mazowiecki bank ofert dla nauczycieli

sprawdź też:

oferta

Justyna Suchecka

Gdzie jest praca dla nauczycieli? Sprawdzamy, kto chce ich zatrudnić

Gdzie jest praca dla nauczycieli? Sprawdzamy, kto chce ich zatrudnić

Jeśli nauczyciele ponad wszystko chcą pracować z dziećmi, będą musieli zrezygnować z Karty Nauczyciela, bo praca w szkołach i przedszkolach czeka, ale w tych niepublicznych. A poza nią? Zatrudniają m.in. komisje egzaminacyjne, żłobki i Centrum Badań Jądrowych.

Wakaty w szkołach - szukaj belfra w banku

Rok szkolny już się zaczął, a w stołecznych szkołach i przedszkolach wciąż brakuje około 300 nauczycieli. Ratusz chce pomóc im w poszukiwaniach, uruchamiając Bank Rezerw Kadrowych

Kto zatrudnia

się też oferty pracy dla nauczycieli i księgowych. Największym pracodawcą w regionie będzie w tym roku Podlaski Urząd Marszałkowski, który chce zatrudnić blisko 100 osób do końca roku. Kilku pracowników poszukuje Spółdzielnia Mleczarska "Mlekovita" z Wysokiego Mazowieckiego. Chce przyjąć

Gdzie potrzebują wolontariuszy

. Potrzebni wolontariusze w dziale pomocy, banku żywności, sekcji transportu, ośrodku ds. patologii społecznych (w punkcie konsultacyjnym i przy telefonie zaufania), hostelu dla ofiar przemocy, noclegowni dla bezdomnych, jadłodajniach dla ubogich, świetlicach środowiskowych, ośrodku kolonijno-sportowo

mazowiecki bank ofert dla nauczycieli - ogłoszenia z GazetaPraca.pl