działalność gospodarcza krok po kroku

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Własna firma krok po kroku

Własna firma krok po kroku

Krok po kroku przeprowadzimy proces zakładania własnej firmy. Przejdziemy przez wszystkie elementy formalne oraz prawne zakładania własnej działalności gospodarczej..

Zaplanuj swój biznes Krok po Kroku!

Fundacja Twoja Inicjatywa! oraz Google Poland zapraszają 26. lutego na konferencję "Biznes Krok po Kroku - przedsiębiorca w sieci".

Gorzki smak kobiecego sukcesu

Po roku prowadzenia firmy u kobiet spada poziom zadowolenia z życia. Choć osiągnęły sukces zawodowy, stają się coraz bardziej sfrustrowane i niezadowolone

[18.03.2014] Targi Pracy w Zielonej Górze

informacje jak AIP może Ci pomóc w prowadzeniu własnej firmy i jakie korzyści z tego wyniesiesz. Agencja Rozwoju Regionalnego - eksperci podpowiedzą skąd brać fundusze na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej, wyjaśnią jakie kroki formalne należy podjąć by dostać dofinansowanie z UE

Małopolska najbardziej innowacyjna w walce z bezrobociem

, czyli osoby bezrobotnej oraz zaprojektowaniu działań mających na celu podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem jest realizacja działań aktywizacyjnych w oparciu o indywidualny plan stworzony przez doradcę i klienta. Samo doprowadzenie do zatrudnienia nie oznacza zakończenia

Rodzic dorabia na urlopie

Rodzic dorabia na urlopie

. Elastyczność umów-zleceń i o dzieło pozwala podjąć szeroki zakres prac, od wykonywania stałej czynności (np. aktualizowanie bazy danych, tłumaczenie dokumentów), po wykonanie konkretnego zadania, np. przygotowanie planu projektu. Korzystając z urlopu wychowawczego, można także prowadzić działalność gospodarczą

14 czerwca - "Dzień Otwarty" w WUP w Warszawie

zawodowego, Europejskiego Funduszu Społecznego, (promocja, pisanie i realizacja projektów), wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wspierają podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadamy informacje ułatwiające osobom

Jak założyć własną firmę

wyłącznie te osoby fizyczne, które w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej i należą do jednej z grup docelowych. Najczęściej adresatami projektów są kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy miast do 25

Student - biznesmen na piątkę

Student - biznesmen na piątkę

z uczelni. Dlatego postanowiłem na tym zarabiać - wspomina. Po spotkaniu z kolegą, który studiował informatykę, zdecydowali się na wspólną działalność. Student informatyki zajmował się w firmie sprawami technicznymi, Chudkiewicz odpowiadał za sprawy medialne i wizerunkowe. Ich firma - "4 kroki

Kiedy warto zmienić zawód?

Kiedy warto zmienić zawód?

Jak zacząć karierę po studiach? Czytaj w naszym nowym poradniku "Twoja kariera 2015"! Marta Piątkowska: Czy przekwalifikowanie zawodowe faktycznie jest skutecznym lekarstwem na bezrobocie? Jacek Zimnicki: Patrząc całościowo na polski rynek pracy, można powiedzieć, że na razie nie. Głównie

Gra komputerowa, czyli jak prowadzić biznes

powinno mi to przeszkodzić w prowadzeniu firmy - dodaje.- Projekt ma dwa etapy. W pierwszym podczas wykładów uczymy uczestników krok po kroku, jakie dokumenty muszą wypełnić, gdzie złożyć, by założyć działalność gospodarczą - mówi Marcin Oleksiuk, koordynator projektu. Prawdziwym testem jest druga część

Stolica białych kołnierzyków

specjalizująca się w tego typu usługach ma doświadczenie, dysponuje szeroką i różnorodną bazą kontaktów do potencjalnych kandydatów, potrafi zdefiniować ryzyka związane z procesem rekrutacyjnym i zaproponować działania zastępcze. Takich narzędzi nie posiada firma zaczynająca działalność ani taka, która posiada

Nowe zasady w urzędach pracy

Nowe zasady w urzędach pracy

narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych. Są to np. grant na telepracę, bon stażowy, bon na zasiedlenie, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach

Rejestracja w urzędzie pracy

Idąc do urzędu, bezrobotny powinien zabrać dokumenty potwierdzające tożsamość, świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia, numer NIP oraz legitymację ubezpieczeniową. Mężczyźni biorą ze sobą także książeczkę wojskową. W przypadku osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą konieczne

Bezrobocie młodych: czy można im pomóc?

Bezrobocie młodych: czy można im pomóc?

zapomogi. Po raz pierwszy młodym, którzy zechcą założyć działalność gospodarczą, udzielone zostaną preferencyjne pożyczki w wysokości do 70 tys. zł. Udzielał ich będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, a część kwoty będzie mogła być umorzona. Dotychczas urzędy pracy oferowały na ten cel 20 tys. jednorazowej

AIP nominowane do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości

AIP nominowane do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości

Jest to możliwe dzięki istniejącemu w AIP procesowi preinkubacji - młode osoby, posiadające pomysł na własną działalność nie zakładają od razu własnej działalności gospodarczej, ale prowadzą swoje firmy na zasadzie pionu inkubatora (preinkubacja) - w warunkach chronionych - bez ponoszenia wysokiego

Polska a Kazachstan, czyli jak nauczyć się przedsiębiorczości w 10 dni?

kilka lat to nasze delegację będą jeździły do oddalonej o prawie 3,5 tys kilometrów Astany, stolicy Kazachstanu. Już teraz wzrost gospodarczy wynosi tam 10%. Gospodarka jest tam napędzana sprzedażą ropy naftowej, ale jak widać po chęci nauki dobrych praktyk przedsiębiorczości, myśli się tam również o

Jak Polaka zatrudniali - rekrutacja kiedyś i dziś

Jak Polaka zatrudniali - rekrutacja kiedyś i dziś

nie musiały się tak straszliwie napinać i udowadniać na każdym kroku, ile są warci, bo nie było wyścigu szczurów. Te czasy nastały później. Kariera po amerykańsku W styczniu 1990 r. GUS po raz pierwszy podaje stopę bezrobocia - w styczniu wynosi zaledwie 0,3 proc., ale w przeciągu 12 miesięcy rośnie

Udana rozmowa rekrutacyjna

Udana rozmowa rekrutacyjna

garnitur, pasujący stylistyką do oficjalnego dress code.Nie dla improwizacjiKolejnym krokiem jest przyswojenie wiedzy o działalności przedsiębiorstwa. Z powodzeniem możesz w tym celu wykorzystać stronę internetową organizacji, portale gospodarcze i społecznościowe, fora dyskusyjne, lokalne gazety. Cenne

Komu opłaca się szkolenie pracownika?

Komu opłaca się szkolenie pracownika?

działalność gospodarczą. Jak powinienem uzupełnić swoją edukację, żeby być wiarygodnym dla moich przyszłych klientów? Uważam, że jeżeli jest już Pan trenerem, to pierwszy krok jest już zaliczony. Co do edukacji, to przyjrzałbym się, czy w moim polu są instytucje certyfikujące jako trenera

Jak założyć firmę w Berlinie

mało. A przecież kapitał ze wschodu i centrum Europy jest równie ważny jak ten z USA, Francji czy Chin - podkreśla. Przewodnik prowadzi przedsiębiorcę krok po kroku. Najpierw wybieramy więc formę prawną, czyli czy nasza firma będzie działała np. jako spółka akcyjna, czy jako spółka z ograniczoną

Jak założyć firmę w...

Workers Registration Scheme w Home Office. Nie obowiązuje cię też rok oczekiwania na przyznanie statusu rezydenta. Przedsiębiorcy mogą wystąpić o niego zaraz po zarejestrowaniu działalności. Opłaty związane z pracą na własny rachunek to składka na ubezpieczenie społeczne (Class 2 National Insurance

Magister się doucza

Magister się doucza

przede wszystkim do osób, które nie zdały matury, ale chciałyby znaleźć pracę w biurze. Teraz powstaje coraz więcej kierunków trochę hobbystycznych, jak dekorator wnętrz, czy umożliwiających założenie prostej działalności gospodarczej: wizaż, stylizacja paznokci, odnowa biologiczna. - Kilka lat temu

Rok 2011 na rynku pracy

osoby mające działalność gospodarczą poza rolnictwem, a powyżej 15 ha - całą składkę. W przeliczeniu na złotówki oznacza to 36 zł dla właścicieli największych gospodarstw i 18 zł dla rolników uprawiających od 6 do 15 ha. ¨ Od 2013 roku w gospodarstwach rolnych będzie wprowadzana rachunkowość, a

Praca dla siebie, czyli lubimy franczyzę

, otwierały swoje punkty na tych zasadach znalazły się m. in. cukiernie A. Blikle, sklepy obuwnicze "U Szewczyka" oraz pijalnie i sklepy z kawą "Pożegnanie z Afryką". Teraz takie biznesu stają się one sposobem na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej niemal na

Jak założyć firmę za granicą

niekaralności (powinny być one przetłumaczone na język kraju, w którym rejestrujemy firmę).Nie ma ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Może to być działalność usługowa, rzemieślnicza, przemysłowa bądź handlowa. Niezbędny jest za to dokument potwierdzający kwalifikacje. W różnych

Wielkia Brytania: jak założyć firmę

Filip Mecner: Gdzie jest łatwiej założyć firmę - w Polsce czy na Wyspach? Zdecydowanie łatwiej jest rozpocząć działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Wystarczy wypełnić bardzo prosty formularz, podpisać i wysłać do urzędu podatkowego, można to zrobić bezpłatnie nawet do trzech miesięcy po

Rynek szkoleń dla handlowców

, a więc dochodzi też do tego coaching menedżerski, firma szkoleniowa wspiera menedżera w "prowadzeniu" wypalonego pracownika. Część firm potrzebuje jednolitych standardów pracy np. dla stu nowych handlowców. Wtedy firma szkoleniowa krok po kroku uczy ich tych standardów. Inne firmy

Za śledczych się nie uważają

-Lewandowska. - Z drugiej jednak strony ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej nakazuje nam poinformować pracodawcę na siedem dni przed kontrolą - dodaje. Sprawę komplikują regulacje międzynarodowej Konwencji Pracy. - Daje nam ona prawo do niezapowiedzianej kontroli u pracodawców działających

Od biznesplanu do własnej firmy - Krakow Business Starter

Program ma pomóc młodym krakowskim biznesmenom przygotować się do samodzielnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki współpracy urzędu miasta UBS i AIP Kraków młodzi przedsiębiorcy otrzymają wsparcie szkoleniowe, lokal i sprzęt potrzebny do działania. A trzy najlepsze

Znajdź pracę przez EURES

już dawno zajęte. Oferty opisane są po angielsku, francusku i niemiecku. Jak szukać ofert? Krok 1. Na pasku po lewej stronie kliknij na hasło "Szukaj pracy" - w ten sposób znajdziesz się w wyszukiwarce ofert. Krok 2. Wybrane oferty możesz pogrupować według kilku kategorii: zawód (profession

Samozatrudnienie, czyli ucieczka przed bezrobociem

gospodarczej. Jeśli nie chcesz swojej zguby, formalności załatw, luby Na potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej urząd ma 14 dni. Możesz zacząć działalność nie wcześniej niż 7 dni po otrzymaniu tego potwierdzenia. Jeśli zależy ci na jak najszybszym uzyskaniu wpisu, powiedz o tym przy

Czy premier opowiadał na giełdzie żarty?

Wczoraj premier Kazimierz Marcinkiewicz odwiedził warszawską giełdę świętującą od kilku dni 15-lecie. Na konferencji w sali notowań przedstawił założenia do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ale nie tylko. Niespodziewanie pochwalił się też ambitnymi planami prywatyzacyjnymi rządu. - W

Ekspansja polskich firm za Odrą

działalnością za granicą. Dorota Thiel-Jankiewicz z Towarzystwa Wspierania Gospodarki Berlina (publicznej instytucji pomagającej nowym przedsiębiorstwom) mówi: - Specjalnie dla nich przygotowaliśmy broszurę w języku polskim "Osiem kroków do własnej firmy w Berlinie". Są tam potrzebne informacje choćby

Unia Europejska: jak założyć firmę

formę wybrać? Pierwszym krokiem do założenia firmy jest wybranie odpowiedniej formy prawnej. Można zakładać spółki osobowe np. jednosobowa działalność gospodarcza lub spółka jawna, tzw. partnership, lub spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością - private limited company (najpopularniejsza

Kobiety w świecie finansów

bycie prezesem i zarządzanie instytucją finansową? Dzisiaj z perspektywy dziesięciu lat pracy w SEB, mogę powiedzieć, że metoda małych kroków, jest najbardziej skuteczna przy planowaniu - nie tylko kariery.A czy nie jest tak, żeby osiągnąć sukces trzeba na początek mieć pieniądze na inwestowanie w

Młodzi brytyjscy przesiębiorcy

także próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Małe jest piękne Młodzi ludzie dysponują bardzo dobrymi warunkami do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mają mniej do stracenia, bez rodziny na utrzymaniu łatwiej podejmują ryzyko i są pełni energii. Młode pokolenie nie liczy już

Co młodzi biznesmeni myslą o swoim życiu prywatnym i pracy

karierę zawodową wiąże z firmą, w której właśnie pracuje. Tylko co piąty planuje ją zmienić. Jeden na ośmiu przymierza się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Liderzy biznesu nie szukają motywacji do pracy w wynagrodzeniu. Jednocześnie dla zaledwie 13 proc. badanych praca jest prawdziwą

Kobiety aktywniejsze na rynku pracy

znalezione ogłoszenia. Zdecydowanie najmniej praktykowanym sposobem, stosowanym teraz już niemal trzy razy rzadziej, niż dwa lata wcześniej, jest założenie własnej działalności gospodarczej, próba samodzielnego zorganizowania sobie miejsca pracy. Taki sposób w ostatnim kwartale zastosowało jedynie 35 tys

Potencjał pracowników zatrudnienia zewnętrznego

badaniu wśród 41 tysięcy pracodawców w 35 krajach, ponad 30 procent respondentów deklaruje, że pracownicy zatrudnienia zewnętrznego są kluczowym elementem ich strategii zatrudnienia. Wśród respondentów z obu Ameryk, liczba ta wzrosła do niemal połowy wszystkich badanych. Nadchodzące zmiany gospodarcze

Branża zdrowotna to też pomysł na biznes

kasy chorych, nawiązać współpracę z NFZ. Przejściowo przychodnia badała też pracowników firm. Po kilku latach rozszerzyła działalność o gabinet dermatologa. Powiększyła się też powierzchnia poradni. - Ciągle coś dokupujemy, remontujemy. Rozmawiam z pacjentami, bo oni w tym biznesie są najważniejsi

Pieniadze i medycyna. Udrożnianie złotej żyły

jego specjalizacji - Tomek jest radiologiem - też nie jest najlepiej. Zdarza się koniak i czekoladki, ale nie pieniądze. Dlatego kiedy tylko dostał pieczątkę lekarza specjalisty, założył własną działalność gospodarczą i zaczął szukać pracy w prywatnych przychodniach i klinikach. - Znalazłem po kilku

Szkolenia e-learningowe to szansa dla wszystkich

działalność gospodarczą, z jakich dostępnych programów pomocowych można skorzystać, by się to udało. Żadnych wątpliwości nie budzą głosy, że e-learning to przyszłość. Ze względu na ułatwiony dostęp i niski koszt z tej metody podnoszenia kwalifikacji korzystać będzie coraz więcej osób. Jedna rzecz tylko budzi

Minister Pracy: - 2014 będzie rokiem młodych

zakładających własną działalność gospodarczą. Do tego doszły programy pilotażowe wspierające mobilność wewnątrz kraju. Do tworzenia własnej działalności zachęcaliśmy też za pośrednictwem programów "pierwszy biznes", czy "wsparcie w starcie". Dzięki nim można było uzyskać nisko oprocentowaną

Alternatywy co najmniej cztery

ciekawą alternatywę dla firm energetycznych, dość dynamicznie budujących zespoły sprzedażowe w kontekście pełnej liberalizacji rynku energetycznego. Kilka innych przykładów znajduje się w tabeli "Kompetencje i sektory nimi zainteresowane".KROK 3 - Przygotowanie biznes lub/i action planuJeśli

Sprawdź, który polityk odradzałby swojemu dziecku wyjazd z Polski

wyjeżdżali z Polski, a ci którzy wyjechali - by wrócili?Program rządu zakorzeniony w programie PiS koncentruje się na zmniejszeniu składek na ubezpieczenia społeczne i - w perspektywie - na obniżeniu stawek podatkowych oraz ułatwieniu działalności gospodarczej i procesu inwestycyjnego. Wreszcie na

Uwaga, przyszli emeryci! Pilnujcie kapitału początkowego

naliczania tzw. kapitału początkowego - swoistego posagu wszystkich, którzy otrzymają emerytury z nowego systemu emerytalnego, a którzy mieli opłacone składki emerytalne przed 1 stycznia 1999 r. (dotyczy to osób, które prowadząc działalność gospodarczą, płaciły składki na ubezpieczenie społeczne za siebie

Oni już skorzystali z "Pierwszej pracy". Może czas na Ciebie?

Poszła na staż Anna Gołębiewska skończyła iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim, a pracę magisterską napisała o muralistach meksykańskich (po filmie "Frida" nawet rzadziej musi tłumaczyć, kim są muraliści). W Komendzie Stołecznej Policji znalazła się przez przypadek. Zanim trafiła do

Weźmy się za edukację - rozmowa z prof. Stanisławą Golinowską

oraz obniżenia stóp procentowych. Brakuje głębszego spojrzenia na problem. Wyjście z bezrobocia jest bardzo złożonym przedsięwzięciem i wymaga znacznie bardziej kompleksowego programu. Od czegoś trzeba jednak zacząć. Ten podstawowy krok to pomóc pracodawcom, by mogli tworzyć miejsca pracy. W jaki

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

, słabe zaludnienie a także obszary peryferyjne. Zobligowało to rząd do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (NPR), wskazującego kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. Jednym z programów operacyjnych, który ma służyć realizacji celu strategicznego NPR - "

Praca, potem studia

uzyskamy wyższego wynagrodzenia niż w swojej firmie.Własna firma kojarzy się z dużym ryzykiem: trzeba mieć na opłacanie ZUS, płacić podatki. Etat to jednak ciepły fotel...- Po pierwsze - dla rozpoczynających prowadzenie działalności są zniżki na składki, więc zamiast się bać, lepiej sobie wszystko policzyć

Prokom. Wielki szlem

umowy z Prokomem to już czwarta zmiana szefa Ruchu. Najlepsi menedżerowie to politycy Ryszard Krauze docenia polityków. "Nasze środowisko nie działa w próżni. To politycy i urzędnicy mają bezpośredni wpływ na kształt ustaw, to oni tworzą warunki prawne działalności gospodarczej, określają wielkości

Kontrola Pracowników

stosowania takich metod powinny znajdować się w regulaminie pracy. Najlepiej aby pracownik udzielił zgody na możliwość takich działań na piśmie. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej może wręcz wymuszać utrwalanie rozmów telefonicznych np. w call center. Wówczas zgoda na takie działania wymagana jest

W grudniu liczba bezrobotnych wzrosła prawie do 17,5 proc.

bliższe 1 proc. rocznie. Analitycy, którzy komentowali dane GUS, przekonują, że zanim uzyskamy 5-proc. wzrost gospodarczy (co według ministra finansów Marka Belki może nastąpić już w 2004 roku), warto wprowadzić regulacje, które po prostu ułatwią zakładanie działalności gospodarczej. - Nowych miejsc pracy

Sędziowie i prokuratorzy - strażnicy sprawiedliwości

działalność gospodarczą; posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10 proc. akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego; prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź

działalność gospodarcza krok po kroku - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Promotor przedszkoliady

  Świnoujście, zachodniopomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  (franczyzobiorców)Poszukujemy firm lub osób gotowych do otworzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanych współpracą w zakresie promocji marki ...

 • Promotor przedszkoliady

  Lublin, lubelskie, Polska

  Oferta archiwalna

  (franczyzobiorców)Poszukujemy firm lub osób gotowych do otworzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanych współpracą w zakresie promocji marki ...

 • PROMOTOR PRZEDSZKOLIADY

  Opole, opolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  naszych promotorów (franczyzobiorców). Poszukujemy firm lub osób gotowych do otworzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanych współpracą w zakresie ...

 • PROMOTOR PRZEDSZKOLIADY

  Tarnów, małopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  naszych promotorów (franczyzobiorców). Poszukujemy firm lub osób gotowych do otworzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanych współpracą w zakresie ...

 • PROMOTOR PRZEDSZKOLIADY

  Kołobrzeg, zachodniopomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  naszych promotorów (franczyzobiorców). Poszukujemy firm lub osób gotowych do otworzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanych współpracą w zakresie ...

 • PROMOTOR PRZEDSZKOLIADY

  Rzeszów, podkarpackie, Polska

  Oferta archiwalna

  naszych promotorów (franczyzobiorców). Poszukujemy firm lub osób gotowych do otworzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanych współpracą w zakresie ...

 • PROMOTOR PRZEDSZKOLIADY

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  naszych promotorów (franczyzobiorców). Poszukujemy firm lub osób gotowych do otworzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanych współpracą w zakresie ...

 • PROMOTOR PRZEDSZKOLIADY

  Suwałki, podlaskie, Polska

  Oferta archiwalna

  naszych promotorów (franczyzobiorców). Poszukujemy firm lub osób gotowych do otworzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanych współpracą w zakresie ...

 • PROMOTOR PRZEDSZKOLIADY

  Olsztyn, warmińsko-mazurskie, Polska

  Oferta archiwalna

  naszych promotorów (franczyzobiorców). Poszukujemy firm lub osób gotowych do otworzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanych współpracą w zakresie ...

 • PROMOTOR PRZEDSZKOLIADY

  Wrocław, dolnośląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  naszych promotorów (franczyzobiorców). Poszukujemy firm lub osób gotowych do otworzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanych współpracą w zakresie ...

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Definicje legalneW prawie polskim funkcjonuje kilka definicji działalności gospodarczej.W ustawie o swobodzie działalności gospodarczejArt. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Działalność regulowana

Działalność regulowana – działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa (definicja legalna zawarta w art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Definicję działalności regulowanej

Krok (programowanie)

Krok zmiennej sterującej, to w programowaniu konstrukcja programistyczna umożliwiająca zmianę wartości zmiennej sterującej o określoną przez programistę wartość. Standardowo zmienna sterująca w pętli iteracyjnej zmieniana jest o wartość kroku równą 1. W wielu językach programowania wprowadzono

Krok (miara)

Krok – pozaukładowa jednostka miary długości stosowana od starożytności.Passus to historyczna rzymska miara długości, tzw. podwójny krok, ok. 1,48 metra. Jest to długość podwójnego kroku, czyli odległość między kolejnymi śladami jednej stopy. Ponieważ marsz zaczynamy prawą nogą, liczymy

Krok defiladowy

Krok defiladowy - element musztry.W Wojsku Polskim krok defiladowy wykonywany jest na komendę "baczność", polega na mocnym naznaczaniu go przez "przybijanie" całą stopą ziemi. Nogi, wyprostowane w kolanach, wyrzuca się do przodu na wysokość około 10 cm i stawia ją sprężyście z lekkim przybiciem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.