dyskryminacja ze względu orientacji seksualnej

PAP, eM

Związki zawodowe zadbają o prawa gejów i lesbijek

Związki zawodowe zadbają o prawa gejów i lesbijek

Ochrona praw pracowniczych osób o odmiennej orientacji seksualnej to obowiązek wynikający z Kodeksu pracy - przekonuje przewodniczący OPZZ Jan Guz. Związek powołał pełnomocnika ds. gejów i lesbijek, aby podkreślić swoją otwartość na problemy tej grupy społecznej.

Karta Różnorodności - jak zostać jej sygnatariuszem?

Sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce może zostać każda firma, organizacja, instytucja oraz uczelnia, która aprobuje zapisy Karty. Inicjatywę wspiera Komisja Europejska, zaś jej koordynatorem w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie w gronie sygnatariuszy w Polsce znajduje się 98 podmiotów. Podpisanie Karty jest dobrowolne i bezpłatne.

Praca w Reserved - jak ją dostać i ile można zarobić?

Jak można zdobyć pracę w jednej z największych odzieżowych sieci handlowych w Polsce? Jakie warunki trzeba spełnić i ile można zarobić? Wszystko, co chcecie wiedzieć o pracy w reserved, ale nie wiecie kogo zapytać

Dyskryminacja po polsku

Dyskryminacja po polsku

, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a nawet ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna. Można pozwaćAle w rzeczywistości bywa różnie. Każdy z nas zna kogoś, kto padł ofiarą

Czekając na podwyżkę

Czekając na podwyżkę

kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

: dyskryminację bezpośrednią i pośrednią. Zatrudniona - lub ubiegająca się o pracę osoba - może być dyskryminowana bezpośrednio, ze względu na takie cechy jak:płeć,wiek,niepełnosprawność, rasa,religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja

Trudno powiedzieć: "jestem gejem" w pracy

Trudno powiedzieć: "jestem gejem" w pracy

kodeksu pracy, która zakazuje nierównego traktowania pracowników m.in. ze względu na orientację seksualną. Pracownik, którego prawa są naruszane, ma prawo domagać się odszkodowania. W ten sposób Polska dostosowała się do standardów unijnych. Ale w tej samej Polsce polityk szczebla rządowego - wiceminister

Wyrzucona z urzędu za anons w serwisie randek

alkoholowego, godność tę narusza. Ta pani nie napisała, że kończy pracę w urzędzie o godz. 16 i zaprasza na seks. Nie napisała, że szuka erotycznych sponsorów. Moim zdaniem to wypowiedzenie nie jest uzasadnione. Przeciwnie, z punktu widzenia prawa pracy, to przejaw dyskryminacji ze względu na płeć czy

Informatyk zmienił płeć i został sekretarką

względu na płeć i orientację seksualną. Dziesięć lat temu Europejski Trybunał Sprawiedliwości zakazał dyskryminacji transseksualistów w pracy. Prawo chroni też pracowników, którzy mają zamiar rozpocząć lub już rozpoczęli operację zmiany płci.

CV: pokaż mi swoje zdjęcie, a dam ci pracę

CV: pokaż mi swoje zdjęcie, a dam ci pracę

, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy". Co ma do tego zdjęcie? Gdy znajdzie się w CV, kandydat jest z góry narażony na uprzedzenia ze względu

Niedopuszczalne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Kandydat powinien zostać zatrudniony lub nie tylko ze względu na swoje kwalifikacje, umiejętności i wiedzę, a nie ze względu na osobiste plany, wyznawaną religię, czy głoszone poglądy polityczne. Pracodawca nie może ingerować w życie i plany osobiste rekrutowanego. Życie pokazuje jednak, że teoria

Paragraf Matysiakowej

Paragraf Matysiakowej

jest dyrektywa Rady Europy z dnia 27 listopada 2000 r. o równym traktowaniu na rynku pracy. Zakazuje dyskryminacji "ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy".Przed sprawą w NSA pani Renata zbiera argumenty. W

Ochrona praw pracowniczych za granicą

, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. Zasada jednakowego

Będą kolejne zmiany prawa pracy

uszczegółowić obecne regulacje zakazujące dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientację seksualną, religię i wyznanie. W kodeksie ma się również pojawić pojęcie dyskryminacji bezpośredniej, czyli gorszego traktowania grupy pracowników z powodu którejś z

Weryfikowany, weryfikowana. Jak sprawdzają nas pracodawcy?

Weryfikowany, weryfikowana. Jak sprawdzają nas pracodawcy?

, ani lojalności u pracowników - zapewnia ekspert.Co więcej, Kosy zwraca również uwagę, że cały proceder jest niezgodny z prawem. - Jeżeli pracownik będzie umiał udowodnić, że nie dostał pracy nie ze względu na swoje kwalifikacje, tylko prywatne życie zaobserwowane na profilu społecznościowym, to może

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania, zwłaszcza polityczne i religijne, lub ze względu na przynależność związkową, osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej). Niewątpliwą nowością jest wprowadzenie sankcji karnej dla osób i instytucji nie

O co nie wolno pytać na rozmowie kwalifikacyjnej

dyskryminację ze względu na płeć. O zakazie dyskryminacji kobiet w dostępie do pracy mówi bardzo ogólnie konstytucja (w art. 33) i szczegółowo kodeks pracy - w art. 18 3b jest mowa naruszeniu zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, także przy przyjmowaniu do pracy. Co grozi za dyskryminację? Teoretycznie

Przewodnik po nowelizacji kodeksu pracy

Nowa, pełniejsza definicja dyskryminacji w pracy - "ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub

Dział pierwszy: Przepisy ogólne. Rozdział II - Podstawowe zasady prawa pracy

ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy

Z kodeksem do Europy

Polski kodeks pracy już po europejsku zakazuje nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, przynależność związkową oraz religię, pochodzenie etniczne, orientację seksualną oraz rodzaj zatrudnienia. A więc wszyscy pracownicy, bez względu na to, czy

Praca w Polsce - co się zmieni po wejściu do Unii

zmieni. W polskim kodeksie będą też musiały się znaleźć zapisy biorące pod uwagę, że w Unii maksymalny tygodniowy czas pracy może wynosić 48 godzin. Bez seksizmu w ofertach Unia szczególną wagę przywiązuje do niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy z powodu

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

Dyskryminacja, molestowanie i mobbing Dyskryminacja po nowemu. Do tej pory kodeks zakazywał nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania ("zwłaszcza polityczne lub religijne") oraz przynależność związkową. Teraz do tego zestawu dochodzi

Kodeks pracy

zatrudnieniu. Art. 11.3. [Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu] Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację

dyskryminacja ze względu orientacji seksualnej - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Tabela orientacji seksualnej Kleina

Tabela orientacji seksualnej Kleina, tabela Kleina (ang. Klein Sexual Orientation Grid, KLOG) – zaprezentowana przez amerykańskiego psychiatrę i seksuologa Fritza Kleina tabela pozwalająca określić orientację seksualną. Tabela, przedstawiona przez Kleina w wydanej po raz pierwszy w 1978

Dyskryminacja ze względu na wiek

Adultyzm – przeciwko ludziom młodym Ageizm – przeciwko ludziom starym

Dyskryminacja religijna

Dyskryminacja religijna jest to dyskryminowanie osoby, bądź grupy osób, ze względu na wyznawaną przez nich religię (bądź niewyznawanie wcale), jak również szczególne traktowanie tych osób. O ile w XXI wieku w większości krajów demokratycznych wyznawana przez kogoś religia jest uważana za sprawę

Dyskryminacja (prawo)

Dyskryminacja (łac. discrimino – rozróżniam) oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji.Podobieństwo sytuacji ocenia się w oparciu o obiektywne i weryfikowalne okoliczności istotne. Wyodrębnienie takich okoliczności zależy zawsze od kontekstu danej

Dyskryminacja wielokrotna

Dyskryminacja wielokrotna – dyskryminacja, której jednostki doświadczają ze względu na swoją przynależność do wielu różnych dyskryminowanych grup jednocześnie. Dyskryminacja taka nie jest prostym wynikiem „sumowania się” różnych wykluczeń, lecz jest innym jakościowo, opierającym

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.