ekwiwalent za urlop

red.

Kodeks pracy 2012: ekwiwalent za urlop

Kodeks pracy 2012: ekwiwalent za urlop

Kiedy pracownikowi należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy art. 171. w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pamiętać należy jednak, że taki tok postępowania nie ma zastosowania, gdy stosunek pracy obowiązuje.

Policjanci do końca roku dostaną zaległe dodatki

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Adam Rapacki zapowiedział, że resort planuje do końca roku wypłacić policjantom wszystkie zaległe dodatki i ekwiwalenty, m.in. zwrot kosztów dojazdów do pracy, kwoty za niewykorzystane urlopy oraz dodatki mieszkaniowe.

Kodeks pracy: będą zmiany

Kodeks pracy: będą zmiany

miesiąca. Jednocześnie przepisy te będą doprecyzowane.Ministerstwo proponuje ws. urlopów wypoczynkowych, wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu pieniężnego za urlop przenieść do kodeksu pracy przepisy, które określają np. sposób ustalania wymiaru urlopu proporcjonalnego i jego zwiększania w trakcie

Tani kredyt kosztem pracownika

Tani kredyt kosztem pracownika

Najwięcej kłopotów sprawia firmom wypłata ekwiwalentów za urlop i zapłata za godziny nadliczbowe oraz pracę w nocy. Takie problemy wykryto u 39 proc. pracodawców - akcentuje gazeta.Inspektorzy PIP zauważają, iż w większości przypadków pracownicy w obawie o pracę godzą się na samo wynagrodzenie

"Urlop po polsku"

"Urlop po polsku"

lekarskich i młode matki mogą stracić po powrocie do pracy część wolnego Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - Zgodnie z przepisami kodeksu pracy art. 171. w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi

Szef nie puszcza na urlop? Poradź się prawnika

Zastanawiacie się, ile dni wolnych możecie wykorzystać jednorazowo; czy szef musi się zgodzić na proponowany przez was termin wypoczynku? A może chcecie wiedzieć kiedy pracodawca ma prawo odwołać was z urlopu, albo w jakich przypadkach przysługuje wam ekwiwalent finansowy za niewykorzystane dni

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

Co do zasady, pracodawca w świadectwie pracy, wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i

Polscy premierzy wolą pieniądze zamiast wakacji

Polscy premierzy wolą pieniądze zamiast wakacji

;. Na razie ma zamiar wykorzystać jedynie 5 dni na przełomie września i października.Według prawa każdy pracownik, również szef rządu, gdy odchodzi z pracy odbiera z tytułu niewykorzystanego urlopu ekwiwalent pieniężny. To powszechna sytuacja wśród byłych premierów. Łącznie wypłacono im ponad 166 tys

Roszczenie o udzielenie urlopu może ulec przedawnieniu

praktyce może dojść do sytuacji, w której pracownikowi nie uda się wykorzystać urlopu do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, za który należy się urlop. Nie oznacza to jednak utraty prawa do urlopu.Jeśli urlop nie został wykorzystany w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Przywileje budżetówki

Przywileje budżetówki

pensum odpowiadające pełnemu etatowi wynosi 18 godzin tygodniowo. Do tego pedagodzy cieszą się najdłuższymi urlopami spośród wszystkich pracujących.Przysługują im również liczne dodatki (łącznie jest ich 14), w tym m.in.: dodatek za trudne oraz uciążliwe warunki pracy (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

najpóźniej do 31 lipca. Okres wypowiedzenia to trzy miesiące. Można go skrócić nawet do miesiąca, jeżeli nauczycielowi zostanie wypłacona suma za pozostałe dwa, obliczona tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.Co z odprawą?Odprawa przysługuje każdemu nauczycielowi, niezależnie od stanowiska. Jej

U jak urlop, w jak wolne

U jak urlop, w jak wolne

, który przysługuje mu za miesiące od maja do grudnia, czyli pozostałe 17 dni.Jeżeli szef w momencie wygasania umowy nie wyśle pracownika na urlop, to za niewykorzystane dni należy się ekwiwalent pieniężny naliczany proporcjonalnie do miesięcznej pensji. To jedyna sytuacja, w której urlop można zamienić

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

ekwiwalent, a u nowego pracodawcy odbierzesz sobie urlop za drugą połowę roku. Ale jeśli w byłej firmie wykorzystałeś cały urlop przysługujący w danym roku, to u nowego pracodawcy nie dostaniesz już ani jednego dnia.Pieniądze zamiast wolnegoPieniężny ekwiwalent urlopu dostaniesz tylko wtedy, kiedy powodem

Pracodawcy są winni pracownikom dziesiątki milionów złotych

Pracodawcy są winni pracownikom dziesiątki milionów złotych

urlop. Część szefów - tłumaczy się inspektorom, że nie wiedziało, że określone świadczenie przysługuje pracownikowi. Dotyczy to przede wszystkim dodatku za pracę w nocy oraz właśnie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Przypadki świadomej odmowy wypłaty takiego świadczenia są zdaniem

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

powyższym pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok 2008 oraz za zaległy urlop wypoczynkowy niewykorzystany przez pracownika w poprzednim roku. Pracodawca ma ustawowy obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika, a brak

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

obowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok 2008 r oraz za zaległy urlop wypoczynkowy niewykorzystany przez pracownika w poprzednim roku. Pracodawca ma ustawowy obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika, a brak takich akt bądź dokumentów

Wypowiedzenie a dwa dni na szukanie pracy

pracy. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005, s. 336).Należy przy tym zwrócić uwagę, iż pracownikowi przysługuje za dni wolne wynagrodzenie, lecz nie przysługuje mu żadne roszczenie (o dodatkowe wynagrodzenie) w razie nie udzielenia dni wolnych - kodeks nie przewiduje bowiem ekwiwalentu za

Do kiedy możesz wykorzystać urlop

w większości firm przyjęło się, że np. urlop z 2004 r. można wykorzystać do marca 2005 r. I za taką praktykę pracodawcy nie grozi żadna kara. Jeśli jednak pracownik nie pójdzie na zaległy urlop do końca marca, to jego szef popełnia wykroczenie i Państwowa Inspekcja Pracy może ukarać go mandatem do

Zamiast etatu

Zamiast etatu

wymiarze godzin i za pełną pensję.KorzyściMasz dalej pracę, zachowujesz ciągłość stażu, ubezpieczeń itd.PułapkiByć może zakład zmierza do likwidacji i w nieodległej przyszłości i tak stracisz pracę, a pracujesz za część wynagrodzenia. Otrzymasz też niższy ekwiwalent za urlop i ewentualną odprawę. Może

Czy pracownik może nie brać urlopów?

nam wypłacić ekwiwalent. I właśnie w tym przypadku pracodawcy najczęściej lekceważą przepisy. Wiele firm nie wypłaca ekwiwalentu albo, co częstsze, źle go nalicza. W sądach pracy znakomita większość spraw dotyczących urlopów wiąże się właśnie z ekwiwalentami.

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jestem pracownicą w wieku 51 lat i mam okres zatrudnienia w szczególnych warunkach uprawniający do uzyskania emerytury z tego tytułu. Czy podlegam ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Mediacja przed sądem pomaga

Mediacja przed sądem pomaga

mazowieckim ponad 3,6 tys. kontroli. A najczęstsze grzechy pracodawców to: - niewypłacanie w terminie wynagrodzeń, obniżanie wynagrodzenia za chorobowe (dotyczy 30 dni, za które płaci pracodawca); - niepłacenie za nadgodziny, wyjazdy służbowe i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop; - mobbing

Słodka zemsta byłych pracowników

więcej niż rok wcześniej. Wynik jest rezultatem aktywizacji grupy zwalnianych pracowników - to właśnie oni najczęściej składali zawiadomienia o łamaniu zasad bhp lub informowali o tym, że szef "zapomniał" wypłacić im ekwiwalent za zaległy urlop. Aż o 50% wzrosła również liczba składanych

Gdy boisz się zwolnienia

zaległy urlop (ma do tego prawo), w przeciwnym razie będzie musiał zwrócić jego ekwiwalent. Może również - chociaż to jego wybór - zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Oznacza to, że przez cały okres wypowiedzenia formalnie jest się pracownikiem firmy, podlega się pod ubezpieczenie, naliczane

Austria szuka Polaków

przepracowaniu 25 lat - odpowiednio 30 i 36 dni. Dodatkowe dni urlopu przysługują pracującym na nocną zmianę. W Austrii nie ma jednak możliwości otrzymania ekwiwalentu finansowego za niewykorzystany urlop.- Polacy podejmujący legalną pracę w austriackich przedsiębiorstwach podlegają także tamtejszemu prawu w

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

do czerwca go nie wykorzystasz, dostaniesz ekwiwalent, a u nowego pracodawcy odbierzesz sobie urlop za drugą połowę roku. Uwaga! Jeśli w byłej firmie wykorzystałeś cały urlop przysługujący w danym roku, to oczywiście u nowego pracodawcy nie dostaniesz już ani jednego dnia. Natomiast jeżeli zmieniłeś

Rozmowa z Elżbietą Wąsińską z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

pracodawcy ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. A co wychodzi z rutynowych kontroli? Jakie są najczęstsze przypadki niestosowania się pracodawców do kodeksu pracy? - Zdecydowanie zaległości urlopowe. To się zdarza nagminnie, praktycznie w każdej

Wzrosła liczba wypadków przy pracy

wynagrodzenia lub ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.W ocenie PIP niepokojąca jest skala i powtarzalność naruszeń prawa dotyczącego czasu pracy. Jego ewidencję nierzetelnie prowadziła co dziesiąta placówka ochrony zdrowia, co piąty supermarket, co czwarte towarzystwo ubezpieczeniowe i 90 proc. małych sklepów. 76

Morliny przegrały z pracownikiem

pokrzywdzona, ale zapłata należy się jedynie za przepracowane soboty i ekwiwalent za urlop, tj. 12,9 tys. zł. Janina Uss nie zgadza się z wyrokiem. - Przyznana mi kwota jest za niska. Złożę apelację - powiedziała "Gazecie". - Przegraliśmy nieznacznie. Nie wiem, czy się odwołamy - powiedział

Co jest w projekcie

; pracownikowi czasowemu przysługuje urlop bądź ekwiwalent pieniężny; w jednej firmie pracownik czasowy może pracować nie dłużej niż 18 miesięcy.

TVP przygotowała program dobrowolnych odejść pracowników

pensji otrzymają te osoby, które odejdą w ciągu pierwszych dwóch tygodni. Przez następne dwa tygodnie będzie to pensja za pięć miesięcy, a potem - za cztery. Wysokość rekompensaty będzie ustalona według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Niezależnie od tego pracownikom

Pracodawcy są winni pracownikom 110 mln zł

, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy, nagród jubileuszowych, odszkodowań za skrócenie wypowiedzenia oraz odpraw na kwotę ok. 2,5 mln zł. W sądzie został złożony wniosek o jej upadłość. Jeden z warszawskich zakładów stolarskich zalega zaś z wypłatą ponad 1,2 mln zł dla 370 pracowników.Liczba pracodawców

Zima w pracy

. Nie oznacza to jednak, że do pracy możemy nie dotrzeć w ogóle. Mimo spóźnienia należy zachować określony wymiar godzin pracy. Jeżeli przerazi nas zimowa aura i na widok słupka rtęci odechce się wychodzić z domu, najlepiej skorzystać z urlopu na żądanie, pamiętając jednak o tym, żeby poinformować

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

urlopu. Gdy tych umów jest kilka, dni urlopu oczywiście sumuje się. Natomiast jeśli szef nie przedłuży umowy, musi zapłacić nam ekwiwalent urlopowy za czas u niego przepracowany. Przy tym nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy tylko na część, czy jesteś zatrudniony na stałe, czy np. na okres

Umowa na zastępstwo

pozostali pracownicy, gdyż jest on pełnoprawnym pracownikiem (art. 18(3a) k.p.). Pracownik ów ma prawo, m.in. do: urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a także świadectwa pracy w chwili rozwiązania lub ustania stosunku pracy.W celu sprawdzenia kompetencji i przydatności

Szkolisz się? Dostaniesz wolne i zwrot kosztów

konstytucją. Zgodnie z wyrokiem TK przestanie ono obowiązywać w kwietniu 2010 r. Aby po tej dacie jakieś rozwiązania prawne, dotyczące urlopów szkoleniowych pracowników mogły funkcjonować, odpowiednie przepisy muszą zostać wpisane do kodeksu pracy.Psychotesty - indywidualista czy dusza zespołu?- Resort pracy

Pytanie do "Gazety Praca": jeśli pracodawca nie chce zapłacić odprawy?

dwumiesięczne wynagrodzenie oraz odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia (czyli pensję za jeden miesiąc) oraz ekwiwalent za zaległy urlop (ok. 30 dni). Otrzymałem tylko jedną czwartą należnej kwoty. O reszcie szef nie chce ze mną rozmawiać. Czy pracodawca ma prawo skrócić mi okres wypowiedzenia i nie

Ławnicy

poszukiwanym listem gończym, regularnie nie płacić mandatów. Wynagrodzenie Bezrobotni, emeryci, renciści i osoby na urlopie wychowawczym za każde posiedzenie w sądzie otrzymują 41,69 zł rekompensaty (to procent od pensji w sferze budżetowej). Pracujący za każdy dzień w sądzie otrzymują ekwiwalent jak za

Samozatrudniony kosztuje pracodawcę 18 proc. mniej niż etatowiec

pracę. W tym przypadku pracodawca zawsze musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. W sytuacji, gdyby pracownik nie wykorzystał urlopu i doszłoby do rozwiązania umowy o pracę, pracodawca dodatkowo musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop.Jeżeli dojdzie do

Na sezon, a może dłużej

Opala. Także zasady dotyczące urlopów czy obowiązków takiego pracownika są ściśle określone. Zatrudniony za pośrednictwem agencji nie może być więc przesunięty do innych zadań, niż ma zapisane w umowie, może korzystać także z urlopu na żądanie. W razie niewykorzystania w całości lub w części urlopu

Wypowiedzenie ogólnie

. Łajeczko, Urlop wypoczynkowy pracownika, Warszawa 1998, s. 55; M. Łajeczko, Urlop pracownika przechodzącego na emeryturę, PP Nr 8/1999, s. 18; T. Nycz, Planowanie urlopów wypoczynkowych, PiZS Nr 6/1999, s. 32; J. Strusińska-Żukowska, Wynagrodzenie za czas urlopu pracowniczego i ekwiwalent za urlop, PP Nr 8

Nowelizacja kodeksu pracy. Jakie przepisy wchodzą w życie 1 stycznia

wówczas należeć? O połowę więcej, niż dodatkowo pracowaliśmy (np. za 10 nadgodzin 15 godzin wolnych). Wypowiedzenia. Pracownikowi na wypowiedzeniu pracodawca będzie mógł nakazać wykorzystanie zaległego urlopu. Nie będzie wtedy mowy o ekwiwalencie urlopowym.

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

kalendarzowym zdążyłeś przepracować. Jeśli np. przysługuje ci 26 dni urlopu, a umowa o pracę wygasa z końcem czerwca (czyli po pół roku), otrzymasz ekwiwalent za 13 dni (pół urlopu). Ekwiwalent wylicza się od średniego wynagrodzenia z trzech ostatnich miesięcy. Uwaga! Takie same uprawnienia przysługują, gdy

Kiedy pracownikowi można obniżyć wynagrodzenie?

taka sama.W przypadku godzinowego wynagrodzenia umownego, stawka godzinowa dla celów obliczenia wynagrodzenia za urlop lub ekwiwalentu urlopowego będzie zróżnicowana, w zależności od tego, z jakiego okresu będziemy ustalali podstawę wymiaru wynagrodzenia.Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i

Zaciągnij się. Do wojska...

. pensji.Dodatkowo szeregowy może też liczyć na bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie podczas ćwiczeń, poligonów, kursów, praktyk i podróży służbowych, umundurowanie i ekwipunek, urlop wypoczynkowy (26 dni roboczych) oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej, coroczny jednorazowy zwrot kosztów za

Rozmowa z wiceprezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi

dni w przypadku tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. W przypadku innych roszczeń - np. wypłaty ekwiwalentu za urlop - mamy na to trzy lata od momentu ustania stosunku pracy. Kto staje przed sądem? - W sprawach toczonych przed sądem pracy pracownik, czyli powód, może działać samodzielnie. To zależy od

Jest ustawa o pracy tymczasowej

pracownika (przysługują mu dwa dni wolne za miesiąc pracy). Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu, należy mu się ekwiwalent pieniężny. * Przedsiębiorca nie będzie mógł zatrudnić pracownika tymczasowego, jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dokonał zwolnień grupowych. * Ustawa zabezpiecza też przed

Państwowa Inspekcja Pracy kontrolowała supermarkety

wielu sklepach nie udzielano zaległych urlopów ani należnych dodatkowych dni wolnych. Nie wypłacano dodatków za pracę w nocy ani ekwiwalentów za urlop. Nie prowadzono ewidencji czasu pracy. Brakowało oddzielnych szatni, umywalni i toalet dla kobiet i mężczyzn. Nieterminowo wypłacano wynagrodzenia

Co jest w znowelizowanym kodeksie pracy

zwolnień co najwyżej sześciodniowych. Nadal będzie przy tym obowiązywać zasada wypłacania 80 proc. wynagrodzenia za kolejne, płatne dni choroby. Jeśli jednak pracownik poczuje się źle (migrena, kac itd.), a nie zechce stracić płatnego dnia, będzie mógł zawiadomić pracodawcę, że bierze na ten dzień urlop

Skargi na warunki pracy

Choć skarg nie brakuje, coraz rzadziej narzekamy na warunki pracy. Kwitnie za to szara strefa - wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy. Firmy nie wypłacają wynagrodzeń na czas, nie płacą za nadgodziny, nie chcą dawać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - takich spraw dotyczyło najwięcej

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

przyjemności z toczenia bojów z Temidą. A może się dogadacie i dostaniesz to, co chcesz, dużo wcześniej? Co możesz zyskać Jeśli udowodnisz, że będąc właścicielem jednoosobowej firmy, pracowałeś jak na etacie, możesz wiele wygrać. Czeka na ciebie m.in. wynagrodzenie za nadgodziny, urlop lub ekwiwalent za

Bułeczki Igora

euro. Igor pracował na czas określony, więc otrzymał tylko ekwiwalent za urlop. Dziewczyna Igora dość szybko znalazła pracę w sklepie. Igor dalej szukał bezskutecznie. Najbardziej zezłościli go miejscowi Polacy. Jeden z nich, właściciel firmy remontowo-budowlanej, obiecywał, że na pewno coś dla niego

Będzie kolejna, dobra dla pracowników, zmiana w kodeksie pracy

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, za dwa miesiące wypłaty nie dostanie żaden dyrektor czy członek zarządu, jeżeli wcześniej pieniądze nie wpłyną na konta szeregowych pracowników Co dziesiąty pracownik w Polsce nie dostaje na czas wynagrodzenia albo dodatków do pensji, ekwiwalentów za urlop czy

Rozmowa z adwokatem Waldemarem Gujskim, specjalistą prawa pracy

Jeśli pracodawca ci nie płaci, możesz go pozwać do sądu. Odzyskasz zaległe pensje, a czasami nawet odszkodowanie Paweł Nosowski: Na co może liczyć w sądzie pracownik, któremu pracodawca nie płaci? Waldemar Gujski: Na zwrot zaległych pensji, delegacji, nadgodzin, ekwiwalentów za urlop itp. wraz

Praca tymczasowa krok po kroku

prawa Jako pracownik tymczasowy masz być traktowany jak normalny pracownik na etacie. Z pewnymi wyjątkami, np.: urlop Należą ci się dwa dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc pracy. Ale jeżeli pracujesz krócej niż pół roku, to pracodawca decyduje, czy i kiedy go dostaniesz (jeśli go nie da

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

ubezpieczenie na czas urlopu wychowawczego. Co możesz zyskać w sądzie? Udowadniając, że istniał stosunek pracy, możesz otrzymać: wynagrodzenie za nadgodziny; urlop lub ekwiwalent za urlop; diety i zwrot kosztów podróży służbowych; premie, nagrody i inne dodatki, które wynikają z wewnętrznego

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

czym przerwa jest w firmach transportowych nieco dłuższa - do sześciu godzin. 10. Jak urlop, to nie praca Pracownikowi na wypowiedzeniu pracodawca będzie mógł nakazać wykorzystanie zaległego urlopu. Nie będzie wtedy mowy o ekwiwalencie urlopowym. Nie dostanie także ekwiwalentu pracownik, któremu

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

przysługiwało takiemu pracownikowi 1,5 wolnego dnia. Teraz będą traktowani tak samo jak pozostali pracownicy. - Urlop a służba wojskowa. Nie będzie już ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop dla pracowników powołanych do wojska lub na przeszkolenie wojskowe. Dla młodych matek. Więcej przywilejów

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

urlop, ale to nie ty decydujesz, czy i kiedy go dostaniesz. Jeśli pracodawca odmówi ci wolnego, to po zakończeniu umowy agencja wypłaci ci tzw. ekwiwalent pieniężny (np. za cztery dni urlopu należą się cztery dniówki). b) Inaczej jest, jeśli pracujesz ponad sześć miesięcy. Wtedy pracodawca-użytkownik

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy ponad 8 lat. Odprawę pieniężną ustala się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Raport o łamaniu prawa pracy w warszawskich firmach sprzątających

przeciwko prawom pracowników wydano 155 mandatów na łączną kwotę 46 860 zł, do sądu trafiło 19 wniosków przeciwko pracodawcom. 26 proc. wykroczeń dotyczyło wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przede wszystkim niewypłacania wynagrodzenia za pracę i ekwiwalentu za niewykorzystany

Kto się przejmie karą za porzucenie pracy?

zatrudniony i może się cieszyć wszystkimi pracowniczymi przywilejami. Okres zatrudnienia wlicza się np. do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Tak więc za czas takiej nieobecności (jeżeli nie przekroczy 30 dni) należy mu się ekwiwalent za urlop; a jeśli w tym czasie umrze, jego rodzinie

Księża, którzy mają kasę

. oraz gratyfikację urlopową i ekwiwalent za niewykorzystane przejazdy w roku zwolnienia. Jak wyliczyli dziennikarze - wyszło ok. 136 tys. zł. Ponadto w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej jako generał dywizji biskup Głodź skorzystał również z przysługującego mu prawa do jednorazowego

Będzie łatwiej zwalniać

. samozatrudnieniem), druga - sześć miesięcy temu (m.in. pracodawca wypowiadzając umowę pracownikowi może zobowiązać go do wykorzystania urlopu. W ten sposób pracownik traci prawo do pieniężnego ekwiwalentu za urlop). Wreszcie przyszedł czas na ostatnią - dotyczącą ustawy z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach

Informator "Gazety Praca" o naborze kandydatów na ławników

pracującego ławnika. Pracujący ławnicy za każdy dzień w sądzie otrzymują ekwiwalent wyliczany jak za dzień płatnego urlopu. Wysokość ekwiwalentu zależy od wynagrodzenia. Zatem - to ważne - przed rozpoczęciem kadencji nie zapomnij dostarczyć sądowi zaświadczenia o zarobkach. Pracujących ławników sąd może

Nowy system świadczeń rodzinnych

korzystania z urlopu wychowawczego, trzeba już iść do gminy. Komu pracodawca będzie wypłacać nowy zasiłek? Osobom, które pracują w firmie zatrudniającej co najmniej pięć osób, ale tylko wówczas, gdy starają się o zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny razem z dodatkami za urodzenie dziecka, jego

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

- 180 zł (90 zł x 2). Jak liczyć dochód do świadczeń rodzinnych Musisz wykazać wszystkie dochody (bez świadczeń z pomocy społecznej), czyli np. wynagrodzenie za pracę, z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia, alimenty, ekwiwalenty, ryczałty i diety. Muszą to być

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

składa się na twoją pensję, więc premie, ryczałty, ekwiwalenty za urlop itp.). Inspektor na rozpatrzenie twojej skargi i inspekcję w firmie ma 30 dni. Co może inspektor? Pracodawca musi udostępnić mu wszelkie dokumenty i informacje, bo utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem (grozi za

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Szef bez dodatków Komu należy się wynagrodzenie za nadgodziny? Dodatku za nadgodziny nie dostanie każdy pracownik. Nie dostaną ich: - pracownicy o zadaniowym czasie pracy, - menedżerowie zarządzający firmą w imieniu pracodawcy (i pracujący na podstawie

Polska Lista Płac 2003 odcinek pierwszy: pensje od 0 do 1300 zł

). Zlecenia zdobywa przez znajomych, m.in. za darmo oprowadzając zagraniczne wycieczki po Krakowie (zwykła stawka to 30 zł z godz.). Filolog romański, 25 lat. 862 zł - zatrudniona na umowę o pracę niania dwójki małych dzieci we Wrocławiu. Ma płatny urlop, a w tym roku dostała podwyżkę ponad 60 zł. Oprócz

ekwiwalent za urlop - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Urlop

Urlop – czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie.Pojęcie urlopu pochodzi prawdopodobnie z niemieckiego "Urlaub" (od erlauben). Tak średniowieczni rycerze pytali

Gazowiec

się gaz z rozbitego zbiornika mógłby doprowadzić do powstania mieszanki paliwowo-powietrznej o potężnej sile niszczącej. Szacunki amerykańskie mówią, że rozproszone w powietrzu 125 000 m? LNG stanowi ekwiwalent 700 000 ton trotylu lub 40 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę. Strefa całkowitych zniszczeń

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.