kompetencje zawodowe

Aneta Borowiec, aneta.borowiec@agora.pl

Jak udowodnić swoje kompetencje zawodowe

Jak udowodnić swoje kompetencje zawodowe

Nie ma znaczenia, czy będziesz aplikował do polskiej, niemieckiej, francuskiej czy brytyjskiej firmy - wszędzie musisz udowodnić, że jesteś lepszym kandydatem od innych. Jak to zrobić? Sposobem może być zdobycie międzynarodowego certyfikatu

Kompetencje psychologiczne ważniejsze od kwalifikacji

Wśród umiejętności koniecznych do sprawnego funkcjonowania zawodowego nabierają znaczenia kompetencje czysto psychologiczne: dynamizm, samodzielność, zdolności adaptacyjne, otwartość na zmiany.

Projekt "Bilans kapitału ludzkiego" obnaża zaniedbania pracodawców

Polacy nie rozwijają kompetencji poprzez samokształcenie. Na domiar złego wielu pracodawców - głównie mikro i mali przedsiębiorcy - nie inwestują w kadry. Źle jest także z kształceniem młodych ludzi - mamy nadwyżkę absolwentów szkół wyższych i ogólnokształcących, a za mało specjalistów z wykształceniem technicznym i zawodowym.

Mężczyzna i kobieta w pracy - rywale czy partnerzy?

Mężczyzna i kobieta w pracy - rywale czy partnerzy?

negocjacyjne, odporność na stres.Konflikty na płaszczyźnie zawodowej jeśli powstają to biorą się z rywalizacji kompetencji, a nie płci. Jeśli pojawi się konflikt angażujący kobietę i mężczyznę, co w polskich warunkach zdarza się niezmiernie rzadko, zauważamy różnice w sposobie ich rozwiązywania przez

Kompetencje dla przyszłości

. wiedzę z przygotowania i przeprowadzenia wywiadu kompetencyjnego oraz nabywając uprawnienia asesora do przygotowania i przeprowadzenia sesji Assesment Center (AC). "We współpracy z firmą Schenk Institute Consulting stworzyliśmy też Model Kompetencji Zawodowych (MKZ). Po przeanalizowaniu danych z

List motywacyjny wzór - kierownik

specjalistycznych, na których rozpoczynałem swą karierę zawodową, dało mi niezbędne kompetencje merytoryczne, niezwykle przydatne w Państwa branży. Dzięki nim, już w roli managera, zawsze posiadałem niekwestionowany autorytet wśród podległych mi pracowników.Autorytet ten budowałem także w oparciu o naturalne

"Poznawanie siebie", Gdańsk

poszukiwania pracy i chcą zdobyć wiedzę na temat własnych kompetencji, umiejętności czy cech osobowości. Zajęcia te mają pomóc uporządkować informacje na temat siebie i swojego potencjału zawodowego.Zakres tematyczny:Dzień 1określanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych;refleksja nad wartościami, którymi

Czego wymaga się od kierowników?

Czego wymaga się od kierowników?

Kilkuletnie doświadczenie zawodowe, najlepiej w międzynarodowym środowisku; kompetencje osobowościowe i znajomość angielskiego, niekoniecznie w stopniu zaawansowanym - to główne wymagania stawiane dziś przed kandydatami na wyższe stanowiska. "Doświadczenie w branży lub w kierunku

Od nieświadomej niekompetencji do rutyny - etapy rozwoju zawodowego

Rozwój zawodowy pracownika przebiega od nieświadomej niekompetencji aż do... nieświadomej kompetencji. Jak przejść wszystkie etapy a później uniknąć rutyny rozmawiamy z Katarzyną Kustosz, szefem zespołu trenerów w firmie szkoleniowej Achieve Global. - Przez jakie etapy rozwoju zawodowego trzeba

Okiem pracodawcy: Dr. Borzych Consulting e. K.

Okiem pracodawcy: Dr. Borzych Consulting e. K.

zawodu, głównie w tzw. zawodach reglamentowanych, przykładowo medycznych) jak i w zakresie kompetencji zawodowych i osobistych definiowanych przez pracodawców. Stopień spełnienia tych kryteriów przez kandydata decyduje o jego atrakcyjności (przydatności) dla pracodawcy. 2. Jak ważne, poza wiedzą i

IT Meeting - debaty ekspertów o karierze w IT

Wejdź na www.computerworld.pl/itmeeting i obejrzyj debaty zorganizowane przez magazyn Computerworld:. Perspektywy zatrudnienia w 2014. Kwalifikacje zawodowe, co będzie modne w przyszłości?. Wady i zalety różnych form zatrudnienia - kontrakt vs. etat, praca zdalna vs. praca w siedzibie firmy

Zaprzyjaźnij się z komputerem, a nie będziesz bezrobotny

Zaprzyjaźnij się z komputerem, a nie będziesz bezrobotny

O roli kompetencji cyfrowych na rynku pracy mówi m.in. Komisja Europejska, według jej szacunków do 2020 r. aż 90% miejsc pracy będzie wymagało e-umiejętności. - Chodzi nie tylko o zdolność obsługi komputera, ale przede wszystkim kompetencje pozwalające użytkownikowi na odpowiednie wykorzystywanie

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

najprostszych działań matematycznych. Wysokie kompetencje ma tylko 3 proc. rolników. Autorzy raportu zwracają uwagę, że przeciętne umiejętności osób z tej grupy są niższe, niż osób biernych zawodowo. Tymczasem z badania wynika, że we wszystkich krajach zatrudnieni wyprzedzają bezrobotnych lub biernych zawodowo

Specjaliści i menedżerowie wybiorą najlepszych pracodawców

; Uświadomienie sobie gdzie jesteśmy i do czego dążymy w rozwoju kompetencji zawodowych pozwala wielu osobom świadomie kształtować kierunek kariery zawodowej. Taką możliwość dają profesjonalne narzędzia psychometryczne oparte na kilkudziesięcioletnich badaniach kompetencji w środowiskach biznesowych"

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zakończył cykl trzyletniego badania "Pomorski barometr zawodowy", które miało pokazać zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na pomorskim rynku pracy. Opublikowano właśnie ostatnią jego część. Metodologia badania była innowacyjna w skali kraju.- Do

Okiem pracodawcy: PZU

Okiem pracodawcy: PZU

1. Osoby, o jakich umiejętnościach mają największą szansę na pracę w Państwa firmie?W PZU jesteśmy pewni, że o sukcesie grupy decyduje nie tylko rozpoznawalna marka i ponad 200-letnia tradycja, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego u pracowników cenimy nie tylko wysokie kompetencje i chęć do ich

Nie masz pracy? Przyjdź na kurs

Nie masz pracy? Przyjdź na kurs

pokonania wiele barier, także natury psychologicznej - np. nie potrafią realnie ocenić swoich szans zawodowych i wykazują tendencję do zaniżonej auto-oceny własnych kompetencji. My te bariery pomagamy niwelować - zapewnia Kramm.Kursy składają się m.in. z treningu psychologicznego, ćwiczeń autoprezentacji

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

klientami, dobrze słuchać, analizować informację, są dokładne w działaniu a także potrafią wykorzystać zdobyte wcześniej wiedzę i doświadczenie tak z życia prywatnego jak zawodowego. Myślę tu także o doświadczeniach ze studiów czy nawet szkoły średniej np.: organizacyjnym czy projektowym.Poszukujemy głównie

Studenci aktywni na rynku pracy

Studenci aktywni na rynku pracy

daleko w kolejce do takiej pracy, jaka mi się marzy - mówi Piotr. We wspomnianym badaniu na liście poszukiwanych kompetencji u młodego kandydata do pracy najbardziej pożądane, oprócz tych zawodowych, są umiejętności miękkie: dobry kontakt z klientami, odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? Doświadczenie zawodowe oraz określone kompetencje twarde (wiedza branżowa w dziedzinie ochrony, motoryzacji, GPS czy nowych technologii) są dla konkretnych stanowisk po prostu niezbędne ale to nie zawsze wystarcza. Dużą wagę przywiązujemy do

Internetem w bezrobocie

Internetem w bezrobocie

ważną kompetencją z punktu widzenia pracodawcy, ale również ułatwia znalezienie nowego zajęcia. Sprzyja również zakładaniu własnego biznesu" - czytamy w raporcie.Analitycy przekonują, że użytkownicy internetu mają znacznie większą szansę na osiągnięcie awansu zawodowego, także po pięćdziesiątce. Z

Kompetencje na wagę złota

oferowane stanowiska. Czego więc poszukują pracodawcy? Jak wynika z badania Bilans Kapitału Ludzkiego zrealizowanego przez PARP oraz Uniwersytet Jagielloński, w 2011 roku pracodawcy oczekiwali od kandydatów przede wszystkim kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych oraz zawodowych. - Pracodawcy

[18.04. 2013] III Akademickie Targi Pracy w Katowicach

indywidualnym teście kompetencji zawodowych. Będzie można także zasięgnąć porady prawnika oraz osób profesjonalnie zajmujących się rekrutacją.Patronat honorowy nad Targami objął Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Pan Mieczysław Płaneta.Wstęp bezpłatny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.Więcej

Okiem pracodawcy: Fm Polska Sp. z o.o.

. Odpowiednie kompetencje miękkie kandydatów dają pracodawcy większą pewność, że nowozatrudniony pracownik po pierwsze wpasuje się w kulturę organizacyjną firmy, a po drugie spełni oczekiwania stanowiska. Mając wybór pomiędzy dwoma kandydatami, gdzie pierwszy ma większe doświadczenie zawodowe, a drugi wyższe

Okiem pracodawcy: Stanley Black&Decker Polska

, na które rekrutujemy, skierowana jest do absolwentów lub też osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Dlatego większość osób deklaruje chęć zdobycia doświadczenia oraz oczekuje jasnej ścieżki kariery zawodowej.5. Które z poszukiwanych przez Państwa kompetencji u kandydatów są najtrudniejsze do

Otwartość przede wszystkim

słabe strony waszych absolwentów?- Z raportu "Monitoring losów zawodowych absolwentów SWPS" wynika, że pracodawcy cenią naszych absolwentów przede wszystkim za kompetencje zawodowe, interpersonalne, otwartość na wiedzę, chęć uczenia, umiejętność współpracy z ludźmi. Doceniają ich też za

Okiem pracodawcy: Lidl Polska

specjalistów ds. marketingu. 2. Jak ważne poza wiedzą i doświadczeniem są dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? W nowoczesnych organizacjach międzynarodowych, takich jak firma Lidl, główną i najbardziej pożądaną kompetencją staje się elastyczność. W środowisku międzynarodowym

Assessment Centre - czy warto?

Metoda to pozwala na ocenę kandydata w warunkach symulacji sytuacji występujących w pracy zawodowej, stąd też jest metodą bardzo trafną i skuteczną.Organizując sesję AC trzeba rozważyć jej pozytywy, jak i obszary, przy których tego typu narzędzi nie warto stosować lub na jakie elementy trzeba

Teraz przewlekle chorzy mogą być "Zwyczajnie Aktywni" na rynku pracy

Poradzić sobie z codziennymi obowiązkami w pracy, wymaganiami stawianymi przez przełożonych, rozwijać swoje kompetencje, być cenionym członkiem zespołu i mieć szerokie grono znajomych z pracy - to zwyczajne marzenia, zwyczajnie aktywnych zawodowo. Jednak dla chorych na autoimmunologiczne choroby

Okiem pracodawcy: LG Display Poland Sp. z o.o.

kandydatów.5. Które z poszukiwanych przez Państwa kompetencji u kandydatów są najtrudniejsze do znalezienia i dlaczego?Najciężej jest znaleźć połączenie pasji i profesjonalizmu, tj. połączenia doświadczenia zawodowego z niesłabnącym entuzjazmem do wykonywanych obowiązków. Stosunkowo ciężko znaleźć również

Praca na językach

zawodowej poprzez połączenie znajomości języków obcych z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z obszaru biznesu - tłumaczy Magdalena Jóźwiak, HR manager, Infosys BPO Poland - Podczas zajęć studenci będą mogli zarówno podnieść swoje kompetencje językowe, jak również poznać specjalistyczne słownictwo

Europass: Suplement Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

kompetentnych kandydatów do pracy. Ponadto w Suplemencie do Dyplomu Potwierdzającego Kompetencje Zawodowe znajduje się też informacja o instytucji, która wydała dyplom, o poziomie zdobytego wykształcenia, warunkach zdania egzaminów końcowych i o ewentualnej możliwości dalszego kształcenia w wybranym kierunku

Wynagradzanie za kompetencje

To wynagradzanie za całokształt potencjału kwalifikacyjnego pracownika: wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, uzdolnienia, zachowania oraz cechy psychofizyczne istotne dla pełnienia ról zawodowych. Wysokość wynagrodzenia nie zależy od oceny stopnia wykonania zadania, dynamiki zysku, obrotu

Europass: lepsze szanse na rynku pracy

Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe - określający zakres kompetencji absolwenta ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych.Jednostkami odpowiedzialnymi za promowanie portfolio Europass oraz za koordynację, we

Okiem pracodawcy: Hewlett-Packard

, ACCA lub CICA). W dziedzinie IT pracę znajdą u nas przede wszystkim osoby programujące w JAVA, C++ lub .Net. 2. Jak ważne, poza wiedzą i doświadczeniem, są dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? Jesteśmy dostawcą usług, także kompetencje miękkie pomagają w kontaktach z

Z certyfikatem po awans

się, co jest postrzegane w branży najlepiej - warto o to zapytać rekrutera.- Zastanowić się, jakie są nasze cele zawodowe. Certyfikat powinien uzupełniać wiedzę.- Zastanowić się czy na pewno certyfikat rozszerzy nasze kompetencje? Nie ma sensu decydować się na coś co tylko powieli wiedzę, którą już

Alternatywy co najmniej cztery

się z ryzykiem, szczególnie gdy rynek jest zdestabilizowany kryzysem), czy wreszcie niewysoka dynamika wzrostu płac, która zazwyczaj jest jednym z silniejszych motywatorów aktywnego poszukiwania nowej posady.Transformacja z przymusuOsoba, która nagle stoi wobec konieczności zmiany ścieżki zawodowej

Kobiety w branży IT

z zagadnieniami IT. Kobiety, choćby ze względu na wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, chętniej wybierają stanowiska znajdujące się na styku technologii i biznesu, które wymagają częstych kontaktów z ludźmi. Zostają np. project managerami, analitykami biznesowymi, koordynatorami projektu, czy

Pokoleniowe gry. Jak młody menedżer może zarządzać starszymi pracownikami?

takimi uwagami spotykają się młodzi szefowie. Jak młodszy przełożony może zbudować autorytet w oczach starszych pracowników?- Autorytet jest budowany na dwóch filarach. Jednym z nich są kompetencje zawodowe, a drugim kompetencje osobiste. Konflikt między młodszymi szefami a starszymi pracownikami może

Okiem pracodawcy: Orange Polska

zarządzanie i tworzenie strategii w tym obszarze. Wciąż istotne są dla nas wiedza i umiejętności w obszarze najnowszych technologii. 2. Jak ważne, poza wiedzą i doświadczeniem są dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? Cenimy wiedzę i doświadczenie, ale bardzo ważne są dla nas

List motywacyjny - przeżytek, czy konieczność?

wywnioskowania powodów, dla których kandydat jest zainteresowany pracą w danej firmie, a także czy spełnia wymogi związane z obowiązkami na danym stanowisku. To także okazja dla kandydata do podkreślenia, jak posiadane kompetencje oraz doświadczenie mogą przełożyć się na sukces w nowym miejscu pracy. List

Trudne współpracy początki

dydaktykami postawiono zadanie przełożenia istniejących programów dydaktycznych na język kompetencji zawodowych i efektów kształcenia za sprawą pojawienia się tematu Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Dostrzeżono też wagę rozwijania kompetencji miękkich. Był to także rok, gdy uczelnie jako

Ile zarobimy w sprzedaży i marketingu?

Raport obejmuje zestaw stanowisk wraz z opisem obowiązków, wymaganych kompetencji i oferowanych płac uszeregowany według kategorii: Marketing B2B Sprzedaż B2B Retail Marketing FMCG/Trade Marketing/Category Management Sprzedaż FMCG Obsługa Klienta. - Porównując wynagrodzenia handlowców i

Jak i gdzie szuka się teraz pracy

Student lub absolwent bez doświadczenia zawodowegoJeżeli nie mamy sprecyzowanych planów zawodowych i nie wiemy, co mogą robić osoby z naszym wykształceniem i kompetencjami, warto rozpocząć szukanie pracy od odwiedzenia doradcy zawodowego lub biura karier, które znajduje się na uczelni. Tam uzyskamy

Rok 2013 w cytatach: co powiedzieli nam eksperci?

Kazimierz Sedlak, dyrektor firmy doradczo-badawczej Sedlak & Sedlak "Każdy z nas jest odpowiedzialny za swój los i na nas spoczywa obowiązek rozwijania kompetencji zawodowych, z czym zwykle związany jest wzrost wynagrodzenia. Oddając go w ręce innych, na przykład państwa lub pracodawcy, musimy

Pokolenie Y: jesteśmy lojalni wobec firmy. Rekruterzy: na pewno nie!

Analitycy serwisu przepytali 6 tys. młodych osób poszukujących pracy (wiek: 19-26 lat), a także doświadczonych rekruterów. Jak się okazało, aż 84 proc. młodych osób z optymizmem patrzy w swoją zawodową przyszłość. Ale, jak przekonują rekruterzy, "igreki" nieco mijają się z prawdą w ocenie

Rozwój kompetencji w Capgemini Polska

Rozwój kompetencji to w ostatnich latach bardzo popularny temat. Czym tak naprawdę jest jednak rozwój kompetencji w praktyce i dlaczego jest taki ważny?   Kompetencje są badane i wykorzystywane w wielu procesach związanych z rekrutacją, rozwojem oraz oceną pracy pracowników w firmie. Możemy

Europass: CV

Europass - CV, stosowany w takiej samej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jest przydatny każdemu, kto chce w ujednolicony sposób zaprezentować pracodawcy w kraju i za granicą posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe.W tej propozycji życiorysu doświadczenie zawodowe i

Czujemy się lepiej na rynku pracy, ale nie wykluczamy zmiany

zarazem pozbawieni wyzwań zawodowych pozwalających rozwijać kompetencje, nie rozbudowują doświadczenia zawodowego, które jest tak ważne dla każdego kolejnego pracodawcy - uważa Kajetan Słonina, dyrektor zarządzający Randstad.Łukasz Komuda ekspert ds. rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Okiem pracodawcy: Kompania Piwowarska SA

1. Osoby, o jakich kompetencjach mają największą szansę na pracę w Państwa firmie?Niezależnie od obszaru, do jakiego poszukujemy kandydata, w KP stawiamy na osoby, które posiadają kilka niezbędnych zdolności. Są to:- umiejętność szerokiego spojrzenia na problem- świadomość biznesowa, wiedza o rynku

Okiem pracodawcy: Jones Lang LaSalle

Państwa kompetencji u kandydatów są najtrudniejsze do znalezienia i dlaczego? Od osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową nie oczekujemy doświadczenia. Wtedy szukamy kierunkowego wykształcenia - w zależności od działu, płynnej znajomości języka angielskiego, ale również pewnych kompetencji

Właściwy klucz do kariery. Polacy się szkolą

. Jeszcze w 2012 r. było to 70 proc. Firma daje szanse Mechanizmy doskonalenia kompetencji zawodowych na polski grunt przenoszą zwłaszcza zagraniczne firmy, inwestujące w Polsce. Prym w tym zakresie wiodą przedstawiciele sektora nowoczesnych usług biznesowych, zatrudniającego obecnie ponad 120 tys. osób

Jak zaprojektować ścieżki karier w firmie?

pracownika sekwencja stanowisk, które objąć może zatrudniony po spełnieniu wyznaczonych kryteriów. Ścieżki karier są więc planem rozwoju pracownika, podnoszenia jego kompetencji i wiedzy tak, aby mógł awansować na kolejne stanowiska w hierarchii organizacyjnej. Najważniejszym założeniem systemu ścieżek jest

Eksperci o szansach humanistów na rynku pracy

absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych. Podzielą się oni z publicznością swoimi doświadczeniami ze studiów, dzięki którym udaje im się odnosić sukcesy zawodowe. Opowiedzą m.in. o tym, jak studiować na tych kierunkach, żeby te sukcesy odnosić, jakie kompetencje nabyte podczas studiów przydają im

Długie studia podyplomowe czy szybki kurs?

krótsze: trwają dzień, kilka dni albo kilka tygodni. Kosztują średnio od 500 zł do nawet kilku tysięcy złotych. Kto powinien je wybrać? Najczęściej ci, którzy chcą pogłębić kompetencje w danym zakresie. Na przykład studia podyplomowe "Psychologia w biznesie" w jednej z wyższych szkół trwają dwa

Czy po praktykach będzie praca?

zdolnych, chętnych do współpracy, otwartych na zmiany i nowe wyzwania, chcących poszerzać wiedzę i rozwijać się w dziedzinie, z którą wiążą przyszłość zawodową. Oczekujemy od nich inicjatywy, zapału do pracy i odpowiedzialności za powierzone zadania i obowiązki. Takich osób szukamy, a udział w konkursie

Okiem pracodawcy: Eurobank S.A.

1. Osoby, o jakich umiejętnościach mają największą szansę na pracę w Państwa firmie? Oczywiście w pierwszej kolejności weryfikujemy umiejętności niezbędne na określonym stanowisku. Jeżeli jednak miałabym wyróżnić jakieś ogólnie, to byłyby to kompetencje analityczne konieczne do weryfikacji

Jak powinien wyglądać dobry staż?

, że prawie 80 proc. pracodawców ma problemy z rekrutacją osób o odpowiednich kompetencjach. Te dane każdego roku są podobne, co oznacza, że problem jest strukturalny. Chodzi głównie o kompetencje miękkie - umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, umiejętność wyrażania myśli i ich przekazywania

Pułapki kariery

, bądź nie wnosi zwiększonego zakresu obowiązków.Kandydat, który wpadł w pułapkę pustego awansu i ominął kilka szczebli, nie zdążył nabyć odpowiednich kompetencji i kwalifikacji - a bez nich żadna firma nie zdecyduje się zatrudnić go na stanowisko strategiczne. Co więcej, nawet jeśli zaaplikuje na

Okiem pracodawcy: Polska akcja humanitarna

dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów?Pracownik humanitarny to zawód wymagający określonych kwalifikacji. Idealnie jest, jeśli kandydat posiada kierunkowe wykształcenie, to znaczy odbył studia z zakresu pomocy humanitarnej i/lub rozwojowej. Na pewno trzeba znać bardzo

Okiem pracodawcy: Orbium

są dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? Cechy osobowościowe i kompetencje miękkie są równie ważne jak doświadczenie. W przypadku osób ubiegających się o stanowisko Junior Consultant są nawet ważniejsze, gdyż poszukujemy pracowników z potencjałem do rozwoju

Wystartuj, wygraj i zostań na stałe u fundatorów staży

Bartosz Sendrowicz: Skąd pomysł na wzięcie udziału w konkursie "Grasz o staż"? Anna Łukawska: To miała być weryfikacja planów na przyszłość. Byłam na czwartym roku studiów i myślałam o kilku obszarach, w których chciałam się rozwijać zawodowo. Udział w konkursie dawał mi możliwość

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

. Osób Niepełnosprawnych Teresa Hernik zaznaczyła, że w Polsce trzy czwarte (72 proc.) osób niepełnosprawnych pozostaje biernych zawodowo. W 2012 r. takie osoby stanowiły12,2 proc. polskiego społeczeństwa (4,7 mln), a niepełnosprawni w wieku produkcyjnym 8,4 proc. (2 mln).Z kolei John Crosbie z

Szkolenia twarde kontra miękkie

, nie osiągną celów sprzedażowych bez rozwiniętych miękkich kompetencji, takich jak np. umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania relacji. Lepsze wyniki najprawdopodobniej osiągnie osoba, która ma wysoko rozwinięte kompetencje związane ze sprzedażą, np. szybko nawiązuje kontakt, wie, jak badać

Kłamiemy w CV. Po co?

natomiast związek z aplikowaniem na stanowiska przewyższające obecne kompetencje kandydata. Deklarujemy także wyższy niż w rzeczywistości poziom kompetencji interpersonalnych (43,9 proc.) oraz szerszy zakres obowiązków zawodowych (41,2 proc.). Co trzecia osoba zaś wyolbrzymia swoje sukcesy zawodowe. Paweł

Nauczyciele do Tuska: Nasze kwalifikacje mogą pomóc rodzinom

oczekują dodatkowych rozwiązań.W tym "pełniejszego wykorzystania kwalifikacji zawodowych nauczycieli" - także poza zadaniami typowo szkolnymi, np. we wspieraniu rodzin. Nauczyciele piszą: "Kwalifikacje zawodowe nauczycieli, ich predyspozycje i kompetencje powinny być wykorzystane w

Praktyki i staże - wiedza, która buduje sukces. Do pracy, gotowi? Start!

przyszłej pracy. Wolontariusze uczestnicząc w projektach zdobywają kompetencje społeczne, które są bardzo pożądane w biznesie, jak zarządzanie czasem czy umiejętność komunikacji. Działalność w trzecim sektorze może być zatem ważnym filarem w procesie budowania doświadczenia zawodowego i planowania kariery

Akademia Rozwoju Kompetencji

W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach wprowadzane są modele kompetencji, których celem jest sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dlatego pracodawcy, coraz częściej, poszukując pracowników, zwracają uwagę na tzw. "kompetencje miękkie" kandydatów.Co to jest Akademia Rozwoju

Jakie studia, taka praca

studia to baza. Trzeba je obudować dodatkowymi kompetencjami i umiejętnościami.W takim razie co będzie za pięć lat?- Od pewnego czasu obserwujemy na międzynarodowych rynkach pracy stałe zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem technicznym i informatycznym. Rozwój i coraz większy udział nowych

Polacy szkolą ukraińskich inspektorów górniczych przez internet

formie telekonferencji i niemal nie generują kosztów. Są formą zacieśniania kontaktów międzynarodowych, sposobnością do lepszego poznania się przedstawicieli nadzorów górniczych obu krajów i podzielenia się doświadczeniami zawodowymi - wskazała rzeczniczka WUG Jolanta Talarczyk.Podczas wtorkowego

Okiem pracodawcy: PCQ Recruitment

Pielęgniarskich w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Podstawą jest także dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Niemniej jednak ze względu na często długotrwały okres oczekiwania na rejestrację zawodową my jako agencja przygotowujemy kandydatów językowo przesyłając materiały do nauki. Rekrutujemy

Dla kogo będzie praca

dynamicznie zmieniającej się sytuacji zawodowej (zdolność adaptacyjna) oraz sprawna współpraca z przedstawicielami różnych kultur (kompetencje międzykulturowe).W jakim stopniu ta prognoza dotyczy polskich pracowników? Jak się okazuje, w dużym. Uważnie powinni się jej przyjrzeć szczególnie młodzi. Z danych

"Nie uważam, że staż powinien być płatny. Czy za chodzenie na uniwersytet ktoś nam płaci?" [WYWIAD]

pokrewnych, które uczą chociaż częściowo obowiązków czy kompetencji, na których najbardziej komuś zależy. To przyniesie więcej korzyści niż tkwienie w miejscu, w którym marnuje się czas.Myśli pan, że student, któremu brak doświadczenia zawodowego, będzie potrafił bezbłędnie określić, jakich kompetencji

Praca administracji unijnej? Wystarczą dwa języki i zapał

zawodowej w kancelarii prawnej, korporacji na stanowisku prawniczym lub organizacji pozarządowej. Pierwszym etapem rekrutacji będzie przeprowadzany w kraju ojczystym test preselekcyjny. W dwie godziny kandydaci będą musieli przetłumaczyć tekst prawniczy na dwa języki. Bez słownika.Ci, którym uda się przejść

Jak mam się pokazać?

rekruterów i menedżerów, których zadaniem było określenie profilu kompetencyjnego na trzy stanowiska: specjalisty, starszego specjalisty i kierownika. Studenci otrzymali zestaw dziesięciu kompetencji, które są wymagane przez pracodawców na różnym etapie kariery zawodowej. Ich zadaniem było przeanalizowanie

Nestle chce pomóc młodym na rynku pracy

. O sytuacji młodych na rynku pracy, w trakcie konferencji mówiła też dr Grażyna Stypek-Bandurska, ekspert prawa pracy, wykładowca UW. - Młodzi często nie mają odpowiednich kompetencji, dlatego współpraca firm i uczelni jest bardzo ważna, bo młodzi pozostający poza rynkiem pracy są obciążeniem dla

Co ma dyplom do pensji

Pani Paulina ma 34-lata, z wykształcenia jest psychologiem. Studia, stacjonarne z bardzo dobrymi wynikami, ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w firmie zajmującej się doradztwem zawodowym i mierzeniem kompetencji kandydatów. Wiedzę psychologiczną wykorzystuje układając testy

Kogo i gdzie szukają pracodawcy

rosła liczba kandydatów, którzy mają kwalifikacje do wykonywania tych prac - mówi Katarzyna Gurszyńska, ekspert agencji zatrudnienia Randstad. - Jest to związane głównie z brakiem wystarczającej liczby ofert kształcenia. Kształcące dawniej w tych kierunkach szkoły zawodowe już nie istnieją. Można

Znów uwierzyć w siebie

na przeszkody wcześniej trudne do przewidzenia. O jakich przeszkodach rozmawiamy? - Głównie natury psychologicznej. Kobieta po latach w domu, gdzie jej obowiązki to sprzątanie, pranie, gotowanie, szycie kostiumów karnawałowych, wypada z rytmu. Zanika jej poczucie kompetencji zawodowych, a świat, w

W tych branżach będzie praca!

GazetaPraca.pl przeprowadziła niedawno debatę ekspercką z ministrem Michałem Bonim odpowiedzialnym za raport Młodzi 2011 i Jackiem Męciną, specjalistą od prawa i rynku. Rozmawiano o tym, co powinni umieć polscy pracownicy, aby w przyszłości dobrze sobie radzić na polu zawodowym. Nasi goście byli

Dyplom nie wystarczy

budowaniem swojej kariery zawodowej w tej dziedzinie.Jakie umiejętności w waszej branży są najbardziej cenne?- Bardzo cenimy młodych ludzi, którzy przedstawiają ciekawe rozwiązanie zadania konkursowego i potrafią wykazać się rzeczywistym zainteresowaniem tematyką nieruchomości, także podczas rozmowy

Okiem pracodawcy: Kimball Electronics Poland

pracowników oczekujemy, że będą na nie dynamicznie i zdecydowanie reagować. 2. Jak ważne, poza wiedzą i doświadczeniem, są dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów?Ważne jest dla nas, aby kandydat miał pasję i zapał do tego, co będzie wykonywał na nowym stanowisku. Z doświadczenia

Europass: Mobilność

Zdobywanie bądź doskonalenie umiejętności i kompetencji poprzez edukacyjne wyjazdy zagraniczne staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Udział w szkoleniach, stażach czy praktykach zawodowych organizowanych w ramach wspólnotowych programów Unii Europejskiej lub w ramach współpracy bilateralnej

Szkolenia. Możliwości rozwoju osobistego

Twojego rozwoju zawodowego. Szybko i płynnie przejdziesz przez trudne kwestie, nauczysz się, jak w pełni wykorzystywać Twój potencjał oraz skutecznie zarządzać swoimi kompetencjami. Dzięki warsztatowym szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym rozwiniesz najbardziej przydatne kompetencje – zarówno

Praca za granicą receptą na bezrobocie?

tzw. fach w ręku. W cenie są ślusarze, spawacze, operatorzy maszyn oraz wózków widłowych, magazynierzy, wykwalifikowani pracownicy produkcji oraz inżynierowie i technicy, a także personel opiekuńczy i medyczny. Liczą się kompetencje twarde - wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w danej branży. Im

Zainwestuj w siebie

Czasy, gdy moment odebrania dyplomu oznaczał koniec edukacji, już nie wrócą. Kto nie chce mieć problemów ze znalezieniem czy z utrzymaniem pracy, musi nieustannie podnosić kompetencje i wiedzę."Nieustannie" nie oznacza tu biegania z kursu na kurs, kolekcjonowania studiów podyplomowych czy

Różnorodność w miejscu pracy

pracy, przynależność do związków zawodowych. Ten podział można zaobserwować w każdym przedsiębiorstwie, chociaż nie wszędzie będą postrzegane jako istotne.Żeby dobrze nimi zarządzać, potrzebne jest odpowiednie podejście, które umożliwia wykorzystanie wszystkich kompetencji i zdolności tkwiących w

[11.02.2014] HR na Szpilkach w Warszawie

- Elegancja zawodowa i ponadczasowy styl - obowiązująca moda i triki stylizacyjne min. takie jak odmładzanie czy wyszczuplanie sylwetki- Nauka eleganckiego poruszanie się i język ciałaPrelegent: Agnieszka D. Michalczyk, Socjolog, twórczyni programu "Debiutantki", Mecenas Akademii Dobrego Stylu Klubu

Uwaga, poniedziałek nadchodzi

, które uczą, jak go rozładować. Iwona Firmanty, która zajmuje się obiema rzeczami, potwierdza: - Z moich obserwacji przeprowadzonych na tysiącach pracowników wynika, że to problem, z którym mierzy się znaczna część społeczeństwa, bez względu na pozycję zawodową i rodzaj firmy. Zapewniam, że pracownicy

Rusza Wielkopolska Akcja Stażowa "Last Minute"

doświadczonych rekruterów. Dla młodych ludzi to szansa na poszerzenie kompetencji i - przede wszystkim - zyskanie bezcennego, z punktu widzenia rynku pracy, doświadczenia.Swoim patronatem akcję wsparli m.in. Biuro Karier UAM i Studencka Rada Miasta Poznania, a także portale students.pl oraz student.pl

Kiedy pracownik staje się specjalistą

, specjaliści to jedna z dziesięciu tzw. wielkich grup zawodowych. Należą do niej osoby posiadające najwyższy stopień kompetencji, który obejmuje wykształcenie uzyskiwane na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz doktoranckich. W klasyfikacji tej możemy również przeczytać, że grupa

Jak zarządzać pokoleniami

umiejętnie pracować z zespołem w różnym wieku szkolimy kierowników z zarządzania pokoleniami, czy przeprowadzamy wśród pracowników kampanie informacyjne. Efektem tego podejścia jest dłuższa aktywność zawodowa i dobre zarobki pracowników. Pracodawca w zamian zyskuje zespół o odpowiednich kompetencjach i

Studia jak kurs na prawo jazdy

Spotkanie sprowokował słynny już list prezesa PZU Andrzeja Klesyka, który opublikowaliśmy w "Gazecie" 23 kwietnia. Klesyk oskarżył uczelnie, że produkują bezrobotnych. Jego zdaniem polskim absolwentom brakuje praktycznych umiejętności zawodowych, nie potrafią też pracować zespołowo

Kompetencyjne laboratorium

kompetencji zawodowychKompetencje zawodowe są najczęściej rozumiane jako zdolność skutecznej realizacji zadań zawodowych i osiągania oczekiwanych wyników lub jako działanie zgodne z określonymi wzorcami zachowań (Whiddett, Hollyforde, 2003). W pierwszym przypadku definicje poszczególnych kompetencji odnoszą

Rusza pierwsza edycja konferencji: Młodzi na rynku pracy

uczestnictwemw prelekcjach, będzie można skorzystać z porad profesjonalnych doradców zawodowych, którzy pomogą w określeniu kompetencji potrzebnych do zdobycia pracy w branży finansowej. Warto więc przynieść ze sobą swoje CV.Potwierdzeniem wyjątkowej idei spotkania jest fakt, iż Prezydent Wrocławia objął

Testy psychometryczne: daj się poznać z dobrej strony

Głównym zadaniem testów psychometrycznych wykorzystywanych w rekrutacji jest określenie naszych kompetencji miękkich. Dzięki nim można stwierdzić m.in., czy posiadamy cechy niezbędne do pracy na danym stanowisku, jakie wyznajemy wartości i jaki mamy styl pracy, czy odnajdziemy się w zespole, w

Medyczne podyplomowe

efektywności coachingu, wiedzy i umiejętności pozwalających rozwijać najważniejsze kompetencje zawodowe oraz biznesowe przy wykorzystaniu technik i narzędzi coachingowych. Zdobyta w ten sposób wiedza ma ułatwić m.in. zarządzanie zespołem, prowadzenie kliniki, kontakty z lekarzami czy przedstawicielami

Jak zarządzać zespołem różnorodnym

Doświadczenia zagranicznych menedżerów mówią, że firmy, które faworyzują określony typ pracowników, rezygnują z potencjału, jaki drzemie w różnorodności. Co więcej, są oni przekonani, że zespoły w których pracownicy różnią się np. kompetencjami, wartościami, rasą, orientacją seksualną czy wiekiem

Czy opłaca się płacić za studia?

zdobywa wyższe wykształcenie. Muszą zarabiać, aby się utrzymać. Nauka jest na drugim miejscu. Zaczynają szukać pracy po szkole średniej, zwykle na nisko płatnych posadach. Plus: nabywają "kompetencje miękkie" (np. umiejętności interpersonalne, praca w grupie), których oczekują teraz pracodawcy

Kłamstwo ma krótkie nogi

. respondentów) i umiejętności zawodowych (56 proc.). Kandydatom zdarza się także zawyżać poziom kompetencji interpersonalnych (43,9 proc.) oraz poszerzać zakres obowiązków zawodowych (41,2 proc.). Co trzecia osoba wyolbrzymia swoje sukcesy zawodowe. Wierzbicki dodaje, że popularne jest też ukrywanie luk

kompetencje zawodowe - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie

Krajowa Izba Syndyków

zastosowanie technik informatycznych i środków komunikacji elektronicznej w prowadzonych postępowaniach, doskonalenie zawodowe członków Izby, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej, udzielanie w szczególnie uzasadnionych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Izby, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej, doskonalenie zawodowe członków Izby, współdziałanie z samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów, przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia

Izba adwokacka

głównie podział terytorialny administracji sądowej. Organy Izby adwokackiejOrganami izby adwokackiej są (art. 39 ustawy): Zgromadzenie Izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów. Kompetencje zgromadzenia (art. 40 ustawy): wybiera delegatów na Krajowy Zjazd

Samorząd zawodowy

zawodowy nazywany jest także izbą zawodową, a potocznie korporacją zawodową.Istnienie samorządów zawodowych ma swoją podstawę w Konstytucji RP, której art. 17 ust. 1 stanowi: w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego sprawujące pieczę

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.