generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad

Andrzej Kublik

Drogowe obligacje BGK za 200 mln euro

Drogowe obligacje BGK za 200 mln euro

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził pierwszą po wojnie emisję obligacji. Uzyskane od zagranicznych inwestorów 200 mln euro zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe.

Płocki sposób na bezrobocie: melduję: jest dziura

Pół setki bezrobotnych przeczesujących codziennie miasto metr po metrze w poszukiwaniu dziur w drogach . To sposób płockich drogowców na walkę ze zniszczonymi jezdniami

Budżetówka 2004: Urzędnicy

Przepisy wyznaczają bardzo ogólne zasady wynagradzania urzędników, co pozwala ich szefom prowadzić bardzo elastyczną politykę płacową. Teoretycznie może się więc zdarzyć, że początkujący archiwista może zarabiać nawet czterokrotnie więcej niż bardzo wysoki urzędnik w ministerstwie.

Urzędnicy

Dróg Krajowych i Autostrad, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów); 16 urzędach wojewódzkich; urzędach podległych premierowi bądź ministrom (np. w archiwach państwowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, urzędach statystycznych); w komendach oraz inspektoratach służb

generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi

Lista dróg krajowych w Niemczech

komunikacji pomiędzy dużymi miastami. Miejscami są rozbudowane do dróg ekspresowych. Dzięki dobrze rozbudowanej sieci autostrad w Niemczech, drogi krajowe nie są zbyt zatłoczone i mogą stanowić alternatywny sposób na podróżowanie po Niemczech. Obecna długość niemieckich dróg krajowych wynosi 41.139 km

Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad

i jednostek im podporządkowanych. W konsekwencji zlikwidowano Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych oraz Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad, a w ich miejsce utworzono Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która funkcjonuje do dziś.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) - samorządowa jednostka budżetowa powołana przez zarząd województwa dolnośląskiego będąca odpowiednikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskich Linii Kolejowych na poziomie regionalnym.Wykonuje zadania związane

Autostrada Wielkopolska

dotyczącej odcinka Modła – Stryków i zlecił jego budowę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ze środków budżetowych i pozyskanych. Na podstawie aneksów do umowy koncesyjnej AW SA zbuduje i zarządzać będzie do roku 2037 odcinkiem A2 Świecko – Modła o łącznej długości ok. 253 km. Odcinek

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.