magister inżynier

sprawdź też:

inżynier

Ewelina Jurczak, Wynagrodzenia.pl

Mgr inżynier zarobi o przynajmniej jedną czwartą więcej, niż "zwykły" magister

Mgr inżynier zarobi o przynajmniej jedną czwartą więcej, niż "zwykły" magister

Mediana wynagrodzeń osób z wykształceniem magisterskim inżynierskim wyniosła 5 750 PLN brutto miesięcznie - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. To o 28 proc. (1 250 PLN) więcej niż wyniosło przeciętne wynagrodzenie magistrów. Co czwarty pracownik z tytułem zawodowym magistra inżyniera zarabiał 9 000 PLN i więcej.

Ile jest warte wykształcenie?

Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak, wynika, że w 2009 roku najwyższe płace otrzymywały osoby z tytułem magistra lub inżyniera.

Jak studiować - stacjonarnie, niestacjonarnie, na odległość?

Kiedy mamy już upragniony tytuł licencjata, inżyniera bądź też magistra, a wymagania rynku, chęć podnoszenia własnych kwalifikacji, poznania nowych obszarów wiedzy nie pozwalają nam zakończyć edukacji na tym poziomie, pojawia się nie tylko pytanie, co dalej studiować, ale także - w jakim trybie.

Zarobki osób o różnym wykształceniu w 2009 roku

W grupie najlepiej zarabiających dominowały osoby po studiach technicznych, takich jak elektronika czy informatyka. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 5 000 PLN i była 1,9 razy większa niż w przypadku ich kolegów legitymujących się dyplomem uczelni pedagogicznej (2 650 PLN). Wysokie płace otrzymywal

Czy wykształcenie wpływa na zarobki?

Czy wykształcenie wpływa na zarobki?

W 2012 roku płace absolwentów, którzy ukończyli studia z tytułem magistra inżyniera wynosiły 3 000 PLN brutto. O 500 PLN mniej otrzymywali pracownicy posiadający wykształcenie wyższe licencjackie lub inżynierskie oraz magisterskie. Osoby z wykształceniem średnim, których staż pracy w 2012 roku nie

[19.03.2015] Mobica Job Fair 2015

stronie Targów Pracy: www.targipracy.koszalin.pl . W tym roku jesteśmy przygotowani na przyjęcie jeszcze większej liczby wystawców chcących zaprezentować się nowej fali wykwalifikowanych inżynierów oraz magistrów jednej z najdynamiczniej rozwijających się uczelni wyższych w kraju, jaką jest Politechnika

Doktor uboższy od inżyniera

Doktor uboższy od inżyniera

Aleksandra Pezda: Szanowny doktorze nauk socjologicznych, z badań wynika, że doktorat ludziom nie poprawia życia. Nie zarabiają o wiele więcej niż magistrowie! Dr Dominik Antonowicz: Mnie to nie dziwi, doktorzy pracują w tzw. sektorze publicznym, czyli na uczelniach czy w instytutach naukowych. Tam

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

stażu pracy najlepiej zarabiają absolwenci legitymujący się tytułem magistra inżyniera. Mediana ich zarobków to niemal 5,5 tys. zł brutto. Osoby posiadające dyplom magistra zarabiają o tysiąc mniej, a absolwenci studiów zawodowych (licencjat lub inżynier) otrzymują 3,7 tys. zł. Wyraźnie mniej zarabiają

Rośnie liczba "wykształciuchów" wśród pracujących

Rośnie liczba "wykształciuchów" wśród pracujących

. Można stwierdzić, iż polski rynek pracy chłonie rosnącą liczbę licencjatów, inżynierów i magistrów. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż coraz częściej na stanowiskach, na których jeszcze kilka lat temu pracowały osoby po ukończeniu średniej szkoły zawodowej dziś "marnują" się magistrzy

Licencjat to ciągle mało

Licencjat to ciągle mało

systemu w szkolnictwie wyższym, który w Unii Europejskiej obowiązuje od 1999 roku. Polskie uczelnie korzystają z niego dopiero od trzech lat. Według tego schematu po trzech latach studiów uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Kolejny - stopień magistra - można zdobyć po następnych dwóch

Okiem pracodawcy: Orbium

Okiem pracodawcy: Orbium

. Widać także początki tendencji skracania studiów do tytułu inżyniera, szczególnie na kierunkach technicznych. W Szwajcarii czy Luksemburgu zakończenie studiów na tytule inżyniera i rozpoczęcie pracy to norma w Polsce dalej uczelnie produkują tysiące magistrów. Mam wrażenia, że powoli zaczyna się to

Nauka w parze z biznesem

Nauka w parze z biznesem

;Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej). Kształcenie magistrów inżynierów lotnictwa, a zarazem pilotów lotnictwa cywilnego stanowiło nowatorskie rozwiązanie, które do chwili obecnej nie zostało powielone na żadnej polskiej uczelni publicznej. Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają licencję

Aaaaaa magistra zatrudnię

Aaaaaa magistra zatrudnię

tak dobrze z pracą dla magistrów nie było od miesięcy. - Są oferty dla informatyków, inżynierów mechaników, budowlanych, księgowych, przedstawicieli handlowych - mówi Małgorzata Surowiec z rzeszowskiego PUP. - Ofert dla osób z wyższym wykształceniem na pewno jest coraz więcej, choć wciąż przeważają

Magisterka się opłaca

Magisterka się opłaca

Wrocławskiej na studia magisterskie decyduje się ponad 90 proc. tych, co zdobyli stopień inżyniera. - Niestety, jeśli poprzestanę na "inżynierze", nie będę mógł się starać o pełne uprawnienia zawodowe, na przykład do nadzorowania dużych budów. Bez magisterki zamknąłbym sobie możliwość rozwoju, szansę

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

Teoretycznie 3-4-letnie studia doktoranckie przygotowują przyszłą kadrę naukową uczelni wyższych i innych ośrodków naukowych. W praktyce absolwenci, z wyjątkiem osób już zatrudnionych, są zmuszeni starać się o posady przeznaczone dla magistrów, a nawet osób z wykształceniem średnim. Powód: brak

Zarobki w województwie mazowieckim wciąż najwyższe

dłużej niż rok lub powyżej 16 lat.Czy opłacało się inwestować w naukę? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Osoby z tytułem magistra czy inżyniera w województwie mazowieckim mogły spodziewać się wynagrodzenia na poziomie 5 700 PLN. Pracownicy z wykształceniem podstawowym lub zawodowym mogli liczyć

Młody inżynier się nie ceni

Młody inżynier się nie ceni

, uważam, że inżynier powinien na rozmowie o pracę żądać minimum 4 tys. zł. Magister inżynier jeszcze więcej. Nie ma co psuć rynku, wiedza kosztuje i tego należy się trzymać. * Badanie przeprowadzono w styczniu i lutym 2009 roku przy współpracy Ambasadorów Klubów ArcelorMittal AGH i Politechniki Śląskiej

Nauka w parze z biznesem

Nauka w parze z biznesem

;Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej). Kształcenie magistrów inżynierów lotnictwa, a zarazem pilotów lotnictwa cywilnego stanowiło nowatorskie rozwiązanie, które do chwili obecnej nie zostało powielone na żadnej polskiej uczelni publicznej. Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają licencję

Płace w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

niższą od osoby z dyplomem magistra lub inżyniera. Na szczeblu specjalisty i starszego specjalisty różnice te wynosiły odpowiednio 836 PLN i 1 425 PLN. Mediana wynagrodzeń kierowników z wykształceniem wyższym wyniosła 5 400 PLN. Pensja osób zatrudnionych na tym samym poziomie zarządzania z wykształceniem

Zarobki w Krakowie w 2009 roku

Krakowie rosła wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Największe różnice pomiędzy płacami osób z wykształceniem średnim i wyższym wystąpiły na stanowiskach kierowniczych (67%). Kierownicy posiadający magistra lub inżyniera otrzymywali 6 000 PLN, menedżerowie o wykształceniu średnim zarabiali miesięcznie 3

Mapa polskich pensji: gdzie zarobisz najwięcej?

Mapa polskich pensji: gdzie zarobisz najwięcej?

narzekać na warszawskie pensje, zwłaszcza jeśli mogą się pochwalić dyplomem magistra inżyniera. W Warszawie taki pracownik zarobi średnio 7,8 tys. zł. Jego koledzy z Gdańska i Wrocławia dostaną aż o 1,8 tys. zł mniej. Inżynierowie z Katowic, Krakowa, Poznania i Łodzi zarobią od 5 do 5,7 tys. zł. Stolica

Wykształcenie na papierze

Wykształcenie na papierze

Etos tytułu magistra trwa do dziś, co skrupulatnie wykorzystują szkoły wyższe. Aktualnie studiować można już nie tylko na państwowych uczelniach z tradycjami. Tytuł magistra lub licencjata oferują również uczelnie znacznie młodsze - 179 powstało na przestrzeni lat akademickich 1999/2000-2008/2009

Zarobki kobiet i mężczyzn w 2010 roku

dyrektorów lub członków zarządu wynosiła 9 000 PLN i była o 25% niższa niż ta zaobserwowana u panów (12 000 PLN).Analizując poziom wynagrodzeń przedstawicieli obu płci, warto również zwrócić uwagę na dysproporcje w zarobkach osób z różnym poziomem wykształcenia. Kobiety posiadające tytuł magistra lub

Rynek pracy A i B

determinuje wysokość płac. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak, w 2009 roku najwyższe płace otrzymywały osoby z tytułem magistra lub inżyniera. Mediana wynagrodzeń tej grupy pracowników wyniosła 4 000 PLN. Najgorzej zarabiali absolwenci szkół podstawowych lub zawodowych. Mediana

Podyplomowe, MBA Jak wybrać?

. Wiele osób, gdy tylko otrzyma dyplom magistra, od razu zapisuje się na podyplomowe. Tymczasem to wcale nie musi pomóc w znalezieniu pracy. Duża część potencjalnych pracodawców nie patrzy przychylnie na takiego kandydata - może to dla nich oznaczać, że jest "wiecznym studentem", który boi się

Zawody przyszłości

zadań należy też czuwanie nad budżetem wykonania oraz jakością. Drogę do kariery otwiera kandydatom dyplom magistra inżyniera budownictwa. Na stanowisku wymagana są znajomość specjalistycznego oprogramowania (np. typu CAD), a także posiadanie uprawnień budowlanych. Znajomość angielskiego i umiejętność

Ile zarabiają użytkownicy GazetaPraca.pl?

mniej niż osoby, które ukończyły I stopień studiów inżynierskich. Najwyższe zarobki to domena inżynierów z tytułem magistra - mediana ich płac wynosiła w 2011 roku 4 800 PLN.Życie zaczyna się po trzydziestceJak się ma z kolei wielkość zarobków do wieku pracującego bywalca portalu? Najwyższe

Proces rekrutacji do policji

dodatkowe punkty, a dokładniej: wykształcenie średnie - 10 pkt, wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 12 pkt, wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) - 14 pkt, wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia lub

Pokoleniowe gry. Jak młody menedżer może zarządzać starszymi pracownikami?

młodego w oczach starszego". Zrozumiał, na czym polegał jego błąd? - Tak, zrozumiał, że nie miał prawa tak mówić do swoich podwładnych. On jako młody człowiek, magister inżynier, powinien mówić do górników, jak do ludzi. Powinien wcześniej sprawdzić, jaka jest sytuacja subkultury zawodowej w miejscu

Ojciec Rydzyk będzie kształcił webmasterów

nauki na prowadzenie nowego kierunku studiów. Jesteś informatykiem? Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie wiele aktualnych ofert pracy.Zajęcia mają trwać trzy i pół roku, a po ich zakończeniu absolwent uzyska tytuł inżyniera informatyka. WSKSiM reklamuje się, że wychodzi naprzeciw potrzebom mediów, kształcąc

Jak to się robi we Francji?

zazwyczaj uznawany jest za równoważnik np. magistra inżyniera w przypadku studiów technicznych.

Kariera po studiach

"budowie statków". Ten inżynier mechanik po dwóch latach lepiej się sprawdzał. Czyli wygrała jakość uczelni. Nie mogę czasem oprzeć się wrażeniu, że publiczne uczelnie też postanowiły zostać kuźniami magistrów. Bo nie może chodzić o to, żeby po prostu otworzyć nowy kierunek: biotechnologia. Za

Doradco, co robić? Przeglądamy CV i pomagamy zdobyć pracę

. Brakuje zdjęcia - zwykłego portretu. Uatrakcyjnić dokument mogą informacje o przebytych szkoleniach/warsztatach. Jeśli, tak jak pan Jarosław, nie ma co wpisać w tym miejscu, warto poszukać ich propozycji w urzędzie pracy. Oryginalne CV nie zawsze pomoże Paweł ma 28 lat, jest magistrem resocjalizacji

Inżynierskie MBA

Zacznij zarabiać - od nowego roku"MBA dla inżynierów to studia dla ludzi z tytułem inżyniera chcących nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale także podnieść poziom wykształcenia do poziomu magistra" - tłumaczy jeden z użytkowników forum portalu społecznościowego poświęconego MBA. - Coś w

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

ubywało miejsc pracy, czyli ci z wyższym wykształceniem wypychali gorzej kwalifikowanych. W gospodarce tak bardzo rośnie zapotrzebowanie na magistrów? - Pewnie za część tego zjawiska odpowiada inflacja kwalifikacji - to, co kiedyś mogła robić osoba po maturze, dziś robi magister lub posiadacz dyplomu

Zamówienie na inżyniera

inżynierowie mechanicy, ale też inżynierowie budownictwa, ochrony środowiska czy elektrycy. Czyli chyba wszystko w porządku.- Nie. To badanie pokazuje bardzo ogólnie, w jakich branżach w najbliższych latach może brakować najwięcej fachowców. Nie jest ono jednak wystarczające, aby na jego podstawie ministerstwo

Młodzi, tu jest praca!

nie można nie zauważyć, że na przygotowanej przez "Gazetę" liście poszukiwanych pracowników przeważają oferty, do których tytuł magistra nie jest potrzebny.Uwaga: w województwach, które nie znalazły się na liście (np. Lubuskie, Świętokrzyskie) do urzędów pracy nie wpłynęły informacje od firm

System studiów w Polsce

Jeszcze kilka lat temu każdy, kto zdał maturę, mógł zdawać egzamin na studia. W zależności od wybranego kierunku nauka trwała 4, 5 lub 6 lat. Studia kończyły się obroną pracy magisterskiej (w przypadku uczelni o profilu technicznym na rok przed końcem nauki również egzaminem na inżyniera). Wszystko

Praca, potem studia

nie idzie za tym wiedza praktyczna: jak i do czego tę teorię wykorzystać?Magistrant, który nie ma żadnych praktyk czy staży na studiach, ma później małe szanse podczas rekrutacji do firmy. Jeśli magister na rozmowie z potencjalnym pracodawcą wykazuje się tylko dyplomem i żadnym doświadczeniem, może

Powrót złotej rączki

wybrał medycynę, młodszy - prawo. O ich życiu zdecydowała chęć podtrzymania firmy rodzinnej. I teraz zajmują się rozbiórkami, pracami ziemnymi i drogowymi. - Choć lekarz, i to praktykujący, mój syn zna się teraz lepiej na budownictwie niż niejeden inżynier - chwali Stanisław Miazga. Drugi syn nawet nie

Wynagrodzenia użytkowników serwisu GazetaPraca.pl w 2009 roku

. Zarobki internautek były o 26% niższe od płac mężczyzn.Mediana wynagrodzeń czytelników GazetaPraca.pl posiadających dyplom magistra lub inżyniera wyniosła 4 200 PLN. Mniej zarabiały osoby z wykształceniem niepełnym wyższym (różnica - 650 PLN). Najniższe płace otrzymywali użytkownicy z wykształceniem

W Warszawie zarabia się dobrze

mające tytuł magistra lub inżyniera oraz pełniące w firmach funkcję specjalisty otrzymywały płace rzędu 3,5 tys. zł. Zarobki te były jednak o ponad 16 proc. niższe niż te przyznawane na wspomnianym szczeblu zarządzania mężczyznom z tym samym wykształceniem (ponad 4,1 tys. zł).- Bez względu na region czy

Wynagrodzenia użytkowników portalu GazetaPraca.pl w 2010 roku

tytułu magistra lub inżyniera w zakresie IT. Mediana wynagrodzenia wyniosła w tym przypadku 5 400 PLN. Dobrze zarabiały również osoby, które ukończyły studia o profilu ekonomicznym lub technicznym (odpowiednio 4 600 PLN i 4 500 PLN). Najmniej otrzymywali pracownicy z wykształceniem wyższym artystycznym

Inżynier budowlany

praktyki zawodowe.Gdzie do pracy?Absolwenci uczelni po pięciu latach nauki uzyskują tytuł magistra inżyniera budownictwa. Zanim staną się pełnoprawnymi i samodzielnymi inżynierami, muszą odbyć praktykę zawodową, która zapewnia im możliwość uzyskania uprawnień budowlanych. Dla inżynierów

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

10 magister inżynier zawansowanych technologii zarabiał ponad 11 000 PLN. Na drugim miejscu pod względem wysokości wynagrodzeń znaleźli się pracownicy posiadający wykształcenie wyższe techniczne z zakresu mechaniki, budownictwa i przemysłu ciężkiego. Ich zarobki oscylowały w 2007 roku na

Skończyć studia i wyjechać z miasta

"Warszawski sen" 27-letniej Anny Skorupskiej skończył się, gdy rodzice przestali przysyłać jej pieniądze na utrzymanie. - To było zaraz po uzyskaniu tytułu inżyniera architektury krajobrazu na SGGW. Do tej pory nigdzie nie pracowałam, więc nie miałam ani wyrobionych kontaktów, ani

Pierwsza, dobra praca

rozwijać i jakie dalsze studia wybrać.Andrew Samu w firmie, którą kieruje, jest jedyną osobą bez tytułu magistra, ma licencjat. - Nie wiem, po co tylu magistrów w Polsce. Te dwa ostatnie lata lepiej poświęcić na zdobywanie doświadczenia i poszukiwanie pracy - dodaje.Jeśli jednak ktoś woli studiować "

Jak zarabialiśmy w 2010 roku?

dysproporcje w zarobkach osób z równym poziomem wykształcenia - zauważają autorzy raportu. - Dla przykładu: kobiety posiadające tytuł magistra lub inżyniera oraz pełniące w firmach funkcję specjalisty otrzymywały płace rzędu 3,5 tys. zł. Zarobki te były jednak o ponad 16 proc. niższe niż te przyznawane na

Strażak

pożarniczych w Polsce. Można zaczynać od średnich szkół policealnych, czyli szkół aspirantów (Kraków, Poznań, Częstochowa), a można też wybrać ambitniejszą drogę. Jedyną uczelnią, która kształci oficerów i magistrów inżynierów pożarnictwa, jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Co robisz po... politologii?

, prezes K&K Selekt - Centrum Doradztwa Personalnego. - Dyplom magistra politologii, albo innego, pokrewnego kierunku nie jest zwykle końcem, ale wprost przeciwnie - początkiem kształcenia i bazą dla dalszego rozwoju. Absolwenci politologii posiadają z reguły dużą kulturę osobistą, a także intelektualną i

Podyplomowe dla wszystkich

Studia podyplomowe są dostępne dla każdego, kto uzyskał dyplom szkoły wyższej z dobrym wynikiem. Może to być magister, inżynier albo licencjat. Wiele uczelni uruchomiło także kierunki skierowane do kadry kierowniczej, gdzie poza wykształceniem wymaga się od nich doświadczenia zawodowego (np. studia

Co warto studiować podyplomowo w Polsce

wszystkich typów uczelni wyższych, którzy uzyskali dyplom magistra lub inżyniera. Niektóre uczelnie przyjmują słuchaczy, którzy mają już absolutorium i zobowiążą się do złożenia dyplomu magisterskiego do czasu ukończenia studium. Na niektórych honorowany jest dyplom licencjata. Zazwyczaj profil ukończonej

Styczeń - najlepszy czas na zmianę pracy

. wszystkich ogłoszeń). Co czwarte ogłoszenie skierowane jest natomiast do inżynierów i magistrów. Nieco mniej, bo ponad 21 proc. dotyczy pracowników fizycznych, a co dziesiąte ogłoszenie skierowane jest do pracowników niższej kadry zarządzającej. Najmniej ogłoszeń dotyczy pracowników wyższej kadry

Budżetówka 2004: Nauczyciele

pedagogicznym 1110 (+32zł) 1316 (+38zł) 1666 (+49zł) 1999 (+58zł) 2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

Marynarz - nawigator

(to znak czasów) i radzą sobie znakomicie. Nawigator (tylko on jest kandydatem na kapitana) z tytułem magistra inżyniera jest dziś potrzebny nie tylko na morzu, ale także na statkach śródlądowych, we flocie transportowej, rybackiej, w inżynierii ruchu morskiego, w pomiarach

Praktyki nie dla studentów

;. Inni dodają do tego konflikt pokoleń. - Młodzi myślą, że mając tytuł magistra czy inżyniera, wiedzą wszystko. Zastanawiają się więc, dlaczego szef, który ma nierzadko niższe niż oni wykształcenie, ma im rozkazywać. A tacy, co przychodzą na krótko, mądrują się najwięcej - opowiada sprzedawczyni sklepu

Dlaczego młodzi wybierają kierunki, które nie dają pracy?

być dziennikarką. - Dla 128 politologów, którzy w pierwszej połowie tego roku zarejestrowali się w dolnośląskich urzędach pracy wpłynęły trzy oferty od pracodawców. Ewa Biegała wybrała pedagogikę, bo fascynowała ją złożoność ludzkiej osobowości. - 6 proc. wielkopolskich magistrów pedagogiki trafia do

Geodeta

studiów inżynierskich otrzymuje się tytuł zawodowy inżyniera geodety; a po łącznie 5 latach - tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie zawierają bloki przedmiotów specjalistycznych, które student wybiera według uznania.Specjalności przygotowują do wykonywania pomiarów związanych z 

Czas na studia podyplomowe w Polsce

nas informacji. Możemy ich szukać na stronach internetowych wybranych uczelni bądź instytutów. Zazwyczaj umieszczane tam oferty są na bieżąco uzupełniane. Dla kogo Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów ze wszystkich typów uczelni wyższych, którzy uzyskali dyplom magistra lub inżyniera

Energetyk

znaleźć można wyłącznie na politechnikach (nie wszystkich).Studia mają zapewnić absolwentom wykształcenie odpowiadające potrzebom rozwoju kraju w zakresie ekologicznego wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Najważniejsze, że magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do

Nauczyciele

) 1941 (58) 2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 926 (28) 1097 (33) 1388 (42) 1668 (50

Matematyk

magistra inżyniera. Program takich studiów przygotowuje do pracy w zastosowaniach matematyki. Umożliwia też poznanie najnowszych metod badawczych oraz narzędzi informatycznych.Studenci tego kierunku mają do wyboru zazwyczaj dwie specjalności: matematyka stosowana oraz matematyczne metody informatyki

Dietetyk

(w ramach akademii rolniczych). Studia różnią się nie tylko otrzymywanymi dyplomami (na akademiach medycznych jest to dyplom magistra, na rolniczych - dyplom inżyniera), ale i profilem nabytej wiedzy.Wkrótce zawód dietetyka zostanie uznany za profesję medyczną. Jego przyszłość na terytorium

O pracy europejskiej podczas Targów Pracy na Politechnice Warszawskiej

rynku pracy w Europie. - Czy pracodawca obcokrajowiec uzna mój dyplom? Czy poziom nauczania naszej uczelni jest taki sam jak za granicą? Jak szukać pracy w UE? - pytali przyszli magistrzy inżynierowie. Odpowiedzi nie wszystkich zadowoliły. - To, czy kraj uzna nasz dyplom, zależy od rozwiązań prawnych

Praca w polskich służbach specjalnych

zgłasza się bez dyplomu - mówi nam pracowniczka biura agencji w Warszawie. - Bez przeszkód da się uzupełnić wykształcenie będąc w służbach, ale zdecydowanie łatwiej i szybciej szkoli się magistra - mówi oficer. Co ciekawe, kobieta z dzieckiem nie będzie w takiej firmie kłopotem. - Nie dyskryminujemy

Pilot

Rules). Studenci V roku zdają egzaminy licencyjne w ramach praktyki lotniczej. Program szkolenia lotniczego kończy się lotami międzynarodowymi do Europy Zachodniej na samolocie M-20 Mewa.Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera ze specjalności lotnictwo. Nie otrzymują jednak licencji

Rolnik

, magisterskim. Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera i uprawnienia do prowadzenia wszelkich gospodarstw rolnych.Studentów wszystkich specjalności w całej Polsce obowiązuje po pierwsze grupa przedmiotów podstawowych (lata I-III), do których należy m.in. chemia, statystyka matematyczna

Zapis czatu z organizatorami Hiszpańskich Targów Pracy - 19-20 października 2007 w Pałacu Kultury i Nauki

opieki społecznej, inżynierowie, operatorzy maszyn, generalnie pracownicy kwalifikowani.manolo#: granice są już otwarte? nie trzeba żadnych papierów - wiz? jak wyglądają formalności?Marcin_Grodzki#: rynek pracy jest otwarty od maja 2006 dla Polaków, a zatem praktycznie nie ma ograniczeń w przepływie

Studia za granicą - Francja

, pracowników. program Copernic dla inżynierów, magistrów prawa i ekonomii przed 30. rokiem życia, sześć miesięcy studiów w jednej z grandes ecoles i sześć miesięcy stażu we francuskim przedsiębiorstwie, "co-tutelle" dla doktorantów, którzy będą pisać pracę doktorską pod kierunkiem dwóch promotorów

Polska lista podwyżek - kto, o ile i jak załatwił sobie wyższą pensję

. Pracuje 100 godzin miesięcznie.50 zł wywalczył w maju robotnik ogólnobudowlany w małej prywatnej firmie (głównie prace wykończeniowe) w Szczecinie. Teraz zarabia 1250 zł netto. Nie chce wyjechać, bo nie zna języka.58 zł nauczyciel stażysta, magister z przygotowaniem pedagogicznym, w szkole podstawowej w

Studia dla odważnych

magistra swojej uczelni. Robią tak na przykład uniwersytety Warszawski i Łódzki. Władze SGH nie zgodziły się na takie rozwiązanie. Uznały, że ukończenie studiów MBA nie jest równoznaczne z ukończeniem studiów magisterskich. Czyli macie problem? - Nie. Student MBA na SGH jest równocześnie pełnoprawnym

Wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę w 2005 roku

. Mediana wynagrodzeń magistrów czy inżynierów rozpoczynających pracę zawodową wyniosła w 2005 roku 1850 PLN, 25% najlepiej zarabiających z nich otrzymywało pobory powyżej 2600 PLN. Tymczasem jeśli ktoś jeszcze nie ukończył studiów magisterskich mógł liczyć na zarobki w okolicy 1300 PLN (mediana).Zobacz

Szkocja - jak studiować

kierunki medyczne i bardzo dobrze wyposażone kliniki uniwersyteckie. Uniwersytet w Edynburgu słynie z zarządzania i kierunków inżynieryjnych. Świetnymi szkołami dla przyszłych inżynierów są także University of Strathclyde czy Heriot-Watt University. Ten ostatni szczyci się także wysokim poziomem studiów

Nieletnim programistom wstęp wzbroniony?

firmach zrzeszonych w organizacji: "Zatrudniają one młodych ludzi, stale i aktywnie współpracują z różnego rodzaju szkołami, głównie ośrodkami akademickimi zajmującymi się kształceniem przyszłych informatyków, inżynierów i programistów." Podkreśla on przy okazji, że firmy chętnie organizują

Przewodnik dla tych, którzy chcą studiować w Niemczech

praktyczne, tak aby mógł "gładko" rozpocząć karierę zawodową np. w marketingu czy jako inżynier budowlany. Na uniwersytetach studia są bardziej teoretyczne, dużą wagę przykłada się do tego, aby student rozwijał własne zainteresowania naukowe. Choć uniwersytety są często krytykowane za

Śląsk. Nielegalni górnicy

, jak sobie wyobrażał. Nikomu nie był potrzebny świeżo upieczony magister przed czterdziestką, z żoną i dwójką dzieci. - Plątałem się od zakładu do zakładu - opowiada. - To był niekończący się ciąg upokorzeń. Najtrudniej było wytrzymać spojrzenia rodziny i sąsiadów. - To jest zamknięte środowisko, a ja

Lista płac 2006, czyli ile zarabiają Polacy

ubezpieczeniowe. Pracuje po osiem godzin dziennie. Nie zamierza szukać pracy za granicą. Zna dobrze angielski.950 złPracownik biurowy dużego banku w Katowicach. Pracuje od dwóch miesięcy, więc na razie nie liczy na żadne podwyżki. Magister ekonomii, bardzo dobry angielski. Bonusy: bony na święta, dofinansowanie

Co studiować, by się wpasować?

, np. inżynierów i marketingowców w jednym. * Informatyka - do 2010 roku potrzeba będzie w Polsce 165 tys. nowych informatyków (trochę więcej, niż mamy dziś). Nadal będzie brakować informatyków w Unii. W samych Niemczech, Irlandii, Hiszpanii i Grecji - nawet ok. 200 tys. A już dziś zagraniczne biura

Znaleźli pracę i...

. Jestem magistrem inżynierem, ale pracy w Polsce nie mogę znaleźć. Pracę w Niemczech znalazłem przez mojego wuja, który od 20 lat jeździ do tego samego gospodarza pod Frankfurt nad Menem do pracy sezonowej w winnicy. Właściciel winnicy potrzebował pracownika i wuj mnie polecił. Będę pracował przy wyrobie

magister inżynier - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Tytuł zawodowy

licencjata licencjat licencjat pielęgniarstwa licencjat położnictwa tytuły uzyskiwane po studiach drugiego stopnia lub po jednolitych studiach magisterskich: tytuły magistra: magister magister farmacji magister pielęgniarstwa magister położnictwa magister sztuki tytuły magistra inżyniera: magister inżynier

Leszek Malinowski (aktor)

Leszek Malinowski (ur. 31 maja 1959 w Koszalinie) – polski artysta kabaretowy, aktor i scenarzysta, z zawodu magister inżynier technologii wody i ścieków. Współtworzy kabaret "Koń Polski". Założyciel i prezes Radia Północ w Koszalinie. Wybrana filmografia 1999: Badziewiakowie 2000: Skarb

Zygmunt Protassewicz

Zygmunt Protassewicz (ur. 17 kwietnia 1899 w Wilnie, zm. 11 sierpnia 1991 w Warszawie) – magister inżynier budownictwa lądowego. Od 26 lutego 1935 r. mąż Jadwigi Smosarskiej. W latach 1918-1920 pchor. 201 Pułku Szwoleżerów. Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych

Bogusław Kitzmann

Bogusław Kitzman (ur. w 1923 lub 1924, zm. 31 stycznia 2012) – polski pisarz i dziennikarz, magister inżynier, lotnik.Wieloletni redaktor felietonów wstępnych w Młodym Techniku, do stanu wojennego. Wydał zbiory felietonów Wyścig bez mety (Nasza Księgarnia 1974) i Krzyk kwiatów

Tytuł naukowy

krajobrazu, inżynier pożarnictwa studia I stopnia uczelnia posiadająca odpowiednie uprawnienia magister, magister inżynier, magister sztuki, magister farmacji, magister inżynier architekt, magister inżynier architekt krajobrazu, magister inżynier pożarnictwa, magister położnictwa, magister pielęgniarstwa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.