instruktor praktycznej nauki zawodu

e-prawnik

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi spełniać firma, która zamierza przyjąć uczniów na praktyki zawodowe? Jakie ciążą obowiązki na takiej firmie w związku z tymi praktykami? Czy firma będzie ponosić koszty w związku z tymi praktykami w postaci wynagrodzeń i składek ZUS?

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu? Proszę o podanie aktów prawnych.

Nauka jazdy bez jazdy

3 lata temu instruktor pracując po 12 godzin dziennie naprawdę dużo zarabiał. Po opłaceniu wszystkiego zostawała dyszka. Jak ktoś Ci mówi: "Słuchaj Felek - zrób te uprawnienia, a będziesz tyle zarabiał", to od razu rzucasz się na taką posadę. A dlaczego tyle się zarabiało? - Pyta retorycznie instruktor jazdy i od razu odpowiada. - Bo było mało instruktorów.

Dofinansowanie kształcenia młodocianego

pracy  - zwani dalej "instruktorami praktycznej nauki zawodu". Zakładając, iż praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia pracodawcy, w Państwa sytuacji zastosowanie znajdzie punkt drugi wskazanego paragrafu. Instruktorzy praktycznej nauki

"Elka", czyli (nie)bezpieczna prędkość

"Elka", czyli (nie)bezpieczna prędkość

miesiące kurs i w zasadzie można zacząć szukać pracy w nowym zawodzie. Bo instruktorami zostają zazwyczaj ludzie, którym nie podobało się poprzednie zajęcie. Tadeusz Szaj, właściciel jednej ze szkół jazdy na warszawskim Grochowie, zamienił posadę ochroniarza na fach instruktora. - Ta praca spodobała mi się

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Piotr.Marketing i zarządzanieThe Chartered Institute of MarketingNajwiększa międzynarodowa organizacja dla zawodowców w branży marketingu - zajmująca się kształceniem, rozwojem i promowaniem profesji marketingu. Z CIM możesz: Podjąć naukę: akredytowane, praktyczne kwalifikacje nadawane na terenie UK i w

Stewardesa

okres próbny. Każda z kandydatek czy kandydatów dostaje podręczniki i uczestniczy w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Przy naborach nie sprawdza się wiedzy o zawodzie. Brane są pod uwagę głównie: sposób bycia, kultura osobista, sposób wyrażania się, tzw. nastawienie

Polscy ratownicy wolą euro za granicą

Polscy ratownicy wolą euro za granicą

przyciąga młodych adeptów ratownictwa. Organizowane przez WOPR kursy od kilku lat są oblegane, a naukę zawodu zaczynają już nawet gimnazjaliści. Uczą się specjalnych technik pływania, zdobywają dodatkowe umiejętności i kondycję, poznają przepisy i podstawy ratownictwa medycznego. Uczą się pracować ze

Sportowiec

rozwijania własnego talentu i zainteresowań, zwiedzania świata i poznawania ciekawych ludzi. Jednak dają też więcej z siebie, bo sport wymaga pełnego zaangażowania. Często trudno im ze sportem pogodzić naukę i życie osobiste. Są więc narażeni na sporo niebezpieczeństw, zwłaszcza na brak

Opiekunka do pary

Opiekunka do pary

siebie opiekunkę lub opiekuna.Zaczynając od najważniejszego: Au Pair może zostać osoba między 17 a 30 rokiem życia. Górna granica wiekowa (a także płeć) zależy jednak od wewnętrznych przepisów poszczególnych krajów. I tak na przykład w Austrii oficjalnie "zawód" ten mogą wykonywać tylko kobiety

Od 1200 zł do 2699 zł

w zawodzie. 1500 zł - zarabia instruktor nauki jazdy w Słupsku. 1500 zł - zarabia kobieta - agent ochrony osób i mienia w prywatnej firmie we Wrocławiu. Pracuje 55 godzin tygodniowo. 1500 zł - właściciel kiosku z gazetami w Gdańsku. Pracuje po 60 godzin. 1500 zł - zarabiają piłkarze IV-ligowego