celnych

Przemysław Prais

105 chętnych na jedno miejsce w izbie celnej

105 chętnych na jedno miejsce w izbie celnej

- To rekord - oceniają celnicy. Także inne służby mundurowe nie narzekają na brak kandydatów, których przyciąga niełatwa, ale za to stabilna praca.

Kierowca

Najbardziej liczy się doświadczenie kierowcy. Zwłaszcza w transporcie międzynarodowym, gdzie specyfikę tras albo odpraw celnych poznaje się latami

Wcześniejsza emerytura nie dla wszystkich?

Nauczyciele, większość kolejarzy, a także m.in. artyści, dziennikarze, pracownicy NIK i funkcjonariusze celni mogą utracić prawo do wcześniejszych emerytur. Takie są zalecenia Komisji Ekspertów, stanowiące dla MPiPS podstawę do negocjacji kształtu przyszłej ustawy z partnerami społecznymi.

Celnicy wracają do pracy

Celnicy wracają do pracy

- Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie celnej - powiedział wczoraj minister finansów Jacek Rostowski. Projekt znosi przepis nakazujący zwolnienie celnika, jeśli zostanie aresztowany.- Nad rozwiązaniami w sprawie celników chcemy pracować z nimi, a nie przeciwko nim, jak to robił ostatni

1500 zł dla celników za wyjazd na wschód

1500 zł dla celników za wyjazd na wschód

Taką informację przekazała nam Janina Krzyżostaniak, przewodnicząca zachodniopomorskich Związków Zawodowych Służby Celnej. - Rząd szuka łamistrajków - skomentowała w rozmowie z "Gazetą". Na wschodnich granicach kolejki do przejść granicznych są monstrualne. Do pracy przychodzi po kilku

"Rz": Celnicy masowo odchodzą z pracy

Kiedy w 2004 r. Polska wchodziła do Unii Europejskiej, celników pracujących na zachodzie i południu kraju zaczęto przerzucać na wschód, by zajęli się odprawami na zewnętrznej granicy Unii. Na Warmię i Mazury trafiło wtedy 270 funkcjonariuszy. Dziś z tej grupy zostało tylko 155 osób. Z izby celnej

Najważniejsze spotkanie Importerów, Eksporterów i Producentów w Warszawie

oraz podpowiedzą, jak zwiększać efektywność i zyski firmy transportowej. Jak zwykle, udział w Spotkaniach jest bezpłatny www.tsl-biznes.pl/spotkania . Jeszcze więcej atrakcji Absolutną nowością podczas tegorocznej edycji będzie Strefa Służb - w jej ramach przedstawiciele Służby Celnej, Inspekcji

Wyrok, który przekreśla karierę

Wyrok, który przekreśla karierę

ochroniarza, taksówkarza czy agenta celnego. W innych przypadkach kandydat nie musi udowadniać przyszłemu pracodawcy, że nie był karany, ale w praktyce nieokazanie zaświadczenia budzi podejrzenia. Jak podkreśla dr Katarzyna Antolak-Szymanski z Uniwersytetu SWPS, kandydat nie tylko ma prawo do odmowy

Sejm za wprowadzeniem urlopów ojcowskich także dla mundurowych

Sejm za wprowadzeniem urlopów ojcowskich także dla mundurowych

Proponowane zmiany dotyczą policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego.- Funkcjonariusze w zależności od miejsca pracy i płci

Europass: Suplement Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

. Tak skonstruowany dokument umożliwia osobie oceniającej kandydatów do pracy szybkie i celne wytypowanie osoby spełniającej stawiane wymagania. Na prośbę osoby, która otrzymała dyplom Suplement może zostać wydany również w języku angielskim, co znacznie zwiększa szansę na znalezienie pracy poza

GUS o prostytucji: urzędnik nie wszędzie zajrzy

GUS o prostytucji: urzędnik nie wszędzie zajrzy

nielegalnej produkcji narkotyków. Zamierzają oprzeć się na pozastatystycznych źródłach administracyjnych, a więc danych, którymi dysponują np. służby celne, policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia. Rozważa się także wykorzystanie danych z oficjalnych dokumentów, składanych np. przez

Rząd chce obniżyć chorobowe mundurowych; związkowcy są przeciw

Rząd chce obniżyć chorobowe mundurowych; związkowcy są przeciw

Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych.Oszczędności powstałe w wyniku zmniejszenia uposażeń mają być przeznaczone w całości na fundusz nagród i zapomóg dla

Gdyńscy celnicy poszli na urlopy

Gdyńscy celnicy poszli na urlopy

Absencja dotyczy na razie wyłącznie gdyńskiego portu. Brak celników nie zagraża opóźnieniami w ruchu pasażerskim, a jedynie w przepływie towarów. Oficjalnie nie jest to protest, bo celnicy za planowe dezorganizowanie pracy urzędów celnych mogą ponosić odpowiedzialność prawną. - Po prostu wzięli

Kuba woli oprogramowanie open source

Komunistyczny rząd w Hawanie chce w ten sposób uniezależnić się od obcych firm, a przede wszystkim od amerykańskiego Microsoftu. Urząd celny już w tej chwili wykorzystuje Linuksa na swoich komputerach. W najbliższym czasie na opensource'owy system mają przejść Ministerstwa Kultury, Edukacji Wyższej

Ukraina się informatyzuje

rozwoju e-governmentu na Ukrainie i dostępności informacji publicznej. Zobowiązuje odpowiednie organy państwowe do przygotowania mechanizmów prawnych dla wprowadzenia elektronicznej wymiany dokumentów i załatwiania spraw podatkowych oraz celnych. Dotyka także znacznie bardziej praktycznych aspektów pracy

Spotkanie ws. obniżenia zasiłków chorobowych w MSWiA

Spotkanie ws. obniżenia zasiłków chorobowych w MSWiA

każdego dnia na zwolnieniu lekarskim przebywa około 6 tys. funkcjonariuszy.Projektowane przepisy mają dotyczyć funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, PSP, BOR, CBA, SKW, SWW, ABW, AW, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych.Obniżenie uposażenia w związku z chorobą nie będzie

MPiPS: prywatne agencje pomogą w aktywizacji bezrobotnych

MPiPS: prywatne agencje pomogą w aktywizacji bezrobotnych

;martwych przepisów" dotyczących aktywizacji zatrudnienia. Jego zdaniem trzeba wzorem Niemiec rozpocząć na uczelniach kontraktację przyszłych pracowników.- Wiedząc, jacy fachowcy są potrzebni, uczelnie w czasie trzech lat licencjatu mogą solidnie wyszkolić np. sprawnych urzędników celnych. Absolwenci

22 września protest pracowników budżetówki

W celu sprawnej organizacji protestu związkowcy reprezentujący interesy pracowników sfery budżetowej powołali wspólny Zespół Koordynacyjny Związków Zawodowych. W demonstracji wezmą udział policjanci, strażacy, funkcjonariusze celni, pracownicy służby więziennictwa, urzędów skarbowych, straży

Celnicy: zawodowi tropiciele kontrabandy

Celnicy: zawodowi tropiciele kontrabandy

Magazyn wrocławskiej Izby Celnej zajmuje ogromne pomieszczenie w starej kamienicy. Na regałach wysokich pod sam sufit, leżą tony towaru. Jest tu wszystko: stosy zarekwirowanych pirackich płyt z muzyką i filmami, ciuchy z targowisk - wszystkie "made in China", ale z metkami i i nadrukami

Poradnik dla Polaków za granicą

; wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Są w nim najpotrzebniejsze informacje dotyczące wjazdu, meldunku, przepisów celnych, informacje dotyczące służby zdrowia i przepisy dla kierowców w ponad 190 krajach świata. Podobne informatory ministerstwo wydaje co roku, jednak najnowszy wzbogacony jest o

Praca sezonowa - jak jej szukać?

Praca sezonowa - jak jej szukać?

obudzić naszą czujność w sytuacji podpisywania umowy? Rafał Glogier-Osiński: To jest bardzo celne pytanie. Rzeczywiście, w dalszym ciągu można spotkać się z przypadkami łamania prawa przez zagranicznych pracodawców, dlatego należy, przed podjęciem pracy, a w ogóle podjęciem decyzji o wyjeździe do pracy za

Delegowanie pracowników: ZUS płaci się w Polsce

Gdyby Kotłomontaż przegrał, to po takim precedensie wszystkie nasze firmy musiałyby obawiać się roszczeń niemieckich w sprawie opłacania ubezpieczeń socjalnych w RFN, a w konsekwencji domiarów podatkowych. Spór Kotłomontażu z niemiecką policją celną (zajmuje się zwalczaniem pracy na czarno) i BfA

Pokaż stan konta, a dostaniesz pracę

Pokaż stan konta, a dostaniesz pracę

firmy?- Są zawody, w których trzeba mieć odpowiednie predyspozycje. Kiedy decydujemy się na pracę w armii, to powinniśmy mieć celne oko i mocną psychikę. W sektorze finansowym musimy mieć odpowiedni szacunek do pieniądza. W interesie firmy jest, by jej pracownicy prywatnie czuli się odpowiedzialni

Ekspert rynku pracy: Nauczycielom nie pomoże, jeśli będą o sobie myśleli jak o kimś dotkniętym tragedią

, ślusarza czy nauczyciela albo innych specjalistów - staje się hobby. Tak było np. w przypadku całej grupy pracowników służby celnej pod wejściu Polski do strefy Schengen - wyjeżdżali tam, gdzie jeszcze mieli zatrudnienie, albo zmieniali zawód. Zwolnienia są w całym kraju, trudno się przenieść. A zmienić

Zawody do otwarcia

listą otwieranych zawodów, resort jednocześnie pracuje nad drugą. Ogłosił ją w październiku ubiegłego roku. Wpisano na nią 90 profesji, m.in. urbanistów, architektów, agentów celnych i ubezpieczeniowych oraz księgowych, usługowo prowadzących księgi rachunkowe. Projekt jest już po konsultacjach

W mundurze im do twarzy

, żandarmerii, służby celnej, straży pożarnej i służby więziennej. Umundurowaną formacją jest również straż gminna i miejska. Kolejną grupą zawodową, w przypadku której "mundurek" to podstawa są stewardzi i stewardessy. - Już od pierwszych dni szkolenia stewardesy dostają wytyczne dotyczące sposobu

Urlop ojcowski na dłużej

Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. "Tacierzyńskiego" wciąż pozbawieni są żołnierze. O rozważenie zmian w ustawie zwrócił się

Kto dostanie trzynastkę

oraz funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu. Gdy pracownik

Lista 91 zawodów, do których rząd zamierza ułatwić dostęp

pojazdy kolejowe metra;64) broker ubezpieczeniowy;65) agent ubezpieczeniowy;66) aktuariusz;67) nurek III klasy;68) nurek II klasy;69) nurek I klasy;70) nurek saturowany;71) kierownik prac podwodnych II klasy;72) kierownik prac podwodnych I klasy;73) operator systemów nurkowych;74) agent celny;75) makler

Import/Export Manager - kierownik do spraw importu i eksportu

, badanie konkurencji, analiza potrzeb klientów, kontakty z urzędami celnymi, agencjami celnymi, Głównym Urzędem Ceł, współpraca z bankami (akredytywy dokumentowe, inkasa, przelewy bankowe, kredyty) i firmami ubezpieczeniowymi, kierowanie działem - zarządzanie zespołem ludzi, kontakty z kluczowymi klientami

Polska w pracy: Indianie przeszkolą polskich strażników granicznych

Jak informuje ambasada USA w Warszawie, urzędnicy amerykańskich służb celnych z Arizony będą szkolić funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej w tropieniu nielegalnych imigrantów. Jako pierwsi zajęcia odbędą strażnicy na granicy polsko-ukraińskiej, później ich koledzy z odcinka na granicy

Lepiej z Inspekcją Pracy niż bez

zatrudnienia i dochodów oraz tzw. wywiad społeczny i dochodzenia. Współpracuje przy tym z administracją skarbową i celną oraz policją, co, reasumując, pozwala jej na roztoczenie kompleksowego nadzoru nie tylko nad warunkami pracy, ale też nad rynkiem pracy jako całością. O skuteczności inspekcji pracy w danym

"DP": Polacy wolą saksy od pracy w służbie publicznej

; - tłumaczy Jakub Lutyk, rzecznik Ministerstwa Finansów, które opracowało już plan ratunkowy - planowane od 1 stycznia 2008 r. połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i służby celnej ma zapewnić oszczędności i pozwolić na podwyżki płac w "skarbówce". Problemy kadrowe nie omijają

Czy Koreańczycy zatrudniali ludzi na czarno?

inspektorzy PIP i Służby Celnej natrafili na 21 obywateli Korei i Indonezji, którzy nie mieli pozwolenia na pracę w Polsce. Tylko jeden z nich w momencie zatrzymania pracował przy taśmie. - Złamał prawo i w ciągu siedmiu dni musiał opuścić Polskę - mówi Renata Hulok, rzecznik prasowy Komendanta Sudeckiego

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

czy Polskiej Akademii Nauk. Ustawa nie dotyczy sędziów, prokuratorów, policjantów, zatrudnionych w służbie więziennej, straży granicznej, służbie celnej, straży pożarnej, ABW, CBA i innych służbach mundurowych. Zwolnienia nie dotkną też tych, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do wieku emerytalnego

Kiedy praca psuje zdrowie

, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celnej, strażaków Państwowej Straży Pożarnej i żołnierzy zawodowych. Powodem zmian jest walka z nielegalnymi L4. Według szacunków m.in. policji każdego dnia na chorobowym jest średnio ok. 6 tys. funkcjonariuszy. Te "zaoszczędzone" 20

Polskie firmy i pracownicy pod niemiecką lupą

. Kontrole trwały od pierwszego dnia rozszerzenia UE - funkcjonariusze specjalnego wydziału do walki z zatrudnieniem na czarno Urzędu Celnego wpadali do polskich firm uzbrojeni, z hałasem, nie przebierając w słowach. Po kontroli w firmie Polkat (Niemcy aresztowali polski zarząd, a pracowników przesłuchiwali

Rozmowa o obawach Niemców przed pracownikami z Polski

ograniczone, albowiem swoboda przepływu usług wynika z prawa wspólnotowego. Można natomiast spodziewać się szykan i drobnych uciążliwości ze strony służb porządkowych, gmin, a zwłaszcza służb celnych. Funkcjonariusze niemieckiego urzędu celnego właśnie kończą szkolenia, jak skutecznie zwalczać nielegalne

Quality Manager - menedżer ds. jakości

, monitorowanie parametrów jakościowych w wytwarzanych produktach czy oferowanych usługach, współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. z Urzędem Regulacji Telekomunikacji, urzędami celnymi i patentowymi, Najwyższą Izbą Kontroli.Inne obowiązki: audyt wewnętrzny, przygotowywanie i wprowadzania procedur i

Imigrant - wróg, problem, błogosławieństwo

się wyjątkowo niecelne. Rząd początkowo przewidywał, iż po przystąpieniu do Unii Europejskiej nowych krajów w 2004 roku, Wyspy mogą oczekiwać rocznie najwyżej 15 tys. imigrantów z owych państw. Jak się okazało, nawet statystykom Home Office daleko było do rzeczywistości i to o 510 tys. imigrantów z

Furtka usługowa

problemów Możliwe są jeszcze inne restrykcje - dowiedzieliśmy się w polskim Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Przykład 1. Polski przedsiębiorca zajmuje się wycinką drzew i obróbką drewna i chce takie usługi świadczyć w Niemczech. Zapytał więc w tamtejszych urzędach - pracy oraz celnym (ten ostatni

Oni już zostali telepracownikami

aktualizację serwisu. Teraz dba o marketing strony, np. pozycjonuje adres w wyszukiwarkach, organizuje akcje promocyjne. Marcin chce rozszerzyć serwis o sklep internetowy oferujący specjalistyczne publikacje, raporty oraz przepisy dotyczące spedycji i kwestii celnych. We wrześniu podpisał umowy z dwiema

W jakich branżach, zawodach i na jakich stanowiskach najlepiej sprawdzają się ludzie po czterdziestce, mówią specjaliści:

stanowiska inżynierskie, zwłaszcza w takich branżach, które stosunkowo najmniej się zmieniły, np. w przemyśle ciężkim, gdzie 20-letnie doświadczenie jest solidną kartą przetargową. Kolejną branżą jest transport. Tu też brakuje doświadczonych spedytorów, logistyków, agentów celnych. I mówię nie tylko o

Wróciłam do domu, zderzam się z Polską

doświadczenia. Sterczę w kolejkach, dostarczam sterty certyfikatów, zaświadczeń, podań, tłumaczeń i kopii do urzędów: celnego, skarbowego, komunikacji, ZUS-u, firmy ubezpieczeniowej itd. itp., a po drodze zderzam się na różnych polach z tzw. polską normą. Ostatnio był to nasz systemem edukacyjny. Niby znana

Detektyw

stanowiskach w administracji samorządowej i rządowej oraz w sektorze bezpieczeństwa publicznego, np. w straży miejskiej, urzędach kontroli, urzędach celnych itp.Oczywiście, żeby zacząć pracę na własny rachunek, czyli jako detektyw, trzeba spełnić warunki dodatkowe - posiadać

Kłamiemy w CV, popieramy lewe zwolnienia

. Tyle, że to absolutnie nie usprawiedliwia kłamstw. Czym innym jest odpowiednio się zaprezentować, czym innym podawać nieprawdę. Zwłaszcza w staraniach o pracę kłamstwo ma krótkie nogi. Dobry rekruter od razu je zdemaskuje. Jak? Zadając celne, konkretne pytania. - Jeśli na przykład ktoś reklamuje się

Purchasing Manager - kierownik ds. zakupów

kupców z innych spółek/organizacji stowarzyszonych w celu wspólnych negocjacji ze strategicznymi dostawcami, uczestnictwo w cyklicznych, międzynarodowych spotkaniach kupców/targach branżowych, współpraca z agencjami celnymi w zakresie procedur odpraw importowych, składanie i nadzorowanie reklamacji w

Tax Specialist - specjalista ds. podatków

stanowisko, ewentualnie podlegają mu asystenci oraz niżsi hierarchią pracownicy działu (młodsi księgowi, młodsi prawnicy).Zakres obowiązków: doradzanie klientom w sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, innych podatków, międzynarodowych aspektów opodatkowania, procedur celnych prawa

Research and Development Manager (R&D Manager) - kierownik ds. badań i rozwoju

uzyskiwaniem oszczędności, opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług, aktywna wymiana informacji z innymi działami (z działami produkcyjnymi, w dużych zakładach też z działem ds. jakości i działem marketingu), współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i

Czy możemy być drugą Irlandią?

eksport stał się mnie opłacalny), lecz na dłuższą metę wejście do obszaru wspólnej europejskiej waluty okazało się korzystne. Reformy budżetowe, podatkowe i strukturalne były kontynuowane w latach 90. Obniżone zostały średnie taryfy celne, górna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych spadła z 65

Linie lotnicze szukają stewardesss i stewardów

. wyjątkowo niezadowolonego pasażera. Zanim przyjęci rozpoczną pracę, będą musieli jeszcze przejść trzytygodniowe szkolenia w Polsce i za granicą. Poznają nie tylko standardy obsługi pasażera, ale także procedury awaryjne, medycynę lotniczą, zasady współpracy ze służbami naziemnymi, przepisy celne. Zajęcie

Urzędnik państwowy

skarbowej i urzędach skarbowych, archiwach państwowych, izbach celnych oraz branżowych wojewódzkich i powiatowych inspektoratach inspekcji (np. farmaceutycznej, handlowej, rybołówstwa morskiego), w kuratoriach oświaty, komendach policji i straży granicznej i wielu innych

Pracownik ochrony

publicznego, np. w straży miejskiej, urzędach kontroli, urzędach celnych itp.Praca w ochronie daje spore możliwości awansu jak i specjalizacji. Można nie tylko ochraniać imprezy masowe, m.in. pikniki, mecze, koncerty, pokazy, festiwale, ale i świadczyć usługi detektywistyczne, usługi

Logistyk

studiach ekonomicznych, ważna rolę odgrywają analizy i studia przypadków. Do przedmiotów kierunkowych należą np. podstawy logistyki, prawo przewozowe i prawo celne, gospodarka zapasami i gospodarka magazynowa, a także infrastruktura, technika i technologia usług logistycznych

Podwyżki w mundurówce

Wczoraj rozliczyliśmy nauczycieli i urzędników. Dziś prześwietlamy portfele funkcjonariuszy służb mundurowych, czyli wojskowych, policjantów, służby celnej, pograniczników, strażaków. Ołówki i kalkulatory w dłoń! Zapraszamy do liczenia... Wynagrodzenie funkcjonariuszy służb mundurowych (tzw

Niemcy, otwórzcie rynek pracy!

tak nie przekroczyliby progu rzeźni - w Niemczech ich legitymacje nie obowiązują. Mobbingiem i oszukiwaniem przy wypłatach powinna zająć się niemiecka policja, ale polscy pracownicy mało niemieckich stróżów prawa interesują. Polski konsulat w Kolonii zwrócił się do służby celnej w Wilhelmshaven

Jak zostać pracownikiem służb specjalnych

rękę. Ale w terenie zarabia się znacznie więcej. Chcesz być agenetem? Mamy oferty pracy dla Ciebie. Praca dla agenta celnego, agenta handlowego, agenta nieruchomości... Tajemnica i sztuka mówienia Zdobywanie informacji, na jakich zasadach można znaleźć pracę w ABW i AW, wygląda trochę jak na

Zakazy wjazdu do Unii z powodu pracy na czarno będą anulowane

jest w tym wypadku nierychliwa. Polacy, którzy po 1 maja nadal będą w systemie, mogą więc zwracać się o wykreślenie. Trzeba wysłać prośbę do odpowiedniego urzędu w kraju, który nas do systemu wpisał (urząd ds. cudzoziemców, policja, żandarmeria, urząd celny). Adres widnieje często na decyzji otrzymanej

Nasz człowiek w Moskwie

rynku. Rozmawialiśmy z kilkoma bardzo poważnymi graczami, którzy chcieli eksportować, ale wszystko rozbiło się o rosyjską taryfę celną. Natomiast firmy, które zdecydowały się na otwarcie tam fabryk, na ogół są zadowolone. Pomogłem np. jednej spółce, która wyposaża sklepy. Potrzebowałem takiej firmy i

Polska Lista Płac 2004 odc. 3. Zarobki od 2500 zł do 5000 zł

zł starszy kurator zawodowy na Śląsku. Ma 36 lat, pracuje 40 godzin tygodniowo. 4224 zł agent celny w Krakowie, niecałe trzy lata stażu. Miesięcznie z łapówek ok. 1000 zł. Pracuje 55 godzin tygodniowo. 4224 zł przedstawiciel handlowy firmy budowlanej materiałami budowlanymi w Poznaniu. Zarabia o

Polska Lista Płac 2004 - odc. 2. Zarobki od 1400 zł do 2500 zł

taśmie w fabryce wyposażenia wnętrz samochodów pod Częstochową. Nie może odchodzić od taśmy, ma tylko jedną przerwę na posiłek. Ma 38 lat, wykształcenie średnie. 2195 zł - agentka celna w Dąbrowie Górniczej. Zarabia o 200 zł mniej niż przed rokiem. Ma 26 lat, średnie wykształcenie. 2200 zł - inspektor

Zła wiadomość: zostałeś zracjonalizowany

. Organizowała spotkania biznesowe, pilnowała odpraw celnych i weterynaryjnych, zajmowała się logistyką i szukaniem dostawców. Zarabiała trzy razy tyle co jej promotor z UJ po trzydziestu latach pracy. Wynajęła pierwsze własne mieszkanie. - Wciąż jako asystentka - mówi. - To była mała firma. Wystarczyłaby druga

Prokom. Wielki szlem

miała inwestować w składy celne. Byli też wspólnikami w Polinvest International, spółce o dość dziwnym profilu działalności: uprawa zbóż i warzyw, produkcja tkanin, sprzedaż i obsługa pojazdów mechanicznych. Krauze: - Jeśli są szanse, należy rozwijać inwestycje w kilku kierunkach i ja tak robię. Nie

celnych - ogłoszenia z GazetaPraca.pl