cechy dobrego przedstawiciela handlowego

sprawdź też:

przedstawiciel

Bartosz Sendrowicz

Zawód: dobry sprzedawca

Zawód: dobry sprzedawca

Do tej profesji ciągle stoi kolejka chętnych, a pracodawcy ciągle ich szukają. Sprawdzamy, kto może zostać handlowcem i co trzeba umieć, żeby odnieść sukces

Przedstawiciel medyczny: "uczy" lekarzy mimo, że sam nie jest lekarzem

W jednej z najlepiej opłacanych branż można pracować bez wykształcenia medycznego. Kto, na jakim stanowisku i warunkach może dostać w niej pracę?

Kto zatrudni studenta

Pierwszą pracę zdobywamy dzięki osobowości, a nie umiejętnościom? Często tak, są jednak zawody, w których od początku trzeba mieć konkretne umiejętności

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

kompetencji miękkich kandydatów, mam tu na myśli zwłaszcza umiejętności interpersonalne. Przykładowo :- u kandydatów mających wykonywać prace biurowe kładziemy większy nacisk na kompetencje związane z systematycznością, dokładnością, dobrym zarządzaniem czasem, - w przypadku przedstawicieli handlowych

List motywacyjny: najczęściej popełniane błędy

List motywacyjny: najczęściej popełniane błędy

podręcznika - oceniają zgodnie specjaliści od spraw personalnych.Jaki jest ten wzór? Kandydaci, opisując siebie, używają zwykle tych samych epitetów: ambitny, dyspozycyjny, przedsiębiorczy, kolejne słowo-klucz to rozwój. Pracodawcy skarżą się, że wymieniane przez kandydatów cechy osobowości nie są poparte

Zanim napiszesz list motywacyjny, sprawdź słowniczek z działu kadr!

Zanim napiszesz list motywacyjny, sprawdź słowniczek z działu kadr!

sukcesem. Zdolności analityczne - umiejętność analizowania danych i informacji, łączenia ich, dostrzegania zależności, wyciągania na ich podstawie wniosków. Cecha niezbędna na stanowiskach menedżerskich, w działach finansowych. Zdolności handlowe - dobrego przedstawiciela handlowego poznaje się po tym, ilu

Osobowość najważniejsza dla pracodawcy

Osobowość najważniejsza dla pracodawcy

korzystanie z pomysłów innych, komunikatywność. Ta ostatnia cecha dlatego, że pracodawcy bardzo często poszukują przedstawicieli handlowych i handlowców. I - co ciekawe - najmniej cenionymi cechami są przywództwo i empatia.Z czego to wynika? Zmienił się rynek pracy i pracodawcy nie mogą już grymasić?- Rynek

Smykałka do sprzedaży

. Wyjątkowe predyspozycje i cechy charakteru to jedno. - Handlowiec musi być osobą o wysokiej samoocenie, pewną siebie i łatwo nawiązującą kontakty z ludźmi. Jednocześnie budowane przez niego relacje powinny mieć charakter partnerski - wymienia Dominika Deka z firmy Karczewski Doradztwo Personalne. Dobry

Języki obce atutami w outsourcingu

Języki obce atutami w outsourcingu

20%. W procesie rekrutacji Target BPO nie wybiera osób wybitnych. Ważniejsze są dla niego umiejętności interpersonalne. - Umiejętność nawiązywania dobrych relacji i prowadzenia dialogu, zdolność do zjednywania sobie ludzi oraz pozytywna, otwarta postawa - to dla nas kluczowe cechy u kandydatów do

Contracts Negotiator - specjalista ds. umów

prawnicze), bardzo dobra znajomość języka angielskiego, bardzo dobre umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne, wysoka komunikatywność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, otwartość na zmiany, innowacyjność, kreatywność w podawaniu rozwiązań, cechy lidera, powinna to być też osoba

Jak rynek pracy widzi pięćdziesięciolatków

podchodzą do problemu z emocjami, szukają winnego. Starsi są bardziej opanowani, koncentrują się na rozwiązaniu problemu.( OddaniPióro: Mają odchowane dzieci, nie biorą zwolnień lekarskich.( ObyciBorg: Nasi przedstawiciele handlowi docierają do ekskluzywnych salonów. Mniej liczy się tu drapieżność, siła

Niezła praca bez magistra

Niezła praca bez magistra

na czterech projektantów odzieży przekracza próg 100 tys. dol. rocznych dochodów. Branża jest jednak specyficzna - oprócz talentu trzeba mieć siłę przekonywania i dobre kontakty. Co mogą robić ci, którzy takich cech nie posiadają? Zastanowić się nad pracą fachowca. Według tygodnika hydraulik może

Rodzaje inteligencji

dobrej komunikacji, zrozumienia intencji, odczytywania emocji.Wysoka inteligencja fizycznaoznacza predyspozycje do uprawiania i odnoszenia sukcesów w dziedzinie sportu (o dyscyplinie będą decydowały inne cechy fizyczne np. wzrost, konstytucja fizyczna, ale też współwystępowanie innego typu inteligencji

Ranking zawodów: kto ma największe szanse na pracę w Europie

kontynencie potrzebni są przede wszystkim wykwalifikowani pracownicy fizyczni, technicy, inżynierowie, przedstawiciele handlowi, członkowie zarządu/kadra najwyższego szczebla, kierowcy, pracownicy sekretariatu/asystenci dyrekcji/asystenci ds. administracji, operatorzy produkcji, niewykwalifikowani pracownicy

Badanie predyspozycji zawodowych

Kiedy będziecie starać się o pracę, nie zdziwcie się, jeśli firma rekrutacyjna postanowi zbadać wasze predyspozycje zawodowe. Ale nie obawiajcie się tych badań. Po pierwsze nie są one trudne, a po drugie, ich rola nie polega na tym, by sprawdzić wasz iloraz inteligencji czy cechy osobowości. Testy

Handlowiec - łatwo nim zostać, trudniej się utrzymać

Handlowiec - łatwo nim zostać, trudniej się utrzymać

presji związanej z wykonywaniem planów sprzedażowych - opowiada Michał. Dla wielu osób przygoda ze sprzedażą bezpośrednią kończy się już po okresie próbnym. Zgadza się z tym Łukasz, który w tej branży zaliczył wszystkie szczeble kariery. Zaczynał jako przedstawiciel handlowy sprzedający plastikową

Product Group Manager - kierownik grupy produktów

, zdolność analitycznego i strategicznego myślenia, odpowiedzialność, zaangażowanie, bardzo dobre umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne, umiejętność zarządzania ludźmi (w tym motywowanie oraz ocena pracowników), cechy leadera.Ścieżka rozwoju zawodowego: możliwy start jako asystent menedżera lub całego

Weterynarz

 dokładny, a także szybko i trafnie podejmować decyzje. Powinien także lubić i umieć się nieustannie uczyć - to niezbędna cecha w tym zawodzie, a posiadanie solidnych podstaw i zainteresowań z zakresu nauk biologicznych jest konieczne.Niezależnie od tych cech

Jakie zawody są poszukiwane

musi być jednocześnie osobistym doradcą klienta. Szczególnie wtedy, gdy sprzedaje kosztowne lub wysoce specjalistyczne produkty. Do pracy na stanowiskach przedstawicieli handlowych trafia wielu absolwentów po rozmaitych kierunkach studiów. Wyjątkiem są branże specjalistyczne gdzie potrebne jest

Etat: kogut domowy

Etat: kogut domowy

. Moje dzieci tylko raz będą miały te dwa - trzy lata i obserwowanie tego, jak się rozwijają jest fantastyczne! Kogut pełnoetatowy Dawid Król z Krakowa pod koniec roku stracił posadę przedstawiciela handlowego w firmie dystrybuującej wodę mineralną. Wspólnie z żoną zdecydowali, że do pracy idzie ten

Kompetencyjne laboratorium

Kompetencyjne laboratorium

się do określonych dyspozycji (cech, umiejętności, wiedzy), w drugim - do przejawianych konkretnych zachowań zapewniających sukces w pracy. W obu przypadkach pomiar kompetencji polega na obserwowaniu lub prognozowaniu zachowań stanowiących wskaźniki badanej kompetencji. Niestety, obserwacja i ocena

Pracownik ochrony

: ochrony osób, mienia, zabezpieczeń elektronicznych, zabezpieczeń danych, systemów przeciwpożarowych i innych. Pracownik ochrony zajmuje więc różne stanowiska i ma różną pozycję w firmie.PredyspozycjeNajważniejsze cechy osobowości pracownika ochrony to umiejętność logicznego myślenia, brak

Inni mają gorzej (w pracy)

Inni mają gorzej (w pracy)

koledzy płacą za to zdrowiem. Gorąco było nie do wytrzymania, a kilkanaście metrów dalej mróz za drzwiami hali. Wytrzymałem dwa lata i poszukałem innego, nie tak wyczerpującego zajęcia - opowiada.Po kilku miesiącach jako przedstawiciel handlowy, trafił do gdańskiej piekarni. Tam okazało się, że szef jest

Rozmowa z negocjatorem o sztuce wpływania na innych

Aneta Borowiec: Czy jest Pan dobrym negocjatorem? Mirosław Smoczyński*: Prowadzę mało znaną firmę szkoleniową, negocjuję nie najniższe stawki na rynku i mam kalendarz zapełniony na długo do przodu, więc chyba tak. Talent negocjacyjny to cecha wrodzona czy raczej nabyta? - Z natury jestem nieśmiały

Unia Europejska: jak założyć firmę

. Wszyscy muszą zarejestrować się obowiązkowo w CFE i odpowiednich cechach. Każdy rzemieślnik, handlowiec czy przemysłowiec, rozpoczynając prowadzenie działalności, zobowiązany jest płacić składkę na ubezpieczenia. Składka jest wyliczana na podstawie przychodów firmy, z tym że w pierwszych dwóch latach

Zmiana zawodu

na firmę medyczną lub farmaceutyczną. Zostają tam przedstawicielami handlowymi, pracują w działach marketingu, zajmują się badaniami klinicznymi leków. Podobnie jest z pielęgniarkami.- Muszą one jednak skończyć wiele kursów i szkoleń - dodaje Kurpiewska.Specjaliści uważają, że firmy lubią zatrudniać

Jak unikać manipulacji w negocjowaniu wynagrodzeń

zwane oskubywanie (inaczej zwane metodą salami). Polega na wymuszaniu kolejnych, niewiele znaczących ustępstw, które w sumie stanowią jednak bardzo poważne ustępstwo. Przedstawiciel Handlowy danej firmy w trakcie rozmowy dotyczącej poza-finansowych metod gratyfikacji może przykładowo powiedzieć: "

Światowe spowolnienie gospodarcze - kiedy nadejdą lepsze czasy

, perspektywy dla globalnej gospodarki nie mogą być dobre. Dlatego wszystkie liczące się instytuty naukowe przewidują, że w tym roku tempo wzrostu gospodarki światowej będzie najniższe od 1993 r. Wyniesie tylko 2,4 proc., gdy średnia w poprzedniej dekadzie to 3,6 proc. Światowy handel ma wzrosnąć jedynie o 2,1

cechy dobrego przedstawiciela handlowego - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Pzedstawiciel Handlowy

  miasta nie podano, świętokrzyskie, Polska

  Oferta archiwalna

  z dalszym rozwojem naszej firmy dajemy szansę osobie o wyjątkowych cechach osobowości, która obejmie stanowisko Przedstawiciela Handlowego. ...

 • Pzedstawiciel Handlowy

  miasta nie podano, łódzkie, Polska

  Oferta archiwalna

  z dalszym rozwojem naszej firmy dajemy szansę osobie o wyjątkowych cechach osobowości, która obejmie stanowisko Przedstawiciela Handlowego. ...

 • Pzedstawiciel Handlowy

  miasta nie podano, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  z dalszym rozwojem naszej firmy dajemy szansę osobie o wyjątkowych cechach osobowości, która obejmie stanowisko Przedstawiciela Handlowego. ...

 • Pzedstawiciel Handlowy

  miasta nie podano, zachodniopomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  z dalszym rozwojem naszej firmy dajemy szansę osobie o wyjątkowych cechach osobowości, która obejmie stanowisko Przedstawiciela Handlowego. ...

 • Pzedstawiciel Handlowy

  miasta nie podano, opolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  z dalszym rozwojem naszej firmy dajemy szansę osobie o wyjątkowych cechach osobowości, która obejmie stanowisko Przedstawiciela Handlowego. ...

 • Przedstawiciel Medyczny

  miasta nie podano, świętokrzyskie, Polska

  Oferta archiwalna

  , doświadczenie na stanowisku Przedstawiciela Medycznego min. 2 lata w sprzedaży produktów medycznych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, ...

 • Przedstawiciel handlowy

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Firma Verton to producent i dystrybutor ekspandoru i okuć plandekowych. Głównymi cechami naszych działań jest ugruntowanie współpracy z solidnymi partnerami ...

 • REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - WĘDLINY I NABIAŁ

  Poznań, wielkopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  stanowisko:      Regionalny Przedstawiciel Handlowy - Wędliny i Nabiał nr ref.: RPHWNR/17/23/U11/G miejsce pracy: Poznań   Osoba ...

 • REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

  Poznań, wielkopolskie, Polska

  Oferta archiwalna

  PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY nr ref.: RPHDR/21/23/U11/G miejsce pracy: teren województwa   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:- ...

 • Przedstawiciel Handlowy

  Poczesna, śląskie, Polska

  od: 12 dni

  Firma produkcyjno-handlowa poszukuje osoby na stanowisko: Przedstawiciel Handlowy Podstawowe zadania: sprzedaż produktów i usług oferowanych przez ...

Kościół Dobrego Pasterza w Żarach

Kościół Dobrego Pasterza w Żarach – kościół parafialny należący do dekanatu lubuskiego Kościoła Polskokatolickiego w RP. Mieści się w Żarach, w województwie lubuskim. Historia W średniowieczu był on częścią znajdującego się na Dolnym Przedmieściu kompleksu szpitalnego pod wezwaniem Świętego

Mistrz rzemiosła

samorządu rzemiosła, takich jak cechy, izby rzemieślnicze i Związek Rzemiosła PolskiegoWspółcześnie w wielu organizacjach samorządu rzemieślniczego kontynuuje się tytuły dawnego rzemiosła cechowego.Na czele cechu stoi wybierany przez członków organizacji cechmistrz – starszy cechu. Jego zastępcą

Technik handlowiec

Technik handlowiec – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.Absolwenci Technikum Handlowego mogą być zatrudnieni: na stanowisku przedstawiciela handlowego, w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach

Point forward

Point forward – nieoficjalna pozycja koszykarska dla zawodnika, który ma odpowiednie cechy dla rozgrywającego (umiejętność dobrego podawania, przegląd pola, pewne trzymanie piłki) i niskiego skrzydłowego (warunki fizyczne). Słynnym rzucającym skrzydłowym był Scottie Pippen, obecnie taką rolę

Przedstawiciel handlowy

ma obowiązek osiągania określonych poziomów sprzedaży miesięcznej (tzw. targetów sprzedaży). Do typowych obowiązków przedstawiciela handlowego należy: budowanie dystrybucji osiąganie zakładanych przychodów obsługa handlowa klientów w wyznaczonym regionie. monitorowanie konkurencji merchandising Praca

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.