najniższe wynagrodzenie

Najniższe wynagrodzenie. Od 2011 wzrost o 5,2 proc.?

Rada Ministrów zgodziła się we wtorek na podwyższenie od 1 stycznia 2011 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę o 5,2 proc. Ma ono wynieść co najmniej 1 tys. 386 zł - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Płacowa Polska B? Ile zarabiają mieszkańcy wschodniej Polski

Wschodnie województwa Polski rok po akcesji do Unii Europejskiej cechowały się najniższym PKB na mieszkańca w nowej UE. Dlatego region ten został objęty specjalnym dodatkowym wsparciem z Funduszy Europejskich. Czy po ponad dziesięciu latach wynagrodzenia mieszkańców "ściany wschodniej" zbliżyły się do pensji mieszkańców zachodniej części kraju?

Menedżerowie z MBA zarabiają najwięcej

Menedżerowie z MBA zarabiają najwięcej

Jak zdobyć MBA - poradnik od A do ŻNajwyższe wynagrodzenie, 7800 zł, mieli menedżerowie zatrudnieni w Warszawie, dwukrotnie wyższe niż osoby zatrudnione na tym samym stanowisku w Białymstoku (4000 zł).Najwyższe pensje, 9500 zł, otrzymywali menedżerowie z dyplomem MBA. Nieco mniej bo ponad 6 tys. zł

Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w 2008 roku

. Natomiast w regionach południowo - zachodnim i północno zachodnim wynagrodzenia nie odbiegały od siebie znacznie.W tabeli 1 zestawiono dane o wynagrodzeniach w regionach dla różnego szczebla zarządzania. Dla każdego z wyszczególnionych poziomów najniższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni na terenie

Wynagrodzenia w różnych regionach Polski w 2007 roku

2006 jest o 21,7% wyższa (3 450 PLN). W regionie mazowieckim połowa badanych zarabia pomiędzy 2 600 PLN a 7 000 PLN. Co dziesiąta osoba osiąga dochód powyżej 12 000 PLN. Najniższy poziom płac występuje w regionie wschodnim. Co druga osoba dostaje wynagrodzenie w przedziale od 1 

Zarobki w Warszawie w 2007 roku

Zarobki w Warszawie w 2007 roku

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008 - wypełnij nową ankietę Już po raz czwarty portal wynagrodzenia.pl przeprowadził Internetowe Badanie Wynagrodzeń (IBW). Jest to największe w Polsce pozarządowe badanie płac. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba 80008 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane

Przeciętne zarobki w Polsce - jak wypadamy na tle Unii Europejskiej?

Przeciętne zarobki w Polsce - jak wypadamy na tle Unii Europejskiej?

Nie jest to zaskoczeniem, zważywszy na fakt, że wynagrodzenia w Polsce należą do najniższych w Europie. Unia Europejska charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem zarobków. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia Europejczyków w 2013 roku wahały się od 409 EUR w Bułgarii do 4 663 EUR w Luksemburgu

Zarobki w działach administracyjnych w 2013 roku

Zarobki w działach administracyjnych w 2013 roku

Połowa spośród wszystkich pracowników zatrudnionych w 2013 roku w działach administracyjnych zarabiała powyżej 3,4 tys. zł brutto. Poniżej 2,5 tys. zł zarabiało 25 proc. pracowników tych działów. Co czwarty zatrudniony zarabiał więcej niż 5,1 tys. zł. Najniższe wynagrodzenie całkowite brutto w

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

Najwięcej w 2013 roku zarobili prezesi zarządu, którzy przepracowali cały rok. Wynagrodzenie roczne co drugiego z nich przekroczyło 544,6 tys. PLN. To o 3,3 proc. więcej niż w przypadku wiceprezesów. Najniższe pensje w 2013 roku otrzymywali prokurenci, co drugi z nich zarabiał mniej niż 180 tys

Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2013 roku

przeciętnych otrzymywali również mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Zarabiali oni 3 300 PLN. O 100 PLN mniejsze były płace osób zatrudnionych w działach obsługi klienta w województwie wielkopolskim. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w działach obsługi klienta w województwie podkarpackim

Wynagrodzenia w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości

Wynagrodzenia w zawodach związanych z usuwaniem nieczystości

Najmniej w zestawieniu zarabiają sortowacze odpadów, ich średnie wynagrodzenie wynosi 2 292 PLN brutto, mediana (czyli wartość środkowa) jest jeszcze niższa i wynosi 2 112 PLN. Średnio o 22 PLN więcej zarabiają zamiatacze. Najwyżej opłacani są ładowacze nieczystości, którzy średnio zarabiają 2 974

Wynagrodzenia w usługach dla biznesu

Wynagrodzenia w usługach dla biznesu

zawodową związały z konsultingiem technicznym. Ich przeciętne zarobki wynosiły w 2013 roku 7,5 tys. zł. O ponad 2 tys. zł mniej zarabiały osoby zajmujące się konsultingiem finansowym i badaniem rynku i opinii. Najniższe, nieprzekraczające 4 tys. zł wynagrodzenia otrzymywali pracownicy świadczący usługi z

Ile zarobisz w pierwszej pracy?

Ile zarobisz w pierwszej pracy?

Pracownicy, którzy przepracowali rok lub więcej, otrzymywali pensje wyższe o 60 proc. od tych, których staż pracy nie przekroczył roku. W przypadku najlepiej wynagradzanych 25 proc., różnica wynosiła już niemal 100 proc. W 2013 roku wynagrodzenia wyższe od mediany płac ogółem dla pracowników z

Mikroprzedsiębiorstwa najlepiej płacą w woj. mazowieckim

zachodniopomorskim, śląskim, lubuskim i opolskim, przeciętne zarabiano nie więcej niż 2,1 tys. PLN brutto miesięcznie. Pracujący w łódzkim, małopolskim, kujawsko pomorskim i podlaskim, przeciętnie zarabiali nie więcej niż 2 tys. PLN. Najniższe przeciętne wynagrodzenia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim

Ile zarabiają dyrektorzy?

Ile zarabiają dyrektorzy?

Przeciętna pensja kierowników wyniosła w 2013 roku 6, 2 tys. zł brutto miesięcznie. Połowa specjalistów zarabiała powyżej 4,2 tys. zł, natomiast pracownicy na najniższym szczeblu zatrudnienia otrzymywali przeciętnie 2,6 tys. zł brutto miesięcznie. W 2013 roku, wynagrodzenia co czwartego dyrektora

Zarobki w transporcie

Trzeba jednak zauważyć, że szeregowi pracownicy w tej branży to w 84% mężczyźni. Panie zdecydowanie rzadziej zatrudniane były w transporcie jako kierowcy, mechanicy i inni pracownicy najniższych szczebli. Ta grupa, reprezentowana głównie przez mężczyzn, jako bardzo liczna, a najniżej wynagradzana

Firma polska czy zagraniczna - gdzie informatyk zarobi więcej?

Firma polska czy zagraniczna - gdzie informatyk zarobi więcej?

kapitałem polskim, jak i obcym przeciętne wynagrodzenie było wyższe niż mediana w branży IT ogółem, która w 2013 roku wyniosła 6 000 PLN brutto miesięcznie. Najniższe pensje w wybranych województwach otrzymywali informatycy zatrudnieni w woj. lubelskim. W firmach z przewagą kapitału polskiego połowa z nich

CBOS: Polacy za wprowadzeniem minimalnej godzinowej stawki

CBOS: Polacy za wprowadzeniem minimalnej godzinowej stawki

zakresie mają osoby zatrudnione na umowach na czas nieokreślony (według nich kwota minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy powinna wynosić średnio 19,4 zł), natomiast relatywnie najniższe kwoty wymieniali respondenci zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych (w ich przypadku średnia wyniosła 14,4 zł

Single, rozwodnicy, wdowcy. Jak radzą sobie na rynku pracy?

będące w związkach małżeńskich. Najniższy poziom współczynnika występował wśród osób owdowiałych i wynosił on 13,1%. Może to wynikać z faktu, że osoby owdowiałe to w dużej części osoby starsze, które nie są już kwalifikowane jako aktywne zawodowo. Wskaźnik zatrudnienia w I kwartale 2014 roku dla całej

W tych branżach zarobisz najwięcej

W tych branżach zarobisz najwięcej

tys. do 15 tys. zł zarobią kierownicy ds. marketingu. Ich pensje najwyższe będą w Warszawie, najniższe natomiast w Łodzi. Podobnie kształtują się wynagrodzenia kierowników zajmujących się public relations w firmie. Bardzo zróżnicowane są natomiast zarobki specjalistów od marketingu i PR. Najniższe

Minimalna wysokość wynagrodzenia

Poziom najniższego wynagrodzenia, wynikający z podstawowej zasady prawa pracy - godziwego wynagrodzenia za pracę. W Polsce jego wysokość ustala rozporządzeniem właściwy minister. W niektórych krajach poziom wynagrodzenia minimalnego zależny jest od regionu, wieku lub wykształcenia.

Wynagrodzenia osób z wykształceniem technicznym i humanistycznym

zarabiali odpowiednio: 3 300 PLN i 3 100 PLN. Najniższe płace otrzymywali absolwenci kierunków związanych ze sportem i rehabilitacją. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3 030 PLN. Było ono o 45% niższe od płac absolwentów studiów technicznych.W tabeli 1. zaprezentowano szczegółowe informacje o

Po tych uczelniach zarobisz najwięcej

Warszawskiej - 20 500 PLN. Najniższe wynagrodzenia wśród osób mogących pochwalić się tytułem MBA otrzymywali absolwenci Politechniki Wrocławskiej. Przeciętnie zarabiali oni 10 750 PLN.Wynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnieniaNajwyższe wynagrodzenia w 2012 roku otrzymywały osoby na stanowiskach

Najlepiej i najgorzej opłacane branże w 2012 roku

badania pokazują, że pracownicy zatrudnieni w firmach zagranicznych zarabiają więcej, niż w firmach z przewagą rodzimego kapitału. W przypadku branż o najwyższych i najniższych wynagrodzeniach dysproporcje te zaczynają się od 31% (IT), a dochodzą nawet do 109% (służba zdrowia).Sprawdź, ile powinieneś

W jakiej branży menedżer i specjalista zarobią najwięcej

raportu, na wysokie zarobki w tej grupie składają się m.in. dochody kadry dyrektorskiej - często powyżej 20 tys. zł - oraz wysokie premie, które mogą sięgać nawet 100 proc. rocznego wynagrodzenia. Najniższe średnie pensje mają specjaliści i menedżerowie w dziale administracji - ich uśrednione

Cameron: Brytyjczycy potrzebują podwyżki!

notuje najsilniejszy wzrost gospodarczy od 7 lat, inflacja jest najniższa od 15 lat, a spadające ceny paliw przekładają się na obniżenie kosztów dla przedsiębiorców. Premier zauważył też, że od wyborów w 2010 r. na Wyspach Brytyjskich powstawał - średnio - 1 tys. miejsc pracy dziennie. - Jestem

Zarobki w Polsce: sprawdź, ile powinieneś zarabiać!

 400 PLN). Zarobki pracowników ochrony środowiska, logistyki, transportu i spedycji oraz usług kształtowały się na poziomie 3 200 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w kulturze i sztuce (2 455 PLN) oraz nauce i szkolnictwie (2 600 PLN).Najwyższe

Wielka Brytania: bezrobocie w dół, średnia płaca też

w czerwcu o 0,6 proc. rok do roku., najwolniej od 2001 r., znacznie poniżej inflacji (1,9 proc. rok do roku w czerwcu). Liczba bezrobotnych w tym samym kwartale obniżyła się o 132 tys. do 2,08 mln. Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 6,4 proc. ogółu siły roboczej, co jest najniższym poziomem od

Płace w przemyśle w 2011 roku

otrzymywały osoby pracujące w przemyśle petrochemicznym (mediana przekroczyła 5 000 PLN brutto). W większości branż wynagrodzenia wyniosły ponad 4 000 PLN. Najniższe płace w 2011 roku odnotowano w hutnictwie i metalurgii - 3 600 PLN oraz przemyśle maszynowym/elektromaszynowym - 3 950 PLN.W przemyśle lekkim

Dam pracę, ale nie powiem za ile

kwot padają określenia typu "atrakcyjne wynagrodzenie", pisali: "dlatego że dla jednego atrakcyjne jest 1,2 tys. zł, a dla drugiego 2 tys. I jedni, i drudzy wyślą CV"; "bo nikt by nie odpowiedział, gdyby napisali, że oferują najniższą krajową", "bo wynagrodzenie jest

Wynagrodzenia użytkowników portalu GazetaPraca.pl w 2012 roku

wynagrodzenia 25% najlepiej opłacanych osób wynosiły powyżej 10 000 PLN. Natomiast najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w służbie zdrowia oraz nauce i szkolnictwie. Zarabiali oni 3 050 PLN, czyli o ponad połowę mniej niż pracownicy telekomunikacji i IT. W firmach zagranicznych zarabiano więcejPodobnie jak w

Gdzie zarobisz najwięcej? W Warszawie

od 3 065 PLN (w przypadku pracowników szeregowych) do 22 000 PLN (zarząd). Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, specjaliści w Warszawie zarabiali przeciętnie 4 700 PLN, kierownicy - 8 000 PLN, dyrektorzy - 16 000 PLN. Rozpiętość płac między najniższym a najwyższym szczeblem zarządzania

Płace w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR

Biorąc pod uwagę badane województwa, wyłącznie na Mazowszu odnotowano wyższą wartość mediany (5 200 PLN). W pozostałych województwach zarobki nie przekroczyły 4 000 PLN, a najniższe płace odnotowano na Podkarpaciu (2 500 PLN). Zatrudnieni w dolnośląskim i kujawsko-pomorskim otrzymali 3 050 PLN.Jak

Firmy chcą zatrudniać

HR. Dopiero później zamierza sięgnąć do serwisów z ogłoszeniami i skorzystać z usług urzędów lub prywatnych agencji pracy. Zatrudnionych z pewnością ucieszy to, że wzrósł odsetek firm planujących zwiększenie wynagrodzeń. Deklaruje to co siódmy pracodawca. W ubiegłym roku podobną skłonność wykazała

Płace w Małopolsce

zatrudnione w sektorze publicznym - 2 600 PLN. Rozpiętość płac w pozostałych analizowanych branżach sięgała 500 PLN.Wykształcenie miało zasadnicze znaczenie dla wysokości wynagrodzenia. Najniższe zarobki osiągały osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym - 2 200 PLN. Jest to o 300 PLN mniej od osób z

Oskładkowanie umów o dzieło: "Solidarność": - Tak. Pracodawcy: - To zwiększy szarą strefę

krytycznie.- "Zdaniem przedsiębiorców należy przede wszystkim zlikwidować szkodliwą zasadę najniższych cen, która wywiera presję na utrzymywanie jak najniższych wynagrodzeń. Nawet jeśli stworzone zostaną odpowiednie przepisy, to będą one trudne do wyegzekwowania i pociągną za sobą ogromne koszty

Ile można zarobić na świątecznych porządkach?

balkonowe.Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń osoby sprzątające zatrudnione na umowę o pracę, w 2012 roku zarabiały miesięcznie 1 600 PLN brutto. Co czwarta osoba wykonująca ten zawód zarabiała więcej niż 1 900 PLN. Jak wynika z badania, osoby te otrzymywały jedne z najniższych płac. Okres

Dochody rolników podwoiły się po wejściu Polski do UE

Niezmiennie najlepiej wygląda sytuacja przedsiębiorców, chociaż wzrost ich dochodów był najmniejszy (59 proc.). W 2004 roku najniższe dochody odnotowywały gospodarstwa rolników, jednak ich sytuacja zdecydowanie się poprawiła. W analizowanym okresie dochody rolników wzrosły aż o 107 proc. i ich

Ile zarabiają kierownicy?

kierowników mieściły się w przedziale 4 000 do 5 000 PLN.Na wysokość wynagrodzeń menedżerów wpływał poziom i rodzaj zdobytego przez nich wykształcenia. Najniższe zarobki (3 200 PLN brutto) otrzymywały osoby z wykształceniem zawodowym. Płace menedżerów, którzy ukończyli zawodową szkołę średnią wyniosły 3 700

Ile zarabia się w sądach?

). Ile naprawdę zarabiają sędziowie? Ich wynagrodzenia są precyzyjnie określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zasadnicza część pensji to kwota przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale poprzedniego roku pomnożona przez wskaźnik awansowy (jest ich 10) dla poszczególnych stanowisk. Wskaźnik

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

publicznych weszła w życie 1 stycznia 2014 r., wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2014 r. mogłyby wzrosnąć o ponad 600 mln zł.Na taki wzrost złożyłyby się m.in. wpływy z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego członków rad nadzorczych. Do tej pory od ich wynagrodzeń odprowadzana była

Zarobki specjalistów w 2010 roku

otrzymywali projektanci systemów IT oraz key account managerowie. Mediana ich wynagrodzeń ukształtowała się na poziomie 7 500 PLN. Analitycy ds. IT zarabiali 6 600 PLN, specjaliści ds. bezpieczeństwa informatycznego - 6 200 PLN. Najniższe zarobki odnotowano natomiast w przypadku specjalisty ds. turystyki (2

Zarobki w dziale logistyki i transportu w 2010 roku

Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w województwach mazowieckim (4 275 PLN) i pomorskim (4 000 PLN). Najniższe płace odnotowano w lubelskim - 2 780 PLN. 50% zatrudnionych w tej części Polski pobierało pensję w przedziale 1 975 PLN - 4 050 PLN.Pracownicy w dziale

Płace kierowników w 2010 roku

środowiska kształtowały się na poziomie 4 500 PLN brutto. Najniższe płace - mediana odpowiednio 3 200 PLN i 3 535 PLN - otrzymywali zatrudnieni na tym szczeblu zarządzania w nauce i szkolnictwie oraz kulturze i sztuce.Jak kształtowały się wynagrodzenia kierowników w poszczególnych

Ile w 2010 roku zarabiali Polacy?

Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w województwie mazowieckim (4 500 PLN). Na drugim i trzecim miejscu, z płacami w wysokości 3 700 i 3 688 PLN, znalazły się pomorskie i dolnośląskie. Najniższe płace (2 765 PLN) występowały w województwie lubelskim. Spośród osób pracujących w miastach wojewódzkich

To był udany rok na rynku pracy

skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, organizacji związkowych oraz pracodawców. Kwota, którą uzgodnią, uznawana jest za najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca może zapłacić osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Od 1 stycznia 2014 roku pensja minimalna wynosiła 1680 zł brutto. Po

Ile zarabiają mieszkańcy Krakowa?

na różnych stanowiskach? Podobnie jak w innych częściach kraju, do najlepiej opłacanych stanowisk w Krakowie należą te związane z IT. Wśród nich, najniższe wynagrodzenia (mediana 3 500 PLN) otrzymywali inżynierowie pomocy technicznej (IT helpdesk). Programiści mogli liczyć na zarobki od 3 000 do 8

Tutaj się nie dorobisz - płace w województwie podkarpackim

Taki poziom płac oznacza, że są ona najniższe w Polsce. W porównaniu do ogólnego wyniku krajowego (3 425 PLN) mediana wynagrodzenia jest o 875 PLN niższa. Natomiast w stosunku do województwa mazowieckiego, gdzie płace są najwyższe (4 720 PLN), różnica sięga 2 170 PLN.Najlepiej w

Ile zarabiają użytkownicy GazetaPraca.pl?

tak znacząca. Wynagrodzenia w pomorskim w 2011 roku kształtowały się na poziomie 4 155 PLN. Trzecie miejsce zajęło województwo dolnośląskie - zamieszkali tam użytkownicy portalu zarabiali przeciętnie 3 725 PLN. Najniższe wynagrodzenia odnotowano w województwach ściany wschodniej. W lubelskim i

Ile zarabiają Polacy?

. Wynagrodzenia na poziomie 3 000 PLN brutto odnotowano w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Najniższe płace - w wysokości 2 900 PLN - występowały w lubelskim i podlaskim.Ile zarabiano w miastach wojewódzkich? Najwyższe wynagrodzenia (5 500 PLN) otrzymywali mieszkańcy Warszawy

Mieszkańcy Warszawy zarabiają najwięcej

najlepiej opłacanych branż kolejne dwa miejsca zajęły: bankowość, z medianą wynagrodzenia na poziomie 6 450 PLN oraz przemysł ciężki (6 300 PLN). Podobnie Najniższe zarobki w stolicy odnotowano w nauce i szkolnictwie (3 500 PLN) oraz służbie zdrowia (4 000 PLN).Zarobki w Warszawie

Zarobki w działach finansów i controllingu w 2011 roku

wybranych stanowisk najwyższe zarobki osiągali kierownicy ds. finansów i controllingu. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych wyniosła 9 400 PLN. Na wysokim poziomie ukształtowały się również płace kontrolerów (7 100 PLN) oraz analityków finansowych (5 300 PLN). Najniższe pensje w 2011 roku

Zarobki w handlu w 2010 roku

500 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy jednostek budżetowych lub komunalnych - 2 175 PLN.Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Wynagrodzenia w handlu w 2008 roku

Połowa osób zatrudnionych w tej gałęzi gospodarki zarabiała między 2 200 PLN a 6 200 PLN. Najlepiej opłacani byli dyrektorzy ds. sprzedaży otrzymujący wynagrodzenie na poziomie 10 000 PLN. Tymczasem najniższe stawki otrzymywali kasjerzy w sklepach lub hipermarketach. Ich wynagrodzenia kształtowały

Więcej niż co trzeci zatrudniony oczekuje podwyżek

silna presja płacowa ze strony pracowników to wynik corocznej dyskusji na temat kolejnych podwyżek płacy minimalnej. Związki zawodowe licytują się z politykami, jak powinny kształtować się najniższe wynagrodzenia, co doprowadziło do tego, że na przestrzeni ostatnich 7 lat wzrosły one już o 70 proc

Zarobki w województwie mazowieckim wciąż najwyższe

Najwięcej - ponad 6 000 PLN - zarabiały osoby pracujące w branżach telekomunikacyjnej oraz IT. Wysoko opłacani byli również pracownicy bankowości i ubezpieczeń oraz przemysłu lekkiego i budownictwa. W każdym przypadku otrzymywali oni przynajmniej 5 000 PLN miesięcznie. Najniższe wynagrodzenie (3

GUS: bezrobocie w lipcu spadło do 11,9 proc.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec lipca wyniosła 1 mln 878,5 tys. osób. Najwyższe bezrobocie utrzymywało się w województwach: warmińsko-mazurskim (18,6 proc.), kujawsko-pomorskim (16 proc.) i zachodniopomorskim (15,3 proc.). Jak podał GUS, najniższe bezrobocie

Ile zarabiają sekretarki, asystentki i recepcjonistki?

dysproporcje w płacach osób na tym samym stanowisku, które pracują w różnych gałęziach gospodarki. Najniższe wynagrodzenie otrzymywały sekretarki zatrudnione w branży elektronicznej i elektrotechnicznej (2 378 PLN), jednak w branży spożywczej zarabiały już 4 020 PLN. - ocenia Teresa Hantz z portalu

Zarobki pracowników "skarbówki"

otrzymują zróżnicowane stawki. Kwotą bazową jest wartość najniższego mnożnika, a co za tym idzie wynagrodzenia w grupie stanowisk wspomagających. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 roku mnożnik ten wynosi 0,7. W ujęciu wartościowym daje to kwotę w wysokości 1 312 PLN, od

Zarobisz mniej, zapłacisz mniej podatku

dojdzie do porozumienia w tej sprawie, wówczas decyzję o podwyżce podejmie rząd. Od czerwca 2013 r. prace KT są sparaliżowane po tym, jak swój udział w nich zawiesiła strona związkowa. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę mówi, że najniższe wynagrodzenie zależy od prognozowanej przez rząd inflacji

Ile zarabiają programiści?

, dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim. Najniższe wynagrodzenie dostawali programiści z województwa śląskiego. Mediana wyniosła tam 4 500 PLN.Duży wpływ na poziom zarobków programistów miały kompetencje, jakie posiadały poszczególne osoby. Najwyżej opłacana była znajomość basha/sh/awk. Mediana wynagrodzenia

Zarobki operatorów wózków widłowych

pracowników). Mediana wynagrodzenia całkowitego na omawianym stanowisku wyniosła tam 2 914 PLN brutto. Najniższe zarobki - 2 555 PLN - odnotowano w przypadku operatorów wózków widłowych z najmniejszych podmiotów, o zatrudnieniu poniżej 250 osób. Płace na stanowisku operatora wózka widłowego w firmach polskich

Rząd chce powiązać wzrost płacy minimalnej z koniunkturą

. Taki mechanizm pozwoliłby - zdaniem Pawlaka - na elastyczne kształtowanie najniższego wynagrodzenia w Polsce."To złoty środek między oczekiwaniami pracodawców i pracowników" - powiedział wicepremier. Zaznaczył, że w przypadku, gdy PKB wzrósłby mniej niż 3 proc. lub spadł, relacja płacy

Zarobki w Warszawie wciąż najwyższe

Zdecydowanie najlepiej opłacano pracowników telekomunikacji oraz technologii informatycznych (mediana 7 000 PLN). Na wysokie płace mogli liczyć także zatrudnieni w energetyce i ciepłownictwie (6 100 PLN), przemyśle lekkim (6 050 PLN) i bankowości (6 000 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywały

Ile zarabiają nauczyciele?

otrzymują nauczyciele dyplomowani. W I połowie 2009 roku mediana ich płac wyniosła 2 873 PLN i była o 10,6% wyższa niż w roku 2007. Nieco mniej, bo 2 239 PLN zarobili w pierwszym półroczu 2009 r. nauczyciele mianowani. To o około 12,6% więcej niż przed dwoma laty. Najniższe wynagrodzenia oferowane są

Ile zarabiają pracownicy firm produkcyjnych w Małopolsce?

mazowieckim (3 195 PLN). Na kolejnych lokatach znaleźli się pracownicy szeregowi z woj. zachodniopomorskiego (3 008 PLN), a także kujawsko-pomorskiego (2 974 PLN). W Małopolsce mediana wynagrodzenia całkowitego na najniższym szczeblu zatrudnienia wyniosła 2 746 PLN. Spośród zaprezentowanych, mniejsze zarobki

Zarobki w zawodach po kierunkach zamawianych? Część 4: informatyka

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń - ile zarabiają Polacy?Nie ma wątpliwości, iż informatycy zarabiają dobrze, a wręcz bardzo dobrze. Płace na 17 stanowiskach z 21 zaprezentowanych na poniższym wykresie przekraczają średnią krajową. Najniższe wynagrodzenia związane są z pracami, które mogą by

Jest gorzej czy lepiej?

. związkowców, którzy wyszli we wrześniu na ulice Warszawy, protestując przeciwko głodowej ich zdaniem pensji minimalnej, raczej by się z panem nie zgodziło.- Najniższe krajowe wynagrodzenie otrzymuje nie więcej niż 5 proc. pracujących i nie ma żadnych przeszkód, by ich pensje wzrosły. Pamiętajmy, że mało kto

Ile w 2009 roku zarabiali Polacy?

Najwyższe dochody w 2009 roku osiągali mieszkańcy Warszawy (5 200 PLN). Drugie i trzecie miejsce, z różnicą w wysokości zaledwie 1 PLN, zajęły Gdańsk (3 951 PLN) i Poznań (3 950 PLN). Końcowe miejsca w tabeli przypadły Kielcom i Lublinowi, z wynagrodzeniami w wysokości odpowiednio 2 880 i 2 800 PLN

Porządek w umowach śmieciowych

Nowe przepisy mają zlikwidować sytuację, w której zbiegają się umowy zlecenia. Chodzi o to, że z jedną osobą jest podpisanych kilka umów zleceń, a składki są odprowadzane tylko od najniższej z nich. Zmiany wprowadzają też oskładkowanie członków rad nadzorczych. Jak mówił Kosiniak-Kamysz, projekt

Płace w Poznaniu jedne z najwyższych w Polsce

drugim miejscu znalazł się przemysł lekki (4820 PLN), a na trzecim - przemysł ciężki (4800 PLN). Najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w służbie zdrowia (2790 PLN) oraz nauce i szkolnictwie (3000 PLN).Jak kształtowały się wynagrodzenia pracowników w różnym wieku? Mediana zarobków osób mających 18-25

Tam praca się opłaca

11. edycja Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzanego przez firmę Sedlak & Sedlak rozwiewa wątpliwości - w 2013 roku nasze pensje wzrosły symbolicznie. W porównaniu z ubiegłym rokiem podwyżki wyniosły zaledwie 1,2 proc. czyli - w uproszczeniu - po 12 zł brutto na każdy zarobiony tysiąc

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

, dolnośląskie czy śląskie) już w 2014 r. pracodawcy odczuwali wyraźny deficyt rak do pracy. - Ten rok przysporzy pracodawcom emocji. Zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą presję podwyżek wynagrodzeń. Wraz z nadchodzącym ożywieniem gospodarczym, firmy mogą zostać zaskoczone utratą pracowników - ocenia Dorota

Ponad 40 tys. wolnych miejsc pracy

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 13 proc., to szósty miesiąc spadku z rzędu. Najniższy odsetek osób bez pracy był w województwie wielkopolskim (9,5 proc.), a największy w warmińsko-mazurskim (20,2 proc.).W sierpniu przybyło też ofert w urzędach pracy. Pracodawcy zgłosili tam 77,2 tys. wakatów

Tusk: nie dla oskładkowania wszystkich umów

sytuację, w której z osobą jest podpisanych kilka umów-zleceń, a składki są odprowadzane tylko od najniższej z nich. Jednak pomysł ten jak dotąd nie doczekał się realizacji.Do pomysłu oskładkowaniu wszystkich form zatrudnienia premier wrócił w trakcie poniedziałkowego spotkania "Forum dla Rodziny"

Ile zarabiają sekretarki i asystentki?

prezentowanym przez nas zestawieniu najniższe wynagrodzenia miały asystentki z Łodzi (2 500 PLN).Mężczyźni stanowią zaledwie 10% zatrudnionych na stanowiskach asystenckich uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Co ciekawe, poziom ich miesięcznych zarobków w tym zawodzie jest o 16% wyższy niż w

Zarobki pracowników produkcyjnych

Mediana wynagrodzenia podstawowego pracowników produkcyjnych wyniosła 2 107 PLN brutto. Płace całkowite kształtowały się na poziomie 2 512 PLN. Wynagrodzenia 10% najsłabiej opłacanych nie przekroczyły 1 854 PLN, taka sama grupa zarabiała ponad 3 585 PLN miesięcznie. Przeciętna

Kto tyle zarabia, czyli jak czytać raporty o pensjach

proc. społeczeństwa znajduje się w pierwszym, najniższym progu podatkowym, co oznacza, że zarabia do 85,5 tys. zł brutto rocznie. Zaledwie 2 proc. zarabia powyżej. Niestety, w mediach najczęściej cytuje się dane o wynagrodzeniach tych 2 proc. Ludzie są przekonani, że to dotyczy dużej części

Zarobki kobiet i mężczyzn w 2010 roku

omawianych grup wyniosły odpowiednio 2 700 PLN i 3 250 PLN.Najwyższe zarobki wśród kobiet odnotowano w branży IT (4 600 PLN), natomiast u mężczyzn w bankowości (5 500 PLN). W obu jednak przypadkach najniższe płace zaobserwowano w nauce i szkolnictwie. Mediany wynagrodzeń ukształtowały się tam odpowiednio na

"Barometr zawodów" wskazuje szanse na rynku pracy

. Poszukiwani będą także szefowie kuchni - wyspecjalizowani i doświadczeni kucharze, którzy są w stanie samodzielnie prowadzić placówki gastronomiczne. W tym roku jako deficytowy zawód w wielu powiatach wskazano również pielęgniarki. Z powodu niskich wynagrodzeń zmniejsza się liczba chętnych do nauki tego

Kontrowersyjny czas pracy

Posłowie zajmowali się w środę propozycją grupy parlamentarzystów PO, aby wprowadzić możliwość wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w soboty. Obecnie za pracę w 6. dzień tygodnia można odebrać tylko dzień wolny. Zdaniem wnioskodawców to błąd, gdyż za pracę w święta można otrzymać gratyfikację

Gdzie zarobisz najwięcej?

drabinie są specjaliści ds. marketingu i PR, czy e-commerce. Ich pensje wahają się od 5 do 7,5 tys. zł brutto. To ciągle znacznie więcej niż wynosi średnia krajowa, ale na tle branży to najniższy poziom. Zachęcająco wyglądają też dochody prawników. Z danych Hays wynika, że młodszy prawnik może liczyć "

Płace w działach księgowości w 2010 roku

publicznym, usługach i służbie zdrowia.Jak kształtują się płace na różnych stanowiskach? Najniższe zarobki otrzymują fakturzyści (mediana 2 000 PLN brutto) oraz pracownicy biurowi w dziale finansów (2 284 PLN). Starsi księgowi zarabiają 3 500 PLN, młodsi o 900 PLN mniej. Na najwyższe wynagrodzenia mogą

Mapa polskich pensji: gdzie zarobisz najwięcej?

gdańszczanie i wrocławianie, a ich pensje wynoszą 4,5 tys. zł. Mieszkańcy Poznania, którzy zajmują najniższy stopień na podium, co miesiąc dostają na konto 4,3 tys. zł. Powyżej 4 tys. zarabiają jeszcze mieszkańcy Grodu Kraka - 4,2 tys. zł, i Katowic - 4 tys. zł. W pozostałych miastach pensja przekracza 3 tys

Który inżynier zarobi najwięcej?

Jeżeli zaczynać karierę, to tylko w branży IT. Szeregowi pracownicy mogą liczyć na pensję w wysokości 4,4 tys. zł brutto. To więcej niż dostaje specjalista zatrudniony w sektorze publicznym, handlu czy szkolnictwie. Choć mediana wynagrodzeń na niższych stanowiskach w żadnej z pozostałych branż

Po jakich studiach zarobisz najwięcej?

finansów i controllingu, badań i rozwoju lub informatyki otrzymuje równie wysokie wynagrodzenie. Wynosi ono aż 196% najniższego wynagrodzenia, które występuje u osób zatrudnionych w magazynie. Niewiele mniej atrakcyjnymi działami są zakupy oraz import/eksport ze średnią pensją o około 75% wyższą. Najniższe

Zarobki w Krakowie w 2009 roku

Zdecydowanie najwyższe zarobki otrzymywali w Krakowie pracownicy telekomunikacji oraz technologii informatycznych (mediana 5 500 PLN). Do najlepiej płatnych branż należały także bankowość (4 400 PLN), przemysł ciężki (4 180 PLN) i przemysł lekki (4 150 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywały

Zarobki pracowników szeregowych w 2010 roku

Wśród pracowników szeregowych można wyodrębnić kilka grup stanowisk. Z jednej strony będą to stanowiska z najniższego poziomu w różnych działach firmy, głównie asystenci. Mediana wynagrodzeń w tej grupie, w zależności od działu waha się od 2 500 do 3 000 PLN. Przykładowo, asystent w

Kto w tym roku zarobi więcej?

zaskoczy tych, którzy spodziewali się w tym roku wyraźnego odbicia. Wynagrodzenia wzrosną średnio o 3 proc., czyli o niecały punkt procentowy mniej niż w ubiegłym roku. Na najwyższe podwyżki mogą liczyć specjaliści i pracownicy szeregowi, ich wynagrodzenia wzrosną o 3,5-3,6 proc. Najniższe podwyżki

Kto zarabiał najwięcej, a kto najmniej w 2011 roku

Wśród ankietowanych dominowali młodzi ludzie z wykształceniem wyższym, co siódmy nie miał więcej niż 35 lat. Respondenci najczęściej zajmowali stanowiska specjalistyczne, dlatego ich wynagrodzenia - zdaniem autorów projektu - są wyższe od przeciętnych.Generalnie w różnych branżach i zawodach

Zarobki w działach IT w 2009 roku

kształtowały się wynagrodzenia w poszczególnych województwach? Najwyższe zarobki odnotowano oczywiście wśród pracowników działów IT zatrudnionych w przedsiębiorstwach z Mazowsza. Mediana ich płac wyniosła 6 960 PLN. Najniższe płace, nieprzekraczające 3 000 PLN (mediana), oferowano w województwach: podkarpackim

Minimalna w górę, nastroje w dół

ograniczyć. Scenariuszy jest wiele, ale te najbardziej prawdopodobne zakładają, że zwolni jednego ze szwaczy, podnosząc pozostałym pracownikom nieznacznie normę, albo podniesie cenę koszuli. Biorąc pod uwagę, że najwięcej osób zarabiających minimalne wynagrodzenie pracuje przy produkcji i przetwórstwie, a

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

wynagrodzeniu. Przykładowo jeszcze w 2011 roku najniższa krajowa wynosiła 1386 zł brutto. Ale od pierwszego stycznia 2012 r. wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę podniesiono pensję do kwoty 1500 zł brutto, ponieważ taka kwota wynikała z ustawy. Jednak w przypadku większości pracowników

Wynagrodzenia użytkowników serwisu GazetaPraca.pl w 2009 roku

. Zarobki internautek były o 26% niższe od płac mężczyzn.Mediana wynagrodzeń czytelników GazetaPraca.pl posiadających dyplom magistra lub inżyniera wyniosła 4 200 PLN. Mniej zarabiały osoby z wykształceniem niepełnym wyższym (różnica - 650 PLN). Najniższe płace otrzymywali użytkownicy z wykształceniem

Polskie MBA daleko od światowej czołówki

absolwentami, czy dynamika wzrostu wynagrodzeń absolwentów. Ważnym elementem są też wyniki osiągane w testach branżowych np. GMAT. Wszystkie te dane analitycy serwisu zestawiają ze sobą i wyciągają średnią. Oprócz tego sami oceniają programy i w ten sposób od lat wybierają najlepsze kursy MBA. W tym roku

Europa zróżnicowana pod względem opodatkowania pracy

Najniższy wskaźnik opodatkowania pracy charakteryzuje takie państwa jak: Wielka Brytania, Irlandia, Malta oraz Cypr. W wymienionych krajach pracownik oddaje państwu mniej niż 30% swojego całkowitego wynagrodzenia. Na drugim biegunie pod względem opodatkowania znajdują się Włochy, Szwecja i Belgia

Wynagrodzenia w Warszawie w pierwszej połowie 2009 roku

produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (5 131 PLN). Z kolei najniższe zarobki wypłacano osobom odpowiedzialnym za produkcję odzieży (2 130 PLN) oraz mebli (2 928 PLN). Spośród pozostałych sektorów, na najwyższe wynagrodzenia mogli liczyć pracownicy odpowiedzialni za działalność usługową

Wynagrodzenia w Krakowie w pierwszej połowie 2009 roku

Aby lepiej zrozumieć sytuację na rynku pracy w Krakowie, warto zwrócić uwagę na to, jak poziom wynagrodzeń kształtował się w poprzednich latach. Co ważne, od 2005 roku (2 433 PLN) płace systematycznie wzrastały. Największe zmiany zaobserwowano w 2007 (2 901 PLN) i 2008 roku (3 192 PLN). Wyniosły

Resort pracy chce zlikwidować lukę w przepisach o zasiłkach macierzyńskich

Ile zarabiają inni na twoim stanowisku? Weź udział w badaniu wynagrodzeń i sprawdź, czy w nowym roku czas na podwyżkę.Chodzi o zmianę przepisu, który mówi, od jakiej podstawy ZUS wylicza zasiłek macierzyński. Dziś decyduje o tym przychód, od którego przedsiębiorca płacił ostatnio składkę na

najniższe wynagrodzenie - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Krzysztof Wianecki

swoich kwalifikacji i za najniższe wynagrodzenie. Wkrótce wrócił również do działalności podziemnej. Wstąpił w szeregi „Solidarności Walczącej” Kornela Morawieckiego i w roku 1987 stanął na czele jej tarnobrzeskiej struktury. Był współwydawcą lokalnego podziemnego pisma „Solidarność

Płaca minimalna

na poziom zatrudnienia jest niemal żaden. W 2005 r. najniższe ustawowe wynagrodzenie pobierało w USA jednak zaledwie 1,4% zatrudnionych.W 1999 roku płacę minimalną wprowadzono w Wielkiej Brytanii, gdzie początkowo, w obawie przed negatywnymi efektami wynosiła jedynie 3,60 funta za godzinę pracy, a następnie

Hukou

do apartheidu w Południowej Afryce wyczerpują dwie kwestie. Po pierwsze, w Chinach czasami dochodziło do zmiany kategorii pracowników miejskich ( na mocy systemu xia fang lub ?zesłania”), ich przemianowania na pracowników wiejskich i zesłania na tereny rolne do pracy za najniższe wynagrodzenie. Często

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązki miesięczne uposażenie (wynagrodzenie). Na uposażenie polskiego żołnierza zawodowego składają się: uposażenie zasadnicze dodatki należności pieniężne Uposażenie zasadnicze zależne jest od stanowiska służbowego i stopnia etatowego. Najniższe uposażenie zasadnicze otrzymuje szeregowy (w 2014: 2

Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych

i organizację, a także wynagrodzenie sędziów. Natomiast sędziów sądów federalnych mianuje prezydent, jeżeli stanowisko opróżni się w wyniku rezygnacji lub śmierci.W Stanach Zjednoczonych obowiązuje system prawa precedensowego (common law). Sąd sam ustanawia normę prawną, w przypadku gdy brakuje podstaw

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.