inżynier ochrony środowiska

sprawdź też:

inżynier

Bartosz Sendrowicz

Kogo będą szukać pracodawcy?

Kogo będą szukać pracodawcy?

Dyplom uczelni technicznej to spore ułatwienie na rynku pracy. Pracodawcy po prostu potrzebują takich absolwentów. Czy ten trend utrzyma się w przyszłości i jakich specjalistów będą szukać firmy?

Gdzie zarobisz najwięcej?

Eksperci przekonują, że w tym roku odczujemy w naszych portfelach poprawę sytuacji na rynku pracy. Sprawdzamy, w jakich branżach zarobki są najlepsze

Kobieta inżynier w 2010 roku

Koniec roku 2010 był dla kobiet z tytułem inżyniera korzystny. Średnie wynagrodzenie Pań wyniosło 5 030 zł brutto. Co druga kobieta-inżynier zarobiła ponad 4 517 zł, zaś co dziesiąta ponad 7 985 zł. W skali roku wzrost średniej płacy kobiet sięgnął 10,9 p.proc. Na tle przeciętnego wynagrodzenia Polsce, które w grudniu 2010r. wyniosło 3 605 zł (dane z GUS-u) kobiety na stanowiskach inżynierskich wypadły bardzo dobrze - komentuje Anna Strożek, Starszy Specjalista ds. Analiz w BDI.

Coraz więcej inżynierów

Coraz więcej inżynierów

konkurs na dofinansowanie kierunków zamawianych, kształci głównie na kierunkach technicznych. W zeszłym roku akademickim ruszyło sześć kierunków takich, jak energetyka, informatyka, budownictwo, ochrona środowiska czy matematyka.- W ramach kształcenia na kierunkach zamawianych uczelnia proponuje szeroką

Inżynier na wagę złota

Inżynier na wagę złota

współtworzeniu przez studentów warsztatów z chemii, inżynierii materiałowej i ochrony środowiska. Ważnym elementem są zajęcia laboratoryjne. - Studenci Politechniki Warszawskiej wcześnie rozpoczynają praktyki zawodowe, a uczelnia wspiera ich aktywność. To również dzięki temu 3/4 naszych absolwentów znajduje

Kobieta inżynier zarabia mniej

Kobieta inżynier zarabia mniej

ogóle zdecydowanie mniej niż np. w branżach typowo przemysłowych. Wśród inżynierów kobiety najczęściej znajdują zatrudnienie w działach: finanse (50%), ochrona środowiska (33,33%), czy BHP (30%) a także w laboratoriach (25,29%), działach jakości (24,48%) oraz planowania (21,34%). Popularne są także

Kujawsko-pomorskie

, elektryków, inżynierów mechaniki, ochrony środowiska, kelnerów, krawców, kucharzy, sprzedawców, stolarzy, ślusarzy. Z rekrutacją wystartował już hotel Słoneczny Młyn, który ma być wkrótce otwarty. Zatrudni kilkadziesiąt osób. O planowanym zatrudnianiu mówi bydgoska firma windykacyjna EGB Investments. Chce do

Humanista też zarobi

Humanista też zarobi

& Travel, firm badawczych i konsultingowych. - Poszukiwani byli korektorzy i tłumacze, psychologowie i pedagodzy do pracy w żłobkach czy poradniach, a także wolontariusze chętni do współpracy z organizacjami ukierunkowanymi na ochronę środowiska naturalnego oraz pomoc dzieciom, kobietom czy

Zawody przyszłości

Zawody przyszłości

degradacją przyrody brakuje również inżynierów innych specjalności. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 2013 r. deficyt ten wzrośnie do ponad 50 tys. fachowców. Najbardziej poszukiwani są absolwenci m.in.: mechaniki, ochrony środowiska, budownictwa, technologii żywności, elektroniki oraz

Aaaaaa magistra zatrudnię

Aaaaaa magistra zatrudnię

ochrony środowiska. Są potrzebni nie tylko w oczyszczalniach ścieków, przetwórniach odpadów, ale też w mniejszych firmach, które starają się o pieniądze z Unii i poszukują ludzi mających najświeższą wiedzę z tej dziedziny.W miastach średniej wielkości rozchwytywani są inżynierowie budownictwa. Są oferty w

Ekolog

charakter i program. Na tych uczelniach kształci się inżynierów, którzy zdobędą umiejętności projektowania systemów i urządzeń ochrony środowiska, a także będą w stanie stworzyć system ochrony środowiska dla miasta czy regionu.Gdzie do pracy?Absolwent ochrony środowiska to specjalista

Kobiet najwięcej w budownictwie

Kobiet najwięcej w budownictwie

planowaniu i przygotowywaniu analiz.Kobiety najrzadziej pracują w działach związanych z transportem i ochroną środowiska (zaledwie 0,16 proc.), bhp i finansach. Wśród stu właścicieli przedsiębiorstw jest zwykle niewiele więcej niż jedna kobieta, a mniej niż dwie zajmują się zarządzaniem. Wśród inspektorów

Ci absolwenci na zarobki nie narzekają

organizacjach zajmujących się ochroną środowiska. Często zdarza się, iż biotechnolodzy pracują jako przedstawiciele medyczni koncernów farmaceutycznych.ChemiaPrzed studentami chemii często otwierają się podobne możliwości rozwoju zawodowego, jak przed osobami kończącymi biotechnologię. Absolwenci kierunku

Studencie, znajdź zajęcie na wiosnę!

Studencie, znajdź zajęcie na wiosnę!

wystartował już w lutym i potrwa do 6 kwietnia. Wśród tegorocznych staży znaleźć można te związane z telekomunikacją i IT, analizą danych, finansami, PR-em, marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, biotechnologią oraz ochroną środowiska. Ciekawe staże znajdą również osoby zainteresowane logistyką

Raporty płacowe SMS

Główny specjalista ds. ochrony środowiska J6 Specjalista ds. ochrony środowiska J7 Rozwój Nazwa stanowiska SMS

Zamówienie na inżyniera

inżynierowie mechanicy, ale też inżynierowie budownictwa, ochrony środowiska czy elektrycy. Czyli chyba wszystko w porządku.- Nie. To badanie pokazuje bardzo ogólnie, w jakich branżach w najbliższych latach może brakować najwięcej fachowców. Nie jest ono jednak wystarczające, aby na jego podstawie ministerstwo

"Najchętniej kształci się humanistów, bo jest to najtańsze"

oczekiwaniami a kompetencjami" - powiedziała Sztanderska. Zaznaczyła, że w niedalekiej przyszłości w energetyce będą jednak potrzebne nowe specjalności, np. chemicy czy inżynierowie ochrony środowiska, którzy będą niezbędni ze względu na konieczność zmian surowców wykorzystywanych w tym sektorze oraz

Dolny Śląsk - wyboista droga do pracowniczego eldorado

Dolny Śląsk - wyboista droga do pracowniczego eldorado

, ochroniarzy, sprzedawców, architektów, inżynierów, opiekunek do dzieci i osób starszych, specjalistów ochrony zdrowia, nauczycieli przedmiotów zawodowych.Takie tendencje to wynik zapowiadanego rozwoju przemysłu IT i badań laboratoryjnych. Nowe firmy inwestujące na Dolnym Śląsku będą potrzebowały personelu

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

: inżynierskie, matematyczno-statystyczne, fizyczne oraz te związane z ochroną środowiska. Niezależnie od potrzeb rynku pracy domeną uczelni niepublicznych pozostają kierunki humanistyczne i ekonomiczne. Obserwujemy "modę na studiowanie": socjologii, pedagogiki, czy ekonomii. Kierunki ścisłe

Rolnik

ochrony roślin i wysokich dawek nawozów (rolnictwo intensywne). W wielu krajach doprowadziło ono do skażenia środowiska i żywności, a w konsekwencji do nawrotu do rolnictwa ekologicznego (bez stosowania nawozów).Obecnie rolnik i ogrodnik musi być nowoczesnym przedsiębiorcą

Chemik

specjalizacji należą: chemia farmaceutyczna, kliniczna, spożywcza czy rolna. W uczelniach pedagogicznych wybiera się specjalności bliskie potrzebom szkół, jak chemia z ochroną środowiska czy chemia z podstawami informatyki, a na politechnikach pojawiają się bardzo wąskie specjalności

Studia i staże za granicą - jak wybrać?

korzystaniu z Erasmusa są studenci wydziałów Biologii i Ochrony Środowiska, Prawa i Administracji oraz Filologii. - Możliwość wyjazdu mają studenci wszystkich jednostek i kierunków - precyzuje jednak Agata Wójcik. - W ramach pozostałych inicjatyw aktywni są studenci Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

Donald Tusk.Programem cięć objęte zostaną wszystkie ministerstwa, agencje rządowe, urzędy wojewódzkie, skarbowe, ZUS, KRUS, NFZ, NFOŚ, PARP, PFRON, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Rynku Rolnego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowy Fundusz Ochrony

Praca czeka! - o sytuacji na rynku pracy w Polsce

: informatycy, programiści, inżynierowie produkcji, fachowcy związani z ochroną środowiska naturalnego, turystyką, organizacją wypoczynku, a także doradcy podatkowi, specjaliści rynku nieruchomości i operacji finansowych. Zatrudnienie w Polsce z roku na rok wzrasta. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego

My w 2020 roku

bez gwarancji dalszego zatrudnienia. Ze względu na ochronę środowiska politycy woleliby, aby pracownicy umysłowi pracowali nie wychodząc z domu. Dzięki temu zmniejszyłaby się emisja dwutlenku węgla do atmosfery, ludzie przestaliby codziennie podróżować samochodami do pracy i z powrotem, nie byłoby

Kiedy i kogo nie można zwolnić

inżynierów i informatyków począwszy, na specjalistycznie wykwalifikowanych robotnikach skończywszy. Na pracę - w związku ze starzeniem się społeczeństwa - mogą też liczyć osoby związane z opieką zdrowotną. Na topie poszukiwanych zawodów znajdą się również specjaliści od transportu, ochrony środowiska

Energetyk

 podyktować niższych cen dla odbiorcy końcowego.Status społecznyEnergetyk, jak już wspomniano, był swego czasu przedstawicielem prestiżowego zawodu. Dziś jest pracownikiem ważnej, strategicznej branży, w której używa się nowoczesnej technologii i dba o ochronę środowiska. Jest to z

Praca w polskich służbach specjalnych

służb specjalnych i były pracownik Urzędu Ochrony Państwa pamięta, jak trudno było znaleźć dobrych ludzi do służb na początku lat 90. To się zmieniło. - Najbardziej profesjonalny nabór wygląda tak, że wywiady same znajdują potrzebnych im ludzi, ale to prawie nierealne. Nawet izraelski Mosad swojego

Dlaczego młodzi wybierają kierunki, które nie dają pracy?

także wszystkie specjalności związane z ochroną środowiska, ochroną zdrowia i opieką społeczną.Nie śpij po wykładachWybór kierunku studiów - mniej lub bardziej rynkowego - jeszcze wszystkiego nie przesądza. Dla pracodawców ważne jest nie tyle, co się studiuje, ale jak. I nie chodzi tu wcale oceny w

Elektronik

DefinicjaElektronik jest specjalistą nauk technicznych, zajmującym się obsługą urządzeń, przyrządów elektronicznych, a także ich projektowaniem i konstruowaniem. Może być tylko technikiem, może być także inżynierem dbającym o sprawność urządzeń elektronicznych lub naukowcem

Metalurg

znaczna.Specjalności: elektrotechnologia, energetyka procesowa, informatyka w procesach metalurgicznych, inżynieria procesowa, ochrona środowiska i zagospodarowanie odpadów, sterowanie jakością w procesach odlewniczych, organizacja i zarządzanie produkcją, obróbka plastyczna i cieplna metali

Architekt

. zaczęli się organizować w stowarzyszenia i obecnie tworzą środowisko bardzo zintegrowane i lobbystyczne.Status społecznyArchitekt to zawód prestiżowy. Architekci jako ci, którzy decydują o ostatecznym kształcie budynków, uznawani są za ich autorów i identyfikowani ze swoimi

Co studiować, by się wpasować?

środowiska, Agnieszka ze Stalowej Woli - przyszła informatyczka, Łukasz ze Szczecina - student europeistyki, Bogdan z Bartoszyc - nowicjusz w zakonie marianów, Agnieszka z Warszawy - studentka arabistyki. Pierwsze życie: ochrona środowiska. Na tropie bobra Marcin Bralski (z Broniszewa, nie- opodal

Kto zatrudnia

? Budowlańców, cukierników, elektryków, inżynierów mechaniki, ochrony środowiska, kelnerów, krawców, kucharzy, sprzedawców, stolarzy, ślusarzy. Z rekrutacją wystartował już hotel Słoneczny Młyn, który ma być wkrótce otwarty. Zatrudni kilkadziesiąt osób. O planowanym zatrudnianiu mówi bydgoska firma windykacyjna

"GP": specjalizacja będzie się liczyć na rynku pracy

aktualnych potrzeb rynku pracy.Z analiz Międzyresortowego Zespołu ds. Prognozowania Popytu na Pracę wynika, że o pracę nie będą się martwić pracownicy oświaty, telekomunikacji, nowych technologii i ochrony środowiska. Nadal poszukiwani będą absolwenci medycyny i prawa. Proces starzenia się społeczeństwa

Polska Lista Płac 2004 odc. 3. Zarobki od 2500 zł do 5000 zł

badania kliniczne na zlecenie innej instytucji (ok. 30-37 godzin w miesiącu za 5 tys. zł). 2500 zł członek władz fundacji edukacyjnej w Krakowie. Dorabia 500 zł miesięcznie, wykładając podstawy ekonomii i ochrony środowiska w prywatnej uczelni pod Krakowem. Ma 30 lat. Obecnie pisze doktorat o zarządzaniu

Oni już skorzystali z "Pierwszej pracy". Może czas na Ciebie?

otworzę coś dodatkowego? Chciałbym dawać miejsca pracy - zapowiada. Absolwentka na śmieciach Małgorzata Kramarz studia na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej skończyła w październiku 2001 r. Nie chciała wracać do rodzinnego Ostrowca Świętokrzyskiego, bo myślała że pracę można tam znaleźć

Polska Lista Płac 2003 odcinek drugi: pensje od 1300 do 2500 zł

na środowisko. W tym podwyżka 500 zł (awans). Dostała też premię 4000 zł na rękę. Sponsorują jej kurs angielskiego w renomowanej szkole, ma służbowy laptop i telefon komórkowy. 27 lat, studiuje podyplomowo ochronę środowiska. 1800 zł - nauczycielka gry na fortepianie w społecznym ognisku muzycznym

Plastików nie wpuszczam w żadnych okolicznościach

Odpowiedni odcinek z serialu "Czterdziestolatek" mógłby wyglądać tak: inżynier Karwowski idzie ze swoim przyjacielem Karolem do nocnego klubu. W drzwiach drogę zastępuje im kobieta, ogląda od stóp do głów i wyrokuje: "Pan może wejść - mówi do Karola - a od pana - to do Karwowskiego

Ludzie z biedaszybów

dziś w każdej dzielnicy Wałbrzycha. - U nas pokłady węgla leżą płytko. Wysadziło je w górę podczas wypiętrzania się Sudetów - mówi Władysław Frontczak, emerytowany inżynier górnictwa z kopalni Thorez. - Żeby się do nich dostać, wystarczy sadzić ziemniaki w ogródku. Piwnice niektórych domów mają węglowe

inżynier ochrony środowiska - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Inżynier Obsługi Serwisowej - uzdatnianie wód

  Home Office, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  ochrona środowiska posiadających co najmniej komunikatywną znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie - warunki konieczne. Szansę sprawdzenia się na tym ...

 • Inżynier Działu Sprzedaży

  miasta nie podano, opolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  dla różnych przemysłów (takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, minerały i metale, ochrona środowiska) firma współpracuje z wyselekcjonowanymi ...

 • Inżynier Działu Sprzedaży

  miasta nie podano, pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  dla różnych przemysłów (takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, minerały i metale, ochrona środowiska) firma współpracuje z wyselekcjonowanymi ...

 • Inżynier Działu Sprzedaży

  miasta nie podano, podkarpackie, Polska

  Oferta archiwalna

  dla różnych przemysłów (takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, minerały i metale, ochrona środowiska) firma współpracuje z wyselekcjonowanymi ...

 • Inżynier Procesu

  Nowy Tomyśl, wielkopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  wiedzą każdego dnia. Możesz rozwijać się w tej mocnej kulturze ustawicznej wymiany. Razem ulepszamy ochronę zdrowia ponad 170 lat. Stań się częścią rodziny B.Braun i podziel się ...

 • Stażysta inżynier przygotowania produkcji

  Lubuskie, lubuskie, Polska

  Oferta archiwalna

  wiodący producenci samochodów na świecie. Dbamy o bezpieczeństwo, komfort, wzornictwoi ochronę środowiska naturalnego. Pomóż nam tworzyć przyszłość Potrzebujemy ...

 • Inżynier procesu - VS

  Nowy Tomyśl, wielkopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  wiedzą każdego dnia. Możesz rozwijać się w tej mocnej kulturze ustawicznej wymiany. Razem ulepszamy ochronę zdrowia ponad 170 lat.Stań się częścią rodziny B.Braun i podziel się ...

 • Kierownik projektu

  miasta nie podano, dolnośląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  IMTECH N.V. Nowoczesna technika i prowadzone badania oraz działalność w takich dziedzinach jak: energetyka, informatyka, technologia czystych pomieszczeń, ochrona ...

 • Inżynier ochrony środowiska

  Częstochowa, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Prężnie działająca firma międzynarodowa poszukuje: INŻYNIERA OCHRONY ŚRODOWISKA Wymagania: wykształcenie wyższe (ochrona ...

 • Senior Software Engineer C++

  miasta nie podano, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  oczekujesz pracy w profesjonalnym środowisku - DisplayLink jest dla Ciebie najlepszym miejscem realizacji twoich ambicji zawodowych. Stawiamy na najlepszych. ...

Inżynier

, inżynierii środowiska, elektryków, inżynierów telekomunikacji, architektury i urbanistyki. Uprawnienia geodezyjne – dla inżynierów geodetów i kartografów Klasyfikacja zawodów w PolsceSłowo inżynier wchodzi również w skład określenia zawodu osoby zajmującej się jedną z dziedzin inżynierii

Inżynier Europejski

w aplikacji wiedzy uniwersyteckiej do inżynierskiej praktyki zawodowej, odpowiedni poziom sprawności zawodowej, wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, poczucie odpowiedzialności, umiejętność komunikowania się oraz zarządzania projektem. Otrzymanie tytułu „Eur Ing

Harcerski Ruch Ochrony Środowiska

Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Franciszka z Asyżu (HROŚ) - organizacja harcerska założona w 1986 przez Dariusza Morsztyna. Organizacja ta działała przez pierwsze dwa lata w ramach Związku Harcerstwa Polskiego, następnie funkcjonowała nieformalnie, a w 1990 została zarejestrowana

Inspekcja Ochrony Środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje kontrolę nad realizacją przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody. Inspekcja bierze udział w procesie lokalizacji inwestycji, przekazywania do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - stała komisja senacka utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska.Przedmiotami działania komisji są: produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.