choroby zawodowe

kps

Choroby zawodowe: aktualna lista

Choroby zawodowe: aktualna lista

Choroby zawodowe i okresy, w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym (lista ważna od 3 lipca 2009 r.).

Choroba zawodowa i co dalej?

Masz chorobę zawodową? Staraj się o pieniądze z ZUS. Jeżeli pracowaliśmy w trudnych warunkach i zachorowaliśmy, mamy prawo do renty albo odszkodowania

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Wykonywana przez ciebie praca przyczyniła się do pogorszenia stanu twojego zdrowia? Sprawdź, czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Bo za choroby zawodowe pracownikowi należy się rekompensata

Zwyczajnie Aktywni zawodowo, mimo aktywnej choroby

realizować się zawodowo. Nieswoiste Zapalenia Jelit (NZJ), do których zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskieg-Crohna (ChLC), dotykają najczęściej osoby młode pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, będące w pełni aktywności zawodowej. Szacuje się, że w Polsce na ChLC cierpi około 10-15

Choroba zawodowa wejdzie do kodeksu pracy?

Choroba zawodowa wejdzie do kodeksu pracy?

właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek taki dotyczy także lekarza właściwego do rozpoznania choroby zawodowej. Zgłoszenia takiego może także dokonać pracownik lub były pracownik. Do kodeksu pracy wprowadzono także definicję choroby zawodowej. Jest to

Lista chorób zawodowych (ważna od 3 lipca 2009 r.)

Lista chorób zawodowych (ważna od 3 lipca 2009 r.)

miesiące fotodermatozy zawodowe - 2 lata19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy: przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki - 1 rok przewlekłe zapalenie kaletki maziowej - 1 rok przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących prace w pozycji klęczącej lub kucznej - 1

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

360 tys. śmiertelnych wypadków przy pracy, a 2 mln osób zapada na choroby zawodowe. Każdego dnia średnio ponad 960 tys. pracowników uczestniczy w wypadkach przy pracy, a ponad 5,3 tys. umiera z powodu chorób zawodowych.Według szefa śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Piotra Dudy, na wypadki przy pracy

Lista chorób zawodowych

Choroba zawodowa Minimalny okres, w którym musisz udokumentować objawy choroby Szczególnie narażone grupy zawodowe 1. Alergiczny nieżyt nosa 1 rok młynarze

Lista chorób zawodowych

Jak czytać listę? Najpierw wymieniamy choroby i schorzenia uznane za zawodowe, po myślniku - grupy zawodowe szczególnie na nie narażone. Po kropce podajemy minimalny czas, w którym muszą występować udokumentowane objawy choroby (w nawiasie wymieniamy informacje szczegółowe). Alergiczny nieżyt nosa

Psycholog o chorobach zawodowych

Aneta Borowiec: Skolioza, choroby płuc, naderwane struny głosowe to choroby zawodowe, o których wiemy wszyscy. Ale przecież są i inne, mniej widoczne, często lekceważone...Marek Sztomberski (psycholog, absolwent psychologii KUL. Współwłaściciel "Kulesza Sztomberski" Institute of business

Lista chorób zawodowych

Choroby zawodowe Minimalny okres, w którym musisz udokumentować objawy choroby Szczególnie narażone grupy zawodowe 1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub następstwa wywołane następujące

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

Czy każdą dolegliwość, na którą cierpisz, można uznać za chorobę zawodową? Oczywiście, nie! Po pierwsze, musi być ona wyraźnie związana z twoją pracą (np. nauczyciel może dostać odszkodowanie z powodu utraty głosu, ale raczej nie z powodu astmy). Po drugie, choroba musi znajdować się w wykazie

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

Oczywiście nie każdą dolegliwość, na którą cierpisz, można uznać za chorobę zawodową. Po pierwsze, musi być ona wyraźnie związana z twoją pracą (np. wykładowca uniwersytetu może dostać odszkodowanie z powodu utraty głosu, ale raczej nie z powodu pylicy). Po drugie, musi znajdować się w wykazie

Jak w ostatnich latach zmieniły się choroby zawodowe?

układu nerwowego i narządów ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy, np. choroby stawów rąk u dentystów, dyskopatia u pielęgniarek. W przyszłości niewątpliwie wzrośnie liczba patologii związanych z wykonywaniem ruchów monotypicznych, np. przy komputerze. Lista chorób zawodowych wprawdzie ulega

Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VII - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę. § 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza, który rozpoznał lub podejrzewa przypadek

Znamy kolejnych "Zwyczajnie Aktywnych" - zakończenie drugiej edycji projektu

zajęcia warsztatowe, ale zamierza także zbudować ogólnodostępną platformę internetową z poradami dla osób cierpiących na choroby reumatyczne. Dzięki realizacji nagrodzonych projektów możliwa będzie aktywizacja zawodowa chorych, która wpłynie na poprawę jakości ich życia i pomoże utrzymać dotychczasową

Teraz przewlekle chorzy mogą być "Zwyczajnie Aktywni" na rynku pracy

Poradzić sobie z codziennymi obowiązkami w pracy, wymaganiami stawianymi przez przełożonych, rozwijać swoje kompetencje, być cenionym członkiem zespołu i mieć szerokie grono znajomych z pracy - to zwyczajne marzenia, zwyczajnie aktywnych zawodowo. Jednak dla chorych na autoimmunologiczne choroby

[10.09.2013]Chorzy też mogą być "Zwyczajnie Aktywni" na rynku pracy

Autoimmunologiczne choroby zapalne często dotykają ludzi młodych z wielkimi chęciamii świetnymi pomysłami na życie, a których blokują w ich realizacji codzienne dolegliwości związane z chorobą - częste wizyty w toalecie, nieestetyczny wygląd skóry, czy długotrwałe bóle stawów. Dzięki odpowiedniemu

Chory przez pracę i co dalej?

Natalia Ligmann-Lubczyńska: Co to jest choroba zawodowa?Posiłkując się Kodeksem Pracy i Rozporządzeniem Rady Ministrów możemy stwierdzić, że aby daną chorobę zaklasyfikować jako zawodową, musi ona widnieć w wykazie chorób zawodowych i być spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia

Kiedy praca psuje zdrowie

Kiedy praca psuje zdrowie

Wszyscy wiedzą, że praca oprócz tego, że potrafi dać mnóstwo satysfakcji, niszczy też zdrowie. I to dosłownie. Uporczywy kaszel, szum w uszach, problemy z oddychaniem, wypryski na skórze - to wszystko mogą być objawy choroby zawodowej.Co to znaczy? Choroba zawodowa to taka, która znajduje się w

Na co najczęściej chorujemy?

W ub. roku stwierdzono niecałe 5 tys. przypadków chorób zawodowych, a jeszcze pięć lat temu było ich 12 tysięcy. Prawie jedna piąta stwierdzonych chorób dotyczyła uszkodzeń narządu głosu, jedna piąta - słuchu, na kolejnych miejscach są choroby płuc i zakaźne. Skąd ta poprawa statystyk? Prof

Co trzy minuty w UE umiera w pracy jedna osoba

Co trzy minuty w UE umiera w pracy jedna osoba

umiera 5720 osób. Ponadto Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że kolejne 159 500 pracowników w UE umiera co roku w wyniku chorób zawodowych. Uwzględniając obie te liczby, szacuje się, że co trzy i pół minuty ktoś w UE umiera z przyczyn związanych z pracą. Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w

Chory przez pracę

Chory przez pracę

warunki pracy. Sprawdź, czy twoja choroba może być uznana za zawodową. Zawodowa czy nie? Żeby schorzenie oficjalnie zostało uznane za związane z pracą, musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, powinno być w spisie chorób zawodowych. Ten wykaz bardzo ściśle określa również to, jak długo powinno trwać

OECD: Polscy seniorzy powinni być dłużej aktywni zawodowo

- Polska potrzebuje dalszych reform mających na celu zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej. Pracodawcy powinni podejmować kolejne kroki, aby polepszyć warunki pracy osób starszych i zmniejszyć znaczną różnicę w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn - powiedział w piątek dyrektor ds

Świadczenia obowiązkowe

Obligatoryjne, materialne elementy wynagrodzenia pracownika, których zakres zależy od podstawy prawnej. Obowiązkowe są świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego: w razie choroby, w razie macierzyństwa, z tytułu następstw wypadków przy pracy, z tytułu choroby zawodowej.

Gdy pracownik często choruje...

jest to choroba zawodowa. Taka choroba wiąże się z przywilejami, a ochrona przysługująca pracownikowi jest wtedy znacznie większa niż w razie stwierdzenia u niego "zwykłej choroby".Niestety, nie każde schorzenie, którego źródło upatrujemy w charakterze pracy lub jej miejscu, spełnia definicję

Firmowy kłębek nerwów

zawodowego i kiepskie relacje w pracy. - W krótkiej perspektywie stres powoduje lub nasila wypalenie zawodowe, odbiera pracownikom inicjatywę, kreatywność, pomysłowość i wyraźnie obniża ich zaangażowanie - mówi prof. Sylwiusz Retowski z sopockiego oddziału SWPS. A są to cechy najbardziej dziś pożądane przez

Co mogą stracić nauczyciele?

potwierdzić lekarz medycyny pracy. To on miał określać, czy faktycznie stan zdrowia pedagoga wskazuje na wypalenie zawodowe bądź pojawia się ryzyko wystąpienia jednej z chorób zawodowych. Jeżeli nauczyciel spełniłby wszystkie kryteria, otrzymałby maksymalnie rok urlopu dla poratowania zdrowia. Ten okres

Trener pracy - nowa instytucja wsparcia dla niepełnosprawnych na rynku pracy

powoduje, że jest ona objęta kompleksową opieką - począwszy od decyzji o podjęciu zatrudnienia po przygotowanie jej profilu zawodowego, szkolenia w pracy i monitorowania, czy pomocy w jej trakcie - wyjaśnił Adam Hadław z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dodał, że w Polsce nawet

Psychoonkolog niezbędny

Agnieszka zachorowała na chłoniaka Hodgkina, nowotwór układu krwiotwórczego i leczyła się w szpitalu w zachodniej części kraju. Przez prawie rok nikt nie mówił jej, co się z nią dzieje, żyła w ogromnym stresie i poczuciu niepewności. Lekarze powtarzali jak mantrę, że choroba jest chemiooporna

Nauczyciel śpi spokojnie

pierwszego kontaktu. Przyznawany będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu istotną rolę mogą odgrywać czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy. Zmieni się również jego wymiar i wydłuży staż

Choroby w pracy: zawały i rak piersi

Kanadyjski zespół postanowił przeanalizować, czy istnieje podobna zależność dla innych zawodów.Jak podało pismo "Occupational and Environmental Medicine", zbadano 1134 kobiety chore na raka piersi. Ich relacje na temat przebiegu życia zawodowego porównano ze 1179 przypadkami kontrolnymi

L4 z powodu grypy? Nie w Polsce

mimo grypy". W tej grupie najwięcej było osób samozatrudnionych i pracowników mikroprzedsiębiorstw. Najwięcej respondentów - 58 proc., uzależniało wykonywanie zawodowych obowiązków od stopnia nasilenia objawów choroby. Próbowali zostać w domu, gdy np. gorączka przekroczyła 38 stopni. W tej grupie

Terroryści w krawatach. Kto, kogo i dlaczego mobbuje?

, warto postarać się o tę decyzję na piśmie. Takie działania również mogą być przez sąd uznane za odmianę mobbingu. Jeśli prześladowana przez przełożonego osoba ma z tego powodu problemy ze zdrowiem, powinna udać się do lekarza i uzyskać potwierdzenie, czy mobbing rzeczywiście mógł być przyczyną choroby

Rośnie zainteresowanie zawodem bacy

hodowli owiec, ich fizjologii i chorób, wartości odżywczych mięsa owczego. Kursanci poznali podstawy ekonomii, marketingu, elementów racjonalnej gospodarki łąk i pastwisk oraz przepisy prawne związane z produkcją owczarską m.in. prowadzenie firmy i gospodarstwa agroturystycznego. Zajęcia praktyczne z

Emeryt poszukiwany

Według danych GUS w 2012 r. w Polsce było ponad 260 tys. pracujących emerytów i rencistów. Powody, dla których emeryci decydują się na pracę, są różne. Czasem wynika to z chęci pozostania aktywnym zawodowo, czy z potrzeby realizacji swoich zainteresowań. Innym razem po prostu zmusza do tego kiepska

Spotkanie ws. obniżenia zasiłków chorobowych w MSWiA

każdego dnia na zwolnieniu lekarskim przebywa około 6 tys. funkcjonariuszy.Projektowane przepisy mają dotyczyć funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, PSP, BOR, CBA, SKW, SWW, ABW, AW, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych.Obniżenie uposażenia w związku z chorobą nie będzie

Połowa Polaków uważa, że chorzy na serce pracują gorzej

Wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego w kwietniu tego roku udowodniły potrzebę zorganizowania programu społecznego, którego celem będzie edukacja Polaków na temat możliwości zawodowych osób z chorobami układu krążenia. Ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny "Serce na nowo

Społeczni inspektorzy pracy - sposób na stabilny etat?

członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierowniczego. Jeżeli działające na terenie firmy związki zawodowe wyrażą zgodę, to inspektorem społecznym będzie mógł zostać również pracownik, który do nich nie należy.SIP wybierany jest (odwoływany także), przez pracowników firmy podczas wyborów

Wypadek w pracy. Co robić?

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322 ze zmianami). Chodzi m.in. o współpracowników na umowie agencyjnej czy umowie-zleceniu. Przepisy nie dotyczą jednak umowy o dzieło. Warto dodać, że wypadkom przy pracy mogą także ulec posłowie lub senatorowie i słuchacze

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

społecznych oraz kontroluje i orzeka w sprawach czasowej niezdolności do pracy. Zanim powstał ZUS za społeczne ubezpieczenie Polaków odpowiadało 5 odrębnych instytucji: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby, Zakład Ubezpieczenia od Wypadków, Zakład Ubezpieczeń Pracowników

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

pani Justyny nie wyszło na jaw, bo ZUS jej nie skontrolował. Ale podobnych jest więcej. Winni są nie tylko "chorzy". Związki zawodowe przekonują, że np. firmy z branży budowlanej zmuszają pracowników do brania "lewych" zwolnień, gdy nie ma zamówień. Na fikcyjne przewlekłe choroby

Jakie jest przyjazne miejsce pracy?

pewne ryzyko związane z nowym środowiskiem zawodowym. Jeśli jednak jesteśmy zatrudnieni w firmie kilka lat, to chcemy czegoś więcej, niż tylko kolejnej podwyżki. Na przykład dodatkowych szkoleń - mówiła. Dodała jednak, że niektóre firmy "zamykają pracowników w złotej klatce". Oferując szereg

Praca chroni przed chorobą Alzheimera

Eksperci Instytutu Psychiatrii King's College w Londynie doszli do takiego wniosku po przeanalizowaniu przypadków 382 pacjentów z przedwczesnymi symptomami choroby. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie związku między późniejszą emeryturą, a opóźnieniem symptomów występowania choroby

Przywileje budżetówki

on udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. Skorzystać będą mogli z niego nauczyciele z 20-letnim, a nie jak do tej pory siedmioletnim

Medyczne podyplomowe

zdiagnozowania, poprzez leczenie, wyleczenie, a niekiedy nawrót choroby i śmierć. Ważną częścią zajęć są również wykłady dotyczące wypalenia zawodowego. To bardzo obciążająca psychicznie praca i celem studiów podyplomowych jest również pokazanie, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach - wyjaśnia Boreta.Medyczne

Choroba nie wybiera

; prowadzi program "Kto szuka, ten żyje". Mogą w nim wziąć udział osoby z województwa małopolskiego, które doświadczyły choroby nowotworowej i nie są aktywne zawodowo. Program obejmuje tygodniowy trening psychologiczny, doradztwo zawodowe oraz indywidualne konsultacje z psychologiem. - Nasz program

Kariera puszczona z dymkiem

uzależnione od nikotyny zwykle nawiązują relacje ze współpracownikami dotkniętymi podobnym nałogiem, więc ich spotkania mają charakter towarzyski, a nie zawodowy. Zatem przerwy na papierosa wiążą się nie tylko z kilkuminutową nieobecnością, ale również dodatkowym czasem, jaki pracownik musi przeznaczyć na

Belgia: Zachorowałeś? Lekarz przyjdzie do domu i to sprawdzi

Proponowane przepisy zakładają, że pracownik, który z powodu deklarowanej choroby zostanie w domu będzie musiał czekać na doktora. Ten będzie musiał pojawić się w ciągu czterech godzin, od momentu otrzymania informacji o konieczności zweryfikowania stanu pacjenta. Ale nie wcześniej niż o 7 rano i

Oswoić szefa z chorobą

Rozmowa z Anną Bartuszek, chorą na stwardnienie rozsiane, wydała książkę "Bestia ujarzmiona" Marek Wiśniewski: W książce opowiada pani, m.in. o ukrywaniu swojej choroby przed pracodawcą. Co było głównym motywem takiego działania?Anna Bartuszek: Gdy przyszłam do pracy firmie spedycyjnej

W pracy, czyli w podróży

kawiarni znam już całkiem dobrze - opowiada. Poza domem spędza w sumie kilkanaście tygodni w roku, ale pracy na "stacjonarną" nie zamieniłby za nic w świecie. - Ostatnio musiałem odwołać dwie delegacje - jedną przez strajk niemieckich pilotów, a drugą przez chorobę. Dwa miesiące biurowej pracy to

Zawodowe przerdzewienie, czyli zgubne skutki nudy w pracy

"Subtelny zabójca nawiedza miejsca pracy. Wpełza na ofiary i opanowuje je, wysysając ich energię i okaleczając ducha. Ta podstępna siła jest bardziej rozpowszechniona niż choroby serca czy alkoholizm. Mimo to niewielu ludzi zna jej imię. My nazywamy ją przerdzewieniem." [Leider, Buchholz

Europa pod opieką

, niekoniecznie związane z pracą zawodową. Wystarczy, że kandydat do pracy opiekował się kimś starszym w rodzinie. - Wszystkie te informacje są weryfikowane podczas rekrutacji - mówi Lisowska. - Jeśli ktoś opiekował się chorym na demencję, to powinien znać objawy tej choroby. Praca za granicą wiąże się z wyjazdem

Rząd chce obniżyć chorobowe mundurowych; związkowcy są przeciw

wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy.Obniżenie uposażenia w związku z chorobą nie będzie dotyczyło funkcjonariuszy i żołnierzy m.in. w przypadku niezdolności do służby z powodu wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby (i powrotnej), wypadków w trakcie wykonywania czynności

Znów uwierzyć w siebie

. I co im pani wtedy mówi? - Że takie podejście nie jest dla nich dobre. Dorosłe kobiety powinny rozwijać się zawodowo, być niezależne finansowo. Znam wiele historii żon przy mężu, których morał jest taki, że życie jest przewrotne i łatwo zostać na lodzie. Z różnych powodów: są rozwody, choroby

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

pomieszczenia na gabinet, salę wykładowo - edukacyjną, czy biuro. Pomoc społeczna Na nią trudno liczyć osobie wykształconej, dotąd aktywnej zawodowo. Najszybciej pomoc otrzyma bezdomny, a zwłaszcza niepełnosprawny z powodu choroby alkoholowej. Ogólnie można stwierdzić, że prawdopodobieństwo pomocy ze strony

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

konsekwencje zawodowe. Uważa, że wyrażał jedynie merytoryczną ocenę tego, jak działa apteka. - Raz pozwoliłem sobie na uwagę wobec dyrektora: "Jest pan złym dyrektorem, jak pan traktuje ludzi?" - mówi Sawicki. - Wypowiadał te słowa w obecności innych pracowników szpitala, we wzburzeniu i chorobie, co

Pracowniku, zanim wyjedziesz, poznaj swoje prawa!

informacji na temat stosunku pracy. Taka informacja powinna zawierać: nazwę pracodawcy, czas i miejsce rozpoczęcia pracy, opis obowiązków, wysokość wynagrodzenia, liczbę godzin pracy, informacje o urlopie wypoczynkowym, termin wypowiedzenia umowy, informacje o związkach zawodowych działających w miejscu

12 sierpnia dniem pracoholików

- Pracoholizm to choroba, uzależnienie - podkreśliła w rozmowie z PAP Magdalena Robak ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.- Są pewne predyspozycje charakterologiczne i osobowościowe. Narażone są osoby, które maja wręcz chorobliwie dużą potrzebę osiągnięcia sukcesu w życiu. Druga

Rok pełen postanowień

badań amerykańskich psychiatrów Thomasa Holmesa i Richarda Rahe'a poziom stresu z nią związany jest porównywalny np. do śmierci przyjaciela. A stałe oddziaływanie tak intensywnego stresu może prowadzić do kłopotów zdrowotnych - bezsenności, nerwicy czy chorób wrzodowych. Aby tych wszystkich przykrych

Kiedy praca staje się nałogiem

swego rodzaju społeczna aprobata zachowań sprzyjających pracoholizmowi. Pracodawcy cenią podwładnych bez reszty zaangażowanych w sprawy firmy. Lubią też tych, na których zawsze można polegać. Tymczasem przepracowanie może doprowadzić do wypalenia zawodowego, a w skrajnych wypadkach nawet do choroby i

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

Nauczyciele, a jest ich 661 tys., to jedna z najczęściej i najchętniej rozliczanych przez społeczeństwo grup zawodowych. Powodów jest kilka. Po pierwsze zamiast pod Kodeks pracy podlegają pod Kartę nauczyciela, która poza obowiązkami jasno określa również ich przywileje.Najwięcej emocji budzą

Pełna głowa, dziurawa kieszeń

Doktorantka biotechnologii, która prowadzi badania w placówce naukowej, nie podaje imienia, bo szef bywa drażliwy. Ma szczęście - udało jej się dostać pracę w branży, która zawsze ją fascynowała. W dziedzinach związanych z medycyną tytuł naukowy jest pewną rekomendacją zawodową. Wymaga jednak

Jak łatwiej znaleźć pracę w UE?

Każdy obywatel jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej może podjąć pracę w każdym z nich, ale ze swobody przepływu pracowników w UE korzysta dziś zaledwie trzy procent Europejczyków.Dlaczego tak mało?Przyczyn jest wiele. Dwie najważniejsze, to nieuznanie kwalifikacji zawodowych

Kogo nie można zwolnić

Wiek Aktywność zawodowa Polaków wydłuża się. Z jednej strony zmuszają do tego zmiany w prawie - wydłużenie wieku emerytalnego, z drugiej - żyjemy dłużej, jesteśmy zdrowsi i dłuższa praca jest dobrowolnym wyborem. Jak wynika z danych Eurostatu, przybywa Polaków, którzy zostają na rynku pracy jak

Informacje o zainteresowaniach w CV? To nielegalne! O co może pytać pracodawca?

Marta Piątkowska: Pracodawcy chcą wiedzieć coraz więcej na temat przyszłych pracowników. O co mogą pytać? Weronika Papucewicz: Odpowiedź znajdziemy w kodeksie pracy. Informacje, które powinny pracodawcom wystarczyć, to dane osobowe i adresowe oraz zdobyte doświadczenie zawodowe i przebieg edukacji

Life work balance

firmie ma uczynić je bezpiecznymi oraz przyjaznymi dla człowieka. Wszystkie działania przyczyniające się do wdrażania ergonomii służą optymalizacji pracy, zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Montaż manipulatorów, stosowanie nowych rozwiązań transportowych, montaż zintegrowanych

Wypalenie zawodowe - jak je rozpoznać i z nim walczyć?

już blisko do załamania nerwowego lub chorób psychosomatycznych, np. problemów z sercem - tłumacz ekspert. - Często pacjentom po zawale tłumaczy się, że przede wszystkim muszą zmienić swoje podejście do życia, zwolnić tempo, mniej się denerwować - dodaje.Czy to już depresja? Wypalenie zawodowe często

Wypadek w pracy - co robić?

lub w trakcie podróży służbowej (chyba że pracownik robił coś, co nie było jego obowiązkiem).Uwaga: Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322 ze zmianami) wypadkowi przy pracy mogą też ulec

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni

Trwa dyskusja nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Posłowie PO i rząd zmianami chcą uratować budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak? Likwidując pracodawcom dopłaty do niepełnosprawnych emerytów z

Kosztowne zwolnienia chorobowe

Właściwie w każdym przypadku choroba wiąże się z dużymi wydatkami. Z jednej strony każda osoba udająca się na zwolnienie musi przeznaczyć część swoich prywatnych środków na leczenie, a z drugiej, nie wykonuje w tym czasie swoich obowiązków zawodowych i pobiera część swojego wynagrodzenia. Na

Zakład pracy chronionej

Placówka przystosowana do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz służąca zwiększaniu aktywności zawodowej wśród osób dotkniętych inwalidztwem. W zakładzie pracy chronionej niepełnosprawni pracownicy muszą stanowić co najmniej 40% ogółu personelu. Wymóg ten ulega obniżeniu do 30% w przypadku

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

zawodowy reprezentujący interesy pracownika. (Podstawa prawna: art. 1867 i art. 1868 Kodeksu pracy; art. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników). W jakiej wysokości należy się wynagrodzenie za

Dokąd Polacy jadą za chlebem

; stanowiskaAnalitycy CBOS przyjrzeli się, które grupy społeczno-zawodowe najczęściej wyjeżdżają do pracy w innych krajach. Są to głównie robotnicy wykwalifikowani (26 proc.) oraz pracownicy usług (22 proc.). Potwierdza to Przemysław Osuch. - Polacy wyjeżdżają jako specjaliści średniego i niższego szczebla, do pracy w

Przyjazne miejsca pracy, czyli jakie?

; *medycyny pracy - czyli regularne wysyłanie pracownika na kontrole lekarskie w celu szybkiej diagnostyki i zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych; *ekonomii pracy - dbania o to, żeby wydajność pracowników była na optymalnym poziomie; *oraz psychologii pracy. Pracodawcy, którzy podkreślają, że tworzą

Jak pogoda wpływa na efektywność w pracy?

depresji, wypalenia zawodowego, czy uciekać w ten sposób od realnych problemów w pracy, konfliktów interpersonalnych, niekorzystnych zmian w organizacji...Czy któraś pora roku może jednak faktycznie sprzyjać sezonowej depresji? Sezonowej depresji sprzyja jesień, kiedy dzień robi się krótszy i jest

"Wszystko zależy od silnej woli"

przysłowiowego szczytu kariery zawodowej. Katja Rhanheim już w dzieciństwie cierpiała na sporą krótkowzroczność. W wieku 34 lat całkowicie straciła wzrok na skutek jaskry - postępującej choroby nerwu wzrokowego i siatkówki prowadzącej do znacznego pogorszenia, a z czasem i utraty wzroku. Od tego momentu jej

Gdy pracownik ryzykuje życie

rodzin mają policjanci. Jeśli policjant zginie na służbie, jego rodzina otrzyma odszkodowanie finansowe (gwarantuje je ustawa o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w policji) oraz rentę rodzinną. Może też liczyć na pomoc finansową na kształcenie

Wypalony jak menedżer

wypoczynkowych i chorobowych skutkują wypaleniem zawodowym i frustracją. A ta z kolei prowadzi do chorób, depresji i problemów z normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowi W parze z przemęczeniem zawodowym menedżerów idzie też niska efektywność pracy. Jak

Specjaliści bronią 5-godzinnego dnia pracy

jest tutaj miejsce na nowe technologie, o których przekonuje nas Ministerstwo?Szacuje się, że w Polsce pracuje około 12 tys. radiologów. - Rocznie w skali całego kraju odnotowujemy 2-3 przypadki zachorowań na białaczkę popromienną. To jest nasza choroba zawodowa. Proszę sobie indywidualnie określić

Pracować żeby żyć, czy żyć, żeby pracować?

Badania firmy Kelly Services obnażają prawdę o podejściu współczesnych Polaków do pracy: 42 proc. poświęca życie prywatne dla zawodowego. Oznacza to, że prawie połowa z nas "zarywa noce" pracując lub podejmuje się pracy dodatkowej. Co piąty Polak pracuje co najmniej na dwa etaty, a co

Konferencja bez śladu stresu!

zawodowych sportowców.Krystyna Romanowska - jedna z uczestniczek, która od stycznia obejmie kierownictwo działu psychologii w miesięczniku Elle komentuje - Nie boję się wzdychać. Nie boję się ziewać. Oddycham... pełnym brzuchem. A przede wszystkim wiem, gdzie szukać źródeł stresu i jak je omijać szerokim

Nauczyć lekarza rozmawiać

ciężkiej chorobie. Ciepły wystrój pomieszczenia niewiele tu zmieni.- O ile na szkoleniach i warsztatach pracuje się nad empatią, tak nie spotkałam się z żadnym szkoleniem, które uczy przekazywania takich informacji. Tu nie chodzi tylko o dobór słownictwa, ale też ton głosu, postawę ciała czy np. to, w

Czy open space ma sens?

takiej pracy na hali, oprócz stresu, jest kompletne wyłączanie się również w domu. Jeśli robię coś wymagającego skupienia, to "odcinam się" i nie słyszę jak dziecko płacze albo żona coś do mnie mówi. Rodzaj choroby zawodowej" - pisze vtss. Również Krzysztof Kosy, psycholog z Wydziału

Coraz gorsze warunki pracy w hipermarketach. Będą protesty.

przypadku nagłej choroby dziecka zgłaszają w pracy nieusprawiedliwiona nieobecność. Boją się prosić o urlop na żądanie. Kolejnym problemem jest brak swobody zrzeszania się w związkach zawodowych, co także teoretycznie gwarantuje kodeks pracy. W praktyce pracownicy są za takie działania często szykanowani

Opanuj emocje, wygraj ze stresem

. - Kiedy uświadomiłam sobie, że sama już sobie nie poradzę, a wyniki badań wykluczyły chorobę, zapisałam się na terapię. Do niej też byłam negatywnie nastawiona. Na kilka pierwszych wizyt poszłam z założeniem, że jeżeli usłyszę pytanie o to, czy mama mnie przytulała, to wyjdę, trzaskając drzwiami. Płaciłam

Chora dusza emigranta

działać. Pojawia się depresja. - Powodów tej choroby na emigracji może być kilka - tłumaczy Elwira Fiećko z Polskiej Poradni Psychologicznej w Norwegii. - Najczęściej jest to nieumiejętność dostosowania się do rzeczywistości emigracyjnej, tęsknota za krajem i wreszcie kryzys rodzinny. Oddalenie od

"Gazeta Prawna": Szpitalom brakuje młodych lekarzy i specjalistów

tych grup zawodowych ta liczba nie odzwierciedla prawdziwej skali emigracji zarobkowej i w praktyce jest ona większa. Zdaniem Tomasza Korkosza, rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej, nie wszyscy lekarze, którzy pracują w innych państwach UE, pobierają takie zaświadczenia. "GP"

Trzeba mieć odwagę mówić

choroby. Łączą pracę na akord ze stawką godzinową, co w świetle brytyjskiego prawa jest niedopuszczalne. Odciągają podejrzane składki na jakieś nowe ubezpieczenie, obcinają płacę za godziny w nadziei, że pracownik się nie doliczy, opóźniają wypłaty. Kolejne nadużycia - obarczanie pracownika dodatkowymi

Zwolnienie, wypowiedzenie

zatrudnionym w danej firmie krócej niż pół roku. Nie wolno zwolnić, jeśli nieobecność była wynikiem choroby zawodowej czy wypadkiem przy pracy. Bez wypowiedzenia można zostać zwolnionym również, gdy nieobecność jest dłuższa niż okres zasiłkowy (czyli przez 6, 9 lub 12 miesięcy), ale nie wtedy, gdy spowodowana

Wielki Brat patrzy i słucha

tylko do maszyny, która sprawnie załatwia interesy. Każdy ma kryzysy. Nawet nasza wspaniała złota biegaczka przyznała się do koszmarnego kryzysu psychicznego, a przecież nie podejrzewalibyśmy, że tak twardej mistrzyni coś emocjonalnie zagraża. A jednak... Czy załatwianie pewnych spraw zawodowych

Jestem mamą, chcę pracować

badający rynek pracy? Czytaj serię poradników GazetaPraca.pl oraz Gazeta Praca. Mam dzieci i znalazłam pracę! - W projekcie aktywizacji zawodowej "Mam dzieci i mam pracę" prowadzonym przez Fundację Manzana wzięło udział trzydzieści kobiet z województwa mazowieckiego. Dziewięć z nich już znalazło

Prawo do zasiłku chorobowego

dobrowolnie), jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana: urlopem wychowawczym urlopem bezpłatnym odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 25.6.1999 r.) Z powyższego wynika, że nie osiągnęła Pani okresu wyczekiwania (wynika to

Nie bój się sądu pracy

, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeśli w pracy jesteś ofiarą mobbingu. 2. Czy z pozwem muszę się spieszyć i do którego sądu pisać? Tak. Generalnie nasz 7 dni. Termin, w jakim należy go złożyć, zależy od charakteru sprawy. Na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy

Firmy zatrudniają pomimo kryzysu. Połowa planuje podwyżki

zawodowych; prawie 18 proc. chce przyjmować do pracy, ale tylko specjalistów - poinformowała główna ekonomistka PKPP Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.Jak wskazała, najbardziej poszukuje pracowników sektor energetyczny i budownictwo; jest też zapotrzebowanie na pracowników do obsługi nieruchomości

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych, wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych, zapoznają

Praca służy kobietom

koleżanki. Jeszcze gorszy stan zdrowia zgłaszały samotne matki; najwięcej chorób zarejestrowano u kobiet bezdzietnych. Badanie dotyczyło brytyjskich obywateli obojga płci urodzonych w 1946 roku. W kwestionariuszu pytano ich o stan zdrowia w wieku 26, około 40 i 54 lat. Ochotnicy mieli też opisać swój status

NEETs - młodzież, która robi "nic"

Za punkt wyjściowy w definiowaniu NEETs przyjmuje się brak jakiejkolwiek aktywności zawodowo-edukacyjnej. Ramy wiekowe pojęcia zmieniają się jednak wraz z krajem, w którym termin jest stosowany. W krajach Unii Europejskiej kategoria NEETs dotyczy zazwyczaj osób w wieku 15-24 lata, ale w zależności

Igrzyska w Londynie zaszkodziły setkom tysięcy pracowników z Azji

na Filipinach jest uzależniona od "pożyczek na dzień wypłaty". Nikt nie płaci za nich ubezpieczenia. A brak wentylacji w czasie upałów doprowadza filipińskich robotników do ciężkich chorób dróg oddechowych.W opublikowanym niedawno raporcie "Gra fair?", przygotowanym przez

Mniej wypadków przy pracy

Działająca przy Sejmie Rada chce sprawdzić w jakich warunkach pracują obecnie Polacy. W czwartek 3 listopada zebrała informacje od ZUS, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Okazuje się, że zmalała liczba wypłacanych przez ZUS rent z tytułu chorób zawodowych i

choroby zawodowe - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe - grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania

RSI (choroby)

RSI (ang. Repetitive Strain Injury) – urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien. Powstają na skutek długotrwałego powtarzania czynności. Częste wśród pracowników linii montażowych, piszących na klawiaturze, graczy używających myszy komputerowych, sekretarek i pracowników IT.

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe, syndrom wypalenia zawodowego, syndrom burnout – występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało mu przyjemność.Jest to wynik stresu

Choroby śródmiąższowe płuc

(DIP, z ang. desquamative interstitial pneumonia) limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc (IP, z ang. lymphocytic interstitial pneumonia) choroby śródmiąższowe płuc o znanej przyczynie polekowe choroby tkanki łącznej i zawodowe układowe zapalenie naczyń czynniki środowiskowe i zawodowe choroby

Choroby układu oddechowego

śródbłoniak opłucnej choroby zawodowe azbestoza pylica płuc Choroby genetyczne mukowiscydoza inne alergia oddechowa astma oskrzelowa katar sienny odma opłucnowa przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) ptasia grypa limfangioleiomiomatoza zespół

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

choroby zawodowe

Wykaz chorób zawodowych

Choroby zawodowe - to dolegliwości, których przyczyną są czynniki szkodliwe dla zdrowia, związane z charakterem wykonywanej pracy zawodowej. Mogą one wynikać ze środowiska pracy lub ze sposobu jej wykonywania, np. czynności wymagające stałego forsowania kręgosłupa. Przyczyną może być też przebywanie w niezdrowych warunkach, np. w hałasie, w miejscu o nieodpowiednim oświetleniu czy w miejscach, w których występuje promieniowanie.

Jak można zapobiegać chorobom zawodowym?Zapobieganiom powstawaniu chorób zawodowych należy do obowiązków pracodawcy. Zwykle odbywa się to za pomocą skrócenia czasu pracy, jednocześnie bez zmniejszania wysokości zarobków (które wynoszą tyle, ile przy standardowym etacie).

Wykaz chorób zawodowych jest regularnie aktualizowany, występuje w formie Rozporządzenia Rady Ministrów. Do najczęściej występujących zalicza się między innymi pylicę, ołowicę, gorączkę metaliczną, rozedmę płuc, chorobę mikrofalową oraz zespół cieśni nadgarstka.

Zdjęcia - choroby zawodowe