koszty uzyskania przychodu

Piotr Skwirowski

Koszty trochę wzrosły

Koszty trochę wzrosły

Chodzi o koszty uzyskania przychodu, czyli najogólniej mówiąc kwoty, które trzeba wydać po to, by cokolwiek zarobić (np. pieniądze wydane na dojazd do pracy).

Jaki kurs języka obcego dla pracowników wybrać?

Firma, która zamierza zainwestować w poprawienie kompetencji językowych swoich pracowników, ma twardy orzech do zgryzienia. Dostępnych programów jest bardzo wiele, co więc należy wziąć pod uwagę, wybierając metodę nauki?

Podatek od integracji

Pracowniku, jeśli wybierasz się na wyjazd integracyjny, wiedz, że może cię to kosztować nawet 256 złotych.

Świadczenia pozapłacowe: co pracownik znajdzie pod firmową choinką?

Świadczenia pozapłacowe: co pracownik znajdzie pod firmową choinką?

proc. pracowników. Taka forma gwiazdkowych prezentów opłaca się też pracodawcy. Jeśli bony podarunkowe są finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie zwiększają one podstawy wymiaru składek odprowadzanych do ZUS i mogą być zaksięgowane jako koszt uzyskania przychodu. Warto też

Co może zyskać samozatrudniony?

Co może zyskać samozatrudniony?

opodatkowani według wyższej stawki (obecnie 32 proc.).Możliwość rozliczania rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu przez samozatrudnionego.Koszty uzyskania przychodu, jakie są stosowane przy rozliczaniu wynagrodzenia z umowy o pracę, zostały ryczałtowo określone w art. 22 ust. 2 u.p.d.o.f. Ich wysokość to

Umowa o dzieło

, koszt uzyskania przychodu przy tego typu umowie to minimum 20 proc. bez względu na ponoszone przez wykonawcę wydatki. Pracujący na podstawie takiej umowy nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego i innych dni wolnych przewidzianych przez prawo pracy. Nie otrzymuje też świadczeń socjalnych: zasiłku dla

Samozatrudnienie - własna działalność gospodarcza

Samozatrudnienie - własna działalność gospodarcza

. Przez pierwsze dwa lata płaci obniżoną składkę - od ok. 350 zł miesięcznie (obniżona składka to nie mniej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia). Później wynosi ona ponad 800 zł. Dodatkowo, rozliczając się, samozatrudniony może pomniejszać przychód o koszty jego uzyskania - mogą być one znacznie wyższe

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

zeznania podatkowego, czyli kwota przychodu pomniejszona o koszty uzyskania przychodów i składki na ZUS). Chojnowski prowadzi też działalność gospodarczą, z której zarobił 410,6 tys. zł. Co ciekawe, wójt najuboższej gminy w kraju - położonej w okolicach Nowego Sącza Łukowicy (dochód podatkowy na mieszkańca

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

naraziła firmę. Zleceniodawca, podpisując umowę zlecenie, ponosi wysokie 20-procentowe koszty uzyskania przychodu. W przypadku, kiedy zatrudnia studentów nie musi odprowadzać za nich składek ZUS. Pracujący na umowę zlecenie nie odpowiada za ostateczny efekt swojej pracy, ale za staranne działanie, nie

Własna firma krok po kroku

Własna firma krok po kroku

dowodami wewnętrznymi. W przeciwnym wypadku wydatki nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a także do bieżącej weryfikacji wszystkich zapisów. Składa się tu deklaracje comiesięczne PIT 5.Podatek dochodowy płacony jest od osiągniętych dochodów.W US musimy również zadeklarować czy będziemy

Microsoft grozi Obamie

Microsoft grozi Obamie

miliardów dolarów. Obecnie w Stanach Zjednoczonych korporacje nie muszą płacić 35% podatku CIT z tytułu przychodów uzyskanych zagranicą, jeśli te pieniądze pozostają poza USA i tam są inwestowane. Barack Obama wolałby, żeby pieniądze zarabiane przez amerykańskie firmy trafiały do kraju i przyczyniały się do

Nowy rok akademicki - dobry czas na pracę

Nowy rok akademicki - dobry czas na pracę

tego koszty wynajmu pokoju w akademiku, które sięgają w dużych polskich miastach nawet 500 zł miesięcznie, to łatwo policzyć, że zdobycie wykształcenia (wraz z utrzymaniem) może kosztować nawet 30 tys. zł za jeden semestr. Rozwiązaniem problemu rosnących potrzeb finansowych studentów może być dorywcza

Jak dobrze motywować?

Jak dobrze motywować?

wyżywienia pracowników nie wymaga funduszu socjalnego. Wartość kart żywieniowych jest zwolniona ze składki ZUS dla pracownika oraz pracodawcy do kwoty 190 zł miesięcznie na jedną osobę i jest dla firmy kosztem uzyskania przychodu. Pracodawcy oszczędzają dzięki temu nawet do 460 zł na jednego pracownika

Uwaga na amortyzację

, co kupujemy na potrzeby firmy możemy od razu wrzucić w koszty. Część towarów - tzw. środków trwałych - musimy amortyzować. Amortyzacja oznacza, że co roku możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów określony procent wartości amortyzowanego towaru. Uwaga! Dotyczy to wszystkich towarów - także

Rządowy pomysł na żłobki

Rządowy pomysł na żłobki

daleki jest dojazd do żłobka lub nie został on jeszcze wybudowany.W projekcie przewidziano też zachęty dla pracodawców do tworzenia przyzakładowych żłobków i klubów dziecięcych - pracodawcy będą mogli wliczyć wydatki związane z prowadzeniem ich w ciężar nieopodatkowanych kosztów uzyskania przychodu

Oblicz, ile naprawdę zarabiasz!

Oblicz, ile naprawdę zarabiasz!Zastosuj 50% kosztów uzyskania przychoduKwota(y)bruttonettoWpisz stałą pensję miesięcznąJeśli nie podałeś powyższej kwoty, to możesz wprowadzićwynagrodzenie za każdy miesiąc osobnoStyczeńLipiecLutySierpieńMarzecWrzesieńKwiecieńPaździernikMajListopadCzerwiecGrudzień

Działalność gospodarcza we własnym mieszkaniu

firmę we własnym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. 1. Jeżeli rozliczamy się z fiskusem za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów, to możemy część wydatków związanych z utrzymaniem tego mieszkania lub domu wliczyć w koszty uzyskania przychodów. Pamiętajmy jednak, że jeżeli całość domu lub

Reklama i reprezentacja a podatki

Bez reklamy trudno prowadzić działalność gospodarczą. Niestety, w reklamie kryje się też wiele pułapek podatkowych. Kłopoty mają też przedsiębiorcy z tzw. reprezentacją, czyli wydatkami na firmę, które - najogólniej mówiąc - mają podnieść jej prestiż. "Nie są kosztami uzyskania przychodów

Samozatrudniony kosztuje pracodawcę 18 proc. mniej niż etatowiec

Samozatrudniony kosztuje pracodawcę 18 proc. mniej niż etatowiec

podatkową (18 i 32 proc.), przy uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku (46,33 zł miesięcznie) oraz zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. W przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy o świadczenie usług z samozatrudnionym, to samozatrudniony będzie zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na podatek

Eksperci podatkowi o podatku pracujących za granicą

Eksperci podatkowi o podatku pracujących za granicą

. kosztów uzyskania przychodu. Ale wtedy nie odlicza się już diet i kosztów przejazdu. Jeżeli jednak okaże się, że rzeczywiste koszty, w tym koszty przejazdu, przewyższają te 50 proc., to można je odliczyć.

Blisko połowa pracodawców za zakładaniem przyzakładowych żłobków

Blisko połowa pracodawców za zakładaniem przyzakładowych żłobków

Dzięki ustawie o formach opieki nad dziećmi do lat 3 (tzw. żłobkowej), która w poniedziałek weszła w życie, pracodawcy będą mogli wliczyć wydatki związane z prowadzeniem takich placówek w ciężar nieopodatkowanych kosztów uzyskania przychodu, a uczelnie wyższe będą mogły prowadzić żłobki oraz kluby

Rok 2011 na rynku pracy

Rok 2011 na rynku pracy

przywilejów podatkowych przy umowach autorskich dla zarabiających powyżej 85 tys. zł rocznie. Pozostali zachowają możliwość odpisywania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu.¨ Składka rentowa wzrośnie o 2 pkt proc. po stronie pracodawców. Zdaniem premiera to dobry sposób na to, żeby przedsiębiorcy

Jak zaprojektować ścieżki karier w firmie?

Jak zaprojektować ścieżki karier w firmie?

oraz uzyskaniu statusu kluczowych konsultantów przy zarządzaniu procesami. Nie są jednak zainteresowani zarządzaniem zespołami. Często zaś, tworząc ścieżki przesunięć pionowych, na ich szczycie umieszcza się stanowiska kierownicze. Dla części specjalistów niemających kompetencji koniecznych do

Młody, nie daj się wykiwać

pracodawców otrzymał 175 zł. Ale mimo że łączny dochód przekroczył 200 zł, zostanie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem. Bo dla fiskusa będzie się liczyć każda z tych umów oddzielnie. Ustawa nie przewiduje też pomniejszania tego przychodu o koszty jego uzyskania oraz ewentualne składki na ubezpieczenia

Uczelnie wyższe pełne kursów

pracy posiadających podobne wykształcenie. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przekazywane są na różnorodne cele, np. na nowoczesny sprzęt audiowizualny do uniwersyteckich sal.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy wprowadził z kolei kurs malarstwa, rysunku i wzornictwa, w którym

W kraju, za granicą, opodatkowanie, ubezpieczenia

uzyskania przychodu u pracodawcy, u pracownika są przychodem objętym zwolnieniem podatkowym - do wysokości określonej w tych przepisach (art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). Kwoty zwracane pracownikom

Praca w domu? Lepiej nie!

, bo to za długo trwa. W razie potrzeby robimy szybkie zebranie i wszystko gotowe.Telepraca to takie same wykonywanie obowiązków jak w biurze, tylko że w domu. Wyniki pracy są przekazywane drogą elektroniczną. Kodeks nakazuje pracodawcy m.in. dostarczyć i ubezpieczyć sprzęt, pokryć koszty związane z

Wynagrodzenie "do wypłaty"

składki zdrowotnej od 2001 roku wynosi 7,75 %.3. Odejmujemy koszty uzyskania przychodu. Standardowa suma w 2001 roku wynosi 92,56 zł4. Wyliczamy podatek. Jego wysokość zmienia się w zależności od tzw. progu podatkowego.SKALA PODATKOWA 2001Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosiponad do

Co czeka bezrobotnego jeśli zostanie rachmistrzem

uzyskania przychodu, wielu bezrobotnych odzyska ją od fiskusa, bo mają tak małe dochody; prawdą jest, że bezrobotny rachmistrz musi opłacić za siebie połowę składki emerytalnej i rentowej oraz całą chorobową, ale tylko wtedy, gdy jest zatrudniony na umowę zlecenie. Dlatego lepiej zatrudnić się na umowę o

Od umowy do umowy

takie dane, ale odesłało nas po nie do GUS-u. Rzutem na taśmę sprawdziliśmy jeszcze Ministerstwo Sprawiedliwości, skoro umowy są cywilnoprawne, ale tam też nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Co więcej, nie udało się ustalić, dlaczego pracownicy zatrudnieni na tego typu umowach są niepoliczalni. Pozostają w

Kasjer bardzo pilnie poszukiwany

zgodnie mówią, że to świetne rozwiązanie i chętnie korzystają z usług pracowników wynajmowanych na godziny.- Dlatego każdego roku w grudniu mamy o 30 procent większe przychody - mówi Remigiusz Chrzanowski, dyrektor marketingu Work Service S.A., która wynajmuje pracowników do większości marketów w Polsce

Koniec podwójnych podatków

Brytanii. Podatek od dochodów pana Jana wyniósł 4641 zł, po odliczeniu 620 funtów zaliczki, czyli 3472 zł, do zapłacenia zostawało 1168,77 zł.Teraz będzie to robił tak:Jego brytyjski przychód po odliczeniu diet w wysokości 960 funtów i zryczałtowanego kosztu pracy (102,25 zł za każdy z czterech miesięcy

Po jakich studiach zarobisz najwięcej?

konfrontacja uzyskanych rezultatów z kosztami utrzymania w omawianych województwach może dostarczyć bardziej precyzyjnego obrazu możliwych sposobów maksymalizowania wynagrodzenia. Jaki kierunek da nam zarobić?Absolwenci kierunków ekonomicznych, technicznych oraz związanych z zaawansowanymi technologiami

Świadczenia pracownicze. Jak rozliczyć delegację, od jakich dodatkowych świadczeń płaci się podatek

. garsonki czy garnituru jako wydatek na prowadzenie działalności gospodarczej. Dotychczas kwestia nie została wyjaśniona. Pewną wskazówką są wyroki NSA w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu za zakupione pracownikom ubranie, które nie jest ubiorem ochronnym. NSA uznał m.in., że

Streszczenie zadań konkursowych

Partnerstwo dla Środowiska 13. Podatki Od 1 stycznia 2004 r. jesteś nowym Tax Managerem w Kapsel sp. z o.o. W 2002 r. Kapsel wydał 1 mln zł na reklamę w internecie. Jednak firma nie zaliczyła tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w 2002 r. Wiesz, że wydatki na taką reklamę stanowią koszty uzyskania

Unia Europejska: jak założyć firmę

opłacie składki mogą uzyskać bezrobotni tworzący przedsiębiorstwo oraz pracownicy najemni chcący utworzyć własną firmę, jak i osoby uzyskujące przychody roczne poniżej określonych progów. Samozatrudnienie Zanim zaczniesz zakładać firmę, musisz się udać do prefektury policji i wystąpić o wydanie karty

Samozatrudnienie, czyli ucieczka przed bezrobociem

EKD i PKD. Tu już musimy zadecydować, w jaki sposób będziemy się rozliczać z fiskusem. Mamy do wyboru kartę podatkową, ryczałt lub księgę przychodów i rozchodów. Ta ostatnia jest o tyle atrakcyjna, że możemy wliczać do kosztów przychodu wiele zakupów. Przy tym jednak musimy co miesiąc składać do

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

uzyskania przychodu (wynoszą od 20 do 50 proc. całej sumy w zależności od rodzaju pracy). Płacisz więc podatek od kwoty mniejszej, niż wynika z umowy. W razie sporów co do wysokości zapłaty sprawę rozstrzyga sąd cywilny. Pamiętaj: Pracodawcy nagminnie wykorzystują umowy prawa cywilnego (zwłaszcza umowę

Wszystko o mikropożyczkach

klienci mogli spłacać kredyt tylko w ratach (oprocentowanie ustala się indywidualnie - od 15 proc. wzwyż, ale można ubiegać się też o tzw. darmową, nieoprocentowaną pożyczkę). Teraz mogą skorzystać z drugiego sposobu rozliczenia - pożyczkobiorcy mogą sami zadecydować, jaką kwotę zapłacą za uzyskanie

Ile można dorobić na emeryturze?

odliczasz koszty uzyskania przychodu. Jeśli masz ziemię rolną - przyjmuje się, że dochód z 1 ha przeliczeniowego to 194 zł. Jeśli otrzymujesz zasiłek wyrównawczy (czyli różnicę między podanym wyżej limitem a twoimi dochodami), to o każdych zarobionych pieniądzach musisz zawiadomić ośrodek pomocy społecznej

Pokolenia internautów a praca

wielu przedstawicieli tej grupy w dalszym ciągu mieszka u rodziców i w zależności od sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych mogą oni być istotnym źródłem współfinansowania budżetu domowego, ale jednocześnie wykorzystywać uzyskane dochody wyłącznie do zaspokajania swoich potrzeb niebytowych. Ogólną

Pracują legalnie w Niemczech, bo znaleźli furtki w przepisach

nie nie podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na pracę. Następnie trzeba wpisać m.in. sprzątaczkę, posadzkarza, kafelkarza, parkieciarza do niemieckiej izby rzemieślniczej. Do tego dochodzi zgoda urzędu ds. cudzoziemców, zameldowanie na terenie Republiki Federalnej, wpis do niemieckiej ewidencji

Prokom. Wielki szlem

Eksportas, by "usprawnić import towarów z tego kraju" (według rejestru sądowego spółek). - Przez moment byliśmy z Maciejem N. partnerami, potem on poszedł własną drogą, a ja przejąłem jego udziały w firmie - mówi Krauze. Stało się to w końcu 1995 r. W 1997 przychody Petrolinvestu wyniosły 93 mln

koszty uzyskania przychodu - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Koszt uzyskania przychodów

Koszt uzyskania przychodów – wydatek, kategoria z zakresu prawa podatkowego oznaczająca wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. O koszty uzyskania przychodów zmniejsza się przychód uzyskując w ten sposób dochód. Dochód po dokonaniu dopuszczalnych prawem

Koszty

podróży służbowej koszty rodzajowe koszty wytworzenia koszty uzyskania przychodów Znaczenia w ekologii: koszt zewnętrzny Znaczenie w psychologii Koszt psychiczny koszty pracy

Koszty transportu

koszty własne transportu”, a w drugim przypadku – pojęcia „wydatki transportowe”. Koszty zewnętrzne transportu są ustalane poza systemem księgowości przedsiębiorstwa transportowego i zgodnie z przepisami podatkowymi nie stanowią kosztów uzyskania przychodu tego przedsiębiorstwa

Koszty finansowe

Koszty finansowe – koszty uzyskania przez przedsiębiorstwo przychodów finansowych (stąd ich symetryczny układ względem przychodów). Są one księgowane w zespole 7 zakładowego planu kont (Przychody i koszty ich osiągnięcia) na koncie "Koszty finansowe". Należą do nich w szczególności: wartość

Koszty utopione

Koszty utopione (ang. sunk costs) – koszty ponoszone w związku z koniecznością wejścia na dany rynek (zob. bariery wejścia). Można wśród nich wymienić: koszty uzyskania zezwoleń i licencji, koszty szkoleń personelu, koszty badań nowego rynku, koszty zmian powiązań umownych z otoczeniem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu to wydatek, kategoria z zakresu prawa podatkowego oznaczająca wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. O koszty uzyskania przychodów zmniejsza się przychód uzyskując w ten sposób dochód. Dochód po dokonaniu dopuszczalnych prawem odliczeń (np. straty z lat poprzednich) staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Nie wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów są kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów. Ustawy o podatkach dochodowych wprowadzają zamkniętą listę wydatków, które mimo iż zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, np. wydatki na reprezentację lub na potrzeby osobiste podatnika. Szczegółowy wykaz takich wydatków, których w świetle wymienionych ustaw nie uważa się za koszty uzyskania przychodów przedstawia art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany dokonywane przez ustawodawcę w tej sferze są o tyle istotne, gdyż mają decydujące znaczenie dla podatników, ponieważ wyznaczają obszar swobody w dysponowaniu środkami finansowymi, mający bezpośredni wpływ na wysokość podatku. Kierunki ingerencji ustawodawcy rozszerzające lub zawężające ten obszar swobody mogą być wskaźnikiem ograniczania lub nasilania się tendencji fiskalnych w polityce państwa.