gospodarka przestrzenna

Aneta Zadroga

Co studiują młodzi? Kierunki, które w 2012 roku cieszyły się największą popularnością

Co studiują młodzi? Kierunki, które w 2012 roku cieszyły się największą popularnością

Filologie, im bardziej egzotyczne, tym lepiej, studia ekonomiczne i budownictwo oraz gospodarka przestrzenna. Tegoroczni maturzyści wybierali rozsądnie: kierunki, po których - jak zapewniają specjaliści od rynku pracy - czeka ich dobra zawodowa przyszłość.

Otwarci urbaniści i architekci i jeszcze 90 zawodów

Kolejna transza deregulacji. Największe rozluźnienie zasad dostępu do zawodu nastąpi w przypadku urbanistów, a także uprawnień budowlanych dla architektów i inżynierów budowlańców.

Masz firmę? Google założy ci stronę

Amerykańska firma z branży internetowej Google zaproponuje polskim małym i średnim firmom darmowe założenie strony internetowej, bezpłatne szkolenia i budżet na kampanię reklamową w jej wyszukiwarce. Patronat honorowy nad akcją objęło ministerstwo gospodarki.

Ile można zarobić w zawodach po kierunkach zamawianych?

oraz konsultingu. Zatrudniają ich również laboratoria, urzędy statystyczne oraz firmy, przeprowadzające wszelkiego rodzaju analizy i badania rynku.BudownictwoRozwijająca się gospodarka i bogacące się społeczeństwo generują nieustanny popyt na nowe budynki, infrastrukturę i instalacje budowlane. Stąd

Zarobki w zawodach po kierunkach zamawianych

samorządowej, instytucjach, funduszach i fundacjach, zajmujących się ochroną środowiska oraz w biurach planowania przestrzennego. Duże możliwości zatrudnienia daje również przemysł i branża konsultingowa. Zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku zgłaszają także firmy zajmujące się produkcją i eksploatacją

Zawody, które się kryzysu nie boją

Zawody, które się kryzysu nie boją

właśnie pod okiem mistrza. Fachowcy zawsze znajdą więc pracę, choćby, jako "szkoleniowcy".Starzejące się społeczeństwa to z jednej strony poważny problem dla gospodarek europejskich, z drugiej duża szansa rozwojowa dla branży opiekuńczej. Jak wynika z danych Eurostatu, liczba osób w wieku

Wyższe wykształcenie jest w cenie

Wyższe wykształcenie jest w cenie

sektor edukacyjny. Dzięki wzmożonemu zapotrzebowaniu na pracowników, pojawiły się nowe możliwości rozwoju własnych umiejętności i wiedzy. - Uczelnie uruchamiają kierunki studiów, bardzo blisko związane z konkretnymi wymaganiami rynku pracy, np. zdrowie publiczne, gospodarka przestrzenna, inżynieria

Dobra uczelnia = dobra praca

Dobra uczelnia = dobra praca

: biotechnologia, budownictwo, weterynaria, dietetyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, technologia żywności czy technologia drewna. Często się zdarza, że pracodawcy poszukują naszych absolwentów po tych kierunkach i nie chcą słyszeć o absolwentach innych uczelni - dodaje Szwejk.

Moda jednym maturzystom zaszkodzi, pomoże innym

, rzecznik UW. - Jednak ku naszemu zdumieniu na europeistykę wschodnio-słowiańską nie udało nam się jeszcze ukończyć naboru - mówi.Katolicki Uniwersytet Lubelski przymierza się do uruchomienia niderlandystyki, a Uniwersytet Gdański m. in. geologii, informatyki kwantowej, czy gospodarki przestrzennej. To

Co studiować, żeby łatwo znaleźć pracę

. A w Polsce jest bardzo mało ludzi mówiących po chińsku czy japońsku. Zasada na rynku pracy jest taka: im mniej osób będzie umiało to co my, tym łatwiej znajdziemy pracę. Rządzi prawo podaży i pobytu.Politechnika obserwuje wzrost zainteresowania inżynierią lądową i gospodarką przestrzenną. To chyba

Pracodawcy sobie, a studenci sobie

uniwersytetach, są kierunki, do których ustawia się kolejka chętnych maturzystów. To m.in. gospodarka przestrzenna (ponad 20 osób na miejsce) czy geodezja i kartografia (również kilku chętnych na indeks). Około 12 tys. chętnych jest na studia na Politechnice Wrocławskiej. Sympatią maturzystów cieszy się również

Mówią o studiach w Wielkiej Brytanii

zmieniać swoje życie. Rzeczywistość polska jednak ostudziła ten mój zapał. Dlatego myślę teraz o wyjeździe na zagraniczne studia podyplomowe. Katarzyna Rytel, studentka Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej SGGW Studiowałam na University of Wales w Aberystwyth. To przepiękne miasteczko na

Geolog

;teledetekcja satelitarna.Najważniejsze jednak, że geologia przekształciła się z nauki teoretycznej w dziedzinę wiedzy potrzebną w administracji państwowej, w przygotowaniu inwestycji i planowaniu architektury oraz zagospodarowaniu przestrzennym. Dzięki praktycznym zastosowaniom

Praca na swoim - nowe inicjatywy, szanse i bariery

Tym, co zniechęca do posiadania własnej firmy, jest szereg barier wejścia - wizja urzędów, pliku niezbędnych dokumentów oraz późniejszych problemów z fiskusem czy interpretacją przepisów prawa. Wymienione czynniki powodują, że zapał potencjalnych przedsiębiorców maleje. Dla polskiej gospodarki taki

Urzędnik samorządowy

administracyjnej.Muszą się też zapoznać z finansami i mieniem samorządu terytorialnego, a szczególnie ze sposobem finansowania działalności, uzyskiwania dochodów i zarządzania mieniem komunalnym.O samych finansach dowiaduje się również niemało. Musi poznać zasady gospodarki budżetowej samorządu

Kim jest polski bezrobotny?

Kim jest polski bezrobotny?

gdy w styczniu 1990 roku stopa bezrobocia rejestrowanego była znikoma (0,3%), pod koniec roku zwiększyła się ponad 20-krotnie. W kolejnych latach - poza nielicznymi wyjątkami - utrzymywała się na poziomie przekraczającym 10%. Nietypowe okresy obserwowaliśmy w 1998 oraz 2008 roku, kiedy gospodarka

Niech emigranci nie wracają do kraju

ważna, zderzająca wschodnio - i zachodnioeuropejskie doświadczenia i prezentująca miasto jako dobre miejsce do życia. Ta książka to taki mój urbanistyczno-polityczny manifest. Staram się więc dzielić swoją wiedzą i doświadczeniami.Jeśli mówi się, że współczesna gospodarka oparta jest na wiedzy, to

Nocowali kilka dni przed urzędem, aby pojechać do pracy w Niemczech

. - Jedni pilnowali listy, inni jechali odpocząć. My jesteśmy ze Skierniewic (godzina drogi z Łodzi). W domu był więc tylko szybki prysznic, kanapki, herbata do termosu i z powrotem pod urząd. Marta Bartczak (studentka gospodarki przestrzennej UŁ), Iwona Jędrzejczyk (nauki polityczne) i Kasia Wrzeszcz

W Polsce zabraknie ponad 4 mln rąk do pracy

W Polsce zabraknie ponad 4 mln rąk do pracy

1,23. Słaba gospodarka = mało dzieci Kiedy nastąpi koniec tej urodzeniowej bessy? Naukowcy z Forum spodziewają się, że już wkrótce. - Prawdopodobnie dotarliśmy już do dna i powinniśmy się od niego odbić w ciągu kilkunastu lat - ocenia Kupiszewski. Niestety, z badań jego zespołu wynika, że to

Architekt

 wyobraźni przestrzennej. Wreszcie na koniec kandydaci przechodzą konkurs - zwykle z matematyki, ale czasem również z języka polskiego i obcego.Architekturę można studiować w jednej z politechnik lub jednej z 3 szkół niepaństwowych (Warszawa, Poznań, Łódź). Można

Trzy paki na baciku i spoko

licencjat w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. - Mariusz, Michał i Paweł poszli do filii SGGW w Przasnyszu na gospodarkę przestrzenną. - Rafał i drugi Mariusz studiują w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie. - Drugi Rafał jest w wojsku, a trzeci chce iść do policji. - Drugi

gospodarka przestrzenna - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni

Obszar przestrzeni publicznej

Obszar przestrzeni publicznej - obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określone w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne jest głównym instrumentem polityki przestrzennej. Dotyczy co najmniej trzech poziomów integracji zjawisk społecznych - miasta (gminy), regionu i kraju. Współcześnie planowaniem obejmowane są także ponadnarodowe całości, co wyraża się we współpracy np. w ramach krajów nadbałty

Region planowania

Region planowania (niem. Planungsregion) – obszar w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, na którym są określone zasady i cele planowania regionalnego. Obszar ten jest mniejszy niż kraj związkowy a większy niż jednostka osadnicza. Jest ich łącznie 18, powstały 1 kwietnia 1973.W każdym regioni

Rozwój regionalny

Rozwój regionalny - pozytywne zmiany ilościowe, jakościowe i strukturalne w gospodarce danego regionu, odbywające się poprzez inspirację samorządu województwa oraz samorządów lokalnych w jego obrębie, przy udziale partnerów tegoż regionu. Również całokształt zmian jakie zachodzą na danym terenie: zm

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy

więcej o gospodarka przestrzenna na pl.wikipedia.org