nauczyciel terapii pedagogicznej

Aleksandra Pezda

"Zwalniam młodych, oni sobie poradzą". Dyrektorka szkoły o tym, że nauczyciele nie mogą już być niczego pewni

"Zwalniam młodych, oni sobie poradzą". Dyrektorka szkoły o tym, że nauczyciele nie mogą już być niczego pewni

Trzeba im mówić, że nie ma już nic pewnego, że muszą być gotowi na zmianę i na to, że niekoniecznie będą nauczycielami przez całe życie.

Mniej zawodów w zawodówkach

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do aktualnych potrzeb rynku oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - to główne cele zmian proponowanych przez MEN.

Laureaci

. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów

Polska Lista Płac 2004 odc. 3. Zarobki od 2500 zł do 5000 zł

. 3649 zł dyrektorka podstawówki w Gdańsku. W tym roku 281 zł podwyżki na rękę. Liczne dodatkowe kwalifikacje: studium podyplomowe z zarządzania, studium socjoterapii, kurs terapii pedagogicznej. Szkoła co roku wygrywa granty w programie Socrates Comenius. Bonusy: dofinansowanie szkoleń i kursów. Zna

Gdzie potrzebują wolontariuszy

://free.ngo.pl/probono. Pomoc biurowa i księgowa, prowadzenie grup w poradni psychologiczno-pedagogicznej, promocja tłumaczenia na angielski. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków, ul. Czysta 17/4, tel. (0-12) 631 57 31. Wolontariat zagraniczny w ramach programu "Młodzież". Najbliższy

Lista organizacji poszukujących wolontariuszy

podstawowa i gimnazjum). Pomoc w nauce, terapia zajeciowa. Nauczyciele,instruktorzy lub studenci. Kontakt: Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju tel. 084 688 09 48 e-mail: mlosiewicz@poczta.onet.pl Wioska Dziecieca SOS w Siedlcach tel. 025 643 40 77 e-mail:siedlce@sos-wd.org Wioska Dziecieca SOS w Krasniku tel

Polska Lista Płac 2003 odcinek drugi: pensje od 1300 do 2500 zł

- psycholog w poradni psychologicznej w Gdańsku, 40 godzin tygodniowo. W tym roku jej wynagrodzenie pogorszyło się o 200 zł (zmieniła pracę). Dorabia, prowadząc terapię psychologiczną na umowę-zlecenie (400 zł). 29 lat. Robi specjalizację kliniczną i kurs psychoterapii. 1408 zł - account executive manager w

nauczyciel terapii pedagogicznej - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Nauczyciel

235905 Nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej 235906 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych 235907 Pedagog szkolny 235908 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 235910 Wykładowca na kursach (edukator, trener) 235990 Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy

Stanisław Kawula

. jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Toruniu. W 1971 obronił doktorat, w 1975 habilitował się, w 1986 otrzymał tytuł profesora. W latach 1978-1982 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 1986 profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, pełnił

Stanisław Skalski (pedagog)

Pedagogicznej w Katowicach. Nauczyciel Liceum Pedagogicznego TPD w Krakowie.11 maja 1946 został powołany na członka Komitetu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej , a od 1 października 1946 r. - na stanowisko zastępcy dyrektora. Od 1 marca 1948 kierował tą uczelnią jako prorektor. 30 września

Stefan Kopa

Stefan Kopa - urodził się w 1945 w Malinnikach. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego z BJN w Bielsku Podlaskim i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Muzyk, folklorysta, animator kultury, nauczyciel, popularyzator kultury muzycznej wśród podlaskich Białorusinów. Autor muzycznej monografii

Kazimierz Jabłoński

Kazimierz Jabłoński (ur. 22 stycznia 1939 w Jamiołkach–Piotrowiętach) – polski nauczyciel i działacz państwowy, wojewoda suwalski (1981–1990). ŻyciorysUkończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Od 1960 pracował jako nauczyciel w szkołach zawodowych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.