manager ds. operacyjnych

informacja prasowa

Kongres Managera "Change management - jak efektywnie wprowadzać zmiany i nimi zarządzać?"

Kongres Managera "Change management - jak efektywnie wprowadzać zmiany i nimi zarządzać?"

Odbędzie się 26-27 marca 2015 r. w Katowicach. Kongres ma na celu zgromadzenie managerów zarządzających firmami w różnych branżach (bankowość, administracja publiczna, reklama, produkcja, retail) i ukazanie jak ważne jest wprowadzanie zmian w organizacji.

BPO i SSC rosną w siłę i zatrudniają

Średnio 80 osób dziennie dostaje pracę w sektorze usług dla biznesu. Wymóg - znajomość języka obcego.

W wielkim biznesie też jest potrzebna etyka

Aż 40 proc. zatrudnionych nagina standardy etyczne obowiązujące w firmie. Robią to, bo czują presję współpracowników. Złe praktyki zaobserwowano głównie w obszarach obsługi klienta, terminowego raportowania, zarządzania zespołem czy współpracy z osobami wywodzącymi się z innych kręgów kulturowych

Śląsk czeka na finansistów. Można dobrze zarobić

Śląsk czeka na finansistów. Można dobrze zarobić

tym regionie ponad 30 proc. rekrutacji dotyczy nowych stanowisk, podczas gdy np. w stolicy rekrutacje do działów finansowych to głównie zastępowanie pracowników innymi - mówi Radosław Szafrański, executive manager, Michael Page Southern Poland. Czy ewentualna przeprowadzka się opłaci? Z danych firmy

Działy kadr zupełnie inne niż kiedyś

Działy kadr zupełnie inne niż kiedyś

Hasło zbliżającego się Kongresu brzmi: od biznespartnera do matrix managera. Tak jak w poprzednich latach, prelegentami będą znani biznesmeni, praktycy HR i liderzy. Wszystkich łączy to, że chętnie sięgają po nowatorskie rozwiązania w biznesie i osiągają dzięki nim sukcesy. Łącznie uczestnicy

Praca na językach

Praca na językach

obszaru. - Naszym pracownikom, którzy znają niemiecki jedynie w stopniu podstawowym, oferujemy pełne finansowanie zajęć, które trwają od 1 do 3 miesięcy i obejmu ją 20 godzin nauki tygodniowo - tłumaczy Dominika Jadach-Łaguna, Specjalista ds. rekrutacji i administracji, Capgemini. - Cały program odbywa

Portfolio Manager - kierownik zarządzający portfelem, kierownik ds. portfela inwestycyjnego

Manager może sam posiadać udziały w podmiotach zależnych, bądź być osobiście zaangażowany kapitałowo; często również - z racji nadzoru operacyjnego nad spółką - sprawuje funkcje członka rady nadzorczej. Portfolio Manager dokonujący inwestycji na rynku pieniężnym i kapitałowym (giełda): Odpowiedzialny

Purchasing Manager - kierownik ds. zakupów

ds. logistyki), Operations Managera (kierownika/dyrektora ds. operacyjnych), dyrektora zarządzającego (zwłaszcza w mniejszych firmach produkcyjnych i technologicznych), a także możliwe najwyższe stanowiska dyrektora generalnego czy prezesa. Wynagrodzenie: według danych TMP Worldwide średnio 4-8 tys

Logistics Manager - menedżer ds. logistyki

Managera (dyrektora generalnego) lub Managing Directora (dyrektora zarządzającego), ewentualnie, przy rozbudowanej strukturze, do Dyrektora ds. Logistyki lub do regionalnego Dyrektora ds. Logistyki. Podwładni: pracownicy działu ds. logistyki oraz często pośrednio wszystkie osoby związane z procesami

Maintenance Manager - kierownik utrzymania ruchu

Manager), kierownik ds. zarządzania jakością (Quality Manager), Production Manager (kierownik produkcji). Zwieńczeniem kariery są stanowiska Plant Managera/ Operations Managera (menedżera ds. operacyjnych) oraz dyrektora generalnego i prezesa. Wynagrodzenie: według danych TMP Worldwide w małych zakładach

Plant Manager - dyrektor przedsiębiorstwa produkcyjnego

(menedżer ds. operacyjnych). Jedne z ostatnich, to stanowiska dyrektora zarządzającego, dyrektora generalnego, prezesa. Wynagrodzenie: według danych TMP Worldwide w małych zakładach produkcyjnych pensja na stanowisku Plant Managera to ok. 5-7 tys. zł brutto, w zakładach dużych międzynarodowych koncernów (np

Chief Information Officer (CIO) - kierownik/dyrektor ds. informatyki

danym kraju (Country Manager) lub bezpośrednio prezes / CEOPodwładni: cały zespół ds. IT, od operatorów baz danych, poprzez pomoc techniczną, programistów, analityków, pracowników tzw. help desku (wsparcie użytkowników końcowych) czy konsultantów ds. systemów, aż po kierowników np. baz danych czy danego

Production Manager - Manufacturing - kierownik produkcji

bezpośrednio do General Managera (dyrektora generalnego) lub Managing Directora (dyrektora zarządzającego). Podwładni: zależnie od struktury i specyfiki danej firmy, podwładnymi są pracownicy działu produkcji lub/i działu ds. jakości (w dużych firmach i zakładach produkcyjnych), m.in. montażyści, koordynatorzy

IT Manager - kierownik ds. informatyki

stanowiska kierownika projektów (Project managera) np. ds. oprogramowania czy baz danych/ kierownika ds. baz danych (Database Manager)/ kierownika ds. IT. Następnie można pracować jako dyrektor departamentu IT czy departamentu technicznego (Chief Information Officer - CIO/ Technical Director). Zwieńczeniem

Credit Manager - kierownik ds. kredytów

członka zarządu: dyrektor departamentu, działu, filii lub oddziału, Country Manager (dyrektor wszystkich oddziałów krajowych); dyrektor regionalny dyrektor ds. operacyjnych; dyrektor zarządzający, dyrektor generalny; CFO, vice prezes; prezes; CEO). Wynagrodzenie: na podstawie danych TMP Worldwide

CEO - prezes

czy działem (kierownik projektu - project manager, kierownik zespołu - team leader, kierownik działu), następny etap to stanowiska kierownicze niższego szczebla (np. jako kierownik ds. marketingu i sprzedaży, kierownik działu finansowego, kierownik mniejszego oddziału) i po pewnym czasie stanowiska

Banking Consultant - konsultant bankowy

wszystkich oddziałów krajowych); dyrektor ds. operacyjnych; dyrektor zarządzający, dyrektor generalny; vice prezes; prezes - CEO). Wynagrodzenie: stanowisko doradcy bankowego, zależnie od zakresu merytorycznego oraz stopnia odpowiedzialności opłacane jest według stawek godzinowych, lub "za projekt"

Tax Specialist - specjalista ds. podatków

stanowiska dyrektora działu ds. podatkowych/dyrektora finansowego (CFO - Chief Financial Officer)/partnera w firmie konsultingowej. Zwieńczeniem kariery mogą być obowiązki dyrektora ds. Operacyjnych (COO - Chief Operations Officer)/dyrektora zarządzający (Managing Director)/dyrektora generalnego (General

Czego wymaga się od kierowników?

Czego wymaga się od kierowników?

sprzedaży, ds. rozwoju, dyrektorów administracyjnych, generalnych, handlowych, zarządzających, technicznych, operacyjnych, regionalnych, czy menedżerów dużych firm, różnią się w zależności od segmentu rynku, w jakiej działa i specjalizuje się dane przedsiębiorstwo. Doświadczenie zawodowe jest jednak

Polska Lista Płac 2003 odcinek czwarty: pensje powyżej 7000 zł

tygodniowo. 37 lat, wyższe wykształcenie. 9300 zł - kucharz w dobrej restauracji w Warszawie. Pracuje 60 godzin tygodniowo. 34 lata, średnie wykształcenie. 9300 zł - specjalista ds. wdrożeń systemów komputerowych w wydawnictwie naukowym. Pracuje tu kilka miesięcy, a zarabia o 2500 zł więcej niż w poprzedniej

Streszczenie zadań konkursowych

Partnerstwo dla Środowiska 13. Podatki Od 1 stycznia 2004 r. jesteś nowym Tax Managerem w Kapsel sp. z o.o. W 2002 r. Kapsel wydał 1 mln zł na reklamę w internecie. Jednak firma nie zaliczyła tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w 2002 r. Wiesz, że wydatki na taką reklamę stanowią koszty uzyskania

Customer Service Manager - kierownik ds. obsługi klienta

Szukasz pracy na stanowisku TU kierownika ds. obsługi klienta? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie Polskie odpowiedniki lub opis: kierownik ds. obsługi klienta / kierownik biura (departamentu lub centrum) obsługi klienta. Przełożony: dyrektor ds. marketingu / dyrektor ds. sprzedaży lub też

Import/Export Manager - kierownik do spraw importu i eksportu

/kierownika ds. handlowych, kierownika ds. importu/eksportu. Następnym szczeblem kariery może być stanowisko dyrektora departamentu/działu ds. handlu zagranicznego, dyrektora ds. sprzedaży i marketingu. Stanowiska dyrektora zarządzającego, dyrektora ds. operacyjnych, dyrektora generalnego, następnie

Payroll Manager - kierownik ds. kadrowo-płacowych, menedżer ds. wynagrodzeń

Szukasz pracy na stanowisku kierownika ds. kadrowo-płacowym? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie Wśród osób ubiegających się o to stanowisko i zajmujących je przeważają pracownicy z wyższym wykształceniem ekonomicznym (po rachunkowości, finansach, bankowości), są także osoby (choć jest ich mniej

Help desk manager - kierownik biura (centrum) informatycznego

koncernach z branży FMCG oraz w firmach telekomunikacyjnych (wyszukiwanie, dzierżawa, kupno terenów, np. pod różnego rodzaju instalacje). Co do wieku osób ubiegających się o stanowisko dyrektora ds. nieruchomości to jest to minimum 29 lat, średnia wieku osób będących na podobnych stanowiskach to ok. 40 lat

manager ds. operacyjnych - ogłoszenia z GazetaPraca.pl