choroba zawodowa a renta

Iwona Dudzik

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

Renty przyznane w związku z chorobami zawodowymi nie będą weryfikowane. Jeśli więc boli cię kręgosłup, masz ciągle zapalenie spojówek, męczy cię uporczywy kaszel, sprawdź na naszej liście (obok, po prawej stronie), czy nie jest to przypadkiem choroba zawodowa. Poniżej wyjaśniamy też, jak starać się o odszkodowanie lub rentę.

Choroba zawodowa i co dalej?

Masz chorobę zawodową? Staraj się o pieniądze z ZUS. Jeżeli pracowaliśmy w trudnych warunkach i zachorowaliśmy, mamy prawo do renty albo odszkodowania

Chory przez pracę

Często chorujesz? Możliwe, że przyczyną twojego schorzenia jest praca. A wtedy możesz liczyć na odszkodowania, zasiłki czy renty

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

wiele trudniejsze.Od kilku miesięcy mam uporczywy katar. Myślę, że to dlatego, że pracuję w miejscu, gdzie jest dużo pyłu. Widziałam, że alergiczny nieżyt nosa znajduje się na liście chorób zawodowych. Czy wystarczy, że pójdę do lekarza i potem mogę się starać o rentę?Sprawa jest dużo bardziej

Gdy pracownik często choruje...

Gdy pracownik często choruje...

sprawności przed upływem tego czasu.Ile wynosi renta? Jeśli inwalidztwo powstało w wyniku wypadku podczas pracy lub choroby zawodowej, wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową to 847,55 zł, a z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 651,95

Chory przez pracę i co dalej?

którego stwierdzono chorobę zawodową?Z tytułu chorób zawodowych przysługują różnego rodzaju świadczenia, m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna czy dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

zwiększającym się nadmiarze obowiązków, dyskryminacji i mobbingu. Przekonuje, że te czynniki prowadzą do przemęczenia pracowników, wycieńczenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, stresu oraz związanych z nim chorób, a także do tragicznych aktów rozpaczy, tj. targnięcia się na własne życie. Co ciekawe

Wypadek w pracy. Co robić?

Wypadek w pracy. Co robić?

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322 ze zmianami). Chodzi m.in. o współpracowników na umowie agencyjnej czy umowie-zleceniu. Przepisy nie dotyczą jednak umowy o dzieło. Warto dodać, że wypadkom przy pracy mogą także ulec posłowie lub senatorowie i słuchacze

Kiedy praca psuje zdrowie

Kiedy praca psuje zdrowie

do utraty zdrowia. Gdy ktoś straci zdrowie w pracy, może się starać o odszkodowanie lub rentę. Niezależnie od tego, czy wina leży po jego stronie, czy pracodawcy. Warunki? Schorzenie musi się znaleźć na liście, a choroba zostać potwierdzona przez lekarza.Zmiany na liścieLista chorób zawodowych jest

Gdy pracownik ryzykuje życie

Gdy pracownik ryzykuje życie

rodzin mają policjanci. Jeśli policjant zginie na służbie, jego rodzina otrzyma odszkodowanie finansowe (gwarantuje je ustawa o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w policji) oraz rentę rodzinną. Może też liczyć na pomoc finansową na kształcenie

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

pomieszczenia na gabinet, salę wykładowo - edukacyjną, czy biuro. Pomoc społeczna Na nią trudno liczyć osobie wykształconej, dotąd aktywnej zawodowo. Najszybciej pomoc otrzyma bezdomny, a zwłaszcza niepełnosprawny z powodu choroby alkoholowej. Ogólnie można stwierdzić, że prawdopodobieństwo pomocy ze strony

Mniej wypadków przy pracy

Działająca przy Sejmie Rada chce sprawdzić w jakich warunkach pracują obecnie Polacy. W czwartek 3 listopada zebrała informacje od ZUS, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Okazuje się, że zmalała liczba wypłacanych przez ZUS rent z tytułu chorób zawodowych i

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

najdłużej. W 2012 r. odsetek Polaków aktywnych zawodowo między 55. a 64. rokiem życia wynosił 38,7 proc., dwa lata wcześniej - 34 proc. Choć wskaźnik rośnie, to ciągle jest jednym z najniższych w UE (średnio 48,9 proc.). Dzieje się tak m.in. dlatego, że pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby w wieku 50

Choroba nie wybiera

Choroba nie wybiera

chorzy na stwardnienie rozsiane (SM), przestają w nich inwestować. Kończy się patrzenie perspektywiczne na pracownika, koniec szkoleń i awansów. A choroba postępuje u każdego inaczej i bywa, że w przypadku prac umysłowych chory może być aktywny zawodowo przez wiele lat. Znamy też nieliczne przypadki firm

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

zawodowej. Renta ta corocznie podlega waloryzacji. Obecnie najniższa renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosi 873,82 złotych. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 26,27 złotych. Najniższa renta dla częściowo niezdolnych do pracy to 672,16 złotych. Oznacza to wzrost renty w porównaniu z

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

za zawodowe. Dokumentacja ułatwi ci udowodnienie, że masz chorobę zawodową (a więc też ułatwi ci uzyskanie odszkodowania i renty).* Potem do poradni medycyny pracy. Kiedy do niej iść? Podpowie ci lekarz (i da skierowanie). Poradnie są w każdym mieście wojewódzkim. Tutaj sprawdzą, czy twoja choroba

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni

depresją. Im potrzebne jest leczenie (farmakologiczne i psychoterapeutyczne), a nie dofinansowanie dla ich pracodawcy. To ogromne pole do nadużyć przede wszystkim przy lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Propozycja?- Nie powinno się orzekać, co człowiek ma uszkodzone lub jaką ma chorobę, tylko

Czy górnicy będą musieli odpracować wszystkie dni L-4?

trzeba będzie wszystkie dni chorobowego, z wyjątkiem wypadków przy pracy oraz choroby zawodowej. I tu pojawia się problem, jak interpretować nowe przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, aby górnicy odrabiali L-4 od 14 listopada 1991 r., a więc 16 lat wstecz. Wtedy zmieniły się zasady naliczania

Ile można dorobić na emeryturze?

, jeżeli do renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób i jedna z nich dorabia? Wtedy zmniejsza się lub zawiesza tylko część renty przypadającą na tę jedną osobę, pozostałe dostają świadczenie w dotychczasowej wysokości. Następna ważna uwaga! A renty wypadkowe i z tytułu choroby zawodowej? Jeszcze półtora

W pracy z HIV

W pracy z HIV

stałe, niezależne od rodziny źródło dochodu. 21 % zatrudnionych jest na etacie, a kolejne 16% ma rentę oraz pracę dorywczą. Problem z zatrudnieniem osób zakażonych wirusem HIV polega na tym, że ofiarami choroby padają równocześnie osoby prowadzące życie nieodbiegające od przyjętych norm i np. narkomani

Sztuka wypoczywania

Sztuka wypoczywania

krócej niż trzy tygodnie. W czasie pierwszego wyhamowujemy po przedurlopowej gorączce, trzeci to już mobilizowanie się do tego, co nas czeka po urlopie. Prawdziwy relaks i wypoczynek to właśnie środkowy tydzień. Wtedy już zapominamy o pracy, a jeszcze nie przychodzą nam do głowy myśli o tym, co się tam

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis art. 230 § 2 stosuje się odpowiednio. Art. 232

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

trzy miesiące, pod warunkiem jednak, że był zatrudniony w firmie krócej niż pół roku. Uwaga! Pracownika nie wolno zwolnić, jeśli nieobecność była wynikiem choroby zawodowej czy wypadkiem przy pracy. Bez wypowiedzenia można zostać zwolnionym również, gdy nieobecność jest dłuższa niż okres zasiłkowy

Jak się nie dać zwolnić

choroby zakaźnej. Nie bój się, że mogą cię zwolnić, gdy przyjedziesz do pracy oddać zwolnienie lekarskie - zwolnienie nie ma wtedy żadnej mocy sprawczej. Podobnie, gdy przyślą ci je pocztą. Dobrym sposobem jest także wzięcie urlopu bezpłatnego. Wprawdzie nie dostajesz pensji a składki nie są odprowadzane

Kiedy i kogo nie można zwolnić

krócej niż pół roku. Chronieni jesteśmy jednak, jeśli dotknęła nas choroba zawodowa lub kiedy nieobecność jest wynikiem wypadku, do którego doszło w pracy. Tak było w przypadku pana Jacka: szef chciał go zwolnić, ale chociaż nie było go w pracy od czterech miesięcy, nie mógł tego zrobić, bo budowlaniec

Kodeks pracy

zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

. Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

18 dni, po sześciu latach do 20 dni, a po dziesięciu latach do 26 dni. - Kodeks gwarantuje ci też zasiłek na czas choroby, wynagrodzenie za nadgodziny oraz odprawa. - Firma płaci wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia - emerytalne, rentowe, zdrowotne, wypadkowe, a staż pracy liczy się do emerytury

Jak pracować legalnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii

; - www.cooltura.co.uk Izby handlowe. Po konkretne informacje zgłoś się do: The British Chambers of Commerce London Office, Tel: (00-44) (0) 207 654 5800, faks (00-44) (0) 207 654 58-19, www.chamberonline.co.uk , info@britishchambers.ora.uk Kto musi się rejestrować, a kto nie? Podstawowym wymogiem, by znaleźć legalną

Polska Lista Płac 2003 odcinek pierwszy: pensje od 0 do 1300 zł

Opolu, pracuje sześć i pół godziny tygodniowo. Ma 20 lat, studiuje, zna angielski i francuski. 322 zł - student AWF, zawodowo gra w siatkówkę w drużynie ligowej serii B AZS Opole. Klub opłaca mu miejsce w akademiku. Ma 23 lata. Treningi i mecze zajmują mu 12 godz. tygodniowo. 336 zł - początkująca

choroba zawodowa a renta - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Choroba zwyrodnieniowa stawów

choroby zwyrodnieniowej stawów według ACR (czynniki etiologiczne) urazy ostre przewlekłe (praca zawodowa, sport) wrodzone i rozwojowe choroby miejscowe choroba Perthesa wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego ześlizg nasady kostnej czynniki mechaniczne różna długość kończyn dolnych koślawość lub szpotawość

Berylioza

Berylioza – choroba zawodowa wynikająca z zatrucia berylem, przede wszystkim spowodowana kontaktem z pyłem berylowym. Dotyczy uszkodzeń układu oddechowego, ale mogą występować także obrażenia skóry. Za wywołujące ostrą beryliozę uważa się stężenie powyżej 100 ?g/m?. Wdychanie niskich stężeń

Medycyna morska

jak: regulacje prawne, bezpieczeństwo i higiena pracy na statkach, radioporadnictwo, transport chorych na morzu, ekspozycja zawodowa, patologia zawodowa, choroba morska, ratowanie rozbitków, opieka lekarska przy pracach podwodnych, czynniki psychiczne związane z pracą na statku, orzecznictwo, nadzór sanitarny

Zespół wibracyjny

Zespół wibracyjny (choroba wibracyjna) – choroba zawodowa pracowników narażonych na długotrwałe działanie drgań mechanicznych. Wibracje mogą pochodzić od maszyn i narzędzi pracy (pilarek, szlifierek, tokarek, młotów pneumatycznych, wiertarek, maszyn do szycia) i działać na człowieka

Płuco pracowników silosów

Płuco pracowników silosów (ang. silo filler's disease lub silo unloader disease) – choroba zawodowa występująca u osób pracujących w silosach, rozwijająca się w wyniku zatrucia dwutlenkiem azotu.Objawy zatrucia zostały opisane po raz pierwszy w 1914, kiedy zatruciu i następnie śmierci uległo

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.