kancelaria rady ministrów

PAP, kg

Premier i ministrowie ujawnili swoje zarobki

Premier i ministrowie ujawnili swoje zarobki

Premier Donald Tusk zarobił w 2008 roku 241 tys. 318 zł 67 gr. - wynika z jego oświadczenia majątkowego. Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można obejrzeć oświadczenia majątkowe szefa rządu i jego ministrów.

Związkowcy u prezydenta - koniec Komisji Trójstronnej?

NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych przedstawiły w środę wspólne założenia projektu zmiany ustawy o dialogu społecznym. W miejsce Komisji Trójstronnej proponują utworzenie Rady Dialogu Społecznego, która miałaby m.in. być instytucjonalnie niezależna oraz zarządzać środkami zebranymi w Funduszu Pracy

Bezpłatny staż w kancelarii premiera. Dobry przykład?

Premier Donald Tusk wielokrotnie mówił o tym, jak ważne jest, aby młodym Polakom zapewnić dobrą pracę. Ale jego kancelaria oferuje darmowy staż.

Zarobki w kancelarii premiera i prezydenta RP

Zarobki w kancelarii premiera i prezydenta RP

dotyczą wynagrodzeń głównych specjalistów. Zarobki na tym stanowisku są o 31% wyższe w Kancelarii Prezydenta RP (6 679,7 PLN) niż w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (5 084,32 PLN). Wszystkie kwoty podane na wykresie 1 nie obejmują wszystkich dodatków i nagród. Przykładowo w obydwu kancelariach

Sejm za zwiększeniem zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędach

Sejm za zwiększeniem zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędach

państwowych. Należą do nich m.in. kancelarie: Sejmu, Senatu, Prezydenta czy Prezesa Rady Ministrów. Tam niepełnosprawni spełniający wszystkie wymagania będą mieli pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli w miesiącu poprzedzającym nabór wskaźnik ich zatrudnienia będzie mniejszy niż 6 proc. Szczegółowe zasady naboru

Zawody do otwarcia

Zawody do otwarcia

. Niemczech czy Francji jest odgórnie ustalona liczba kancelarii, a taksa notarialna sztywna - wyjaśnia Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej.W Polsce taksę się uzgadnia, ustawa ustala tylko jej maksymalną wysokość. Co do ograniczenia liczby notariuszy - aby otworzyć kancelarię w tym samym budynku

Wypadek w pracy. Co robić?

Wypadek w pracy. Co robić?

prokuratora. Co jeszcze powinien zrobić pracodawca? Określa to głównie Kodeks pracy i odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów (z 28 lipca 1998 r.). W pierwszej kolejności powinien wyeliminować lub ograniczyć zagrożenie i zapewnić pierwszą pomoc dla poszkodowanych. Do czasu wyjaśnienia przyczyn i

Sędziowie protestują przeciw ocenom okresowym

Sędziowie protestują przeciw ocenom okresowym

Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Ciekawi jesteśmy, jak niskiej rangi funkcjonariusze zechcą z nami rozmawiać. Bo słowo »wysoki« jest tu chyba nieadekwatne" - mówił PAP Strączyński.W resorcie sprawiedliwości PAP dowiedziała

[01.04.2014] VIII Akademickie Targi Pracy JOBBING

Distribution i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Przygotowania do spotkania swojego przyszłego pracodawcy możesz zacząć od naszej strony internetowej, gdzie znajdziesz pełna listę wystawców i ich profile. Warsztaty Zapisy na bezpłatne warsztaty i prezentacje odbywające się równolegle do targów ruszą od 21

Kancelaria premiera Włoch walczy z lenistwem pracowników

Kancelaria premiera Włoch walczy z lenistwem pracowników

. Pracownicy kancelarii prezesa rady ministrów podkreślają, że nigdy w tym budynku nie było żadnych kontroli godzin pracy i spędzonego poza nim czasu. - Rozpoczęła się nowa faza odpowiedzialności i przejrzystości w publicznej administracji" - ogłosił z dumą Brunetta podczas uroczystej inauguracji bramek

Umowa Kaplera zgodna z prawem

Umowa Kaplera zgodna z prawem

mówić o przetargu na prezesa, najwyżej o konkursie, w trakcie którego członkowie rady nadzorczej analizują aplikacje i kompetencje kandydatów. Jednocześnie przyznaje: - Kontrakt Kaplera może być umową podlegającą rygorowi prawa pracy, ale jednoznacznie nie da się tego ustalić bez poznania jego treści

Dwa tygodnie na to, by zdobyć dobry staż

Dwa tygodnie na to, by zdobyć dobry staż

praktykę w jednej z firm, do których niezwykle ciężko się dostać "z ulicy" - przyznaje Kamila Salamonik, laureatka 17. edycji, która odbywała praktyki w PGNiG SA.Jakie ma rady dla uczestników "Grasz o staż"? - Przede wszystkim, do zadania nie należy się zmuszać. Powinien pojawić się

Praca w urzędzie: jak jej szukać?

Praca w urzędzie: jak jej szukać?

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ( ).W ogłoszeniu oprócz nazwy i adresu urzędu powinien znaleźć się m.in. dokładny opis wymagań ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe. Oprócz tego powinno ono zawierać zakres zadań, informacje o warunkach pracy oraz - co ważne - informację o

Najmłodsze szefowe

Najmłodsze szefowe

mężczyzna. Jedynie 9 proc. chciałoby mieć szefową.Tymczasem w Polsce kobiety są większością wśród osób z wykształceniem wyższym. Mimo to zaledwie jedna trzecia z nich jest w kadrze kierowniczej, 2 proc. - w zarządach firm, a 7 proc. - w radach i komisjach mających wpływ na polską naukę. Według minister

22 września protest pracowników budżetówki

, następnie związkowcy przejdą Świętokrzyską, Nowym Światem, Al. Ujazdowskimi aż do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zamierzają wręczyć petycję. Istotnym punktem na trasie ma być protest pod Ministerstwem Finansów. Tam związkowcy nie tylko złożą postulaty proponowanych zmian, ale też przebiją balony z

Suchy chleb dla prezesa PKO BP

Suchy chleb dla prezesa PKO BP

Minister skarbu (ma ponad 51 proc. akcji PKO BP) na wczorajszym zgromadzeniu akcjonariuszy zmienił sześciu członków rady nadzorczej. Siódmego, prof. Jerzego Osiatyńskiego, rekomendowało PZU Asset Management (drugi znaczący akcjonariusz). Osiatyński, b. minister finansów w rządzie Hanny Suchockiej

Zawody otwierane powoli

Zawody otwierane powoli

czy czterem wersjami deregulacji naszego zawodu - mówi Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Wymienia, że pierwotnie - w marcu - planowane zmiany umożliwiały dostęp do zawodu przedstawicielom innych profesji prawniczych, np. radcom prawnym. Nie musieli oni jednak mieć, jak dotychczas, trzech

Zarobki pracowników "skarbówki"

prowizyjne egzekutora nie może przekroczyć czterokrotności najniższego wynagrodzenia zasadniczego, czyli 5 248 PLN (Dziennik Ustaw nr 76, poz. 506).Ile zarabiają przeciętnie?Według danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w urzędach kontroli skarbowych. W

Spółki ZChN-u i pampersów

skarbu Andrzeja Mikosza oraz transportu i budownictwa Jerzego Polaczka. PiS w radach nadzorczych O ile sam minister skarbu Andrzej Mikosz jest spoza układu partyjnego PiS-u (był kiedyś w Partii Konserwatywnej Aleksandra Halla, ale potem nie miał ścisłych kontaktów z polityką), o tyle nowi ludzie

Dziś otwarcie ofert do PKO BP

Kaczyńskim sopocką kancelarią prawną. Jej partner Marek Głuchowski był szefem rady nadzorczej PKO BP pod rządami PiS, i to on wymyślił kandydaturę Juszczaka do zarządu banku. Ale Juszczak odcina się od związków z PiS. - Nie czuję się związany z żądną ekipą polityczną - zastrzega.

Połączenie Pekao SA i BPH do końca 2006 r.

środę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostało parafowane porozumienie polskiego rządu z UniCredito Italiano przewidujące m.in. sprzedaż 200 z 477 placówek Banku BPH oraz marki banku. Pozostałe placówki zostaną włączone do Banku Pekao SA, a pracownicy otrzymają dwuletnie gwarancje zatrudnienia

Z licencją czy bez?

Z licencją czy bez?

Krajowej Rady Notarialnej Lech Borzemski. To zdaniem środowiska wyklucza możliwość otwarcia ich zawodu. Katarzyna Urbańska z PKPP Lewiatan podkreśla, że zbyt dalekie ułatwienia w dostępie do zawodów zaufania publicznego, w tym notariusza, faktycznie mogą zagrażać bezpieczeństwu zawieranych

Fedak: przynależność do OFE powinna być dobrowolna

wicepremierem Pawlakiem, występują również np. Rada Gospodarcza przy premierze, minister w kancelarii premiera Michał Boni, OPZZ. To wywołuje zamęt. Czy nie warto byłoby porozumieć się, wypracować wspólny projekt, który zostałby przestawiony rządowi?J.F.: Poza moim projektem nie ma żadnego innego. Jest jedynie

Gotowi na Euro 2012 

;Firmy PM Group korzystała w przeszłości Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. I mocno się zawiodła. Jak wynika z oświadczenia Kancelarii, powodem rozwiązania umowy było "realizowanie zamówienia w sposób nienależyty i sprzeczny z przyjętymi zobowiązaniami umownymi, a także zła organizacja

Trudność dostępu do zawodu

notariuszem, trzeba jeszcze być przez trzy lata asesorem. Wcześniej jednak kandydat musi znaleźć notariusza, który zobowiąże się go zatrudnić w swojej kancelarii. Notariusza na jego wniosek powołuje i wyznacza mu siedzibę kancelarii Minister Sprawiedliwości, ale po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, IPN czy PIP. Tych instytucji ustawa nie obejmie.Cięcia ominą też pracowników szkół, uczelni publicznych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych instytucji kultury czy Polskiej Akademii Nauk

Jest projekt ustawy obniżającej emerytury kobiet

więcej pieniędzy, a innym odbierać. Jeremi Mordasewicz, ekspert PKPP Lewiatan i członek rady nadzorczej ZUS, zapewnia, że pomysł rządu jeszcze bardziej zwiększy różnice między emeryturą mężczyzn i kobiet. Dziś emerytury kobiet już są o ok 30-35 proc. niższe. Dzieje się tak dlatego, że Polki przechodzą na

Związki na ulicy walczą ze zmianami w kodeksie pracy

urodziny - krzyczał Szymańczyk. Szefów obu central Macieja Manickiego i Mariana Krzaklewskiego nie było - w kancelarii premiera odbierali w tym czasie nominacje do Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Do protestujących wyszedł minister pracy Jerzy Hausner. Przypomniał o środowych porozumieniach OPZZ z

Kontrowersje wokół nowego prezesa PZU

kancelarię prawniczą. Rok temu, za rządów Marka Belki, został przedstawicielem skarbu państwa w radzie nadzorczej Dalmoru, gdyńskiej firmy zajmującej się połowami i przetwórstwem ryb. W latach 1997-2001 pracował wprawdzie w PKO BP, w tym m.in. na stanowisku doradcy i dyrektora zarządzającego pionem rynków

Notariusz

wykonywania zawodu notariusza w indywidualnych kancelariach. Dziś nie ma już państwowych biur notarialnych, powstał samorząd notarialny (izby notarialne oraz Krajowa Rada Notarialna), a polski notariat przyjęto do grona członków Międzynarodowej Unii Notariatu Łacińskiego.Status społecznyPozycja

Jak się zostaje najlepszym księgowym w Polsce

możliwość sprawdzenia się, zmierzenia z innymi w dziedzinie, którą uprawia się na co dzień.Jakich rad może Pani udzielić osobom, które będą się przygotowywały do kolejnych edycji?- Przede wszystkim należy codziennie czytać prasę fachową. Do tego konkursu nie da się przygotować z dnia na dzień. W tegorocznej

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

. wirusem różyczki i HIVGdzie szukać przepisówArt. 176 Kodeksu pracy; załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 ze zm.).Pracodawca, który naruszył przepisy o uprawnieniach

Budżetówka 2004: Urzędnicy

kancelariach Sejmu i Senatu; Najwyższej Izbie Kontroli; w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Pracownicy tych instytucji formalnie nie zajmują stanowisk urzędniczych (zwyczajowo nazywamy ich urzędnikami). Mają własne regulaminy wynagradzania. A najwięcej w ZUS

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, który odpowiedzialny jest za prowadzenie działań w tym obszarze. Pełnomocnik powołany został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002, w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z Rozporządzeniem, Pełnomocnik

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

które odpowiadała. Nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy o współodpowiedzialności materialnej może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę . Szczegółowe reguły postępowania określa tu rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za

Polki zarabiają 20 proc mniej od mężczyzn

. Wrocław Gdańsk . 735 890 . Radom (pracuje na pół etatu w supermarkecie Elea) Lublin (pół etatu

Konsultant w dziedzinie integracji europejskiej

państwa - stwierdza Kamil Sierszak z departamentu integracji i negocjacji z Unią Europejską w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Potwierdzają to Monika Janus i Mikołaj Jarosz, pracownicy Zespołu Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej:- Możemy swoją pracą wspierać proces

Urzędnicy

wojewódzkich i powiatowych. W instytucjach centralnych Pracownicy pozostałych instytucji centralnych, których zwyczajowo nazywamy urzędnikami, formalnie nie zajmują stanowisk urzędniczych. Pracują np. w kancelarii Sejmu i Senatu, Najwyższej Izbie Kontroli, w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Radzie

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

przedszkole otwiera się dopiero o godz. 8? I na to jest rada. Rodzic w takiej sytuacji (podobnie jak matka karmiąca) może pisemnie poprosić pracodawcę o indywidualny rozkład czasu pracy. Krótko mówiąc - o pracę na innych zasadach niż wszyscy pozostali. O taki rozkład musi poprosić sam - wystąpić z pisemnym

Prokom. Wielki szlem

Handlu i Poligrafii, Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zarząd Miasta Gdyni, Urząd Wojewódzki w Koninie, Departament Dostaw Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Urząd Ceł, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w

OPZZ apeluje do premiera o godne płace

W piątek związkowcy przekazali apel do Kancelarii Premiera. "Panie Premierze - polscy pracownicy oczekują godnych płac, chcą normalnie żyć we własnym kraju, a nie na emigracji" - napisali działacze OPZZ w apelu."Jestem zaskoczony postawą niektórych związków" - powiedział

Od 1200 zł do 2699 zł

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wykształcenie średnie, obsługuje komputer. Zazwyczaj pracuje do 45 godzin tygodniowo, ale czasami musi przyjść do pracy również w soboty. Wtedy dostaje za to dzień wolny. 1800 zł - młodsza asystentka biegłego rewidenta w kancelarii audytorskiej w Szczecinie. 1830 zł

Rodaku, zrób to sam

odrapane bloki. Jakie życie wiodła listonoszka z filmu Agnieszki Holland, samotna kobieta, która musiała czasami zostawiać syna u sióstr w domu dziecka, bo nie dawała rady finansowo. Czy bez reform warunki życia ludzi z PGR-ów byłyby lepsze? Jeśli ktoś ma wątpliwości, chętnie umówię go na rozmowę z

kancelaria rady ministrów - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów. ZadaniaKancelaria zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną

Prezes Rady Ministrów

obsady personalnej szeregu organów administracji rządowej nadzoruje organy centralne i terytorialne administracji rządowej nadzoruje samorząd w granicach określonych w konstytucji i ustawach Obsługę urzędu Prezesa Rady Ministrów zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Prezesowi Rady Ministrów

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

reprezentacyjnej miasta Warszawy. Teraźniejszość Od stycznia 1997 w gmachu głównym działa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Odbywają się tu cotygodniowe posiedzenia Rady Ministrów, budynek jest także miejscem pracy premiera. W budynku przyjmowane są oficjalne delegacje krajowe i zagraniczne.Do najciekawszych

Komitet Europejski Rady Ministrów

konserwator przyrody od 16 kwietnia 2009 Monika Smoleń - podsekretarz stanu w MKiDN od 26 lutego 2008 Igor Dzialuk - podsekretarz stanu w MS od 4 marca 2009 Osoby zapraszane: Michał Boni - Minister-członek Rady Ministrów i Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów od 15 stycznia 2009 Maciej Berek

Wiceprezes Rady Ministrów

Wiceprezes Rady Ministrów (pot. wicepremier (z łac. primus – pierwszy oraz z łac. vice – zamiast)) – w Polsce zastępca premiera – Prezesa Rady Ministrów, członek Rady Ministrów i Prezydium Rady Ministrów.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie ogranicza liczby

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.