kompetencje zawodowe

informacja prasowa

Gry komputerowe - przyszłość w diagnozie i rozwoju kompetencji zawodowych

Gry komputerowe - przyszłość w diagnozie i rozwoju kompetencji zawodowych

Obecnie obserwujemy na rynku pracy kilka trendów, które pozwalają przewidywać, że gry komputerowe staną się kluczowym elementem pomiaru i rozwoju kompetencji zawodowych. Bardzo często powtarzanym atutem gier komputerowych jest ich atrakcyjność, co z perspektywy pracownika lub kandydata do pracy przekłada się na większe zaangażowanie w proces diagnozy, czy nabywania kompetencji.

Kompetencje ważniejsze niż konkretny zawód

- Przestańmy tłumaczyć, że najważniejszy jest fach w ręku. Pracownicy muszą mieć określone kompetencje, a wtedy poradzą sobie w różnych profesjach - mówi prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego. Oto, co trzeba umieć, by odnieść zawodowy sukces w tym rok

Jak udowodnić swoje kompetencje zawodowe

Nie ma znaczenia, czy będziesz aplikował do polskiej, niemieckiej, francuskiej czy brytyjskiej firmy - wszędzie musisz udowodnić, że jesteś lepszym kandydatem od innych. Jak to zrobić? Sposobem może być zdobycie międzynarodowego certyfikatu

Kompetencje psychologiczne ważniejsze od kwalifikacji

Kompetencje psychologiczne ważniejsze od kwalifikacji

sferze usług. Powoduje to, że wśród umiejętności koniecznych do sprawnego funkcjonowania zawodowego, obok kompetencji ściśle fachowych nabierają znaczenia kompetencje czysto psychologiczne: dynamizm, samodzielność, zdolności adaptacyjne, otwartość na zmiany. Gotowi na wszystko Jak stwierdził Niel

Projekt "Bilans kapitału ludzkiego" obnaża zaniedbania pracodawców

Projekt "Bilans kapitału ludzkiego" obnaża zaniedbania pracodawców

wynikał z niespełnienia przez nich określonych oczekiwań. Zidentyfikowane braki kompetencyjne pracowników dotyczą przede wszystkim kompetencji zawodowych oraz kompetencji "miękkich": indywidualnych, interpersonalnych.Niedobory kompetencyjne, na które wskazała w badaniach BKL połowa pracodawców

Kompetencje dla przyszłości

. wiedzę z przygotowania i przeprowadzenia wywiadu kompetencyjnego oraz nabywając uprawnienia asesora do przygotowania i przeprowadzenia sesji Assesment Center (AC). "We współpracy z firmą Schenk Institute Consulting stworzyliśmy też Model Kompetencji Zawodowych (MKZ). Po przeanalizowaniu danych z

Mężczyzna i kobieta w pracy - rywale czy partnerzy?

Mężczyzna i kobieta w pracy - rywale czy partnerzy?

negocjacyjne, odporność na stres.Konflikty na płaszczyźnie zawodowej jeśli powstają to biorą się z rywalizacji kompetencji, a nie płci. Jeśli pojawi się konflikt angażujący kobietę i mężczyznę, co w polskich warunkach zdarza się niezmiernie rzadko, zauważamy różnice w sposobie ich rozwiązywania przez

Czego wymaga się od kierowników?

Czego wymaga się od kierowników?

doświadczeniu zawodowym i kompetencjach osobowościowych - z introwertyka trudno jest zrobić ekstrawertyka. Dlatego zdarza się, że pracodawca zatrudnia osoby z niższymi, niż początkowo wymagane kompetencjami językowymi. Miałam taki przypadek - pracodawca spośród trzech kandydatów, wybrał osobę, która znała

"Poznawanie siebie", Gdańsk

trakcie poszukiwania pracy i chcą zdobyć wiedzę na temat własnych kompetencji, umiejętności czy cech osobowości. Zajęcia te mają pomóc uporządkować informacje na temat siebie i swojego potencjału zawodowego. Zakres tematyczny: Dzień 1 określanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych; refleksja nad

Konferencja "Celuj w Przyszłość"

Celem projektu jest zapoznanie z trendami współczesnego rynku pracy oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych. W czasie wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję ukierunkować się na właściwą ścieżkę kariery. Zapisy już od 10 listopada na stronie www.facebook.com/celujwprzyszlosc

Od nieświadomej niekompetencji do rutyny - etapy rozwoju zawodowego

- Przez jakie etapy rozwoju zawodowego trzeba przejść, aby stać się wykwalifikowanym specjalistą? - Na samym początku kariery zawodowej dysponujemy głównie wiedzą teoretyczną i nie do końca wiemy, jakie umiejętności praktyczne będą nam potrzebne. Etap ten można nazwać nieświadomą niekompetencją

Okiem pracodawcy: Accace sp. z o.o.

krótkim czasie. 2. Jak ważne są dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? - Jestem przekonana, że kompetencje miękkie kształtują osobowość wiec odpowiadając na pytanie, są bardzo ważne. Zwracam uwagę czy kandydat jest pracowity, sumienny, skromny, komunikatywny, elastyczny

Okiem pracodawcy: Dr. Borzych Consulting e. K.

Okiem pracodawcy: Dr. Borzych Consulting e. K.

zawodu, głównie w tzw. zawodach reglamentowanych, przykładowo medycznych) jak i w zakresie kompetencji zawodowych i osobistych definiowanych przez pracodawców. Stopień spełnienia tych kryteriów przez kandydata decyduje o jego atrakcyjności (przydatności) dla pracodawcy. 2. Jak ważne, poza wiedzą i

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych

mazowieckiego; - które co najmniej od 6 miesięcy są nieaktywne zawodowo. Do najbardziej przydatnych umiejętności z perspektywy rynku pracy należą obsługa komputera oraz znajomość języków. Monit24 oferuje miejsca szkoleniowe, które umożliwią nabycie kompetencji w tych dziedzinach. Każdy uczestnik otrzyma

Praca dzięki kompetencjom cyfrowym

Praca dzięki kompetencjom cyfrowym

dowiedzieli się m.in., jak znaleźć ciekawy zawód w oparciu o kompetencje cyfrowe, a także, które są najbardziej pożądane na rynku pracy. W trakcie spotkań licealiści mogą z pierwszej ręki dowiedzieć się, dokąd mogą zaprowadzić kompetencje cyfrowe w karierze zawodowej. Swoje historie opowiadają im

Praktykant

Praca praktykanta Praktykant to osoba, która odbywa praktyki w danej firmie lub instytucji. Praktyki jest to taka forma współpracy, dzięki której praktykant ma przy wsparciu doświadczonych pracowników skonfrontować swoją wiedzę, uzyskaną w procesie edukacji, z realiami pracy zawodowej. Oznacza to

Jeśli nie studia, to co?

Jeśli nie studia, to co?

W Polsce wciąż małą wagę przywiązuje się do kształcenia rozwijającego kompetencje zawodowe w okresie pomaturalnym. Młodzi od razu idą na studia, chociaż - jak przyznają w badaniach - wybór kierunku często jest przypadkowy. Niektórzy, żeby pokonać rówieśników, studiują na kilku kierunkach

Jeden system, jasne kwalifikacje zawodowe

Jeden system, jasne kwalifikacje zawodowe

potwierdzająca kompetencje zawodowe będzie musiała oceniać je w jednakowy sposób, oparty na tych samych wytycznych. Nadzór nad systemem ma sprawować minister edukacji. Ustawa albo kara Ustawa powstała m.in. dlatego, że Polsce uregulowanie systemu kwalifikacji zalecił Parlament Europejski oraz Rad Unii

Podyplomowe z przyszłością

studia muszą odpowiadać na realne, bieżące i przede wszystkim przyszłe potrzeby w zakresie rozwoju kompetencji pracowników. To one, obok szkoleń profesjonalnych realizowanych w środowisku pracy - w firmach i poza nimi, pozwalają najskuteczniej kształtować nowe kompetencje. Zaletą jest również ich

Malarz

domów, jak i przy powstaniu dróg i mostów. Malarz - wymagania By podjąć pracę malarza, należy ukończyć szkołę zawodową w klasie o profilu malarskim. Następnie należy zdać egzamin zawodowy. Wielu malarzy fachu uczy się jednak poza szkołą - od rodziców, rodzeństwa, sąsiadów, znajomych lub samodzielnie

Unowocześnić polski skansen edukacyjny

Unowocześnić polski skansen edukacyjny

. Dotyczy to także kompetencji cyfrowych. Jak wynika z badania PIAAC (Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych) przekonanie, że młode pokolenie Polaków ma wysokie kompetencje cyfrowe jest mocno przesadzone. Na tle innych krajów OECD to właśnie w Polsce jest najwięcej osób o najniższych

Serwisant

zawodowe. Serwisantami sprzętów komputerowych i elektroniki są czasami osoby z wyższym wykształceniem informatycznym. Serwisant musi też na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę oraz orientować się w nowych trendach w rozwoju technologii, by móc serwisować również najnowsze, pojawiające się na rynku sprzęty

X Studenckie Targi Pracy i Praktyk

; w charakterze ekspertów zaprosiliśmy doświadczonych rekruterów, którzy podpowiedzą w co inwestować swój czas aby osiągnąć sukces zawodowy. W ramach Targów Pracy pracodawcy przeprowadzą dodatkowo bezpłatne warsztaty doskonalące praktyczne kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Więcej informacji na

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych

mazowieckiego; - które co najmniej od 6 miesięcy są nieaktywne zawodowo. Do najbardziej przydatnych umiejętności z perspektywy rynku pracy należą obsługa komputera oraz znajomość języków. Monit24 oferuje 144 miejsca szkoleniowe, które umożliwią nabycie kompetencji w tych dziedzinach. Każdy uczestnik otrzyma

Szkoły bliżej biznesu

- wyjaśnia Mariola Raudo z Nestlé Polska, szkoły zawodowe położyły większy nacisk na zmianę swojego wizerunku, by nie kojarzyły się z kształceniem robotników do prostych prac, szkoły lepiej rozumiały ich potrzeby. - Uczniom brakuje kompetencji miękkich, nie wiedzą, na czym polega autoprezentacja. Jak

Stażysta

samodzielnym pracownikiem, za jego działania bierze odpowiedzialność opiekun stażu, który ma za zadanie również szkolić stażystę i wprowadzać w pracę całego zespołu. Kompetencje i obowiązki stażystów różnią się od siebie w zależności od branży. Część staży zawodowych regulowana jest prawnie - na przykład

Planista produkcji

wykształcenie techniczne - preferowane kierunki to zarządzanie produkcją i inżynieria produkcji. Pracę w tej branży dobrze jest rozpocząć od stażu zawodowego, który pozwala skonfrontować uzyskaną podczas studiów wiedzę z praktyką. Kompetencje do wykonywania tego zawodu można także zdobyć podczas

[22.10.2014] Giełda Mocy

, kształtują osobowość i rozwijają kompetencje. Podczas IV edycji Giełdy Mocy będzie okazja by poznać doświadczenia pracodawców, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, współpracując z trenerami pracy i doradcami zawodowymi ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Trenerzy pracy odpowiedzą na wszelkie

Firmy łowią na szkoleniach. Nawet się nie zorientujesz

. Firmy oferują swoim pracownikom szkolenia i kursy podnoszące kompetencje zawodowe dopiero po przepracowaniu okresu próbnego i wtedy, kiedy chcą podjąć z nimi dalszą współpracę. Od procesu rekrutacyjnego mija więc sporo czasu. Można jednak spróbować odwrócić tę kolejność i wykorzystać edukację w procesie

HRCamp

branżę HR? -Jakie kompetencje będą za chwilę najbardziej poszukiwane? -W jaki sposób rozwinąć swój zawodowy potencjał? Temat naszego wydarzenia to Upgrade your HR: technologie.komunikacja.przyszłość HR. A w programie: -niestandardowe wystąpienia znakomitych praktyków, -liderzy merytorycznych dyskusji z

IT Meeting - debaty ekspertów o karierze w IT

Wejdź na www.computerworld.pl/itmeeting i obejrzyj debaty zorganizowane przez magazyn Computerworld:. Perspektywy zatrudnienia w 2014. Kwalifikacje zawodowe, co będzie modne w przyszłości?. Wady i zalety różnych form zatrudnienia - kontrakt vs. etat, praca zdalna vs. praca w siedzibie firmy

Odbudowa dialogu społecznego? Związkowcy i pracodawcy spotkają się w MPiPS

wszystkich siedmiu organizacji związkowych wyrazili na nie zgodę. Odbędzie się ono w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Udział w nim wezmą liderzy i eksperci poszczególnych organizacji - powiedziała ekspertka Forum Związków Zawodowych, Anna Grabowska. Wśród organizacji zainteresowanych

Idealny zawodowiec

Od końca lat 90. w szkolnictwie zawodowym ubywało uczniów, a same szkoły kształciły w zawodach niepotrzebnych na rynku. Dziś jednak trend się odwraca - pracodawcy coraz częściej współpracują ze szkołami, a do tego mogą się włączyć w tworzenie podstaw programowych. Do współpracy zaprosiła ich

Ślusarz

szkołę zawodową w klasie ślusarza. Kształcenie zawiera praktyki zawodowe w szkole i poza nią. Potrzebne są zdolności manualne i dokładność. Praca ślusarza może przebiegać w trudnych warunkach warsztatowych, dlatego przydatna jest dobra kondycja fizyczna, odporność na pylenie materiałów, itp. Dobrze jest

[10.06.2015] Letnia akademia HR

tego warsztatu dowiedzą się m.in. jak skłonić pracownika, aby budował markę i prestiż swojej firmy, jak stawiać i skutecznie osiągać swoje cele - nie tylko zawodowe, jak zwiększyć skuteczność działania pracowników wykorzystując ich kompetencje wzrostowe. - Dlaczego pracownik pracuje najgorzej jak umie

"Solidarność" bliżej dialogu. Związek poparł zmiany

W sobotę projekt ustawy wstępnie zaaprobowali związkowcy, pracodawcy i przedstawiciele resortu pracy. W pracach nad projektem ze strony związkowej uczestniczyły NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a ze strony pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek

Biznes na świecie jest nierówny płciowo

Co ciekawe, panowie mają na ten problem zupełnie inny punkt widzenia. Tylko co piąty z nich (18 proc.) uważa, że panie na tym samym stanowisku i o podobnych kompetencjach co panowie zarabiają mniej. Kobiety dużo częściej oceniają, że są nierówno traktowane. Niemal co druga z nich (45 proc.) uważa

[25.03.2015] Targi Lublin

się z aktualnymi ofertami pracy, szkoleniami, kursami oraz innymi możliwościami zawodowo-edukacyjnymi. Atmosfera wydarzenia będzie sprzyjała spotkaniom na linii pracodawca- pracownik. Patronat Honorowy nad Targami Pracy objęli: Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Marszałek Województwa Lubelskiego

Gdy praca nas wypala

wrócić. Nie będzie rekruterem. - Może zajmę się badaniem kompetencji, a może będę doradzać firmom, jak przeciwdziałać wypaleniu? - zastanawia się. Wypalenie dużo kosztuje Osób, u których wypalenie zawodowe wywołuje depresję, jest w Polsce mnóstwo. Z chorobą tą (w przeciwieństwie do wypalenia dobrze

Małe kroki, duża zmiana

składa czterech na dziesięciu rodaków. Tuż po tych prozdrowotnych zapowiedziach zaczynamy snuć plany zawodowe. Mniej więcej co czwarty z nas chce lepszej pracy, wyższej płacy i bardziej prestiżowego stanowiska. Niestety, w przytłaczającej większości - aż w 95 proc. przypadków - noworoczne plany spalą na

Przyjdź, porozmawiaj, aplikuj! Targi pracy Career EXPO w Warszawie

pozostają eksperci i doradcy z zakresu zarządzania karierą, profesjonalnego wizerunku w social media, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz kompetencji zawodowych. Relację ze Strefy Rozwoju Targów Career EXPO w Gdańsku można zobaczyć w materiale wideo przygotowanym przez ekspertów firmy Progress: http

"Zwyczajnie Aktywni" po raz trzeci wspierają pacjentów na rynku pracy

aktywizacji zawodowej chorych rozumianej jako: - wsparcie osób dotkniętych autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi i osób zakażonych HCV w budowaniu i poszerzaniu kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia, kontynuowania lub powrotu do pracy, - edukację pacjentów umożliwiającą im funkcjonowanie w sposób

Okiem pracodawcy: Provident Polska

wartości i kod etyczny. Rekrutujemy w sposób pozwalający na identyfikowanie kandydatów, którzy spełniają zarówno oczekiwania merytoryczne, jak i mają odpowiednie kompetencje. Przy rekrutacji na stanowiska specjalistyczne zwracamy uwagę na doświadczenie zawodowe ale jesteśmy również otwarci na osoby bez

Jak zbudować profesjonalny wizerunek w internecie?

uwiarygodnić swoje kompetencje, np. zbierając rekomendacje, referencje od byłych oraz obecnych współpracowników potwierdzające zawodowe umiejętności. Często profile zawodowe w sieci są uzupełnione jedynie lakonicznymi informacjami takimi jak imię, nazwisko i obecne miejsce zatrudnienia. Tymczasem zadaniem

Aaaaaaaa idealną pracę przyjmę

i doradca zawodowy, przyczynę widzi głównie w aspiracjach i kompetencjach kandydatów. - Niektórzy nie chcą szukać pracy poniżej pewnego poziomu, a są tacy, którzy podejmą się każdego zajęcia, bo np. muszą się utrzymać. Dla nich praca jest środkiem do celu, a aspiracje, przynajmniej czasowo, odsuwają

Co z pracą dla uchodźców?

sobie organizację, która go wesprze. Nie ma żadnego państwowego programu aktywizacji zawodowej uchodźców? KG: Nie ma, choć Urząd ds. Cudzoziemców dysponuje środkami na szkolenia zawodowe - z raportu NIK wynika, że to aż 45,4 mln zł. Skuteczność tych działań jest jednak niska. Dodałabym jeszcze krajowy

Projekt komunikacyjny "Młodzi na start"

Metal, LM Wind Power Blades, Bilfinger Mars Offshore i Netto. Celem projektu jest promocja proaktywnego i świadomego podejścia do rozwoju zawodowego wśród młodych ludzi. Podczas bezpłatnych warsztatów organizowanych z ekspertami rynku pracy oraz przedstawicielami firm partnerskich programu, uczniowie i

Specjaliści i menedżerowie wybiorą najlepszych pracodawców

; Uświadomienie sobie gdzie jesteśmy i do czego dążymy w rozwoju kompetencji zawodowych pozwala wielu osobom świadomie kształtować kierunek kariery zawodowej. Taką możliwość dają profesjonalne narzędzia psychometryczne oparte na kilkudziesięcioletnich badaniach kompetencji w środowiskach biznesowych"

Pracownicy usług i handlu są najmniej przywiązani do pracodawców

Pomimo dużej liczby szkoleń oferowanych przez firmy, handlowcy i dostarczyciele usług nie widzą szansy rozwoju zawodowego. Aż 8 na 10 z nich wskazało brak możliwości zdobywania nowej wiedzy i kompetencji, jako główne powody decydujące o zmianie miejsca pracy. Do tego ponad połowa pracowników (55

Krócej do emerytury, więcej pracy dla młodych?

Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy, którzy weszli na rynek pracy najwcześniej, będą mogli też najszybciej udać się na emeryturę. Z tego rozwiązania skorzystają np. absolwenci szkół zawodowych, czy techników. Ale nie tylko oni. Jeśli mamy kiedyś dogonić tzw. zachód Europy, to młodzi

International Career Day 2015

rozpocząć karierę w Polsce. W tym roku wydarzenie ma mieć jeszcze większą skalę. Wezmą w nim udział światowej klasy przedsiębiorstwa, takie jak Procter&Gamble, BNP Paribas Securities Services czy Hays. Zawodowo i z klasą Do Polski przybywa coraz więcej cudzoziemców. Wiele szkół wyższych stworzyło kierunki

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

najprostszych działań matematycznych. Wysokie kompetencje ma tylko 3 proc. rolników. Autorzy raportu zwracają uwagę, że przeciętne umiejętności osób z tej grupy są niższe, niż osób biernych zawodowo. Tymczasem z badania wynika, że we wszystkich krajach zatrudnieni wyprzedzają bezrobotnych lub biernych zawodowo

Okiem pracodawcy: Atos IT Services

. kompetencje miękkie kandydatów? Są niezwykle ważne. W wielu przypadkach to właśnie kompetencje miękkie decydują o pozytywnym wyniku procesu rekrutacji. Zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu, nastawienie na osiąganie celów przy współpracy z osobami z zespołu, otwartość na permanentne

Mamy dyplomy, nie mamy zawodów

zawodowych średniego szczebla. Problem ze szkolnictwem zawodowym Z takim samym problemem mierzą się też Brytyjczycy. Prof. Alison Wolf, wykładowca na brytyjskim King's College i ceniona na wyspach ekspertka od rynku pracy, przestrzega, że Anglię czeka "załamanie podaży wykwalifikowanych rzemieślników

Szwaczka

są szwaczki chałupniczki (zwykle pracujące w domu), szwaczki odzieży oraz szwaczki meblowe (tapicerki meblowej). Szwaczka a krawcowa Szwaczka często mylona jest z krawcową. Krawcowa od szwaczki różni się jednak zakresem kompetencji. Podczas czy pierwsza potrafi samodzielnie przygotować formę

Zaprzyjaźnij się z komputerem, a nie będziesz bezrobotny

O roli kompetencji cyfrowych na rynku pracy mówi m.in. Komisja Europejska, według jej szacunków do 2020 r. aż 90% miejsc pracy będzie wymagało e-umiejętności. - Chodzi nie tylko o zdolność obsługi komputera, ale przede wszystkim kompetencje pozwalające użytkownikowi na odpowiednie wykorzystywanie

Dyplom czy doświadczenie?

pokazuje, że dla pracodawców nadal najistotniejsze jest doświadczenie zawodowe, następnie umiejętności, a dopiero na końcu wykształcenie. Szczególnie jest to widoczne w zawodach związanych ze sprzedażą, czy też obsługą klienta, gdzie liczą się przede wszystkim kompetencje, predyspozycje do pracy oraz

Młodzież może sprawdzić, kogo dziś brakuje na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zakończył cykl trzyletniego badania "Pomorski barometr zawodowy", które miało pokazać zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na pomorskim rynku pracy. Opublikowano właśnie ostatnią jego część. Metodologia badania była innowacyjna w skali kraju.- Do

HR na szpilkach

talentów kluczem do budowania silnej grupy pracowników - Grzegorz Filipowicz - Coaching - kolejna moda czy istotny trend w rozwoju kompetencji menadżerskich? - Daniel Kowalski - Jesteś swoją marką - czyli wizerunek w służbie osiągania sukcesów - Agnieszka D. Michalczyk - "Dojrzałość to wartość"

Znamy kolejnych "Zwyczajnie Aktywnych" - zakończenie drugiej edycji projektu

pasji, którzy w codziennym życiu stawiają czoła wielu przeciwnościom. Oprócz walki z uciążliwymi objawami, muszą mierzyć się z funkcjonującymi w społeczeństwie stereotypami dotyczącymi ich schorzeń. Wszystko to przyczynia się do stopniowego wycofywania się pacjentów z życia społecznego i zawodowego. W

Ważne e-umiejętności

znaczenie kompetencji cyfrowych w środowisku pracy, w szczególności wśród młodych ludzi stających przed wyborem ścieżki edukacji i późniejszej kariery zawodowej. Elementami polskiej edycji będą m.in. dni otwarte w firmach informatycznych dla licealistów i studentów, podczas których młodzi ludzie będą mieli

W pracy najważniejsze są...pieniądze

W rozmaitych badaniach pokazujących, co ma największe znaczenie w pracy, pieniądze zwykle są w pierwszej trójce. Tuż obok: "rozwoju zawodowego/osobistego" lub "atmosfery w pracy". Na ogół jednak otwierają zestawienie. Nie inaczej jest w badaniu "Polacy, a rozwój"

Poszukiwany/poszukiwana na rynku pracy, czyli SKAi w kolejnej fazie

wybierających kierunek studiów; -Absolwentów, którzy muszą dostosować wykształcenie i kompetencje do potrzeb pracodawców; -Pracodawców, którzy sygnalizują zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów. Pierwsza grupa, uczelnie skorzystają na SKAi ponieważ: Platforma oferuje im skuteczne metody śledzenia losów

Wynagradzanie za kompetencje

To wynagradzanie za całokształt potencjału kwalifikacyjnego pracownika: wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, uzdolnienia, zachowania oraz cechy psychofizyczne istotne dla pełnienia ról zawodowych. Wysokość wynagrodzenia nie zależy od oceny stopnia wykonania zadania, dynamiki zysku, obrotu

Czy Polacy migrują za pracą?

demograficznego, gdy młodzi utalentowani ludzie wyjadą z danej miejscowości i do niej nie wrócą. Z drugiej strony, jeśli wrócą z nowymi kompetencjami, to ta społeczność lokalna zyskuje. Na poziomie ogólnonarodowym mobilność pracowników jest bardzo pożądana, bo prowadzi do transferu wiedzy, umiejętności, rozwoju

Okiem pracodawcy: PZU

1. Osoby, o jakich umiejętnościach mają największą szansę na pracę w Państwa firmie?W PZU jesteśmy pewni, że o sukcesie grupy decyduje nie tylko rozpoznawalna marka i ponad 200-letnia tradycja, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego u pracowników cenimy nie tylko wysokie kompetencje i chęć do ich

Jak szybko i łatwo zwiększyć szanse na lepszą pracę?

kompetencyjnymi. Koszt takiej usługi waha się od 50 do ponad 1 tys. zł, jest więc w czym wybierać. Szybki kurs Nie zawsze zdobycie uprawnień lub kompetencji zawodowych musi trwać latami. Na rynku działa wiele firm, które oferują szybką, niekiedy kilkudniową naukę zawodu. Przykładem może posłużyć kurs na operatora

Kompetencje na wagę złota

oferowane stanowiska. Czego więc poszukują pracodawcy? Jak wynika z badania Bilans Kapitału Ludzkiego zrealizowanego przez PARP oraz Uniwersytet Jagielloński, w 2011 roku pracodawcy oczekiwali od kandydatów przede wszystkim kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych oraz zawodowych. - Pracodawcy

Internetem w bezrobocie

ważną kompetencją z punktu widzenia pracodawcy, ale również ułatwia znalezienie nowego zajęcia. Sprzyja również zakładaniu własnego biznesu" - czytamy w raporcie.Analitycy przekonują, że użytkownicy internetu mają znacznie większą szansę na osiągnięcie awansu zawodowego, także po pięćdziesiątce. Z

Projekt: praca dla młodych

pozycję na początku drogi zawodowej - mówi Marta Piasecka z Biura Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UW. Zajęcia w ramach przedmiotu poprowadzą specjaliści z jej biura oraz przedstawiciele pracodawców. Co ciekawe, tego typu zajęcia już od ponad dekady prowadzi Collegium Medicum Uniwersytetu

Nie masz pracy? Przyjdź na kurs

pokonania wiele barier, także natury psychologicznej - np. nie potrafią realnie ocenić swoich szans zawodowych i wykazują tendencję do zaniżonej auto-oceny własnych kompetencji. My te bariery pomagamy niwelować - zapewnia Kramm. Kursy składają się m.in. z treningu psychologicznego, ćwiczeń autoprezentacji

Ile "rynku pracownika" w branży BPO?

osób z odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami, w pewnym sensie tworząc naturalny rezerwuar kadr dla firm nowych, wchodzących na rynek lub już istniejących, poszerzających swą działalność. Grupa ta wspomagana jest przez równie szeroką pulę absolwentów uczelni wyższych corocznie zasilających szeregi

[18.04. 2013] III Akademickie Targi Pracy w Katowicach

indywidualnym teście kompetencji zawodowych. Będzie można także zasięgnąć porady prawnika oraz osób profesjonalnie zajmujących się rekrutacją.Patronat honorowy nad Targami objął Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Pan Mieczysław Płaneta.Wstęp bezpłatny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.Więcej

Wyzwania aktywizowania

tych, którzy z rynku wypadli względnie niedawno. Nieaktualne kompetencje często nie są największym problemem. Wyzwaniem jest przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej. Niekiedy jest to kwestia zorganizowania opieki na dziećmi, dojazdu do miejsca pracy, czy rozwiązania problemów zdrowotnych, w tym

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

klientami, dobrze słuchać, analizować informację, są dokładne w działaniu a także potrafią wykorzystać zdobyte wcześniej wiedzę i doświadczenie tak z życia prywatnego jak zawodowego. Myślę tu także o doświadczeniach ze studiów czy nawet szkoły średniej np.: organizacyjnym czy projektowym.Poszukujemy głównie

Spółdzielnie socjalne, czyli wędka zamiast ryby

;Giełda pracy" z Krakowa pomaga zaistnieć zawodowo niepełnosprawnym, ale też osobom po 50. roku życia. - Często jest to dla nich pierwsza praca w życiu, bo wcześniej nie mogli znaleźć zajęcia wykorzystującego ich kompetencje lub po prostu nie wierzyli w swoje możliwości - mówi Karolina Serwańska

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? Doświadczenie zawodowe oraz określone kompetencje twarde (wiedza branżowa w dziedzinie ochrony, motoryzacji, GPS czy nowych technologii) są dla konkretnych stanowisk po prostu niezbędne ale to nie zawsze wystarcza. Dużą wagę przywiązujemy do

Studenci aktywni na rynku pracy

daleko w kolejce do takiej pracy, jaka mi się marzy - mówi Piotr. We wspomnianym badaniu na liście poszukiwanych kompetencji u młodego kandydata do pracy najbardziej pożądane, oprócz tych zawodowych, są umiejętności miękkie: dobry kontakt z klientami, odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

Europass: Suplement Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

kompetentnych kandydatów do pracy. Ponadto w Suplemencie do Dyplomu Potwierdzającego Kompetencje Zawodowe znajduje się też informacja o instytucji, która wydała dyplom, o poziomie zdobytego wykształcenia, warunkach zdania egzaminów końcowych i o ewentualnej możliwości dalszego kształcenia w wybranym kierunku

Nowe życie radców prawnych

, można przyjąć, że proces ma wyglądać jak w amerykańskich thrillerach prawniczych (choć oczywiście bez ławy przysięgłych). Większe kompetencje radców Nowe zasady oznaczają, że oskarżony będzie musiał aktywniej niż do tej pory bronić się przed sądem. Jednak to wymaga znacznej aktywności, podstawowej

Europass: lepsze szanse na rynku pracy

Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe - określający zakres kompetencji absolwenta ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych.Jednostkami odpowiedzialnymi za promowanie portfolio Europass oraz za koordynację, we

Targi Pracy Career EXPO już wkrótce we Wrocławiu

. Wszyscy chętni będą mieli szansę na skonsultowanie swoich dokumentów aplikacyjnych, zbadanie kompetencji zawodowych czy zrobienie profesjonalnego zdjęcia do CV. Wydarzenie jest bezpłatne, ale aby wziąć w nim udział trzeba się zarejestrować i pobrać darmowy bilet ze strony: www careerexpo.pl. Targi odbędą

Assessment Centre - czy warto?

Metoda to pozwala na ocenę kandydata w warunkach symulacji sytuacji występujących w pracy zawodowej, stąd też jest metodą bardzo trafną i skuteczną.Organizując sesję AC trzeba rozważyć jej pozytywy, jak i obszary, przy których tego typu narzędzi nie warto stosować lub na jakie elementy trzeba

Okiem pracodawcy: Stanley Black&Decker Polska

, na które rekrutujemy, skierowana jest do absolwentów lub też osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Dlatego większość osób deklaruje chęć zdobycia doświadczenia oraz oczekuje jasnej ścieżki kariery zawodowej.5. Które z poszukiwanych przez Państwa kompetencji u kandydatów są najtrudniejsze do

Okiem pracodawcy: Fm Polska Sp. z o.o.

. Odpowiednie kompetencje miękkie kandydatów dają pracodawcy większą pewność, że nowozatrudniony pracownik po pierwsze wpasuje się w kulturę organizacyjną firmy, a po drugie spełni oczekiwania stanowiska. Mając wybór pomiędzy dwoma kandydatami, gdzie pierwszy ma większe doświadczenie zawodowe, a drugi wyższe

Otwartość przede wszystkim

słabe strony waszych absolwentów?- Z raportu "Monitoring losów zawodowych absolwentów SWPS" wynika, że pracodawcy cenią naszych absolwentów przede wszystkim za kompetencje zawodowe, interpersonalne, otwartość na wiedzę, chęć uczenia, umiejętność współpracy z ludźmi. Doceniają ich też za

GazetaPraca.pl zaprasza na wiosenną edycję targów pracy Career EXPO

odwiedzających będą również eksperci i doradcy z zakresu zarządzania karierą i tworzenia dokumentów aplikacyjnych, profesjonalnego wizerunku w social media oraz kompetencji zawodowych. Częścią targów pracy Career EXPO jest tzw. strefa szybkiej rekrutacji, która pozwala na udział w rekrutacji jeszcze w trakcie

Miękkie umiejętności, twarde realia

kolejnym papierku, tylko na realnych umiejętnościach. Chciałam się dowiedzieć, jak skutecznie komunikować się z ludźmi, co w moim zachowaniu może przeszkadzać innym, a co pomagać we wzajemnym kontakcie. I udało się. Jasne, kompetencje miękkie zdobywamy w procesie wychowania, ale wielu z tych cech nie widać

Firmy stawiają na kobiety

"Mamo Pracuj", często nie wierzą we własne siły i możliwości. Przerwa w pracy zawodowej sprawia, że lękają się konfrontacji ze środowiskiem pracy, boją się, że sobie nie poradzą, a przecież macierzyństwo nie sprawiło, że ubyło im kompetencji. Jeśli zaś chodzi o wsparcie w postaci

Rozmowa rekrutacyjna bez stresu

odpowiedzialność za innych, to nie można obawiać się odpowiedzialności za własne decyzje i kreatywne pomysły - podpowiada Michał Kamiński z Randstad. Pytania otwarte, sprawdzające kompetencje miękkie - Wielu kandydatów traktuje rozmowę kwalifikacyjną jako okoliczność weryfikacji ich życiorysu zawodowego, jednak

Wszyscy jesteśmy sprzedawcami

handlowcach zazwyczaj pełno jest uproszczeń i stereotypów, np. takich, że osoby wykonujące ten zawód nie sprawdziły się w innym. Albo że za wszystkim stoi manipulacja i niewyszukane, nachalne techniki sprzedażowe. To jednak nie do końca prawda. Za tym zawodem stoi bowiem szereg kompetencji, które zagwarantują

Wszyscy tracą na słabych stażach

przekonują, że gdyby młodzi ludzie mieli kompetencje lepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy, gospodarka zyskałaby w ubiegłym roku 12 mld zł. Ta kwota musi robić wrażenie. Zdaniem uczestników konferencji studentom brakuje umiejętności miękkich, przez co często nie mogą znaleźć zatrudnienia. - Studenci mają

Alternatywy co najmniej cztery

się z ryzykiem, szczególnie gdy rynek jest zdestabilizowany kryzysem), czy wreszcie niewysoka dynamika wzrostu płac, która zazwyczaj jest jednym z silniejszych motywatorów aktywnego poszukiwania nowej posady. Transformacja z przymusu Osoba, która nagle stoi wobec konieczności zmiany ścieżki zawodowej

Każdy może być bardzo dobrym menedżerem

kładzie nacisk. Kandydat na menedżera ma też prawo zadawać pytania o swoje potencjalne wyzwania zawodowe, cele i oczekiwania nowego przełożonego - aby przede wszystkim mógł sprawdzić, na ile będzie mógł korzystać ze swojego potencjału osobowości w nowej roli, które jego kompetencje i naturalne zasoby

Jak się pozbyć dyskryminacji w pracy?

. I oczywiście wpływają na to, jak wszyscy pracują. Branie pod uwagę tych różnic pozwala wykorzystać wszystkie kompetencje i zdolności pracowników. Efekt: lepsza i wydajniejsza praca. Innymi słowy zarządzanie różnorodnością to taka strategia biznesowa, która wykorzystuje potencjał wszystkich

Okiem pracodawcy: Lidl Polska

specjalistów ds. marketingu. 2. Jak ważne poza wiedzą i doświadczeniem są dla Państwa cechy osobowościowe i tzw. kompetencje miękkie kandydatów? W nowoczesnych organizacjach międzynarodowych, takich jak firma Lidl, główną i najbardziej pożądaną kompetencją staje się elastyczność. W środowisku międzynarodowym

Poligrafia szansą dla młodych

maszyn i materiałów powinien mieć dobrze rozwiniętą wyobraźnię plastyczną i przestrzenną. Ważną rolę odgrywa tu też wiedza z zakresu automatyzacji i komputeryzacji procesów druku, a także budowy wykorzystywanych urządzeń poligraficznych i papierniczych. Warto również wspomnieć o kompetencjach miękkich, w

Chcesz lepszej pracy? Musisz działać

. Pracodawcy najczęściej poszukują informatyków, przedstawicieli handlowych i sprzedawców. W cenie są także przedstawiciele zawodów związanych z medycyną oraz inżynierowie. Co jednak zrobić, jeśli oczekujemy podwyżki i chcemy zmienić pracę na lepszą, ale nie reprezentujemy żadnej z tych grup zawodowych? Im

Okiem pracodawcy: LG Display Poland Sp. z o.o.

kandydatów.5. Które z poszukiwanych przez Państwa kompetencji u kandydatów są najtrudniejsze do znalezienia i dlaczego?Najciężej jest znaleźć połączenie pasji i profesjonalizmu, tj. połączenia doświadczenia zawodowego z niesłabnącym entuzjazmem do wykonywanych obowiązków. Stosunkowo ciężko znaleźć również

Wygrali start do kariery

. Został nim Patryk Matuszewski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za co w nagrodę otrzymał skuter marki Vespa. Najwięcej - aż 23 staże - ufundowała Poczta Polska. - Jesteśmy przekonani, że stażyści którzy wygrali staż w naszej firmie, wykorzystają ten okres na zdobycie cennych doświadczeń zawodowych

kompetencje zawodowe - ogłoszenia z GazetaPraca.pl