chroniona

Bartosz Sendrowicz

Delegowani pracownicy będą lepiej chronieni

Delegowani pracownicy będą lepiej chronieni

Zmieniają się przepisy dla Polaków wysyłanych przez pracodawców za granicę. Ich prawa będą lepiej chronione, a firmy wysyłające będą skuteczniej kontrolowane.

Jak chronić pracowników?

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Polska Partia Socjalistyczna chcą powołania nowej instytucji chroniącej prawa zatrudnionych - Rzecznika Praw Pracowniczych.

Pracownicy zakładów pracy chronionej pikietowali przed Sejmem

Zachowania zakładów pracy chronionej domagali się ich pracownicy, którzy zorganizowali pikietę przed Sejmem. W poniedziałek sejmowa podkomisja rozpoczęła prace nad projektem ustawy zakładającym ograniczenie dopłat do zatrudnienia niepełnosprawnych.

Jak chronić demaskatorów

Jak chronić demaskatorów

samo udowodnienie, że mamy do czynienia z mobbingiem, jest bardzo trudne. Postępowanie dowodowe opiera się najczęściej na zeznaniach świadków. A ci, jeżeli jeszcze pracują u pozwanego pracodawcy, mogą zeznawać tak, by chronić swój interes - utrzymać pracę. Do tego jeszcze pracownik jest tu stroną

Matki - chronione czy nie

Matki - chronione czy nie

to rozwiązać? - Zwyczajnie - mówi Spytek-Bandurska. - Ustawa o zwolnieniach grupowych jest specustawą i jako taka ma pierwszeństwo przed przepisami kodeksu pracy. Dlatego w sytuacji zwolnienia grupowego matki w opisanej sytuacji mogą być zwolnione. Nie są w ogóle chronione przed redukcją w trybie

Zakład pracy chronionej

Placówka przystosowana do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz służąca zwiększaniu aktywności zawodowej wśród osób dotkniętych inwalidztwem. W zakładzie pracy chronionej niepełnosprawni pracownicy muszą stanowić co najmniej 40% ogółu personelu. Wymóg ten ulega obniżeniu do 30% w przypadku

Umowa o pracę nie chroni przed łamaniem prawa

Umowa o pracę nie chroni przed łamaniem prawa

W piątek Sejm wysłuchał informacji Hickiewicz o działalności PIP w 2013 r. Inspektorzy pracy przeprowadzili w tym czasie 89,8 tys. kontroli u ponad 69 tys. pracodawców i innych podmiotów, w których pracowało 4 mln osób. Ponad połowę skontrolowanych firm stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające

Niemiecki resort pracy chroni prywatny czas pracowników

Niemiecki resort pracy chroni prywatny czas pracowników

Jak zapisano w porozumieniu, przełożeni mają brać pod uwagę osobistą sytuację pracowników: gdy muszą być osiągalni, należy ograniczyć ingerencję w ich wolny czas do minimum. Kluczowe zdanie obowiązującego od maja kodeksu postępowania brzmi: "Nikt, kto dysponuje mobilnym internetem i komórką, ni

MPiPS: składki od umów o dzieło mają chronić pracujących

MPiPS: składki od umów o dzieło mają chronić pracujących

MPiPS przygotował już projekt ustawy o oskładkowaniu tzw. zbiegu umów zleceń do kwoty minimalnego wynagrodzenia, a obecnie pracuje nad oskładkowaniem umów o dzieło - miałaby być od nich odprowadzana składka emerytalna, w sytuacji, gdy jest to jedyne źródło dochodu. Składka emerytalna wynosi obecnie

Czy MBA i podyplomowe chronią przed zwolnieniem

Czy MBA i podyplomowe chronią przed zwolnieniem

Rozmowa z Lindą Białoń* Marta Piątkowska: Tytuł magistra przestał być gwarancją otrzymania czy utrzymania zatrudnienia. A co z osobami, które ukończyły MBA lub studia podyplomowe, mogą czuć się pewniej? Linda Białoń: Z naszego doświadczenia wynika, że pracodawca szykując się do zwolnień bierze pod u

PIP i Prokuratura Generalna zawarły porozumienie. Będą lepiej chronić prawa pracowników?

PIP i Prokuratura Generalna zawarły porozumienie. Będą lepiej chronić prawa pracowników?

- Celem zawartego porozumienia jest skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową - poinformowała Prokuratura Generalna. Dokument podpisali 23 maja prokurator generalny Andrzej Seremet i główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz. Obie instytucje

Praca chroni przed chorobą Alzheimera

Praca chroni przed chorobą Alzheimera

Eksperci Instytutu Psychiatrii King's College w Londynie doszli do takiego wniosku po przeanalizowaniu przypadków 382 pacjentów z przedwczesnymi symptomami choroby. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie związku między późniejszą emeryturą, a opóźnieniem symptomów występowania choroby. Według

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

przebywającego na urlopie tacierzyńskim i rodzicielskim. Nie wolno zwolnić również rodzica przebywającego na urlopie wychowawczym. Uwaga: W przypadku tego urlopu rodzic jest chroniony od momentu złożenia wniosku do końca urlopu. Jeśli jednak otrzymał wypowiedzenie przed złożeniem wniosku, jest ono ważne. Warto

Duże miasta nie chronią przed bezrobociem

Duże miasta nie chronią przed bezrobociem

"PB" sprawdził jak między listopadem 2008, a listopadem 2009 roku kształtowało się bezrobocie w dziesiątce największych miast Polski. Okazało się, że liczba bezrobotnych wzrosła w nich o ponad 61 procent - przy niespełna 30 proc. wyniku dla całej Polski. Wśród dziesięciu aglomeracji najgor

Urlop wypoczynkowy 2012: zwolnienie podczas urlopu

Urlop wypoczynkowy 2012: zwolnienie podczas urlopu

Urlop wypoczynkowy to okres szczególny, w którym pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem. Niestety, może zostać zwolniony dyscyplinarnie bez wypowiedzenia, jeśli okaże się, że poważnie naruszył obowiązki pracownicze, np. pracuje dla konkurencji, pił alkohol w pracy itp. W czasie urlopu można

Windows Defender nie chroni Visty

Specjaliści z Webroot testowali Windows Defendera atakując go porcją najróżniejszych niebezpiecznych programów - łącznie było ich 25. Wśród nich znalazły się m.in. popularne w Sieci keyloggery, konie trojańskie oraz spyware. Niewielka część z nich (a dokładniej: cztery programy) została wykryta i za

Netscape 8.1 chroni przed szpiegami

Nowy mechanizm skanuje pliki pobierane przez użytkownika z Sieci oraz te, które próbują zapisać się na dysku bez wiedzy internauty. Zaktualizowany program zawiera również najnowszą bazę potencjalnie niebezpiecznych stron podszywających się pod inne witryny (odpowiednik Microsoft Phishing Filterznane

Związkowcy i radni nie do ruszenia

Związkowcy i radni nie do ruszenia

Np. w TVP jest chronionych 173 związkowców, społecznych inspektorów pracy i członków rady pracowniczej. W KGHM 49 związkowców podlega ochronie, tak jak i 11 społecznych inspektorów pracy. Nie można zwolnić farmaceuty działającego w samorządzie aptekarskim, radnego samorządowego lub członka rady

Pomoc dla firm w tarapatach

Pomoc dla firm w tarapatach

regulacje, które mają zabezpieczyć przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Projekt przewiduje możliwość udzielenia firmom bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. - Przyjęte rozwiązania będą chronić

MPIPS wyda 500 mln zł na ochronę miejsc pracy

Jej przygotowanie, w związku z efektami rosyjskiego embarga dla polskich firm, zapowiadała w swoim expose premier Ewa Kopacz. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w IV kwartale 2014 r. Znowelizowana ma być obecnie obowiązująca ustawa antykryzysowa, czyli ustawa z 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach z

Zwolnić złego nauczyciela

chronią nauczycieli z dłuższym stażem. W obliczu konieczności redukcji zatrudnienia dyrektorzy szkół, zamiast kierować się oceną faktycznych umiejętności pracowników, wybierają łatwiejsze rozwiązanie. Obrywa się też samorządom, które część z pieniędzy przeznaczonych na rozwój oświaty muszą przekazywać na

Niepełnosprawni na bruk

Niepełnosprawni na bruk

będą musiały płacić podatek od nieruchomości, leśny, rolny i od czynności cywilnoprawnych. Tylko na tej zmianie PFRON ma zaoszczędzić ok. 85 mln zł. - Jeśli zabiorą nam ulgi, to zakłady pracy chronionej będą likwidowane, zapowiada Fryderyk Skarżyński, właściciel jednej z krakowskich piekarni.(PAP)

Zwolnić nie wolno, ale się da

Zwolnić nie wolno, ale się da

warunkach dawała mu prawo do wcześniejszej emerytury - już od 60. roku życia. Mógł na nią przejść 30 stycznia 2010 r. Był prawnie chroniony przed zwolnieniem. Artykuł 39 kodeksu pracy mówi, że pracodawca nie może zwolnić pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, o

Za oknem mróz, a do pracy iść trzeba

, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom: minimum 14 st. C w pomieszczeniach, w których pracują fizycznie, lub minimum 18 st. C w pomieszczeniach, w których wykonują lekką pracę fizyczną lub biurową, gdy pracują na otwartej przestrzeni - pomieszczenie do ogrzania się. Musi być w pobliżu, chronić przed

Niepełnosprawni na wylocie

produkcyjnym to niepełnosprawni. Tylko co piąty z nich ma zajęcie. W listopadzie w zakładach pracy chronionej pracowało ponad 192 tys. W zwykłych firmach ponad 132 tys. Od stycznia liczba pracujących niepełnosprawnych topnieje. Dla firmy każdy niewidomy, upośledzony, cierpiący na epilepsję to obciążenie. Taki

OPZZ: mała ochrona praw pracowniczych mniejszości seksualnych

. "Omawiana problematyka choć szeroko została ujęta i opisana w wielu konwencjach, dyrektywach, konstytucjach wielu krajów i kodeksach pracy, słabo jest chroniona" - powiedział Guz.Przypomniał, że w polskim kodeksie pracy jest przepis odnoszący się do równego traktowania w zatrudnieniu. "

Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym - dwie strony medalu

interpretacji.W Polsce nauczyciele są chronieni na podobnych zasadach jak funkcjonariusze publiczni. Zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela przeforsował Roman Giertych. Od maja 2007 roku nauczyciel, który doświadczy agresji cielesnej lub słownej, jest chroniony z urzędu. W jego imieniu dyrektor

Ujawnili aferę, stracili pracę

Takie osoby nazywa się sygnalistami (od angielskiego whistleblower) lub demaskatorami. Działając w dobrej wierze, ujawniają ważne dla interesu społecznego lub publicznego nieprawidłowości w miejscu pracy lub swym środowisku. Praktyka pokazuje, że sygnalista jest często potem poddany dyskryminacji, m

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

Wszystkie przywileje związane z ciążą i macierzyństwem przysługują tylko kobietom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy pół etatu ani jaki masz staż pracy, ważne, abyś nie pracowała na podstawie umowy o dzieło czy na zlecenie. Prawo chroni cię już od

Świadectwo pracy w spadku

Bez świadectwa nie może się zarejestrować jako bezrobotna. - W związku z tym nie mam ubezpieczenia zdrowotnego - mówi pani Kamila. - Gdybym potrzebowała pomocy lekarza albo operacji, musiałabym zapłacić z własnej kieszeni.Miała kłopoty z uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, który ZUS wypłacił dopiero

Celnicy: zawodowi tropiciele kontrabandy

zdarzył się i stradivarius, którego pani chciała wywieźć z kraju. Naprawdę była zaskoczona, że nie wolno. Muszą też znać tzw. citesy - gatunki zagrożone wyginięciem, chronione Konwencją Waszyngtońską. Na każdym międzynarodowym lotnisku rutynowo sprawdzani są turyści wracający z urlopu w Tunezji czy

230 tys. niepełnosprawnych otrzymuje dofinansowanie do zatrudnienia

Konferencja została zorganizowana w czwartek w Warszawie z okazji 20-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Jak podkreślił Duda jednym z najważniejszych osiągnięć jest w ostatnich 20 latach stworzenie systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych, a także zmiana podejścia do nich. "Dzisiaj

Student poza prawem

Gazeta zapowiada falę bankructw i zamykania szkół wyższych, których liczba wzrosła ze 124 w 1993 r. do 467 w tym. Likwidacja uczelni będzie konsekwencją niżu demograficznego. W tym roku po raz pierwszy od kilkunastu lat zmalała liczba nowych studentów. Rok temu było ich 575 tys., w tym - 568 tys.Par

Parasolnik, który nie lubi nosić parasola

Gdy idzie ulicą i widzi kogoś z zepsutym parasolem, od razu rozpoznaje, jaki model parasola ma przechodzień, co jest w nim popsute i ile by kosztowała naprawa. - To chyba zboczenie zawodowe. Może jestem pedantem - mówi Michał Klarkowski, jeden z nielicznych młodych parasolników w Polsce. Ma 26 lat.

"Kodeks pracy" z "Gazetą Wyborczą"

Oprócz aktualnej ustawy Kodeks pracy, czytelnicy znajdą w niej również komentarz prawnika oraz wzory przydatnych dokumentów.Wydanie przyda się wszystkim pracodawcom, pracującym i szukającym pracy.Cena książki razem z "Gazetą Wyborczą" - 6,99 zł.

Japończycy znów atakują YouTube

zapobieganie naruszaniu praw autorskich takiemu jak umieszczane nielegalnych materiałów". Dodatkowo, JASRAC żąda, aby na stronie głównej YouTube pojawiła się informacja po japońsku informująca, iż umieszczanie chronionych prawem materiałów jest nielegalne oraz o tym, że użytkownicy mogą zostać za to

Umowy zlecenia i o dzieło - faktycznie śmieciowe?

Niektórzy do kategorii umów śmieciowych zaliczają również umowy o pracę na czas określony, które z umowami cywilnoprawnymi łączy brak pewności zatrudnienia. Kontrakty te są jednak regulowane Kodeksem pracy i gwarantują wszystkie przywileje pracownicze. W latach dziewięćdziesiątych umowy o dzieło i u

Tajemnice zawodowe doradców podatkowych pod ochroną

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do wspólnotowej dyrektywy tzw. usługowej. Przewiduje ona, że doradcy będą mogli prowadzić inną niż doradcza działalność gospodarczą. Będą też mogli reklamować swoje usługi, co dotychczas było zakazane. Reklama będzie musiała być zgodna z zasadami etyki

Kryzys. Zaczęło się

Komentarz Agaty Nowakowskiej: Dajmy rządowi szansę! Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zwiększyła się w grudniu aż o 76 tys. osób. - wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jak zbadali reporterzy "Gazety", w urzędach pracy od nowego roku tłumy. W często

Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroniarze

W Polsce jest prawie 300 tysięcy ochroniarzy. To prawdziwa armia: jest ich więcej niż wszystkich policjantów. Tych, którzy chronią biznesmenów, gwiazdy i ich rodziny, policzyć można na palcach. - To bardzo droga usługa, wciąż nie na przeciętną kieszeń - mówi Henryk Wiktorowicz, właściciel łódzkiej

Ochroniarze wyjdą na ulice?

- Chcemy poszanowania naszych praw, wyższych zarobków, umów o pracę, płatnych urlopów i świadczeń zdrowotnych - mówi Krzysztof Zgoda z NSZZ "Solidarność".Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Zatrudnienie w Polsce w 2007 r." podaje, że pracownik ochrony jest - obok goń

Policyjni negocjatorzy dyskutują o taktyce

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 - ile zarabiają Polacy? Takim celom służy spotkanie, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Biorą w nim udział policyjni negocjatorzy ze wszystkich krajów UE, a jego głównym celem jest wypracowanie jednolitego systemu taktycznego i proceduralnego, który będz

Ile zarabiają policjanci?

Ile zarabiają lekarze?- od 5500 zł/miesiąc do...Wcześniejsza i względnie wysoka emerytura oraz świadomość relatywnie stabilnego zatrudnienia - wielu Polaków tak właśnie myśli o pracy w policji. Czy patrząc z perspektywy płacy można powiedzieć, że praca w tej instytucji jest przysłowiowym rajem? Wyna

Bunt ochroniarzy w stolicy

- Pracuję w ochronie od 18 lat. I wtedy, na początku 1990 r., miałem lepsze warunki finansowe niż teraz - mówi Robert Brzeziński, jeden z uczestników wczorajszej pikiety.Paula Brzezińska (zbieżność nazwisk przypadkowa) z "Solidarności" podkreśla: - Przebadaliśmy pensje 1,1 tys. osób z tej

Banach: niepełnosprawni mogą być spokojni o swoją pracę

, podlaskiego i lubelskiego. Podobne spotkania dla pozostałych województw odbędą się 10 grudnia - w Sosnowcu, i 17 grudnia - w Poznaniu. Pracodawcy przyjechali zaniepokojeni pogłoskami o pracach toczących się w ministerstwie finansów nad zmianą systemu wspierania zatrudnienia niepełnosprawnych na chronionym

Związek zawodowy chce bronić praw duchownych

Zdaniem związkowców niewystarczające są środki sanitarne i bezpieczeństwa, przez co zagrożone jest dobre samopoczucie duchowieństwa - wyjaśnił w telewizji BBC Rachael Maskell z Unite. Zapowiedział zajęcie się ich problemami. Sprawę pomocy związkowej komplikuje jednak fakt, że księża nie są zatrudnia

Kto znajdzie pracę we Francji

We Francji legalnie pracuje 10 tys. Polaków. Są na stażach albo podpisują umowy na czas określony. Zarabiają też sezonowo, np. w winnicach. Będzie ich więcej. Rynek pracy we Francji otwiera się dla obywateli dziesięciu nowych państw członkowskich UE, w tym Polaków. Proces przebiegać ma stopniowo - z

Nasi policjanci emigrują na Wyspy

Część z tych, którzy już porzucili polski policyjny mundur - nikt nie wie dokładnie, ilu - od kilku miesięcy szkoli się na Wyspach Brytyjskich. Zostaną policjantami w Irlandii lub ochroniarzami w Anglii. PSNI (czyli Police Service of Northern Ireland) bardzo chętnie przyjmuje Polaków. Także policja

Policja w komunikatorze

Już wcześniej w tym roku Microsoft nawiązał współpracę z rządowym organem o nazwie Child Exploitation & Online Protection Centre, dzięki któremu brytyjska i międzynarodowa policja mają połączyć swe siły w walce z przestępcami wykorzystującymi osoby nieletnie. Sprawa jest tym bardziej aktualna, że dz

Rośnie armia pozwanych przez RIAA

W 64 przypadkach pozwani zostali studenci 17 uczelni wyższych, w tym tak prestiżowych jak Harvard, Berkeley, Princeton i Massachusetts Institute of Technology, których RIAA podejrzewa o udostępnianie dóbr intelektualnych z wykorzystaniem sieci akademickiej. Jak dotąd, jedynie niecałe 25 % pozwów (d

Pentagon nie lubi patentów

Celem blokowania jest utrzymanie w tajemnicy technologii (również kryptograficznych) rozwijanych przez organizację. Co więcej, NSA nie tylko nie może starać się o patenty, ale w kilku przypadkach ma całkowity zakaz wzmiankowania o wynalazkach na forach, które znajdują się poza zamkniętym kręgiem org

YouTube ulega żądaniom Japończyków

O konflikcie JASRAC (The Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers) z YouTube pisaliśmy już wielokrotnie (patrz: "YouTube kasuje pliki" i "Japończycy znów atakują Youtube"). Ostatnie doniesienia wskazywały na to, że producenci audiowideo z Kraju Kwitnącej W

Włoski kontyngent na Polaków

O zasadach zatrudniania Polaków we Włoszech po 1 maja wszyscy zainteresowani dowiedzieli się pod koniec kwietnia. Mimo że mamy już połowę maja, we Włoszech wciąż panuje rozgardiasz informacyjny i zdarza się, że włoscy pracodawcy dzwonią do polskiej ambasady w Rzymie, bo w swoich urzędach nie mogą si

Kampania: Zanim podejmiesz pracę

czas określony ) stajesz się pracownikiem i jesteś chroniony przepisami prawa pracy 4.Jeżeli podpisujesz umowę zlecenia lub umowę o dzieło to pamiętaj, że są to umowy cywilno -prawne. Podpisując taka umowę nie stajesz się pracownikiem w rozumieniu prawa pracy i nie jesteś chroniony przepisami prawa

Bezrobotni ze Zduńskiej Woli założyli biuro pośrednictwa pracy w Londynie

Biuro pośrednictwa pracy ruszy 15 sierpnia w lokalnym urzędzie pracy przy Regent Street. Otwiera je Stowarzyszenie Bezrobotnych ze Zduńskiej Woli zrzeszające ok. 4700 członków. - Wielu naszych kolegów wyjechało do Anglii za chlebem, ale wróciło z niczym - mówi Jan Tobiasz, szef stowarzyszenia. - Szu

Wielka Brytania: jak znaleźć się i pracę

W Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej Eures ( www.europa.eu.int/eures ) znajduje się obecnie 17761 ofert pracy na różnych stanowiskach dla cudzoziemców. Wiele ofert można znaleźć także w rodzimych agencjach pośrednictwa pracy. Agencja Grafton Recruitment International w najbliższym czasie planu

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

Dr Sebastian Samol, Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, specjalista prawa pracy w Kancelarii Adwokackiej Celichowski-Szyndler. - W swojej praktyce spotkałem się z wieloma procesami o ustalenie, że osoba świadcząca pracę na umowę zlecen

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

pracy tymczasowej. Ciężarna jest też chroniona przed zwolnieniem grupowym. Pracodawca może tylko wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. W dodatku, jeśli oznaczałoby to obcięcie pensji, kobiecie przysługuje dodatek wyrównawczy do nowego wynagrodzenia do końca okresu, kiedy normalnie

9 osób na miejsce. Straż Graniczna rekrutuje

-mazurskiej straży pracuje 1,3 tys. funkcjonariuszy, którzy chronią blisko 200 km polskiej granicy z Federacją Rosyjską. Podziel się z nami opinią o tym artykule

Polska bez etatu

emeryturaCzy to sprawiedliwe, że etatowcy są bardziej chronieni przez kodeksWłączcie się do dyskusji. Czytajcie nas i piszcie na adres: gazeta.praca@gazeta.plCzekamy na Wasze listy!

Rząd zagania nauczycieli do pracy w wakacje

Zwolnić złego nauczyciela - kogo tak naprawdę chronią przepisyTym samym dokonano obejścia Karty nauczyciela i ograniczono przywileje pedagogom. Akt prawny jest w fazie konsultacji i ma wejść w życie od 1 września tego roku. Pomysł ten, wychodzący naprzeciw zapracowanym rodzicom, wywołał gniew i

Komisja o zmianach w dopłatach do zatrudnienia niepełnosprawnych

niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej, zaproponowanych przez podkomisję. Zgodnie z nim dopłata do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym ma wynosić 180 proc. najniższego wynagrodzenia, do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - 100 proc., a w przypadku lekkiego stopnia

Niepełnosprawni żalą się do Trybunału

kodem lub zaświadczenie od lekarza specjalisty dołączone do orzeczenia ZUS-u. Od stycznia niepełnosprawni muszą zweryfikować dokumentacje.- Zmiany zaostrzyła wymagania dla zakładów pracy chronionej - mówi Bugajewska-Tykarska. - Status taki będą mogły otrzymać tylko te zakłady, w których niepełnosprawni

Nowe prawo pomoże niepełnosprawnym w pracy

miesiące. Państwo zrefunduje też takiej osobie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Ułatwienia przewidziane są też dla niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Chodzi o firmy, w których załoga liczy 25 lub więcej osób, a co najmniej połowę stanowią niepełnosprawni (30 proc

Po dyżurze ekspertów PIP: o co pytaliście najczęściej?

etatowego pracownika) i jest ograniczona czasowo. Dlatego nawet jeśli pracownica zajdzie w ciąże w trakcie trwania takiego kontraktu, zostanie on rozwiązany w określonym wcześniej terminie. Czytelniczki pytały też, czy ciąża chroni je przed zwolnieniem, gdy wykonują swoje obowiązki w oparciu o umowę

Kogo nie można zwolnić?

, jeśli wiek emerytalny osiągnie w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny chroni też w przypadku zwolnień grupowych. Wtedy pracodawca może najwyżej zmniejszyć płacę lub zmienić warunki pracy. Przed zwolnieniem chronią zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, szkoleniowy oraz zdrowotny

Klauzula wzrostu kosztów utrzymania

Zapisy w umowach o pracę, umożliwiające pracownikom uzyskanie częściowej lub pełnej (corocznej) rekompensaty obniżki realnej siły nabywczej wywołanej inflacją (mierzoną przy pomocy indeksu cen konsumpcyjnych). Dzięki klauzuli wzrostu kosztów utrzymania pracownicy chronieni są przed negatywnymi

Problemy społeczne - nowe wyzwania dla CSR

w Sopocie, uważa, że w dzisiejszych czasach trudno znaleźć problem, którego rozwiązania nie oczekiwalibyśmy od rządu. W swojej książce pisze: " Chcemy, by rząd zapewnił nam ochronę przed terrorystami, a jednocześnie zagwarantował prawo do prywatności. Uważamy, że ma chronić nas przed globalnym

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

Nowe przepisy zmienią system dofinansowań dla zakładów pracy chronionej. Dotychczas pomoc dla tych zakładów była znacznie wyższa niż dla pozostałych przedsiębiorstw, teraz zostanie zmniejszona. Rok 2009 będzie okresem przejściowym. W tym czasie pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą

Zmieńmy kodeks pracy!

, gdzie np. z wielką korporacją ma się procesować jak równy z równym. I na koniec - rzecz być może najboleśniejsza. Egzekucja komornicza - prawo chroni część zarobków "etatowca". Nie chroni ani grosza z pieniędzy osoby na umowie cywilnoprawnej czy samozatrudnionego na etacie. Nie przepadamy za

Facylitator

decyzji. Odpowiada za przeprowadzenie grupy przez fazy procesu decyzyjnego. Ułatwia dochodzenie do konsensusu poprzez pomoc w wypracowaniu procedury działania, proponowanie technik pracy, chronienie członków grupy przed wzajemnymi atakami i umożliwianie wszystkim pełnego uczestnictwa w dyskusji.

Gdy pracodawca zwalnia

niż zatrudniać. Sprawdź, jakie prawa przysługują ci w razie zwolnienia. Na etacie Umowa o pracę to najkorzystniejsza forma zatrudnienia - chroni nas Kodeks pracy, który gwarantuje m.in. płatny okres wypowiedzenia lub - w wyjątkowych przypadkach - ochronę przed zwolnieniem. Umowa na czas nieokreślony

Trener pracy - nowa instytucja wsparcia dla niepełnosprawnych na rynku pracy

wskazywały, że w końcu grudnia 2013 r. zarejestrowanych było łącznie 251,2 tys. osób niepełnosprawnych, w tym 84,4 tys. osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy i 166,8 tys. osób pracujących w zakładach pracy chronionej. W 2013 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 59,3 tys. ofert pracy dla osób

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

przewidziane są też dla niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Chodzi o firmy, w których załoga liczy 25 lub więcej osób, a co najmniej połowę stanowią niepełnosprawni (30 proc. w przypadku określonych schorzeń). W takich firmach osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą

Biurokracja pasa nie zaciska

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń - ile zarabiają Polacy?Od stycznia, kiedy to administracja rządowa ma pełną swobodę zarządzania kadrami, urzędy nie zwalniają słabych, nie nagradzają najlepszych, nie zlecają firmom zewnętrznym zadań. Pracują, jak pracowały. Każdemu po równo i "chronić swoich

Co wiemy o agencjach personalnych, a czego jedynie się domyślamy?

). Dane osobowe są zatem chronione a ich dalsze przetwarzanie (np. po jednym projekcie rekrutacyjnym) może zostać zablokowane na prośbę kandydata, który zawsze może poprosić o usunięcie go z bazy lub edycję danych. 5. Dlaczego po wysłaniu CV przez kandydata na ofertę pracy, nie ma kontaktu ze strony

Nietypowe studia podyplomowe

kierunku mowa, pozwala poszerzyć wiedzę w zakresie aktualnych przepisów ochrony odgromowej i przepięciowej, dowiedzieć się, jak powstają burze i jak chronić przed ich efektami budynki, stacje elektroenergetyczne czy np. systemy informatyczne. To wszystko za 6,5 tys. zł, w ciągu dwóch semestrów. W innej

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

zakładów pracy chronionej. Status taki będą mogły otrzymać te zakłady, w których niepełnosprawni stanowią co najmniej 50 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników (w tym 20 proc. niepełnosprawni w stopniu znacznym). Obecnie jest to 40 proc. niepełnosprawnych, w tym 10 proc. w stopniu znacznym.Zdaniem

Komisarz UE ds. zatrudnienia spotka się ze związkowcami

której wskazywali, że polski Kodeks pracy zbyt słabo chroni pracowników etatowych na czas określony. Do dziś komisja nie zajęła się tą skargą.Projekt praca dla młodychPo spotkaniu ze związkowcami komisarz László Andor weźmie udział w eurokonferencji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą"

Molestowanie

tworzenie wokół pracownika zastraszającej, wrogiej, poniżającej lub uwłaczającej godności atmosfery. Molestowany pracownik - zarówno podporządkowujący, jak i przeciwstawiający się takim praktykom - jest chroniony nie tylko przed zwolnieniem, ale również przed niekorzystnym traktowaniem w każdej sytuacji

Kodeks pracy zawieszony na weekend

przedsiębiorstwem współpracującym z ich pracodawcą.Firmy nie naruszają w ten sposób przepisów o dobowym i tygodniowym odpoczynku. PIP może jedynie sprawdzić, czy pracodawcy nie naruszają innych przepisów, np. czy prawidłowo zawarli umowy. Inspekcja ocenia, że obecne regulacje niewystarczająco chronią pracowników

Na Warmii i Mazurach chcą pracować w straży granicznej

dopuszczone do drugiego etapu zdają testy z wiedzy ogólnej, języków i sprawności fizycznej. Po zakwalifikowaniu do służby są kierowane ośmiomiesięczny kurs w jednym z ośrodków szkolenia straży granicznej.Obecnie w warmińsko-mazurskiej straży granicznej pracuje 1,2 tys. funkcjonariuszy, którzy chronią blisko

Nauczyciele są zadowoleni ze swej pracy

zaskakują.Zwolnić złego nauczyciela - kogo chroni karta nauczycielaOkazuje się, że większość ankietowanych jest zadowolona z wyboru zawodu (nie w pełni jednak z okazywanego mu szacunku) i raczej odczuwa satysfakcję z wykonywanych obowiązków. To przeczy stereotypowo przyjętemu wyobrażeniu o wypalonych, pozbawionych

Zwolnienia grupowe

powiatowy urząd pracy oraz Radę Pracowników, jeśli taka jest w firmie. Zwolnienie grupowe na ogół wiąże się z poważnymi kłopotami firmy lub jego restrukturyzacją. To oznacza, że chronione przed utratą pracy nie są nawet osoby, które mają umowy na czas określony z zawartymi w niej klauzulami o braku

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

- Temperatura w miejscu pracy przekłada się na wydajność pracownika, jego samopoczucie i zdrowie - tłumaczy Jolanta Zedlewska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Zedlewska dodaje, że pracodawca musi chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych

Apteki tylko dla farmaceutów

prawem.GALERIA PRACODAWCÓW - Poznaj firmy przyjazne pracownikomPrezes Izby Grzegorz Kucharewicz wystosował do Minister Zdrowia Ewy Kopacz pismo z informacją o unijnych orzeczeniach. W tej sytuacji dotychczasowa argumentacja resortu, że realizacja postulatów naruszałaby swobody chronione międzynarodowymi

Choroby w pracy: zawały i rak piersi

zachorowalnością na tę chorobę może wynikać z wytwarzania przez ludzki organizm melatoniny - hormonu, o którym się sądzi, że chroni przed rakiem; światło blokuje wytwarzanie melatoniny.Media przypomniały, że już na podstawie wcześniejszych badań i decyzji Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) z 2007 roku

Zarobisz mniej, zapłacisz mniej podatku

wchodzącej na rynek pracy". - Ma ona chronić przed ubóstwem pracujących - mówił. W Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę negocjowane jest w Komisji Trójstronnej. Do 15 czerwca rząd ma ustawowy obowiązek przedstawić Komisji propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym. Jeśli KT nie

Pokaż stan konta, a dostaniesz pracę

ekonomicznie, czego potwierdzeniem jest ich osobisty stosunek do zadłużania się i prowadzenia finansów. W Polsce mocno chroni się dane pracownika, bardziej niż w innych krajach Unii. To taka nasza mała słabość. Zastanówmy się - jak dziś pracodawca ma zatrudnić człowieka, którego zupełnie nie zna, powierzyć mu

7 pomysłów na biznes, które cię zaskoczą

Kuchenny sejf Pojemnik spożywczy, który chroni słodycze przed dziećmi lepiej niż czujne oko opiekuna? Tak, to możliwe dzięki zamontowaniu w jego wieku zamka czasowego, który zamienia pudełko w twierdzę nie do zdobycia. Urządzenie pozwala na unieruchomienie przedmiotów w jego wnętrzu nawet do 10 dni

Niepełnosprawni w pracy: pięć milionów powodów, żeby ich zatrudniać

Andrzej Kawa, właściciel firmy Glutenex k. Poznania, największego w Polsce producenta żywności dla diabetyków oraz osób na diecie bezglutenowej i niskobiałkowej Zatrudniam 80 pracowników, połowa z nich to osoby niepełnosprawne umysłowo, oraz niesłyszące i niemówiące. Zakładem pracy chronionej

Kiedy szef nie może zwolnić?

. miejsce pracy) i płacy, ale zgodnie z przepisem art. 178 § 1 Kodeksu pracy pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Ciąża z zasady nie chroni też przed zwolnieniem kobiet wykonujących swoje obowiązki w oparciu o umowę cywilnoprawną. Jeden z czytelników pytał

Kontrowersyjny czas pracy

podkreśla, że spór dotyczy już samej idei przepisów związanych z czasem pracy. - Z jednej strony, istnieje koncepcja, że mają one chronić pracowników, zapewnić im odpowiedni czas na wypoczynek. Z drugiej, istnieje przekonanie, że te przepisy są tylko po to, aby ułatwić swobodne porozumienie, tak aby

Pół miliona Polaków traci zdrowie w pracy

. Postęp techniczny chroni zdrowie pracowników, dlatego w coraz większym stopniu zagrożeniem jest ludzki błąd czy też lekkomyślność. Trend polegający na poprawie bezpieczeństwa trwa już 20 lat, więc należy przypuszczać, że będzie on kontynuowany - komentuje Krzysztof Inglot, dyrektor Działu Rozwoju Rynków

Układ nie przetrwa?

;. Bez układu, bez ochrony? Pracowników chronią co prawda przepisy Kodeksu pracy, ale w układzie zbiorowym mogą oni sobie wynegocjować więcej przywilejów niż wynika z kodeksu. To jednak może zniechęcać pracodawców do ich zawierania. Jak wyjaśnia Paweł Śmigielski, prawnik z OPZZ, jednej z trzech

Coraz więcej pracy dla BOR-u

. umundurowania, można oszacować liczbę funkcjonariuszy mniej więcej na 2 tysiące.Co w takim razie robi "zapas" pracowników BOR-u, gdy akurat nikogo i niczego nie chroni? - Oficer ochrony pracuje w systemie trzyzmianowym, nie mamy czegoś takiego jak sztywne godziny pracy - tłumaczy mjr Aleksandrowicz

Chorzowska firma zatrudnia 94 proc. niepełnosprawnych

Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiemWłaściciel firmy wybrał utrzymanie działalności w Polsce w ramach zakładu pracy chronionej, zamiast przeniesienia części produkcji do Chin. W poniedziałek otwarto nową siedzibę firmy, wytwarzającej elementy aparatury kontrolno-pomiarowej i odlewy

Tydzień Prawa Pracy

wypowiedzenia - Za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, grupowo, dyscyplinarnie. Każda forma zwolnienia z pracy daje pracownikowi inne prawa. Są też grupy pracowników szczególnie chronionych, jak matki, ojcowie, seniorzy czy związkowcy. Sprawdź, jakie prawa ma zwalniany pracownik. Co ci przysługuje i w jakich

Regulamin konkursu "Recepta na sukces" ("Regulamin").

przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie. 6. Organizator jest uprawniony do publicznego udostępniania pracy konkursowej

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy? Opozycja: na pewno nie!

traktowanie - powiedziała. - Kodeks pracy może chronić pracownika, ale nie może pozbawiać go zarobków - dodała. Czerwone światło nowelizacjiWniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zgłosił Stanisław Szwed (PiS). Ocenił, że obowiązujące przepisy, w tym katalog prac, które mogą być wykonywane w

chroniona - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Lasy Raciborskie

Lasy Raciborskie – kompleks leśny w centralnych obszarach Górnego Śląska. Większość jego powierzchni jest chroniona jako Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Jelec (broń)

), w którym dłoń trzymająca broń jest chroniona tylko przed cięciami ześlizgującymi się po głowni zamknięty (kabłąkowy), w którym dłoń jest chroniona również przed cięciami wymierzonymi w uchwyt szpadowy, w którym dłoń chroniona jest przed pchnięciami za pomocą tarczek Niekiedy jako jelec klasyfikowana

Mount St. Helens National Volcanic Monument

Narodowy Pomnik Mount St. Helens zajmuje 445 km? został założony w 1982 roku przez prezydenta Ronalda Reagana. Jest popularnym miejscem wypoczynku i edukacji. W przeciwieństwie do innych narodowych pomników przyroda jest chroniona.

Derežová

Derežová - szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. 1214 m n.p.m. Zalesiony, pod szczytem chroniona Derežovská jaskyňa. Szlaków turystycznych brak - szczyt leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

Kabina oddzielana

Kabina oddzielana umożliwia pilotowi (lub astronaucie) ewakuację z pojazdu w warunkach wysokiej prędkości lub wysokości lotu. Załoga pozostaje chroniona w jej wnętrzu do momentu, gdy warunki panujące na zewnątrz umożliwiają bezpieczne jej opuszczanie, lub do momentu osiągnięcia powierzchni ziemi.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - chroniona