kompetencje zawodowe

informacja prasowa

Gry komputerowe - przyszłość w diagnozie i rozwoju kompetencji zawodowych

Gry komputerowe - przyszłość w diagnozie i rozwoju kompetencji zawodowych

Obecnie obserwujemy na rynku pracy kilka trendów, które pozwalają przewidywać, że gry komputerowe staną się kluczowym elementem pomiaru i rozwoju kompetencji zawodowych. Bardzo często powtarzanym atutem gier komputerowych jest ich atrakcyjność, co z perspektywy pracownika lub kandydata do pracy przekłada się na większe zaangażowanie w proces diagnozy, czy nabywania kompetencji.

Jak udowodnić swoje kompetencje zawodowe

Nie ma znaczenia, czy będziesz aplikował do polskiej, niemieckiej, francuskiej czy brytyjskiej firmy - wszędzie musisz udowodnić, że jesteś lepszym kandydatem od innych. Jak to zrobić? Sposobem może być zdobycie międzynarodowego certyfikatu

Kompetencje psychologiczne ważniejsze od kwalifikacji

Wśród umiejętności koniecznych do sprawnego funkcjonowania zawodowego nabierają znaczenia kompetencje czysto psychologiczne: dynamizm, samodzielność, zdolności adaptacyjne, otwartość na zmiany.

Projekt "Bilans kapitału ludzkiego" obnaża zaniedbania pracodawców

Projekt "Bilans kapitału ludzkiego" obnaża zaniedbania pracodawców

wynikał z niespełnienia przez nich określonych oczekiwań. Zidentyfikowane braki kompetencyjne pracowników dotyczą przede wszystkim kompetencji zawodowych oraz kompetencji "miękkich": indywidualnych, interpersonalnych.Niedobory kompetencyjne, na które wskazała w badaniach BKL połowa pracodawców

Mężczyzna i kobieta w pracy - rywale czy partnerzy?

Mężczyzna i kobieta w pracy - rywale czy partnerzy?

negocjacyjne, odporność na stres.Konflikty na płaszczyźnie zawodowej jeśli powstają to biorą się z rywalizacji kompetencji, a nie płci. Jeśli pojawi się konflikt angażujący kobietę i mężczyznę, co w polskich warunkach zdarza się niezmiernie rzadko, zauważamy różnice w sposobie ich rozwiązywania przez

Kompetencje dla przyszłości

. wiedzę z przygotowania i przeprowadzenia wywiadu kompetencyjnego oraz nabywając uprawnienia asesora do przygotowania i przeprowadzenia sesji Assesment Center (AC). "We współpracy z firmą Schenk Institute Consulting stworzyliśmy też Model Kompetencji Zawodowych (MKZ). Po przeanalizowaniu danych z

"Poznawanie siebie", Gdańsk

poszukiwania pracy i chcą zdobyć wiedzę na temat własnych kompetencji, umiejętności czy cech osobowości. Zajęcia te mają pomóc uporządkować informacje na temat siebie i swojego potencjału zawodowego.Zakres tematyczny:Dzień 1określanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych;refleksja nad wartościami, którymi

Czego wymaga się od kierowników?

Czego wymaga się od kierowników?

doświadczeniu zawodowym i kompetencjach osobowościowych - z introwertyka trudno jest zrobić ekstrawertyka. Dlatego zdarza się, że pracodawca zatrudnia osoby z niższymi, niż początkowo wymagane kompetencjami językowymi. Miałam taki przypadek - pracodawca spośród trzech kandydatów, wybrał osobę, która znała

Od nieświadomej niekompetencji do rutyny - etapy rozwoju zawodowego

- Przez jakie etapy rozwoju zawodowego trzeba przejść, aby stać się wykwalifikowanym specjalistą? - Na samym początku kariery zawodowej dysponujemy głównie wiedzą teoretyczną i nie do końca wiemy, jakie umiejętności praktyczne będą nam potrzebne. Etap ten można nazwać nieświadomą niekompetencją

Jeśli nie studia, to co?

Jeśli nie studia, to co?

W Polsce wciąż małą wagę przywiązuje się do kształcenia rozwijającego kompetencje zawodowe w okresie pomaturalnym. Młodzi od razu idą na studia, chociaż - jak przyznają w badaniach - wybór kierunku często jest przypadkowy. Niektórzy, żeby pokonać rówieśników, studiują na kilku kierunkach

Okiem pracodawcy: Dr. Borzych Consulting e. K.

Okiem pracodawcy: Dr. Borzych Consulting e. K.

zawodu, głównie w tzw. zawodach reglamentowanych, przykładowo medycznych) jak i w zakresie kompetencji zawodowych i osobistych definiowanych przez pracodawców. Stopień spełnienia tych kryteriów przez kandydata decyduje o jego atrakcyjności (przydatności) dla pracodawcy. 2. Jak ważne, poza wiedzą i

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych

mazowieckiego; - które co najmniej od 6 miesięcy są nieaktywne zawodowo. Do najbardziej przydatnych umiejętności z perspektywy rynku pracy należą obsługa komputera oraz znajomość języków. Monit24 oferuje 144 miejsca szkoleniowe, które umożliwią nabycie kompetencji w tych dziedzinach. Każdy uczestnik otrzyma

[22.10.2014] Giełda Mocy

, kształtują osobowość i rozwijają kompetencje. Podczas IV edycji Giełdy Mocy będzie okazja by poznać doświadczenia pracodawców, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, współpracując z trenerami pracy i doradcami zawodowymi ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Trenerzy pracy odpowiedzą na wszelkie

IT Meeting - debaty ekspertów o karierze w IT

Wejdź na www.computerworld.pl/itmeeting i obejrzyj debaty zorganizowane przez magazyn Computerworld:. Perspektywy zatrudnienia w 2014. Kwalifikacje zawodowe, co będzie modne w przyszłości?. Wady i zalety różnych form zatrudnienia - kontrakt vs. etat, praca zdalna vs. praca w siedzibie firmy

Okiem pracodawcy: Provident Polska

Okiem pracodawcy: Provident Polska

wartości i kod etyczny. Rekrutujemy w sposób pozwalający na identyfikowanie kandydatów, którzy spełniają zarówno oczekiwania merytoryczne, jak i mają odpowiednie kompetencje. Przy rekrutacji na stanowiska specjalistyczne zwracamy uwagę na doświadczenie zawodowe ale jesteśmy również otwarci na osoby bez

Jak zbudować profesjonalny wizerunek w internecie?

Jak zbudować profesjonalny wizerunek w internecie?

uwiarygodnić swoje kompetencje, np. zbierając rekomendacje, referencje od byłych oraz obecnych współpracowników potwierdzające zawodowe umiejętności. Często profile zawodowe w sieci są uzupełnione jedynie lakonicznymi informacjami takimi jak imię, nazwisko i obecne miejsce zatrudnienia. Tymczasem zadaniem

Okiem pracodawcy: Atos IT Services

Okiem pracodawcy: Atos IT Services

. kompetencje miękkie kandydatów? Są niezwykle ważne. W wielu przypadkach to właśnie kompetencje miękkie decydują o pozytywnym wyniku procesu rekrutacji. Zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu, nastawienie na osiąganie celów przy współpracy z osobami z zespołu, otwartość na permanentne

Zaprzyjaźnij się z komputerem, a nie będziesz bezrobotny

Zaprzyjaźnij się z komputerem, a nie będziesz bezrobotny

O roli kompetencji cyfrowych na rynku pracy mówi m.in. Komisja Europejska, według jej szacunków do 2020 r. aż 90% miejsc pracy będzie wymagało e-umiejętności. - Chodzi nie tylko o zdolność obsługi komputera, ale przede wszystkim kompetencje pozwalające użytkownikowi na odpowiednie wykorzystywanie

Specjaliści i menedżerowie wybiorą najlepszych pracodawców

; Uświadomienie sobie gdzie jesteśmy i do czego dążymy w rozwoju kompetencji zawodowych pozwala wielu osobom świadomie kształtować kierunek kariery zawodowej. Taką możliwość dają profesjonalne narzędzia psychometryczne oparte na kilkudziesięcioletnich badaniach kompetencji w środowiskach biznesowych"

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

najprostszych działań matematycznych. Wysokie kompetencje ma tylko 3 proc. rolników. Autorzy raportu zwracają uwagę, że przeciętne umiejętności osób z tej grupy są niższe, niż osób biernych zawodowo. Tymczasem z badania wynika, że we wszystkich krajach zatrudnieni wyprzedzają bezrobotnych lub biernych zawodowo

Ważne e-umiejętności

Ważne e-umiejętności

znaczenie kompetencji cyfrowych w środowisku pracy, w szczególności wśród młodych ludzi stających przed wyborem ścieżki edukacji i późniejszej kariery zawodowej. Elementami polskiej edycji będą m.in. dni otwarte w firmach informatycznych dla licealistów i studentów, podczas których młodzi ludzie będą mieli

Jak szybko i łatwo zwiększyć szanse na lepszą pracę?

Jak szybko i łatwo zwiększyć szanse na lepszą pracę?

kompetencyjnymi. Koszt takiej usługi waha się od 50 do ponad 1 tys. zł, jest więc w czym wybierać. Szybki kurs Nie zawsze zdobycie uprawnień lub kompetencji zawodowych musi trwać latami. Na rynku działa wiele firm, które oferują szybką, niekiedy kilkudniową naukę zawodu. Przykładem może posłużyć kurs na operatora

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zakończył cykl trzyletniego badania "Pomorski barometr zawodowy", które miało pokazać zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na pomorskim rynku pracy. Opublikowano właśnie ostatnią jego część. Metodologia badania była innowacyjna w skali kraju.- Do

Okiem pracodawcy: PZU

1. Osoby, o jakich umiejętnościach mają największą szansę na pracę w Państwa firmie?W PZU jesteśmy pewni, że o sukcesie grupy decyduje nie tylko rozpoznawalna marka i ponad 200-letnia tradycja, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego u pracowników cenimy nie tylko wysokie kompetencje i chęć do ich

Nie masz pracy? Przyjdź na kurs

pokonania wiele barier, także natury psychologicznej - np. nie potrafią realnie ocenić swoich szans zawodowych i wykazują tendencję do zaniżonej auto-oceny własnych kompetencji. My te bariery pomagamy niwelować - zapewnia Kramm.Kursy składają się m.in. z treningu psychologicznego, ćwiczeń autoprezentacji

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

klientami, dobrze słuchać, analizować informację, są dokładne w działaniu a także potrafią wykorzystać zdobyte wcześniej wiedzę i doświadczenie tak z życia prywatnego jak zawodowego. Myślę tu także o doświadczeniach ze studiów czy nawet szkoły średniej np.: organizacyjnym czy projektowym.Poszukujemy głównie

Kompetencje na wagę złota

oferowane stanowiska. Czego więc poszukują pracodawcy? Jak wynika z badania Bilans Kapitału Ludzkiego zrealizowanego przez PARP oraz Uniwersytet Jagielloński, w 2011 roku pracodawcy oczekiwali od kandydatów przede wszystkim kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych oraz zawodowych. - Pracodawcy

Internetem w bezrobocie

ważną kompetencją z punktu widzenia pracodawcy, ale również ułatwia znalezienie nowego zajęcia. Sprzyja również zakładaniu własnego biznesu" - czytamy w raporcie.Analitycy przekonują, że użytkownicy internetu mają znacznie większą szansę na osiągnięcie awansu zawodowego, także po pięćdziesiątce. Z

Studenci aktywni na rynku pracy

daleko w kolejce do takiej pracy, jaka mi się marzy - mówi Piotr. We wspomnianym badaniu na liście poszukiwanych kompetencji u młodego kandydata do pracy najbardziej pożądane, oprócz tych zawodowych, są umiejętności miękkie: dobry kontakt z klientami, odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? Doświadczenie zawodowe oraz określone kompetencje twarde (wiedza branżowa w dziedzinie ochrony, motoryzacji, GPS czy nowych technologii) są dla konkretnych stanowisk po prostu niezbędne ale to nie zawsze wystarcza. Dużą wagę przywiązujemy do

[18.04. 2013] III Akademickie Targi Pracy w Katowicach

indywidualnym teście kompetencji zawodowych. Będzie można także zasięgnąć porady prawnika oraz osób profesjonalnie zajmujących się rekrutacją.Patronat honorowy nad Targami objął Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Pan Mieczysław Płaneta.Wstęp bezpłatny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.Więcej

Firmy stawiają na kobiety

"Mamo Pracuj", często nie wierzą we własne siły i możliwości. Przerwa w pracy zawodowej sprawia, że lękają się konfrontacji ze środowiskiem pracy, boją się, że sobie nie poradzą, a przecież macierzyństwo nie sprawiło, że ubyło im kompetencji. Jeśli zaś chodzi o wsparcie w postaci

Miękkie umiejętności, twarde realia

kolejnym papierku, tylko na realnych umiejętnościach. Chciałam się dowiedzieć, jak skutecznie komunikować się z ludźmi, co w moim zachowaniu może przeszkadzać innym, a co pomagać we wzajemnym kontakcie. I udało się. Jasne, kompetencje miękkie zdobywamy w procesie wychowania, ale wielu z tych cech nie widać

Okiem pracodawcy: Fm Polska Sp. z o.o.

. Odpowiednie kompetencje miękkie kandydatów dają pracodawcy większą pewność, że nowozatrudniony pracownik po pierwsze wpasuje się w kulturę organizacyjną firmy, a po drugie spełni oczekiwania stanowiska. Mając wybór pomiędzy dwoma kandydatami, gdzie pierwszy ma większe doświadczenie zawodowe, a drugi wyższe

Okiem pracodawcy: Stanley Black&Decker Polska

, na które rekrutujemy, skierowana jest do absolwentów lub też osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Dlatego większość osób deklaruje chęć zdobycia doświadczenia oraz oczekuje jasnej ścieżki kariery zawodowej.5. Które z poszukiwanych przez Państwa kompetencji u kandydatów są najtrudniejsze do

Otwartość przede wszystkim

słabe strony waszych absolwentów?- Z raportu "Monitoring losów zawodowych absolwentów SWPS" wynika, że pracodawcy cenią naszych absolwentów przede wszystkim za kompetencje zawodowe, interpersonalne, otwartość na wiedzę, chęć uczenia, umiejętność współpracy z ludźmi. Doceniają ich też za

Wynagradzanie za kompetencje

To wynagradzanie za całokształt potencjału kwalifikacyjnego pracownika: wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, uzdolnienia, zachowania oraz cechy psychofizyczne istotne dla pełnienia ról zawodowych. Wysokość wynagrodzenia nie zależy od oceny stopnia wykonania zadania, dynamiki zysku, obrotu

Wygrali start do kariery

. Został nim Patryk Matuszewski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za co w nagrodę otrzymał skuter marki Vespa. Najwięcej - aż 23 staże - ufundowała Poczta Polska. - Jesteśmy przekonani, że stażyści którzy wygrali staż w naszej firmie, wykorzystają ten okres na zdobycie cennych doświadczeń zawodowych

Okiem pracodawcy: Lidl Polska

specjalistów ds. marketingu. 2. Jak ważne poza wiedzą i doświadczeniem są dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? W nowoczesnych organizacjach międzynarodowych, takich jak firma Lidl, główną i najbardziej pożądaną kompetencją staje się elastyczność. W środowisku międzynarodowym

Assessment Centre - czy warto?

Metoda to pozwala na ocenę kandydata w warunkach symulacji sytuacji występujących w pracy zawodowej, stąd też jest metodą bardzo trafną i skuteczną.Organizując sesję AC trzeba rozważyć jej pozytywy, jak i obszary, przy których tego typu narzędzi nie warto stosować lub na jakie elementy trzeba

Europass: Suplement Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

kompetentnych kandydatów do pracy. Ponadto w Suplemencie do Dyplomu Potwierdzającego Kompetencje Zawodowe znajduje się też informacja o instytucji, która wydała dyplom, o poziomie zdobytego wykształcenia, warunkach zdania egzaminów końcowych i o ewentualnej możliwości dalszego kształcenia w wybranym kierunku

Europass: lepsze szanse na rynku pracy

Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe - określający zakres kompetencji absolwenta ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych.Jednostkami odpowiedzialnymi za promowanie portfolio Europass oraz za koordynację, we

Okiem pracodawcy: LG Display Poland Sp. z o.o.

kandydatów.5. Które z poszukiwanych przez Państwa kompetencji u kandydatów są najtrudniejsze do znalezienia i dlaczego?Najciężej jest znaleźć połączenie pasji i profesjonalizmu, tj. połączenia doświadczenia zawodowego z niesłabnącym entuzjazmem do wykonywanych obowiązków. Stosunkowo ciężko znaleźć również

Praca na językach

zawodowej poprzez połączenie znajomości języków obcych z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z obszaru biznesu - tłumaczy Magdalena Jóźwiak, HR manager, Infosys BPO Poland - Podczas zajęć studenci będą mogli zarówno podnieść swoje kompetencje językowe, jak również poznać specjalistyczne słownictwo

Biura karier do poprawki

biura zbyt późno, przez przypadek lub wcale. Zdarza się też, że interesujące wydarzenia - szkolenia, spotkania - nie są dostatecznie wypromowane - przekonują autorki badania. Tymczasem kontakt z biurem może rozpędzić karierę zawodową. Jak pokazują dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niemal

Teraz przewlekle chorzy mogą być "Zwyczajnie Aktywni" na rynku pracy

Poradzić sobie z codziennymi obowiązkami w pracy, wymaganiami stawianymi przez przełożonych, rozwijać swoje kompetencje, być cenionym członkiem zespołu i mieć szerokie grono znajomych z pracy - to zwyczajne marzenia, zwyczajnie aktywnych zawodowo. Jednak dla chorych na autoimmunologiczne choroby

Alternatywy co najmniej cztery

się z ryzykiem, szczególnie gdy rynek jest zdestabilizowany kryzysem), czy wreszcie niewysoka dynamika wzrostu płac, która zazwyczaj jest jednym z silniejszych motywatorów aktywnego poszukiwania nowej posady.Transformacja z przymusuOsoba, która nagle stoi wobec konieczności zmiany ścieżki zawodowej

Z certyfikatem po awans

się, co jest postrzegane w branży najlepiej - warto o to zapytać rekrutera.- Zastanowić się, jakie są nasze cele zawodowe. Certyfikat powinien uzupełniać wiedzę.- Zastanowić się czy na pewno certyfikat rozszerzy nasze kompetencje? Nie ma sensu decydować się na coś co tylko powieli wiedzę, którą już

Okiem pracodawcy: Hewlett-Packard

, ACCA lub CICA). W dziedzinie IT pracę znajdą u nas przede wszystkim osoby programujące w JAVA, C++ lub .Net. 2. Jak ważne, poza wiedzą i doświadczeniem, są dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? Jesteśmy dostawcą usług, także kompetencje miękkie pomagają w kontaktach z

Pokoleniowe gry. Jak młody menedżer może zarządzać starszymi pracownikami?

- z takimi uwagami spotykają się młodzi szefowie. Jak młodszy przełożony może zbudować autorytet w oczach starszych pracowników? - Autorytet jest budowany na dwóch filarach. Jednym z nich są kompetencje zawodowe, a drugim kompetencje osobiste. Konflikt między młodszymi szefami a starszymi pracownikami

Kobiety w branży IT

z zagadnieniami IT. Kobiety, choćby ze względu na wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, chętniej wybierają stanowiska znajdujące się na styku technologii i biznesu, które wymagają częstych kontaktów z ludźmi. Zostają np. project managerami, analitykami biznesowymi, koordynatorami projektu, czy

Zagraniczne doświadczenie to atut

W maju minęło 10 lat od otwarcia brytyjskiego rynku pracy. W tym czasie pozycja zawodowa reemigrantów - osób, które zdecydowały się na powrót do kraju - zmieniała się jak w kalejdoskopie. Na początku pracodawcy poszukiwali ich ze względu na znajomość języka obcego. Trend ten jednak nie utrzymał się

Rozwój kompetencji w Capgemini Polska

Rozwój kompetencji to w ostatnich latach bardzo popularny temat. Czym tak naprawdę jest jednak rozwój kompetencji w praktyce i dlaczego jest taki ważny?   Kompetencje są badane i wykorzystywane w wielu procesach związanych z rekrutacją, rozwojem oraz oceną pracy pracowników w firmie. Możemy

Okiem pracodawcy: Orange Polska

zarządzanie i tworzenie strategii w tym obszarze. Wciąż istotne są dla nas wiedza i umiejętności w obszarze najnowszych technologii. 2. Jak ważne, poza wiedzą i doświadczeniem są dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? Cenimy wiedzę i doświadczenie, ale bardzo ważne są dla nas

Europass: CV

Europass - CV, stosowany w takiej samej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jest przydatny każdemu, kto chce w ujednolicony sposób zaprezentować pracodawcy w kraju i za granicą posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe.W tej propozycji życiorysu doświadczenie zawodowe i

List motywacyjny - przeżytek, czy konieczność?

wywnioskowania powodów, dla których kandydat jest zainteresowany pracą w danej firmie, a także czy spełnia wymogi związane z obowiązkami na danym stanowisku. To także okazja dla kandydata do podkreślenia, jak posiadane kompetencje oraz doświadczenie mogą przełożyć się na sukces w nowym miejscu pracy. List

Pokolenie Y: jesteśmy lojalni wobec firmy. Rekruterzy: na pewno nie!

Analitycy serwisu przepytali 6 tys. młodych osób poszukujących pracy (wiek: 19-26 lat), a także doświadczonych rekruterów. Jak się okazało, aż 84 proc. młodych osób z optymizmem patrzy w swoją zawodową przyszłość. Ale, jak przekonują rekruterzy, "igreki" nieco mijają się z prawdą w ocenie

Trudne współpracy początki

dydaktykami postawiono zadanie przełożenia istniejących programów dydaktycznych na język kompetencji zawodowych i efektów kształcenia za sprawą pojawienia się tematu Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Dostrzeżono też wagę rozwijania kompetencji miękkich. Był to także rok, gdy uczelnie jako

Jak i gdzie szuka się teraz pracy

Student lub absolwent bez doświadczenia zawodowegoJeżeli nie mamy sprecyzowanych planów zawodowych i nie wiemy, co mogą robić osoby z naszym wykształceniem i kompetencjami, warto rozpocząć szukanie pracy od odwiedzenia doradcy zawodowego lub biura karier, które znajduje się na uczelni. Tam uzyskamy

Rok 2013 w cytatach: co powiedzieli nam eksperci?

Kazimierz Sedlak, dyrektor firmy doradczo-badawczej Sedlak & Sedlak "Każdy z nas jest odpowiedzialny za swój los i na nas spoczywa obowiązek rozwijania kompetencji zawodowych, z czym zwykle związany jest wzrost wynagrodzenia. Oddając go w ręce innych, na przykład państwa lub pracodawcy, musimy

Ile zarobimy w sprzedaży i marketingu?

Raport obejmuje zestaw stanowisk wraz z opisem obowiązków, wymaganych kompetencji i oferowanych płac uszeregowany według kategorii: Marketing B2B Sprzedaż B2B Retail Marketing FMCG/Trade Marketing/Category Management Sprzedaż FMCG Obsługa Klienta. - Porównując wynagrodzenia handlowców i

Czujemy się lepiej na rynku pracy, ale nie wykluczamy zmiany

zarazem pozbawieni wyzwań zawodowych pozwalających rozwijać kompetencje, nie rozbudowują doświadczenia zawodowego, które jest tak ważne dla każdego kolejnego pracodawcy - uważa Kajetan Słonina, dyrektor zarządzający Randstad.Łukasz Komuda ekspert ds. rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Jak zaprojektować ścieżki karier w firmie?

pracownika sekwencja stanowisk, które objąć może zatrudniony po spełnieniu wyznaczonych kryteriów. Ścieżki karier są więc planem rozwoju pracownika, podnoszenia jego kompetencji i wiedzy tak, aby mógł awansować na kolejne stanowiska w hierarchii organizacyjnej. Najważniejszym założeniem systemu ścieżek jest

Nowe podyplomowe

Studia podyplomowe to jeden z najszybszych sposobów na zdobycie specjalistycznej wiedzy, która umożliwia nie tylko awans zawodowy, ale również przekwalifikowanie. Nauka trwa zwykle od roku do dwóch lat, a jej koszt sięga zwykle od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Na wybranych kierunkach można

Okiem pracodawcy: Kompania Piwowarska SA

1. Osoby, o jakich kompetencjach mają największą szansę na pracę w Państwa firmie?Niezależnie od obszaru, do jakiego poszukujemy kandydata, w KP stawiamy na osoby, które posiadają kilka niezbędnych zdolności. Są to:- umiejętność szerokiego spojrzenia na problem- świadomość biznesowa, wiedza o rynku

Nietypowe studia podyplomowe

. Jego pozycja zawodowa znacznie poprawiła się po ich skończeniu. - Dostałem podwyżkę i poszerzono mój zakres odpowiedzialności - mówi. Co prawda nie stało się to od razu, ale - jak zaznacza Łukasz - nie byłoby tak, gdyby nie podniósł kompetencji na studiach podyplomowych. Wymogi pracodawców sprawiają

Okiem pracodawcy: Jones Lang LaSalle

Państwa kompetencji u kandydatów są najtrudniejsze do znalezienia i dlaczego? Od osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową nie oczekujemy doświadczenia. Wtedy szukamy kierunkowego wykształcenia - w zależności od działu, płynnej znajomości języka angielskiego, ale również pewnych kompetencji

Właściwy klucz do kariery. Polacy się szkolą

. Jeszcze w 2012 r. było to 70 proc. Firma daje szanse Mechanizmy doskonalenia kompetencji zawodowych na polski grunt przenoszą zwłaszcza zagraniczne firmy, inwestujące w Polsce. Prym w tym zakresie wiodą przedstawiciele sektora nowoczesnych usług biznesowych, zatrudniającego obecnie ponad 120 tys. osób

Długie studia podyplomowe czy szybki kurs?

krótsze: trwają dzień, kilka dni albo kilka tygodni. Kosztują średnio od 500 zł do nawet kilku tysięcy złotych. Kto powinien je wybrać? Najczęściej ci, którzy chcą pogłębić kompetencje w danym zakresie. Na przykład studia podyplomowe "Psychologia w biznesie" w jednej z wyższych szkół trwają dwa

Eksperci o szansach humanistów na rynku pracy

absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych. Podzielą się oni z publicznością swoimi doświadczeniami ze studiów, dzięki którym udaje im się odnosić sukcesy zawodowe. Opowiedzą m.in. o tym, jak studiować na tych kierunkach, żeby te sukcesy odnosić, jakie kompetencje nabyte podczas studiów przydają im

Akademia Rozwoju Kompetencji

W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach wprowadzane są modele kompetencji, których celem jest sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dlatego pracodawcy, coraz częściej, poszukując pracowników, zwracają uwagę na tzw. "kompetencje miękkie" kandydatów.Co to jest Akademia Rozwoju

Kłamiemy w CV. Po co?

natomiast związek z aplikowaniem na stanowiska przewyższające obecne kompetencje kandydata. Deklarujemy także wyższy niż w rzeczywistości poziom kompetencji interpersonalnych (43,9 proc.) oraz szerszy zakres obowiązków zawodowych (41,2 proc.). Co trzecia osoba zaś wyolbrzymia swoje sukcesy zawodowe. Paweł

Okiem pracodawcy: Eurobank S.A.

1. Osoby, o jakich umiejętnościach mają największą szansę na pracę w Państwa firmie? Oczywiście w pierwszej kolejności weryfikujemy umiejętności niezbędne na określonym stanowisku. Jeżeli jednak miałabym wyróżnić jakieś ogólnie, to byłyby to kompetencje analityczne konieczne do weryfikacji

Czy po praktykach będzie praca?

zdolnych, chętnych do współpracy, otwartych na zmiany i nowe wyzwania, chcących poszerzać wiedzę i rozwijać się w dziedzinie, z którą wiążą przyszłość zawodową. Oczekujemy od nich inicjatywy, zapału do pracy i odpowiedzialności za powierzone zadania i obowiązki. Takich osób szukamy, a udział w konkursie

Pułapki kariery

, bądź nie wnosi zwiększonego zakresu obowiązków. Kandydat, który wpadł w pułapkę pustego awansu i ominął kilka szczebli, nie zdążył nabyć odpowiednich kompetencji i kwalifikacji - a bez nich żadna firma nie zdecyduje się zatrudnić go na stanowisko strategiczne. Co więcej, nawet jeśli zaaplikuje na

Do pracy z uśmiechem?

Samopoczucie Polaków w pracy zależne jest od poziomu wykształcenia, sytuacji materialnej, miejsca zamieszkania i ich sytuacji zawodowej. Nie bez znaczenia jest także płeć. Kobiety częściej niż mężczyźni mówią, że są zadowolone z pracy. Uważa tak 80 proc. kobiet i 70 proc. mężczyzn. Panowie też

Po dyplomie znów na studia

. Pracodawcy oczekują, że kandydaci będą umieli wyróżnić się na tle innych. Moja pozycja zawodowa poprawiła się po studiach. Dostałem podwyżkę i poszerzono mój zakres odpowiedzialności, co prawda nie od razu, ale nie byłoby tak, gdybym nie podniósł kompetencji. Wiedzy i umiejętności zdobytych na dodatkowych

Okiem pracodawcy: Polska akcja humanitarna

dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów?Pracownik humanitarny to zawód wymagający określonych kwalifikacji. Idealnie jest, jeśli kandydat posiada kierunkowe wykształcenie, to znaczy odbył studia z zakresu pomocy humanitarnej i/lub rozwojowej. Na pewno trzeba znać bardzo

Szkolenia twarde kontra miękkie

, nie osiągną celów sprzedażowych bez rozwiniętych miękkich kompetencji, takich jak np. umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania relacji. Lepsze wyniki najprawdopodobniej osiągnie osoba, która ma wysoko rozwinięte kompetencje związane ze sprzedażą, np. szybko nawiązuje kontakt, wie, jak badać

Jak powinien wyglądać dobry staż?

, że prawie 80 proc. pracodawców ma problemy z rekrutacją osób o odpowiednich kompetencjach. Te dane każdego roku są podobne, co oznacza, że problem jest strukturalny. Chodzi głównie o kompetencje miękkie - umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, umiejętność wyrażania myśli i ich przekazywania

Okiem pracodawcy: Orbium

są dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? Cechy osobowościowe i kompetencje miękkie są równie ważne jak doświadczenie. W przypadku osób ubiegających się o stanowisko Junior Consultant są nawet ważniejsze, gdyż poszukujemy pracowników z potencjałem do rozwoju

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

. Osób Niepełnosprawnych Teresa Hernik zaznaczyła, że w Polsce trzy czwarte (72 proc.) osób niepełnosprawnych pozostaje biernych zawodowo. W 2012 r. takie osoby stanowiły12,2 proc. polskiego społeczeństwa (4,7 mln), a niepełnosprawni w wieku produkcyjnym 8,4 proc. (2 mln).Z kolei John Crosbie z

Wystartuj, wygraj i zostań na stałe u fundatorów staży

Bartosz Sendrowicz: Skąd pomysł na wzięcie udziału w konkursie "Grasz o staż"? Anna Łukawska: To miała być weryfikacja planów na przyszłość. Byłam na czwartym roku studiów i myślałam o kilku obszarach, w których chciałam się rozwijać zawodowo. Udział w konkursie dawał mi możliwość

Nauczyciele do Tuska: Nasze kwalifikacje mogą pomóc rodzinom

. Związkowcy oczekują dodatkowych rozwiązań. W tym "pełniejszego wykorzystania kwalifikacji zawodowych nauczycieli" - także poza zadaniami typowo szkolnymi, np. we wspieraniu rodzin. Nauczyciele piszą: "Kwalifikacje zawodowe nauczycieli, ich predyspozycje i kompetencje powinny być wykorzystane w

Praktyki i staże - wiedza, która buduje sukces. Do pracy, gotowi? Start!

przyszłej pracy. Wolontariusze uczestnicząc w projektach zdobywają kompetencje społeczne, które są bardzo pożądane w biznesie, jak zarządzanie czasem czy umiejętność komunikacji. Działalność w trzecim sektorze może być zatem ważnym filarem w procesie budowania doświadczenia zawodowego i planowania kariery

Kiedy warto iść na studia podyplomowe?

zawodową, rozpędzić karierę. Najczęściej wybierają oni kierunki takie jak np. zarządzanie projektami czy psychologia w biznesie. Te kierunki dają nie tylko szeroką wiedzę specjalistyczną, ale wzmacniają też kompetencje niezbędne na każdym etapie kariery. Przecież opanowanie umiejętności zarządzania

Polacy szkolą ukraińskich inspektorów górniczych przez internet

formie telekonferencji i niemal nie generują kosztów. Są formą zacieśniania kontaktów międzynarodowych, sposobnością do lepszego poznania się przedstawicieli nadzorów górniczych obu krajów i podzielenia się doświadczeniami zawodowymi - wskazała rzeczniczka WUG Jolanta Talarczyk.Podczas wtorkowego

Jakie studia, taka praca

studia to baza. Trzeba je obudować dodatkowymi kompetencjami i umiejętnościami.W takim razie co będzie za pięć lat?- Od pewnego czasu obserwujemy na międzynarodowych rynkach pracy stałe zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem technicznym i informatycznym. Rozwój i coraz większy udział nowych

Koniec Komisji Trójstronnej?

własnych przewodniczących zmieniających się rotacyjnie jest rotacyjne i sekretariaty. Pracodawcy chcieliby utworzyć też lożę ekspertów składającą się z 3-6 osób, autorytetów w zakresie spraw wchodzących w kompetencje Rady Dialogu Społecznego, m.in. finansów, problemów rynku pracy, prawa. Loża pełniłaby

Dyplom nie wystarczy

budowaniem swojej kariery zawodowej w tej dziedzinie.Jakie umiejętności w waszej branży są najbardziej cenne?- Bardzo cenimy młodych ludzi, którzy przedstawiają ciekawe rozwiązanie zadania konkursowego i potrafią wykazać się rzeczywistym zainteresowaniem tematyką nieruchomości, także podczas rozmowy

Dla kogo będzie praca

dynamicznie zmieniającej się sytuacji zawodowej (zdolność adaptacyjna) oraz sprawna współpraca z przedstawicielami różnych kultur (kompetencje międzykulturowe).W jakim stopniu ta prognoza dotyczy polskich pracowników? Jak się okazuje, w dużym. Uważnie powinni się jej przyjrzeć szczególnie młodzi. Z danych

Dzięki MBA zarobisz więcej

"Kariera po MBA" zrealizowanego przez agencję pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego Grafton Recruitment. 8 na 10 kandydatów przyznało, że decydują się na kurs MBA po to, żeby się rozwijać. Prawie taki sam odsetek pytanych deklarował, że chce zdobyć nowe kompetencje. W dalszej kolejności

Szkolenia. Możliwości rozwoju osobistego

Twojego rozwoju zawodowego. Szybko i płynnie przejdziesz przez trudne kwestie, nauczysz się, jak w pełni wykorzystywać Twój potencjał oraz skutecznie zarządzać swoimi kompetencjami. Dzięki warsztatowym szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym rozwiniesz najbardziej przydatne kompetencje – zarówno

Okiem pracodawcy: PCQ Recruitment

Pielęgniarskich w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Podstawą jest także dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Niemniej jednak ze względu na często długotrwały okres oczekiwania na rejestrację zawodową my jako agencja przygotowujemy kandydatów językowo przesyłając materiały do nauki. Rekrutujemy

Praca administracji unijnej? Wystarczą dwa języki i zapał

zawodowej w kancelarii prawnej, korporacji na stanowisku prawniczym lub organizacji pozarządowej. Pierwszym etapem rekrutacji będzie przeprowadzany w kraju ojczystym test preselekcyjny. W dwie godziny kandydaci będą musieli przetłumaczyć tekst prawniczy na dwa języki. Bez słownika.Ci, którym uda się przejść

Jak mam się pokazać?

rekruterów i menedżerów, których zadaniem było określenie profilu kompetencyjnego na trzy stanowiska: specjalisty, starszego specjalisty i kierownika. Studenci otrzymali zestaw dziesięciu kompetencji, które są wymagane przez pracodawców na różnym etapie kariery zawodowej. Ich zadaniem było przeanalizowanie

Dlaczego i jak szukają pracy Polacy?

zapytanych Polaków zamierza poszukiwać pracy przez znajomych. Z perspektywy pracodawcy taki kanał dotarcia do odpowiedniego pracownika ma dwie strony medalu. - Niewątpliwą zaletą jest to, że najczęściej rekomendujemy osoby nieprzypadkowe, których kompetencje znamy i wierzymy, że poradzi sobie na nowym

"Nie uważam, że staż powinien być płatny. Czy za chodzenie na uniwersytet ktoś nam płaci?" [WYWIAD]

pokrewnych, które uczą chociaż częściowo obowiązków czy kompetencji, na których najbardziej komuś zależy. To przyniesie więcej korzyści niż tkwienie w miejscu, w którym marnuje się czas.Myśli pan, że student, któremu brak doświadczenia zawodowego, będzie potrafił bezbłędnie określić, jakich kompetencji

W tych branżach będzie praca!

GazetaPraca.pl przeprowadziła niedawno debatę ekspercką z ministrem Michałem Bonim odpowiedzialnym za raport Młodzi 2011 i Jackiem Męciną, specjalistą od prawa i rynku. Rozmawiano o tym, co powinni umieć polscy pracownicy, aby w przyszłości dobrze sobie radzić na polu zawodowym. Nasi goście byli

Nestle chce pomóc młodym na rynku pracy

. O sytuacji młodych na rynku pracy, w trakcie konferencji mówiła też dr Grażyna Stypek-Bandurska, ekspert prawa pracy, wykładowca UW. - Młodzi często nie mają odpowiednich kompetencji, dlatego współpraca firm i uczelni jest bardzo ważna, bo młodzi pozostający poza rynkiem pracy są obciążeniem dla

kompetencje zawodowe - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe lub też kompetencje twarde5 kompetencji miękkich niezbędnych w branży IT - http://www.computerworld.pl – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów

Krajowa Izba Syndyków

zastosowanie technik informatycznych i środków komunikacji elektronicznej w prowadzonych postępowaniach, doskonalenie zawodowe członków Izby, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej, udzielanie w szczególnie uzasadnionych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Izby, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej, doskonalenie zawodowe członków Izby, współdziałanie z samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów, przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia

Izba adwokacka

głównie podział terytorialny administracji sądowej. Organy Izby adwokackiejOrganami izby adwokackiej są (art. 39 ustawy): Zgromadzenie Izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów. Kompetencje zgromadzenia (art. 40 ustawy): wybiera delegatów na Krajowy Zjazd

Samorząd zawodowy

zawodowy nazywany jest także izbą zawodową, a potocznie korporacją zawodową.Istnienie samorządów zawodowych ma swoją podstawę w Konstytucji RP, której art. 17 ust. 1 stanowi: w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego sprawujące pieczę

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.