druk umowy o pracę

oprac. borow

Uważaj na te paragrafy!

Uważaj na te paragrafy!

Wiele umów z pośrednikami to kilka stron zapisanych drobnym maczkiem. Trudno się oprzeć wrażeniu, że celowo sformułowano je tak szczegółowo, aby przemycić wygodne dla pośrednika postanowienia. Poniżej zamieszczamy przykłady niedopuszczalnych zapisów z prawdziwych umów, które agencje przedstawiają do podpisania osobom chętnym do pracy za granicą. Nasze komentarze oznaczyliśmy tłustym drukiem

Tydzień Prawa Pracy

Przez tydzień w serwisie GazetaPraca.pl oraz poniedziałkowym dodatku do Gazety Wyborczej będziemy prezentować artykuły poradnikowe dotyczące problematyki prawa pracy. Zapraszamy do lektury nowych materiałów od 24 do 31 sierpnia!

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r. solidnie kontrolował Polaków na zwolnieniach lekarskich. Wstrzymał 62,9 tys. nieprawidłowych zwolnień, o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej

Tydzień Prawa Pracy

Tydzień Prawa Pracy

Kodeks Pracy już w sprzedaży! - Kiedy możesz podać pracodawcę do sądu? Czy mogą Cię zwolnić na urlopie? Ile wolnego może wziąć ojciec na dziecko? Czy można dostać kredyt, pracując na umowę-zlecenie? Nowy rok, nowe prawo - Jakie nowości są w tym roku w prawie pracy? Sprawdź! Zwolnienia i

Wielka Brytania: jak załatwic sobie studia?

Wielka Brytania: jak załatwic sobie studia?

, ale dzięki stypendium stypendium Joseph Conrad Scholarship z British Council nie musiałam się martwić o finanse. Na Uniwersytecie w Bath uzyskałam tytuł Master of Arts in Contemporary European Political Culture, tzw. Euromasters Programme. Jeszcze w trakcie pisania pracy podyplomowej wysłałam

Chcesz pracować? Najpierw zapłać

Chcesz pracować? Najpierw zapłać

oraz formę wypłacenia wynagrodzenia ustala bezpośrednio producent z wykonawcą. Podpisujemy zawsze umowę trójstronną, pomiędzy epizodystą, producentem i agencją - wyjaśnia Czarska. - Nie ma mowy o pobieraniu jakichkolwiek opłat przez agencję. To niezgodne z prawem. W sytuacji, w której mamy do czynienia

Leasing pracowniczy - rozwiązanie nie tylko na kryzys

Leasing pracowniczy - rozwiązanie nie tylko na kryzys

, znosi obowiązek wydawania świadectw pracy po każdym rozwiązaniu lub ustaniu umowy o pracę. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 24 stycznia 2010 roku, co daje szansę wielu pracodawcom zmuszonym w zeszłym roku do dużej redukcji załogi na szybkie uzupełnienia braków kadrowych, zwłaszcza w przypadku prac

Unia Europejska: jak nie stracić na wyjeździe do pracy

się na wyjazd z konkretną firmą, sprawdź, czy ma ona certyfikat. Po drugie - umowa z pośrednikiem Twoją szpadą w walce o swoje prawa będzie Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Najważniejszym obowiązkiem pośrednika, wynikającym właśnie z tej ustawy, jest

Własna firma krok po kroku

Własna firma krok po kroku

również numer rachunku bankowego firmy (czasami US wymaga przedstawienia umowy o prowadzonym rachunku bankowym). Zdarza się również że podczas zakładania konta bank wymaga do zawarcia umowy numer NIP. Można powiedzieć że jest to sytuacja patowa dla przedsiębiorcy jednakże póki przedsiębiorca nie prowadzi

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

, druków z zakresu prawa pracy po nowelizacji kodeksu pracy - komentarz, Warszawa 1996, s. 109 i 189; J. Piątkowski, Wprowadzenie do nowego prawa stosunku pracy, Toruń 1996, s. 217 i 258; W. Masewicz, Niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę, Warszawa 1997, s. 62 i 85; E. Chmielek-Łubińska, Urlopy

Wielka walka o małe sprawy

Wielka walka o małe sprawy

. Chodzi o zapis, że na tydzień pracy należą się 2 dni wolnego, a małym drukiem jest napisane: chyba że wystąpią pewne szczególne okoliczności. I te okoliczności trwają już od czerwca zeszłego roku, gdy się zwolniły 3 osoby" - cytuje jedną z pracownic hipermarketu w Krakowie raport z badań Koalicji

Zapis czatu z organizatorami Hiszpańskich Targów Pracy - 19-20 października 2007 w Pałacu Kultury i Nauki

#: obowiązują dokładnie te same zasady co w Polsce, istnieją umowy na czas określony i nieokreślony, natomiast w każdym wypadku zawierana jest umowa o pracę, w takiej czy innej formie. Druk umowy o pracę jest standardowy, gdzie wyszczególnione sa podstawowe informacje, to jest stanowisko, czas pracy i

Okres wypowiedzenia

. Brzozowski, Rewizje nadzwyczajne i pytania prawne Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 1988 r., PiZS Nr 1-3/1990, s. 68; J. Iwulski, Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę - art. 361 KP, PS Nr 3/1993, s. 26; S. Piwnik, Wzory umów, pism, druków

Przychodzi baba do pośredniaka, czyli...

Przychodzi baba do pośredniaka, czyli...

"urozmaiconego", gdy dowiozłam dyplom - zostałam bezrobotną bez prawa do zasiłku.Zasiłku nie otrzymam z "własnej winy", bo ostatnio pracowałam na umowę o dzieło. Przepisy wymagają, by przez półtora roku przed dniem zarejestrowania pracować na etacie lub na umowie, od której

Formalności po przyjeździe do Hiszpanii

policji (Polic~a Nacional) zajmujących się wydawaniem dokumentacji dla cudzoziemców, przedstawiając ważny paszport lub dowód osobisty oraz jego fotokopię, zaświadczenie o zameldowaniu oraz wyjaśnienie uzasadniające potrzebę uzyskania NIE (np. wstępna umowa o pracę). Numer NIE jest równoznaczny z numerem

Poradnik o pracy sezonowej za granicą

odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Uwaga! Ten ostatni punkt jest szczególnie ważny, bo mówi o tym, co grozi pośrednikowi, gdy na miejscu nie będzie dla ciebie pracy. Jeżeli z umowy wynika, że pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za to, co się wtedy stanie

Jak nie dać się oszukać nieuczciwym pośrednikom

uzyskaniem zaświadczenia o niekaralności itp., c) pośrednik nie może natomiast żądać: przedpłat, kaucji, wynagrodzenia pracowników, opłat za wyjazdy pracowników agencji, pokrycia kosztów rekrutacji, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, druków, reklamy, ogłoszeń prasowych i opracowania umów. Mówi o tym (art

Czy z Twoim kontem emerytalnym wszystko w porządku?

). Jeśli na koncie coś jest... Policz, czy są to wszystkie należne ci pieniądze. Jak? Spytaj pracodawcy lub sprawdź w umowie o pracę, ile wyniosła twoja pensja brutto za okres, w jakim należysz do funduszu. Otrzymaną sumę wszystkich pensji za miesiące z okresu należenia do OFE przemnóż przez 7,3 proc

Samozatrudnienie, czyli ucieczka przed bezrobociem

na umowę o pracę. Jednak inspektor pracy może wytoczyć powództwo do sądu pracy na rzecz pracownika, gdy stwierdzi, że umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, o dzieło, czy o świadczenie usług) w istocie jest umową o pracę. Takie powództwo będzie teraz ułatwione, gdyż wchodzi w życie definicja pracy

Jak założyć firmę w...

znalezienia mieszkania. Z umową wynajmu należy się udać do urzędu meldunkowego (Einwohnermeldeamt) i tam wypełnić druk zameldowania. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydaje urząd ds. gospodarczych (Gewerbeamt). Musimy pokazać dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie o zameldowaniu oraz dokumenty

Zasiłki rodzinne w UE

wyjaśniaj w ROPS-ie przy urzędzie marszałkowskim twojego województwa.Gdzie po zasiłek - dla pracującychNajistotniejsza kwestia to - w jakim kraju jesteś ubezpieczony, bo to właśnie tam starasz się o świadczenia rodzinne (czyli zasiłki i dodatki). WAŻNE - RAMKA Podpisanie umowy o pracę

L4 dla zaawansowanych, czyli sposób na długotrwałe zwolnienie znany tylko nielicznym

. Wtedy pracownik pozostaje do dyspozycji kierownictwa, dostaje normalną pensję, ale nie przychodzi do pracy. Gdyby pracodawca uznał, że chce w tej sytuacji rozwiązac umowę o opracę, musi pracownika przywrócić go do pracy. A jeśli pracownik cierpi się na przewlekłą chorobę, wystarczy, że przedłoży wtedy

Listonosz ma dość, więc strajkuje

Listonosz ma dość, więc strajkuje

Poczty miała miejsce w sobotę, jednak nie doszło wówczas do porozumienia. Tym razem strajkować będą nie tylko listonosze, ale zamknięte są również placówki pocztowe. 1,5 tony listów miesięcznie Doręczyciele bronią się, mówiąc o nawale pracy i rosnącej odpowiedzialności. Liczba przesyłek lawinowo rośnie

Gdzie będzie praca w Hiszpanii i Portugalii

usługowej, jest zrównanie wynagrodzenia z płacą minimalną. Ponadto pracodawcy portugalscy starają się unikać zatrudniania pracowników na umowę o pracę, a dość powszechna jest praca na zasadzie samozatrudnienia - podkreśla. W Portugalii pracuje w tej chwili ok. 500 Polaków. Choć nie jest to kraj, w którym

Makiawelizm w pracy

szczęściarz wkręci ich w nową robotę. Albo inny przykład - gdy masz możliwości "obdarowywania" swoich znajomych możliwością dorobienia sobie przez nich dzięki umowom zleceniom czy umowom o dzieło, są bardzo radzi i życie towarzyskie kwitnie. Gdy nie masz już tej możliwości, zostają tylko

Z punktu widzenia kasjera

zaczęli przydzielać pracownikom sześciocyfrowe numery, z równym spokojem wydaje się formularz do przyjęcia, jak druk o zwolnienie. Chodzi już tylko o to, żeby w tej fali przypływów i odpływów materiału ludzkiego zachować względną równowagę. Ostatnio coraz częściej wspomaganą pracownikami wypożyczanymi na

Wyjazdy typu Work & travel do USA

wziąć udział w programie, gdy termin obrony pracy magisterskiej przypada we wrześniu lub październiku. Studenci trzeciego roku studiów licencjackich pojadą pod warunkiem, że przedstawią zaświadczenie o ciągłości studiów.Jaka praca? Uczestnicy programu pracują najczęściej w kurortach, hotelach, parkach

Jak się leczyć w Europie

pełną cenę, potem ubiegasz się o zwrot części poniesionych kosztów w lokalnej kasie chorych (składasz zaświadczenie, na co się leczyłeś i ile to kosztowało) - wg stawek uzgodnionych w umowach ze świadczeniodawcami (nawet gdy otrzymałeś droższe świadczenia). Koszty, które ponosisz sam: w przypadku porad

Tam gdzie rosną borówki

wyjazdów do prac okresowych i sezonowych do krajów Unii Europejskiej. Rok później kilkadziesiąt osób, które wyjechały do Szwecji za pośrednictwem tej firmy, powiadomiło prokuraturę w Łodzi o oszustwie dokonanym przez Wspólny Dom. Ludzie skarżyli się, że za 150 dolarów firma miała wskazać miejsca, gdzie

Papiery - jednym przeszkadzają, innym dają zajęcie

ewidencji czasu pracy, w której zaznacza się dni nieobecności, także urlop. Ale firma może mieć wewnętrzny regulamin, który wymaga pisemnego wystąpienia o wniosek. Po co? - Najczęściej po to, by w razie czego mieć podkładkę dla kontrolujących. Niech pan spróbuje wytłumaczyć urzędnikowi, który od 30 lat

druk umowy o pracę - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. Wypowiedzenie umowy o pracę w PolsceWypowiedzenie musi mieć formę pisemną; może je złożyć zarówno

Umowa o pracę

przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Rodzaje umów o pracęUmowy bezterminowe: na czas nieokreślony Umowy terminowe: na czas określony na okres próbny na czas wykonania określonej pracy na zastępstwo Elementy umowy o pracę data zawarcia umowy określenie rodzaju umowy określenie

Umowa o pracę na czas nieokreślony

stałych więzów z cenionym pracownikiem. Umowa za czas nieokreślony powinna zawierać wszystkie elementy umowy o pracę, tj.: określać rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i jego elementy, termin rozpoczęcia pracy.

Pracownik młodociany

Pracownik młodociany - pracownik niepełnoletni zatrudniony na podstawie umowy o pracę i uczęszczający równocześnie do zasadniczej szkoły zawodowej.

Studlancer

Studlancer – student wykonujący pracę dorywczą, zlecenia (najczęściej zdalnie, przez Internet), pracujący bez etatu i stałej umowy o pracę. Określenie wymyślone przez polskich studentów, powstałe z połączenia słów: freelancer (pol. wolny strzelec) i student.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.