dyskryminacja ze względu na wiek

wp

Ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek

Ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek

- Urzędnicy, nauczyciele i pracownicy służby zdrowia - właśnie w tych zawodach w Polsce jest najwięcej ofiar dyskryminacji ze względu na wiek, uważa gdańskie Stowarzyszenie Antymobbingowe

Starszy nie znaczy gorszy

Jak poradzić sobie z dyskryminacją pracodawców ze względu na dojrzały wiek?

Jak za granicą walczą z dyskryminacją pracowników ze względu na wiek

Kłopoty ze znalezieniem nowej pracy mają wszyscy, lecz prawdziwe schody zaczynają się po czterdziestce - a im więcej po, tym gorzej.

Ładni mają łatwiej? W pracy - nie

niezgodne z prawem. Kodeks pracy co prawda jednoznacznie tej kwestii nie reguluje, bo stanowi, że kandydatom, czy pracownikom trzeba zapewnić równe traktowanie bez względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, czy przekonania polityczne. Ale problem szerzej potraktował Sąd

W przyszłym tygodniu PIP rozpocznie kontrolę w TVN

W przyszłym tygodniu PIP rozpocznie kontrolę w TVN

, molestowaniem i mobbingiem. Skarżący podnosili najczęściej zarzuty nierównego traktowania przy kształtowaniu wynagrodzenia (m.in. dysproporcje przy przyznawaniu nagród, premii, podwyżek), przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy (m.in. ze względu na płeć, wiek, narodowość czy przynależność związkową). W

Karta Różnorodności - jak zostać jej sygnatariuszem?

osób w miejscu pracy. Zasady te o donoszą się do wszystkich zatrudnionych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Wśród dobrych praktyk w obszarze zarządzania różnorodnością można wskazać m.in. wdrożenie polityki równego traktowania

Czy ładna buzia pomaga w karierze zawodowej?

Czy ładna buzia pomaga w karierze zawodowej?

zapewnić równe traktowanie bez względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość czy przekonania polityczne. Ale problem szerzej potraktował Sąd Najwyższy, który w jednym z wyroków (z 4 października 2007 r.) rozszerzył katalog cech wykluczających dyskryminację. " (...) Chodzi tu

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

Wiek Aktywność zawodowa Polaków wydłuża się. Z jednej strony zmuszają do tego zmiany w prawie - wydłużenie wieku emerytalnego, z drugiej - żyjemy dłużej, jesteśmy zdrowsi i dłuższa praca jest dobrowolnym wyborem. Jak wynika z danych Eurostatu, przybywa Polaków, którzy zostają na rynku pracy jak

Pracodawcy preferują kandydatów z polskim obywatelstwem

Pracodawcy preferują kandydatów z polskim obywatelstwem

pokazują faktyczne zachowania, a nie tylko deklaracje badanych. Dają też szansę na udowodnienie, że do dyskryminacji dochodzi z powodu konkretnej cechy, takiej jak kolor skóry, płeć czy wiek, a nie jest ona związana z żadnymi merytorycznymi przesłankami, jak np. wydajność pracy."W klasycznie

Dyskryminacja po polsku

Dyskryminacja po polsku

pracowników oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu to dwie podstawowe zasady prawa pracy, które gwarantują nam art. 112 i 113 kodeksu pracy. Oznacza to tyle, że dyskryminacja w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne

TK: różny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zgodny z konstytucją

TK: różny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zgodny z konstytucją

, według RPO, przepisy różnicujące wiek emerytalny mają charakter dyskryminujący ze względu na płeć, przez co naruszają przepisy konstytucji. "Kończąc pracę zawodową w wieku 60 lat, kobiety mogą nawet nie wypracować sobie emerytury minimalnej" (obecnie niewiele ponad 800 zł brutto - PAP

Do pracy z uśmiechem?

Do pracy z uśmiechem?

, utrudniali wzięcie urlopu w dogodnym dla pracownika czasie. Bezzasadne pozbawianie premii, nagród, części wypłat, niepłacenie za pracę dłuższą, niż ustalony czas dotyczyło 11 proc. pracowników. Dyskryminacja ze względu na płeć, wiek i sytuację osobistą dotyczyły 10 proc. zatrudnionych. Niewielka grupa osób

Czekając na podwyżkę

Czekając na podwyżkę

kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w

Komentarze dla "Gazety"

stewardes, które ze względu na wiek pracodawca wysyła na wcześniejszą emeryturę. I to spotkało wyłącznie kobiety.

Zwalniani za wiek

Zwalniani za wiek

lata wynosi w Polsce 32 proc., podczas gdy w Szwecji - 70 proc. Dla całej Unii Europejskiej wskaźnik ten to 46 proc.W najgorszej sytuacji są notariusze - po ukończeniu 70 roku życia tracą prawo do wykonywania zawodu. To dyskryminacja ze względu na wiek. Żołnierze są przymusowo zwalniani ze służby po

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

: dyskryminację bezpośrednią i pośrednią. Zatrudniona - lub ubiegająca się o pracę osoba - może być dyskryminowana bezpośrednio, ze względu na takie cechy jak:płeć,wiek,niepełnosprawność, rasa,religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja

UE: Kraje mogą ustalać wiek "przymusowej" emerytury

UE: Kraje mogą ustalać wiek "przymusowej" emerytury

Kraje członkowskie UE mogą ustalać wiek emerytalny, kierując się sytuacją na swoim rynku pracy - wynika z wtorkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Trybunał uznał, że ustalenie wieku obowiązkowego przejścia na emeryturę np. na 65 lat, nie jest zabronioną dyskryminacją na

Paragraf Matysiakowej

Paragraf Matysiakowej

jest dyrektywa Rady Europy z dnia 27 listopada 2000 r. o równym traktowaniu na rynku pracy. Zakazuje dyskryminacji "ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy".Przed sprawą w NSA pani Renata zbiera argumenty. W

Pięćdziesięciolatko, nie odpuszczaj!

Pięćdziesięciolatko, nie odpuszczaj!

. Jednak wiem, że są kobiety, które takiej dyskryminacji doświadczają. Dlatego jeśli wiem, że ktoś jest dobry, to go zatrudniam. Nawet gdy jest w wieku przedemerytalnym.Za to często doświadczałam dyskryminacji ze względu na płeć. Kiedy byłam prezesem NBP, na kluczowych stanowiskach zatrudniłam kilka kobiet

Rewolucja w systemach HR? Młodzi ogromnym wyzwaniem

Rewolucja w systemach HR? Młodzi ogromnym wyzwaniem

wykorzystania modelu zarządzania różnorodnością w biznesie, tylko 21 proc. polskich firm wdraża tego typu rozwiązania, a 19 proc. posiada formalne procedury, regulujące kwestie współpracy w zróżnicowanych pod względem płci i wieku zespołach. Firmy, które rekrutują różnorodnych pracowników o wiele łatwiej

Zwycięstwo Matysiakowej

Zwycięstwo Matysiakowej

. Argumentowała, że zwalnianie wyłącznie ze względu na wiek to dyskryminacja, i w zeszłym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał "niezwłoczne" przywrócenie jej do pracy. 16 lipca zeszłego roku wyrok się uprawomocnił i pani Renata zgłosiła gotowość do pracy, ale komenda nie powierzyła jej żadnego

CV: pokaż mi swoje zdjęcie, a dam ci pracę

CV: pokaż mi swoje zdjęcie, a dam ci pracę

mogą się znaleźć jedynie: doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane kontaktowe i zainteresowania. W większym stopniu niż CV zapewnia to politykę równych szans i utrudnia dyskryminację ze względu na wiek, rasę czy wygląd. Podobnie działają również w Polsce profesjonalne agencje rekrutacyjne

Na tropie dyskryminacji przy przyjmowaniu do pracy

odszkodowanie. W trakcie procesu jest na uprzywilejowanej pozycji. Zgodnie z przepisami jego rola kończy się na powiedzeniu, że nie przyjęto go do pracy z powodu dyskryminacji. To pracodawca musi wykazać, że zatrudnił kogoś innego z powodów merytorycznych, a nie ze względu na płeć, czy wiek. Pracodawca musi

Pięćdziesięciolatek - jaki był, jest i będzie

wychowani w kulturze szacunku wynikającego z różnicy wieku, więc nie wypada im zwracać uwagi, czy wydawać ponaglających poleceń. Problemy grupy 50+ będą się zmieniały wraz z pokoleniami? Tak. Kiedy prawie 20 lat temu pracowałem jako headhunter, spotkałem sporą grupę ludzi, którzy na fali przemian zostawali

Polska nie dla kobiet?

Takie są pierwsze wyniki sondażu-raportu "Polka 2007", w którym badaliśmy sytuację kobiet w pracy, rodzinie i życiu publicznym. Aż dwie trzecie Polaków - i to obu płci - zauważa, że mężczyźni są faworyzowani pod względem awansu i zarobków.Ale mężczyźni znajdują dla tej dyskryminacji

Ochrona praw pracowniczych za granicą

pracownik ma jedynie 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku od pracy, w związku z czym został naruszony art. 3 w/w dyrektywy. W art. 11[3] kodeksu pracy zawarto bezwzględny zakaz dyskryminacji. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek

TK: Poprawcie emerytury, równe prawa dla obu płci

warunkach i o szczególnym charakterze, np. hutnik, pilot czy nauczyciel) muszą pracować do 65. roku życia. I to zdaniem Trybunału jest "naruszeniem zasady równości oraz dyskryminacją ze względu na płeć". Trybunał chce to zmienić, tak by prawa kobiet i mężczyzn się zrównały. Będzie tak albo wtedy

Matki - chronione czy nie

lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek [ ] zatrudnienie [ ] w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest zakazana". W tej sytuacji bardziej chodzi o dyskryminację pośrednią. Jest to taka sytuacja, w której na skutek z pozoru neutralnego postanowienia, kryterium lub działania

Kobiety na rynku pracy

spory odsetek studentów na tych kierunkach to właśnie kobiety.Kolejnym problemem jest obecna na rynku dyskryminacja ze względu na sytuację rodzinną. Trudno się dziwić pracodawcy, że szuka pracownika bardziej dyspozycyjnego, jednak pojawia się tutaj także problem z prorodzinnymi świadczeniami

Ogłoszenie "zatrudnię kobietę" dyskryminuje

. - Pracodawca, który dał takie ogłoszenie nie dał sobie żadnych szans. To jawna dyskryminacja ze względu na płeć i wiek. To niedopuszczalne - komentuje mec. Waldemar Gujski, specjalista od prawa pracy. Szef firmy nie poddaje się. - Będę się odwoływał. Ten student walczy o odszkodowania, a nie o sprawiedliwość

Jak się nie dać zwolnić

czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tzn. dobiegła końca umowa na czas określony (art. 41 Kodeksu Pracy, rozdz. II). Usprawiedliwioną nieobecnością jest też odosobnienie ze względu na podejrzenie

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

, jakiej powinien on być płci. Podobnym zakazem w procesie pośrednictwa pracy objęte zostały agencje zatrudnienia w stosunku do swoich klientów (art. 1 pkt 19 zmieniający art. 37, którego ust. 13 otrzymał brzmienie: Agencja zatrudnienia nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność

Sejm o pracy kobiet w kopalniach

Jak wyjaśniał wiceminister spraw zagranicznych Janusz Stańczyk, potrzeba wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Nr 45 wynika ze sprzeczności jej przepisów z prawem UE nakazującym równe traktowanie, co oznacza zakaz dyskryminacji ze względu na płeć.Jednak poseł Marian Piłka, który złożył wniosek o

Nie mam pracy, bo jestem kobietą

się, że pracodawcy wypytują ich nie o kwalifikacje, lecz plany zamążpójścia i macierzyńskie. A starsze, że zatrudniający dyskryminują je ze względu na wiek. - Za dużo lat, za duże doświadczenie, za duże wymagania - rozłożył ręce szef w jednej z firm, gdy pani Mirosława (lat 50, z wykształcenia

Będą kolejne zmiany prawa pracy

uszczegółowić obecne regulacje zakazujące dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientację seksualną, religię i wyznanie. W kodeksie ma się również pojawić pojęcie dyskryminacji bezpośredniej, czyli gorszego traktowania grupy pracowników z powodu którejś z

Z okazji dnia kobiet informator: jak walczyć z dyksryminacją

dostęp do pracy, awansu czy dyskryminacji ze względu na wiek. Z drugiej strony wielu pracodawców stara się zapobiec przejawom nierównego traktowania pracowników, w tym celu np. zmienia się regulaminy płacowe. Iwona Jaroszewska-Ignatowska, szef działu prawnego firmy doradczej SEKA Po 1 stycznia 2004 r

Jak rynek pracy widzi pięćdziesięciolatków

, LeClerk: Na stanowisko specjalisty ds. jakości szukaliśmy osoby z doświadczeniem. Tu trzeba robić audyty, organizować badania, potrzebna jest praktyka. Zgłosiło się trzech kandydatów. Wszyscy około 30. roku życia.ODESŁANIA:Serwis przeciw dyskryminacji ze względu na wiek: artykuły, analizy, listy

Czynię źle dla dobra firmy

przyjazd ważnej delegacji firmowej z zagranicy postanowił - według relacji pracowników - ukryć osoby "starsze" i "brzydsze". Pracownicy, którym zabroniono pokazywania się w firmie w obecności oficjeli, odebrali to jako dyskryminację ze względu na wiek i wygląd. Dyrekcja zakładu

Wywiad z Agnieszką Luck

dla matek na godzenie życia rodzinnego i zawodowego, jak również dobrym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo czy osób z terenów mało zurbanizowanych o niewielkiej ilości miejsc pracy. Między innymi dzięki Programowi EQUAL zaczęło się więcej mówić o konieczności zarządzania wiekiem i

Kobiety w wojsku - prawo coraz lepsze, stereotypy trwają

mężczyźni w wojsku uzyskali prawo do tej samej części urlopu macierzyńskiego i do urlopu wychowawczego, jakie przysługują w cywilu. Przypomina też, że została rozwiązana sprawa niezwalniania ze służby kandydackiej kobiety, która zaszła w ciążę oraz że zrównany został wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. "

Przewodnik po nowelizacji kodeksu pracy

Nowa, pełniejsza definicja dyskryminacji w pracy - "ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub

Komu opłaca się szkolenie pracownika?

. Osobiście w moim CV zamieszczam wyłącznie szkolenia z certyfikatem i to takie, które są rozpoznawalne. Polecam wybór najważniejszych ze względu na ofertę, na którą jest aplikacja oraz ze względu na rozpoznawalność certyfikatu/dyplomu. ~zorro: Czy jeżeli pracodawca zainwestował w moje szkolenia, to czy

Szczupły znaczy lepszy?

odrzucenia ze względu na swój wygląd - co ze spotkaniami służbowymi?); - nadmierne zainteresowanie utratą wagi (np. odchudzanie, ćwiczenia, zażywanie środków przeczyszczających i tabletek odchudzających - a to powoduje złe samopoczucie w czasie pracy); - czytanie i poszukiwanie informacji (np. lektura

Szanuj bliźniego (jak siebie samego)

, rasy, wieku itp. To poniekąd zasady dobrego wychowania. Bez poprawności politycznej liczne grupy zostałyby narażone na agresję silniejszych.Skąd się wzięła poprawność polityczna? Ze Stanów Zjednoczonych. Powstała w latach 60, chociaż termin "political corretness" pojawił się dopiero w latach

Mamy w pracy mogą więcej?

;promocja dobrych przykładów" oraz walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji (ze względu na płeć, wykształcenie czy wyznanie). Jednakże w praktyce ów rok, któremu przyświecają tak szczytne cele, wygląda dużo gorzej. Weźmy np. aktywność zawodową kobiet, która... jest niższa niż w PRL-u. Zgoda, wówczas

Skróty zadań 16. edycji

pracownikówPrzygotuj ofertę na projekt doradczo-szkoleniowy mający na celu poprawę poziomu zaangażowania pracowników.Autorzy zadania: Elżbieta Bartkowiak, Andrzej Twarowski, House of SkillsHR - zarządzanie wiekiemTwoje zadanie polega na stworzeniu strategii zarządzania wiekiem w firmie oraz opracowaniu harmonogramu

Pay Gap to mit

pracodawca?Prawo do równej płacy za pracę o takiej samej wartości bez względu na płeć ustanowione zostało już 40 lat temu i zapisane w Pay Equal Act. Jak zauważają jednak członkowie Fawcett Society, brytyjskiej organizacji działającej na rzecz równouprawnienia w płacach - kobiety na pełnym etacie zarabiają

Dział pierwszy: Przepisy ogólne. Rozdział II - Podstawowe zasady prawa pracy

ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy

Z kodeksem do Europy

Polski kodeks pracy już po europejsku zakazuje nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, przynależność związkową oraz religię, pochodzenie etniczne, orientację seksualną oraz rodzaj zatrudnienia. A więc wszyscy pracownicy, bez względu na to, czy

Polak Polakowi wilkiem

statystykach WRS, największego w skali narodowej rejestru Polaków w UK, biorąc pod uwagę dane socjodemograficzne jak płeć, wiek, lokalizacja. Dodatkowe kryteria selekcji panelistów są dostępne na życzenie klientów.

Matka Polka - Czy Kobieta Pracująca - kim jest dzisiejsza bizneswoman?

stereotypy dotyczące płci i wieku. Kobietom młodym trudno jest znaleźć pracę, ze względu na przekonanie pracodawców o ich planach prokreacyjnych. Tymczasem badania pokazują do jakich poświęceń są zdolne kobiety, by zatrzymać lub zdobyć pracę. Niemal 7% z nich gotowych jest w ogóle zrezygnować z macierzyństwa

Co nowego w prawie pracy?

zastrzega, że "żadna osoba płci żeńskiej bez względu na wiek nie może być zatrudniona przy pracach pod ziemią w kopalniach" i z powodu braku wypowiedzenia ciągle w Polsce obowiązuje! Wyjątkiem od konwencji objęte są np. kobiety zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, pracujące w służbie

Skuteczny + HR = CSR

przedsiębiorców przełomu XIX i XX wieku. Pisał on o zasadzie miłosierdzia, według której szczęśliwsi członkowie społeczeństwa wspierają mniej szczęśliwych oraz o zasadzie włodarstwa, zgodnie z którą bogactwo przedsiębiorstw jest nie tyle ich własnością, co zostało im czasowo powierzone i to na nich spoczywa

Czego wymaga się od kierowników?

do front office. Bariera - 50 lat W niektórych ofertach pojawiają się także ograniczenia wiekowe. Są one jednak w zdecydowanej mniejszości. Ze względu na możliwość posądzenia o dyskryminację tych preferencji pracodawcy zwykle nie podają wprost. Wśród kilkudziesięciu najnowszych ofert na wyższe

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w

Podsumowanie Internetowego badania wynagrodzeń 2005

przypadku osób ze stażem 15 i więcej lat następuje powolny spadek wynagrodzeń. Jest to prawdopodobnie konsekwencja przemian gospodarczych zachodzących w Polsce. Osoby które rozpoczęły karierę zawodową po 1990 roku są wyżej cenione na rynku pracy prawdopodobne ze względu na brak obciążeń z poprzedniej

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

Dyskryminacja, molestowanie i mobbing Dyskryminacja po nowemu. Do tej pory kodeks zakazywał nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania ("zwłaszcza polityczne lub religijne") oraz przynależność związkową. Teraz do tego zestawu dochodzi

Kodeks pracy

zatrudnieniu. Art. 11.3. [Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu] Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację

Molestowanie: propozycja nie do odrzucenia

ofiary molestowania. Przepisy odwołują się bowiem do pojęcia godności i innych dóbr osobistych pracowników oraz do zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. Nie wspominają wprost o molestowaniu seksualnym. Dlatego zakaz molestowania powinien doczekać się nowego artykułu w kodeksie pracy, w rozdziale "

Przewodnik "Gazety Praca" po nowej ustawie o promocji zatrudnienia

kosztów) - grzywna nie niższa niż 3 tys. zł. Ta sama kara grozi prowadzącemu agencję, jeśli nie przestrzega zasady zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, itd. Podobnie ukarany też będzie pracodawca, jeśli odmówi zatrudnienia kandydata ze względu na płeć, wiek

Obowiązki pracodawcy

niedopuszczalność jakichkolwiek rozróżnień, wyłączeń lub uprzywilejowań jednych w stosunku do innych, opartych na kryteriach uznanych za dyskryminujące. Do kryteriów, które mogą być uznane za dyskryminujące, kodeks zalicza w szczególności: 1) płeć, 2) wiek, 3) niepełnosprawność, 4) rasę, 5) narodowość, 6

Dyskryminacja w ogłoszeniach

, które mogły prowadzić do naruszenia prawa. Najwięcej, bo aż w 86 proc. przypadków, dotyczyło kryterium płci. Pozostałe 14 proc. budziło wątpliwości ze względu na wiek, wygląd kandydata, a nawet niepełnosprawność. Konfederacja Pracodawców Polskich przestrzega firmy przed stosowaniem tego typu praktyk

Niepełnosprawny pracuje

: Dz. U. z 2001 r., Nr 28, poz. 301) Osoba niepełnosprawna, będąca pracownikiem, podlega również przepisom kodeksu pracy. Generalna zasada zawarta w kodeksie pracy mówi, że: "Jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość

Kobiety w branży IT

wyższych. W Polsce jest to niemal 50% badanych kobiet.Kobiety dobrze zaczynają, potem ich zapał niestety opada. Od samego początku rzadziej decydują się na kierunki związane z IT, potem częściej zmieniają profil kształcenia, by koniec końców zrezygnować ze stanowiska programisty lub menedżera. To zjawisko

dyskryminacja ze względu na wiek - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Dyskryminacja ze względu na wiek

Adultyzm – przeciwko ludziom młodym Ageizm – przeciwko ludziom starym

Dyskryminacja (prawo)

.): Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy () Art. 183a. 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek

Dyskryminacja cenowa

Dyskryminacja cenowa (również różnicowanie cen) – praktyka różnicowania ceny za jednostkę zasadniczo tego samego dobra. Stosowana jest w celu zmaksymalizowania zysku przez dopasowanie cennika do krzywych popytu nabywców, przejmując jak największą część nadwyżki konsumenta przez oferenta

Dyskryminacja (psychologia społeczna)

(antypolonizm), Dyskryminację osób narodowości angielskiej (brytofobia), Dyskryminacje osób narodowości rosyjskiej (rusofobia). Dyskryminacja ze względu na wiek (ageizm), Dyskryminacja ze względu na dorosłość (adultyzm) Dyskryminacja ze względu na wygląd zewnętrzny (atrakcjonizm), Dyskryminacja ze względu

Dyskryminacja religijna

Dyskryminacja religijna jest to dyskryminowanie osoby, bądź grupy osób, ze względu na wyznawaną przez nich religię (bądź niewyznawanie wcale), jak również szczególne traktowanie tych osób. O ile w XXI wieku w większości krajów demokratycznych wyznawana przez kogoś religia jest uważana za sprawę

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

dyskryminacja ze względu na wiek

Adultyzm - przeciwko ludziom młodym
Ageizm - przeciwko ludziom starym

więcej o dyskryminacja ze względu na wiek na pl.wikipedia.org