legalna praca w niemczech

Waldemar Paś

Furtka usługowa

Furtka usługowa

Praca w krajach UE od razu? Tak. Nawet kilkaset tysięcy Polaków ma szansę w tym roku na legalną pracę w państwach Unii. Większość krajów "starej" Unii ograniczy dostęp Polaków do swoich rynków pracy na co najmniej dwa lata. Od 1 maja nie będzie natomiast żadnych ograniczeń dla polskich firm na unijnym rynku usług (tylko Austria i Niemcy zastrzegły sobie tu okres przejściowy.

Europa pod opieką

W starzejącym się społeczeństwie opiekun osób starszych zawsze znajdzie zatrudnienie. Pracowników z Polski poszukują firmy z całej Europy, ale najwięcej osób zgłasza się do pracy w Niemczech.

"S" namawia do bojkotu Lidla, bo zwolnił związkowców

NSZZ "Solidarność" nawołują, by w lutym nie robić zakupów w sklepach Lidl, ponieważ władze sieci dyscyplinarnie zwolniły z pracy szefów związku. Rzecznik sieci zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem

Polacy najbardziej chcą pracować w Niemczech

wielokrotnie mniej - nieco ponad 50 tys. ludzi. Te dane dotyczą jednak osób pracujących legalnie, tych pracujących w szarej strefie trudno oszacować. Według danych agencji pracy Work Service SA w 2011 roku "na czarno" w Niemczech pracowało ponad 130 tys. Polaków.

Rośnie liczba nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców

Rośnie liczba nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców

informacje o tym, jak problem nielegalnego zatrudnienia wygląda w innych krajach. I tak w Niemczech z szacunkowych danych wynika, że cudzoziemcy nielegalnie zatrudnieni stanowią 10-13 proc. wszystkich nielegalnie zatrudnionych - w 2009 r. było ich blisko 970 tys. W Wielkiej Brytanii szacunki mówią o ok. 500

Coraz więcej cudzoziemców pracuje nielegalnie

nieprzestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy czy płacenia za ubezpieczenia - mówił Zając.Jak problem nielegalnego zatrudnienia wygląda w innych krajach? W 2009 r. w Niemczech, jak wynika z szacunkowych danych, nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy stanowili 10-13 proc. wszystkich pracujących na czarno, czyli

Błędne koło emigracji zarobkowej

Błędne koło emigracji zarobkowej

braku perspektyw, zgodzą się wykonywać pracę, której w normalnych warunkach nigdy by nie przyjęły. I wiele światowych gospodarek to wykorzystuje. Niemcy po wojnie odbudowały swoją gospodarkę dzięki zewnętrznej taniej sile roboczej. Na ich obecny sukces pracowali m.in. Turcy, którzy po tym, jak wykonali

Polacy nie szturmują niemieckiego rynku pracy

Polacy nie szturmują niemieckiego rynku pracy

Po 1 maja 2011 roku zostały otwarte niemieckie, austriackie i szwajcarskie rynki pracy. Po siedmiu latach oczekiwań Polacy otrzymali pełen dostęp do legalnego zatrudnienia za zachodnią granicą. Według prognoz przedstawianych przez Minister Pracy Jolantę Fedak, do naszych zachodnich sąsiadów w ciągu

Niemcy zapraszają polską młodzież na praktyki

Jak podaje dziennik, w przyszłym roku cały rynek pracy w Europie będzie otwarty dla Polaków i Czechów. Oznacza to, że od 1 maja 2011 r. nie będzie już żadnych przeszkód w legalnym zatrudnieniu m.in. w Niemczech. "To początek większej kampanii" - przyznaje Jutta Rapp z biura Transnational

Kto myje podłogi w niemieckich domach?

Kto myje podłogi w niemieckich domach?

domowa.Wciąż nielegalnieWedług przeprowadzonych analiz przez Instytut Niemieckiej Gospodarki, 95 procent pracujących jako pomoc domowa jest zatrudnianych nielegalnie. To tak zwana "szara strefa", w której dużą część stanowią sprzątaczki i pomoc domowa z Polski.Co ciekawe, Niemcy nie widzą w tym

Praca w Niemczech nie wszystkim będzie się opłacać

Praca w Niemczech nie wszystkim będzie się opłacać

Lucyna Róg: Co zmieni się w maju 2011 r., kiedy Niemcy otworzą swój rynek pracy dla Polaków?Alicja Przepiórska*: Do tej pory Polacy musieli starać się o pozwolenie na pracę w Niemczech. Dopiero po legalnym przepracowaniu tam pełnego roku mieli już nieograniczony dostęp do ich rynku pracy i nie

Polski "czarny" rynek pracy w czołówce UE

. Łotyszy, 14 proc. Bułgarów oraz po 11 proc. Litwinów i Polaków. Najrzadziej - 1 proc. - twierdzące odpowiedzi dawali Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Luksemburczycy i Maltańczycy.- To badanie pokazuje, że zapotrzebowanie na nielegalną pracę jest bardzo duże, szczególnie w sektorze budowlanym, pracach

Austria szuka Polaków

Austria szuka Polaków

przepracowaniu 25 lat - odpowiednio 30 i 36 dni. Dodatkowe dni urlopu przysługują pracującym na nocną zmianę. W Austrii nie ma jednak możliwości otrzymania ekwiwalentu finansowego za niewykorzystany urlop.- Polacy podejmujący legalną pracę w austriackich przedsiębiorstwach podlegają także tamtejszemu prawu w

Francja chce ponownie zaostrzyć przepisy imigracyjne

nielegalni imigranci mogą być przetrzymywani w areszcie w oczekiwaniu na rozpatrzenie przez władze ich wniosku o azyl. "Okres ten wynosi 60 dni w Portugalii, sześć miesięcy w Holandii, Austrii i na Węgrzech, osiem miesięcy w Belgii, 18 miesięcy w Niemczech, 24 miesiące w Szwajcarii, a w Wielkiej

Co przyniosło otwarcie rynku pracy Polakom chętnym do studiów w Niemczech?

Polscy absolwenci niemieckich uczelni mogli już wcześniej legalnie pracować w Niemczech jeśli w ciągu roku od ukończenia studiów znaleźli pracę. Jakie więc znaczenie dla studentów z Polski ma całkowite otwarcie niemieckiego rynku pracy? - Znaczenie to jest przede wszystkim natury psychologicznej

Zasiłek rodzinny: wyrok ws. "Kindergeldu" dla polskich robotników sezonowych

Zasiłek rodzinny: wyrok ws. "Kindergeldu" dla polskich robotników sezonowych

Zagraniczni robotnicy sezonowi, pracujący przez określony czas w Niemczech i płacący tu podatki, nie nabywają automatycznie prawa do niemieckiego zasiłku rodzinnego na dzieci, tzw. Kindergeld - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w Luksemburgu. Trybunał, jako najwyższa europejska

Belgia otworzy rynek pracy?

Sprawdź ofertę staży i praktykW Belgii, mimo kryzysu, otwarcie rynku pracy nie wywołuje zbytnich kontrowersji, na razie żadna partia polityczna nie wystąpiła o debatę parlamentarną w tej sprawie. Dla chętnych do legalnej pracy w Belgii Polaków korzystne jest to, że dekret królewski wprowadzający

Jak się Europa przed Polakiem otwierała

Jak się Europa przed Polakiem otwierała

., czyli od przyjęcia do UE nowych państw członkowskich (w tym Polski). Skorzystały z niego jedynie Niemcy i Austria. Na ich decyzję duży wpływ miały tamtejsze związki zawodowe, broniące miejsc pracy głównie we wschodnich Niemczech, które borykały się z wysokim bezrobociem. Ich obawy nie były do końca

Brytyjczycy niechętni imigrantom

Brytyjczycy niechętni imigrantom

Przeprowadzono go w 6 państwach Europy Zachodniej: W.Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii oraz Hiszpanii, jak również w USA i Kanadzie. Dwóch na trzech Brytyjczyków uważa, iż migracja ludności przysparza więcej problemów niż korzyści. Jeden na pięciu ankietowanych Brytyjczyków sądzi, że

Praca przyjechała do nich

Praca przyjechała do nich

te, które przychodziły, nie miały odpowiednich kwalifikacji. Pamiętam miasteczko, w którym kilka lat temu pracę straciło kilkadziesiąt szwaczek. Wprowadziliśmy panie do bazy, ale ofert dla nich nie mieliśmy.Nawet na produkcji?- Hala produkcyjna w Niemczech czy Francji wygląda inaczej niż u nas

Rynek pracy w Niemczech nadal zamknięty?

stronach wschodniej granicy Niemiec uważane były za jedne z największych na świecie, obok tych widocznych na granicy między USA a Meksykiem. Dlatego też podczas rozszerzenia UE w 2004 roku Niemcy, a także Austria, sprzeciwiły się natychmiastowemu objęciu nowych państw Unii swobodą podejmowania pracy. Z

Niemcy wkrótce otworzą dla nas rynek pracy?

Zniesienie ograniczeń byłoby do pomyślenia, jeśli w Niemczech nadal będzie brakować wykwalifikowanej siły roboczej - powiedział wczoraj Gerd Anders, socjaldemokratyczny wiceminister pracy, dziennikarzom "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Zdaniem niemieckich mediów, m.in. agencji DPA, rząd

Ukraińcy wyjadą, budowy staną?

wykańczają jeden z nowych budynków w Piasecznie. Do Warszawy przyjechali dwa lata temu. Pochodzą ze wsi pod miejscowością Czerniowce. - Jesteśmy tu nielegalnie. Pracę dostaliśmy przy Mleczarskiej. Wszyscy Ukraińcy się tam zbierali - opowiada Marko. - Busy podjeżdżały rano, brały po dziesięć osób i jechały na

Eurobarometr: Dlaczego Polacy pracują na czarno

19 proc. Polaków jest zdania, że zjawisko pracy na czarno występuje dlatego, że za wysokie są podatki i składki związane z legalną pracą. 11 proc. wskazuje przede wszystkim na brak legalnych miejsc pracy.W sondażu 5 proc. ankietowanych Polaków przyznało się, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających

Kto pracuje w Polsce nielegalnie?

jednego z największych polskich banków nie zdziwiło więc, gdy jesieną pojawiła się tam grupa Niemców, którzy mieli instalować skomplikowany system komputerowy. Zdumienie wzbudziło to, że Niemcy wyparowali jak kamfora - po niespodziewanej kontroli z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Dziś bank się do

Czy umowy śmieciowe cywilizują pracę

Umowami śmieciowymi powszechnie nazywa się różne typy umów - umowę o dzieło, umowę-zlecenie i na czas określony. One z zasady nie muszą być złe (pisaliśmy o tym ostatnio wiele w "Gazecie Wyborczej" i "Gazecie Praca"). Wszystkie te umowy łączy to, że nie gwarantują stabilności

Moja złota, szara strefa

na czarno wcale nie jest praca legalna, tylko brak pracy. Zdecydowana większość osób pracujących w szarej strefie nie znalazłaby pracy, gdyby szara strefa została zlikwidowana, a pracodawcy musieli płacić wszystkie tak zwane składki, które są de facto podatkami, obciążające wynagrodzenie pracownika

Rzecznik patentowy - zawód przyszłości

fundacji JWP wspierającej innowacyjność i popularyzację wiedzy dotyczącej ochrony własności: - To na pewno praca dla osób skrupulatnych, dokładnych i przede wszystkim otwartych. Zawód ten wymaga bowiem ciągłej nauki. Portfolio branż, w których rzecznik patentowy może pracować jest bardzo szerokie - od

Praca tylko dla swoich

mln koron (ponad 2,7 mln dolarów). W ciągu najbliższych sześciu miesięcy wygasną zezwolenia na pracę 68 tys. obywateli obcych państw. Bezrobocie w dziesięciomilionowych Czechach wzrasta i wyniosło w styczniu 6,8 procent. MSW w Pradze ostrzegło przed wzrostem przestępczości, nielegalnej imigracji i

Bundestag zamknął rynek pracy przed Polakami

branżach na wykonywanie umów o dzieło w Niemczech lub na zatrudnianie polskich robotników sezonowych w niemieckim rolnictwie. Nadal jednak aby podjąć legalną pracę w Niemczech, trzeba będzie mieć zezwolenie na pracę i na pobyt. Pełny dostęp do pracy w Niemczech będą mieli od 1 maja ci Polacy, którzy już

Imigranci w Polsce? Tak, ale z umiarem

Polska od lat uchodzi za kraj nieufny wobec cudzoziemców. Z danych resortu pracy wynika jednak, że nie jest aż tak źle: w polskich firmach pracuje dziś legalnie ponad 570 tys. imigrantów. Szacuje się, że na czarno zatrudnionych jest nawet ok. 300 tys. Coraz łatwiej zatrudnić cudzoziemca legalnie

Co przyniosło otwarcie rynku pracy Polakom chętnym do studiów w Niemczech?

Polscy absolwenci niemieckich uczelni mogli już wcześniej legalnie pracować w Niemczech jeśli w ciągu roku od ukończenia studiów znaleźli pracę. Jakie więc znaczenie dla studentów z Polski ma całkowite otwarcie niemieckiego rynku pracy? - Znaczenie to jest przede wszystkim natury psychologicznej

Trudny los gastarbeitera

Sytuacja na rynku pracy w Niemczech jest obecnie bardzo trudna, ciągle brakuje ofert, mówi się o drugiej fali kryzysu - relacjonuje Zbigniew Dominik, kierownik Exbud Skańska SA. Najgorsze może jeszcze nadejść. Do tej pory dzięki rządowym pieniądzom pompowanym w bankrutujące przedsiębiorstwa

Za granicę po pieniądze i przygodę

liczyć na pracę? Pielęgniarki, pracownicy branży ogrodniczej powinni poszukać zajęcia w Belgii lub Holandii. W Niemczech poszukiwani są opiekunowie osób starszych. W Norwegii pracę znajdzie mechanik samochodowy, blacharz samochodowy czy lakiernik. Nowością na rynku pracy sezonowej są oferty dla dekarzy

CBOS: Praca w Unii tak nie kusi

UE rozważa 20 proc. badanych (przed rozszerzeniem Unii - 32 proc.). 15 proc. respondentów ma w swojej najbliższej rodzinie kogoś, kto po 1 maja 2004 r. wyjechał do pracy w Unii. Dwie trzecie - legalnie. Najwięcej Polaków wyjechało do pracy w Niemczech (28 proc.), Wielkiej Brytanii (21 proc.), Włoch

Tylko dla orłów

, cenią sobie atrakcyjność danej okolicy, np. Schwarzwald w Niemczech czy południe Francji, ze względu na piękne krajobrazy - mówi Łukasz Pactwa z agencji pracy Personnel International.Złote rączki nie zawsze błyszcząAby realnie myśleć nawet o krótkim wyjeździe za granicę, trzeba przede wszystkim posiadać

Europraca się rozszerza

niewystarczającą znajomością języków obcych, z niezdolnością do korzystania z oficjalnych informacji o możliwościach legalnego zatrudnienia, z brakiem wiedzy na temat warunków życia i pracy za granicą. Pozwolenia na pracę dla Polaków w Unii kraj I

Praca w Niemczech

prowadzić pośrednictwo pracy zarówno krajowe jak i zagraniczne. Pracownicy dzielą się na grupy:- pracownicy sezonowi: zatrudnieni w ten sposób mogą pracować legalnie do czterech miesięcy w roku kalendarzowym. W przypadku pracy przy imprezach objazdowych limit ten wynosi dziewięć miesięcy, a dla pracujących

Kielczanie wolą pracować za granicą

pierwsze pozycje nie powinny jednak dziwić, bo tradycyjnie mieszkańcy Dolnego Śląska pracują w Niemczech, a wielu mieszkańców ma podwójne obywatelstwo i stałą, legalną pracę za Odrą. Kraków jest w tym zestawieniu czwarty (4,8 proc.). Z porównywalnych z Kielcami miast wyjeżdża do pracy za granicę dwa razy

Gdzie legalnie pracujemy w UE?

Ministerstwa Pracy o aktywności zawodowej Polaków w UE Resort sprawdził, gdzie wyjeżdżali Polacy od maja 2004 r. Zbadał wyłącznie legalne zatrudnienie. Najwięcej, bo w sumie ponad 683 tys. pozwoleń pobrali Polacy starający się o pracę w Niemczech. Prawie wszyscy - 92 proc. - zabiegali o zatrudnienie w

Co ci zrobią, jak cię złapią? O karach za pracę na czarno w Europie

tym, co grozi za nielegalną pracę w wybranych krajach: Austria Pracownik - nie grożą mu kary pieniężne (problemy ze ściągalnością), deportacja możliwa przy wielokrotnym przyłapaniu na pracy na czarno. Fakt pracy na czarno jest odnotowywany w urzędzie pracy. Jeśli ktoś będzie się starał o

Legalnie - nielegalnie

Praca legalna Olga, 27 lat, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (SGH): Na pierwszym roku studiów pojechałam do Lipska na studencką wymianę z organizacji studenckiej AIESEC. Tam poznałam przyszłego męża. Od tego czasu wielokrotnie byłam w Niemczech m.in. na kilku praktykach. Po ukończeniu

Polacy wykorzystują furtki w przepisach, by legalnie pracować w Niemczech

Chodzi m.in. o samozatrudnienie. W załatwieniu papierów pomagają specjalizujące się w tym firmy i kancelarie Pracuj legalnie w Niemczech Mimo oficjalnego zakazu pracy dla Polaków w Niemczech są furtki w przepisach. Umożliwiają legalne zatrudnienie w rolnictwie, na budowach czy w innych branżach

417 tys. Polaków legalnie pracuje w UE

się obawy, że Polacy zaleją ich rynki. - Nie ma podstaw do przedłużania okresów przejściowych w innych krajach - przekonywali. Przedstawiciele innych państw UE słuchali tych rad, ale nie obiecali na razie zniesienia barier dla naszych pracowników. - Za dwa lata unijny rynek pracy - poza Niemcami i

Znów na saksy do Niemiec

niemieckim prawie, aby znaleźć legalną pracę. A kto nie zdoła - pracuje na czarno Do końca sierpnia 2004 r. do pracy sezonowej w Niemczech wyjechało 241 tys. Polaków (dane wojewódzkich urzędów pracy w Polsce). Dla porownania: w całym ubiegłym roku legalnie pracowało w Niemczech prawie 305 tys. Polaków

Gdzie nas zechcą?

się o pozwolenia na pracę. Poniżej wykaz zawodów, w których zdaniem specjalistów najłatwiej będzie takie pozwolenia dostać. Austria - latem przy zbiorach owoców i warzyw, w sezonie narciarskim w hotelach. Uwaga! Austriackie prawo zabrania polskim studentom wykonywania legalnej pracy wakacyjnej

Polscy glazurnicy szturmują... Berlin

Sposób na legalną pracę w Niemczech. Polscy budowlańcy poradzili sobie z zakazem pracy na niemieckich budowach. Jak? Rejestrując w tym kraju jednoosobowe firmy rzemieślnicze. Środowy "Berliner Zeitung" napisał, że stolica Niemiec stała się ich celem inwazji Według dziennika mieszkańcy

"Stara" Europa niechętnie otwiera rynki pracy

Niemcy i pozostaną zamknięte przynajmniej do 2009 roku. Dla nas to zła wiadomość - bo Niemcy są krajem, w którym najchętniej pracujemy. Dostaliśmy tam w latach 2004-05 ponad 683 tys. pozwoleń na pracę. W krajach starej UE takich jak Niemcy możemy bowiem legalnie pracować - ale tylko wtedy, gdy dostaniemy

Niemcy, otwórzcie rynek pracy!

Niemiecki rynek pracy na pewno będzie zamknięty dla Polaków do 2009 r. Co dalej, nie wiadomo. Berlin prowadzi konsultacje, ale media spekulują, że klamka zapadła i Niemcy nie wpuszczą pracowników z nowych krajów UE do 2011 r. To najdłuższy, siedmioletni okres przejściowy przewidziany w polskim

Niemieccy przedsiębiorcy poszukują polskich pracowników

przejściowymi dotyczącymi pracy Polaków w Niemczech legalnie będziemy się mogli zatrudnić za Odrą dopiero za siedem lat. Co prawda jest możliwe skrócenie tego okresu, ale dopiero po dwóch latach od chwili wejścia Polski do UE. - To utrudnia rozwój naszego regionu - twierdzi Irmina Balcerek-Malina, rzecznik

Hiszpania otworzy rynek pracy dla Polaków!

naszych rodaków. Dzięki decyzji Madrytu Polacy będą mogli swobodnie pracować w Hiszpanii. Dziś ma tam legalne zajęcie 34 tys. Polaków. - Spodziewamy się, że do pracy tam wyjedzie około 60-70 tys. osób. Tylu chętnych jak do Wielkiej Brytanii raczej nie będzie - mówi minister Kuberski. Jak wynika z

AAA koleżankę na prywatkę

Hiszpanii czy sprzątaniu w Niemczech. Anonimowi, znani tylko z numeru telefonu pracodawcy okazywali się bezdusznymi oprawcami zajmującymi się handlem żywym towarem. Bezradne, nieznające języka obcego kobiety w razie ucieczki nie wiedzą, dokąd pójść, boją się osądzenia ze strony rodziny. Według badań OBOP na

Pracują legalnie w Niemczech, bo znaleźli furtki w przepisach

Mimo oficjalnego zakazu pracy dla Polaków w Niemczech są furtki w przepisach. Umożliwiają legalne zatrudnienie m.in. w rolnictwie i na budowach na terenie Niemiec Z nieoficjalnych danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wynika, że tylko z terenów przygranicznych do pracy w Niemczech

Hiszpańscy plantatorzy mają pracę dla Polek

. Nie wszyscy wrócili zadowoleni. W ubiegłym roku niektórzy pracownicy skarżyli się na złe traktowanie przez hiszpańskich szefów. Zarzucali im tragiczne warunki mieszkaniowe i brak legalnych umów o pracę. W listopadzie urząd pracy skontrolował pracodawców z Huelvy. Nie wykrył żadnych nieprawidłowości

Praca za granicą

tancerz w Disneylandzie) oraz Niemcy (kucharz, kelner, recepcjonista, pracownik McDonalds). - Wiem, że głośno jest ostatnio o obozach pracy za granicą i kandydaci mają spore obawy - przyznaje Paweł Kozłowski, rzecznik WUP w Łodzi. - Ale zapewniam, że praca organizowana z pośrednictwem urzędów pracy jest

Rodak na saksach

Niemiec płacono w tym roku ok. 4,50 euro za godzinę. Legalna praca w Niemczech to także praca na kilkumiesięcznych lub paroletnich kontraktach głównie w budownictwie (w tym roku niecałe 20 tys. osób). Skomplikowane przepisy i zróżnicowana sytuacja polskich firm działających na niemieckim rynku (różne

Komentarz odredakcyjny

operacjach. Może doświadczenia Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji zachęcą innych? Może nawet Niemcy skrócą okres przejściowy, bo i tak nie zatrzymali fali Polaków (300 tys. legalnie!), a podatków wypłynęło mniej, skoro tylko w Berlinie i okolicach na czarno pracowało ponoć 100 tys.? Ludzie jeżdżą po tej

Tyrają w niemieckiej rzeźni

Reportaż z RietberguPracują legalnie. Do Niemiec wysłali ich polscy pośrednicy, firmy mięsne IRC Czupryńscy z Nakła i Agro Visbek z Bydgoszczy. Mieli pracować jako pakowacze w wielkim zakładzie Tönnies w Rheda-Wiedenbruck pod Bielefeld w zachodnich Niemczech z miesięczną pensją od 700 do 1000

Ok. 100 tys. Polaków pobiera zasiłki na dzieci za granicą

Jeżeli Polacy są w państwach UE legalnie zatrudnieni, albo prowadzą tam działalność gospodarczą i płacą tam składki i podatki, to prawo do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dzieci przysługuje im tak samo jak obywatelom innych państw Wspólnoty. Wynika to wprost z rozporządzenie Rady Unii

Jak legalnie pracować w Europie

AustriaLegalna praca: Austria przedłuża okresy przejściowe do 2009 r. Trzeba mieć pozwolenie na pracę, ale trudno je zdobyć. Sposobem na legalną pracę w Austrii jest samozatrudnienie. Każdy, kto może wykazać się odpowiednim stażem pracy czy działalności w Polsce, może zarejestrować swoją firmę i

Informator o pracy za Odrą i Nysą

To wyjazdy polskich robotników sezonowych, głównie do Saksonii pod koniec XIX w., utrwaliły pojęcie "saksów", które dziś są synonimem zarobkowej emigracji i pracy za granicą, głównie nielegalnej. Poniżej o tym jak załatwić w Niemczech pracę legalną Rząd niemiecki obawia się

Jak czytać ogłoszenia, żeby nie dać się oszukać

życzeniowych, jeśli chodzi o pracę i zarobki za granicą. Przede wszystkim trzeba jak najwięcej pytać - o to, czy jest to praca legalna, zwłaszcza jeżeli chodzi o kraje, w których obowiązują okresy przejściowe. Są to kraje, z których pochodzi stosunkowo najwięcej ofert pracy - Niemcy, Hiszpania czy Włochy

Kraje starej UE nie chcą pracowników z nowej

Dokładnie rok temu rząd belgijski z dumą ogłosił, że częściowo otwiera belgijski rynek pracy dla obywateli nowych państw członkowskich. Dziś już wiadomo, że więcej było w tym pompy niż faktycznego otwarcia. - Według najnowszych statystyk od 1 czerwca 2006 r. do 31 maja 2007 r. legalną pracę w

Praca dla Polaków w Niemczech

przygranicznym, 900 osób pracuje na drugim brzegu Odry i Nysy Łużyckiej na stałe. 320 polskich informatyków skorzystało w ub.r. z pięcioletniego prawa podjęcia pracy w Niemczech w branży komputerowej. Od wiosny br. można też legalnie pracować jako pomoc domowa u osób obłożnie chorych lub starych - do tej pory z

Polskie firmy i pracownicy pod niemiecką lupą

Niemcy rozpoczęli wojnę z tanimi usługami z Polski. Aby zniechęcić nas do pracy za Odrą kontrolują zarówno wielkie firmy jak i drobnych rzemieślników - Polscy przedsiębiorcy odbierani są jako ogromne zagrożenie, bo są bardziej konkurencyjni od Niemców. Wszystkie działania zmierzają w kierunku

Kiedy stara UE otworzy rynki pracy?

W środę Komisja Europejska ma opublikować raport na temat otwarcia unijnych rynków pracy i napływu pracowników z nowych krajów członkowskich W tym tygodniu rządy krajów europejskich zostaną poddane presji ze strony związków zawodowych i Komisji Europejskiej, aby zniosły bariery dla napływu siły

Kłopoty z leczeniem sezonowych pracowników, czyli doktor na własny rachunek

jeden z rzeszy sezonowych pracowników dorabiających latem na niemieckich plantacjach. W Polsce bezrobotnych, w Niemczech legalnie zatrudnionych. - Odbierał o nas umowę z niemieckim pracodawcą - mówi Halina Krzyżak, kierownik zespołu pośrednictwa pracy w WUP w Krakowie. Wtedy musiał się wyrejestrować z

Jak Niemcy traktują polskich pracowników

do pracy w Niemczech. W fabryce D. w Oldenburgu jest ok. 400 takich pracowników. Zresztą firma D. jest dobrze znana prokuraturze - w ubiegłym roku dwaj jej dyrektorzy zostali skazani na dwa lata i dwa lata i dziewięć miesięcy więzienia za nielegalne zatrudnianie imigrantów. Z D. współpracuje firma

Austria - niewielkie szanse na legalną pracę

Polacy - jak wszyscy cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej - mają niewielkie szanse na znalezienie w Austrii legalnej pracy. Austria bardzo rygorystycznie ogranicza imigrację i zatrudnianie cudzoziemców. Przepisy stanowią, że obcokrajowcy - zatrudnieni i bezrobotni - mogą stanowić najwyżej 8 proc

Pracownicy w Unii zalegalizowani

legalnie - mają oni pozwolenia na pracę wydane przez niemieckie władze. Kłopoty pojawiają się, gdy firma X chce wystartować w przetargu np. na remont budynku w Wiedniu. Austriackie władze poważnie utrudnią jej bowiem sprowadzenie jej polskich robotników. Jakie to utrudnienia? Ot, choćby konieczność

Praca w Norwegii najbardziej atrakcyjna dla Polaków

w statystykach są ściągnięci z Polski członkowie rodzin pracujących imigrantów. Przybywający w ten sposób rodacy rzadko dopełniają obowiązków rejestracyjnych. O ich przyjeździe dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy podejmą legalną pracę. Nie da się też policzyć liczby Polaków wyjeżdżających z Norwegii

Jak zdobyć unijny zasiłek na dziecko

, że pracowałeś z przerwami).Ale uwaga! Tu takie okresy zatrudnienia poświadczyć musisz na następnym formularzu - E-405 (patrz: Potrzebne formularze).Najlepiej zaraz po podjęciu legalnej pracy dowiedzieć się, czy mamy prawo do takiego świadczenia. Bo w jednych państwach będą one przyznane od dnia

Niemieccy rzemieślnicy marzą o Polsce

Niemczech 41 zawodów rzemieślniczych, m.in. murarze, drogowcy, ślusarze, fryzjerzy, rzeźnicy czy szklarze. Niemcy chcą do Polski Zdobyć uprawnienia mistrzowskie w Niemczech jest równie trudno jak dostać się w Polsce na aplikację prawniczą. Wielu niemieckich rzemieślników pracuje więc na czarno, pracy

Polska walczy o otwarcie rynków pracy w Unii

przez obywateli nowych krajów UE - stwierdza Spidla. Raport Spidli nie ma jednak dużego znaczenia dla tych krajów "starej" Unii, które nadal chcą wydłużyć szlaban na wolą pracę (np. Niemcy i Austria - o całe pięć lat, aż do 2012 roku). Komisja Europejska nie zawarła w nim bowiem żadnych

Przydatne euroadresy

Gdzie Polacy mogą legalnie pracować? Jak szukać pracy za granicą? Czytaj w naszym informatorze Ofertę pracy najlepiej znaleźć przed wyjazdem. Polskie urzędy pracy: www.praca.gov.pl - tu znajduje się lista niepublicznych biur pośrednictwa pracy za granicą, www.wup.mazowsze.pl - oferty

Raport AIG OFE i Gazety Wyborczej: Młodzi w Unii (omówienie)

zagranicznych stypendiach, opowiadali o warunkach pracy czy choćby wyposażeniu bibliotek w dostęp do internetu i kserokopiarki. - W Darmstadt w Niemczech laboratorium dla studentów jest wyposażone tak jak u nas dla naukowców - opowiadał student fizyki z Poznania. Zachodni pracodawcy oczekują wydajnej

Polak Francuz dwa bratanki?

Zobacz oferty pracy we FrancjiOd dziś praca we Francji nie jest już przywilejem dla wybranych zawodów. Każdy Polak, który chce w tym kraju pracować, ma szansę na legalne zatrudnienie. Ale zanim wybierzemy się do pracy we Francji, warto sobie zdać sprawę z różnic kulturowych. Choć dla Polaków i

Rozmowa o obawach Niemców przed pracownikami z Polski

większość krajów europejskich wprowadziła dla nas okresy przejściowe (tylko Irlandia, Wielka Brytania i Szwecja otworzyły dla nas swoje rynki pracy). Oznacza to, że Polacy chcący legalnie pracować w Niemczech czy we Francji muszą uzyskać w danym kraju pozwolenia na pracę. Takich zezwoleń nie potrzeba w

Gdzie będzie praca w Hiszpanii i Portugalii

Po 1 maja na pewno otworem stanie przed naszymi rodakami Hiszpania i Portugalia. Ale możliwe, że spośród państw Unii podobną decyzję zdążą podjąć też Grecy i Finowie. Jak znaleźć tam pracę i czy to się opłaca? Na początek obrazek z kawiarni w centrum Poznania - przy czekoladzie na gorąco

Wizerunek polskich imigrantów w brytyjskich mediach

idą już spać, te biedne kobiety "niechronione w żaden sposób, kontynuują wspaniałą pracę z niezachwianym spokojem i niezrównaną odwagą."Na koniec pada zdanie: "Wielka Brytania powinna być dumna, że ma takich obywateli." W późniejszych wydaniach gazety The Palmer Green and Southgate

Lista płac studentów

podstawie umowy o pracę. Zajęcie jest stałe, 5 dni w tygodniu, na pełen etat. Miesięcznie zarabia 2100 zł brutto, co pozwala jej opłacić zaoczne studia, które w tym roku kończy. Adam pracuje jako analityk w firmie przewozowej. Zaczynał od prostych prac fizycznych, takich, jak pakowanie przesyłek, ale już

Ściągną budowlańców ze wschodu?

Organizacje budowlane zapowiadają, że natychmiast po wyborach wystąpią do rządu o wpuszczenie do Polski firm zza wschodniej granicy, bo w naszym budownictwie zagraża dramatyczny brak rąk do pracy. Jak ten pomysł ocenia resort gospodarki oraz związkowcy i politycy? Przedsiębiorcy skarżą się, że

Badanie "Gazety" i SMG/KRC: tylko 5 proc. Polaków będzie szukać pracy za granicą po wejściu Polski do Unii Europejskiej

trwała dłużej niż pół roku) i niewymagająca specjalistycznych umiejętności ani wykształcenia - w budownictwie, rolnictwie i przy domu - w kilku wybranych krajach (Niemczech, Włoszech, Holandii i... Grecji).Najczęściej do pracy wyjeżdżali mężczyźni w wieku 25-39 lat, niepracujący, robotnicy

Podróżuj i pracuj za granicą z "Gazetą Praca"

Za legalną wakacyjną pracą za granicą trzeba rozglądać się już teraz, bo załatwianie wszystkich formalności trwa co najmniej kilka tygodni, a większość firm organizujących wyjazdy za granicę niebawem zakończy rekrutację. Dziś o pracy głównie dla młodzieży w USA i krajach UE Wyjazd to świetny

Zasiłki rodzinne w UE

(legalnej!) powoduje, że pracodawca polski lub zagraniczny musi odprowadzać składki. Ubezpieczeniu społecznemu możemy podlegać tylko w jednym państwie. Którym? W prawie UE podstawową jest zasada miejsca pracy. To znaczy, że ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu podlega się w tym kraju, w którym

Firmy do roboty w UE!

Praca w krajach UE od razu? Tak. Nawet kilkaset tysięcy Polaków ma szansę w tym roku na legalną pracę w państwach Unii. Większość państw UE boi się napływu tańszej siły roboczej i chce przez kilka pierwszych lat zakazać Polakom swobodnego podejmowania pracy u siebie. Jednak ten zakaz dotyczy

Zakazy wjazdu do Unii z powodu pracy na czarno będą anulowane

przyłapani na nielegalnej pracy? Będzie mógł podróżować po całej Unii (nawet w kraju gdzie został złapany za pracę na czarno i gdzie go ukarano stosownie do lokalnych przepisów). Unia, Schengen i SIS Do SIS wpisywane są także skradzione lub zaginione pojazdy, broń, dokumenty i banknoty. To dzięki temu

Finlandia: nie znalazłam pracy, bo nie mówię po fińsku

zakasali rękawy i ochoczo pracują - o pozwolenia na pracę w Niemczech poprosiło w ciągu dwóch ostatnich lat prawie 700 tys. gastarbeiterów, w Irlandii - ok. 80 tys., a ilu pracuje na czarno... Do Finlandii zaś oficjalnie wybrały się 162 osoby (tę liczbę podnosi jeszcze kilkuset robotników wydelegowanych

Świat się rusza - wywiad z czerwca 2006 roku

warunki do prowadzenia badań, można posłać dzieci do lepszej szkoły czy na uczelnię.Można też na emeryturze wrócić do starego kraju. A młodzi Polacy, którzy wyjeżdżają do pracy Wielkiej Brytanii, często jednocześnie studiują w Polsce.- Spotykam takich ludzi na moich wieczorach autorskich w Europie. W

Poradnik o pracy sezonowej za granicą

już na miejscu. Wszystkie umowy muszą przejść przez tamtejsze urzędy pracy oraz polskie ministerstwo. Wszędzie indziej masz taką możliwość, ale... tylko teoretycznie! W Danii, Norwegii, Niemczech - formalności zajmą tyle czasu, że kiedy już dostaniesz zgodę skończy się sezon na pracę! Takiego kłopotu

Źle, jeśli młodzi wyjadą na dobre

nich jest rynek niemiecki. Niemcy to najważniejszy sąsiad Polski; tam najwięcej Polaków pracuje nielegalnie. Też będą musieli pozwolić im na legalną pracę.W momencie, kiedy te kolejne rynki pracy będą się otwierały, a w Polsce dalej nie będzie perspektyw, ludzie będą wyjeżdżać. Pamiętajmy też, że mamy

Rozmowa z niemieckim badaczem polskiej imigracji zarobkowej

stałe zarobki. Jeśli chce się w Niemczech odnieść sukces, trzeba mieć kontakty, znać język i umieć to, czego potrzeba na tutejszym rynku pracy. Po pewnym czasie jednak większość nielegalnych ma tego dość i albo próbuje zalegalizować pobyt, albo decyduje się na powrót. Jakie konflikty występują

Znaleźli pracę i...

...jadą do Francji Wiesław, 45 lat z Opola Dziesięć lat temu wyjechałem z kolegą w poszukiwaniu pracy we Francji. Poszczęściło mi się w okolicach Marsylii, pracowałem wtedy na czarno przy zbiorze brzoskwiń, mandarynek i moreli. Rok później właściciel plantacji załatwił mi legalną pracę. I

Wyjazdy typu Work & travel do USA

mieć mnóstwo czasu aby się spokojnie zastanowić nad wyborem najlepszego rozwiązania. A jest z czego wybierać.1. Work and TravelTo oficjalny program rządu USA, który umożliwia studentom z całego świata legalną pracę wakacyjną w tym kraju. Można pracować do czterech miesięcy, a potem przez 30 dni

Na ile polski Kościół daje zarobić?

, czyli dobrowolnych podatków, które obowiązują np. w Niemczech. Tam każdy podatnik deklaruje swoją wiarę i w ramach PIT odprowadza dodatkową kwotę dla wybranej wspólnoty. Całość zebranych środków dzielą na poszczególne parafie centralne instytucje kościelne. I nikt nie protestuje, że z jego podatków

Jak polscy pracownicy zarabiają pieniądze na święta

lat jeździł do Niemiec, bo tam miał kontakty i nieźle włada językiem. - Ale Niemcy się już kończą, a na Wyspach powstaje wielki rynek pracy - mówi. Pracę w Anglii znalazł przez znajomości swojego byłego ucznia, którego spotkał kiedyś na ulicy, i długo rozmawiali o Polsce - "chorym kraju, braku

Sprawdź, komu i ile podatków zapłacisz z zagranicznej pensji

Do niedawna z podatkami Polaków pracujących za granicą nie było większych problemów. Mało kto z wyjeżdżających pracował legalnie, więc o podatkach nie było w ogóle mowy. Wszystko zmieniło się po naszym wejściu do Unii Europejskiej i otwarciu rynków w niektórych krajach UE.Dwie metody podatkowe

We wtorek sesja negocjacji z Unią Europejską - Polska bez postępów

Na drodze zamknięcia negocjacji w sprawie pracy pojawiła się kolejna przeszkoda. Polska poprosiła o klauzulę ochronną zawieszającą w razie potrzeby nasze uczestnictwo w unijnym systemie koordynacji ubezpieczeń społecznych Dziś na sesji w Brukseli Polska chciała doprowadzić do zawarcia

Jak pracuje inspektor skarbowy, tropiciel lewych dochodów

haracze itd. Są jumacze [złodzieje kradnący w Niemczech i przywożący "towar" do Polski - red]. Są przedsiębiorcy, którzy cały czas mają straty. Wszyscy w PIT-ach podają, że zarabiają niewiele, a nie wiedzieć z czego budują luksusowe domy i kupują coraz droższe samochody.Ilu takich "klientów

Czerwony zarabia więcej

" w paszporcie i "do widzenia Niemcy". "Misiek" to pieczątka, którą wbija się do paszportu nielegalnym pracownikom i przestępcom. Nie można potem wjechać na teren Niemiec przez kilka lat. Leszek pracował krótko. W lis- topadzie wyrzucono ich z budo- wy, bo polski majster

legalna praca w niemczech - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Praca geologiczna

i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych. Jest to definicja legalna zawarta w Prawie geologicznym i górniczym. W skład prac geologicznych wchodzą także roboty geologiczne. "Katalog czynności składających

Alternatywa Wyborcza Praca i Sprawiedliwość Społeczna

Alternatywa Wyborcza Praca i Sprawiedliwość Społeczna (niem. Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, WASG) – niemiecka lewicowa partia polityczna, utworzona w 2005 r. przez byłych członków koalicji SPD-Zieloni. Liczyła ok. 10300 członków. Po raz pierwszy startowała w wyborach

Ukrajinśka Hromada w Niemczech

, liczyła wtedy ponad 6 tysięcy członków. Politycznie zbliżona była do ruchu hetmańskiego Pawła Skoropadskiego..Organami prasowymi towarzystwa były "Nowe Słowo" (1920), "Ukrajinśke Słowo" (1921-1923) i "Ukrajinśka Dijsnist'".Była to druga, oprócz UNO, legalna ukraińska organizacja w Niemczech. Hromada

Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech

Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech – wspólnota starokatolicka, działająca na terenie Niemiec, Szwecji i Paragwaju. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Kolonia, gdzie rezyduje arcybiskup ojciec Udo Maria Norbert Szuwart. NazwaOficjalną nazwą Kościoła jest Kościół Zakonu Mariawitów

Towarzystwa językowe w Niemczech

i działalności towarzystw.Praca nad językiem oznaczała przede wszystkim wspólną refleksję i promowanie własnego języka i literatury, tak aby uczynić je ważnymi w kręgu literatury europejskiej. Służyć temu miały tłumaczenia ważnych obcojęzycznych dzieł na język niemiecki oraz zaduma nad słownictwem, gramatyką

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.