chroniona

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Zakłady chronione jeszcze przez rok?

Zakłady chronione jeszcze przez rok?

W 2011 roku dofinansowanie dla zakładów pracy chronionej zostanie zrównane z firmami zatrudniającymi niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Pracownicy zakładów pracy chronionej pikietowali przed Sejmem

Zachowania zakładów pracy chronionej domagali się ich pracownicy, którzy zorganizowali pikietę przed Sejmem. W poniedziałek sejmowa podkomisja rozpoczęła prace nad projektem ustawy zakładającym ograniczenie dopłat do zatrudnienia niepełnosprawnych.

Jak chronić demaskatorów

Pracownicy, którzy wykryją nieprawidłowości w firmie i je ujawnią, a potem stracą pracę - nie mają w Polsce ochrony. Często w sądach powołują się na zapisy o mobbingu

Matki - chronione czy nie

Matki - chronione czy nie

to rozwiązać? - Zwyczajnie - mówi Spytek-Bandurska. - Ustawa o zwolnieniach grupowych jest specustawą i jako taka ma pierwszeństwo przed przepisami kodeksu pracy. Dlatego w sytuacji zwolnienia grupowego matki w opisanej sytuacji mogą być zwolnione. Nie są w ogóle chronione przed redukcją w trybie

Kto chroni tymczasowych?

tymczasowej, natomiast projekt prezydencki przeciwnie - wprowadza ograniczenia.W jaki sposób głowa państwa tłumaczy potrzebę wprowadzenia takiego przepisu? Lech Kaczyński chce chronić pracowników stałych przed utratą pracy, czyli podstawowego źródła utrzymania. "Celem ustawy jest wprowadzenie regulacji w

Niemiecki resort pracy chroni prywatny czas pracowników

Niemiecki resort pracy chroni prywatny czas pracowników

Jak zapisano w porozumieniu, przełożeni mają brać pod uwagę osobistą sytuację pracowników: gdy muszą być osiągalni, należy ograniczyć ingerencję w ich wolny czas do minimum. Kluczowe zdanie obowiązującego od maja kodeksu postępowania brzmi: "Nikt, kto dysponuje mobilnym internetem i komórką, ni

Zakład pracy chronionej

Placówka przystosowana do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz służąca zwiększaniu aktywności zawodowej wśród osób dotkniętych inwalidztwem. W zakładzie pracy chronionej niepełnosprawni pracownicy muszą stanowić co najmniej 40% ogółu personelu. Wymóg ten ulega obniżeniu do 30% w przypadku

MPiPS: składki od umów o dzieło mają chronić pracujących

MPiPS: składki od umów o dzieło mają chronić pracujących

MPiPS przygotował już projekt ustawy o oskładkowaniu tzw. zbiegu umów zleceń do kwoty minimalnego wynagrodzenia, a obecnie pracuje nad oskładkowaniem umów o dzieło - miałaby być od nich odprowadzana składka emerytalna, w sytuacji, gdy jest to jedyne źródło dochodu. Składka emerytalna wynosi obecnie

NIK chce likwidacji zakładów pracy chronionej

NIK chce likwidacji zakładów pracy chronionej

Najwyższa Izba Kontroli zwróci się do ministra pracy i polityki społecznej o rozważenie likwidacji statusu zakładu pracy chronionej (zpch). NIK negatywnie oceniła wykorzystywanie pomocy publicznej przez pracodawców, prowadzących takie zakłady pracy. Kontrola NIK została przeprowadzona w latach

Czy MBA i podyplomowe chronią przed zwolnieniem

Czy MBA i podyplomowe chronią przed zwolnieniem

Rozmowa z Lindą Białoń* Marta Piątkowska: Tytuł magistra przestał być gwarancją otrzymania czy utrzymania zatrudnienia. A co z osobami, które ukończyły MBA lub studia podyplomowe, mogą czuć się pewniej? Linda Białoń: Z naszego doświadczenia wynika, że pracodawca szykując się do zwolnień bierze pod u

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

przebywającego na urlopie tacierzyńskim i rodzicielskim. Nie wolno zwolnić również rodzica przebywającego na urlopie wychowawczym.Uwaga: W przypadku tego urlopu rodzic jest chroniony od momentu złożenia wniosku do końca urlopu. Jeśli jednak otrzymał wypowiedzenie przed złożeniem wniosku, jest ono ważne.Warto też

Praca chroni przed chorobą Alzheimera

Praca chroni przed chorobą Alzheimera

Eksperci Instytutu Psychiatrii King's College w Londynie doszli do takiego wniosku po przeanalizowaniu przypadków 382 pacjentów z przedwczesnymi symptomami choroby. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie związku między późniejszą emeryturą, a opóźnieniem symptomów występowania choroby.Według

Duże miasta nie chronią przed bezrobociem

Duże miasta nie chronią przed bezrobociem

"PB" sprawdził jak między listopadem 2008, a listopadem 2009 roku kształtowało się bezrobocie w dziesiątce największych miast Polski. Okazało się, że liczba bezrobotnych wzrosła w nich o ponad 61 procent - przy niespełna 30 proc. wyniku dla całej Polski. Wśród dziesięciu aglomeracji najgor

Urlop wypoczynkowy 2012: zwolnienie podczas urlopu

Urlop wypoczynkowy 2012: zwolnienie podczas urlopu

Urlop wypoczynkowy to okres szczególny, w którym pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem. Niestety, może zostać zwolniony dyscyplinarnie bez wypowiedzenia, jeśli okaże się, że poważnie naruszył obowiązki pracownicze, np. pracuje dla konkurencji, pił alkohol w pracy itp. W czasie urlopu można

Windows Defender nie chroni Visty

Eksperci z firmy Webroot, zajmującej się m.in. rozwiązaniami antyspyware'owymi, przetestowali skuteczność programu Windows Defender - czyli opracowanej przez Microsoft aplikacji "antyszpiegowskiej". Produkt koncernu z Redmond w testach wypadł fatalnie - Defender nie był w stanie ochronić

Pomoc dla firm w tarapatach

Pomoc dla firm w tarapatach

regulacje, które mają zabezpieczyć przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Projekt przewiduje możliwość udzielenia firmom bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. - Przyjęte rozwiązania będą chronić

Związkowcy i radni nie do ruszenia

Związkowcy i radni nie do ruszenia

Np. w TVP jest chronionych 173 związkowców, społecznych inspektorów pracy i członków rady pracowniczej. W KGHM 49 związkowców podlega ochronie, tak jak i 11 społecznych inspektorów pracy. Nie można zwolnić farmaceuty działającego w samorządzie aptekarskim, radnego samorządowego lub członka rady

Netscape 8.1 chroni przed szpiegami

Najnowsza wersja przeglądarki internetowej wykorzystującej dwa popularne silniki - Internet Explorera i Firefoksa - zawiera wbudowany moduł zapobiegający instalowaniu się na komputerze programów szpiegowskich i dodatków reklamowych. Nowy mechanizm skanuje pliki pobierane przez użytkownika z Siec

Zakłady pracy chronionej: nie będzie ulg, będą dotacje - postanowił rząd

. najniższego wynagrodzenia - dotacja będzie tym wyższa, im pracownik jest mniej sprawny. Gdy kwota dotacji będzie wyższa niż pensja pracownika, pracodawca musi tę nadwyżkę przekazać zakładowemu funduszowi rehabilitacji. Ma to ukrócić tzw. falowanie VAT-u: kiedy w zakładzie pracy chronionej występuje nadwyżka

Zwolnić złego nauczyciela

chronią nauczycieli z dłuższym stażem. W obliczu konieczności redukcji zatrudnienia dyrektorzy szkół, zamiast kierować się oceną faktycznych umiejętności pracowników, wybierają łatwiejsze rozwiązanie. Obrywa się też samorządom, które część z pieniędzy przeznaczonych na rozwój oświaty muszą przekazywać na

Niepełnosprawni na bruk

Niepełnosprawni na bruk

będą musiały płacić podatek od nieruchomości, leśny, rolny i od czynności cywilnoprawnych. Tylko na tej zmianie PFRON ma zaoszczędzić ok. 85 mln zł. - Jeśli zabiorą nam ulgi, to zakłady pracy chronionej będą likwidowane, zapowiada Fryderyk Skarżyński, właściciel jednej z krakowskich piekarni.(PAP)

Zwolnić nie wolno, ale się da

Zwolnić nie wolno, ale się da

warunkach dawała mu prawo do wcześniejszej emerytury - już od 60. roku życia. Mógł na nią przejść 30 stycznia 2010 r. Był prawnie chroniony przed zwolnieniem. Artykuł 39 kodeksu pracy mówi, że pracodawca nie może zwolnić pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, o

Za oknem mróz, a do pracy iść trzeba

Za oknem mróz, a do pracy iść trzeba

obowiązek zapewnić pracownikom: minimum 14 st. C w pomieszczeniach, w których pracują fizycznie, lub minimum 18 st. C w pomieszczeniach, w których wykonują lekką pracę fizyczną lub biurową, gdy pracują na otwartej przestrzeni - pomieszczenie do ogrzania się. Musi być w pobliżu, chronić przed opadami

Niepełnosprawni na wylocie

produkcyjnym to niepełnosprawni. Tylko co piąty z nich ma zajęcie. W listopadzie w zakładach pracy chronionej pracowało ponad 192 tys. W zwykłych firmach ponad 132 tys. Od stycznia liczba pracujących niepełnosprawnych topnieje. Dla firmy każdy niewidomy, upośledzony, cierpiący na epilepsję to obciążenie. Taki

OPZZ: mała ochrona praw pracowniczych mniejszości seksualnych

. "Omawiana problematyka choć szeroko została ujęta i opisana w wielu konwencjach, dyrektywach, konstytucjach wielu krajów i kodeksach pracy, słabo jest chroniona" - powiedział Guz.Przypomniał, że w polskim kodeksie pracy jest przepis odnoszący się do równego traktowania w zatrudnieniu. "

Poduszki powietrzne nie dla każdego

Poduszki powietrzne w samochodach dobrze chronią tylko pasażerów przeciętnego wzrostu - od 1,6 do 1,8 metra. Natomiast osobom bardzo wysokim bądź niskim mogą przynieść więcej szkód niż pożytku - donoszą amerykańscy naukowcy. Szczegółowo przeanalizowali oni dane z wypadków samochodowych zebrane w

Ujawnili aferę, stracili pracę

Takie osoby nazywa się sygnalistami (od angielskiego whistleblower) lub demaskatorami. Działając w dobrej wierze, ujawniają ważne dla interesu społecznego lub publicznego nieprawidłowości w miejscu pracy lub swym środowisku. Praktyka pokazuje, że sygnalista jest często potem poddany dyskryminacji, m

Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym - dwie strony medalu

interpretacji.W Polsce nauczyciele są chronieni na podobnych zasadach jak funkcjonariusze publiczni. Zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela przeforsował Roman Giertych. Od maja 2007 roku nauczyciel, który doświadczy agresji cielesnej lub słownej, jest chroniony z urzędu. W jego imieniu dyrektor

Świadectwo pracy w spadku

Bez świadectwa nie może się zarejestrować jako bezrobotna. - W związku z tym nie mam ubezpieczenia zdrowotnego - mówi pani Kamila. - Gdybym potrzebowała pomocy lekarza albo operacji, musiałabym zapłacić z własnej kieszeni.Miała kłopoty z uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, który ZUS wypłacił dopiero

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

Prawo pracy szczególnie chroni kobiety w ciąży oraz rodziców na urlopach macierzyńskim i wychowawczym Wszystkie przywileje związane z ciążą i macierzyństwem przysługują tylko kobietom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy pół etatu ani jaki masz staż

230 tys. niepełnosprawnych otrzymuje dofinansowanie do zatrudnienia

Konferencja została zorganizowana w czwartek w Warszawie z okazji 20-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Jak podkreślił Duda jednym z najważniejszych osiągnięć jest w ostatnich 20 latach stworzenie systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych, a także zmiana podejścia do nich. "Dzisiaj

Kto znajdzie pracę we Francji

Francuzi nie spodziewają się zmasowanego najazdu Polaków, ale na razie będą chronić najbardziej oblegane przez rodaków zawody. I apelują do Polaków: uczcie się francuskiego! We Francji legalnie pracuje 10 tys. Polaków. Są na stażach albo podpisują umowy na czas określony. Zarabiają też

Celnicy: zawodowi tropiciele kontrabandy

stradivarius, którego pani chciała wywieźć z kraju. Naprawdę była zaskoczona, że nie wolno. Muszą też znać tzw. citesy - gatunki zagrożone wyginięciem, chronione Konwencją Waszyngtońską. Na każdym międzynarodowym lotnisku rutynowo sprawdzani są turyści wracający z urlopu w Tunezji czy Egipcie. Celnicy

Policja w komunikatorze

Microsoft w brytyjskiej wersji Messengera ma zamiar dodać odsyłacz, dzięki któremu użytkownik będzie mógł skontaktować się bezpośrednio z policją. Taka akcja ma chronić dzieci i młodzież przed podejrzanie zachowującymi się osobnikami. Już wcześniej w tym roku Microsoft nawiązał współpracę z

Student poza prawem

Gazeta zapowiada falę bankructw i zamykania szkół wyższych, których liczba wzrosła ze 124 w 1993 r. do 467 w tym. Likwidacja uczelni będzie konsekwencją niżu demograficznego. W tym roku po raz pierwszy od kilkunastu lat zmalała liczba nowych studentów. Rok temu było ich 575 tys., w tym - 568 tys.Par

Parasolnik, który nie lubi nosić parasola

Gdy idzie ulicą i widzi kogoś z zepsutym parasolem, od razu rozpoznaje, jaki model parasola ma przechodzień, co jest w nim popsute i ile by kosztowała naprawa. - To chyba zboczenie zawodowe. Może jestem pedantem - mówi Michał Klarkowski, jeden z nielicznych młodych parasolników w Polsce. Ma 26 lat.

"Kodeks pracy" z "Gazetą Wyborczą"

Oprócz aktualnej ustawy Kodeks pracy, czytelnicy znajdą w niej również komentarz prawnika oraz wzory przydatnych dokumentów.Wydanie przyda się wszystkim pracodawcom, pracującym i szukającym pracy.Cena książki razem z "Gazetą Wyborczą" - 6,99 zł.

Umowy zlecenia i o dzieło - faktycznie śmieciowe?

Niektórzy do kategorii umów śmieciowych zaliczają również umowy o pracę na czas określony, które z umowami cywilnoprawnymi łączy brak pewności zatrudnienia. Kontrakty te są jednak regulowane Kodeksem pracy i gwarantują wszystkie przywileje pracownicze. W latach dziewięćdziesiątych umowy o dzieło i u

Pentagon nie lubi patentów

Patenty powstały po to, by napędzać postęp i chronić społeczeństwo przed firmami zazdrośnie strzegącymi swoich sekretów. Takie podejście nie podoba się jednak Pentagonowi, który coraz częściej blokuje aplikacje patentowe amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency

Rośnie armia pozwanych przez RIAA

Liczba osób pozwanych przez RIAA pod zarzutem nieautoryzowanego udostępniania w Internecie materiałów chronionych prawem autorskim wzrosła do 14,8 tys. Jest to konsekwencją kolejnej fali pozwów złożonych w amerykańskich sądach - tym razem otrzymało je 757 użytkowników. W 64 przypadkach pozwani

Bezpłatne podyplomowe studia dla nauczycieli

UMCS ciągle jeszcze prowadzi nabór na podyplomowe bezpłatne studia dla nauczycieli. Umożliwiają one zdobycie uprawnień do nauczania drugiego kierunku, a to w czasach niżu demograficznego ma chronić przed utratą pracy Lubelski UMCS uruchomił bezpłatne podyplomowe studia, z których korzystać mogą

Tajemnice zawodowe doradców podatkowych pod ochroną

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do wspólnotowej dyrektywy tzw. usługowej. Przewiduje ona, że doradcy będą mogli prowadzić inną niż doradcza działalność gospodarczą. Będą też mogli reklamować swoje usługi, co dotychczas było zakazane. Reklama będzie musiała być zgodna z zasadami etyki

Japończycy znów atakują YouTube

Grupa japońskich organizacji zajmujących się zbiorową ochroną praw autorskich wezwała serwis YouTube do wprowadzenia systemu filtrowania treści, który identyfikowałby chronione prawami autorskimi materiały i uniemożliwiał umieszczanie ich w serwisie. Dzieje się to półtora miesiąca po tym, jak

Kryzys. Zaczęło się

Komentarz Agaty Nowakowskiej: Dajmy rządowi szansę!Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zwiększyła się w grudniu aż o 76 tys. osób. - wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.Jak zbadali reporterzy "Gazety", w urzędach pracy od nowego roku tłumy. W częstoch

Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroniarze

W Polsce jest prawie 300 tysięcy ochroniarzy. To prawdziwa armia: jest ich więcej niż wszystkich policjantów. Tych, którzy chronią biznesmenów, gwiazdy i ich rodziny, policzyć można na palcach. - To bardzo droga usługa, wciąż nie na przeciętną kieszeń - mówi Henryk Wiktorowicz, właściciel łódzkiej

YouTube ulega żądaniom Japończyków

Według przedstawicieli organizacji JASRAC, zajmującej się zbiorową ochroną praw autorskich, serwis YouTube przyznał, że wciąż znaleźć można w nim chronione materiały i postanowił kolejny raz zająć się tą sprawą. Satochi Watanabe z JASRAC stwierdził, że YouTube zgodziło się z wszystkimi zarzutami

Ochroniarze wyjdą na ulice?

- Chcemy poszanowania naszych praw, wyższych zarobków, umów o pracę, płatnych urlopów i świadczeń zdrowotnych - mówi Krzysztof Zgoda z NSZZ "Solidarność".Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Zatrudnienie w Polsce w 2007 r." podaje, że pracownik ochrony jest - obok goń

Policyjni negocjatorzy dyskutują o taktyce

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 - ile zarabiają Polacy?Takim celom służy spotkanie, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Biorą w nim udział policyjni negocjatorzy ze wszystkich krajów UE, a jego głównym celem jest wypracowanie jednolitego systemu taktycznego i proceduralnego, który będzi

Ile zarabiają policjanci?

Ile zarabiają lekarze?- od 5500 zł/miesiąc do...Wcześniejsza i względnie wysoka emerytura oraz świadomość relatywnie stabilnego zatrudnienia - wielu Polaków tak właśnie myśli o pracy w policji. Czy patrząc z perspektywy płacy można powiedzieć, że praca w tej instytucji jest przysłowiowym rajem? Wyna

Włoski kontyngent na Polaków

Rząd włoski, by chronić swój rynek pracy, postanowił wpuścić w tym roku tylko 20 tys. pracowników z nowych krajów członkowskich (oprócz Malty i Cypru). Włoscy pracodawcy natomiast chętnie zatrudniliby więcej osób, niż ustalił rząd O zasadach zatrudniania Polaków we Włoszech po 1 maja wszyscy

Bunt ochroniarzy w stolicy

- Pracuję w ochronie od 18 lat. I wtedy, na początku 1990 r., miałem lepsze warunki finansowe niż teraz - mówi Robert Brzeziński, jeden z uczestników wczorajszej pikiety.Paula Brzezińska (zbieżność nazwisk przypadkowa) z "Solidarności" podkreśla: - Przebadaliśmy pensje 1,1 tys. osób z tej

Związek zawodowy chce bronić praw duchownych

Zdaniem związkowców niewystarczające są środki sanitarne i bezpieczeństwa, przez co zagrożone jest dobre samopoczucie duchowieństwa - wyjaśnił w telewizji BBC Rachael Maskell z Unite. Zapowiedział zajęcie się ich problemami. Sprawę pomocy związkowej komplikuje jednak fakt, że księża nie są zatrudnia

Bezrobotni ze Zduńskiej Woli założyli biuro pośrednictwa pracy w Londynie

Bezrobotni ze Zduńskiej Woli wpadli na pomysł i za dwa tygodnie otwierają biuro pośrednictwa pracy w Londynie. Chcą chronić swoich kolegów przed oszustami i sami szukać dla nich pracy. Szykują się też do obsadzenia etatów przy budowie obiektów olimpijskich na igrzyska w Londynie w 2012 roku

Banach: niepełnosprawni mogą być spokojni o swoją pracę

W 2002 r. nie będzie zmian w systemie finansowego wspierania Zakładów Pracy Chronionej - uspokaja pracodawców Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Jolanta Banach. Ale w ciągu roku zostanie on poddany gruntownej analizie. Na zaproszenie Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej Banach

Nasi policjanci emigrują na Wyspy

Część z tych, którzy już porzucili polski policyjny mundur - nikt nie wie dokładnie, ilu - od kilku miesięcy szkoli się na Wyspach Brytyjskich. Zostaną policjantami w Irlandii lub ochroniarzami w Anglii. PSNI (czyli Police Service of Northern Ireland) bardzo chętnie przyjmuje Polaków. Także policja

Wielka Brytania: jak znaleźć się i pracę

Pracy w Wielkiej Brytanii nie brakuje. Możemy tu pracować legalnie we wszystkich zawodach, a jako pracownicy jesteśmy chronieni przez brytyjskie prawo. A jednak w ciągu pierwszych sześciu tygodni legalną pracę podjęło tylko parę tysięcy polaków. Dlaczego? Dziś radzimy, jak skutecznie szukać pracy

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

Wielu pracodawców, aby obciąć koszty zatrudnia pracowników na podstawie umów cywilnych lub nakazuje im zakładać własne firmy (tzw. samozatrudnienie). Czy kobiety w ciąży i młode matki pracujące na umowę zlecenie, o dzieło albo na tzw. samozatrudnieniu są w chronione przez prawo? Czy mogą w sądzie

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

tymczasowej.Ciężarna jest też chroniona przed zwolnieniem grupowym. Pracodawca może tylko wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. W dodatku, jeśli oznaczałoby to obcięcie pensji, kobiecie przysługuje dodatek wyrównawczy do nowego wynagrodzenia do końca okresu, kiedy normalnie korzystałaby z ochrony przed

Polska bez etatu

emeryturaCzy to sprawiedliwe, że etatowcy są bardziej chronieni przez kodeksWłączcie się do dyskusji. Czytajcie nas i piszcie na adres: gazeta.praca@gazeta.plCzekamy na Wasze listy!

Po dyżurze ekspertów PIP: o co pytaliście najczęściej?

etatowego pracownika) i jest ograniczona czasowo. Dlatego nawet jeśli pracownica zajdzie w ciąże w trakcie trwania takiego kontraktu, zostanie on rozwiązany w określonym wcześniej terminie. Czytelniczki pytały też, czy ciąża chroni je przed zwolnieniem, gdy wykonują swoje obowiązki w oparciu o umowę

Rząd zagania nauczycieli do pracy w wakacje

Zwolnić złego nauczyciela - kogo tak naprawdę chronią przepisyTym samym dokonano obejścia Karty nauczyciela i ograniczono przywileje pedagogom. Akt prawny jest w fazie konsultacji i ma wejść w życie od 1 września tego roku. Pomysł ten, wychodzący naprzeciw zapracowanym rodzicom, wywołał gniew i

Komisja o zmianach w dopłatach do zatrudnienia niepełnosprawnych

niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej, zaproponowanych przez podkomisję. Zgodnie z nim dopłata do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym ma wynosić 180 proc. najniższego wynagrodzenia, do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - 100 proc., a w przypadku lekkiego stopnia

Niepełnosprawni żalą się do Trybunału

kodem lub zaświadczenie od lekarza specjalisty dołączone do orzeczenia ZUS-u. Od stycznia niepełnosprawni muszą zweryfikować dokumentacje.- Zmiany zaostrzyła wymagania dla zakładów pracy chronionej - mówi Bugajewska-Tykarska. - Status taki będą mogły otrzymać tylko te zakłady, w których niepełnosprawni

Kogo nie można zwolnić?

, jeśli wiek emerytalny osiągnie w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny chroni też w przypadku zwolnień grupowych. Wtedy pracodawca może najwyżej zmniejszyć płacę lub zmienić warunki pracy. Przed zwolnieniem chronią zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, szkoleniowy oraz zdrowotny

Zmieńmy kodeks pracy!

, gdzie np. z wielką korporacją ma się procesować jak równy z równym.I na koniec - rzecz być może najboleśniejsza. Egzekucja komornicza - prawo chroni część zarobków "etatowca". Nie chroni ani grosza z pieniędzy osoby na umowie cywilnoprawnej czy samozatrudnionego na etacie. Nie przepadamy za

Komisarz UE ds. zatrudnienia spotka się ze związkowcami

której wskazywali, że polski Kodeks pracy zbyt słabo chroni pracowników etatowych na czas określony. Do dziś komisja nie zajęła się tą skargą.Projekt praca dla młodychPo spotkaniu ze związkowcami komisarz László Andor weźmie udział w eurokonferencji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą"

Klauzula wzrostu kosztów utrzymania

Zapisy w umowach o pracę, umożliwiające pracownikom uzyskanie częściowej lub pełnej (corocznej) rekompensaty obniżki realnej siły nabywczej wywołanej inflacją (mierzoną przy pomocy indeksu cen konsumpcyjnych). Dzięki klauzuli wzrostu kosztów utrzymania pracownicy chronieni są przed negatywnymi

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

Nowe przepisy zmienią system dofinansowań dla zakładów pracy chronionej. Dotychczas pomoc dla tych zakładów była znacznie wyższa niż dla pozostałych przedsiębiorstw, teraz zostanie zmniejszona. Rok 2009 będzie okresem przejściowym. W tym czasie pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą

Gdy pracodawca zwalnia

niż zatrudniać. Sprawdź, jakie prawa przysługują ci w razie zwolnienia.Na etacieUmowa o pracę to najkorzystniejsza forma zatrudnienia - chroni nas Kodeks pracy, który gwarantuje m.in. płatny okres wypowiedzenia lub - w wyjątkowych przypadkach - ochronę przed zwolnieniem.Umowa na czas nieokreślony daje

Na Warmii i Mazurach chcą pracować w straży granicznej

dopuszczone do drugiego etapu zdają testy z wiedzy ogólnej, języków i sprawności fizycznej. Po zakwalifikowaniu do służby są kierowane ośmiomiesięczny kurs w jednym z ośrodków szkolenia straży granicznej.Obecnie w warmińsko-mazurskiej straży granicznej pracuje 1,2 tys. funkcjonariuszy, którzy chronią blisko

Facylitator

decyzji. Odpowiada za przeprowadzenie grupy przez fazy procesu decyzyjnego. Ułatwia dochodzenie do konsensusu poprzez pomoc w wypracowaniu procedury działania, proponowanie technik pracy, chronienie członków grupy przed wzajemnymi atakami i umożliwianie wszystkim pełnego uczestnictwa w dyskusji.

Biurokracja pasa nie zaciska

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń - ile zarabiają Polacy?Od stycznia, kiedy to administracja rządowa ma pełną swobodę zarządzania kadrami, urzędy nie zwalniają słabych, nie nagradzają najlepszych, nie zlecają firmom zewnętrznym zadań. Pracują, jak pracowały. Każdemu po równo i "chronić swoich

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

- Temperatura w miejscu pracy przekłada się na wydajność pracownika, jego samopoczucie i zdrowie - tłumaczy Jolanta Zedlewska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Zedlewska dodaje, że pracodawca musi chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

zakładów pracy chronionej. Status taki będą mogły otrzymać te zakłady, w których niepełnosprawni stanowią co najmniej 50 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników (w tym 20 proc. niepełnosprawni w stopniu znacznym). Obecnie jest to 40 proc. niepełnosprawnych, w tym 10 proc. w stopniu znacznym.Zdaniem

Choroby w pracy: zawały i rak piersi

zachorowalnością na tę chorobę może wynikać z wytwarzania przez ludzki organizm melatoniny - hormonu, o którym się sądzi, że chroni przed rakiem; światło blokuje wytwarzanie melatoniny.Media przypomniały, że już na podstawie wcześniejszych badań i decyzji Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) z 2007 roku

Pokaż stan konta, a dostaniesz pracę

ekonomicznie, czego potwierdzeniem jest ich osobisty stosunek do zadłużania się i prowadzenia finansów. W Polsce mocno chroni się dane pracownika, bardziej niż w innych krajach Unii. To taka nasza mała słabość. Zastanówmy się - jak dziś pracodawca ma zatrudnić człowieka, którego zupełnie nie zna, powierzyć mu

7 pomysłów na biznes, które cię zaskoczą

Kuchenny sejf Pojemnik spożywczy, który chroni słodycze przed dziećmi lepiej niż czujne oko opiekuna? Tak, to możliwe dzięki zamontowaniu w jego wieku zamka czasowego, który zamienia pudełko w twierdzę nie do zdobycia. Urządzenie pozwala na unieruchomienie przedmiotów w jego wnętrzu nawet do 10 dni

Kodeks pracy zawieszony na weekend

przedsiębiorstwem współpracującym z ich pracodawcą.Firmy nie naruszają w ten sposób przepisów o dobowym i tygodniowym odpoczynku. PIP może jedynie sprawdzić, czy pracodawcy nie naruszają innych przepisów, np. czy prawidłowo zawarli umowy. Inspekcja ocenia, że obecne regulacje niewystarczająco chronią pracowników

Kiedy szef nie może zwolnić?

. miejsce pracy) i płacy, ale zgodnie z przepisem art. 178 § 1 Kodeksu pracy pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.Ciąża z zasady nie chroni też przed zwolnieniem kobiet wykonujących swoje obowiązki w oparciu o umowę cywilnoprawną. Jeden z czytelników pytał, czy

Niepełnosprawni w pracy: pięć milionów powodów, żeby ich zatrudniać

Andrzej Kawa, właściciel firmy Glutenex k. Poznania, największego w Polsce producenta żywności dla diabetyków oraz osób na diecie bezglutenowej i niskobiałkowejZatrudniam 80 pracowników, połowa z nich to osoby niepełnosprawne umysłowo, oraz niesłyszące i niemówiące.Zakładem pracy chronionej

Molestowanie

tworzenie wokół pracownika zastraszającej, wrogiej, poniżającej lub uwłaczającej godności atmosfery. Molestowany pracownik - zarówno podporządkowujący, jak i przeciwstawiający się takim praktykom - jest chroniony nie tylko przed zwolnieniem, ale również przed niekorzystnym traktowaniem w każdej sytuacji

Zwolnienia grupowe

powiatowy urząd pracy oraz Radę Pracowników, jeśli taka jest w firmie. Zwolnienie grupowe na ogół wiąże się z poważnymi kłopotami firmy lub jego restrukturyzacją. To oznacza, że chronione przed utratą pracy nie są nawet osoby, które mają umowy na czas określony z zawartymi w niej klauzulami o braku

Nauczyciele są zadowoleni ze swej pracy

zaskakują.Zwolnić złego nauczyciela - kogo chroni karta nauczycielaOkazuje się, że większość ankietowanych jest zadowolona z wyboru zawodu (nie w pełni jednak z okazywanego mu szacunku) i raczej odczuwa satysfakcję z wykonywanych obowiązków. To przeczy stereotypowo przyjętemu wyobrażeniu o wypalonych, pozbawionych

Apteki tylko dla farmaceutów

prawem.GALERIA PRACODAWCÓW - Poznaj firmy przyjazne pracownikomPrezes Izby Grzegorz Kucharewicz wystosował do Minister Zdrowia Ewy Kopacz pismo z informacją o unijnych orzeczeniach. W tej sytuacji dotychczasowa argumentacja resortu, że realizacja postulatów naruszałaby swobody chronione międzynarodowymi

Pół miliona Polaków traci zdrowie w pracy

. Postęp techniczny chroni zdrowie pracowników, dlatego w coraz większym stopniu zagrożeniem jest ludzki błąd czy też lekkomyślność. Trend polegający na poprawie bezpieczeństwa trwa już 20 lat, więc należy przypuszczać, że będzie on kontynuowany - komentuje Krzysztof Inglot, dyrektor Działu Rozwoju Rynków

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy? Opozycja: na pewno nie!

traktowanie - powiedziała. - Kodeks pracy może chronić pracownika, ale nie może pozbawiać go zarobków - dodała. Czerwone światło nowelizacjiWniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zgłosił Stanisław Szwed (PiS). Ocenił, że obowiązujące przepisy, w tym katalog prac, które mogą być wykonywane w

Społeczny czy potrzebny?

obowiązki, ale nie są chronieni - mówi Wioletta Żukowska.Szefowie firm, którzy w połowie lipca w siedzibie Pracodawców RP rozmawiali o roli inspektorów, podkreślają, że nie domagają się likwidacji tych stanowisk. Zależy im najbardziej na wprowadzeniu zasad regulujących ich liczbę w jednej firmie, a także

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

dzieło.Pracownikami sezonowymi są często osoby młodociane, które nie ukończyły 18 lat, ale są po gimnazjum. Dla nich przepisy przewidują szczególne rozwiązania, które ich chronią: * mogą wykonywać tylko prace lekkie (zbieranie owoców, biurowe prace pomocnicze, sprzątanie wnętrz czy obsługa komputera, drukarki i faksu

Sondaż CBOS: Narzekamy na uczelnie, ale dyplom wolimy mieć w kieszeni

wierzy w sens kształcenia się*. Ich zdaniem formalne wykształcenie chroni m.in. przed bezrobociem (57 proc.) i ułatwia zrobienie kariery zawodowej (80 proc.) Wyższe wykształcenie, jako czynnik mający największy wpływ na karierę zawodową, wskazywała jedna trzecia badanych. Wyżej cenimy tylko wiedzę i

Coraz więcej pracy dla BOR-u

. umundurowania, można oszacować liczbę funkcjonariuszy mniej więcej na 2 tysiące.Co w takim razie robi "zapas" pracowników BOR-u, gdy akurat nikogo i niczego nie chroni? - Oficer ochrony pracuje w systemie trzyzmianowym, nie mamy czegoś takiego jak sztywne godziny pracy - tłumaczy mjr Aleksandrowicz

Pomocna dłoń z Unii. Jak skutecznie aktywizować bezrobotnych?

pracy chronionej zrozumiały, że warto zatrudniać takie osoby - opowiada. Projekt podzielony był na dwie części - warsztatową i praktyczną. W pierwszej uczestnicy mogli nauczyć się obsługi komputera, przypomnieć sobie podstawy języka obcego, pracowali też z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym

Chorzowska firma zatrudnia 94 proc. niepełnosprawnych

Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiemWłaściciel firmy wybrał utrzymanie działalności w Polsce w ramach zakładu pracy chronionej, zamiast przeniesienia części produkcji do Chin. W poniedziałek otwarto nową siedzibę firmy, wytwarzającej elementy aparatury kontrolno-pomiarowej i odlewy

Tydzień Prawa Pracy

wypowiedzenia - Za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, grupowo, dyscyplinarnie. Każda forma zwolnienia z pracy daje pracownikowi inne prawa. Są też grupy pracowników szczególnie chronionych, jak matki, ojcowie, seniorzy czy związkowcy. Sprawdź, jakie prawa ma zwalniany pracownik. Co ci przysługuje i w jakich

Policjanci pod ochroną

znalazł się też pomysł rozszerzenia art. 25 kodeksu karnego, mówiącego o granicach obrony koniecznej. Wg projektu osoby, które pomogłyby funkcjonariuszowi, będą chronione prawnie tak jak np. policjant na służbie.Jak powiedział gazecie minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, celem tych zmian jest

Urzędy pracy ciągle po staremu

urzędników z urzędów pracy. Boją się zmian i chronią swój status quo - mówi ekspertka. W Polsce jest około 360 urzędów pracy, pracuje w nich łącznie 25 tys. osób. 12 proc. z nich zajmuje stanowiska kierownicze, 37 proc. to stanowiska kluczowe (ważni dla bezrobotnych: pośrednicy, doradcy zawodowi, i

Regulamin konkursu "Wymyśl hasło promujące handel" ("Regulamin").

uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu. 5. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że przesłana praca konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do

Bezrobotnemu do urzędu nie po drodze

Polaków (59 proc.) nie ma zajęcia od ponad roku. W tej grupie co trzeci nie ma zatrudnienia od ponad pięciu lat, a co ósmy - przynajmniej od dwóch. Tylko dwie piąte respondentów pozostaje bez pracy mniej niż 12 miesięcy. 10 proc. tej grupy straciło pracę w ostatnim kwartale.Wyższe wykształcenie chroni

A może dłuższa przerwa w pracy?

założenia przerwa ta ma przynieść korzyści także firmie, bo chroni pracownika przed wypaleniem zawodowym - mówi Marta Nowicka, trener międzykulturowy i sabbatical coach z firmy Global Competence (doradza, jak dobrze wykorzystać takie urlopy). Tłumaczy, że od osób, które wróciły z sabbaticali, pracodawcy

Konkurs "Praca dla studenta"

uważane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu. 5. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że przesłana praca konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy

chroniona - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Lasy Raciborskie

Lasy Raciborskie – kompleks leśny w centralnych obszarach Górnego Śląska. Większość jego powierzchni jest chroniona jako Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Jelec (broń)

), w którym dłoń trzymająca broń jest chroniona tylko przed cięciami ześlizgującymi się po głowni zamknięty (kabłąkowy), w którym dłoń jest chroniona również przed cięciami wymierzonymi w uchwyt szpadowy, w którym dłoń chroniona jest przed pchnięciami za pomocą tarczek Niekiedy jako jelec klasyfikowana

Mount St. Helens National Volcanic Monument

Narodowy Pomnik Mount St. Helens zajmuje 445 km? został założony w 1982 roku przez prezydenta Ronalda Reagana. Jest popularnym miejscem wypoczynku i edukacji. W przeciwieństwie do innych narodowych pomników przyroda jest chroniona.

Derežová

Derežová - szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. 1214 m n.p.m. Zalesiony, pod szczytem chroniona Derežovská jaskyňa. Szlaków turystycznych brak - szczyt leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

Kabina oddzielana

Kabina oddzielana umożliwia pilotowi (lub astronaucie) ewakuację z pojazdu w warunkach wysokiej prędkości lub wysokości lotu. Załoga pozostaje chroniona w jej wnętrzu do momentu, gdy warunki panujące na zewnątrz umożliwiają bezpieczne jej opuszczanie, lub do momentu osiągnięcia powierzchni ziemi.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - chroniona