kancelaria rady ministrów

PAP, kg

Premier i ministrowie ujawnili swoje zarobki

Premier i ministrowie ujawnili swoje zarobki

Premier Donald Tusk zarobił w 2008 roku 241 tys. 318 zł 67 gr. - wynika z jego oświadczenia majątkowego. Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można obejrzeć oświadczenia majątkowe szefa rządu i jego ministrów.

Związkowcy u prezydenta - koniec Komisji Trójstronnej?

NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych przedstawiły w środę wspólne założenia projektu zmiany ustawy o dialogu społecznym. W miejsce Komisji Trójstronnej proponują utworzenie Rady Dialogu Społecznego, która miałaby m.in. być instytucjonalnie niezależna oraz zarządzać środkami zebranymi w Funduszu Pracy

Bezpłatny staż w kancelarii premiera. Dobry przykład?

Premier Donald Tusk wielokrotnie mówił o tym, jak ważne jest, aby młodym Polakom zapewnić dobrą pracę. Ale jego kancelaria oferuje darmowy staż.

Zarobki w kancelarii premiera i prezydenta RP

Zarobki w kancelarii premiera i prezydenta RP

dotyczą wynagrodzeń głównych specjalistów. Zarobki na tym stanowisku są o 31% wyższe w Kancelarii Prezydenta RP (6 679,7 PLN) niż w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (5 084,32 PLN).Wszystkie kwoty podane na wykresie 1 nie obejmują wszystkich dodatków i nagród. Przykładowo w obydwu kancelariach pracownikom

Zawody do otwarcia

Zawody do otwarcia

. Niemczech czy Francji jest odgórnie ustalona liczba kancelarii, a taksa notarialna sztywna - wyjaśnia Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej.W Polsce taksę się uzgadnia, ustawa ustala tylko jej maksymalną wysokość. Co do ograniczenia liczby notariuszy - aby otworzyć kancelarię w tym samym budynku

Sejm za zwiększeniem zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędach

Sejm za zwiększeniem zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędach

państwowych. Należą do nich m.in. kancelarie: Sejmu, Senatu, Prezydenta czy Prezesa Rady Ministrów. Tam niepełnosprawni spełniający wszystkie wymagania będą mieli pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli w miesiącu poprzedzającym nabór wskaźnik ich zatrudnienia będzie mniejszy niż 6 proc. Szczegółowe zasady naboru

[01.04.2014] VIII Akademickie Targi Pracy JOBBING

Distribution i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Przygotowania do spotkania swojego przyszłego pracodawcy możesz zacząć od naszej strony internetowej, gdzie znajdziesz pełna listę wystawców i ich profile. Warsztaty Zapisy na bezpłatne warsztaty i prezentacje odbywające się równolegle do targów ruszą od 21

Sędziowie protestują przeciw ocenom okresowym

Sędziowie protestują przeciw ocenom okresowym

Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Ciekawi jesteśmy, jak niskiej rangi funkcjonariusze zechcą z nami rozmawiać. Bo słowo »wysoki« jest tu chyba nieadekwatne" - mówił PAP Strączyński.W resorcie sprawiedliwości PAP dowiedziała

Kancelaria premiera Włoch walczy z lenistwem pracowników

Kancelaria premiera Włoch walczy z lenistwem pracowników

. Pracownicy kancelarii prezesa rady ministrów podkreślają, że nigdy w tym budynku nie było żadnych kontroli godzin pracy i spędzonego poza nim czasu. - Rozpoczęła się nowa faza odpowiedzialności i przejrzystości w publicznej administracji" - ogłosił z dumą Brunetta podczas uroczystej inauguracji bramek

Umowa Kaplera zgodna z prawem

Umowa Kaplera zgodna z prawem

mówić o przetargu na prezesa, najwyżej o konkursie, w trakcie którego członkowie rady nadzorczej analizują aplikacje i kompetencje kandydatów. Jednocześnie przyznaje: - Kontrakt Kaplera może być umową podlegającą rygorowi prawa pracy, ale jednoznacznie nie da się tego ustalić bez poznania jego treści

Dwa tygodnie na to, by zdobyć dobry staż

Dwa tygodnie na to, by zdobyć dobry staż

praktykę w jednej z firm, do których niezwykle ciężko się dostać "z ulicy" - przyznaje Kamila Salamonik, laureatka 17. edycji, która odbywała praktyki w PGNiG SA.Jakie ma rady dla uczestników "Grasz o staż"? - Przede wszystkim, do zadania nie należy się zmuszać. Powinien pojawić się

Praca w urzędzie: jak jej szukać?

Praca w urzędzie: jak jej szukać?

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ( ).W ogłoszeniu oprócz nazwy i adresu urzędu powinien znaleźć się m.in. dokładny opis wymagań ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe. Oprócz tego powinno ono zawierać zakres zadań, informacje o warunkach pracy oraz - co ważne - informację o

Najmłodsze szefowe

Najmłodsze szefowe

mężczyzna. Jedynie 9 proc. chciałoby mieć szefową.Tymczasem w Polsce kobiety są większością wśród osób z wykształceniem wyższym. Mimo to zaledwie jedna trzecia z nich jest w kadrze kierowniczej, 2 proc. - w zarządach firm, a 7 proc. - w radach i komisjach mających wpływ na polską naukę. Według minister

22 września protest pracowników budżetówki

, następnie związkowcy przejdą Świętokrzyską, Nowym Światem, Al. Ujazdowskimi aż do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zamierzają wręczyć petycję. Istotnym punktem na trasie ma być protest pod Ministerstwem Finansów. Tam związkowcy nie tylko złożą postulaty proponowanych zmian, ale też przebiją balony z

Zawody otwierane powoli

Zawody otwierane powoli

czy czterem wersjami deregulacji naszego zawodu - mówi Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Wymienia, że pierwotnie - w marcu - planowane zmiany umożliwiały dostęp do zawodu przedstawicielom innych profesji prawniczych, np. radcom prawnym. Nie musieli oni jednak mieć, jak dotychczas, trzech

Zarobki pracowników "skarbówki"

prowizyjne egzekutora nie może przekroczyć czterokrotności najniższego wynagrodzenia zasadniczego, czyli 5 248 PLN (Dziennik Ustaw nr 76, poz. 506).Ile zarabiają przeciętnie?Według danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w urzędach kontroli skarbowych. W

Spółki ZChN-u i pampersów

Spółki ZChN-u i pampersów

też, że premier Marcinkiewicz był w bliskich relacjach z Walendziakiem. A premier ma duży wpływ na decyzje personalne ministrów skarbu Andrzeja Mikosza oraz transportu i budownictwa Jerzego Polaczka. PiS w radach nadzorczych O ile sam minister skarbu Andrzej Mikosz jest spoza układu partyjnego PiS

Państwowe firmy: ludzie Marcinkiewicza znikają

Państwowe firmy: ludzie Marcinkiewicza znikają

, wciąż zasiada w radach nadzorczych państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu i Grupy Lotos. W radzie Banku Gospodarstwa Krajowego ciągle jest zaś Zbigniew Derdziuk, który był sekretarzem stanu w kancelarii Marcinkiewicza i tak jak Tarnowski przeszedł z byłym premierem do stołecznego ratusza. Ze stanowiska

Z licencją czy bez?

Z licencją czy bez?

Krajowej Rady Notarialnej Lech Borzemski. To zdaniem środowiska wyklucza możliwość otwarcia ich zawodu. Katarzyna Urbańska z PKPP Lewiatan podkreśla, że zbyt dalekie ułatwienia w dostępie do zawodów zaufania publicznego, w tym notariusza, faktycznie mogą zagrażać bezpieczeństwu zawieranych

Eureko przygotowuje się do obrony

same informacje płynęły również do ministerstwa. Zagłosujemy przeciwko takim uchwałom i zaskarżymy je do sądu - zapowiada Nastula. Sprawę przekazywania danych Eureko miał wyjaśnić wybrany przez radę nadzorczą PZU audytor - kancelaria prawna Domański, Zakrzewski, Palinka i Wspólnicy. Tymczasem - jak

Gotowi na Euro 2012 

Gotowi na Euro 2012 

;Firmy PM Group korzystała w przeszłości Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. I mocno się zawiodła. Jak wynika z oświadczenia Kancelarii, powodem rozwiązania umowy było "realizowanie zamówienia w sposób nienależyty i sprzeczny z przyjętymi zobowiązaniami umownymi, a także zła organizacja

Fedak: przynależność do OFE powinna być dobrowolna

wicepremierem Pawlakiem, występują również np. Rada Gospodarcza przy premierze, minister w kancelarii premiera Michał Boni, OPZZ. To wywołuje zamęt. Czy nie warto byłoby porozumieć się, wypracować wspólny projekt, który zostałby przestawiony rządowi?J.F.: Poza moim projektem nie ma żadnego innego. Jest jedynie

LG Philips inwestuje w Kobierzycach

Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. Podpisanie umów miało być zorganizowane we Wrocławiu. Z tej okazji miał przyjechać do nas premier Kazimierz Marcinkiewicz. Jednak napięty terminarz szefa Rady Ministrów uniemożliwił mu wyjazd z Warszawy. Umowa między polskim rządem, sześcioma poddostawcami LG Philips

Połączenie Pekao SA i BPH do końca 2006 r.

pożyczki w walutach obcych dla osób fizycznych w sieci Pekao SA zostaną utrzymane i zostaną wprowadzone również w sieci BPH - i to w jak najszybszym terminie. W środę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostało parafowane porozumienie polskiego rządu z UniCredito Italiano przewidujące m.in. sprzedaż 200

PiS przewietrzy ministerstwa

budownictwa (zostanie wydzielone z Ministerstwa Transportu i Budownictwa). Według szacunków lidera PO Jana Rokity, szefa Urzędu Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej, wydzielenie takiego ministerstwa jak budownictwo będzie kosztować rocznie około 50 mln zł. Premier Kazimierz Marcinkiewicz deklaruje, że

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, IPN czy PIP. Tych instytucji ustawa nie obejmie.Cięcia ominą też pracowników szkół, uczelni publicznych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych instytucji kultury czy Polskiej Akademii Nauk

Jest projekt ustawy obniżającej emerytury kobiet

więcej pieniędzy, a innym odbierać.Jeremi Mordasewicz, ekspert PKPP Lewiatan i członek rady nadzorczej ZUS, zapewnia, że pomysł rządu jeszcze bardziej zwiększy różnice między emeryturą mężczyzn i kobiet. Dziś emerytury kobiet już są o ok 30-35 proc. niższe. Dzieje się tak dlatego, że Polki przechodzą na

Trudność dostępu do zawodu

wyznacza mu siedzibę kancelarii Minister Sprawiedliwości, ale po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej. Notariusz musi rozpocząć działalność w ciągu dwóch miesięcy, inaczej powołanie traci moc. Korporacja liczy ok. 1600 notariuszy. W tej chwili szkoli 138 aplikantów. Radcy prawni

Rewolucja w dostępie do zawodów prawniczych?

, odwołania do sądu powszechnego. Nie chcemy żadnego kodeksu etyki. Podlegać będziemy tym zasadom, które obowiązują w każdym innym zawodzie - nie wolno kraść, wprowadzać klienta w błąd - odpowiada przewodniczący Fair Play. Konkurencja dla 8 tys. adwokatów Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Stanisław

Związki na ulicy walczą ze zmianami w kodeksie pracy

premiera odbierali w tym czasie nominacje do Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Do protestujących wyszedł minister pracy Jerzy Hausner. Przypomniał o środowych porozumieniach OPZZ z pracodawcami. - Mamy już porozumienie częściowe. Lepsze takie, niż żadne - mówił. Związkowcy go wygwizdali. Ostrzej

Notariusz

wykonywania zawodu notariusza w indywidualnych kancelariach. Dziś nie ma już państwowych biur notarialnych, powstał samorząd notarialny (izby notarialne oraz Krajowa Rada Notarialna), a polski notariat przyjęto do grona członków Międzynarodowej Unii Notariatu Łacińskiego.Status społecznyPozycja

W prawie bankowym będzie dziura?

mogło połączyć Pekao z całym BPH. A zablokowanie pełnej fuzji było propagandowym zwycięstwem premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Nowela, która miała trafić pod obrady rządu już na początku maja, wciąż jest wstrzymywana. "Gazeta" dowiedziała się w resorcie skarbu, że Komitet Ekonomiczny Rady

Jak się zostaje najlepszym księgowym w Polsce

możliwość sprawdzenia się, zmierzenia z innymi w dziedzinie, którą uprawia się na co dzień.Jakich rad może Pani udzielić osobom, które będą się przygotowywały do kolejnych edycji?- Przede wszystkim należy codziennie czytać prasę fachową. Do tego konkursu nie da się przygotować z dnia na dzień. W tegorocznej

Supernadzór finansowy rodzi się w bólach

. Łącznie od premiera (m.in. za pośrednictwem ministrów) zależy obsada aż pięciu z siedmiu miejsc w nowej Komisji. Pozostałych dwóch mianuje prezydent i szef Narodowego Banku Polskiego. Przemysław Gosiewski, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, mówił w poniedziałek, że decyzja w sprawie szefa nadzoru

Kontrowersje wokół nowego prezesa PZU

przypadku dużych firm, takich jak PZU - mówi Ryszard Bójko, rzecznik KNUiFE. Z życiorysu Netzela wynika, że od kilkunastu lat prowadzi w Gdyni kancelarię prawniczą. Rok temu, za rządów Marka Belki, został przedstawicielem skarbu państwa w radzie nadzorczej Dalmoru, gdyńskiej firmy zajmującej się połowami

Pani minister pracuje

wicemarszałkiem Sejmu, a Kalata jego oficjalnym, otrzymującym pensję z kancelarii Sejmu doradcą. Potem Samoobrona weszła w koalicję z PiS--em i LPR-em. 5 maja 2006 roku Lepper odebrał nominację na wicepremiera i ministra rolnictwa, a Kalata została ministrem pracy i polityki społecznej. - Nominacja na

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

. wirusem różyczki i HIVGdzie szukać przepisówArt. 176 Kodeksu pracy; załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 ze zm.).Pracodawca, który naruszył przepisy o uprawnieniach

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, który odpowiedzialny jest za prowadzenie działań w tym obszarze. Pełnomocnik powołany został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002, w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z Rozporządzeniem, Pełnomocnik

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

. Nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy o współodpowiedzialności materialnej może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę . Szczegółowe reguły postępowania określa tu rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. z 1996

Budżetówka 2004: Urzędnicy

centralnych: w kancelariach Sejmu i Senatu; Najwyższej Izbie Kontroli; w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Pracownicy tych instytucji formalnie nie zajmują stanowisk urzędniczych (zwyczajowo nazywamy ich urzędnikami). Mają własne regulaminy wynagradzania. A

Polki zarabiają 20 proc mniej od mężczyzn

. Wrocław Gdańsk . 735 890 . Radom (pracuje na pół etatu w supermarkecie Elea) Lublin (pół etatu

Koniec świata komorników?

na wschodzie Polski, gdzie już teraz nie ma z czego płacić pracownikom. Na garnuszku żony Pieniądze na turniej piłkarski wyłożyła Krajowa Rada Komornicza, do niedawna jedna z najbogatszych organizacji zawodowych w kraju. Dziś sięga po swoje oszczędności, by nauczyć swoich członków, jak przeżyć

Konsultant w dziedzinie integracji europejskiej

państwa - stwierdza Kamil Sierszak z departamentu integracji i negocjacji z Unią Europejską w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Potwierdzają to Monika Janus i Mikołaj Jarosz, pracownicy Zespołu Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej:- Możemy swoją pracą wspierać proces

Urzędnicy

Kontroli, w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Każda z tych grup zawodowych ma własne regulaminy wynagradzania. A najwięcej w ZUS... ZUS zatrudnia ok. 40 tys. osób. Ich wynagrodzenia są ustalane na podstawie wewnętrznego regulaminu. W tegorocznym budżecie

Polacy,do europracy!

: - Mama, nie dasz rady. Przekonała go, gdy przyniosła mu wydruki z testami ze stron internetowych UKIE. Marek: w Brukseli się nauczę i wrócę do domu Marek Sagun (absolwent historii na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalizacja integracja europejska, dziś nauczyciel języka niemieckiego w warszawskim

OPZZ apeluje do premiera o godne płace

W piątek związkowcy przekazali apel do Kancelarii Premiera. "Panie Premierze - polscy pracownicy oczekują godnych płac, chcą normalnie żyć we własnym kraju, a nie na emigracji" - napisali działacze OPZZ w apelu."Jestem zaskoczony postawą niektórych związków" - powiedział

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

o 7.30, a jedyne w mieście przedszkole otwiera się dopiero o godz. 8? I na to jest rada. Rodzic w takiej sytuacji (podobnie jak matka karmiąca) może pisemnie poprosić pracodawcę o indywidualny rozkład czasu pracy. Krótko mówiąc - o pracę na innych zasadach niż wszyscy pozostali. O taki rozkład musi

Prokom. Wielki szlem

Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zarząd Miasta Gdyni, Urząd Wojewódzki w Koninie, Departament Dostaw Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Urząd Ceł, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie, Dyrekcja Okręgu i

Od 1200 zł do 2699 zł

młodzieży autystycznej w Gdańsku. Wykształcenie wyższe. Doświadczenie zawodowe poniżej dwóch lat. 1800 zł - początkujący informatyk-programista w prywatnej firmie w Szczecinie. Firma pokrywa koszty wynajmu kawalerki. 1800 zł - urzędniczka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wykształcenie średnie

Rodaku, zrób to sam

do swojej dyspozycji w latach 80.? Puste półki w sklepach i swoje odrapane bloki. Jakie życie wiodła listonoszka z filmu Agnieszki Holland, samotna kobieta, która musiała czasami zostawiać syna u sióstr w domu dziecka, bo nie dawała rady finansowo. Czy bez reform warunki życia ludzi z PGR-ów byłyby

kancelaria rady ministrów - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.Kancelaria zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną

Prezes Rady Ministrów

administracji rządowej dokonuje obsady personalnej szeregu organów administracji rządowej nadzoruje organy centralne i terytorialne administracji rządowej nadzoruje samorząd w granicach określonych w konstytucji i ustawach Obsługę urzędu Prezesa Rady Ministrów zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

działa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Odbywają się tu cotygodniowe posiedzenia Rady Ministrów, budynek jest także miejscem pracy premiera. W budynku przyjmowane są oficjalne delegacje krajowe i zagraniczne.Do najciekawszych architektonicznie pomieszczeń Kancelarii należą sale: Kościuszkowska

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów – nagroda fundowana przez Prezesa Rady Ministrów za: rozprawy doktorskie rozprawy habilitacyjne wybitny dorobek naukowy lub artystyczny wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne

Komitet Ministrów Rady Europy

Komitet Ministrów Rady Europy jest jedynym organem decyzyjnym Rady Europy. Skupia ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Ważne decyzje podejmuje jednomyślnie, przyjęcie nowych członków zatwierdza większością 2/3 głosów, inne bezwzględną.Komitet Ministrów działa w imieniu całej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.