choroby zawodowe

kps

Choroby zawodowe: aktualna lista

Choroby zawodowe: aktualna lista

Choroby zawodowe i okresy, w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym (lista ważna od 3 lipca 2009 r.).

Choroba zawodowa i co dalej?

Masz chorobę zawodową? Staraj się o pieniądze z ZUS. Jeżeli pracowaliśmy w trudnych warunkach i zachorowaliśmy, mamy prawo do renty albo odszkodowania

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Wykonywana przez ciebie praca przyczyniła się do pogorszenia stanu twojego zdrowia? Sprawdź, czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Bo za choroby zawodowe pracownikowi należy się rekompensata

Zwyczajnie Aktywni zawodowo, mimo aktywnej choroby

realizować się zawodowo. Nieswoiste Zapalenia Jelit (NZJ), do których zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskieg-Crohna (ChLC), dotykają najczęściej osoby młode pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, będące w pełni aktywności zawodowej. Szacuje się, że w Polsce na ChLC cierpi około 10-15

Choroba zawodowa wejdzie do kodeksu pracy?

Choroba zawodowa wejdzie do kodeksu pracy?

właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek taki dotyczy także lekarza właściwego do rozpoznania choroby zawodowej. Zgłoszenia takiego może także dokonać pracownik lub były pracownik. Do kodeksu pracy wprowadzono także definicję choroby zawodowej. Jest to

Lista chorób zawodowych (ważna od 3 lipca 2009 r.)

Lista chorób zawodowych (ważna od 3 lipca 2009 r.)

zwierząt - 1 miesiąc pokrzywka kontaktowa - 2 miesiące fotodermatozy zawodowe - 2 lata 19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy: przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki - 1 rok przewlekłe zapalenie kaletki maziowej - 1 rok przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób

Lista chorób zawodowych

Choroba zawodowa Minimalny okres, w którym musisz udokumentować objawy choroby Szczególnie narażone grupy zawodowe 1. Alergiczny nieżyt nosa 1 rok

Lista chorób zawodowych

Jak czytać listę? Najpierw wymieniamy choroby i schorzenia uznane za zawodowe, po myślniku - grupy zawodowe szczególnie na nie narażone. Po kropce podajemy minimalny czas, w którym muszą występować udokumentowane objawy choroby (w nawiasie wymieniamy informacje szczegółowe). Alergiczny nieżyt nosa

Psycholog o chorobach zawodowych

Aneta Borowiec: Skolioza, choroby płuc, naderwane struny głosowe to choroby zawodowe, o których wiemy wszyscy. Ale przecież są i inne, mniej widoczne, często lekceważone...Marek Sztomberski (psycholog, absolwent psychologii KUL. Współwłaściciel "Kulesza Sztomberski" Institute of business

Lista chorób zawodowych

Choroby zawodowe Minimalny okres, w którym musisz udokumentować objawy choroby Szczególnie narażone grupy zawodowe 1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub następstwa wywołane następujące

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

Czy każdą dolegliwość, na którą cierpisz, można uznać za chorobę zawodową? Oczywiście, nie! Po pierwsze, musi być ona wyraźnie związana z twoją pracą (np. nauczyciel może dostać odszkodowanie z powodu utraty głosu, ale raczej nie z powodu astmy). Po drugie, choroba musi znajdować się w wykazie

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

Oczywiście nie każdą dolegliwość, na którą cierpisz, można uznać za chorobę zawodową. Po pierwsze, musi być ona wyraźnie związana z twoją pracą (np. wykładowca uniwersytetu może dostać odszkodowanie z powodu utraty głosu, ale raczej nie z powodu pylicy). Po drugie, musi znajdować się w wykazie

Jak w ostatnich latach zmieniły się choroby zawodowe?

układu nerwowego i narządów ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy, np. choroby stawów rąk u dentystów, dyskopatia u pielęgniarek. W przyszłości niewątpliwie wzrośnie liczba patologii związanych z wykonywaniem ruchów monotypicznych, np. przy komputerze. Lista chorób zawodowych wprawdzie ulega

Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VII - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę. § 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza, który rozpoznał lub podejrzewa przypadek

Znamy kolejnych "Zwyczajnie Aktywnych" - zakończenie drugiej edycji projektu

zajęcia warsztatowe, ale zamierza także zbudować ogólnodostępną platformę internetową z poradami dla osób cierpiących na choroby reumatyczne. Dzięki realizacji nagrodzonych projektów możliwa będzie aktywizacja zawodowa chorych, która wpłynie na poprawę jakości ich życia i pomoże utrzymać dotychczasową

Teraz przewlekle chorzy mogą być "Zwyczajnie Aktywni" na rynku pracy

Poradzić sobie z codziennymi obowiązkami w pracy, wymaganiami stawianymi przez przełożonych, rozwijać swoje kompetencje, być cenionym członkiem zespołu i mieć szerokie grono znajomych z pracy - to zwyczajne marzenia, zwyczajnie aktywnych zawodowo. Jednak dla chorych na autoimmunologiczne choroby

[10.09.2013]Chorzy też mogą być "Zwyczajnie Aktywni" na rynku pracy

Autoimmunologiczne choroby zapalne często dotykają ludzi młodych z wielkimi chęciamii świetnymi pomysłami na życie, a których blokują w ich realizacji codzienne dolegliwości związane z chorobą - częste wizyty w toalecie, nieestetyczny wygląd skóry, czy długotrwałe bóle stawów. Dzięki odpowiedniemu

Chory przez pracę i co dalej?

Natalia Ligmann-Lubczyńska: Co to jest choroba zawodowa?Posiłkując się Kodeksem Pracy i Rozporządzeniem Rady Ministrów możemy stwierdzić, że aby daną chorobę zaklasyfikować jako zawodową, musi ona widnieć w wykazie chorób zawodowych i być spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia

Kiedy praca psuje zdrowie

Kiedy praca psuje zdrowie

Wszyscy wiedzą, że praca oprócz tego, że potrafi dać mnóstwo satysfakcji, niszczy też zdrowie. I to dosłownie. Uporczywy kaszel, szum w uszach, problemy z oddychaniem, wypryski na skórze - to wszystko mogą być objawy choroby zawodowej. Co to znaczy? Choroba zawodowa to taka, która znajduje się w

Na co najczęściej chorujemy?

W ub. roku stwierdzono niecałe 5 tys. przypadków chorób zawodowych, a jeszcze pięć lat temu było ich 12 tysięcy. Prawie jedna piąta stwierdzonych chorób dotyczyła uszkodzeń narządu głosu, jedna piąta - słuchu, na kolejnych miejscach są choroby płuc i zakaźne. Skąd ta poprawa statystyk? Prof

Co trzy minuty w UE umiera w pracy jedna osoba

Co trzy minuty w UE umiera w pracy jedna osoba

umiera 5720 osób. Ponadto Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że kolejne 159 500 pracowników w UE umiera co roku w wyniku chorób zawodowych. Uwzględniając obie te liczby, szacuje się, że co trzy i pół minuty ktoś w UE umiera z przyczyn związanych z pracą. Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w

"Zwyczajnie Aktywni" po raz trzeci wspierają pacjentów na rynku pracy

reprezentujące w realizacji celów na rzecz aktywizacji zawodowej środowiska pacjentów. Inicjatywa "Zwyczajnie Aktywni" do tej pory była adresowana do organizacji pacjentów zrzeszających osoby chore na autoimmunologiczne choroby zapalne z obszaru reumatologii, gastroenterologii oraz dermatologii. W tym

Kosmetolog

w przypadku kosmetyczki, ani też na farmakologicznym leczeniu chorób skóry, do czego powołany jest dermatolog. Kosmetolog ma do dyspozycji szeroką gamę metod pozafarmakologicznych. Na podstawie posiadanej wiedzy medycznej kosmetolog zajmuje się profilaktyką chorób skóry, zaleca odpowiedni styl życia

Chory przez pracę

warunki pracy. Sprawdź, czy twoja choroba może być uznana za zawodową. Zawodowa czy nie? Żeby schorzenie oficjalnie zostało uznane za związane z pracą, musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, powinno być w spisie chorób zawodowych. Ten wykaz bardzo ściśle określa również to, jak długo powinno trwać

Pracownicy IT też chcą na wcześniejszą emeryturę

wcześniejszej emerytury informatycy? 78 proc. uważa, że w pewnym wieku ich wiedza będzie po prostu przestarzała i nie będzie odpowiadać wymaganiom rynku. Pozostałe 12 proc. obawia się dyskryminacji ze względu na wiek. Do tego dochodzą choroby zawodowe związane z ciągłym siedzeniem przy komputerze. Wydaje się to

Gdy praca nas wypala

partnerzy i osoby z depresją. Od koleżanki usłyszała krótką diagnozę, jak się później okazało trafną: jesteś wypalona. - Raczej spodziewałam się usłyszeć to po 30 latach pracy, ale na mnie widocznie padło wcześniej - mówi. Ambitni w grupie ryzyka Wypalenie zawodowe nie jest chorobą, a przynajmniej nikt go

Psychiatra

Praca psychiatry Psychiatra zajmuje się rozpoznawaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób psychicznych, zaburzeń umysłowych, emocjonalnych i behawioralnych. Zajmuje się również profilaktyką i zapobieganiem tym schorzeniom. Praca psychiatry polega także na badaniu uwarunkowań psychologicznych

OECD: Polscy seniorzy powinni być dłużej aktywni zawodowo

- Polska potrzebuje dalszych reform mających na celu zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej. Pracodawcy powinni podejmować kolejne kroki, aby polepszyć warunki pracy osób starszych i zmniejszyć znaczną różnicę w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn - powiedział w piątek dyrektor ds

Świadczenia obowiązkowe

Obligatoryjne, materialne elementy wynagrodzenia pracownika, których zakres zależy od podstawy prawnej. Obowiązkowe są świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego: w razie choroby, w razie macierzyństwa, z tytułu następstw wypadków przy pracy, z tytułu choroby zawodowej.

Higienistka stomatologiczna

młodzieży mającej na celu uświadamianie zagrożeń związanych z chorobami zębów i dziąseł oraz propagującej odpowiednie dbanie o higienę jamy ustnej. Higienistka stomatologiczna, na zlecenie lekarza stomatologa i pod jego nadzorem, może też wykonywać proste zabiegi stomatologiczne i profilaktyczne

Fryzjer

pracę fryzjera, wystarczy wykształcenie zasadnicze kierunkowe. Należy ukończyć szkołę zawodową fryzjerską lub technikum o profilu fryzjerskim, ewentualnie policealne studium fryzjerskie. Wraz z ukończeniem każdej z wymienionych szkół otrzymuje się uprawnienia do wykonywania zawodu. Kolejnym etapem jest

Pracodawcy i związkowcy - jednym głosem o podwyżkach dla pielęgniarek

W poniedziałek Konfederacja Lewiatan poinformowała, że wspólnie z Pracodawcami RP, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" przekazała ministrowi zdrowia analizę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia. Szczególnie uwzględniono w niej przepisy

Firmowy kłębek nerwów

zawodowego i kiepskie relacje w pracy. - W krótkiej perspektywie stres powoduje lub nasila wypalenie zawodowe, odbiera pracownikom inicjatywę, kreatywność, pomysłowość i wyraźnie obniża ich zaangażowanie - mówi prof. Sylwiusz Retowski z sopockiego oddziału SWPS. A są to cechy najbardziej dziś pożądane przez

Chirurg

; kardiochirurgia zajmująca się leczeniem serca i operacjami na otwartym sercu; neurochirurgia specjalizująca się w chorobach układu nerwowego. Poza tym w zakresie chirurgii znajdują się takie dziedziny jak urologia, chirurgia urazowa, onkologia, ortopedia, chirurgia plastyczna i inne. Chirurdzy pracują w

Lekarz

Lekarz medycyny pracy to specjalista, który zajmuje się badaniem wpływu środowiska pracy na pacjenta, czyli diagnostyką, leczeniem i przede wszystkim profilaktyką chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy wykonuje zatem wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników, uczniów, badania kierowców

Odpoczynek przed telewizorem się nie liczy

respondentów aktywnych zawodowo i jedna piąta niepracujących. Ulubione dyscypliny: jazda na rowerze, bieganie i pływanie. Tenis czy squash to rozrywki dla majętnych. W ten sposób relaksowało się zaledwie 2 proc. badanych. Nasze zasiedzenie i brak aktywności martwi lekarzy - bo to wpływa na choroby kręgosłupa i

Nauczyciele protestują

urlopu. Po skorzystaniu z urlopu o następny nauczyciel może się upomnieć nie wcześniej niż rok od dnia zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego. Jego celem w dużej mierze jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu lub innym chorobom zawodowym. Urlop dla poratowania zdrowia jest jednym z nauczycielskich

Stomatolog

Praca stomatologa Praca stomatologa polega na leczeniu i zapobieganiu chorobom zębów, przyzębia i jamy ustnej. Stomatologię można podzielić na kilka specjalizacji: wyróżniamy stomatologię zachowawczą, która zajmuje się profilaktyką i leczeniem próchnicy, endodoncję, czyli dziedzinę zajmującą się

L4 z powodu grypy? Nie w Polsce

mimo grypy". W tej grupie najwięcej było osób samozatrudnionych i pracowników mikroprzedsiębiorstw. Najwięcej respondentów - 58 proc., uzależniało wykonywanie zawodowych obowiązków od stopnia nasilenia objawów choroby. Próbowali zostać w domu, gdy np. gorączka przekroczyła 38 stopni. W tej grupie

Dermatolog

Dermatolog - charakterystyka zawodu Dermatolog to lekarz zajmujący się diagnozowaniem i terapią schorzeń skóry i jej przydatków (włosów, paznokci) oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ujawniającymi się przede wszystkim na skórze (np. łagodne i złośliwe nowotwory jak czerniak złośliwy lub

Co mogą stracić nauczyciele?

potwierdzić lekarz medycyny pracy. To on miał określać, czy faktycznie stan zdrowia pedagoga wskazuje na wypalenie zawodowe bądź pojawia się ryzyko wystąpienia jednej z chorób zawodowych. Jeżeli nauczyciel spełniłby wszystkie kryteria, otrzymałby maksymalnie rok urlopu dla poratowania zdrowia. Ten okres

Trener pracy - nowa instytucja wsparcia dla niepełnosprawnych na rynku pracy

powoduje, że jest ona objęta kompleksową opieką - począwszy od decyzji o podjęciu zatrudnienia po przygotowanie jej profilu zawodowego, szkolenia w pracy i monitorowania, czy pomocy w jej trakcie - wyjaśnił Adam Hadław z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dodał, że w Polsce nawet

Nauczyciel śpi spokojnie

pierwszego kontaktu. Przyznawany będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu istotną rolę mogą odgrywać czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy. Zmieni się również jego wymiar i wydłuży staż

Choroby w pracy: zawały i rak piersi

Kanadyjski zespół postanowił przeanalizować, czy istnieje podobna zależność dla innych zawodów.Jak podało pismo "Occupational and Environmental Medicine", zbadano 1134 kobiety chore na raka piersi. Ich relacje na temat przebiegu życia zawodowego porównano ze 1179 przypadkami kontrolnymi

Psychoonkolog niezbędny

Agnieszka zachorowała na chłoniaka Hodgkina, nowotwór układu krwiotwórczego i leczyła się w szpitalu w zachodniej części kraju. Przez prawie rok nikt nie mówił jej, co się z nią dzieje, żyła w ogromnym stresie i poczuciu niepewności. Lekarze powtarzali jak mantrę, że choroba jest chemiooporna

Połowa Polaków uważa, że chorzy na serce pracują gorzej

Wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego w kwietniu tego roku udowodniły potrzebę zorganizowania programu społecznego, którego celem będzie edukacja Polaków na temat możliwości zawodowych osób z chorobami układu krążenia. Ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny "Serce na nowo

Terroryści w krawatach. Kto, kogo i dlaczego mobbuje?

, warto postarać się o tę decyzję na piśmie. Takie działania również mogą być przez sąd uznane za odmianę mobbingu. Jeśli prześladowana przez przełożonego osoba ma z tego powodu problemy ze zdrowiem, powinna udać się do lekarza i uzyskać potwierdzenie, czy mobbing rzeczywiście mógł być przyczyną choroby

Komfort w pracy to podstawa

Środowisko pracy może niekorzystnie wpływać na pracowników. Praca może szkodzić podwójnie - psychicznie i fizycznie. Stres w pracy Ten pierwszy wymiar dobrze rozumie Kinga. Ma 27 lat, zawodowo zajmuje się "sprzedawaniem produktów finansowych". Oznacza to, że na chleb zarabia, namawiając

Wellbeing w pracy- czym jest i jak go osiągnąć?

równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Dlaczego to tak ważne? Żyjemy w czasach, w których normy kulturowe funkcjonowania przedsiębiorstw nie sprzyjają naszym biologicznym skłonnościom. Presja, niepewność zatrudnienia, nadmierne obciążenie pracą. Eksperci oceniają, że choroby wywołane pracą biurową

Spotkanie ws. obniżenia zasiłków chorobowych w MSWiA

każdego dnia na zwolnieniu lekarskim przebywa około 6 tys. funkcjonariuszy.Projektowane przepisy mają dotyczyć funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, PSP, BOR, CBA, SKW, SWW, ABW, AW, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych.Obniżenie uposażenia w związku z chorobą nie będzie

Wykorzystać każdą chwilę życia

niemożliwe, gdyby kilkadziesiąt osób - lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, kapelana i pracowników biurowych - oraz drugie tyle wolontariuszy nie podjęło decyzji, że chce pracować w hospicjum. Miejscu, w którym dla wielu głównym obowiązkiem zawodowym jest umożliwienie dziecku godnej śmierci

Praca chroni przed chorobą Alzheimera

Eksperci Instytutu Psychiatrii King's College w Londynie doszli do takiego wniosku po przeanalizowaniu przypadków 382 pacjentów z przedwczesnymi symptomami choroby. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie związku między późniejszą emeryturą, a opóźnieniem symptomów występowania choroby

Rośnie zainteresowanie zawodem bacy

hodowli owiec, ich fizjologii i chorób, wartości odżywczych mięsa owczego. Kursanci poznali podstawy ekonomii, marketingu, elementów racjonalnej gospodarki łąk i pastwisk oraz przepisy prawne związane z produkcją owczarską m.in. prowadzenie firmy i gospodarstwa agroturystycznego. Zajęcia praktyczne z

Emeryt poszukiwany

Według danych GUS w 2012 r. w Polsce było ponad 260 tys. pracujących emerytów i rencistów. Powody, dla których emeryci decydują się na pracę, są różne. Czasem wynika to z chęci pozostania aktywnym zawodowo, czy z potrzeby realizacji swoich zainteresowań. Innym razem po prostu zmusza do tego kiepska

Weekend wolny czy pracujący

jego wytycznymi na sprawy zawodowe przeciętny Polak powinien poświęcać 40 godzin tygodniowo. W dużym uproszczeniu daje to 160 godzin miesięcznie, a te pomnożone przez 12 miesięcy 1920 roboczogodzin rocznie. W obliczeniach nie uwzględniono świąt, dni urlopowych czy zwolnień lekarskich. Praca po

Społeczni inspektorzy pracy - sposób na stabilny etat?

członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierowniczego. Jeżeli działające na terenie firmy związki zawodowe wyrażą zgodę, to inspektorem społecznym będzie mógł zostać również pracownik, który do nich nie należy.SIP wybierany jest (odwoływany także), przez pracowników firmy podczas wyborów

Przywileje budżetówki

on udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. Skorzystać będą mogli z niego nauczyciele z 20-letnim, a nie jak do tej pory siedmioletnim

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

pani Justyny nie wyszło na jaw, bo ZUS jej nie skontrolował. Ale podobnych jest więcej. Winni są nie tylko "chorzy". Związki zawodowe przekonują, że np. firmy z branży budowlanej zmuszają pracowników do brania "lewych" zwolnień, gdy nie ma zamówień. Na fikcyjne przewlekłe choroby

Wypadek w pracy. Co robić?

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322 ze zmianami). Chodzi m.in. o współpracowników na umowie agencyjnej czy umowie-zleceniu. Przepisy nie dotyczą jednak umowy o dzieło. Warto dodać, że wypadkom przy pracy mogą także ulec posłowie lub senatorowie i słuchacze

Medyczne podyplomowe

zdiagnozowania, poprzez leczenie, wyleczenie, a niekiedy nawrót choroby i śmierć. Ważną częścią zajęć są również wykłady dotyczące wypalenia zawodowego. To bardzo obciążająca psychicznie praca i celem studiów podyplomowych jest również pokazanie, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach - wyjaśnia Boreta.Medyczne

Jakie jest przyjazne miejsce pracy?

pewne ryzyko związane z nowym środowiskiem zawodowym. Jeśli jednak jesteśmy zatrudnieni w firmie kilka lat, to chcemy czegoś więcej, niż tylko kolejnej podwyżki. Na przykład dodatkowych szkoleń - mówiła. Dodała jednak, że niektóre firmy "zamykają pracowników w złotej klatce". Oferując szereg

Belgia: Zachorowałeś? Lekarz przyjdzie do domu i to sprawdzi

Proponowane przepisy zakładają, że pracownik, który z powodu deklarowanej choroby zostanie w domu będzie musiał czekać na doktora. Ten będzie musiał pojawić się w ciągu czterech godzin, od momentu otrzymania informacji o konieczności zweryfikowania stanu pacjenta. Ale nie wcześniej niż o 7 rano i

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

społecznych oraz kontroluje i orzeka w sprawach czasowej niezdolności do pracy. Zanim powstał ZUS za społeczne ubezpieczenie Polaków odpowiadało 5 odrębnych instytucji: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby, Zakład Ubezpieczenia od Wypadków, Zakład Ubezpieczeń Pracowników

Kariera puszczona z dymkiem

uzależnione od nikotyny zwykle nawiązują relacje ze współpracownikami dotkniętymi podobnym nałogiem, więc ich spotkania mają charakter towarzyski, a nie zawodowy. Zatem przerwy na papierosa wiążą się nie tylko z kilkuminutową nieobecnością, ale również dodatkowym czasem, jaki pracownik musi przeznaczyć na

Różne oblicza pracoholizmu

żona nie musi pracować. Kobieta od lat choruje na reumatoidalne zapalenie stawów, ale orzecznicy ZUS konsekwentnie odmawiają przyznania renty. Czasami po głowie chodzi jej myśl, żeby przestać brać leki. Może wtedy choroba wyniszczy jej organizm zgodnie z wytycznymi z tabelki i przyznają jej świadczenie

Zawodowe przerdzewienie, czyli zgubne skutki nudy w pracy

"Subtelny zabójca nawiedza miejsca pracy. Wpełza na ofiary i opanowuje je, wysysając ich energię i okaleczając ducha. Ta podstępna siła jest bardziej rozpowszechniona niż choroby serca czy alkoholizm. Mimo to niewielu ludzi zna jej imię. My nazywamy ją przerdzewieniem." [Leider, Buchholz

Firma przyjazna rodzicom. Czyli jaka?

powieść fantastyczną. Niechlubnym standardem wśród polskich pracodawców jest brak zrozumienia dla problemów rodzinnych pracownika, takich jak choroby dzieci czy konieczność wcześniejszego wyjścia z pracy np. z powodu wywiadówki. Bardzo często o wiele lepsze warunki zapewniają pod tym względem zagraniczne

Rząd chce obniżyć chorobowe mundurowych; związkowcy są przeciw

wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy.Obniżenie uposażenia w związku z chorobą nie będzie dotyczyło funkcjonariuszy i żołnierzy m.in. w przypadku niezdolności do służby z powodu wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby (i powrotnej), wypadków w trakcie wykonywania czynności

Praca tymczasowa - zalety i wady

marketingu), aż do stanowisk specjalistycznych. Niezależnie zatem od specjalizacji i wykształcenia pracownika, agencje niemal zawsze mają oferty pracy na wiele różnorodnych stanowisk dla młodych pracowników. Osobom po dłuższej przerwie spowodowanej urlopem wychowawczym lub przewlekłą chorobą zatrudnienie

Matka wraca do pracy

choroby dziecka, wychodząca z pracy przed czasem i spóźniająca się notorycznie "bo były korki w drodze do żłobka". Na liście jej grzechów jest również miganie się od dyżurów w godzinach wieczornych czy w dni świąteczne, zrzucanie obowiązków na innych pracowników. Trzymać rękę na pulsie

W pracy, czyli w podróży

kawiarni znam już całkiem dobrze - opowiada. Poza domem spędza w sumie kilkanaście tygodni w roku, ale pracy na "stacjonarną" nie zamieniłby za nic w świecie. - Ostatnio musiałem odwołać dwie delegacje - jedną przez strajk niemieckich pilotów, a drugą przez chorobę. Dwa miesiące biurowej pracy to

Co nowego na studiach podyplomowych?

umiejętności w zakresie psychogeriatrii. Program obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące chorób i zaburzeń wieku podeszłego oraz ich przebieg i rokowania, filozoficzne i aksjologiczne zagadnienia związane z kresem życia, zagadnienia tanatopsychologii, społeczne aspekty starości, obciążenia zawodowe opiekunów osób

Europa pod opieką

, niekoniecznie związane z pracą zawodową. Wystarczy, że kandydat do pracy opiekował się kimś starszym w rodzinie. - Wszystkie te informacje są weryfikowane podczas rekrutacji - mówi Lisowska. - Jeśli ktoś opiekował się chorym na demencję, to powinien znać objawy tej choroby. Praca za granicą wiąże się z wyjazdem

Po szarej stronie rynku

sytuacji - mówi Łukasz Kozłowski z organizacji Pracodawcy RP. Rzeczywiście, osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym jest po szarej stronie rynku pracy czterokrotnie więcej niż tych z dyplomem uczelni wyższej. Rafał, 28-latek z Lubelszczyzny, innej pracy nie zna. Skończył szkołę zawodową na kierunku

12 sierpnia dniem pracoholików

- Pracoholizm to choroba, uzależnienie - podkreśliła w rozmowie z PAP Magdalena Robak ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.- Są pewne predyspozycje charakterologiczne i osobowościowe. Narażone są osoby, które maja wręcz chorobliwie dużą potrzebę osiągnięcia sukcesu w życiu. Druga

Kiedy praca staje się nałogiem

swego rodzaju społeczna aprobata zachowań sprzyjających pracoholizmowi. Pracodawcy cenią podwładnych bez reszty zaangażowanych w sprawy firmy. Lubią też tych, na których zawsze można polegać. Tymczasem przepracowanie może doprowadzić do wypalenia zawodowego, a w skrajnych wypadkach nawet do choroby i

Znów uwierzyć w siebie

. I co im pani wtedy mówi? - Że takie podejście nie jest dla nich dobre. Dorosłe kobiety powinny rozwijać się zawodowo, być niezależne finansowo. Znam wiele historii żon przy mężu, których morał jest taki, że życie jest przewrotne i łatwo zostać na lodzie. Z różnych powodów: są rozwody, choroby

Groźny mobbing w pracy

pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. Wywołują one zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu. Uwaga! Sprawcą mobbingu może

Pracowniku, zanim wyjedziesz, poznaj swoje prawa!

informacji na temat stosunku pracy. Taka informacja powinna zawierać: nazwę pracodawcy, czas i miejsce rozpoczęcia pracy, opis obowiązków, wysokość wynagrodzenia, liczbę godzin pracy, informacje o urlopie wypoczynkowym, termin wypowiedzenia umowy, informacje o związkach zawodowych działających w miejscu

Life work balance

firmie ma uczynić je bezpiecznymi oraz przyjaznymi dla człowieka. Wszystkie działania przyczyniające się do wdrażania ergonomii służą optymalizacji pracy, zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Montaż manipulatorów, stosowanie nowych rozwiązań transportowych, montaż zintegrowanych

Konferencja bez śladu stresu!

zmianami w życiu osobistym i zawodowym. Ze strony organizatora wystąpił Wojciech Eichelberger, który omówił sposoby pobudzenia ukrytych zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem.Zwrócił uwagę, że pracownicy korporacji w codziennej pracy wydatkują z siebie energię porównywalną do wydatków

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

pomieszczenia na gabinet, salę wykładowo - edukacyjną, czy biuro. Pomoc społeczna Na nią trudno liczyć osobie wykształconej, dotąd aktywnej zawodowo. Najszybciej pomoc otrzyma bezdomny, a zwłaszcza niepełnosprawny z powodu choroby alkoholowej. Ogólnie można stwierdzić, że prawdopodobieństwo pomocy ze strony

Pełna głowa, dziurawa kieszeń

Doktorantka biotechnologii, która prowadzi badania w placówce naukowej, nie podaje imienia, bo szef bywa drażliwy. Ma szczęście - udało jej się dostać pracę w branży, która zawsze ją fascynowała. W dziedzinach związanych z medycyną tytuł naukowy jest pewną rekomendacją zawodową. Wymaga jednak

Jak łatwiej znaleźć pracę w UE?

Każdy obywatel jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej może podjąć pracę w każdym z nich, ale ze swobody przepływu pracowników w UE korzysta dziś zaledwie trzy procent Europejczyków.Dlaczego tak mało?Przyczyn jest wiele. Dwie najważniejsze, to nieuznanie kwalifikacji zawodowych

Zakład pracy chronionej

Placówka przystosowana do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz służąca zwiększaniu aktywności zawodowej wśród osób dotkniętych inwalidztwem. W zakładzie pracy chronionej niepełnosprawni pracownicy muszą stanowić co najmniej 40% ogółu personelu. Wymóg ten ulega obniżeniu do 30% w przypadku

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

konsekwencje zawodowe. Uważa, że wyrażał jedynie merytoryczną ocenę tego, jak działa apteka. - Raz pozwoliłem sobie na uwagę wobec dyrektora: "Jest pan złym dyrektorem, jak pan traktuje ludzi?" - mówi Sawicki. - Wypowiadał te słowa w obecności innych pracowników szpitala, we wzburzeniu i chorobie, co

Wypalenie zawodowe - jak je rozpoznać i z nim walczyć?

już blisko do załamania nerwowego lub chorób psychosomatycznych, np. problemów z sercem - tłumacz ekspert. - Często pacjentom po zawale tłumaczy się, że przede wszystkim muszą zmienić swoje podejście do życia, zwolnić tempo, mniej się denerwować - dodaje.Czy to już depresja? Wypalenie zawodowe często

Informacje o zainteresowaniach w CV? To nielegalne! O co może pytać pracodawca?

Marta Piątkowska: Pracodawcy chcą wiedzieć coraz więcej na temat przyszłych pracowników. O co mogą pytać? Weronika Papucewicz: Odpowiedź znajdziemy w kodeksie pracy. Informacje, które powinny pracodawcom wystarczyć, to dane osobowe i adresowe oraz zdobyte doświadczenie zawodowe i przebieg edukacji

Kosztowne zwolnienia chorobowe

Właściwie w każdym przypadku choroba wiąże się z dużymi wydatkami. Z jednej strony każda osoba udająca się na zwolnienie musi przeznaczyć część swoich prywatnych środków na leczenie, a z drugiej, nie wykonuje w tym czasie swoich obowiązków zawodowych i pobiera część swojego wynagrodzenia. Na

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

Nauczyciele, a jest ich 661 tys., to jedna z najczęściej i najchętniej rozliczanych przez społeczeństwo grup zawodowych. Powodów jest kilka. Po pierwsze zamiast pod Kodeks pracy podlegają pod Kartę nauczyciela, która poza obowiązkami jasno określa również ich przywileje. Najwięcej emocji budzą

Kogo nie można zwolnić

Wiek Aktywność zawodowa Polaków wydłuża się. Z jednej strony zmuszają do tego zmiany w prawie - wydłużenie wieku emerytalnego, z drugiej - żyjemy dłużej, jesteśmy zdrowsi i dłuższa praca jest dobrowolnym wyborem. Jak wynika z danych Eurostatu, przybywa Polaków, którzy zostają na rynku pracy jak

Rok pełen postanowień

badań amerykańskich psychiatrów Thomasa Holmesa i Richarda Rahe'a poziom stresu z nią związany jest porównywalny np. do śmierci przyjaciela. A stałe oddziaływanie tak intensywnego stresu może prowadzić do kłopotów zdrowotnych - bezsenności, nerwicy czy chorób wrzodowych. Aby tych wszystkich przykrych

Wypadek w pracy - co robić?

lub w trakcie podróży służbowej (chyba że pracownik robił coś, co nie było jego obowiązkiem).Uwaga: Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322 ze zmianami) wypadkowi przy pracy mogą też ulec

Dokąd Polacy jadą za chlebem

; stanowiskaAnalitycy CBOS przyjrzeli się, które grupy społeczno-zawodowe najczęściej wyjeżdżają do pracy w innych krajach. Są to głównie robotnicy wykwalifikowani (26 proc.) oraz pracownicy usług (22 proc.). Potwierdza to Przemysław Osuch. - Polacy wyjeżdżają jako specjaliści średniego i niższego szczebla, do pracy w

Jak pogoda wpływa na efektywność w pracy?

depresji, wypalenia zawodowego, czy uciekać w ten sposób od realnych problemów w pracy, konfliktów interpersonalnych, niekorzystnych zmian w organizacji...Czy któraś pora roku może jednak faktycznie sprzyjać sezonowej depresji? Sezonowej depresji sprzyja jesień, kiedy dzień robi się krótszy i jest

Wypalony jak menedżer

wypoczynkowych i chorobowych skutkują wypaleniem zawodowym i frustracją. A ta z kolei prowadzi do chorób, depresji i problemów z normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowi W parze z przemęczeniem zawodowym menedżerów idzie też niska efektywność pracy. Jak

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

zawodowy reprezentujący interesy pracownika. (Podstawa prawna: art. 1867 i art. 1868 Kodeksu pracy; art. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników). W jakiej wysokości należy się wynagrodzenie za

Choroba pracownika a rozwiązanie umowy o pracę

pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową Ustawodawca w

Przyjazne miejsca pracy, czyli jakie?

; *medycyny pracy - czyli regularne wysyłanie pracownika na kontrole lekarskie w celu szybkiej diagnostyki i zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych; *ekonomii pracy - dbania o to, żeby wydajność pracowników była na optymalnym poziomie; *oraz psychologii pracy. Pracodawcy, którzy podkreślają, że tworzą

Pracować żeby żyć, czy żyć, żeby pracować?

Badania firmy Kelly Services obnażają prawdę o podejściu współczesnych Polaków do pracy: 42 proc. poświęca życie prywatne dla zawodowego. Oznacza to, że prawie połowa z nas "zarywa noce" pracując lub podejmuje się pracy dodatkowej. Co piąty Polak pracuje co najmniej na dwa etaty, a co

choroby zawodowe - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

choroby zawodowe

Wykaz chorób zawodowych

Choroby zawodowe - to dolegliwości, których przyczyną są czynniki szkodliwe dla zdrowia, związane z charakterem wykonywanej pracy zawodowej. Mogą one wynikać ze środowiska pracy lub ze sposobu jej wykonywania, np. czynności wymagające stałego forsowania kręgosłupa. Przyczyną może być też przebywanie w niezdrowych warunkach, np. w hałasie, w miejscu o nieodpowiednim oświetleniu czy w miejscach, w których występuje promieniowanie.

Jak można zapobiegać chorobom zawodowym?Zapobieganiom powstawaniu chorób zawodowych należy do obowiązków pracodawcy. Zwykle odbywa się to za pomocą skrócenia czasu pracy, jednocześnie bez zmniejszania wysokości zarobków (które wynoszą tyle, ile przy standardowym etacie).

Wykaz chorób zawodowych jest regularnie aktualizowany, występuje w formie Rozporządzenia Rady Ministrów. Do najczęściej występujących zalicza się między innymi pylicę, ołowicę, gorączkę metaliczną, rozedmę płuc, chorobę mikrofalową oraz zespół cieśni nadgarstka.

Zdjęcia - choroby zawodowe