manager ds. operacyjnych

informacja prasowa

Kongres Managera "Change management - jak efektywnie wprowadzać zmiany i nimi zarządzać?"

Kongres Managera "Change management - jak efektywnie wprowadzać zmiany i nimi zarządzać?"

Odbędzie się 26-27 marca 2015 r. w Katowicach. Kongres ma na celu zgromadzenie managerów zarządzających firmami w różnych branżach (bankowość, administracja publiczna, reklama, produkcja, retail) i ukazanie jak ważne jest wprowadzanie zmian w organizacji.

Śląsk czeka na finansistów. Można dobrze zarobić

Z raportu firmy doradztwa personalnego Michael Page "Finanse i księgowość. Przegląd wynagrodzeń 2012/2013" wynika, że pracownicy działów finansowych, którzy mieszkają na Śląsku lub zamierzają się tam przeprowadzić, mogą liczyć nie tylko na zatrudnienie, ale również bardzo dobre warunki finansowe.

Działy kadr zupełnie inne niż kiedyś

Już za tydzień 22-24 kwietnia w warszawskim hotelu Intercontinental odbędzie się XVII edycja Kongresu Kadry - jednego z największych wydarzeń z branży HR w Polsce. Na uczestników czekają liczne prelekcje, sesje coachingowe i zajęcia warsztatowe.

Praca na językach

Praca na językach

obszaru. - Naszym pracownikom, którzy znają niemiecki jedynie w stopniu podstawowym, oferujemy pełne finansowanie zajęć, które trwają od 1 do 3 miesięcy i obejmu ją 20 godzin nauki tygodniowo - tłumaczy Dominika Jadach-Łaguna, Specjalista ds. rekrutacji i administracji, Capgemini. - Cały program odbywa

Portfolio Manager - kierownik zarządzający portfelem, kierownik ds. portfela inwestycyjnego

posiadać udziały w podmiotach zależnych, bądź być osobiście zaangażowany kapitałowo; często również - z racji nadzoru operacyjnego nad spółką - sprawuje funkcje członka rady nadzorczej. Portfolio Manager dokonujący inwestycji na rynku pieniężnym i kapitałowym (giełda): Odpowiedzialny jest za odpowiedni

Purchasing Manager - kierownik ds. zakupów

ds. logistyki), Operations Managera (kierownika/dyrektora ds. operacyjnych), dyrektora zarządzającego (zwłaszcza w mniejszych firmach produkcyjnych i technologicznych), a także możliwe najwyższe stanowiska dyrektora generalnego czy prezesa.Wynagrodzenie: według danych TMP Worldwide średnio 4-8 tys

Logistics Manager - menedżer ds. logistyki

Managera (dyrektora generalnego) lub Managing Directora (dyrektora zarządzającego), ewentualnie, przy rozbudowanej strukturze, do Dyrektora ds. Logistyki lub do regionalnego Dyrektora ds. Logistyki. Podwładni: pracownicy działu ds. logistyki oraz często pośrednio wszystkie osoby związane z procesami

Maintenance Manager - kierownik utrzymania ruchu

Manager), kierownik ds. zarządzania jakością (Quality Manager), Production Manager (kierownik produkcji). Zwieńczeniem kariery są stanowiska Plant Managera/ Operations Managera (menedżera ds. operacyjnych) oraz dyrektora generalnego i prezesa.Wynagrodzenie: według danych TMP Worldwide w małych zakładach

Plant Manager - dyrektor przedsiębiorstwa produkcyjnego

(menedżer ds. operacyjnych). Jedne z ostatnich, to stanowiska dyrektora zarządzającego, dyrektora generalnego, prezesa. Wynagrodzenie: według danych TMP Worldwide w małych zakładach produkcyjnych pensja na stanowisku Plant Managera to ok. 5-7 tys. zł brutto, w zakładach dużych międzynarodowych koncernów (np

Chief Information Officer (CIO) - kierownik/dyrektor ds. informatyki

danym kraju (Country Manager) lub bezpośrednio prezes / CEOPodwładni: cały zespół ds. IT, od operatorów baz danych, poprzez pomoc techniczną, programistów, analityków, pracowników tzw. help desku (wsparcie użytkowników końcowych) czy konsultantów ds. systemów, aż po kierowników np. baz danych czy danego

Production Manager - Manufacturing - kierownik produkcji

bezpośrednio do General Managera (dyrektora generalnego) lub Managing Directora (dyrektora zarządzającego). Podwładni: zależnie od struktury i specyfiki danej firmy, podwładnymi są pracownicy działu produkcji lub/i działu ds. jakości (w dużych firmach i zakładach produkcyjnych), m.in. montażyści, koordynatorzy

IT Manager - kierownik ds. informatyki

stanowiska kierownika projektów (Project managera) np. ds. oprogramowania czy baz danych/ kierownika ds. baz danych (Database Manager)/ kierownika ds. IT. Następnie można pracować jako dyrektor departamentu IT czy departamentu technicznego (Chief Information Officer - CIO/ Technical Director). Zwieńczeniem

Credit Manager - kierownik ds. kredytów

członka zarządu: dyrektor departamentu, działu, filii lub oddziału, Country Manager (dyrektor wszystkich oddziałów krajowych); dyrektor regionalny dyrektor ds. operacyjnych; dyrektor zarządzający, dyrektor generalny; CFO, vice prezes; prezes; CEO). Wynagrodzenie: na podstawie danych TMP Worldwide

Praca dla szejka

Praca dla szejka

zarządzaniem projektami. Pracodawcy poszukują m.in. dyrektorów operacyjnych, menedżerów projektów, kierowników budowy, specjalistów ds. infrastruktury, integratorów IT oraz integratorów aplikacji, menedżerów operacyjnych, inżynierów budownictwa - dodaje.Jeszcze w 1963 roku ludność Emiratów nie przekraczała 100

CEO - prezes

czy działem (kierownik projektu - project manager, kierownik zespołu - team leader, kierownik działu), następny etap to stanowiska kierownicze niższego szczebla (np. jako kierownik ds. marketingu i sprzedaży, kierownik działu finansowego, kierownik mniejszego oddziału) i po pewnym czasie stanowiska

Banking Consultant - konsultant bankowy

wszystkich oddziałów krajowych); dyrektor ds. operacyjnych; dyrektor zarządzający, dyrektor generalny; vice prezes; prezes - CEO). Wynagrodzenie: stanowisko doradcy bankowego, zależnie od zakresu merytorycznego oraz stopnia odpowiedzialności opłacane jest według stawek godzinowych, lub "za projekt"

Tax Specialist - specjalista ds. podatków

stanowiska dyrektora działu ds. podatkowych/dyrektora finansowego (CFO - Chief Financial Officer)/partnera w firmie konsultingowej. Zwieńczeniem kariery mogą być obowiązki dyrektora ds. Operacyjnych (COO - Chief Operations Officer)/dyrektora zarządzający (Managing Director)/dyrektora generalnego (General

Jesteśmy księgowymi Europy

) Kierownik procesu księgowego - Accounting Process Manager 12296 Lider zespołu księgowych - Acounting Team Leader 5522 Specjalista ds. księgowości - Accounting Specialist

Czego wymaga się od kierowników?

Czego wymaga się od kierowników?

sprzedaży, ds. rozwoju, dyrektorów administracyjnych, generalnych, handlowych, zarządzających, technicznych, operacyjnych, regionalnych, czy menedżerów dużych firm, różnią się w zależności od segmentu rynku, w jakiej działa i specjalizuje się dane przedsiębiorstwo. Doświadczenie zawodowe jest jednak

Polska Lista Płac 2003 odcinek czwarty: pensje powyżej 7000 zł

tygodniowo. 37 lat, wyższe wykształcenie. 9300 zł - kucharz w dobrej restauracji w Warszawie. Pracuje 60 godzin tygodniowo. 34 lata, średnie wykształcenie. 9300 zł - specjalista ds. wdrożeń systemów komputerowych w wydawnictwie naukowym. Pracuje tu kilka miesięcy, a zarabia o 2500 zł więcej niż w poprzedniej

Streszczenie zadań konkursowych

Partnerstwo dla Środowiska 13. Podatki Od 1 stycznia 2004 r. jesteś nowym Tax Managerem w Kapsel sp. z o.o. W 2002 r. Kapsel wydał 1 mln zł na reklamę w internecie. Jednak firma nie zaliczyła tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w 2002 r. Wiesz, że wydatki na taką reklamę stanowią koszty uzyskania

Customer Service Manager - kierownik ds. obsługi klienta

Szukasz pracy na stanowisku TU kierownika ds. obsługi klienta? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie Polskie odpowiedniki lub opis: kierownik ds. obsługi klienta / kierownik biura (departamentu lub centrum) obsługi klienta. Przełożony: dyrektor ds. marketingu / dyrektor ds. sprzedaży lub też

Import/Export Manager - kierownik do spraw importu i eksportu

/kierownika ds. handlowych, kierownika ds. importu/eksportu. Następnym szczeblem kariery może być stanowisko dyrektora departamentu/działu ds. handlu zagranicznego, dyrektora ds. sprzedaży i marketingu. Stanowiska dyrektora zarządzającego, dyrektora ds. operacyjnych, dyrektora generalnego, następnie

Payroll Manager - kierownik ds. kadrowo-płacowych, menedżer ds. wynagrodzeń

Szukasz pracy na stanowisku kierownika ds. kadrowo-płacowym? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie Wśród osób ubiegających się o to stanowisko i zajmujących je przeważają pracownicy z wyższym wykształceniem ekonomicznym (po rachunkowości, finansach, bankowości), są także osoby (choć jest ich mniej

Help desk manager - kierownik biura (centrum) informatycznego

koncernach z branży FMCG oraz w firmach telekomunikacyjnych (wyszukiwanie, dzierżawa, kupno terenów, np. pod różnego rodzaju instalacje). Co do wieku osób ubiegających się o stanowisko dyrektora ds. nieruchomości to jest to minimum 29 lat, średnia wieku osób będących na podobnych stanowiskach to ok. 40 lat

manager ds. operacyjnych - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Account manager

Account manager (polski termin: „opiekun klienta”) – pracownik odpowiedzialny za kontakt z klientem i przekazywanie jego uwag do odpowiednich działów firmy.Natomiast Key Account Manager (KAM) to „kierownik ds. kluczowych klientów” (np. korporacyjnych).Określenie

IBM Tivoli Storage Manager

IBM Tivoli Storage Manager – oprogramowanie IBM, umożliwiające ochronę danych przed skutkami awarii sprzętu komputerowego i innych błędów, poprzez przechowywanie zapasowych i archiwalnych kopii danych w pamięciach zewnętrznych. Jego skalowalna architektura umożliwia ochronę wielu komputerów

Data Execution Prevention

DEP (Data Execution Prevention) jest zabezpieczeniem spotykanym we współczesnych systemach operacyjnych rodziny Microsoft Windows. Jego celem jest uniemożliwienie wykonywania kodu z segmentu danych. Pomaga to w ochronie przed exploitami wykorzystującymi przepełnienie bufora.DEP działa w dwóch

System Center Configuration Manager vNext

SCCM vNext (znane także jako v.Next) - narzędzie stworzone przez Microsoft w ramach rodziny Microsoft System Center. Od System Center Configuration Manager różni się podejściem - zarządzanie nakierowane jest na użytkownika, a nie jego komputer. Jest to narzędzie do zarządzania wdrażaniem systemów

Spore (gra komputerowa)

do czasu darmowe pakiety z elementami stwora. Można je automatycznie pobrać dzięki aplikacji Ea Download Manager. Kończyny egzoszkieletoweTen pakiet zawiera 24 elementy stwora, 12 rodzajów rąk i 12 rodzajów nóg. Jest on wgrany do Spore: Kosmiczne Przygody. Części mechaniczneTen pakiet zawiera 14 części

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.