mobbing kodeks pracy

red.

"Kodeks pracy" z "Gazetą Wyborczą"

"Kodeks pracy" z "Gazetą Wyborczą"

Kto jest chroniony przed zwolnieniem, ile wolnego dostanie rodzic na dziecko oraz co grozi za mobbing - na te i inne pytania pomoże odpowiedzieć książka "Kodeks pracy", która ukaże się razem z "Gazetą Wyborczą" w poniedziałek, 29 sierpnia.

Wątpliwości związane z przepisami o mobbingu

Pytanie dotyczy praktycznego zastosowania przepisów kodeksu pracy dotyczących mobbingu. W 2000 r. była kontrola, podczas której nie stwierdzono uchybień dotyczących sposobu rozliczania odsetek należnych z tytułu nieterminowego uiszczania należności. Od 2000 r. pani dyrektor zaczęła zachowywać się w sposób arogancki. Ubliżała, wielokrotnie używając słowa "głupia". Straszyła wielokrotnie, że wyrzuci z pracy. Niewątpliwie jej zachowania odpowiadają znamionom określonym w at. 94[3] § 2 kodeksu pracy. W wyniku takiego zachowania efektywność pracy spadła. Kontrola w 2006 r. wykazała pewne niedociągnięcia w zakresie naliczania odsetek, o których wyżej mowa. Podczas kontroli pani dyrektor zachowywała się w stylu pretensjonalnym, co chwila wchodziła do pokoju z krzykiem na ustach. Stan prawny co do naliczania odsetek, z tego co mi wiadomo, nie zmienił się. Istnieje podejrzenie, że pani dyrektor w porozumieniu z kontrolującą dopuściły się rażącego przewinienia. Kontrolująca wydała raport pokontrolny w którym wskazała na rażące uchybienia. Sprawa trafiła do izby obrachunkowej. Izba nie wszczęła postępowania, stwierdzając, iż nie stanowi to naruszenia zasad rachunkowości. W wyniku takiego raportu nastąpiło zwolnienie na podstawie art 52. § 1 pkt 1 kp. Umowa o pracę została rozwiązana. Czy w świetle takiego zachowania i takiego postępowania jest możliwe wytoczenie powództwa opisanego w art 94[3] kp? Jeśli tak, do kiedy takie powództwo powinno zostać wytoczone? Czy w ogóle jest w chwili obecnej dopuszczalna droga sądowa (stosunek pracy rozwiązał pracodawca z art. 52 § 1 pkt 1 kp)? Czy można dochodzić odszkodowań opisanych w § 3 i 4 wspomnianego przepisu?

Dziennikarz GazetaPraca.pl wyróżniony!

Nasz dziennikarz Bartosz Sendrowicz został doceniony przez Państwową Inspekcję Pracy. W piątek odebrał nagrodę "Salus Publica".

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

Dyskryminacja, molestowanie i mobbing Dyskryminacja po nowemu. Do tej pory kodeks zakazywał nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania ("zwłaszcza polityczne lub religijne") oraz przynależność związkową. Teraz do tego zestawu dochodzi

To pracodawca odpowiada za molestowanie w pracy. Firmy, które ukrywają patologie, mogą wiele stracić

To pracodawca odpowiada za molestowanie w pracy. Firmy, które ukrywają patologie, mogą wiele stracić

się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Osoba molestowana ma prawo do odszkodowania nie niższego niż minimalne wynagrodzenie. * Mobbing to zgodnie z Kodeksem pracy działania lub zachowania polegające na uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Zaniżają jego ocenę przydatności

Jak chronić pracowników?

Jak chronić pracowników?

zgłaszać naruszenia Kodeksu pracy, składać wnioski do sądu pracy, reagować na wszelkie formy naruszeń praw pracujących, w tym mobbing, inwigilację czy molestowanie. - Miałby docierać tam, gdzie nie dociera Państwowa Inspekcja Pracy - mówili organizatorzy konferencji. Ich zdaniem największym problemem

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

nie koniec. Tylko w ostatnich miesiącach zgłoszono szereg innych propozycji zmian. Bój o wolne niedziele Na pierwszy plan wysuwa się powtarzany często postulat zakazu pracy sklepów wielkopowierzchniowych w niedziele. Próby wprowadzenia tego zakazu polegają właśnie na nowelizacji kodeksu pracy. Takie

Mobbing bazuje na milczeniu

Mobbing bazuje na milczeniu

mobbingu, konieczność przeciwdziałania, a zjawisko kwitnie. Jakie jest to nasze prawo antymobbingowe?- Niedoskonałe, wprowadzone na szybko. Definicja w kodeksie pracy budzi wątpliwości, jest niejasna. Również sądy pracy początkowo nie wiedziały, co z tym zjawiskiem zrobić. Nie ma wypracowanych mechanizmów

Pracodawcy o mobbingu

Pracodawcy o mobbingu

drastyczny sposób odbiega do średniej europejskiej. Przychylam się do opinii, że w Polsce ok. 2 proc. pracowników może być ofiarami mobbingu. Ale z badań, które prowadziłem w 2009 roku, wynika, że Polacy są zadowoleni z polskiego prawa pracy po integracji z UE. Mówią, że w kodeksie pracy znalazły się

Kościół i mobbing

Kościół i mobbing

do spowiedzi, to znaczy, że zauważa, że dzieje się coś nie do końca dobrego, i wszystko jest jeszcze do naprawienia. Co może zrobić osoba duchowna, kiedy wierny mówi, że jest poddany mobbingowi? Zawsze dobrze jest wysłuchać i odesłać daną osobę do kogoś, kto zajmuje się kodeksem pracy. Nie trzeba się

Mobbing - udowodnij i wygraj

Mobbing - udowodnij i wygraj

traumatycznym przeżyciem jest szykanowanie w miejscu pracy. Mówiąc wprost - bagatelizują je. Po drugie, mobbing niezwykle trudno udowodnić. Pracownik, który postanawia walczyć przed sądem o odszkodowanie, musi dowieść, że nękanie go spełnia osiem przesłanek zapisanych w art. 943 par. 2 kodeksu pracy. A to

Powolne niszczenie pracownika

Powolne niszczenie pracownika

badania CBOS o mobbingu w Polsce pochodzą z 2002 roku. To dwa lata wcześniej niż zakaz mobbingu wpisano do kodeksu pracy. Co szósty zatrudniony (17 proc.) twierdził, że był szykanowany przez przełożonego, przy tym co dwudziesty (5 proc.) mówił, że zdarzało się to często. Szykanowanie przez

Molestowanie i mobbing w pracy

stosowania mobbingu przez swoich pracowników wobec innych pracujących u niego pracowników. Pracownik wobec którego dopuszczono się takiego działania ma uprawnienia określone w art. 94 [3] kodeksu pracy. Nie znamy dokładnej treści żądania pracownika, który żąda zadośćuczynienia oraz jakie okoliczności

Tydzień prawa pracy

Tydzień prawa pracy

Kodeks pracy z Gazetą Wyborczą.Czy mogą Cię zwolnić na urlopie? Ile wolnego może wziąć ojciec na dziecko? Czy można dostać kredyt, pracując na umowę-zlecenie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszej książce "Kodeks pracy". Dodatkowo zamieściliśmy w niej aktualną ustawę "

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 4

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 4

dotyczących pracownika, skoro sam odmówił Pan przyjęcie nowych warunków.Pracownik wystąpił o zadośćuczynienie za mobbing, który spowodował rozstrój zdrowia. Sąd Pracy uznał, że wystąpił mobbing, ale biegły lekarz sądowy nie uznał tej przyczyny. Czy w takim razie pracownik otrzyma zadośćuczynienie za

Jak chronić demaskatorów

Jak chronić demaskatorów

spowodowała, iż pracodawca podjął działania przeciwko pracownikowi. Moje doświadczenie pokrywa się z tym, o czym mówią sędziowie w raporcie Fundacji Batorego. Cała sytuacja jest bardzo podobna do tego, co się działo w przypadku mobbingu. W 2004 roku do kodeksu pracy weszło pojęcie mobbingu i jego zakaz

Czyściciel w firmie

Czyściciel w firmie

był mobbing. Jak przeprowadza się pacyfikację załogi? Jak się rozmawia z ludźmi?- Czyściciel najczęściej doradza, instruując mobbera-szefa, dyrektora, rzadziej działa bezpośrednio "w ramach pracy zleconej lub okresowego zatrudnienia". Najczęstszym sposobem działania jest pokazowe

Pół miliona osób dręczonych w pracy

Pół miliona osób dręczonych w pracy

Ogłoszenia - ciekawe zawody: Inżynier Jakości Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do sądów trafia 500 pozwów o mobbing rocznie. Większość z nich jest odrzucana. Gazeta informuje o zmianach w kodeksie pracy, jakie wkrótce będzie rekomendować rządowi specjalny zespół ds. przeciwdziałania

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

Najwyższy stwierdził, że jeżeli gnębienie i nękanie pracownika jest wyjątkowo intensywne, to mobbing może wystąpić nawet w ciągu jednego dnia. Walka z mobbingiemZgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca zobowiązany jest do przeciwdziałania mobbingowi w firmie. Bardzo ważne jest poinformowanie pracowników o

A jednak był mobbing

A jednak był mobbing

Przewozów, restrukturyzacja i zwolnienia były konieczne.Co to jest mobbing?Zgodnie z art. 943 § 2 kodeksu pracy mobbing oznacza "działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika

Można pozwać zbiorowo czy nie?

Można pozwać zbiorowo czy nie?

. - Jednak pozew zbiorowy może być wykorzystywany przez pracowników nie we wszystkich sprawach. Na pewno nie w tych, które wiążą się z nierzetelnym wykonaniem przez pracodawcę umowy o pracę. Zdaniem prawników nie ma przeszkód, by sięgnęli po niego pracownicy - ofiary mobbingu czy molestowania w pracy. - A

Oswoić umowy lojalnościowe

Oswoić umowy lojalnościowe

swojej części umowy, na przykład nie płaci pensji albo dopuszcza się mobbingu. Co w takim wypadku dzieje się z umowami lojalnościowymi?- Pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Sytuacje w których to występuje są regulowane przez kodeks pracy. Umowa nie przykuwa nas do pracodawcy, nie zmusza do

Związki zawodowe zadbają o prawa gejów i lesbijek

Związki zawodowe zadbają o prawa gejów i lesbijek

takiego stanowiska. Rogalewski był sekretarzem oddziału Kampanii Przeciwko Homofobii w Krakowie, a później w latach 2005-2007 koordynatorem KPH w Krakowie. - Staramy się stać na straży praw wszystkich pracowników. Ochrona praw tej grupy społecznej jest naszym obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy

W grupie siła

mają się z czego cieszyć ci, którzy są ofiarami dyskryminacji, molestowania seksualnego i wszelakich naruszeń prawa pracy. Pod warunkiem że łączy je to samo zdarzenie, np. są ofiarami mobbingu. - Bardzo długo czekaliśmy na taką możliwość. Kiedy w 2007 roku w Polskim Radiu prezesi Tragalski i

Dyskryminacja po polsku

pracowników oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu to dwie podstawowe zasady prawa pracy, które gwarantują nam art. 112 i 113 kodeksu pracy. Oznacza to tyle, że dyskryminacja w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne

Pracowniku, pomóż sobie sam

W Polsce istnieją trzy liczące się organizacje antymobbingowe. Mają oddziały w największych miastach. W styczniu br. otrzymały prezent - do kodeksu pracy wprowadzono pojęcie mobbingu. Choć minęło już dziewięć miesięcy, poszkodowanym nikt do tej pory nie pomógł. - Nie wygraliśmy jeszcze żadnej

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

. Jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu do końca pierwszego kwartału roku następnego. Z przepisów Kodeksu Pracy wynika wprost, że jedna cześć urlopu nie może być krótsza niż 14 dni. Małgorzata: Pracuję w Domu Dziecka. Jestem zatrudniona na 40 godzin tygodniowo

Mobbing nieco lekceważymy

Wojciech Staszewski: Czy mobbing to Pana zdaniem prawdziwy problem? Jerzy Hausner, minister pracy: Zjawisko nadużywania pozycji przez pracodawcę wobec pracownika na pewno w Polsce występuje, i to w znaczącej skali. W dzisiejszej sytuacji na rynku pracy pracodawca ma tak dużą przewagę w stosunku do

Tresowani ze wstawania w ARiMR

Przed sądem pracy odbyła się w piątek druga rozprawa z pozwu kierownik biura finansowo-księgowego. Domaga się ona od ARiMR odszkodowania za stosowany wobec niej mobbing. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku dyrektor oddziału Agencji Iwona Jakubowska m.in. kwestionowała jej wykształcenie, chciała

Sygnalistka na ławie oskarżonych

września 2009. W pracy było coraz gorzej. Straszenie, mobbing. Zaczęłam podupadać psychicznie. 9 grudnia była straszna awantura z kierownikiem. Wrzeszczał na mnie. Postawiłam się. Dzień później pracownicy inspektoratu zorganizowali spotkanie z szefem. Przedstawili szereg zarzutów - także te dotyczące

Z kodeksem do Europy

. poklepywanie). Mobbing Definicja mobbingu po raz pierwszy trafiła do polskiego kodeksu pracy. A więc są to "działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciw pracownikowi, polegające w szczególności na systematycznym i długotrwałym nękaniu i zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego

Ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek

ageismem oraz innymi formami dyskryminacji, np. mobbingiem. Często czynią to w obawie przed napiętnowaniem przez opinię publiczną. - W opartych na zachodnich wzorcach wewnętrznych kodeksach dobrej praktyki personalnej szczegółowo opisują zakazy molestowania i szykanowania. W jednym regulaminie przeczytałem

Przewodnik po nowelizacji kodeksu pracy

odszkodowanie, równe co najmniej pensji minimalnej (w tym roku 800 zł brutto), jego wysokość określa sąd pracy. Po raz pierwszy trafi do kodeksu pracy definicja mobbingu: są to "działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciw pracownikowi, polegające w szczególności na systematycznym i

Z okazji dnia kobiet informator: jak walczyć z dyksryminacją

jest opisany na paru stronach kodeksu pracy, to np. Państwowa Inspekcja Pracy ma ograniczone możliwości zapobiegania temu zjawisku. - Dyskryminacja w wysokości zarobków nie jest nawet wykroczeniem. Nasi inspektorzy mogą co najwyżej w ramach tzw. wystąpienia pouczyć pracodawcę, że dyskryminacja jest

Zwolnili mnie z pracy!

dziś specyficznym sportem, a przecież każdy sport to zdrowie. Ku utrapieniu nieuczciwych pracodawców, z roku na rok pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw; poszerzają wiedzę na temat kruczków kodeksu pracy. Zgodnie z nim wypowiedzenie jest skuteczne, gdy adresat (czyli przeznaczony do

Baw się! Jesteś w korporacji - jak pracują młodzi

obowiązkowy. Żadnych odstępstw. Jestem profesjonalistą lojalnym wobec firmy. Krawat może mi się nie podobać, jednak to oni mi płacą. Po pracy o wszystkim zapominam. Magda: Kodeks dostałam pierwszego dnia. Myślałam, że to żart. Kobiety z krzywymi nogami mają mieć spódnice za kolana, krzywe i grube zasłania się

mobbing kodeks pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Mobbing

. Workplace mobbing używany jest w tym znaczeniu jedynie w literaturze naukowej. Mobbing oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Terminu mobbing w odniesieniu do zachowań występujących w grupach społecznych użył jako pierwszy szwedzki naukowiec Heinz Leymann.Mobbing zazwyczaj

Kodeks pracy

Kodeks pracy – akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne

Prawo pracy

stosunkach pracy. Prawo pracy w Polsce Źródła prawa pracyW systemie prawa pracy podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Jednakże regulacje dotyczące praw i obowiązków podmiotów stosunku pracy występują nie tylko w kodeksie

Kodeks Pracy (RFSRR)

Kodeks pracy (?????? ??????? ? ?????) – jeden z najważniejszych aktów prawnych po rewolucji październikowej i pierwszy kodeks pracy w historii Rosji. Został zastąpiony kodeksem pracy z 1922 r.Kodeks ten został przygotowany przez specjalną komisję Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości

Stosunek pracy

zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia. Cechy stosunku pracyW Polsce stosunek pracy oraz prawa i obowiązki wynikające z niego dla pracodawcy i pracownika regulowane są przede wszystkim przez Kodeks pracyUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ().Stosunek pracy może powstać na podstawie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.