e-learning szkolenia bezpłatne dla bezrobotnych

e-learning szkolenia bezpłatne dla bezrobotnych - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

E-learning

Elearning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia

Gra szkoleniowa

, marketingiem, projektami i finansami. - 32% badanych4. Gry negocjacyjne - związane z kształceniem umiejętności negocjowania, sprzedaży itp. - 25% badanych5. Gry e-learning odbywające się w formie wirtualnej - 16% badanych.

Szkolenie

Niepełnosprawnych, fundusze Unii Europejskiej szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, podlegają wpisowi do Rejestru instytucji szkoleniowychRejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Firma symulacyjna

lub znalezienia zatrudnienia po zakończonej praktyce w firmie symulacyjnej. Firmy symulacyjne, nie tylko kształtują umiejętności prowadzenia firmy wśród osób młodych (np. uczniów szkół średnich, policealnych), ale także wśród osób dorosłych (np.: pracowników, bezrobotnych, kobiet wracających do pracy, studentów

Sakai Project

Sakai Project LMS – jest środowiskiem umożliwiającym stworzenie społeczności i środowiska edukacyjnego. Wielu użytkowników wdraża Sakai, aby wspierać procesy nauczania, prowadzić szkolenia e-Learning, tworzyć ad hoc grupy społeczności, budować portfolio i wykorzystywać go maksymalnie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.