Zakładach Usługowych EZT S.A. Tylko nieliczni licencjonowani ochroniarze, pilnujący np. budynków przemysłowych, wykonujący konwoje

Praca w ochronie: uprawnienia do pracy z bronią palną

Praca w ochronie: uprawnienia do pracy z bronią palną

sklepowych półek nie znikał towar. To jest główne zadanie dla ochroniarza: ma obserwować, czy nie ma kradzieży i im zapobiegać - wyjaśnia Wojciech Koza, specjalista ds. ochrony w Zakładach Usługowych EZT S.A. Tylko nieliczni licencjonowani ochroniarze, pilnujący np. budynków przemysłowych, wykonujący konwoje

Sejmowy protest pracowników ochrony

Sejmowy protest pracowników ochrony

Przedstawiciele ponad 200-tysięcznej grupy zawodowej manifestowali w imieniu swoim oraz swoich rodzin przeciwko łamaniu praw pracowniczych i dramatycznym zarobkom pracowników ochrony, zwłaszcza tych ochraniających urzędy publiczne. Manifestujący zaprezentowali m.in. rysunki swoich dzieci pt. "

Im większa ochrona, tym trudniej o pracę

Im większa ochrona, tym trudniej o pracę

6 października Tadeusz Cymański, poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawił wybrane założenia projektu dyrektywy unijnej, dotyczące zwiększonej ochrony kobiet w ciąży, skrócenia urlopu macierzyńskiego oraz wydłużenia okresu ochronnego po powrocie do pracy.Zgodnie z nowymi przepisami, które będą

GUS: najwięcej kobiet pracuje w ochronie zdrowia i opiece społecznej

GUS: najwięcej kobiet pracuje w ochronie zdrowia i opiece społecznej

się z niskimi płacami.Jak wynika z danych GUS, w 2010 r. najbardziej sfeminizowanymi sektorami gospodarki narodowej były: ochrona zdrowia i opieka społeczna, gdzie na 550 kobiet przypadało 110 mężczyzn i edukacja - 575 kobiet na 153 mężczyzn. Najmniej sfeminizowaną dziedziną gospodarki jest inżynieria

Godność pracownika pod ochroną

Godność pracownika pod ochroną

- firmę JMD. Proces kasjerki z Morąga ma jednak szersze znaczenie - także dla innych pracowników i pracodawców - właśnie z powodu treści rozstrzygnięcia SN. Analizując sprawę i przepisy kodeksu cywilnego oraz pracy, SN jasno powiedział, że katalog dóbr osobistych podlegających prawnej ochronie jest

Rząd umacnia wpływy w ochronie środowiska

Rząd, który za pieniądze z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska chce wykupić akcje Banku Ochrony Środowiska, planuje przejęcie kontroli nad samymi funduszami. Minister ochrony środowiska narzucił właśnie wszystkim funduszom nowe statuty, które wzmacniają pozycję jego przedstawicieli. Wczoraj

UOKiK: Fundusz Ochrony Środowiska może przejąć kontrolę nad BOŚ

zagrożeń płynących z przejęcia przez Fundusz kontroli nad BOŚ. W ocenie UOKiK transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Obecnie, Fundusz ma blisko 50 procent akcji Banku Ochrony Środowiska, a po przejęciu pakietu należących obecnie do szwedzkiego banku Skandinaviska Enskilda Banken

Pracownik ochrony

DefinicjaZawód ten staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularny w Polsce. Pojęcie nie jest całkiem ścisłe i z reguły oznacza pracownika firmy, która prowadzi usługi ochrony w szerokim zakresie. Dlatego pracownikiem ochrony może być osoba odpowiedzialna za

Ochrona praw pracowniczych za granicą

którym zapewniono ochronę czasu pracowników we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Jeżeli nie zapewniono pracownikowi jedenastogodzinnego nieprzerwanego okresu dobowego odpoczynku, wówczas w danym okresie rozliczeniowym przysługuje mu równoważny okres odpoczynku. Z przedstawionej sytuacji wynika, że

Ochrona danych pracowników w Anglii

sądu, który nakaże kontrolerowi danych w firmie poprawienie ich. Pracownik może otrzymać rekompensatę, jeśli ucierpiał z powodu nieprawidłowości, i protestować przeciwko przetwarzaniu jego danych, ale tylko wtedy, jeśli nie jest ono związane z poszukiwaniem przestępcy. Kod postępowania omawia ochronę

Polacy obok Irlandczyków najliczniejszą grupą pracującą w ochronie

Z danych PSA (Private Security Authority), nadzorującej prywatny sektor ochroniarski i wydającej licencje, wynika, iż Polacy złożyli 8 proc. ogółu wniosków o przyznanie licencji wobec 65 proc. złożonych przez Irlandczyków. Na trzecim miejscu są Nigeryjczycy (5 proc.). Wnioski wpłynęły od osób 92 nar

Wynagrodzenia ochroniarzy - co drugi pracował za minimalną krajową

Wynagrodzenia ochroniarzy - co drugi pracował za minimalną krajową

Niemal czterech na pięciu pracujących w ochronie zarabiało poniżej 2 000 PLN brutto miesięcznie. Prawie co dziesiąty z nich otrzymywał wynagrodzenie z przedziału 2 000 - 2 500 PLN. Na płace wyższe niż 3 000 PLN mogło liczyć zaledwie 8,5 proc. badanych. Wśród ochroniarzy dominowało wykształcenie

Prawna ochrona konkurencji

, drudzy zaś - prowadzić w sposób niedozwolony lub nieuczciwy. Procesowi temu towarzyszyło jednak działanie ze strony państwa, które w celu ochrony konkurencji uchwaliło szereg przepisów prawa. Zbiór tych przepisów w prawie polskim ukształtował się już na tyle wyraźnie, iż możemy mówić o systemie prawnej

OPZZ: mała ochrona praw pracowniczych mniejszości seksualnych

OPZZ: mała ochrona praw pracowniczych mniejszości seksualnych

W zorganizowanej w czwartek w Warszawie przez OPZZ międzynarodowej konferencji pt. "Zmierzając ku równemu traktowaniu pracowników LGBT w Europie Środkowo-Wschodniej" uczestniczyło kilkadziesiąt osób z kilku państw Europy. Guz podkreślił, że OPZZ współpracuje z wieloma ruchami społecznymi.

Tajemnice zawodowe doradców podatkowych pod ochroną

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do wspólnotowej dyrektywy tzw. usługowej. Przewiduje ona, że doradcy będą mogli prowadzić inną niż doradcza działalność gospodarczą. Będą też mogli reklamować swoje usługi, co dotychczas było zakazane. Reklama będzie musiała być zgodna z zasadami etyki

BHP i ochrona zdrowia pracowników

Regulacje w zakresie profilaktycznych badań lekarskich oraz wytyczne, co do opieki zdrowotnej uściśla kodeks pracy, a także w rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. - w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Ochrona prawna

Przed podpisaniem umowy sprawdź dokładnie warunki pracy. Upewnij się, że dobrze rozumiesz, co podpisujesz (pamiętaj - umowa będzie po angielsku). Sprawdź sposób i warunki zapłaty. Spytaj również o koszty przejazdu i zakwaterowania (np. czy pracodawca pomoże ci znaleźć mieszkanie i na jakich warunka

Sposób na firmę - ochrona biznesmenów, sklepów i biur

profesji, której nie było jeszcze na rynku. - W czasie rozmów znajomi opowiadali mi, że jest coraz więcej kradzieży i nie ma firm, które pilnowałyby domów, biur albo strzegłyby osób przewożących pieniądze. Wtedy pojawiła się myśl, że może zajmę się ochroną - opowiada warszawianka. Decyzję przyspieszył fakt

Mój kawałek Europy. Listonosz pod ochroną

Listonosz z Aarhus: Macie lepsze skrzynki Nicolai B. Andersen najpierw pięć lat studiował historię, potem przeniósł się do Aarhus i zapisał na dodatkowy kurs. Ma wyższe wykształcenie i mógłby pracować choćby jako nauczyciel, ale on woli codziennie ładować na swój rower listy i rozwozić je po centrum

PIP: W 2015 r. inspektorzy sprawdzą 88 tys. podmiotów

We wtorek w Sejmie odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, podczas którego Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz zaprezentuje Program działań PIP na 2015 r. - Zgodnie z zaleceniami Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (...) działania Inspekcji zostaną ukierunkowane na problematykę udziału

PIP: walka z nielegalnym zatrudnianiem wymaga zmiany prawa

- Nielegalne zatrudnienie, umowy cywilnoprawne oraz umowy terminowe stosowane w stosunkach pracy, to dziś jeden z najważniejszych tematów, jeśli chodzi o sprawy związane z ochroną pracy - stwierdziła Główna Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz. Wskazała, że w prezentowanym materiale znalazły się wyniki

Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych. Rozdział IV - Szczególna ochrona zdrowia

z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego. Art. 202. § 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę. § 2. Czas pracy młodocianego w wieku

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

Art. 226. Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, 2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Art. 

Społeczni inspektorzy pracy - sposób na stabilny etat?

ochrony środowiska naturalnego- jeżeli w firmie zdarzy się wypadek, SIP jest jedną z osób analizujących przyczynę jego powstania- sprawdzanie, co firma robi, aby zabezpieczać pracowników przed wypadkami i chorobami zawodowymiWykonywanie powyższych zadań wymaga uprawnień do wstępu do wszystkich pomieszczeń

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział IX - Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Art. 237-6. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się

OECD: Polscy seniorzy powinni być dłużej aktywni zawodowo

- Polska potrzebuje dalszych reform mających na celu zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej. Pracodawcy powinni podejmować kolejne kroki, aby polepszyć warunki pracy osób starszych i zmniejszyć znaczną różnicę w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn - powiedział w piątek dyrektor ds. zatrudni

Najniżej opłacane stanowiska w 2012 roku

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń , mediana dla Polski w 2012 roku wyniosła 4 000 PLN brutto. Najniżej opłacane stanowiska znalazły się jednak znacznie poniżej jej wartości. W 2012 roku najmniej zarabiali pracownicy ochrony oraz szwaczki. Przeciętne wynagrodzenie na tych stanowiskach

Zarobki w zawodach po kierunkach zamawianych

, lotniczego, wytwarzającego sprzęt AGD. Studenci tego kierunku, po ukończeniu nauki, znajdą również zatrudnienie w nowoczesnych stacjach serwisowych i diagnostycznych. Inżynieria środowiska i ochrona środowiskaStudia na kierunku inżynieria środowiska pozwalają zdobyć techniczną wiedzę, która pomoże w

Deregulacja: zawody wreszcie otwarte

Jarosława Gowina znalazły się m.in. zawody trenera sportu, notariusza, taksówkarza, pracownika ochrony czy przewodnika miejskiego. Ostatecznie listę poszerzono też o zawód geodety. Co rząd chciał zmienić? Np. znieść wymogi w dostępie do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami (wcześniej kandydaci

Coraz więcej pracy dla BOR-u

samym parlamencie jest 460 posłów i 100 senatorów, którym na co dzień nie przysługuje ochrona. Czy w awaryjnej sytuacji starczy ochrony dla wszystkich?Zdaniem rzecznika prasowego Biura Ochrony Rządu, które zapewnia bezpieczeństwo najważniejszym osobom w państwie, mjr. Dariusza Aleksandrowicza Biuro ma

UOKiK nagradza prace magisterskie

UOKiK na swojej stronie internetowej informuje o kolejnej edycji konkursu dla studentów. Mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy zdecydują się napisać pracę magisterską dotyczącą ochrony konkurencji. Zwycięzca otrzyma 5 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 lipca 2010 roku. "Jednym z

Ciąża w pracy: co się należy?

Jednym z najważniejszych praw, jakie ma kobieta spodziewająca się dziecka, to ochrona przed zwolnieniem. Przysługuje już od pierwszego dnia ciąży. Jedynym wyjątkiem od tego przepisu jest zwolnienie dyscyplinarne. A jeśli zostałaś zwolniona, zanim dowiedziałaś się o ciąży? Szef ma obowiązek

Kto zarobi przy Euro 2012

potrzebni są kelnerzy, cukiernicy, kucharze, osoby do obsługi minipunktów gastronomicznych przy stadionach, ochroniarze i służby porządkowe.Kogo szukają?We Wrocławiu dużo ofert pochodzi od firm porządkowych zapewniających bezpieczeństwo podczas mistrzostw. Koncern Securitas zajmujący się usługami ochrony

Kto może w BOR-ze?

, uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa określonego w przepisach ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej.O wyniku procesu kwalifikacyjnego kandydat jest informowany drogą

PIP i Prokuratura Generalna zawarły porozumienie. Będą lepiej chronić prawa pracowników?

- Celem zawartego porozumienia jest skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową - poinformowała Prokuratura Generalna. Dokument podpisali 23 maja prokurator generalny Andrzej Seremet i główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz. Obie instytucje

Bezrobotni pilnują lasów

sprzątane w pozostałych miesiącach roku - powiedział minister. Międzyresortowe porozumienie zobowiązuje portugalskie urzędy pracy do proponowania osobom bezrobotnym zatrudnienia przy ochronie lasów. Miesięczna pensja ma wynosić 419 euro brutto, czyli o 66 euro mniej od portugalskiej pensji minimalnej

Społeczny czy potrzebny?

branżą, jest ich dużo mniej.Być może silna reprezentacja inspektorów nie przeszkadzałaby pracodawcom, gdyby nie fakt, że wszyscy - niezależnie od tego, czy wywiązują się ze swoich obowiązków, czy nie - są na mocy ustawy objęci pięcioletnią ochroną przed zwolnieniem. Wyjątek stanowią sytuacje, w których

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Rozdział II - Ochrona wynagrodzenia za pracę

Art. 84. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Art. 85. § 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. § 2. Wynagrodzenie za pracę płatne

Jak chronić demaskatorów

zwrócić. I co najważniejsze, taka osoba ma ochronę prawną przed represjami ze strony pracodawcy. Bardzo mnie to zainteresowało, bo właśnie prowadziłam w sądzie pracy podobną sprawę.Jaką dokładnie?Nie mogę jako sędzia prowadzący jej komentować. Powiem bardzo ogólnie: pracownik został zwolniony z pracy i

Przekręty w firmach ochroniarskich

Kontrole przeprowadzone przez PIP w pierwszym półroczu 2008 roku wykazały szereg nagannych praktyk stosowanych przez firmy ochrony. Należy do nich m.in. nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wymiaru godzin pracy i stosowanie "podwójnych umów". - Jedną z nagminnych patologii w sektorze

Jak poprawić system zarządzania bezpieczeństwem pracy

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny. Jej główni organizatorzy to Związek Zawodowy Budowlani i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Światowy dzień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy obchodzony jest 28 kwietnia.Przewodniczący

TK o przywracaniu do pracy zatrudnionych na czas określony

. Pozwana spółka wniosła o odrzucenie pozwu. Sąd w Pabianicach miał wątpliwości, czy brak możliwości przywrócenia do pracy pracownika, który był zatrudniony na czas określony i został zwolniony z naruszeniem przepisów prawa, jest zgodny z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że szczególna ochrona

Chcesz pracować, pokaż palec

kontroli pracowników. Tak jednak nie jest. Ani kodeks pracy,ani ustawa o ochronie danych osobowych nie przewidują sytuacji, w których pobiera się od pracowników odciski palców. Dlatego zrzeszeni w Instytucie Informatyki Śledczej eksperci wystosowali apel do premiera, aby rząd jak najszybciej zajął się

Nagroda Głównego Inspektora Pracy dla Bartosza Sendrowicza

Bartosz Sendrowicz od ponad dwóch lat pracuje w GazetaPraca.pl - najpierw w redakcji serwisu, a od stycznia 2012 r. w grupie GazetaPraca.pl - redakcji wspólnej serwisu i dodatku prasowego do "Gazety Wyborczej". Bartosz wielokrotnie poruszał tematy związane z prawami pracowników i Kodeksem

Wielkopolski WFOŚ zainteresowany zakupem akcji BOŚ

;Uważam, że sejmik wyrazi na to zgodę. Jeżeli BOŚ ma obsługiwać inwestycje proekologiczne, to nie przeszkadza w tym fakt, że ponownie będzie bankiem państwowym" - powiedział ISB Kościelny. Tymczasem pod koniec kwietnia "Gazeta Wyborcza" napisała, że Mazowiecki Fundusz Ochrony Środowiska

MPiPS: składki od umów o dzieło mają chronić pracujących

MPiPS przygotował już projekt ustawy o oskładkowaniu tzw. zbiegu umów zleceń do kwoty minimalnego wynagrodzenia, a obecnie pracuje nad oskładkowaniem umów o dzieło - miałaby być od nich odprowadzana składka emerytalna, w sytuacji, gdy jest to jedyne źródło dochodu. Składka emerytalna wynosi obecnie

Nowelizacja Kodeksu pracy

Chodzi o przepisy z uchwalonego w listopadzie ub.r. Kodeksu pracy, które nałożyły na pracodawców dodatkowe obowiązki w postaci wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników. Zgodnie z prawem, musi to robić również przedsiębiorca

1500 zł brutto i sześciuset chętnych

Kto zarabia najwięcej? - Wypełnij ankietę! O posadę sekretarki w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska ubiega się dokładnie 587 kandydatów - poinformował "Dziennik Polski". Zgłaszają się osoby po dwóch kierunkach studiów, z certyfikatami językowymi. - Skala zgłoszeń w konkursie

Matki - chronione czy nie

Ankieta - Czy Twój szef wie, jak Cię zmotywować?Magdalena, kierownik w dziale HR, z Jeleniej Góry napisała na forum internetowym: "Wróciłam po urlopie macierzyńskim do pracy. Oczywiście obniżyłam wymiar czasu pracy, aby skorzystać z ochrony przewidzianej w kodeksie pracy (na 12 miesięcy). Wiem

Rozmowa z doktorem nauk medycznych Bożeną Kurkus-Rozowską z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Paweł Nosowski: Kiedy najlepiej wziąć urlop? Bożena Kurkus-Rozowska - Z wielu powodów bierzemy urlop w miesiącach letnich i zimowych. Deszcz i plucha, które kojarzą się nam z wczesną wiosną i późną jesienią, nie cieszą się popularnością. W lato możemy uprawiać różne sporty, pływać w morzu, opalać si

Gwardzista Elżbiety II nielegalnym imigrantem

królewskiej gwardii nigdy dotąd nie doszło.Jest to jednak kolejny z serii incydentów odsłaniających nieszczelność systemu osobistej ochrony Elżbiety II. W maju szofer Pałacu Buckingham w zamian za łapówkę wprowadził na teren pałacu reportera "News of the World". Podającemu się za biznesmena

PE chce wprowadzić minimalne urlopy macierzyńskie w całej UE

ochrony stosunku pracy - pracownica nie mogłaby być zwolniona, miałaby gwarancję powrotu do pracy na tych samych warunkach. O ostatecznym kształcie dyrektywy zdecydują europosłowie na najbliżej sesji PE w Strasburgu.Jak mówił Cymański, dyrektywa budzi kontrowersje, ponieważ - choć obowiązuje zgoda co do

Zarobki Polaków: czy muszą być owiane tajemnicą?

Skąd tak duże kontrowersje związane z zarobkami? Ważną rzeczą są nasze reakcje emocjonalne, jakie wywołują rozmowy o pieniądzach. Większość z nas jest przekonana, że powinniśmy zarabiać więcej i często z tego powodu mamy poczucie krzywdy. Sprawia to, że nie potrafimy w sposób rzeczowy i obiektywny o

Zatrudnię bodyguarda na Euro 2012

Pisanie CV może wydawać się frustrujące... - Jak zrobić to profesjonalnie?Wszystko wskazuje na to, że faktycznie na rynku ochrony close protection może powstać zapotrzebowanie na nowych bodyguardów. - W Polsce prawie każda firma zajmująca się ochroną mienia i osób ma w swojej ofercie ochronę V.I.P

Rząd dopłaci do pensji pracownikom

W projekcie znalazły się sprawdzone rozwiązania z ustawy antykryzysowej, która obowiązywała w latach 2009-11. Chodzi m.in. o elastyczny czas pracy. Rząd zamierza też dopłacać do tzw. postojowego, czyli sytuacji, w której ze względu na malejącą liczbę zamówień przedsiębiorcy ograniczają produkcję. Ja

Szkodliwe warunki pracy

. Natomiast szkodliwe warunki pracy występują wtedy, gdy w środowisku pracy jesteśmy narażeni na czynniki szkodliwe - chemiczne, fizyczne, biologiczne i mechaniczne, które mogą spowodować ujemne skutki zdrowotne. Jak można to zmierzyć? - W Polsce, podobnie jak w większości krajów świata, podstawą ochrony

Inwestor dla BOŚ będzie do 24 kwietnia

bankowych. - W tym roku potrzebujemy 200 mln zł, a w 2007 r. 250 mln zł - podał wiceprezes BOŚ. W czwartek minister środowiska Jan Szyszko powiedział, że BOŚ jest ważnym elementem struktury finansowania ochrony środowiska w Polsce, a jego podstawową rolą na lata 2006-10 jest wspieranie i uczestniczenie w

Związki zawodowe zadbają o prawa gejów i lesbijek

takiego stanowiska. Rogalewski był sekretarzem oddziału Kampanii Przeciwko Homofobii w Krakowie, a później w latach 2005-2007 koordynatorem KPH w Krakowie. - Staramy się stać na straży praw wszystkich pracowników. Ochrona praw tej grupy społecznej jest naszym obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy

Nagroda Głównego Inspektoratu Pracy dla Grażyny Borkowskiej, redaktor naczelnej "Gazety Praca"

Uroczystość wręczenia nagrody - statuetki Salus Publica - odbędzie się 7 grudnia br. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Głównego Inspektoratu Pracy (ul. Krucza 38/42, Warszawa).Grażyna Borkowska z "Gazetą Wyborczą" związana jest od niemal 20 lat, od 5 lat odpowiada za poniedziałkowy dodat

Kryzys w zatrudnieniu może potrwać 6-8 lat

- Wiemy na podstawie wcześniejszych kryzysów, że zatrudnienie odzyskuje poziom sprzed kryzysu z opóźnieniem 4-5 lat (licząc od momentu poprawy koniunktury). To oznacza, że świat może czekać kryzys zatrudnienia i ochrony socjalnej trwający 6-8 lat - oświadczył Somavia, przedstawiając swój raport na

Gadomski: To Balcerowicz rozbił układ

Balcerowicza. Jeden za to, że złoty się relatywnie umacniał, drugi, że był zbyt słaby. Ale obaj skorzystali z liberalizacji handlu zagranicznego. Weźmy inny przykład. Jeden przedsiębiorca produkuje skóry, drugi zaś kożuchy. W interesie pierwszego jest ochrona przemysłu skórzanego przed konkurencją zagraniczną

Kogo brakuje na rynku pracy? Techników.

Oferta szkolnictwa w Warszawie powinna zwiększyć się w tych obszarach kształcenia, bo najbardziej brakuje w stolicy techników - wynika z badań nad potrzebami warszawskiego rynku pracy, które prowadzone były w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - di

Obiekty bez ochroniarzy

Dariusz Maćkowski pracuje w ochronie od siedmiu lat. Gdy wszyscy idą do domów, on zostaje w pracy. Obecnie jest zatrudniony w G4F, jednej z ośmiu największych firm ochroniarskich w kraju. O podwyżkach słyszał tylko w mediach. - Nigdy jej nie dostałem. Zarabiam tylko 4,70 zł za godzinę na rękę. Żeby

CSR - co to takiego?

Odpowiedzialna społecznie firma przejmuje się tym, jak jej działania wypływają na otoczenie, ludzi i środowisko. Robi to poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie. Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy powstała idea społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR - Corporate Social Responsibility

PKO BP może kupić 5 proc. BOŚ

PKO BP może kupić do 5 proc. akcji Banku Ochrony Środowiska - ogłosił wczoraj prezes banku Andrzej Podsiadło. To pierwsza oficjalna deklaracja szefa PKO BP dotycząca udziału banku w "odzyskiwaniu" kontroli nad BOŚ. Na wykupienie 47,5 proc. akcji należących dziś do szwedzkiej grupy SEB

Etat, zlecenie, dzieło

Marta Piątkowska: Zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że w Polsce mamy dwa rynki pracy? Pierwszy dotyczy pracowników etatowych, drugi zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Jarosław Lange: To prawda. Znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy ok. 27 proc. pracowników w ogóle i ok. 65 proc. ludzi młodych zatr

Wezwanie na BOŚ

Inwestorom - w tym głównie szwedzkiej grupie finansowej SEB - zaoferowano 92 zł. Jeśli wezwanie się powiedzie, to państwowe fundusze staną się jedynym akcjonariuszem BOŚ.

Rynek pracy w Niemczech nadal zamknięty?

siebie, a z drugiej - w niemieckich regionach przygranicznych bariery na rynku pracy dla Polaków działają bardziej jako przeszkoda niż ochrona ich rozwoju - ocenia dziennik. Jak dodaje, dla rządu w Warszawie zniesienie restrykcji dotyczących podejmowania pracy w Niemczech przestało być jednym z

Chcesz pracować? Najpierw zapłać

serwerów niemieckich. Zaniepokojeni niedoszli statyści skierowali sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szacuje się, że poszkodowana jest ponad setka osób.Agencja Ag-rek mamiła kandydatów zarobkami rzędu 750 zł. Taka stawka jest w rzeczywistości mało prawdopodobna. - W zależności od produkcji

Przewiduj nieprzewidywalne

koncert lub parada należy do imprez o podwyższonym ryzyku. W takich sytuacjach dyrektywy są nieubłagane - organizator musi zapewnić 15 pracowników ochrony na 200 uczestników i minimum dwóch na każdą następną setkę. W przypadku masowej imprezy, która nie jest obciążona ryzykiem, wystarczy 10 ochroniarzy na

Statystyczny bezrobotny to nie magister

- Wciąż powtarzane opowieści o absolwentach źle wybranych kierunków, którzy bezskutecznie szukają etatów, zrodziły mit, który stawia znak równości między bezrobotnym a magistrem - mówi Tomasz Zawiszewski , zastępca dyrektora bydgoskiego pośredniaka. - A to nie tak. Bezrobotnych z wyższym wykształcen

CSR szansą na rozwój w małych i średnich przedsiębiorstwach? Debata online

Dodatkowo, działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są głównie kojarzone z wielkimi korporacjami, które przeznaczają na tego typu projekty duże budżety. Realizują dzięki temu konkretne cele marketingowe lub wizerunkowe. Jednak wzrastająca świadomość społeczeństwa i przedsiębiorców

[18.04. 2013] III Akademickie Targi Pracy w Katowicach

Tegoroczna edycja to doskonała okazja do bezpośredniego poznania pracodawców z naszego regionu, zapoznania się z ich oczekiwaniami oraz złożenia kandydatur na przedstawione oferty pracy.W ramach Targów będzie można także wziąć udział w szkoleniach z zakresu poruszania się na rynku pracy oraz w indyw

Sony: kolejny problem z antypirackim systemem DRM

płyty z filmem, zostanie ona wymieniona. Wśród "zagrożonych" pozycji filmowych znalazły się takie tytuły jak "Sezon na misia", "Casino Royal", "Przypadek Harolda Cricka", "Rocky Balboa" czy "The Holiday". Afera wokół systemu cyfrowej ochrony

UOKiK: Invest Bank naruszył prawo

zwłoki. Decyzja nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Będzie łatwiej zwalniać

1 lipca ograniczona zostanie ochrona związkowców. Chodzi o przepis utrudniający zwolnienie lub pogorszenie warunków pracy lub płacy pracownikowi, który jest członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej związku zawodowego. Obecnie taki pracownik jest chroniony przez całą kadencję oraz rok po jej

Lista dziennikarzy nagrodzonych przez Głównego Inspektora Pracy

Jadwiga Sztabińska - Redaktor Naczelna "Dzennika Gazety Prawnej" - nagroda specjalnaGrażyna Borkowska - Redaktor Naczelna grupy GazetaPraca.plTomasz Zalewski - "Dziennik Gazeta Prawna"Elżbieta Łukowska - "Informacyjna Agencja Radiowa"Mateusz Rzemek - "Rzeczpospolit

Nie ma pieniędzy na upaństwowienie BOŚ

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska mają za mało pieniędzy, żeby państwo mogło ponownie przejąć kontrolę nad BOŚ. A żaden inwestor, który miałby wesprzeć operację upaństwowienia banku, do tej pory się nie pojawił . Bank Ochrony Środowiska czeka na nowego właściciela od czterech miesięcy. Na

Ciągną panny do BOR-u

"SE" ppłk Mirosław Depko, odpowiedzialny w Biurze Ochrony Rządu za szkolenie samochodowe. Instruktorzy liczą, że może dzięki gazecie znajdzie się jakaś dobra kandydatka. Chętna musiałaby jednak być naprawdę mistrzem kierownicy. Niedawno "Super Express" podglądał, jak na lotnisku

Będzie rzecznik praw żołnierza?

Pomysłodawcy, m.in. Marek Borowski i Ludwik Dorn, w uzasadnieniu do tej ustawy powołują się na to, że taka instytucja działa już w Kanadzie i USA, a na naszym kontynencie rzecznika praw żołnierza można znaleźć w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji.Argumentem wnioskodawców jest także to, że rzeczn

Rząd Kurdystanu czeka na przedsiębiorców z Polski

sprzęt budowlany, ciągniki, samochody ciężarowe. Na liście życzeń są też inwestycje komunalne, szczególnie te związane z ochroną środowiska. - Potrzebujemy specjalistów do zinwentaryzowania stanowisk archeologicznych. Liczymy na pomoc fachowców od ochrony zabytków - dodał przedstawiciel Kurdystanu. Na

Wariograf w firmie zakazany

Wariograf czyli jak przepytać pracownikaRozmówca dziennika rozstrzyga na jego łamach najbardziej sporne kwestie dotyczące kontroli pracodawcy nad podwładnym. A tych stale przybywa. Powodem jest błyskawiczny rozwój nowych technologii i form komunikowania - z jednej strony, i nienadążania za tym proce

Górnicy będą zarabiać więcej

się na wzrost wskaźnika, ale postawiła warunek. Podwyżki będą, jeżeli zastrzeżeń nie wniesie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - To tylko formalność - przekonuje jeden z wysoko postawionych urzędników z branży górniczej. Zgoda rządu oznacza, że lada dzień wszyscy górnicy KW pracujący pod ziemią

Mniej wypadków przy pracy

Działająca przy Sejmie Rada chce sprawdzić w jakich warunkach pracują obecnie Polacy. W czwartek 3 listopada zebrała informacje od ZUS, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Okazuje się, że zmalała liczba wypłacanych przez ZUS rent z tytułu chorób zawodowych i

Co studiować, by się wpasować?

jeszcze wyższe. Jest wyż demograficzny, który będzie w najbliższych latach jeszcze bardziej obciążał rynek pracy. Jest ukryte bezrobocie w rolnictwie. Ale są też jaskółki: wzrost gospodarczy, perspektywa unijnej pomocy. Zapraszam Cię więc do gry, pomogą Ci w niej: Marcin spod Tykocina - student ochrony

Kto poradził sobie z kryzysem? Energetyka, nieruchomości...

Raport Lewiatana został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez tę organizację w lutym 2010 r., w grupie losowo wybranych 400 firm. Dotyczył perspektyw rozwojowych polskich przedsiębiorstw na rok 2010. Jak podkreśliła na konferencji prasowej ekspertka PKPP Lewiatan Małgorzata Starczew

W niedzielę mamusia i tatuś należą do nas

Pomysłodawcą jest niemiecki europarlamentarzysta Martin Kastler. Na stronie internetowej www.freiersonntag.eu (www.freesunday.eu) polityk z CSU zbiera podpisy pod deklaracją wzywającą do przeprowadzenia referendum w sprawie wolnej niedzieli. Traktat Lizboński przewiduje zawiązywanie się europejskich

YouTube kasuje pliki

JASRAC (The Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers), organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zgłosiła się do właścicieli serwisu YouTube z listą 29549 plików. Według niej, zamieszczenie ich w Internecie narusza prawa autorskie licznych japońskich wydawców i pr

Polscy strażacy szkolą ukraińskich strażaków

były pod koniec 2014 roku. Wzięło w nich udział 119 uczestników z obwodów donieckiego, ługańskiego, chmielnickiego, tarnopolskiego, zaporoskiego, lwowskiego, iwanofrankiwskiego, chersońskiego, a także Przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Życia. Poza tym jednym z elementów

Google: dalsza kolaboracja z reżimem w Chinach

Od pewnego czasu chińscy internauci skarżyli się, że witryna Google działa bardzo powoli, a organizacje ochrony praw człowieka i wolności słowa oskarżyły komunistyczny rząd o blokowanie dostępu do wyszukiwarki. Podobnie jak inne wielkie serwisy wyszukiwawcze, także Google nie jest odporny na pokusy

Niemcy wkrótce otworzą dla nas rynek pracy?

Zniesienie ograniczeń byłoby do pomyślenia, jeśli w Niemczech nadal będzie brakować wykwalifikowanej siły roboczej - powiedział wczoraj Gerd Anders, socjaldemokratyczny wiceminister pracy, dziennikarzom "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Zdaniem niemieckich mediów, m.in. agencji DPA, rząd

Czy ty też masz wadliwego Della?

UOKiK informuje, iż na polski rynek trafiło łącznie ok. 8,7 tys. przenośnych komputerów Dell z serii Latitude, Inspiron, Precision i XPS, które mogą stanowić zagrożenie (jak pamiętamy, wynika ono z zastosowania wadliwych akumulatorów - wady konstrukcyjne prowadzą do przegrzania, a nawet zapalenia ba

Oprogramowanie w UE jednak nie podlega patentom?

Tym większy szok wywołała niedawna decyzja Komisji - po raz pierwszy stojąca w zgodzie z ustaleniami Parlamentu Europejskiego - zgodnie z którą oprogramowanie jest wyłączone spod prawa patentowego. Wszelkie patenty na software mogą być odwołane na drodze postępowania sądowego. Niestety, jest ono kos

Microsoft pozywa spyware'owych oszustów

Oszustwo popełniane przez niejakiego Levona Gaspariana oraz ok. 20 jego współpracowników polegało na stworzeniu strony WWW o nazwie Elimiiware V3.7, na której - wedle opisu - dostępne miało być narzędzie antyspyware'owe. Internautów, którzy odwiedzali tę stronę, zachęcano do darmowego przeskanowania

ochrona - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Ochrona

ochrona, jako opieka ochrona przyrody ochrona gatunkowa ochrona częściowa ochrona ścisła ochrona ex situ ochrona in situ ochrona czynna ochrona krajobrazowa ochrona środowiska ochrona lasu ochrona danych osobowych ochrona ludności ochrona odgromowa ochrona przeciwporażeniowa ochrona

Ochrona radiologiczna

Ochrona radiologiczna jest to zespół przedsięwzięć organizacyjnych oraz rozwiązań technicznych, mający na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z oddziaływaniem promieniowania jonizującego na organizm człowieka.Inne pojęcia występujące w ochronie radiologicznej: dawka graniczna dawka

Ochrona ścisła

W ochronie przyrody określenie ochrona ścisła oznacza: sposób ochrony całości lub części terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego polegający na nieingerowaniu w naturalne procesy i zabezpieczeniu przed wpływami zewnętrznymi. Por. także ochrona czynna. W ochronie gatunkowej roślin, grzybów

Ochrona czynna

Ochrona czynna – sposób ochrony przyrody stosowany na całości lub części rezerwatu przyrody lub parku narodowego, dopuszczający wykonywanie w razie potrzeby zabiegów ochronnych, ingerujących w naturalne procesy. Ochrona czynna zazwyczaj ma na celu utrzymanie stanu środowiska takiego

Ochrona częściowa

Ochrona częściowa – jeden ze statusów ochronnych w ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. Według Ustawy o ochronie przyrody oznacza ochronę gatunków roślin, grzybów i zwierząt, dopuszczającą możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

ochrona

Ochrona

Pracownik ochrony fizycznej może mieć zatrudnienie w wielu rodzajach obiektach. Są to zarówno lokale handlowe, zwłaszcza hipermarkety, jak i banki, przedsiębiorstwa czy różnego rodzaju urzędy i instytucje. Ochroniarze zajmują się także nadzorem osiedli i innych kompleksów budynków, ochroną posiadłości prywatnych, a także imprez masowych. Mogą oni kontrolować i obsługiwać również systemy zabezpieczeń obiektów, przy czym to zadanie należy zwykle do bardziej doświadczonych, a wręcz do wykwalifikowanych, pracowników ochrony.

Kto może pracować w ochronie? Jeszcze parę lat temu praca w ochronie zarezerwowana była przede wszystkim dla osób, które posiadały odpowiednie licencje poszczególnych stopni. Dziś w zasadzie każdy, kto wyróżnia się odpowiednimi predyspozycjami może ubiegać się o taką pracę, zdarzają się nawet oferty pracy, w których rekruterzy poszukują osób z poświadczoną niepełnosprawnością. Najważniejsze, by odznaczać się dobrą kondycją i sprawnością fizyczną, a także odpowiedzialnością.

Ile można zarobić w ochronie? Pracownicy branży ochroniarskiej nie zarabiają zbyt wiele. Zwykle ich wynagrodzenie mieści się w granicach od 1400 do 2000 zł. Często wypłata zależy od ilości przepracowanych godzin.