choroba zawodowa odszkodowanie

Iwona Dudzik

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

Renty przyznane w związku z chorobami zawodowymi nie będą weryfikowane. Jeśli więc boli cię kręgosłup, masz ciągle zapalenie spojówek, męczy cię uporczywy kaszel, sprawdź na naszej liście (obok, po prawej stronie), czy nie jest to przypadkiem choroba zawodowa. Poniżej wyjaśniamy też, jak starać się o odszkodowanie lub rentę.

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Wykonywana przez ciebie praca przyczyniła się do pogorszenia stanu twojego zdrowia? Sprawdź, czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Bo za choroby zawodowe pracownikowi należy się rekompensata

Kiedy praca psuje zdrowie

W przyszłym roku zacznie obowiązywać nowa lista chorób zawodowych dla funkcjonariuszy. Zmienią się też zasady przyznawania odszkodowań w związku z wypadkami przy pracy

Chory przez pracę

Chory przez pracę

przekraczający pół roku. Taki stan może się jednak poprawić.Ile dostaniesz odszkodowania? Od 1 kwietnia 2012 jednorazowe odszkodowania z tytułu choroby zawodowej wynoszą:(680 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;(11 898 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy

Gdy pracownik często choruje...

Gdy pracownik często choruje...

choroby zawodowej. Owszem, choroba musi mieć związek z wykonywanymi obowiązkami, ale musi figurować na oficjalnej liście chorób zawodowych (czytaj s. 4). Dlatego np. bóle kręgosłupa, których w takim spisie nie ma, mogą być rozpatrywane tylko jako choroba parazawodowa i domaganie się odszkodowania za nią

Chory przez pracę i co dalej?

którego stwierdzono chorobę zawodową?Z tytułu chorób zawodowych przysługują różnego rodzaju świadczenia, m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna czy dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu

Jak żyć z chorobą zawodową?

Jak żyć z chorobą zawodową?

i stanu zdrowia pracownika, upoważnia chorego do świadczeń - mówi prof. Danuta Koradecka z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Ważne: każdy, kto postanowi ubiegać się o odszkodowanie związane z chorobą zawodową, musi udowodnić, że zachorował w związku z wykonywanymi obowiązkami

Gdy pracownik ryzykuje życie

Gdy pracownik ryzykuje życie

rodzin mają policjanci. Jeśli policjant zginie na służbie, jego rodzina otrzyma odszkodowanie finansowe (gwarantuje je ustawa o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w policji) oraz rentę rodzinną. Może też liczyć na pomoc finansową na kształcenie

Trzeba mieć odwagę mówić

Trzeba mieć odwagę mówić

, zanim poniesie się konsekwencje zgody na niekorzystne dla siebie warunki.Jakie to konsekwencje? - W przypadku pracy na czarno pracodawca nie odprowadza za pracujących składek, więc w razie wypadku nie można liczyć na odszkodowanie, a w przypadku zwolnienia nie otrzymuje się zasiłku dla bezrobotnych

Jak w ostatnich latach zmieniły się choroby zawodowe?

drugiej strony pracownicy starsi, najbardziej chorzy, już odeszli, a młodzi, nawet jeśli mają jakieś dolegliwości, to dopóki pracują, nie ujawniają ich i nie występują o odszkodowania. A na co obecnie najczęściej chorujemy z powodu pracy? Wiodą choroby narządu głosu, choć i ta liczba spada. Także

Nie bój się sądu pracy

, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeśli w pracy jesteś ofiarą mobbingu. 2. Czy z pozwem muszę się spieszyć i do którego sądu pisać? Tak. Generalnie nasz 7 dni. Termin, w jakim należy go złożyć, zależy od charakteru sprawy. Na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

Czy każdą dolegliwość, na którą cierpisz, można uznać za chorobę zawodową? Oczywiście, nie! Po pierwsze, musi być ona wyraźnie związana z twoją pracą (np. nauczyciel może dostać odszkodowanie z powodu utraty głosu, ale raczej nie z powodu astmy). Po drugie, choroba musi znajdować się w wykazie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

choroba danej osoby, wówczas nie można liczyć na odszkodowanie. Przykład. Olga cierpi na epilepsję. Kilka miesięcy temu miała atak w pracy, podczas zdarzenia zwichnęła rękę. To jednak według przepisów prawa nie jest wypadek przy pracy, bo mimo że Olga doznała urazu w miejscu pracy, to jego przyczyną nie

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

. 53 kp) pracownika bez jego winy, np. jeżeli choruje dłużej niż trzy miesiące, w czasie gdy był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji, jeśli nieobecność spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Pracodawca może też zwolnić, jeśli nieobecność jest dłuższa niż

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dyskryminacja bezpośrednia może na przykład objawiać się poprzez zaznaczenie w ofercie pracy, iż kierowana jest ona wyłącznie do mężczyzn poniżej 40 roku życia. Dyskryminowany jest pracownik, któremu odmawia się awansu, ponieważ

Jak mogą cię zwolnić?

, gdy był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy. Nie dotyczy to sytuacji, jeśli nieobecność spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Pracodawca może też cię zwolnić, jeśli jesteś nieobecny dłużej, niż wynosi okres zasiłkowy (przez 6, 9 lub 12 miesięcy). Ale nie może

Kontrakty zamiast etatu - zysk i ryzyko

Kontrakty zamiast etatu - zysk i ryzyko

tylko marzyć. Jedyne, czego się boję, to wypadku albo choroby. Staram się o tym nie myśleć, ale przecież, jak przestanę znieczulać, moja rodzina nie będzie miała z czego żyć.Na urlopie i konferencji nie zarabiamKardiochirurg proszący, by nie zdradzać nawet jego imienia: - W naszym szpitalu wszyscy są na

Zawody z czarnej listy

Zawody z czarnej listy

szpitalu, dostałem nawet odszkodowanie, ale uraz w głowie pozostał. Ludzie mówią, że powinienem cieszyć się, że przeżyłem, chociaż przez kilka kolejnych miesięcy bolało mnie dosłownie wszystko, nie mogłem chodzić, do tego przyplątała się jeszcze depresja - dodaje. Piotr dostał zwolnienie z pracy na 2 lata

Niewolnicy - kiedyś, dziś, tu i teraz

Niewolnicy - kiedyś, dziś, tu i teraz

;Ukrytych historiach Dorset". Tylko pomiędzy 1700 i 1760 rokiem na brytyjskie plantacje trzciny cukrowej na Barbadosie trafiło sto osiemdziesiąt tysięcy niewolników. Z przemęczenia, chorób i innych powodów zmarło pięćdziesiąt tysięcy. O tym, jak wielka rolę odgrywał handel niewolnikami świadczyć może

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

poinformować (na piśmie wraz z podaniem przyczyn wypowiedzenia) twój związek zawodowy. Jeśli szef o tym zapomni, masz szanse np. na odszkodowanie. Niestety pracodawca nie musi uwzględnić ewentualnych zastrzeżeń związkowców. Pamiętaj: Pracodawca nie może cię zwolnić, jeżeli do emerytury brakuje ci mniej niż

Młodzi, zdolni i bez pracy

Młodzi, zdolni i bez pracy

ludzie młodzi. 24-letnia Paulina Kantor zakończy staż w Biurze Karier UKW w lutym. Sama o niego walczyła. Dlaczego?- Skończyłam studia z zakresu doradztwa zawodowego - opowiada. - Etatu dla mnie nie było, ale miejsce dla stażystki - owszem. Firma na mnie nic nie traci, a ja zdobywam

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

choroby zakaźnej. Nie bój się, że mogą cię zwolnić, gdy przyjedziesz do pracy oddać zwolnienie lekarskie - zwolnienie nie ma wtedy żadnej mocy sprawczej. Podobnie, gdy przyślą ci je pocztą. Dobrym sposobem jest także wzięcie urlopu bezpłatnego. Wprawdzie nie dostajesz pensji a składki nie są odprowadzane

Kiedy i kogo nie można zwolnić

. Chronieni jesteśmy jednak, jeśli dotknęła nas choroba zawodowa lub kiedy nieobecność jest wynikiem wypadku, do którego doszło w pracy. Tak było w przypadku pana Jacka: szef chciał go zwolnić, ale chociaż nie było go w pracy od czterech miesięcy, nie mógł tego zrobić, bo budowlaniec pan Jacek dochodził do

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

chorobą zawodową;2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.Zmiany wprowadzone w nowelizacji Kodeksu pracy (ustawa z 2.2.1996 r.) do art. 53 KP mają charakter redakcyjny. Istotniejsze są modyfikacje ustanowione w

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

Masz dziecko? To masz także szczególne prawa i przywileje. Ale skorzystasz z nich tylko wtedy, gdy o nich wiesz Staramy się o dziecko Lecząc niepłodność, możemy korzystać ze zwolnień lekarskich na takich samych zasadach, jak podczas choroby. Czy, kiedy i na jak długo je dostaniemy, decyduje

Świadczenia pracownicze. Jak rozliczyć delegację, od jakich dodatkowych świadczeń płaci się podatek

. Zapomogi Z podatku zwolnione są także zapomogi w razie zdarzeń losowych (np. kradzież, wypadek samochodowy), klęsk żywiołowych (powódź, huragan), długotrwałej choroby lub śmierci wypłacane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z funduszy związków zawodowych - niezależnie

"Gazeta Praca" na Nowy Rok

- co to jest kapitał początkowy, dlaczego jest taki ważny, komu się wylicza, a komu nie? (2 czerwca); zwolnienia z pracy - o co musisz zadbać, gdy rozstajesz się z pracodawcą (23 czerwca); choroby zawodowe - wykaz dolegliwości i co się należy choremu pracownikowi (30 czerwca); jak

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

dyskryminację? Pracownikowi, który zdoła udowodnić, że był dyskryminowany, należy się odszkodowanie. Jak wysokie? Nie niższe niż pensja minimalna (czyli 824 zł brutto). Maksymalna kwota odszkodowania nie została określona. A co z molestowaniem seksualnym? To też przejaw dyskryminowania - chodzi o molestowanie

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

konkretnych kwalifikacjach (np. sekretarka z biegłą znajomością języka angielskiego i dwuletnim doświadczeniem zawodowym). Agencje przeprowadzają rekrutacje tylko wśród osób spełniających wszystkie wymagania. Pamiętaj! Często pracowników - zwłaszcza do prac fizycznych, ale nie tylko - potrzeba "od

Szkoła już nigdy nie będzie tradycyjna - co na tej zmianie zyskali nauczyciele?

cieszy wolność. Sam musi zbudować dom, uszyć ubranie, zdobyć pożywienie, zwalczyć chorobę, a nawet wymyślić kalendarz, by zachować rachubę czasu. Wszystko, co dotychczas ułatwiało życie, a momentami czyniło je nawet przyjemnym, zostało na bezpiecznym stałym lądzie. Co tak cennego utracił dziś

Choroba zwyrodnieniowa stawów

(dotycząca jednoczesnego występowania w co najmniej 3 stawach z powyższych lokalizacji) Klasyfikacja wtórnej choroby zwyrodnieniowej stawów według ACR (czynniki etiologiczne) urazy ostre przewlekłe (praca zawodowa, sport) wrodzone i rozwojowe choroby miejscowe choroba Perthesa wrodzone zwichnięcie stawu

Medycyna morska

jak: regulacje prawne, bezpieczeństwo i higiena pracy na statkach, radioporadnictwo, transport chorych na morzu, ekspozycja zawodowa, patologia zawodowa, choroba morska, ratowanie rozbitków, opieka lekarska przy pracach podwodnych, czynniki psychiczne związane z pracą na statku, orzecznictwo, nadzór sanitarny

Filadelfia (film)

najbliższa rodzina wiedzieła, że żył w szczęśliwym związku z Miguelem (Antonio Banderas), a choroba jest tragiczną konsekwencją zdrady, jakiej dopuścił się w przeszłości. Pod absurdalnym pretekstem zaniedbywania obowiązków zwierzchnicy natychmiast pozbawiają podwładnego posady. Ten, rozgoryczony

Anna Kalata

Anna Kalata z domu Kalista (ur. 10 maja 1964 w Milanówku) – polski polityk, przedsiębiorca, ekonomistka, minister pracy i polityki społecznej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Życiorys Wykształcenie i praca zawodowaW 1993 ukończyła studia

Zespół wibracyjny

Zespół wibracyjny (choroba wibracyjna) – choroba zawodowa pracowników narażonych na długotrwałe działanie drgań mechanicznych. Wibracje mogą pochodzić od maszyn i narzędzi pracy (pilarek, szlifierek, tokarek, młotów pneumatycznych, wiertarek, maszyn do szycia) i działać na człowieka

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - choroba zawodowa odszkodowanie