korektora tekstów

nos

Praca w Brukseli. Oferty można składać jeszcze niecały miesiąc

Praca w Brukseli. Oferty można składać jeszcze niecały miesiąc

Tylko do 10 stycznia można składać podania o pracę w instytucjach europejskich w ramach przygotowań do rozszerzenia Unii Europejskiej.

Praca tylko na próbę

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ostrzega przed procederem zatrudniania na próbę bez wynagrodzenia.

Irlandzkie media mówią po polsku

stron dziś od 12 do 18. "Polski Herald" pisze, co dzieje się i w Polsce i w Irlandii. W jednym z ostatnich numerów jest np. duży artykuł o polskich księżach na wyspie, tekst o polskiej piosenkarce próbującej zrobić karierę w Irlandii. Są porady podatkowe, informacje, jak zrobić w Irlandii

korektora tekstów - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Edytor (osoba)

Edytor – osoba zajmująca się merytorycznym opracowywaniem tekstów przeznaczonych do publikacji. Mogą to być zarówno książki, jak i artykuły w czasopismach, encyklopediach i stronach WWW. Edytor jest zwykle kluczową osobą, która oprócz samego autora ma wpływ na ostateczną postać publikacji

Składopis

Składopis - elektromechaniczne lub elektroniczne urządzenie do składu tekstów, stosowane jeszcze w okresie pierwszych lat rozwoju komputerów, które było rozwiązaniem pośrednim między elektrycznymi maszynami do pisania a komputerami. Jego cechami charakterystycznymi były możliwość automatycznego

Papirus Oxyrhynchus 655

podobieństwa do P. Oxy. 654. Jedyna kompletna kopia Ewangelii Tomasza została znaleziona w 1945 roku w Nag Hammadi (NHC II,2), gdzie odkryto jej koptyjską wersję wraz z kolekcją pierwszych chrześcijańskich tekstów gnostyckich.Rękopis zawiera logia Jezusa Chrystusa. Są to loggia (powiedzenia) 24 oraz 36 do 39

?Bóg objawiony w ciele? (1 Tm 3,16)

, Teodoret, Eutaliusz oraz późni Ojcowie. Kodeks Synajski został poprawiony przez korektora e w XII wieku. Tekst Kodeksu Aleksandryjskiego, Efrema i Kodeksu z Clermont również był modyfikowany przez korektorów. Zmiana ta uzgadniała tekst starożytnych rękopisów z tekstem normatywnym i była motywowana

Kodeks Bezy

), dłuższe zakończenie Marka (Mk 16, 9-20) oraz pericope de adultera (J 7,53 – 8,11). Jest najstarszym greckim rękopisem zawierającym tekst J 7,53-8,11. Tekstów tych nie mają Kodeks Synajski i Kodeks Watykański. Opuszczenia kopisty Mateusz 9,34; 10,37; 21,44; 23,14; Marek 15,28; Łukasz 5,39; 12,21

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.