kalkulator wynagrodzeń dla pracodawcy

sprawdź też:

pracodawca

Bartosz Sendrowicz

W świat za lepszym jutrem

W świat za lepszym jutrem

Od momentu wstąpienia Polski do UE do pracy za granicę wyjechało nawet 2,4 mln rodaków. Co zmieniło się przez dekadę w polskiej emigracji zarobkowej i gdzie dziś można zarobić najwięcej?

Kto zarabia najwięcej?

Pionami w których od wielu lat zarabia się najwięcej są Finanse i Marketing. Jak pokazują wyniki najnowszego Raportu Płacowego firmy Advisory Group TEST Human Resources, w tym roku jest podobnie.

Związkowcy: Nie godzimy się na pracę w niedzielę

W tyskiej fabryce Fiata trwa spór wokół pracy w niedzielę, czego wymaga pracodawca. Związki zawodowe protestują, domagając się też podwyżek. W niedzielę część pracowników za namową związkowców nie stawiła się w pracy.

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

razem zajmować się maluchem. Wielu ojców nie chce brać urlopów tacierzyńskich z obawy, że straci na tym finansowo. Ale stracić nie może - ten urlop jest pełnopłatny, pracodawca nie może nic potrącić z pensji. Kalkulator wolnego dla mamy i tatyIle czasu spędzi mama z dzieckiem na płatnym urlopie

2008 - rok podwyżek

2008 - rok podwyżek

Kalkulator wynagrodzeń 2009 - oblicz swoje składki i pensję według nowych podatkówOd co najmniej roku zarówno w prasie, jak również we wszelkiego rodzaju doniesieniach medialnych pojawia się informacja o tym, że rynek pracy nie jest rynkiem pracodawcy, ale pracownika. Emigracja zarobkowa, a

Podwyżki w mundurówce

Wczoraj rozliczyliśmy nauczycieli i urzędników. Dziś prześwietlamy portfele funkcjonariuszy służb mundurowych, czyli wojskowych, policjantów, służby celnej, pograniczników, strażaków. Ołówki i kalkulatory w dłoń! Zapraszamy do liczenia... Wynagrodzenie funkcjonariuszy służb mundurowych (tzw

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

dochodowe). Uwaga! Zasiłek nie przysługuje dziecku, gdy przebywa w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole wojskowej itp.). Prawo do zasiłku wygasa też z

kalkulator wynagrodzeń dla pracodawcy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Funkcje płac

. Z funkcją dochodową płac związane jest wynagrodzenie godziwe.Funkcja motywacyjna płac związana jest z oczekiwanymi zachowaniami i postawami wobec zatrudnianych pracowników przez zatrudniającą organizację. Siła z jaką wynagrodzenia będą motywowały pracowników do pracy zależy od poziomu wynagrodzeń

Lista płac

osoby sporządzającej i akceptującej. Lista płac sporządzana jest zazwyczaj co miesiąc (tak najczęściej rozlicza się wypłaty wynagrodzeń ), jednak pracodawcy mogą sporządzać listy płac znacznie częściej np. co 2 tygodnie, co tydzień, a także wtedy, kiedy mając być wypłacone dodatkowe

Praca interwencyjna

Prace interwencyjne oznaczają wejście w stosunek prawny urzędu pracy i pracodawcy w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla określonej w umowie grupy osób znajdujących się w niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zawarcie umowy stanowi podstawę refundacji części kosztów

Płaca

) Rodzaje i składniki wynagrodzeńZ punktu widzenia pracodawcy wynagrodzenia dzielą się na: wynagrodzenia osobowe – wynikające z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenia bezosobowe – wynikające z tytułu umowy o dzieło, zlecenia lub agencyjnej. Na wynagrodzenia osobowe składają się: wynagrodzenie

System wynagradzania

System wynagradzania – przyjęty system zapłaty za pracę podporządkowaną, świadczoną na rzecz pracodawcy. Wynagrodzenie może być płatne z dołu i stanowić zapłatę za pracę już wykonaną lub płatne z góry za pracę, którą pracownik dopiero wykona zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami.System

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.