dodatek antykorupcyjny dla służby więziennej

PAP

Rząd chce obniżyć chorobowe mundurowych; związkowcy są przeciw

Rząd chce obniżyć chorobowe mundurowych; związkowcy są przeciw

Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu ustawy obniżającej zasiłki chorobowe służb mundurowych. Funkcjonariusze i żołnierze mieliby dostawać, tak jak cywile, zamiast 100 proc. - tylko 80 proc. pensji. Przeciwne temu związki zapowiadają zaskarżenie ustawy do TK.

Kto dostanie trzynastkę

Mimo zapowiedzi likwidacji trzynastki nadal obowiązują. Pracownicy administracji publicznej mają je dostać do końca marca. I być może dostanie je dodatkowa grupa zatrudnionych.

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

Zwolnili cię z pracy? Jesteś bezrobotny? Sprawdź, czy przysługuje ci zasiłek i na jaką pomoc możesz jeszcze liczyć

dodatek antykorupcyjny dla służby więziennej - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Dyrektor Generalny Służby Więziennej – kierownik Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz podległych Centralnemu Zarządowi jednostek organizacyjnych, a także przełożony wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zadania i organizacja Służby WięziennejDyrektora Generalnego Służby

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Centralny Zarząd Służby Więziennej – mieści się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37a Działy Biuro Dyrektora GeneralnegoBiuro Dyrektora Generalnego (wcześniej Biuro Prezydialne) odpowiedzialne jest za: sporządzanie analiz i informacji dotyczących więziennictwa kontakty z krajowymi

Święto Służby Więziennej

Święto Służby Więziennej – polskie święto wyznaczone na 8 lutego (od 2011) na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Art. 15.).Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.W latach 1996-2010 SW obchodziła

Generał Służby Więziennej

Generał Służby Więziennej – najwyższy stopień w Służbie Więziennej, odpowiednik stopnia generała brygady w Siłach Zbrojnych RP.Stopień generała Służby Więziennej został ustanowiony z dniem 1 lipca 1975, w miejsce dotychczasowego stopnia głównego komisarza Służby Więziennej. Stopień generała

Odznaka Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej

Odznaka „Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej” – polskie odznaczenie cywilne nadawane w latach 1960–1986. Okres 1960–1972Odznaka Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej pierwszy raz została nadana 22 lipca 1960 roku. Odznaka była nadawana przez Ministra

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.