ergonomia

Ergonomia nieobecna w polskich biurach

Jedynie 1 proc. stanowisk pracy w polskich biurach jest w pełni ergonomicznych, a ponad połowa zupełnie nie spełnia wymogów ergonomii. W efekcie, prawie 90 proc. pracowników biur skarży się na bóle kręgosłupa czy oczu. Takie wyniki przynosi kolejna edycja badań Ergotest.pl

Komfort w pracy to podstawa

Ponad połowa polskich pracowników nie pracuje w dobrych warunkach. I nie chodzi tylko o atmosferę w pracy. Ich miejsca pracy nie spełniają podstawowych wymogów ergonomii, przez co nie zapewniają komfortu i bezpieczeństwa. Takie wnioski płyną z raportu Ergotest.

Przeżyć za biurkiem!

. Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiem Jak wynika z tegorocznych badań Ergotest 2009, ponad 50 proc. stanowisk pracy nie spełnia większości wymogów ergonomii. Nadal większość pracowników biurowych pracuje w niekomfortowych i często szkodliwych dla zdrowia warunkach. Taka sytuacja trwa już w Polsce od

Sprawdź, czy Twoje miejsce pracy jest bezpieczne - Ergotest

Sprawdź, czy Twoje miejsce pracy jest bezpieczne - Ergotest

niezbędne minimum i nie zastanawia się nad ergonomią miejsca pracy, zasłaniając się dużymi kosztami. Tymczasem prawidłowa organizacja i wyposażenie stanowiska pracy jest prawnym obowiązkiem pracodawcy. W myśl rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pracodawca powinien tak zorganizować pracę

Przyjazna atmosfera, dobre warunki pracy, inwestycje w pracowników

współpracę, jak i odbywanie spotkań roboczych oraz intensywną prace umysłową, - Dobrze przygotowaną przestrzeń socjalną - kantyna, kuchnie i pomieszczenia socjalne, wydzielone obszary do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu, - Dbałość o ergonomię i nieustanne usprawnianie stanowisk pracy

Specjalista ds. BHP pilnie potrzebny

Specjalista ds. BHP pilnie potrzebny

nagradzają pomysły pracowników, które mają na celu eliminację sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, lub podwyższenie ergonomii pracy.Poszukiwany kandydatZmiany w postrzeganiu zawodu BHP-owca poniosły za sobą również zmiany w wymaganiach. Idealny kandydat na stanowisko specjalisty ds. BHP powinien posiadać

Przyjazne miejsca pracy, czyli jakie?

Przyjazne miejsca pracy, czyli jakie?

posługuje się Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). Składają się na to m.in. wytyczne dotyczące: *ergonomii - czyli przystosowania miejsca pracy do potrzeb pracownika, aby np. kilka lat siedzenia za biurkiem wyrządziło jego kręgosłupowi, stawom i układowi krążenia jak najmniejsze szkody

Audyt dostępności serwisów www

całkowitej utraty wzroku do częściowej. Wykonują audyt niezależnie, na dwóch programach czytających Window Eyes i Jaws. Kontroli podlegają m.in. ergonomia strony, dostępność zawartych informacji, czytelność menu i nagłówków, prawidłowe opisy w tekstach alternatywnych linków i grafik i wiele innych. Ten etap

Niewygodnie siedzieć w biurze

Niewygodnie siedzieć w biurze

miejsca pracy (w zeszłym roku stanowisk takich było połowę mniej). 47% (w zeszłym roku 42%) spełnia wymogi ergonomii częściowo, a 51% (w zeszłym roku 57%) narusza je w sposób zdecydowany. - Oczywiście poprawa sytuacji cieszy - mówi Marcin Babski z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Chory przez pracę i co dalej?

szczególności przez ograniczenie ryzyka zawodowego. Na przykład dla pracownika biurowego będzie to stanowisko pracy zgodne z ergonomią (ustawienie monitora komputerowego względem linii wzroku, dostęp naturalnego światła, wentylacja). Zatrważających wyników dostarczyło badanie Ergotestu sprzed kilku lat: ponad

Life work balance

firmie ma uczynić je bezpiecznymi oraz przyjaznymi dla człowieka. Wszystkie działania przyczyniające się do wdrażania ergonomii służą optymalizacji pracy, zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Montaż manipulatorów, stosowanie nowych rozwiązań transportowych, montaż zintegrowanych

Polskie biura poza prawem

. Ponadto, ponad połowa stanowisk biurowych w zagranicznych firmach (52 proc.) spełnia częściowo warunki ergonomii. W najgorszej sytuacji znajdują się pracownicy samorządowi. Prawie dwie trzecie (65 proc.) z nich pracuje w warunkach zagrażających ich zdrowiu. W takiej samej sytuacji znajduje się ponad 60

Usiądź dla zdrowia

Niekorzystne warunki pracy to powszechny problem w biurach na całym świecie. W Polsce nie jest inaczej. Aż 89 proc. pracowników skarży się na różnego rodzaju bóle i schorzenia wynikające z przesiadywania przed komputerem - to wynik raportów "Ergonomia zmieniającego się miejsca pracy w Polsce

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział IV - Maszyny i inne urządzenia techniczne

elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy, 2) uwzględniały zasady ergonomii. § 2. Konstruktor oraz producent maszyn i innych urządzeń technicznych ponoszą

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VIII - Szkolenie

Art. 237-2. Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach, po uzgodnieniu zakresu tej problematyki z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej. Art. 237-3. § 1. Nie

Pracownicy cenią sobie prywatną opiekę medyczną

powodu choroby. - Zdrowi i zadowoleni pracownicy budują wartość każdej firmy. Jak jest to ważne niech świadczy fakt, że firma wykupiła swoim pracownikom karty stałej opieki medycznej. Prowadzimy szkolenia z ergonomii dla pracowników operacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków"

Kto może zostać inspektorem BHP

miesiąca do trzech, kosztują od 2 do 3 tys. zł. Podczas kilkudziesięciu godzin zajęć uczestnik przyswaja wiedzę m.in. o systemie ochrony pracy, ergonomii pracy, chorobach zawodowych. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień inspektora BHP. Ale tak będzie tylko do 1 lipca przyszłego roku, kiedy w w

Coworking - wynajmij sobie biurko

Coworking - wynajmij sobie biurko

pomieszczeń czy wyposażenia, ale także pod względem ergonomii. Powinny to być miejsca przystosowane do wygodnej pracy i kreatywnego myślenia. Niestety, póki co, tak jeszcze w Polsce nie jest - uważa redaktor. Jak więc powinien wyglądać taki klub od strony architektonicznej? - Musi w nim być odpowiednio dużo

Asystentka

;więc obsługi programów biurowych i innych aplikacji użytecznych w pracy. Poza tym sporo czasu zajmuje przedmiot z zakresu organizacji biura (nazywany np. nowoczesne biuro), poświęcony zarówno pracy ze sprzętem, jak i ergonomii. Bliski mu jest przedmiot technika biurowa, czyli

ergonomia - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Konstruktor CATIA - Chiny (motoryzacja)

  miasta nie podano, świętokrzyskie, Polska

  Oferta archiwalna

  kosztów oraz ciągłą poprawę jakości produktu w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych odpowiedzialność za funkcjonalne aspekty produktu takie jak: ergonomia, koszty, ...

 • Konstruktor CATIA - Chiny

  miasta nie podano, Chiny

  Oferta archiwalna

  kosztów oraz ciągłą poprawę jakości produktu w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych odpowiedzialność za funkcjonalne aspekty produktu takie jak: ergonomia, koszty, ...

 • Konstruktor CATIA - Chiny

  miasta nie podano, warmińsko-mazurskie, Polska

  Oferta archiwalna

  kosztów oraz ciągłą poprawę jakości produktu w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych odpowiedzialność za funkcjonalne aspekty produktu takie jak: ergonomia, koszty, ...

 • Inzynier Projektow

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  zasadami ergonomii i BHP - Analiza i poprawa wykorzystania zdolności produkcyjnych zarówno parku maszynowego jak i zasobów ludzkich- Budowanie oraz koordynacja pracy zespołów w celu ...

 • Analityk Biznesowy

  Kraków, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  systemu informatycznego pod względem spełniania wymagań biznesowych, logiki działania, czytelności realizowanych procesów oraz ergonomii,
  -tworzenie lub koordynacja ...

 • Kierownik Utrzymania Ruchu

  Bielsko-Biała, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  zakresu mechaniki, pneumatyki i elektroniki, ergonomii oraz pomiarów czasów pracy, znajomość programowania sterowników PLC S5 i S7, umiejętność czytania ...

 • Inspektor ds. BHP

  Kraków, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

  Klient oferuje podjęcie współpracy na ½ etatu.

  Od Kandydatów oczekujemy wykształcenia wyższego ...

 • Senior Java Developer

  Wrocław, dolnośląskie, Polska

  od: 25 dni

  problematyki aplikacji webowych - związanych z projektowaniem architektury, bezpieczeństwem, wydajnością, optymalizacją oraz ergonomią. Język angielski (dobry w mowie i ...

 • Kierownik ds. BHP i Infrastruktury

  Siemiatycze, podlaskie, Polska

  Oferta archiwalna

  oceny stanowisk pracy pod kątem ergonomii- Znajomość systemu zarządzania BHP (OHSAS 18001), GMP, GHP, 5W- Ukończony kurs pedagogiczny do prowadzenia szkoleń- Znajomość pakietu MS ...

 • Inżynier Produkcji

  Łódź, łódzkie, Polska

  od: dzisiaj

  realizacja projektów modernizacji parku maszynowego Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących proces produkcji poprzez analizę pracy maszyn, ergonomię stanowisk i normowanie ...

ergonomia

Ergonomiczne stanowisko pracy przy komputerze
Ergonomia (gr. ????? - praca + ????? - prawo) - nauka o pracy czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej

więcej o ergonomia na pl.wikipedia.org