geograf

gw

2200 zł netto - account manager w Lublinie

2200 zł netto - account manager w Lublinie

Jest 34-letnim geografem, zna biegle angielski (ale nie jest mu to potrzebne w pracy zawodowej). Osiem lat temu dostał etat dzięki temu, że jego przyjaciel był prezesem firmy. Pracuje tam do tej pory. Zwykle jest zajęty przez 8 godzin dziennie, incydentalnie 9-10. Dostaje premie za dobrą sprzedaż, w tym roku zarabia o 300 zł więcej, niż w ubiegłym.

Lista płac nauczycieli

Sprawdziliśmy, ile naprawdę zarabiają polscy nauczyciele w szkołach publicznych, społecznych, prywatnych

Są etaty dla ludzi z wyższym wykształceniem

Pracownicy po studiach poszukiwani. Bydgoskie firmy, które przez ostatnie miesiące na gwałt potrzebowały wyłącznie fachowców i pracowników fizycznych, teraz mają etaty dla magistrów.

Człowiek renesansu, czyli edukacja HR-owca

Człowiek renesansu, czyli edukacja HR-owca

Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiemO ile trudno sobie wyobrazić humanistę na stanowisku specjalisty IT lub dyrektora finansowego bez studiów ekonomicznych, o tyle nikogo nie dziwi filozof, geograf czy inżynier w roli HR-owca. -Codziennie zapoznaję się z różnymi profilami, zarówno na

Jak w siebie inwestować?

grafiką, więc od lipca idę na kurs grafiki komputerowej. Dużo już umiem, a po jego ukończeniu dostanę papier i może uda mi się gdzieś zahaczyć. Geograf na kursie Kolejne studia to duża inwestycja, często również finansowa. Tymczasem specjaliści uważają, że wielu absolwentów rozpoczyna je zupełnie

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

stosowania w coraz większej liczbie innych zawodów. Geograf opisujący krążenie wody na globie czy zajmujący się geologią nie obejdzie się bez modelowania z użyciem komputera.Dlatego apel do rodziców: nie zniechęcajcie dzieci do matematyki, nawet jeśli sami jej nie rozumiecie. I apel do decydentów: zbudujcie

Wykształcenie kontra umiejętności i doświadczenie

dziedzina i rynek jest wciąż nienasycony, brakuje na nim specjalistów. Ale to wyjątki... - Jeżeli szukam key accounta do sprzedaży produktów związanych z automatyką, szukam kogoś o technicznym przygotowaniu. Historykowi czy geografowi trudno jest zrozumieć procesy zachodzące w energetyce cieplnej, nie

geograf - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Geograf

geograf – naukowiec zajmujący się badaniem i poznawaniem geografii, czyli nauki o świecie Geograf – obraz Jana Vermeera

Pauzaniasz (geograf)

Pauzaniasz (, łac. Pausanias, zwany Periegeta, ur. między 100 a 110 n.e., zm. po 180 n.e.) – grecki geograf, autor dzieła Periegesis tes Hellados (Wędrówki po Helladzie) w 10 księgach, czyli przewodnika po Helladzie, w którym zawarł relację ze swoich licznych podróży, opisując poszczególne

Geograf Bawarski

Geograf Bawarski – mnich znany ze sporządzenia spisu grodów zwanego "Zapiską karolińską", nota Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii (pol. Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju) spisana około roku 845 w Ratyzbonie dla Ludwika Niemca, odkryta w bibliotece

Geograf (obraz)

Geograf (nl. De geograaf) – obraz Jana Vermeera ukończony ok. 1669 roku; obecnie znajduje się w Städelsches Kunstinstitut we Frankfurcie.Obraz opatrzony jest dwoma sygnaturami i, jako jeden z trzech płócien w dorobku Vermeera, datą. Dwa pozostałe to Astronom i U stręczycielki. Data, zapisana

Artemidor (geograf)

Artemidor z Efezu (gr. ???????????, Artemíd?ros, łac. Artemidorus, Artemidorus Ephesius) (II/I wiek p.n.e. – grecki geograf, podróżnik i poseł, którego akme przypadało na lata 104-100 r. p.n.e. Został wybrany posłem przez mieszkańców Efezu do Rzymu w sprawie dochodów z dwóch jezior leżących

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

geograf

Geograf - naukowiec zajmujący się geografią
Geograf - obraz Jana Vermeera

więcej o geograf na pl.wikipedia.org