inżynier budowy / budownictwo ogólne

sprawdź też:

inżynier

red., ps

Studia techniczne wciąż wybierają nieliczni

Studia techniczne wciąż wybierają nieliczni

W roku akademickim 2010/2011 kierunki ścisłe studiowało zaledwie 24% wszystkich żaków w Polsce. Najczęściej były to kierunki inżynieryjno-techniczne, ale także związane z architekturą i budownictwem oraz produkcją i przetwórstwem.

"Najchętniej kształci się humanistów, bo jest to najtańsze"

Z badań przeprowadzonych w 2010 r. przez Lewiatana w ramach projektu "Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców" (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) wynika, że polski system edukacji nie nadąża za wymaganiami rynku. Kształci na poziomie ogólnym nawet fachowców w

Talent w firmie na wagę złota

Talent w firmie na wagę złota

pracy zespołu ludzi, zarządzania nim z głową, to największa wartość u inżyniera. Jako szef zdaje sobie sprawę, że jeśli już trafi mu się kierownik budowy z prawdziwego zdarzenia, musi dbać, aby zatrzymać go w firmie. - Nie ma co ukrywać - w branży, jaką jest budownictwo, przedsiębiorca docenia

Zagraniczny staż, czyli punkty do CV

spędzić przynajmniej kilka tygodniu na największych hiszpańskich budowach prowadzonych przez grupę Ferrovial, będącą największym udziałowcem Budimexu. Szansę na wyjazd - w ramach autorskiego programu Gemini - mają inżynierowie (także jeszcze przed dyplomem) budownictwa lądowego lub kubaturowego

Praca dla szejka

Praca dla szejka

zarządzaniem projektami. Pracodawcy poszukują m.in. dyrektorów operacyjnych, menedżerów projektów, kierowników budowy, specjalistów ds. infrastruktury, integratorów IT oraz integratorów aplikacji, menedżerów operacyjnych, inżynierów budownictwa - dodaje.Jeszcze w 1963 roku ludność Emiratów nie przekraczała 100

Czary-mary odchodzą w niepamięć?

Czary-mary odchodzą w niepamięć?

- mruga okiem Jacek, inżynier budownictwa z Krakowa. Jednak na wszelki wypadek - zgodnie z budowlanymi przesądami - nie wymienia kart w dziennikach budowy i nie przechodzi pod drabiną. Zresztą nie on jeden.- Przechodzenie pod drabiną przynosi pecha, dlatego kominiarze szczególnie powinni na nią uważać

inżynier budowy / budownictwo ogólne - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Inżynier budownictwa

– budowle i drogi wodne 214202 Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne 214203 Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe 214204 Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe 214205 Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne 214206 Inżynier

Językoznawstwo ogólne

Językoznawstwo ogólne to nauka o uniwersalnych regułach budowy i struktury języków świata, badająca też funkcje języka. Językoznawstwo ogólne pojawiło się w związku z potrzebą opisów języków obcych.Jest zwykle dzielone na szereg dziedzin, stanowiących mniej lub bardziej niezależne kierunki badawcze

Stanisław Wysocki (inżynier)

Stanisław Wysocki (ur. 14 kwietnia 1805 w Busku, Patron, Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”., zm. 21 maja 1868) – polski inżynier, projektant i główny inżynier budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, malarz.Ukończył Uniwersytet Warszawski

Inżynier budownictwa (ujednoznacznienie)

Inżynier budownictwa – osoba, która w zakresie zawodu architekta budowlanego posiadła umiejętność projektowania i nadzorowania budowy struktury głównej budynku lub budowli potocznie określana mianem konstruktor budowlany lub inżynier strukturalny budownictwa rozumianego jako dyscyplina nauk

Stanisław Janicki (inżynier)

Lavalleyem. Firma ta dostarczała elementy stalowej konstrukcji dźwigarów do żelaznego mostu na Wiśle, zaprojektowanego przez Stanisława Kierbedzia. W latach 1860–64 prowadziła w Warszawie roboty związane z jego wykonaniem. Reprezentowali ją na placu budowy dwaj przedstawiciele: francuski inżynier

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.