gospodarka przestrzenna

Aneta Zadroga

Co studiują młodzi? Kierunki, które w 2012 roku cieszyły się największą popularnością

Co studiują młodzi? Kierunki, które w 2012 roku cieszyły się największą popularnością

Filologie, im bardziej egzotyczne, tym lepiej, studia ekonomiczne i budownictwo oraz gospodarka przestrzenna. Tegoroczni maturzyści wybierali rozsądnie: kierunki, po których - jak zapewniają specjaliści od rynku pracy - czeka ich dobra zawodowa przyszłość.

Otwarci urbaniści i architekci i jeszcze 90 zawodów

Kolejna transza deregulacji. Największe rozluźnienie zasad dostępu do zawodu nastąpi w przypadku urbanistów, a także uprawnień budowlanych dla architektów i inżynierów budowlańców.

Ile można zarobić w zawodach po kierunkach zamawianych?

Program zamawianych kierunków studiów został uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w październiku 2008 roku. Efektem realizacji jego założeń ma być wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu tysięcy specjalistów z dziedzin, na które rynek pracy zgłasza szczególne zapotrzebowanie. Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć absolwenci wybranych kierunków zamawianych?

Wyższe wykształcenie jest w cenie

Wyższe wykształcenie jest w cenie

sektor edukacyjny. Dzięki wzmożonemu zapotrzebowaniu na pracowników, pojawiły się nowe możliwości rozwoju własnych umiejętności i wiedzy. - Uczelnie uruchamiają kierunki studiów, bardzo blisko związane z konkretnymi wymaganiami rynku pracy, np. zdrowie publiczne, gospodarka przestrzenna, inżynieria

Moda jednym maturzystom zaszkodzi, pomoże innym

, rzecznik UW. - Jednak ku naszemu zdumieniu na europeistykę wschodnio-słowiańską nie udało nam się jeszcze ukończyć naboru - mówi.Katolicki Uniwersytet Lubelski przymierza się do uruchomienia niderlandystyki, a Uniwersytet Gdański m. in. geologii, informatyki kwantowej, czy gospodarki przestrzennej. To

Zarobki w zawodach po kierunkach zamawianych

samorządowej, instytucjach, funduszach i fundacjach, zajmujących się ochroną środowiska oraz w biurach planowania przestrzennego. Duże możliwości zatrudnienia daje również przemysł i branża konsultingowa. Zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku zgłaszają także firmy zajmujące się produkcją i eksploatacją

Zawody, które się kryzysu nie boją

Zawody, które się kryzysu nie boją

właśnie pod okiem mistrza. Fachowcy zawsze znajdą więc pracę, choćby, jako "szkoleniowcy".Starzejące się społeczeństwa to z jednej strony poważny problem dla gospodarek europejskich, z drugiej duża szansa rozwojowa dla branży opiekuńczej. Jak wynika z danych Eurostatu, liczba osób w wieku

Dobra uczelnia = dobra praca

Dobra uczelnia = dobra praca

: biotechnologia, budownictwo, weterynaria, dietetyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, technologia żywności czy technologia drewna. Często się zdarza, że pracodawcy poszukują naszych absolwentów po tych kierunkach i nie chcą słyszeć o absolwentach innych uczelni - dodaje Szwejk.

Co studiować, żeby łatwo znaleźć pracę

globalizacji. A w Polsce jest bardzo mało ludzi mówiących po chińsku czy japońsku. Zasada na rynku pracy jest taka: im mniej osób będzie umiało to co my, tym łatwiej znajdziemy pracę. Rządzi prawo podaży i pobytu. Politechnika obserwuje wzrost zainteresowania inżynierią lądową i gospodarką przestrzenną. To

Pracodawcy sobie, a studenci sobie

uniwersytetach, są kierunki, do których ustawia się kolejka chętnych maturzystów. To m.in. gospodarka przestrzenna (ponad 20 osób na miejsce) czy geodezja i kartografia (również kilku chętnych na indeks). Około 12 tys. chętnych jest na studia na Politechnice Wrocławskiej. Sympatią maturzystów cieszy się również

Mówią o studiach w Wielkiej Brytanii

swoje życie. Rzeczywistość polska jednak ostudziła ten mój zapał. Dlatego myślę teraz o wyjeździe na zagraniczne studia podyplomowe. Katarzyna Rytel, studentka Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej SGGW Studiowałam na University of Wales w Aberystwyth. To przepiękne miasteczko na wybrzeżu

Geolog

;teledetekcja satelitarna.Najważniejsze jednak, że geologia przekształciła się z nauki teoretycznej w dziedzinę wiedzy potrzebną w administracji państwowej, w przygotowaniu inwestycji i planowaniu architektury oraz zagospodarowaniu przestrzennym. Dzięki praktycznym zastosowaniom

Urzędnik samorządowy

administracyjnej.Muszą się też zapoznać z finansami i mieniem samorządu terytorialnego, a szczególnie ze sposobem finansowania działalności, uzyskiwania dochodów i zarządzania mieniem komunalnym.O samych finansach dowiaduje się również niemało. Musi poznać zasady gospodarki budżetowej samorządu

Niech emigranci nie wracają do kraju

ważna, zderzająca wschodnio - i zachodnioeuropejskie doświadczenia i prezentująca miasto jako dobre miejsce do życia. Ta książka to taki mój urbanistyczno-polityczny manifest. Staram się więc dzielić swoją wiedzą i doświadczeniami.Jeśli mówi się, że współczesna gospodarka oparta jest na wiedzy, to

Nocowali kilka dni przed urzędem, aby pojechać do pracy w Niemczech

szybki prysznic, kanapki, herbata do termosu i z powrotem pod urząd. Marta Bartczak (studentka gospodarki przestrzennej UŁ), Iwona Jędrzejczyk (nauki polityczne) i Kasia Wrzeszcz (ekonomia) czekały od 21 w poniedziałek. Noce spędzały w volkswagenie golfie zaparkowanym pod urzędem. W środę o 8.30

Architekt

 wyobraźni przestrzennej. Wreszcie na koniec kandydaci przechodzą konkurs - zwykle z matematyki, ale czasem również z języka polskiego i obcego.Architekturę można studiować w jednej z politechnik lub jednej z 3 szkół niepaństwowych (Warszawa, Poznań, Łódź). Można

Trzy paki na baciku i spoko

wychowanków. Wylicza tych techników mechaników budowy maszyn, do których nie dotarłem: - Tomek robi licencjat w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. - Mariusz, Michał i Paweł poszli do filii SGGW w Przasnyszu na gospodarkę przestrzenną. - Rafał i drugi Mariusz studiują w Wyższej Szkole Działalności

gospodarka przestrzenna - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni

Obszar przestrzeni publicznej

Obszar przestrzeni publicznej - obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określone w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne jest głównym instrumentem polityki przestrzennej. Dotyczy co najmniej trzech poziomów integracji zjawisk społecznych - miasta (gminy), regionu i kraju. Współcześnie planowaniem obejmowane są także ponadnarodowe całości, co wyraża się we współpracy np. w ramach krajów nadbałty

Region planowania

Region planowania (niem. Planungsregion) – obszar w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, na którym są określone zasady i cele planowania regionalnego. Obszar ten jest mniejszy niż kraj związkowy a większy niż jednostka osadnicza. Jest ich łącznie 18, powstały 1 kwietnia 1973.W każdym regioni

Rozwój regionalny

Rozwój regionalny - pozytywne zmiany ilościowe, jakościowe i strukturalne w gospodarce danego regionu, odbywające się poprzez inspirację samorządu województwa oraz samorządów lokalnych w jego obrębie, przy udziale partnerów tegoż regionu. Również całokształt zmian jakie zachodzą na danym terenie: zm

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to wszelkie działania obejmujące kształtowanie terenów miasta, wsi czy określonego regionu. Ich celem jest zapewnienie spójnego rozwoju każdej przestrzeni - mieszkalnej, handlowej czy przemysłowej. Aby wszystkie te sektory współgrały ze sobą i aby nie dochodziło do wzajemnego zakłócania celów i funkcji, konieczna jest bardzo dobra koordynacja każdego posunięcia związanego z rozbudową czy przekształceniem. Na szczególną uwagę zasługują wszelkie działania w obrębie miejsc i budynków o dużym znaczeniu historycznym czy kulturowym.

Praca w dziale zarządzającym terenami miejskimi wymaga od zatrudnionej tam osoby odpowiedniego wykształcenia. Najczęściej wymagane są studia kierunkowe pierwszego lub drugiego stopnia. Pracownik oprócz przygotowania merytorycznego powinien także wyróżniać się umiejętnością planowania przestrzeni, wyobraźnią przestrzenną i znajomością potrzeb danego sektora.

Zatrudnienie po gospodarce przestrzennej można znaleźć oczywiście nie tylko w urzędach, ale także w biurach projektowych czy nawet w przedsiębiorstwach zajmujących się nieruchomościami. Planiści często pracują też dla deweloperów i firm związanych z projektowaniem i zagospodarowywaniem zieleni miejskiej.