emerytura zasady

źródło: infor.pl

Inflacja wyższa niż przyrosty emerytur

Inflacja wyższa niż przyrosty emerytur

Powstał kolejny kontrowersyjny projekt ustawy określający sposób wypłacania emerytur z II filaru. Co prawda wg ekspertów jest on o wiele lepszy od poprzedniego, zakładającego wypłatę emerytur tylko przez ZUS, jednak cały czas mają wiele uwag, przede wszystkim dotyczącym wymogów dla firm wypłacających emerytury czy też zasad ich waloryzacji.

Rząd: Koniec z wcześniejszymi emeryturami

Jutro minister pracy Anna Kalata ogłosi nowe zasady przyznawania wcześniejszych emerytur. Zlikwidowane mają być uprawnienia branżowe, nauczycielskie przywileje z Karty nauczyciela oraz specjalne przepisy pozwalające kobietom kończyć pracę w wieku 55 lat.

List premiera do żołnierzy i policjantów

Żołnierze i policjanci otrzymują w swoich jednostkach list premiera Donalda Tuska, w którym zaprzecza pogłoskom o planach zmian w zasadach otrzymywania emerytur mundurowych - dowiaduje się "Rzeczpospolita".

"Rzeczpospolita": Mężczyźni dopłacą do emerytur kobiet

Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy, odpowiadająca w resorcie za zabezpieczenie społeczne ujawniła, że zapadła już decyzja, jakie tablice dalszego trwania życia będą używane do wyliczania przyszłych emerytur z II filara. Ustalono, że nie powinno się ich różnicować ze względu na płeć

Będzie trudniej o zasiłki w UK

Będzie trudniej o zasiłki w UK

Rządowe propozycje zawarte w tzw. białej księdze mają na celu umożliwienie powrotu na rynek pracy około miliona osób w wieku produkcyjnym, łącznie z matkami samotnie wychowującymi dzieci i innymi kategoriami osób otrzymujących świadczenia przez dłuższy okres czasu. Zasiłki i zapomogi mają być przyzn

Jak przekazać wiedzę

planach przejścia na emeryturę rok wcześniej - by dać czas firmie na znalezienie następcy i przeszkolenie go. Firma AstraZeneca zatrudnia około 50 tys. osób na całym świecie. Przyjęte rozwiązanie ma pomóc zarządzać wiedzą w firmie. Ma też ułatwić przyszłym emerytom stopniowe przyzwyczajanie się do życia

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

nie został zrealizowany do tej pory. Górnicy mogą przechodzić na emeryturę około 10 lat wcześniej niż osoby objęte ogólnymi zasadami, przy spełnieniu określonych warunków. Prawo określa, jakiego rodzaju prace uznaje się za prace górnicze (m.in. praca pod ziemią przy wydobyciu kopalin, praca w

TK zajmie się podwyższeniem wieku emerytalnego

, OPZZ i posłowie PiS. Przepisom zarzucono m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Trybunał na rozpatrzenie sprawy poświęci dwa dni i będzie obradował w pełnym składzie. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w maju 2012 r

"Solidarność" skarży rząd do MOP. Chodzi o wiek emerytalny

przeciętna długość życia, ale jednocześnie skraca się długość życia w dobrym zdrowiu. Potwierdzają to oficjalne dane statystyczne. Tak więc uchwalając ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Polska nie spełnia przesłanki dopuszczalności ustalenia wieku

Nie ma chętnych na emerytury pomostowe

Według związkowców niewielkie zainteresowanie nowymi emeryturami wynika z ich małej wysokości. Zdaniem ekspertów, osoby wykonujące prace uprawniające do emerytur pomostowych mają często prawo do wcześniejszych emerytur według starych zasad. Dodają, że część z nich już zakończyła aktywność zawodową

"Solidarność" bliżej dialogu. Związek poparł zmiany

"Solidarność" bliżej dialogu. Związek poparł zmiany

uczestników spotkania jest poszerzenie kompetencji Rady, tym bardziej że strona społeczna krytycznie ocenia kompetencje przysługujące dotychczasowej KT. Nowe zasady dialogu zakładają m.in. rotacyjne przewodniczenie Radzie, wcześniej na czele Komisji Trójstronnej zawsze stał przedstawiciel rządu. Rada będzie

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

pracy. O to, czy i jak ma być wliczana do emerytury, zapytaliśmy w resorcie. - Ciągle trwają prace, na razie nie ma szczegółów - usłyszeliśmy.Uporanie się z umowami cywilnoprawnymi ma zdaniem premiera przynieść 650 mln zł w ciągu roku do budżetu ZUS. To w zasadzie jedyny konkret w planach rządu.

Oskładkowanie zleceń: rząd na "tak"

Oskładkowanie zleceń: rząd na "tak"

nie ulegnie poprawie, bo składka ma charakter świadczenia zwrotnego i państwo będzie musiało oddać tyle, ile teraz pobiera w postaci rent i emerytur. A z uwagi na przemiany demograficzne - przekonuje Żukowska - za kilkadziesiąt lat zdolność państwa do wywiązywania się z tych zobowiązań będzie dużo

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

zasiadania w radzie nadzorczej odprowadzało blisko 50 tys. osób.Resort proponuje również zmianę oskładkowania osób pracujących na umowach zleceniach. Obecnie w sytuacji, gdy osoba pracuje na kilku umowach, co do zasady podlega ubezpieczeniu z jednej umowy - pierwszej lub przez siebie wybranej. W praktyce

Ile dostaniesz emerytury

Ile dostaniesz emerytury

Jak będą liczone nowe emerytury? Zasada jest prosta: ile uzbierasz składek, tyle na starość dostaniesz.W momencie przejścia na emeryturę suma zgromadzonych przez nas składek zostanie podzielona przez tzw. statystyczną długość życia (dane dostarczy GUS). Wynikiem podziału będzie nasza

"GP ": Emerytury okresowe będą dziedziczone

W 2009 r. pierwsze osoby oszczędzające w otwartych funduszach emerytalnych zyskają prawo do wypłaty gromadzonych tam pieniędzy - pisze "Gazeta Prawna". Resort pracy w projekcie ustawy o zasadach wypłat emerytur kapitałowych proponuje, aby kobiety, które ukończyły 60 lat, miały do 65

Nie spiszmy ich na straty

Nie spiszmy ich na straty

lat, czyli w 2018 roku odejdę na emeryturę. Teraz słyszę, że muszę poczekać na nią jeszcze 18 miesięcy. Bogu dzięki, że nie jestem mężczyzną, bo musiałabym dociągnąć do 67 lat. Już teraz klepię biedę. Codziennie walczę o przetrwanie. Szukam cały czas etatu. Zarejestrowałam się w urzędzie pracy. Szkolę

Prezydencka inicjatywa ws. emerytur - związki za, pracodawcy podzieleni

Prezydencka inicjatywa ws. emerytur - związki za, pracodawcy podzieleni

. Zmiany wprowadzają też tzw. regułę wydatkową, ograniczającą wzrost niektórych wydatków państwa. Nowela zawiera też m.in. pakiet zmian w zarządzaniu długiem i płynnością środków publicznych.Jedne ze znowelizowanych przepisów zakładają, że osoby, które po przejściu na emeryturę pozostały na etacie w

Emerytura niezależnie od wieku

Emerytura niezależnie od wieku

podpisy, a zainteresowanie projektem jest ogromne". Projekt przewiduje inne niż dotychczas warunki przechodzenia na emeryturę. Nie w każdym przypadku decydowałby o tym wiek osoby kończącej pracę zawodową. OPZZ chce, by niezależnie od wieku, na emeryturę mogły przechodzić kobiety, które przepracowały

Prezydent podpisał nowelę ustaw ws. podwyższenia wieku emerytalnego

Prezydent podpisał nowelę ustaw ws. podwyższenia wieku emerytalnego

W komunikacie napisano, że podczas procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która podwyższyła wiek emerytalny do 67 lat, zapowiadano dokonanie przeglądu obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wieku emerytalnego 60 lat w przypadku

Jak obliczą Ci emeryturę

podział składki między I i II filar). Sposób mieszany Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej urodzonej po 31 grudnia 1948 r. będzie wynosiła: dla osoby, która osiągnie wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2009 - 80 proc. emerytury obliczonej na zasadach

Ile zarabiają księża? Zarobki, emerytury i podatki duchownych

Ile zarabiają księża? Zarobki, emerytury i podatki duchownych

może warto przyjrzeć się rozwiązaniom, które u naszych sąsiadów funkcjonują od lat.We Włoszech zarządzaniem składkami społecznymi od księży Kościoła katolickiego oraz duchownych innych wyznań i wypłatą emerytur, a także rent, zajmuje się specjalny Fundusz Kościelny (Fondo clero), który działa w ramach

"W 2060 r. emerytura będzie wynosiła 25 proc. ostatniej pensji"

"W 2060 r. emerytura będzie wynosiła 25 proc. ostatniej pensji"

kwietniu 2010 r. wśród pracowników zarówno dużych firm, zatrudniających kilka tysięcy osób, jak i niewielkich, kilkoosobowych zakładów.Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń - ile zarabiają Polacy?"Aż 98 proc. pytanych uznało, że emerytura, wypłacana według obecnych zasad, nie zapewni im godnego życia na

Emerytura umrze razem z tobą

Dziś emerytury wypłaca tylko ZUS. Po 2009 r. oprócz świadczeń ZUS-owskich (tzw. I filar) Polacy będą dostawać też emerytury z kilkunastu otwartych funduszy emerytalnych (OFE, czyli II filar) według zasady: ile uskładasz, tyle dostaniesz. Najbardziej uderzy to w kobiety, które z reguły krócej

Polacy za przywilejami emerytalnymi

traktowanie emerytur sędziów. Największymi zwolennikami zróżnicowania zasad emerytalnych są najmniej zarabiający. Gazeta przypomina, że w tym roku na systemy emerytalne dla rolników, służb mundurowych, górników, sędziów i prokuratorów wydanych zostanie ponad 25 mld zł czyli ok. 2 proc. PKB.

Porozumienie zawarte: Płaca minimalna 1126 złotych

Podwyżka płacy minimalnej o 190 złotych brutto, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wydłużenie o rok obowiązujących zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury - to główne ustalenia podpisanego w poniedziałek w Warszawie porozumienia między rządem i NSZZ "Solidarność". Podpisali

Im później emerytura, tym mniejsza motywacja do pracy

zaledwie kilka dni, co pogłębiało poczucie frustracji u tych, którzy przechodzili na emeryturę już na nowych zasadach. Wyniki badania pokazały, że tak znacząca zmiana miała wpływ zarówno na zdrowie psychiczne Holendrów, jak i motywację do pracy. U tych, którzy musieli dłużej wykonywać swoje obowiązki

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

zleceniach w razie utraty pracy zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. - Będą także odkładać na emeryturę wystarczająco by móc liczyć na starość przynajmniej na minimalne świadczenie. Idąc na urlop macierzyński lub rodzicielski dostaną wyższe zasiłki w czasie opieki nad dzieckiem - uważa minister pracy i

Duda przeciwko "umowom śmieciowym"

obchodzeniem zasad prawa pracy, co wymaga starannej kontroli. Przypomniał, że "nawet, jeśli jesteśmy zatrudnieni na tzw. umowę śmieciową, zawsze możemy oszczędzać w III filarze i decydować o swojej emeryturze".Co o pomyśle "S" sądzą pracownicy? - Nie mam złudzeń, emeryturę z ZUS będę miał

Pensja specjalisty rośnie z wiekiem

mężczyźni, którzy co do zasady zarabiają więcej - na podobnych stanowiskach ich płace są o 10 - 20 proc. wyższe od płac kobiet. Kobiety w większości korzystają już w tym wieku z prawa do emerytury. Najwięcej przeciętnie zarabiają osoby po 65. roku, czyli takie, które mimo osiągnięcia już w całości wieku

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę?

Prawo pracy przewiduje generalną zasadę swobody wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony. Zasada ta doznaje jednak ograniczeń. Mamy więc powszechną ochronę przed wypowiedzeniami, obejmującą ogół pracujących, która polega głównie na tym, że pracodawca wypowiedzenie musi uzasadnić, a przyczyny

Jak zadbać o pogodną jesień

wysokość przyszłych świadczeń od pieniędzy, jakie zgromadzimy na naszym koncie emerytalnym w okresie pracy zawodowej oraz od statystycznego dalszego trwania życia. Emerytury wypłacane według nowego systemu będą niższe od tych, które ZUS wylicza jeszcze według starych zasad. Nie jest to jednak żadne

TK: Poprawcie emerytury, równe prawa dla obu płci

"Pozbawienie mężczyzn prawa do wcześniejszej emerytury w zakresie takim jak kobiety jest niczym nieuzasadnionym pominięciem ustawodawczym o cechach dyskryminujących" - tak Trybunał uzasadnił wyrok. Sprawa dotyczy mężczyzny z 40-letnim stażem pracy, któremu ZUS odmówił emerytury, choć

Francuzi będą mogli pracować do 70. roku życia

zasadzie dobrowolności". Opozycja atakuje rząd za to, że chce przyzwyczaić Francuzów do myśli, że przed 70. rokiem życia nie będą w stanie "wyżyć" ze swojej emerytury. Wcześniej, w nocy z poniedziałku na wtorek, Senat przyjął też osobny zapis dotyczący późniejszego przejścia na emeryturę

Emerytura na zleceniu

Społecznych w 2014 r. wzrosłyby o ponad 600 mln zł. Pieniądze te - jak zapewniają autorzy projektu - podniosłyby wysokość emerytur osób niepracujących na etacie, ale płacących składki.Tyle że nawet prezes ZUS Zbigniew Derdziuk w jednym z wywiadów wyraził wątpliwość, co do zasadności oskładkowywania wszystkich

Zmiany: na lepsze?

kwotę. Po zmianach składki będą pobierane obligatoryjnie od umowy opiewającej na co najmniej 1680 zł. Jeśli więc na umowie kwota będzie wynosić 3 tys. zł, to składka będzie naliczana właśnie od tej sumy. Resort przekonuje, że dzięki temu rozwiązaniu zleceniodawcy będą mieli wyższe emerytury, zasiłki w

"Rzeczpospolita": Rolnicy uprzywilejowani

Dziś trzeba wybrać: albo emerytura z KRUS, albo z ZUS, jeśli osoba wpłaca składki do obu instytucji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce to zmienić. Dyskusja na ten temat rozpoczęła się w trakcie ostatnich konsultacji w sprawie projektu ustawy o wypłacie emerytur ze środków, które dziś są

Kariera menedżera - z korporacji do małej firmy

od preferencji czekać na awans bądź emeryturę. Można też wyłamać się ze schematu i poszukać swojego miejsca w obszarze, którego do tej pory nie brało się pod uwagę. Mowa o małych i średnich firmach, które coraz bardziej potrzebują w swoich strukturach osób znających korporacyjne realia. Za radą

GW ujawnia: Pomostówki wciąż dla 40 zawodów

Na obowiązujących dziś zasadach na wcześniejszą emeryturę będzie można przechodzić tylko do końca roku (to konsekwencja reformy emerytalnej z 1999 r.). Od 2008 r. ma wejść w życie nowa ustawa o tzw. emeryturach pomostowych. Będą one dużo niższe od obecnych, wypłacane przez pięć lat i tylko wybranym

Emerytka dyskryminowana

i 65 lat), ale zmienił zasady ustalania wysokości świadczeń. - Spowodował, że kobiety będą musiały pracować dłużej, aby otrzymywać świadczenia zbliżone do tych, jakie obecnie otrzymują mężczyźni - alarmują eksperci z IBnGR. Kobieta odchodząca na emeryturę w wieku 60 lat dostanie emeryturę równą 22

Druga twarz śmieciówek

. Jeśli jest jedyną umową, firma musi je pracownikowi opłacać. To daje opiekę medyczną czy emeryturę na zasadach jak na etacie. Zleceniobiorca może też mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Kobiety mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli opłacają dobrowolnie składki chorobowe. Zleceniobiorców nie

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

uelastycznione - to też ma bardziej motywować nauczycieli.Świadczenia kompensacyjneOd 1 stycznia 2015 roku w życie wchodzą nowe zasady nabywania uprawnień do korzystania ze świadczeń kompensacyjnych, czyli inaczej nazwanej nauczycielskiej emerytury pomostowej. Przysługuje ona wychowawcom i innym pracownikom

Wcześniejsza emerytura nie dla wszystkich?

psychofizycznej.Proponowane przez Komisję Ekspertów zmiany pozwoliłyby zaoszczędzić ponad 43 mld zł. Koszt netto emerytur pomostowych w latach 2009-2020 wyniósłby 1,3 mld zł. Pozostawienie obecnego rozmiaru kręgu osób uprawnionych do wcześniejszych emerytur oraz dotychczasowych zasad naliczania świadczeń będzie, według

Zakład, że na emerytach da się zarobić?

"kasują" 7,3 proc. naszej pensji. Kapitał inwestują. Ma on zabezpieczyć nas na starość. Co się jednak stanie z naszymi oszczędnościami, gdy przejdziemy na emeryturę? Twórcy reformy emerytalnej z 1999 r. wymyślili, że wypłatą emerytur zajmą się specjalne prywatne zakłady, którym OFE przekaże

Reforma emerytalna: dłuższa praca to więcej niepewności

55+, bo im do emerytury na starych zasadach zostało relatywnie najmniej. Część z nich zdążyła już zrobić plany na następne kilka lat. Nastawili się, że za chwilę zaczną cieszyć się życiem, póki jeszcze czują się zdrowi i sprawni. W większości nie boją się obniżenia dochodów, co więcej, sami siebie

Doktorat albo życie

- Proszę pani, doktorant to nie zawód! - oznajmił agent ubezpieczeniowy doktorowi historii (doktorat z wyróżnieniami). Doktorowi psychologii pani w NFZ wypomniała, że doktorant nie zarabia, więc emerytura mu się w zasadzie nie należy, a renta to już prawie jak wyłudzenie.Doktorant wydziału

Przywileje budżetówki

, że w zasadzie zaliczam się do grupy, którą się opiekuję. Płace w sektorze publicznym są zawyżane przez górników, lekarzy, sędziów i urzędników wyższej rangi, reszta ledwo wiąże koniec z końcem" - napisała na forum Ewa. Iza dodała: "Pracuję w budżetówce 22 lata. Skończyłam studia, mam

Wysokie wymagania Polaków wobec przyszłych emerytur

, a 7,3 proc. do wybranego otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Zgodnie z założeniami reformy, w 2009 r. pierwsze emerytury z nowego systemu mają zacząć być wypłacane przez zakłady emerytalne. Jednak rząd i parlament poprzedniej kadencji nie zakończyły prac nad ustawą określającą zasady działania

Spoty z emerytami, Tusk na Facebooku. Rząd przekonuje do reformy emerytur

Facebooku Donald Tusk.- W przeprowadzonych badaniach opinii publicznej ponad 70 proc. Polaków opowiedziało się za organizacją kampanii informacyjnej poświęconej zmianom w emeryturach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zorganizowaliśmy kampanię, dzięki której każdy będzie mógł dowiedzieć się więcej o

Komu wcześniejsza emerytura, komu pomostówka?

przedłuży) wcześniejsze emerytury zastąpią tzw. emerytury pomostowe. Na te drugie nie będzie się jednak opłacało przechodzić. Jeśli spełniasz warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę na obecnych, starych zasadach, masz powody do zadowolenia. Będziesz miał korzystny przelicznik i nie obejmie cię zakaz

Pokoleniowe gry. Jak młody menedżer może zarządzać starszymi pracownikami?

Katarzyna Kozak: Moje trzy koleżanki (30-35 lat) mają w zespołach, którymi zarządzają, pracowników po 50-tce. Narzekają, że te osoby unikają pracy, nie wychylają się ze swojej strefy komfortu i zależy im głównie na bezpiecznym dotrwaniu do emerytury. Prof. Zbigniew Nęcki: Moje badania dokładnie

MPiPS: składki od umów o dzieło mają chronić pracujących

naszą emeryturę - uważa rzecznik "S" Marek Lewandowski. Dodał, że właściwą opinię jego organizacja przedstawi, gdy otrzyma pomysły resortu na piśmie. Zaznaczył, że składki powinny być płacone od pełnej kwoty umowy, a nie tylko od kwoty wynagrodzenia minimalnego. Pomysł popiera też

Ile zarabia się w sądach?

po 8. Żeby zostać sędzią, musiał skończyć studia prawnicze, zrobić aplikację i asesurę. Po studiach kształcił się więc jeszcze kilka lat. Dziś droga do zawodu jest prostsza (inne są zasady aplikacji, zniesiono też asesurę), co wcale nie oznacza, że łatwa. Do tego dochodzi - dodaje nasz rozmówca

Ubezpieczenie społeczne w UE

znaczy? Emerytura czy renta nie jest przyznawana z urzędu, ale trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Jako obywatel UE możesz to zrobić w każdym kraju unijnym, w którym pracowałeś przez co najmniej rok. Każde państwo Unii ma jednak inne zasady przyznawania emerytur i może się zdarzyć, że w jednym kraju

Wyższe płace, niższe emerytury

na starość pożałować. Od przyszłego roku - zgodnie z reformą emerytalną z 1999 r. - wchodzi bowiem w życie nowy sposób liczenia emerytur. Uzależniony będzie wyłącznie od odłożonych składek, w myśl zasady: Ile uzbierasz, tyle na starość dostaniesz. Jeśli więc Kowalski będzie dłużej pracował, ale

Czy górnicy będą musieli odpracować wszystkie dni L-4?

Teraz obowiązują jeszcze stare zasady - górnicy, którzy chcą przejść na wcześniejszą emeryturę po 25 latach pracy na dole, muszą odrobić wszystkie dni L-4 związane z chorobą zakaźną (powyżej 35 dni w roku kalendarzowym). Ale za pół roku, czyli od 1 stycznia 2008 roku, zasady się zmienią. Odpracować

Fedak: żonom dyplomatów należy się pensja i ubezpieczenie

+przepracowaniu+ wielu lat, żony dyplomatów nie nabywają praw do emerytury".Fedak podkreśliła, że może to dotyczyć również mężczyzn, jeżeli to oni towarzyszą swoim żonom na placówkach dyplomatycznych.Jak zaznaczyła rzeczniczka prasowa resortu pracy, Bożena Diaby, "decyzja o zawieraniu z małżonkami

Michał Boni przedstawił projekt zmian w systemie OFE

, z minimalnym okresem przekazywania składek przez 5 lat. "Tutaj żadnych zasad nie zmieniamy. (Pieniądze - PAP) będą mogły być wypłacane, jako dożywotnia emerytura, albo jako renta dziesięcioletnia, albo jednorazowo. Ale wtedy będzie się traciło uzysk związany z opodatkowaniem" - powiedział

Trzeba inwestować w przyszłą emeryturę

- Czy dłuższa praca jest jedynym pewnym sposobem na powiększenie swojej przyszłej emerytury? - Wysokość emerytur z nowego, zreformowanego systemu emerytalnego zależy od wielkości zgromadzonego kapitału. Im dłużej osoba objęta ubezpieczeniem emerytalnym pracuje, tym dłużej płaci składki i tym

Jak z emerytami jest u sąsiadów

świadczenia. To, ile mogą dorobić osoby, które dostają emeryturę w niepełnym wymiarze, zależy i od wymiaru świadczenia, i od ostatniej pensji. Także renciści (niezdolność lub ograniczona zdolność do pracy, wdowy) mogą dorabiać, przestrzegając skomplikowanych zasad. Np. przy rencie zdrowotnej w wysokości 1/3

Tam praca, gdzie emerytura?

. Heike Luther, naczelnik punktu informacyjnego we Frankfurcie nad Odrą niemieckiego ZUS, mówiła: - Najwięcej pytań było od Polaków, którzy w Polsce mieszkają, ale przez jakiś czas pracowali w Niemczech. Chcą wiedzieć, czy ten okres zaliczy się im do emerytury. Sporo osób dopiero planuje podjęcie u nas

Zwolnić nie wolno, ale się da

warunkach dawała mu prawo do wcześniejszej emerytury - już od 60. roku życia. Mógł na nią przejść 30 stycznia 2010 r. Był prawnie chroniony przed zwolnieniem. Artykuł 39 kodeksu pracy mówi, że pracodawca nie może zwolnić pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, o

Jak zarządzać zespołem różnorodnym

takie, które wolą spokojnie wykonywać swoją pracę i nie lubią zmian. Odpowiedni dobór obowiązków pozwala na utrzymanie motywacji i zwiększenie efektywności grupy. W tym wypadku najlepiej kierować się zasadą "każdemu według potrzeb". Choć żyjemy w czasach, w których awans zawody jest pożądany

Co kraj, to inny obyczaj

Polski rynek pracy chłonie nowe zwyczaje jak gąbka. To dzięki zagranicznej kulturze pracy możemy cieszyć się w zasadzie już powszechnym dostępem do prywatnej opieki medycznej, finansowaniem przez pracodawcę karnetów sportowych, szkoleniami, urlopami typu sabbatical czy możliwością pracy z

Sprawiedliwość według ZUS

płaciłem składkę, to sądziłem, że mogę się starać o większą emeryturę - mówi. Okazało się, że nie. ZUS stwierdził, że wyższa emerytura mu się nie należy, bo w ramach ubezpieczenia społecznego nie przepracował 25 lat. Wtedy były prokurator zażądał zwrotu składek - w sumie 50 tys. zł. Pod koniec marca sprawę

Brakuje pieniędzy na emerytury

jeszcze zmiana zasad waloryzacji. Od marca renty i emerytury są podwyższane nie tylko o wskaźnik inflacji jak dotychczas, ale też o co najmniej 20 proc. wzrostu płac. A to oznacza większe wypłaty z Zakładu - w tym roku o 5,6 mld zł. Na deficyt ZUS wpływają też fatalne dane demograficzne. O ile teraz na

Europa i Polska potrzebuje kobiet

nie jest w Polsce wystarczający, podobnie dzieje się w innych krajach Europy.Są miejsca w Europie, gdzie kobiety sprawują najwyższe funkcje państwowe. Ale rzeczywiście wciąż ich liczba jest niewystarczająca. W interesie naszego europejskiego społeczeństwa powinno leżeć, aby realnie działały zasady

Paragraf Matysiakowej

właśnie zawiesił jej emeryturę), czy policjantem przywróconym do pracy przez sąd (nie została ponownie zatrudniona). 9 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ma rozpatrywać jej skargę na KG Policji, że nie chce - mimo wyroku sądu - przywrócić jej do służby. Historia jest zagmatwana jak urzędowe

Też możesz wziąć roczny urlop

zostanie poświęcona na cele społeczne, np. wolontariat. Dzieje się tak jedynie w przypadku, kiedy pracownik zachowuje swoje wynagrodzenie. Ponieważ zasad jego przyznawania oraz warunków obowiązujących w jego trakcie nie reguluje prawo, wszystko zależy od tego, jak dogadamy się z pracodawcą. Dlaczego warto

Eurokraci dostaną większe podwyżki

. Zgodnie z nim zasady corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników unijnych ustala się na podstawie zmiany wynagrodzeń w ośmiu państwach członkowskich (Niemcy, Francja, W. Brytania, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Luksemburg) między czerwcem a lipcem poprzedniego roku. Chodzi o to, by

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. W przypadku zwolnień grupowych przepis ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z

Fedak: PSL poprze rządowy projekt ws. OFE, albo go uzupełni

sprawie ograniczenia składek przekazywanych do OFE.- Końcowym efektem politycznym będzie faktyczna likwidacja funduszy, a nie - jak chcieliby atakujący nas politycy i eksperci - utrzymanie systemu emerytalnego na dzisiejszych zasadach. I nie będę miał żadnej satysfakcji z tego powodu, że będę mógł

Starszy pracownik - cenny pracownik

zbierał dla niego zespół pracowników młodszych, a on je analizował w biurze. CTO dobrze traktuje też emerytów. Po przejściu na emeryturę pracownik nadal pozostaje związany z firmą, jeśli chce. Może zostać zatrudniony na różnych zasadach, nawet na umowie o pracę, ale także jako ekspert czy konsultant. Za

Co ty wiesz o pomostówkach - informator emerytalny "Gazety"

charakterze (od tej zasady są wyjątki - np. nauczyciele muszą mieć tu aż 20 lat, a pracownikom zatrudnionym przy azbeście wystarczy 10 lat). Uwaga! Wymagany do emerytury wiek zależy od wykonywanego zawodu. Np. w przemyśle chemicznym, lekkim, budownictwie, energetyce jest to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla

Za wcześnie na emeryturę

, przechodząc na emeryturę, otrzyma przeciętnie o 30 proc. mniej pieniędzy niż w starym. 90 proc. ankietowanych firm przyznało, że w ciągu ostatnich pięciu lat koszty związane z obsługą funduszy emerytalnych znacznie wzrosły i będą rosły nadal, jeśli nie zmienią się dotychczasowe zasady. Stowarzyszenie Funduszy

Ludzi trzeba przytulać

zaangażowanie, a w efekcie wydajność pracy. Na końcu zawsze jest, oczywiście, zysk właścicieli. Poza tym trzeba pamiętać, że troska o pracowników to nie tylko sprawy materialne - pieniądze czy emerytury - ale też szacunek wobec ludzi, jasno formułowane wymagania czy pomoc w ciężkich sytuacjach.Czy te zasady

Zmieńmy kodeks pracy!

Kodeks pracy to ustawa z 1974 roku, oczywiście ze zmianami. Ale jego struktura i zasady powstały w roku, w którym wielu dziś pracujących nie było na świecie. Dlatego potrzebny jest przegląd tego prawa i dostosowanie do dzisiejszych realiów. Czasy, kiedy praca na etat w jednej firmie od stażysty do

Wiek emerytalny: Azja też potrzebuje zmian

problem.Japończycy są jednymi z najdłużej żyjących ludzi świata - w 2060 roku kobiety mają żyć średnio ponad 90 lat, a mężczyźni - ponad 84. Oznacza to, że przeciętna Japonka będzie pobierała emeryturę przez ćwierć wieku, a Japończyk przez pawie 20 lat. Jak podała agencja Kyodo, nieciekawe prognozy demograficzne

Podwyżki emerytur i rent o 6,2 proc.

- stwierdził po spotkaniu Zbigniew Kruszyński reprezentant NSZZ "Solidarność" w Trójstronnej Komisji. - Ale obiecał, że wkrótce zaproponuje jakieś nowe zasady sposobu waloryzacji. Co to znaczy dla samych zainteresowanych? - Że waloryzacja będzie taka, jak ją zapowiadał rząd - o 6,2 proc. - tłumaczy

IO Londyn: Premie za medale niższe niż w Pekinie. Bo kryzys

resortu, Katarzyna Kochaniak.Olimpijska emeryturaPoza nagrodami, medalistom olimpijskim, od 2000 roku, przysługuje też tzw. emerytura olimpijska, czyli comiesięczne świadczenie z budżetu państwa. Prawo do niego mają : medaliści (przynajmniej jeden krążek) igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk

Czego pragną pracodawcy

miejscu. Do tego posiada kilka fachów w ręku i od roku jest bezrobotny. Gwarantuję, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej będziesz się musiał ze wszystkiego tłumaczyć - napisał w liście do redakcji pan Tomasz.Spytaliśmy ekspertów, jak wizje nowego rynku pracy mają się do obecnie obowiązujących na nim zasad i

Jednakowa pensja 7665 euro dla eurodeputowanych

chce sam płacić z własnego budżetu pensje swym europosłom na starych zasadach, nie dłużej jednak niż przez dwie najbliższe kadencje PE. Ponadto nowy statut przewiduje, że każdy eurodeputowany otrzyma z budżetu UE emeryturę. Jej wysokość wyniesie 3,5 proc. pensji za każdy rok spędzony w PE, ale nie

Niepełnosprawni żalą się do Trybunału

POPON nie zgadza się z tym, że państwo nie będzie już dofinansowywało wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Chodzi o tych, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub lekkim i tych, którzy mają prawo do emerytury.- Takie osoby jak ja nie zarabiają kokosów. Świadczenia z

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

emerytury z osiągnięciem tego wieku.Pracodawca mógłby jednak rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron, ale pracownik może na to nie wyrazić zgody.Należy jednak pamiętać, że pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jednakże przy spełnieniu przesłanek

Lászlo Andor dla GazetaPraca.pl: Europę trzeba stabilizować

jest reforma systemów emerytalnych. Stworzenie zabezpieczeń społecznych i zapobieganie ubóstwu na starość było sukcesem powojennej Europy. Bez reform nie uda nam się jednak na dłuższą metę zapewnić utrzymania odpowiednich, stabilnych i pewnych emerytur. Dlatego też Komisja Europejska przedstawiła

Emigranci już nie wrócą. Chyba że na emeryturę

emeryturę - podsumowuje prof. Krystyna Iglicka.Tu nam jest dobrze, więc po co wracaćPotwierdzeniem jej słów są wypowiedzi zapytanych przez nas Polaków. - Tu czuje się łatwość życia, powszechny jest uśmiech i kultura osobista, których wciąż tak brakuje w Polsce. Poza tym powszechnie szanuje się prawa

Wybierz sobie prezydenta

budowę nowego systemu podatkowego, który zlikwiduje konieczność wypełniania formularzy PIT, a jednocześnie obniży stawki podatkowe. Proponuje także wydłużenie urlopów macierzyńskich i wprowadzenie emerytur dla niepracujących matek.Jarosław Kaczyński uważa, że proces prywatyzacji powinien być przejrzysty

Dlaczego niektórzy prezesi zarabiają 1 dolara?

. Plany medyczne oferowane kadrze zarządzającej często pokrywają koszty wszystkich wizyt lekarskich, recept, czy wydatków w nagłych wypadkach. Ponadto oferowane są im atrakcyjne plany emerytalne, które pozwalają menedżerom oszczędzać oraz inwestować w przyszłą emeryturę na tzw. zasadach odroczonego

"4-godzinny tydzień pracy" - nowa książka wydawnictwa MT Biznes

skuteczny przedsiębiorcaSzokujące i zachwycające. Znajdziesz tu wszystko: od mini-emerytury po zlecenie na zewnątrz obsługi swojego życia. Czy jesteś płatnym niewolnikiem, czy Prezesem potężnej firmy - ta książka odmieni twoje życie!- Phil Town, autor "Zasada #1" bestsellera numer 1 New York Times

Kogo nie można zwolnić

wydłużające i zrównujące wiek emerytalny kobiety i mężczyzn - do 67. roku życia). Przykład: Pan Waldemar pracuje w firmie produkującej pokrycia dachowe, po zmianie przepisów na emeryturę odejdzie kilka miesięcy po 65. urodzinach. Ma umowę o pracę i trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 3

Przepracowałem ponad 40 lat w warunkach tzw. szczególnych. Na pełną emeryturę przechodzę w wieku 60 lat i pozostało mi dwa i pół roku- obecnie przekroczyłem 57 lat. Nowy pracodawca, który przejął firmę, obniża zarobki o około 22%. Otrzymałem propozycję nowej niższej stawki. Według pracodawcy wiek

Oni pomogą za darmo

, zmianami związanymi z przechodzeniem na emeryturę oraz systemem podatkowym.W pierwszym przypadku pomocni będą inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Bezpłatnie udzielają porad prawnych z zakresu Kodeksu pracy. Można do nich zadzwonić lub zgłosić się osobiście w okręgowym oddziale w każdym mieście

Prywatne firmy biją się o młodych górników

Robót Górniczych. Otawa wie, że trzeba czymś skusić przyszłych górników. - Już teraz płacimy nieco lepiej niż w kopalniach, choć trudno konkurować z Barbórką, "trzynastką" i pewnością zatrudnia aż do emerytury - przyznaje. Jeszcze kilka lat temu prywatne firmy działające w górnictwie mogły

Jest praca dla ministra

pracy. To jedna z najgorszych średnich w Europie. Musimy stworzyć warunki dla dostępu do edukacji dla tych osób, ale nie tylko dla tych, którzy stracili pracę, ale i dla tych osób, które są w zawodach dużego ryzyka utraty pracy, by mogli się przekwalifikować.Fikcyjne renty i wcześniejsze emerytury do

Nie lubię swojej pracy

. ankietowanych deklaruje, że czerpie satysfakcję ze swojego zajęcia. - Wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, nadal w Polsce pokutuje podejście na zasadzie czy się stoi, czy się leży, i tak mi się należy. Muszę przyznać, że istnieje spory odsetek osób, które do pracy podchodzą w sposób roszczeniowy, niewiele z

ZUS. Gdy pracodawca nie płaci pensji, składek zdrowotnych i emerytalnych

zgłoszenia pracownika, jeżeli pracodawca zgłasza nas w ZUS, to nasze składki księgowane są automatycznie, bez względu na to, czy pieniądze rzeczywiście wpływają. Emeryturę dostaniemy, ale... Wysokość naszej przyszłej emerytury wypłacanej z ZUS nie zmniejszy się dlatego, że nierzetelny pracodawca nie płaci

Rencista nie idzie do pracy

roku. Ustanowiono wtedy, że osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy starsze niż 60 i 65 lat mają prawo do emerytury. - Przyznawanie z urzędu emerytur dotychczasowym rencistom jest główną przyczyną zmniejszenia ogólnej liczby rencistów - przyznaje Wojciech Adrusiewicz z wydziału

Ministerstwo pracy zabija konkurencyjność

MPiPS jest w tej chwili zdecydowanie najbardziej niebezpiecznym dla gospodarki resortem. To stamtąd pod pretekstem realizacji zasad "solidarnego państwa" wychodzą najbardziej wsteczne pomysły, cofające nas o całe lata na drodze do uelastycznienia rynku pracy, gdzie postęp nie był być może

Praca 2.0. Jaka będzie, jeśli będzie

Rynek pracy jest nieprzewidywalny jak nigdy. Rozpoczęcie kariery w jednym zawodzie już nie oznacza, że będziemy go wykonywać do emerytury. Ciężko nawet zakładać, że będziemy go wykonywać dłużej niż kilka lat. Co się dzieje? - Coraz częściej rezygnujemy z dziedzin wymagających pracy rąk, jak

Świadczenie przedemerytalne

Stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r. Najważniejsze regulacje dotyczące świadczeń przedemerytalnych wchodzą w życie 1 sierpnia 2004 r. Od tego dnia świadczenia przyznawane są na nowych, bardziej rygorystycznych niż do tej pory zasadach. Osoby, którym przyznano świadczenia na podstawie poprzednio

emerytura zasady - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Stanowisko ds. kadrowo-księgowych

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  regulacji prawnych z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i przepisów wykonawczych, ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ustawy o systemie ubezpieczeń ...

 • Przedstawiciel Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny

  Toruń, kujawsko-pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  emeryturę i inwestują oszczędności. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko: Przedstawiciel Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Zakres obowiązków: ...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  skarg w sprawach przekazywania gospodarstw rolnych za emeryturę lub rentę, rozpatrywanie wniosków, odwołań i skarg w sprawach dotyczących wspólnot gruntowych, opracowywanie ...

 • Lider Zespołu - Partner Biznesowy

  Częstochowa, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  ”:
  Dodatkowy dochód Prywatna emerytura Rozwój osobisty Praca w dynamicznym zespole Otwarty plan kariery Nowy licencjonowany zawód ...

 • Specjalista ds. płac

  Kęty, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  urzędami Wymagania: Dobra znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac Podstawowa znajomość Ustawy PDOF oraz Ustawy ZUS Znajomość Ustawy o Emeryturach/Rentach ...

 • Specjalista ds. płac

  Kraków, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  ;        Podstawowa znajomość Ustawy PDOF oraz Ustawy ZUS ?          Znajomość Ustawy o Emeryturach/Rentach ...

 • Dyrektor

  Lublin, lubelskie, Polska

  Oferta archiwalna

  W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora Zarząd Educo BSH Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko DYREKTORA Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana ...

 • Doradca ds. Inwestycji

  Katowice, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Doradca ds. Inwestycji Miejsce pracy: Warszawa, Katowice, PoznańJesteśmy nowoczesną firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą się w inwestycjach i emeryturach. Powstaliśmy w 2007 ...

 • Doradca ds. Inwestycji

  Opole, opolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Jesteśmy nowoczesną firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą się w inwestycjach i emeryturach . Powstaliśmy w 2007 roku i jako pierwsi rozpoczęliśmy szkolenia otwarte z ...

 • Doradca ds. Inwestycji

  Kraków, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  Jesteśmy nowoczesną firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą się w inwestycjach i emeryturach . Powstaliśmy w 2007 roku i jako pierwsi rozpoczęliśmy szkolenia otwarte z ...

401(k)

spełnione określone warunki., wkłady te, dokonywane są po opodatkowaniu i wszystkie dochody z tych środków, nie tylko z odroczonego podatku, mogą być wolne od podatku. Jednak, aby to było realne, firma obsługująca ten plan musi zmienić zasady, aby te opcje były dostępne.Pracownik nie płaci federalnego

Medicare

koncepcji, że istnieje w celu pokrycia luki czyli gap, pomiędzy wydatki refundowane przez Medicare a całkowitą kwotą. W 2006 roku, 18% beneficjentów Medicare objętych było Medigap., aby wypełnić lukę w Original Medicare (Part A i B). Te zasady ubezpieczenia Medigap są zestandaryzowane przez CMS

System emerytalny w Polsce

urodzonych po 1949 roku obowiązujące są tzw. „nowe zasady”, w których emerytura jest wypłacana po osiągnięciu wieku emerytalnego a jej wysokość zależy od sumy odprowadzonych w przeszłości składek. Składki te są ewidencjonowane w dwóch systemach – repartycyjnym („solidarnościowym

Littleton Groom

rządu. Oficjalnie motywował to swoim krytycznym stosunkiem do przepisów ustawy, ale wielu odebrało tę decyzję jako polityczną zemstę na premierze. Polityczna emeryturaDoszło do przedterminowych wyborów, w których stracił swój mandat parlamentarny i zarabiał na życie prowadząc praktykę adwokacką

John Patterson

. Dalsza kariera i emeryturaPo odejściu ze stanowiska szefa stanowej władzy wykonawczej Patterson powrócił do praktyki prawniczej. W roku 1966 kandydował bez powodzenia w prawyborach na gubernatora, przegrywając z Lurleen Wallace. W roku 1972 również bez powodzenia ubiegał się o stanowisko prezesa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.