kalkulator wynagrodzeń dla pracodawcy

sprawdź też:

pracodawca

Mariusz Sepioło

Trudne życie na proficie

Trudne życie na proficie

Piotr, były doradca klienta: - Praca na prowizji była miła, w komfortowych warunkach. Ale właśnie to może być pułapką dla naiwniaków, którzy nie są przygotowani do codziennej orki, ale zostają skuszeni ładnie urządzonym biurem

Kto zarabia najwięcej?

Pionami w których od wielu lat zarabia się najwięcej są Finanse i Marketing. Jak pokazują wyniki najnowszego Raportu Płacowego firmy Advisory Group TEST Human Resources, w tym roku jest podobnie.

W świat za lepszym jutrem

Od momentu wstąpienia Polski do UE do pracy za granicę wyjechało nawet 2,4 mln rodaków. Co zmieniło się przez dekadę w polskiej emigracji zarobkowej i gdzie dziś można zarobić najwięcej?

Związkowcy: Nie godzimy się na pracę w niedzielę

panda, fiat 600 i ford ka. Kalkulator wynagrodzeń - sprawdź wysokość swoich zarobków

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

razem zajmować się maluchem. Wielu ojców nie chce brać urlopów tacierzyńskich z obawy, że straci na tym finansowo. Ale stracić nie może - ten urlop jest pełnopłatny, pracodawca nie może nic potrącić z pensji. Kalkulator wolnego dla mamy i tatyIle czasu spędzi mama z dzieckiem na płatnym urlopie

2008 - rok podwyżek

2008 - rok podwyżek

Kalkulator wynagrodzeń 2009 - oblicz swoje składki i pensję według nowych podatkówOd co najmniej roku zarówno w prasie, jak również we wszelkiego rodzaju doniesieniach medialnych pojawia się informacja o tym, że rynek pracy nie jest rynkiem pracodawcy, ale pracownika. Emigracja zarobkowa, a

Rynek pracy A.D. 2009

zatrudnienia. W przeciwnym razie poprawa sytuacji na rynku pracy znów okaże się krótkotrwała. - Kryzys ma bardzo istotne znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa - wpływa na działania konsumentów, pracodawców, pracowników, rządów - podsumowuje Mordasewicz. - Musi co pewien czas przyjść, żeby ludzie

Podwyżki w mundurówce

Wczoraj rozliczyliśmy nauczycieli i urzędników. Dziś prześwietlamy portfele funkcjonariuszy służb mundurowych, czyli wojskowych, policjantów, służby celnej, pograniczników, strażaków. Ołówki i kalkulatory w dłoń! Zapraszamy do liczenia... Wynagrodzenie funkcjonariuszy służb mundurowych (tzw

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

dochodowe). Uwaga! Zasiłek nie przysługuje dziecku, gdy przebywa w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole wojskowej itp.). Prawo do zasiłku wygasa też z

kalkulator wynagrodzeń dla pracodawcy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Funkcje płac

. Z funkcją dochodową płac związane jest wynagrodzenie godziwe.Funkcja motywacyjna płac związana jest z oczekiwanymi zachowaniami i postawami wobec zatrudnianych pracowników przez zatrudniającą organizację. Siła z jaką wynagrodzenia będą motywowały pracowników do pracy zależy od poziomu wynagrodzeń

Lista płac

osoby sporządzającej i akceptującej. Lista płac sporządzana jest zazwyczaj co miesiąc (tak najczęściej rozlicza się wypłaty wynagrodzeń ), jednak pracodawcy mogą sporządzać listy płac znacznie częściej np. co 2 tygodnie, co tydzień, a także wtedy, kiedy mając być wypłacone dodatkowe

Płaca

stanowiąca koszt pracodawcy z tytułu wynagrodzenia, płacę netto – jest to kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o kwotę należnego podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od posiadanych kwalifikacji, branży oraz miejsca zatrudnieniaIle zarabiają

Praca interwencyjna

Prace interwencyjne oznaczają wejście w stosunek prawny urzędu pracy i pracodawcy w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla określonej w umowie grupy osób znajdujących się w niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zawarcie umowy stanowi podstawę refundacji części kosztów

System wynagradzania

System wynagradzania – przyjęty system zapłaty za pracę podporządkowaną, świadczoną na rzecz pracodawcy. Wynagrodzenie może być płatne z dołu i stanowić zapłatę za pracę już wykonaną lub płatne z góry za pracę, którą pracownik dopiero wykona zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami.System

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.